Tags

Centre No: 1001 BUEA EXTERNAL
Regist:483, Sat for 2 or More Subjects:453, Passed:185, %Passed:40.84, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  ENOW CLINTON ENOWACHUO – ECO-B,LIT-B,GEO-A,HIS-A,PHI-A,
(2)  ASONGANYI AMINKENG – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 10
(1)  NYAH CHARLES ASUNKWAIN – LIT-E,HIS-B,REL-D,PHI-C,
(2)  AGBOR VICTORY BRIGHT ARRAH – LIT-E,HIS-C,REL-D,PHI-C,
(3)  NKWAMEE RANISIA EBIKA – ECO-C,GEO-D,PMS-C,ICT-E,
(4)  AFUH FABRISE KEDZE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(5)  ASHU-TAKU RICHARD ENOW – ECO-D,GEO-E,PMS-D,ICT-C,
(6)  RITA NAMONDO LIKOKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(7)  EKWOGE NDELLE RENE – ECO-E,GEO-D,REL-D,ICT-D,
(8)  NDIWA LAWRENCE – LIT-E,HIS-C,REL-E,PHI-D,
(9)  NEBA SINGWEN ERNEST SHU – ECO-D,GEO-E,PMS-E,PHI-E,
(10)  THERESIA LIMUNGA NJIE – LIT-E,HIS-E,REL-E,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 44
(1)  PATCHA FRU ADRIAN – PMS-A,FMA-A,REL-E,
(2)  MBINKAR SUSANA KEAFON – HIS-B,REL-C,PHI-D,
(3)  ZIMBI JACKLINE NKONGWO – ECO-E,LIT-C,HIS-A,
(4)  BISSONG RELINDIS TANYI – BIO-C,CHE-E,FSN-B,
(5)  LUCIA LIMUNGA  BAVOH – BIO-C,CHE-C,ICT-D,
(6)  MERCY NGWE LAWYER – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(7)  AKAT DESMOND AKAT – CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(8)  ATANGA LAURETTA NEH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  DAVID MOLEYA EKEMA – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(10)  DIELLE MARIA ETONE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(11)  EMADE ALUNGE BELINDA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  FUNEH-NGABINEH LESLIE FUNWI – BIO-C,CHE-E,PMM-D,
(13)  IRENE DIKAKI ETOMBI – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(14)  JAM GODSWILL YUH – ECO-E,GEO-C,PMS-D,
(15)  MFORTEN MURIEL AYAMBA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(16)  MUSONG DERICK ALEH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(17)  NDJUOH JOSEPH GEH – CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(18)  YOKWE JAVIS NGALE – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(19)  AMBILI FAITH ABILI – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(20)  BESENG CHRISTABEL – PHI-D,GEO-E,HIS-D,
(21)  CLINTON STONE EWOME MOLUA – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(22)  EYONGATEMNE THOMAS ENOW – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(23)  ILONGO HANNAH NAMONDO LYIAH NJIE – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(24)  ISRAELA MAYAKA ENEM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(25)  JUDITH MONGE EBAH – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(26)  NAMME LIMUNGA CLARA – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(27)  NDONGO KINGSLEY META – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(28)  NGANG PETER TIMBU – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(29)  NYAMBA FIGEH LEWIS – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(30)  STANA ENOW OBI – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(31)  ANJEH JOHN SABUM – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(32)  DESTINE IKOME – BIO-E,CHE-E,ICT-D,
(33)  EFOE DERRICK EKONGOLO MASOMA – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(34)  EKANE AJEBE EJEDEPANG KOGE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(35)  ETOMBI LYENGU LAMBE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(36)  GRACE ENANGA MOTIA – ECO-E,GEO-E,REL-D,
(37)  QUEENSO NANYONGO WOLOKO – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(38)  SANTANA NYAMA MALLE – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(39)  TABENG LIONEL TAH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(40)  TAMFUH DIEUDONNE TAMGWAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(41)  DERICK MOLUTE NGALE – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(42)  MERCY NCHAM ABONG – FSN-E,HIS-E,PHI-E,
(43)  MOKAKO JULIE EROMU – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(44)  PAFOUO BOGNING ALINE JOLIE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 129
(1)  CLOVIS NDICHIA NKWAIN – LIT-C,HIS-B,
(2)  ABANG STEPHEN ONYIE – HIS-C,PHI-C,
(3)  FUH JUDE NGABA – GEO-C,HIS-C,
(4)  MARIONETTE EKAH TAKE – HIS-C,REL-C,
(5)  AYUK TABOT THOMAS – GEO-E,HIS-B,
(6)  CHECK DENIS MBAH – GEO-E,HIS-B,
(7)  DAVID KOMBE NAMANGA – HIS-C,REL-D,
(8)  ENOW BOTELA AGBOR – HIS-B,PHI-E,
(9)  FONSA ROSE NDONGKE – LIT-E,HIS-B,
(10)  GODWIN ADEMOLA MANUWA – HIS-C,PHI-D,
(11)  KERE EMACHO ABEKOME – BIO-D,FSN-C,
(12)  MONDENE ABUSALAM NDONGO – GEO-E,HIS-B,
(13)  NGUM CATHERINE BANYNG ROSE – HIS-C,REL-D,
(14)  NISUMBA ROLAND MISSE – HIS-B,PHI-E,
(15)  NJILEFAC GHISLAIN FONGE – HIS-C,PHI-D,
(16)  NNAM MATILDA DZE – ECO-E,PHI-B,
(17)  PETER MAFANY ESEMBE – LIT-D,HIS-C,
(18)  TATAH MERABEL DINKA – ECO-E,PHI-B,
(19)  TATCHIM KAMDEM THIERRY – BIO-C,CHE-D,
(20)  AGBORAYA TERENSE ENOW – GEO-E,HIS-C,
(21)  AJONG CANISIA ASONG – HIS-D,REL-D,
(22)  ASONGU TAZIFOR RAYMOND – HIS-C,PHI-E,
(23)  ATEHNCHANG CLETUS TAZOCHA – GEO-E,HIS-C,
(24)  BATE PATRICIA TANYINOW – HIS-D,PHI-D,
(25)  COLLINS TOME MBANDA – HIS-D,REL-D,
(26)  DICKSON ATEI BWAI – GEO-E,HIS-C,
(27)  EGBE DICKSON TAMBE – HIS-C,REL-E,
(28)  ELVIS NJIE NGANJE – HIS-D,REL-D,
(29)  EMANGA NJUME ANITA – LIT-E,HIS-C,
(30)  ENANGA LUCY MOKA – LIT-D,HIS-D,
(31)  ENOW DOROTHY ABOH – HIS-C,REL-E,
(32)  EPOSI MOLIKI SARAH MBAKWA – LIT-D,HIS-D,
(33)  IKOME MATHIAS MOLUA – GEO-E,HIS-C,
(34)  JULIUS FUANYA AMIN – HIS-D,REL-D,
(35)  MBONDE DANIEL LYONGA – LIT-E,HIS-C,
(36)  MBUA PETER JUNIOR – HIS-C,PHI-E,
(37)  MENCHOP BLERK NCHNDA – HIS-D,REL-D,
(38)  MESHACH ALBERT EBITIMI – HIS-C,PHI-E,
(39)  MFORTEN TERENCE MANYOH – LIT-E,HIS-C,
(40)  MIRANDA INCHU TEM – HIS-C,PHI-E,
(41)  MONJONGI REGINA NGOWO – LIT-E,HIS-C,
(42)  NADIA LUMA FOMBON – HIS-C,PHI-E,
(43)  NCHEMI FRANKLINE NDACHI – GEO-E,HIS-C,
(44)  NJIE CLARA EVENYE – LIT-E,HIS-C,
(45)  NKEMAZAO ZOAKANG CHRISTOPHER – GEO-E,HIS-C,
(46)  OTU DELPHINE EYIME – HIS-D,REL-D,
(47)  ROSALINE SIH NJIE – LIT-E,HIS-C,
(48)  TEFEH BRENDA IJANG – HIS-D,PHI-D,
(49)  ADE RENE OMOTEHINSE – GEO-E,HIS-D,
(50)  AMANDA YOTI MBUA – LIT-E,HIS-D,
(51)  ANJAH BERTRAND TANGA – GEO-E,HIS-D,
(52)  ARUK ETCHU TAYUI – ECO-E,PMS-D,
(53)  BENEDICT NDEDI BANGOLE – HIS-D,REL-E,
(54)  BIBI GIDEON – LIT-E,HIS-D,
(55)  CHIFU EMILLIENNE MBEBU – FRE-D,HIS-E,
(56)  DORIS EWENYE GOBINE – HIS-D,LIT-E,
(57)  DOWA SEDAKO ENSELME MAGLOIRE – FRE-E,HIS-D,
(58)  EDWIN ETTA TAKANG – HIS-D,PHI-E,
(59)  EHODE ETUBE LYDWINE – GEO-E,HIS-D,
(60)  EKANE JANNIE ESONG – LIT-E,HIS-D,
(61)  ELIZABETH BETIKA NJAH – LIT-E,HIS-D,
(62)  ETEKELE ISAAC LYONGA – LIT-E,HIS-D,
(63)  ICHU NOELLA KAKON – HIS-D,PHI-E,
(64)  JOSELINE YOUMBI SEWE – LIT-E,HIS-D,
(65)  JULIE NALOVA NUSTA – HIS-E,REL-D,
(66)  LATCHI NGUEBO MIREILLE FLORE – CHE-D,FRE-E,
(67)  LIKIE MARY MOJOKO – LIT-E,HIS-D,
(68)  MAKAIN GILBERT YUH – GEO-E,HIS-D,
(69)  MARY OROCK BECHEM – LIT-E,FSN-D,
(70)  MATEING PATRICIA EPANTY – GEO-E,HIS-D,
(71)  MBUN LEONARD NFON – GEO-E,HIS-D,
(72)  MOKUBE ACHYLLE KOMBO – LIT-E,HIS-D,
(73)  MUJUH TIFUH WALTER OBASE – GEO-E,HIS-D,
(74)  MUNU DERICK AKO – ECO-E,PMS-D,
(75)  MVO ALIEN ANANG – LIT-E,HIS-D,
(76)  NADESH MEJANE MEKEDE – LIT-D,HIS-E,
(77)  NAHNYUMA RITA – HIS-D,PHI-E,
(78)  NGOLLE NTIEGE KEVIN – HIS-D,REL-E,
(79)  NSOH TABI ALAIN – HIS-D,PHI-E,
(80)  OJONG AYUK TAKO – HIS-D,PHI-E,
(81)  ROCKLINE KINGE – REL-D,HIS-E,
(82)  SALOME MANYI MBONGHO NKELLEFACK – LIT-E,HIS-D,
(83)  TEBO KARL TEKE – GEO-E,HIS-D,
(84)  WISDOM ERIC ASILE MOUKOURY – GEO-E,PHI-D,
(85)  YENGONG NFOR GEORGES – BIO-D,PMM-E,
(86)  ABARA CELINE NANGA – HIS-E,REL-E,
(87)  ABECK EFEMIAH AKAH – LIT-E,HIS-E,
(88)  AGBOR CAROL BAKER – HIS-E,REL-E,
(89)  AGBOR EMILIA OJONG – HIS-E,PHI-E,
(90)  AGBOR NADESH AGBOR – HIS-E,REL-E,
(91)  ANNE-MARIE AYOH ASHU – GEO-E,HIS-E,
(92)  ASONGU GERADINE TAMOH – GEO-E,PHI-E,
(93)  ATEMAFAC URSLA – GEO-E,PMS-E,
(94)  AYUKETTA SUZAN EBAINYAIYA – HIS-E,PHI-E,
(95)  BATE-EYA LAUREL EYERE BESSEM – HIS-E,PHI-E,
(96)  CELESTINA ANIH AKUM – ECO-E,GEO-E,
(97)  CHE RENE MEH – HIS-E,REL-E,
(98)  CHENJIMBOLI FELIX SUH – GEO-E,REL-E,
(99)  DAMARIS LINONGE ECHANDOM – LIT-E,HIS-E,
(100)  EBAI-NCHA BEATRICE OBI-NDIP – HIS-E,REL-E,
(101)  EGBE FRANCIS BARROW – HIS-E,REL-E,
(102)  ELIZABETH LIMUNGA NGEKE – HIS-E,REL-E,
(103)  FERDINAND PIVAGA TANDANGUM – HIS-E,PHI-E,
(104)  FLORENCE EKAH ZEH – GEO-E,HIS-E,
(105)  GNIAH OLIVER DICKSON – ECO-E,PMS-E,
(106)  HANNAH NJIE EPOSY – LIT-E,HIS-E,
(107)  JULIET MEYANG TANGNE – GEO-E,HIS-E,
(108)  KAFA GODWILL BOBUIN – ECO-E,GEO-E,
(109)  LIONEL LEPGA GWANMESIA – HIS-E,PHI-E,
(110)  LYONGA IYA MARIE CLAIRE – LIT-E,HIS-E,
(111)  MAKIA NELSON DIENGA – HIS-E,PHI-E,
(112)  MALLE MACLARRY BASEMBAKA – GEO-E,HIS-E,
(113)  MARIE EFETI NDIVE – LIT-E,HIS-E,
(114)  MARTHA NJOMO MISODI – HIS-E,PHI-E,
(115)  MBU MBI AYUK – HIS-E,REL-E,
(116)  MEBOKA MIRABEL EMADE – GEO-E,HIS-E,
(117)  MELONDE NADEGE NGEDE – HIS-E,REL-E,
(118)  MENKEM ROGERS KETUM – HIS-E,REL-E,
(119)  MOFA NADEGE TUA ARREY EGBE – BIO-E,CHE-E,
(120)  NEGENG NOELLA FEFEKAM – HIS-E,PHI-E,
(121)  NGOE NYASARE MIRABEL – HIS-E,REL-E,
(122)  NZEMELE ESAMBE LINUS – HIS-E,REL-E,
(123)  OBONI ADIE SARAPHINE – LIT-E,HIS-E,
(124)  PEFOK WILLY LANGMIA JUNIOR – HIS-E,REL-E,
(125)  PEKA AMIDEL TCHENDJE – LIT-E,HIS-E,
(126)  ROSE LIENGU EKEMA – LIT-E,HIS-E,
(127)  TABE DELPHINE ONEKE – HIS-E,PHI-E,
(128)  TAKEH JEPHTAH ANONG – LIT-E,HIS-E,
(129)  TANYI ERNEST-JONES KEMABI – LIT-E,HIS-E,
 

Centre No: 1002 BAMENDA SMALL MANKON EXTERNAL
Regist:488, Sat for 2 or More Subjects:463, Passed:151, %Passed:32.61, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  FONYUY BLAISE BERINYUY – ECO-E,PHI-B,LIT-C,HIS-B,
(2)  FUHNGWA ROLAND NEBA – PHI-E,HIS-B,ECO-E,LIT-C,
(3)  TAZONG EKEBI CARINE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-C,
(4)  ACHA ROLAND TECHE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,REL-C,
(5)  TOH ONANA AKONGWI PRECIOUS – LIT-E,FRE-D,HIS-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 30
(1)  SAKWE HARVINE SAKWE – BIO-C,CHE-C,GGY-C,
(2)  AKEBE EDGAR NGENE – LIT-C,HIS-B,PHI-E,
(3)  FORBAH AVITUS FORBIJONG – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(4)  KUNE HAGGAI YUN – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(5)  NGALA MAURING PRISCA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  NJI BERTILLA BERYLISE NGUM – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(7)  NJOB PETER CHE – HIS-B,LIT-E,PHI-E,
(8)  NZGOUNG LONGTIO DARIUS – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(9)  TEMBENG DELPHINE IJANG – GEO-E,HIS-D,REL-C,
(10)  VICTOR AJUBENE NDECK – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(11)  AWA MULUH PRIDE – PHI-E,LIT-E,HIS-C,
(12)  FELIX NFOR – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(13)  FOMUMBOD ISSABEL NEH – HIS-D,PHI-D,LIT-E,
(14)  FUH CAROLINE LUM – FRE-D,HIS-E,REL-D,
(15)  MUSAGA RITA AGWA – LIT-E,HIS-E,REL-C,
(16)  TIFUH AMBANG MARIECLAIRE DASI – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(17)  AKOM PRINCE EBAN – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(18)  AKU SUSAN BANDARANAIKE MUFOR – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(19)  CHI IRENE LUM – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(20)  CHUAKA NELSON EKA – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(21)  FON FIDELIA MAKA’A – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(22)  JODAN KENJI – LIT-E,HIS-E,FRE-D,
(23)  KUDI DANIEL ONGUM – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(24)  MBAKWA PAMELLA AMBENUE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(25)  OJONG EMMANUEL TAKOR – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(26)  SIRI VIVIAN FON – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(27)  YONGHABI PRINCEWILL NYONGO – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(28)  ENJONG ALIMATOU – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(29)  FRU CHRISTY ANGWI – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(30)  GODLOVE FOFUNG NDANSI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 116
(1)  TEBECK ELVARIS TAKO – GEO-C,HIS-A,
(2)  TAMON MICAH NDAM – PMS-B,FMA-C,
(3)  ACHEBA MATILDA ONGEINI – HIS-C,REL-C,
(4)  AGWI MASAHGONG MBAKU – PMM-B,PHY-D,
(5)  ATONGU HILDA ABENDONG – LIT-D,HIS-B,
(6)  FUH MAMBO FRANCES – LIT-D,HIS-B,
(7)  ADEMBUH DARLEEN YAYA – LIT-C,HIS-D,
(8)  AKANA NATHALIEL NJI – GEO-E,HIS-B,
(9)  MAKUETE KONDJOU CELESTINE – FRE-B,HIS-E,
(10)  MULUH YANICK NDOH – BIO-C,GGY-D,
(11)  NCHE RENE – ECO-C,PMS-D,
(12)  NGUETSA TIANKOUANG MIREILLE – FRE-D,HIS-C,
(13)  NGWA EMELINA NGUM – BIO-D,CHE-C,
(14)  NIBA CANESIA NEH – LIT-D,HIS-C,
(15)  SYLVIA CHWIFEGE MENKEFOR – LIT-D,HIS-C,
(16)  ADOH PRYDE ANYINKAME – LIT-C,HIS-E,
(17)  AFABU BENIS AYONDENG – GEO-E,HIS-C,
(18)  AMBE NGUM CHRISTELLE – CHE-D,FSN-D,
(19)  AWA EMELINE MEZOH – LIT-E,HIS-C,
(20)  BANADZEM JUDE SULIY – HIS-C,PHI-E,
(21)  BRICE TAMBU SAYIEN – HIS-C,GEO-E,
(22)  EKAWA ANGELA UNGITOH – HIS-D,PHI-D,
(23)  EUNICE EBOH NDIFON – LIT-E,HIS-C,
(24)  EYONGNJANG AKUH NICOLAS – FRE-C,HIS-E,
(25)  FOLO GRACE SIRRI – LIT-E,HIS-C,
(26)  KOFFI RENE MUKAH – GEO-E,HIS-C,
(27)  LINDA BANGSHIM AKWI – LIT-E,HIS-C,
(28)  LINDA LUM ACHU – BIO-E,FSN-C,
(29)  MADIDAH KUETE SPTEFANIE – FRE-C,HIS-E,
(30)  MANDO EMMANUEL NEBA – ECO-E,HIS-C,
(31)  MANKAA KELLYBRIGHT SHU – GEO-E,HIS-C,
(32)  MUKOM FRANSON CHIFRE – HIS-C,LIT-E,
(33)  MULUH GULLIUES NJINWA – HIS-C,REL-E,
(34)  NASUMBA ROSE NADOA – BIO-D,GGY-D,
(35)  NDANGA SHARON AWAH – GEO-E,HIS-C,
(36)  NDOFON FRANKIN YONG – GEO-E,HIS-C,
(37)  NGANU JOY NGUM – HIS-C,LIT-E,
(38)  PAMELA SIRI NGOMANJI – LIT-E,HIS-C,
(39)  PENN RENE NDAH – LIT-E,HIS-C,
(40)  SHU OBADIA NDONWI – LIT-E,HIS-C,
(41)  TABIFOR EMMANUEL CHEO – BIO-D,CHE-D,
(42)  TEMBI BLESSIN LUM – LIT-E,HIS-C,
(43)  TEMUKUM FLORENCE MAFORSERE – BIO-C,GEO-E,
(44)  TSE GODSON NSOH – PHI-E,HIS-C,
(45)  AKWANWI MIRABEL ABIHNWI – LIT-E,HIS-D,
(46)  AKWECHECK CONFIDENCE ASEAH – GEO-E,HIS-D,
(47)  AMOMBI IRENE ANGWA – LIT-E,HIS-D,
(48)  ANDONGADOU MERCY UKUMAHYE – GEO-E,HIS-D,
(49)  ANOM NADESH ABEI – GEO-E,HIS-D,
(50)  ANYE PAUL TSI – GEO-E,HIS-D,
(51)  ATAMBA VICTRAN NGIRI – CHE-D,PMM-E,
(52)  ATANGA MAGNUS MANOH – HIS-D,PHI-E,
(53)  ATEKWANA HOLLY ABLA – LIT-E,HIS-D,
(54)  AYAKE CLODETTE – GEO-E,HIS-D,
(55)  BIH CHRISTABEL CHE – CHE-D,REL-E,
(56)  FORGWE CYRILE ATANGA – ECO-E,HIS-D,
(57)  IMMACULATE NGUCHO PENDESTER – HIS-D,REL-E,
(58)  ISHI MARIE KASHIMANA – GEO-E,HIS-D,
(59)  KHAN ERNESTINE FRI – GEO-E,HIS-D,
(60)  LAKONANG IDRISS LAROCHE – HIS-D,REL-E,
(61)  MBAKWA CEDRICK SANGO – GEO-E,HIS-D,
(62)  MBI WALLANG DORIS – BIO-D,CHE-E,
(63)  MERABEL SIRRI ACHU – HIS-D,LIT-E,
(64)  MOFOR BORIS MOFOR – REL-D,HIS-E,
(65)  MPOMA SUIMEWANDE SANDRINE – LIT-E,HIS-D,
(66)  MUNJO CLARIS NGEMEKUM – GEO-E,HIS-D,
(67)  NCHANG HOSTENSIA – GEO-E,HIS-D,
(68)  NEBA RAYMOND TANJONG – HIS-D,LIT-E,
(69)  NKWEMEH JULIE MAKAO – HIS-D,PHI-E,
(70)  NYAKO IRENE MBATI – BIO-D,CHE-E,
(71)  OBUEDI AKENJI RAMSON – HIS-D,GEO-E,
(72)  PENN NOELLA NFED – HIS-D,LIT-E,
(73)  STELA MEYA – LIT-E,HIS-D,
(74)  SUH SYNTHIA LUM – LIT-E,HIS-D,
(75)  TERRY NANGHWANG NANA – GEO-E,HIS-D,
(76)  TIFANG FONDO HOSEA – GEO-E,HIS-D,
(77)  TSE ZEPHERINUS CHI – GEO-E,HIS-D,
(78)  VIVIAN NDU – LIT-E,HIS-D,
(79)  WAJEH KENNETH NDIKUM – BIO-E,CHE-D,
(80)  WANYEZEI VIRGINIA FRANCHELINE – LIT-E,HIS-D,
(81)  WETTE TANKAM DESIRE – GEO-E,HIS-D,
(82)  ABAATIA JULIUS AMBANADO – BIO-E,GGY-E,
(83)  ACHA DIEUDONNE FORMUNOH – ECO-E,GEO-E,
(84)  ALIAH SYLVIE – LIT-E,HIS-E,
(85)  ANYANGWA SIDONIE ANGA-ATO – BIO-E,CHE-E,
(86)  APEWEAH DESMOND HONGIE – HIS-E,REL-E,
(87)  BINGWA MIRANDA NCHANG – BIO-E,CHE-E,
(88)  CELESTINE CHE HANS AZONG – BIO-E,CHE-E,
(89)  CHE JOSEPH SHU – GEO-E,HIS-E,
(90)  DELPHINE AKWANI KELLY – HIS-E,PHI-E,
(91)  FONKEM PATIENCE AWAH-MAMBO – GEO-E,PMS-E,
(92)  FORBANG LEONARD AWAH – LIT-E,HIS-E,
(93)  JIH GRACE MENGI – ECO-E,HIS-E,
(94)  LEKUNGA MODEST ANIM – BIO-E,CHE-E,
(95)  MANA ELSIE NAJEH – GEO-E,PHI-E,
(96)  MBIATEM ASHU SHARON – LIT-E,HIS-E,
(97)  MEKONTSO TALONFO MAXIME – BIO-E,CHE-E,
(98)  MUNJU LOVELINE ANWI – FSN-E,GGY-E,
(99)  NEBA BERNICE NGANG – PMM-E,FMA-E,
(100)  NEHSSO CAROLINE AMBE – HIS-E,REL-E,
(101)  NGWA LOVERT – GEO-E,HIS-E,
(102)  NTOBO PASCALINE EFEH – LIT-E,HIS-E,
(103)  NWANCHAN EVETTE ATUH – LIT-E,HIS-E,
(104)  ODILIA BINWI – GEO-E,HIS-E,
(105)  SIRRI EVALDYNE ALENWI – ECO-E,GEO-E,
(106)  TABE GLADYS  CHIAZUAWI – GEO-E,HIS-E,
(107)  TAKA ANITA WONZIE – LIT-E,HIS-E,
(108)  TAKANG SAMUEL TAKANG – CHE-E,PMS-E,
(109)  TAMBE ELEN-NORA EBOT – GEO-E,HIS-E,
(110)  TANG ENOW VALERY – HIS-E,REL-E,
(111)  VIVIAN KUO ATEH – LIT-E,HIS-E,
(112)  WANCHIA LEM BLESSING – GEO-E,HIS-E,
(113)  WANJAH ALEZANDRO MOKOM – LIT-E,HIS-E,
(114)  WIRSIY REBECCA SENDZE – GEO-E,HIS-E,
(115)  YANNICK CHO TABOH – HIS-E,REL-E,
(116)  YUNI NATHALIA MANKAA – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1003 BALI EXTERNAL
Regist:112, Sat for 2 or More Subjects:110, Passed:59, %Passed:53.64, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  NGWA NORA AFANWI – LIT-D,FRE-D,HIS-D,REL-D,
(2)  FON BRENDA KENG – GEO-E,PHI-D,ECO-E,HIS-D,
(3)  AFAMBELE GODLOVE AGWARA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,PMS-D,
(4)  MUNJONG ELVIS CHEO – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 24
(1)  NUBED DANTE FOTIKALI – PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  ABOUBAK’R EL SADATE FASSASSI BADAROU – FRE-B,HIS-C,PHI-C,
(3)  AKUM JUDE OYOGO – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(4)  CYRIL OBEN NAMME – BIO-C,CHE-D,FSN-C,
(5)  JULLIET NALOVA JOKE FOSE – BIO-D,CHE-E,FSN-B,
(6)  TAITI BONI JUSTICE – BIO-D,FSN-C,GGY-D,
(7)  AGATHA NKENGAFAC – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(8)  YINDA NKAMTCHOUM SYNTHIA GARRONNE – LIT-E,FRE-B,REL-E,
(9)  HASSANATOU AMBIYOU – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(10)  KENNETH JUNIOR BEI-NDANJI CHINDO – ECO-D,GEO-E,PHI-D,
(11)  LINDA NCHONG EYONG – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(12)  MOHAMED SANY YARO ALI – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(13)  NDUKONG FONDZENYUY THIERRY – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(14)  NGOUNOU TCHOKOTCHEU BESSEM BARBARA – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(15)  TINGU NADEGE – ECO-D,GEO-E,PHI-D,
(16)  AKUM NOELA ANWI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(17)  GABILA WINIFRED LEYOGA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(18)  GAMWO PATRICT KESSEL – BIO-E,CHE-E,FSN-D,
(19)  MALAIKA-ROSSA NJOKU NOUCHA MONJOUA – BIO-E,CHE-E,FSN-D,
(20)  TIBA MBENG CHARLES – ECO-E,HIS-E,PHI-D,
(21)  TONYE BIBOUM MPO VICTOR – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(22)  MBAKU TIKUM KELLY AGWI – ECO-E,GEO-E,REL-E,
(23)  NDAM SOLANGE AZEH – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(24)  NGOH HENRIETTA NJEI – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 31
(1)  FONACHU GILLY ACHU – HIS-B,REL-E,
(2)  HOUSSEINATOU BORNILA – BIO-D,FSN-C,
(3)  MUAIKEI EFETI TCHOLYKIZE BETTY – GEO-E,HIS-B,
(4)  NWACHAN VALERY TECHE – GEO-D,HIS-C,
(5)  AKOM MICHAEL AYUK – GEO-E,HIS-C,
(6)  BABILA EUNICE LENA – ECO-E,HIS-C,
(7)  BONG JOAN MANG – BIO-C,CHE-E,
(8)  LONTSI SOUMO SAMUEL – GEO-E,HIS-C,
(9)  MBULL EJONG ROLAND – GEO-E,HIS-C,
(10)  NCHOJI JOBAIN PETER – HIS-C,PHI-E,
(11)  NDIFOR JOCELYN AKYERE MANYE – LIT-E,HIS-C,
(12)  TAMAJONG GILBERT VALERY CHIMA – BIO-E,FSN-C,
(13)  ACHU TENENG KWETI – GEO-E,HIS-D,
(14)  BAH BORIS NJODZEKA – BIO-E,FSN-D,
(15)  BOM-NU CHI DAPHNE – HIS-D,REL-E,
(16)  DIEUBOUE DEUTOU DUROUEL – BIO-E,CHE-D,
(17)  EKORO RAYMOND – GEO-E,PHI-D,
(18)  GALEGA NAILA BOLA – BIO-D,GGY-E,
(19)  IMUNMBOI RICHARD FONDONG – HIS-D,PHI-E,
(20)  LONTSI MAKO LANDRINE – BIO-D,CHE-E,
(21)  NSAIBOTI TUME CLOTILDE – GEO-E,HIS-D,
(22)  POUOMMEGNE NDIESSE KOUAM INGRID – FRE-D,PHI-E,
(23)  SAH LIZETTE ZOFEUNYUI – LIT-E,HIS-D,
(24)  SHU MERCY CINDY – GEO-E,HIS-D,
(25)  BABILA BRANCHARD SEMA – ECO-E,GEO-E,
(26)  BRYANT ENOW ANYANGWE – ECO-E,GEO-E,
(27)  NAHBILA CLARISE – LIT-E,HIS-E,
(28)  NDIKUM BIH BERNADETTE – REL-E,HIS-E,
(29)  NGENDE JOYCELINE DEW WALINJOM – LIT-E,HIS-E,
(30)  NKEUMOH NARCISSE CHIAMOH – BIO-E,CHE-E,
(31)  SAUDATU MUSA – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1004 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL NKONGSAMBA
Regist:85, Sat for 2 or More Subjects:85, Passed:60, %Passed:70.59, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 10
(1)  CHAGMOGNE KOUOKAM ROUSSEAU – BIO-B,PHY-C,PMM-A,CHE-B,FMA-B,
(2)  AMINKENG NKWETTA LIONEL – PHY-D,FMA-A,PMM-A,BIO-C,CHE-B,
(3)  FOGUEM KOUOKAM BORIS – FMA-C,CHE-B,BIO-B,PHY-C,PMM-A,
(4)  KEME ROLAND EPIE-NONE – CHE-C,BIO-C,FMA-C,PMM-C,PHY-C,
(5)  AKWO MAXIME NCHIA – BIO-D,PHY-D,FMA-C,PMM-B,CHE-C,
(6)  KETOUM MAURICE – REL-C,PHI-C,GEO-E,ECO-D,HIS-C,
(7)  NCHULI  LIDWINE KUFKUF – GEO-E,PHI-C,PMS-E,ECO-C,REL-D,
(8)  NKOUANDOU NJIMBAM ISSAH MOUBARAK – BIO-E,CHE-D,PHY-E, PMM-C,FMA-C,
(9)  MIYO MENGAPTCHE DIMITRY MARVIN – PHY-E,CHE-D,FMA-E,BIO-D,PMM-D,
(10)  MOSSIMA NJIE EDDIE FRANCK – BIO-D,PHY-E,FMA-E,PMM-E,CHE-C,
 
Passed in 4  Subjects: 8
(1)  SUH KENG CARINE – PHI-C,HIS-B,ECO-C,GEO-D,
(2)  TORBUH BENOIT KHECHEH – CHE-D,PMM-D,BIO-B,PHY-C,
(3)  FUNG CECILE NDUM TAYUI OJONG – ECO-C,GEO-D,HIS-C,PHI-E,
(4)  KINGA THEODORA VAHLUM – PHI-D,LIT-E,HIS-C,FRE-C,
(5)  IGELLE DANIEL AKIANDE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(6)  OGWANDI ANITA – LIT-E,REL-E,HIS-C,PHI-E,
(7)  WEBNJOH SILAS KARY – PHY-D,CHE-D,BIO-E,PMM-E,
(8)  ZE MVONDO LOISE DANIELE – ECO-D,PHI-E,GEO-E,PMS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 24
(1)  YOTA SELOBIE MICHELLE-LAURE – FRE-A,HIS-C,LIT-B,
(2)  TCHICHOUA NDALLOKA MERVEILLE – CHE-C,BIO-C,GEO-C,
(3)  ATONFACK TEMEFACK CEDRICK – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(4)  SAMME CECILE MEJANE – HIS-C,FRE-C,LIT-D,
(5)  SIE NAOUSSI CHRISTELLE GAELLE – PHY-E,CHE-C,BIO-B,
(6)  FANKAM DZEFO MARIO JOEL – PMM-E,CHE-C,BIO-C,
(7)  FEUKENG FOPA NICAISE HERALDE – PMM-E,CHE-C,BIO-C,
(8)  METUGE TRACY ABWE – BIO-C,CHE-D,PHY-D,
(9)  TSOPTIO NJOMIOBASSE REBECCA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(10)  EBONGUE EKWEDE GERARD – BIO-C,PHY-E,CHE-D,
(11)  NJIKI NKENG CHRISTELLE – PHI-B,GEO-E,ECO-E,
(12)  NKIMIH LOVELINE BUGHET – ECO-C,GEO-E,HIS-D,
(13)  ACHINDO MARIE CLAIRE – HIS-D,PHI-D,LIT-E,
(14)  DJUETSO YILEYE VANILY – PMS-D,ECO-D,GEO-E,
(15)  EBOULE NDOME LARISSA DIANE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(16)  KEME ERNEST EKWELLE – ECO-E,GEO-D,PHI-D,
(17)  LEYONGA TATIANA – LIT-E,REL-D,HIS-D,
(18)  NDOUME ALVINE PAULINE – HIS-D,FRE-D,LIT-E,
(19)  NSANG DIABE BENJAMIN – ECO-D,GEO-E,HIS-D,
(20)  ELONG LINDA EMADE – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(21)  MBENDE LAUREL DE FRANCK – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(22)  NGOUBE SOPE RODRIQUE – GEO-E,PMS-D,ECO-E,
(23)  NGWA BINWI MIRABELL – ECO-E,PMS-E,GEO-E,
(24)  NKUMBE YVETTE EBANE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 18
(1)  CHICK BLESSING ATIE – ECO-C,GEO-D,
(2)  KAZE MEKEU ROSINE ELIANE – CHE-C,BIO-D,
(3)  DONGO CHRISANTUS BAKO – GEO-E,HIS-C,
(4)  MEFOLONGOU KENFACK KADJO LORETTE – CHE-C,PMM-E,
(5)  NDALLE OLIVE NSOULY – GEO-E,HIS-C,
(6)  AWEMBOH ANGELA AFOANJEM – PHI-E,HIS-D,
(7)  ESSOH NTONE AXEL – GEO-E,HIS-D,
(8)  EVELYN FIYMBONG ATOH – HIS-D,GEO-E,
(9)  KENGNI FLORANTINE MAYAH – CHE-D,BIO-E,
(10)  NFOR ROLAND MBANJI – HIS-D,PHI-E,
(11)  ASHOMUKONG ADOLF NDOFOR – PMM-E,CHE-E,
(12)  DJONKOU VALDANO KOPEL – CHE-E,PMM-E,
(13)  ENANGSUME SYLVIA-FINA AHONE – HIS-E,LIT-E,
(14)  JOUONANG ZEUKOP ORNELLA – BIO-E,PMM-E,
(15)  KWEDE THEODORE HUGO – BIO-E,CHE-E,
(16)  NAAH NAAH STEVE – FRE-E,GEO-E,
(17)  NDANDJA TCHOUATANG KERI DIMITRI – BIO-E,PHY-E,
(18)  TAGNE LELE NGANNOU HONOREE – FRE-E,GEO-E,
 
Centre No: 1005 KUMBA EXTERNAL
Regist:355, Sat for 2 or More Subjects:345, Passed:110, %Passed:31.88, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  NDIEMI CARINE VIOLETTE – LIT-E,FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(2)  KOME DANIEL EWANG – ECO-C,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  NABESUKE RACHEL BERIE – LIT-E,HIS-E,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 25
(1)  NDIENA  XAVIER ELANGWE – GEO-D,HIS-C,REL-C,
(2)  AMPA RAMSEY EZIA – HIS-C,REL-D,PHI-D,
(3)  ANJEH PRICILIA ISANGE – BIO-C,CHE-C,GEO-E,
(4)  ELEH KUME CATHERINE AARON – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(5)  NELSON BESONG OBEN – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(6)  LATEH THIERRY NZEM – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(7)  NDOH REGINA BEYOKO – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(8)  SYLVANUS MBANWEI – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(9)  TANNI CARINE NEH – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(10)  TEBOH ONORINE WANOH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(11)  ANTIONETTE KWANKAM – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(12)  BEFORO MELVIS BEMO – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(13)  COMFORT FESE MAKIA – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(14)  EKANE NKWELLE – BIO-C,CHE-E,PHY-E,
(15)  EKEMA KELLY IYEH – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(16)  ENENE SARAH NCHUNG – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(17)  ETA AYEM MIRABEL – ECO-E,GEO-E,PHI-C,
(18)  NDIP SOLANGE BESEM – ECO-D,GEO-D,PHI-E,
(19)  NGOUEWE KOUJOU AGHOUDA FIDELIN – FRE-C,PMS-E,ICT-E,
(20)  NJEMBU FESE BLESSING – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  NKWE ANIS NYELLE – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(22)  TEBONG MERCY ECHECK – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(23)  CYNTHIA OGADIMA NDUKUBA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(24)  NGOH MIRABEL TAKEN – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  OROCK SYNOTA BESSEM – LIT-E,HIS-E,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 82
(1)  SONE MARIE-SOLANGE MELAH – LIT-B,HIS-B,
(2)  LOKENDO STELLA ONGIE – ECO-D,HIS-B,
(3)  BATE BATE DANIEL – BIO-D,REL-C,
(4)  BISONG STEPHLINE TAMBE – BIO-D,CHE-C,
(5)  DONALD NGOE ANATO MANONGO – BIO-C,CHE-D,
(6)  MBOMWED CHO ANITA – GEO-E,HIS-B,
(7)  MOKOKO VALERY BASUSU – HIS-C,PHI-D,
(8)  NFOR ALI HANS – GEO-D,HIS-C,
(9)  QUAN PRISCA SIDIKI – BIO-E,GGY-B,
(10)  SANDRA-DAVIES NGUM FOMA – GEO-E,HIS-B,
(11)  ABIE CECILIA MPEH – FRE-D,HIS-D,
(12)  AGBOR-EWAMBI SAMUEL ECHI – LIT-E,HIS-C,
(13)  AKWO ENENE JEREMIAH – LIT-D,HIS-D,
(14)  AMATE NAHSHON AKWI – BIO-D,GGY-D,
(15)  ATEM ETUNDEM GRIZA – HIS-C,PHI-E,
(16)  AWAT NESLINE EPONGMEI. – BIO-E,CHE-C,
(17)  BISONG FRIDA BAROBA – REL-C,PHI-E,
(18)  EWANOGE NZUME DALINGTON – HIS-C,PHI-E,
(19)  MBUNYA SYLVIL ATEMKENG – ECO-E,PHI-C,
(20)  NFORMANYI FRITZ RUDOLF FOMANKA- BIO-D,CHE-D,
(21)  NGUAFAC PAMELA FOSSONG – PMS-C,FMA-E,
(22)  NGWA TONNY NDONWIE – HIS-C,PHI-E,
(23)  NJANG BAWARK PHILEMON – HIS-D,REL-D,
(24)  NJEI CLAVIS NJABOTI – LIT-E,HIS-C,
(25)  NZOUEPET MICLANCH NFANGA – BIO-D,GGY-D,
(26)  SINDA MAJIE JEANNE – HIS-C,PHI-E,
(27)  TANGIRI JOHN – HIS-C,PHI-E,
(28)  AMBE FLORA BIH – CHE-D,PMS-E,
(29)  ARREY-NDIP JOEL EGBE – HIS-D,PHI-E,
(30)  BEGUA ATEMNKENG STEPHANIE – HIS-D,PHI-E,
(31)  CLEMENTINE SANGNYUY – HIS-D,PHI-E,
(32)  DIOKE SYLVANUS DIO – ECO-E,HIS-D,
(33)  EKENEDILICHUKWU SOLOMON OBI – HIS-E,PHI-D,
(34)  EMMERENSIA DJEW – HIS-D,PHI-E,
(35)  ENOMBE CHECKSON NGOE – HIS-D,REL-E,
(36)  ETONGWE MOKOSSOH DANIEL – GEO-E,HIS-D,
(37)  FON LAZARE – GEO-E,HIS-D,
(38)  FON NTSAMA SABINE FLORENCE – BIO-E,GGY-D,
(39)  KUM MUREEN NDUM – HIS-D,PHI-E,
(40)  MAXMILLIAN AFANGA AGWO TEKEH – PMM-D,ICT-E,
(41)  MBAH DERIAN AYANG – GEO-E,HIS-D,
(42)  MBONG BLANDINE DIENYA – BIO-D,PHY-E,
(43)  META MOKUBE VALERY – HIS-D,PHI-E,
(44)  NANGOH JOB – CHE-D,PMM-E,
(45)  NCHAYI LINUS AKWO – BIO-E,CHE-D,
(46)  NDI LAMBERT BENEBAN – GEO-E,HIS-D,
(47)  NGONG SIMON CHONG – HIS-D,REL-E,
(48)  NGUM VERA NGUFOR – HIS-D,REL-E,
(49)  NJI DESMOND FUKAH – BIO-D,GGY-E,
(50)  NYINGDOR LOUIS BONGYII – PMM-D,FMA-E,
(51)  NZIKE JOANA BOKENG. – BIO-D,GGY-E,
(52)  QUEENTA MANDE MUKETE – LIT-E,HIS-D,
(53)  TABI MICHEAL NDIP – BIO-D,GGY-E,
(54)  TAMBE CLOVIS ANYIMBA – BIO-D,CHE-E,
(55)  TANYIE ZINGWA ASONG – GEO-E,HIS-D,
(56)  TCHUITCHEU SHEVLIN FLO – HIS-D,PHI-E,
(57)  VIOLET CHEM – GEO-E,HIS-D,
(58)  YANICK NDIFOR MUKETE – ECO-E,PMS-D,
(59)  ZEPOH TETANG YVETTE – HIS-E,REL-D,
(60)  ZOFOA VERA – HIS-D,REL-E,
(61)  ABONGE RITA AGEMBUE – LIT-E,HIS-E,
(62)  AFOR SANDRA FONONG – LIT-E,HIS-E,
(63)  AMAH DESMOND ASUEH – HIS-E,REL-E,
(64)  ANAMITY JOSEPH ITUKA – HIS-E,REL-E,
(65)  BENEDICT BUDZI – BIO-E,PHI-E,
(66)  DIANA AKO ASHU – LIT-E,HIS-E,
(67)  EGBE SCHNEIDER ETCHI – BIO-E,CHE-E,
(68)  ELEMA ANGELA – BIO-E,GGY-E,
(69)  ENOW CECILIA OBEN – BIO-E,GEO-E,
(70)  KUMCHU SENJA MARCELINE – GEO-E,PHI-E,
(71)  LEUBOU ORGUINE DANIELLE – BIO-E,PMS-E,
(72)  MENALD BEPUWACA NEMBA – BIO-E,GGY-E,
(73)  MOKUBE ANGELUS ETONGWE EBIOTH – BIO-E,GGY-E,
(74)  MOKUNDU ELVIS BOKANDA – PMM-E,FMA-E,
(75)  NANGOH JONAS – GEO-E,HIS-E,
(76)  NANSEU ROSY CHRISTELLE EYONG – BIO-E,CHE-E,
(77)  NDIP EDMUND ORU – ECO-E,GEO-E,
(78)  NGO MINETTE AKAMA – LIT-E,HIS-E,
(79)  NWALIPENJA ABEL MUKETE – PMM-E,PHY-E,
(80)  PASCAL MOTALE KOFI – HIS-E,REL-E,
(81)  PERIMBIE BRUNO PANGSUI – LIT-E,HIS-E,
(82)  TANGIRI RENE NYABA – CHE-E,GGY-E,
 
Centre No: 1006 MAMFE EXTERNAL
Regist:165, Sat for 2 or More Subjects:153, Passed:34, %Passed:22.22, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  AGBOR OFONDE OFUNDEM – LIT-B,FRE-E,HIS-D,PHI-B,
(2)  ELIZABETH MPEY EGBE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  BESONG MBENG CORDELIA ACHARE – FSN-B,HIS-C,PHI-E,
(2)  OFFU NKONGHO AQUILLA – CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(3)  ETA VALERY AYUK – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  TAKANGNGUI KELVIN TANYI – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(5)  ARREY DIANA AKO – FSN-D,HIS-E,PHI-E,
(6)  EYONG TAMBE MATHIAS – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(7)  ROSELINE MBONGO ETCHI – LIT-E,FSN-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 25
(1)  MANGET DANIEL TAKEM – GEO-D,HIS-B,
(2)  ABANG THOMAS EKONJA – HIS-C,PHI-E,
(3)  AMBANASOM FAITH EBIWEH – GEO-E,HIS-C,
(4)  AYUK ELVIS NTUI – HIS-C,PHI-E,
(5)  BESONG PASCAL THEOPHILUS TABI – GEO-E,HIS-C,
(6)  ETTA LINDA ESAME – FSN-C,HIS-E,
(7)  LYCETTE BANFEGHA – FSN-C,PHI-E,
(8)  MARY BESONG TANYI – FSN-C,HIS-E,
(9)  NJAH EVAN AYA – LIT-E,HIS-C,
(10)  NKIKE JOSHUA NJIKA – LIT-E,HIS-C,
(11)  BESONG LEONEL BESONG – GEO-E,HIS-D,
(12)  BLAISE TAFIH – GEO-E,HIS-D,
(13)  EYONG CECILIA AGBORTAR – FSN-D,HIS-E,
(14)  NCHENGE CLARA EFUNDEM – FSN-D,HIS-E,
(15)  NKENGJU ALICE ACHANYI – LIT-E,HIS-D,
(16)  PATIENCE FONGE MATAN – FSN-D,HIS-E,
(17)  AGBOR ARREY MERABEL – LIT-E,HIS-E,
(18)  ARREY WINIFRED OBI – HIS-E,PHI-E,
(19)  ASHU EMMANUEL ASHU – ECO-E,GEO-E,
(20)  ASHU RODELIA – HIS-E,PHI-E,
(21)  ATABONG PATIENCE MBONGCHU – HIS-E,PHI-E,
(22)  ENOW SALLY ETENGENENG – HIS-E,PHI-E,
(23)  EYONG ALICE EBOT – FSN-E,HIS-E,
(24)  NDIP LOIS-SHELLA AGBOR – FSN-E,HIS-E,
(25)  OJONG CYNTHIA NKONGHO – LIT-E,HIS-E,
Centre No: 1007 KUMBO EXTERNAL
Regist:104, Sat for 2 or More Subjects:100, Passed:34, %Passed:34, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  NGEBIKEM PRISILA ASAMBA – LIT-D,HIS-C,REL-A,PHI-E,
(2)  SEVIDZEM EMMACULATE BERINYUY – ECO-D,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(3)  ALEX KIVEN NGAM – LIT-D,FRE-D,HIS-D,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  MBIYDZENYUY ROSEL KIVEN – HIS-D,REL-E,ICT-C,
(2)  FEDERICO MASIE MASIE MBALA – BIO-D,CHE-D,REL-E,
(3)  JUMKA SYLVESTER LONTUM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(4)  LAWAN RANDOLF ANYE – ECO-E,GEO-E,ICT-C,
(5)  MELLA TADIE PAMELA – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(6)  YAYEN JACKLINE WIRSIY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  FOLA LOUIS MBIYDZENYUY – PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(8)  JAVNYUY ELIZABETH DINE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 23
(1)  KOME FATU LEINYUY – HIS-D,REL-C,
(2)  KONGNYU  OPHILIA  TUMI – BIO-C,CHE-E,
(3)  NFOR SIDONNIE YAJE – GEO-E,HIS-C,
(4)  SAH GODLOVE KWAESE – HIS-D,PHI-D,
(5)  DINDZE ROSELINE FENLAI – LIT-E,HIS-D,
(6)  DJOU SEGNING STANISLASS – HIS-E,ICT-D,
(7)  ESAMBE TATAH – FRE-E,HIS-D,
(8)  FONKWA EDMOND – BIO-E,CHE-D,
(9)  KWANTENG EMMANUEL – LIT-E,HIS-D,
(10)  NGORAN MARTIN MENGNJO – HIS-D,REL-E,
(11)  NYAKE DIABE STELLA – FRE-D,REL-E,
(12)  SHAFE MENGLA YVONNE – HIS-D,PHI-E,
(13)  SUIKA BLASIUS NJODZEKA – HIS-D,PHI-E,
(14)  BERTHILA VERNYUY – HIS-E,REL-E,
(15)  BLESSING NYENUE – LIT-E,HIS-E,
(16)  LONCHI  TAMEKONG PELAGIE – CHE-E,PMS-E,
(17)  LUKONG SYLVIA DINKA – LIT-E,HIS-E,
(18)  SENYUY RENE TANGEM – HIS-E,PHI-E,
(19)  SUISEKA ROMARIC BANSEKA – GEO-E,HIS-E,
(20)  TATA TONY-ALEX DZEAYEE – BIO-E,GGY-E,
(21)  TATAH YVETTE GOHLA – LIT-E,HIS-E,
(22)  WIRBA MALVIS BANGIKA – LIT-E,PHI-E,
(23)  WIRNSUNGRIN JAQUILINE BONGBUNRI – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1008 YAOUNDE EXTERNAL
Regist:421, Sat for 2 or More Subjects:402, Passed:179, %Passed:44.53, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 12
(1)  KAFFA BUINCHI GILBERT – LIT-C,FRE-A,HIS-B,PHI-D,
(2)  KAMTA CHI GUY ROMEO – BIO-B,CHE-C,PMM-C,PHY-D,
(3)  LEHMAN KOFANE JACQUELINE ANGE PAOLA – ECO-D,FRE-C,GEO-E,HIS-B,
(4)  NIAH DJEUKWI STELLA – LIT-D,FRE-C,HIS-E,PHI-C,
(5)  MEDA DIEUDONNE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,PHI-D,
(6)  NGIE BRUNHILDA NTOMBOH – ECO-E,FRE-D,GEO-D,HIS-C,
(7)  MANKA LINDA – LIT-D,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(8)  LABIA NYUHSE SYLVIANE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,PHI-D,
(9)  FORCHANG ERIC SONG – BIO-E,CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(10)  NDAM VASCO TEBIT – ECO-E,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
(11)  NGOUPOURE NJIKAM ESTHER RUTH – ECO-E,FRE-E,GEO-E,HIS-D,
(12)  TSUFE SAMUEL – LIT-E,FRE-D,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 51
(1)  HAMDIYATOU HASSAN – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(2)  NGUEWA NZOUEKUI MELISA – LIT-D,FRE-B,HIS-B,
(3)  AGBOR CHANTAL EYIANG – LIT-E,FRE-A,HIS-C,
(4)  WAINDIM KERSTINE MOMO – LIT-C,FRE-D,HIS-B,
(5)  AYUGHO BRAINMAN CHEGEYIM – CHE-E,PMM-C,FMA-B,
(6)  DZEUKOUO HUGUETTE LEONIE – FRE-B,HIS-E,PHI-C,
(7)  MBUKOP JACKSON – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(8)  NANFANG PIERRE – BIO-D,CHE-C,PMM-C,
(9)  OTTI JOELLE ARIELLE FIORELLA – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(10)  TANGYE SIRRI CYNTHIA – BIO-D,CHE-D,PMM-B,
(11)  ABANDA VICTOIRE JOSELINE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(12)  ILIK BOUIHOK GABRIELLE ETHER – FRE-C,HIS-D,PHI-D,
(13)  MANTHOH CLARISSE – LIT-D,FRE-E,HIS-B,
(14)  MBITA ANYEE OLIVIER – FRE-C,GEO-E,HIS-C,
(15)  MEZO PIERRE ERIC – FRE-B,HIS-D,PHI-E,
(16)  NDOUMTSOP JANE LARISSA DJIOGUE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(17)  NKUO RICHARD TIM – LIT-D,FRE-B,PHI-E,
(18)  NYAMKONG RELINDIS NGAH – BIO-C,CHE-C,PMS-E,
(19)  RANNIBEL ATSIMBOM – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(20)  AMOUGUI MEBENGA FREDERIC – FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(21)  CHI NOELLA MANGWI – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(22)  KUENE JILO STEPHIE LUCRECE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(23)  NGAI BLESSING NJISA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(24)  NGOH MERABEL MANGWEH – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(25)  NYABIA KAMI PRISCA LORRIANE – FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(26)  WANDA KAMGA GALLETTE – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(27)  BAKOA JOB TRISTAN- ARMEL – CHE-E,FRE-D,ICT-D,
(28)  CHE NGUM MUGHURI – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(29)  CHO CYRILLE – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(30)  FUKOH TITANG BLANDINE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(31)  KAKMENI TCHEUKO KEVIE THEOPHANE – ECO-E,LIT-E,FRE-C,
(32)  MBOKE RELINDIS – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(33)  NGONINGEH BELLA CHIMENE PATRICIA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(34)  OMBOLO MBALA DOMINIQUE FLORA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(35)  YETNE EMILE – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(36)  YVONNE AYUK AGBORNDIP – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(37)  AKUM MAKAH SCHOLASTICA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(38)  AYINDA AKOA DAMIEN RAOUL – BIO-E,CHE-D,FRE-E,
(39)  KENGNI TCHOUAPE MAGUIE LINDA – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(40)  MBABOU NGAZOA YOLANDE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(41)  MOINDOU GUY ROGER – FRE-E,PMS-D,FMA-E,
(42)  NDIKIMI ABRAHAM JALLY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(43)  NKWENTI EVELYN SHURI – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(44)  PROSPER NFORMI SAMARI – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(45)  WIRNGO LEIKA AMENATOU – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(46)  FRU BORIS ANYE – FRE-E,HIS-E,PHI-E,
(47)  LELE TADJOUO ARMELLE DARLING – ECO-E,FRE-E,GEO-E,
(48)  MOUHAMADOU BIANGORO ABOUBAKAR – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(49)  MVIE NGOROBO ESPERANCE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(50)  TOUKAM KUEMO GUYLENE LEA – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(51)  ZEHGA YMELE KEVIN – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 116
(1)  BAYE TAKANG VALERY – FRE-C,HIS-B,
(2)  KWANYUY NELI WIRNDZEREM – HIS-C,PHI-C,
(3)  NGOUEM SHEMEYI MICHEAL – FRE-C,HIS-C,
(4)  NJI DESMOND TANIFOR – PMM-B,FMA-D,
(5)  TSALA ALOYS CEDRIC – FRE-C,HIS-C,
(6)  ANDJANG NKO JOSEPHINE MURIELLE – FRE-C,HIS-D,
(7)  BILLA CLAUDINE LEMA – HIS-C,PHI-D,
(8)  EBEDMELECH NZUME TSALA – FRE-C,HIS-D,
(9)  ETENGENE BATE GOLDAMIL – LIT-E,HIS-B,
(10)  KENGNE FOGUE ROSE CELESTINE – FRE-C,PMS-D,
(11)  LUKONG EMMANUEL KEAFON – GEO-E,HIS-B,
(12)  MANKA UNICE NGONANGIE – GEO-E,HIS-B,
(13)  MENGUE MARIE CLAIRE – FRE-C,HIS-D,
(14)  NGUE ANGE MARIE CLAUDINE – FRE-D,HIS-C,
(15)  NGUM WILFRIED BAFON – FRE-D,HIS-C,
(16)  NWANDA MOSES – GEO-E,HIS-B,
(17)  NZOUANKEU FOSSO FRANK BERNARD – BIO-C,CHE-D,
(18)  TIKU MBE – FRE-C,HIS-D,
(19)  WIRNGO LISETTE LEMNYUY – LIT-E,HIS-B,
(20)  ADAMU IDRISSU – GEO-E,HIS-C,
(21)  ALI BUBA BAKARI – BIO-D,CHE-D,
(22)  ATEFOR JUDE FIANKOH – ECO-E,HIS-C,
(23)  BINLA LARISSA SIKEM – GEO-E,HIS-C,
(24)  BISONG TAMBI NCHENGEAMBA – HIS-C,PHI-E,
(25)  BORIS LYONGA MOKAKE – GEO-E,HIS-C,
(26)  DABITGA CANISIUS – GEO-E,HIS-C,
(27)  EVINA MBA CHRISTELLE ELSA – FRE-D,HIS-D,
(28)  FOLOH NGOPANG JOSEPH – FRE-D,HIS-D,
(29)  FOTSO DJIMAFO NARCISSE BAURRYS – FRE-E,HIS-C,
(30)  KAH ERNEST DIANGHA – HIS-C,PHI-E,
(31)  KIDUNGRI KINYUY DELPHINE – GEO-E,HIS-C,
(32)  LEREH RENATA ABONGA – HIS-C,PHI-E,
(33)  LOVETTE MULUTAWAH – HIS-D,PHI-D,
(34)  MABOLA GEORGE EKUKA – FRE-D,PMS-D,
(35)  MANABANG NANG ELVIRE OLIVE – GEO-E,HIS-C,
(36)  MBOUTCHUING MAGNE STEPHANIE – LIT-E,FRE-C,
(37)  MBUNGANG LILY KONGLA – HIS-C,PHI-E,
(38)  NCHANJI EMELVIS MANGWAIG – HIS-D,PHI-D,
(39)  NGABE JOSHUA MELLE – FRE-D,HIS-D,
(40)  NGO NOLLA MARIE EDITH – HIS-D,PHI-D,
(41)  NGONG GERALD NUH – ECO-E,HIS-C,
(42)  NGONG LIDWINA MSEKENYUY – HIS-C,PHI-E,
(43)  NKUNI JUDE CHOPNCHONJUH M. – GEO-E,HIS-C,
(44)  TUMEH FLORIBETH AKIKEA – LIT-E,HIS-C,
(45)  ABUNAW PATRICIA ACHANGHA – LIT-E,HIS-D,
(46)  AKUMA NELSON FRU – ECO-E,PMS-D,
(47)  ANDJAME AURELIEN PATRICK – HIS-D,PHI-E,
(48)  BANADZEM SIYSINYUY JULIETTE – LIT-E,HIS-D,
(49)  BIME CLOVIS FONYUY – GEO-E,PMS-D,
(50)  BOCKUNDA SYNTHIA NDEGWE – LIT-E,HIS-D,
(51)  CORRINE NGEYAM TONDJO – BIO-E,REL-D,
(52)  DJANTIO NONO ULRICH GAETAN – FRE-D,HIS-E,
(53)  DJONGA ALIOUM – FRE-D,GEO-E,
(54)  DJUKOUO TCHUENTE RAISSA BLONDE – LIT-E,FRE-D,
(55)  DUGA MICHEAL SEMA – GEO-E,HIS-D,
(56)  EWANJUME BELTUS – FRE-E,HIS-D,
(57)  KAMENI ZEUCHI ERIKA MAUNELA – FRE-E,HIS-D,
(58)  KEBILA BABILA DESMOND – FRE-D,HIS-E,
(59)  KEMBOU DOMCHE DANIELLE  AURORE – ECO-E,PMS-D,
(60)  KILO BERI JOY – FRE-D,HIS-E,
(61)  KIME NJI BLANCHE – FRE-D,HIS-E,
(62)  LYDIA NDZE MUA – LIT-E,HIS-D,
(63)  MADE CHARNELLE PAULE – FRE-E,HIS-D,
(64)  MAGHA MELVIS – FRE-D,HIS-E,
(65)  MERCY MISODI MOKI BEKONDO – HIS-D,PHI-E,
(66)  MOUOFO NOUBISSI STEPHANE – FRE-E,HIS-D,
(67)  NDEH ERNEST CYRILL ABEH – GEO-E,HIS-D,
(68)  NDI JULITTE NTALA – LIT-E,HIS-D,
(69)  NDONG TITUS EMMBA – HIS-D,PHI-E,
(70)  NFOR GODWILL NSAHLAR – GEO-E,HIS-D,
(71)  NFOR MINIYURRA BERNGE – HIS-D,REL-E,
(72)  NGA SAMUEL AKU – FRE-E,HIS-D,
(73)  NGONG STELLA VERNYUY – GEO-E,HIS-D,
(74)  NGUM ELVIRA TITA – GEO-E,HIS-D,
(75)  NSUME ROSELYN MBONGO – FRE-D,HIS-E,
(76)  SACK SACK ANNETTE JACQUELINE – FRE-D,GEO-E,
(77)  SAKWE JUSTINE MONDE – HIS-D,REL-E,
(78)  SIEWE BOPDA GHISLAIN – CHE-E,PMM-D,
(79)  SUH RENE FUNWIE – FRE-D,PMM-E,
(80)  TAKU ESTELLA EJANGANG – HIS-D,GEO-E,
(81)  TAKWI TACHA NINA – LIT-E,HIS-D,
(82)  TEMGOUA TOUKAM SORELLE TATIANA – FRE-E,HIS-D,
(83)  TIFANG BERLY AWOH – HIS-E,PHI-D,
(84)  TSIMI MENYE IGOR STEPHANE – FRE-E,HIS-D,
(85)  VUSOH ELVIS KUZONG – GEO-E,HIS-D,
(86)  WANTOH MAXCELLINE WEIBA – HIS-D,PHI-E,
(87)  AGBOR ESONG JOSEPHA MELINGUI – FRE-E,HIS-E,
(88)  AGBOR SUSAN ENAKA – LIT-E,FRE-E,
(89)  ALEXANDRA NGASSA KETCHA – FRE-E,HIS-E,
(90)  BAYA NJANTCHO DANY CHRISTIAN – FRE-E,HIS-E,
(91)  BERYLE FUKOH MUSA – LIT-E,HIS-E,
(92)  CHEUMALEU NITCHEU NINA MYRIAM – FRE-E,HIS-E,
(93)  EFUETLACHA CARLSON AGENDIA – GEO-E,HIS-E,
(94)  GNINGHAYE GULLIT GARVEY KENFACK MOREAS – FRE-E,GEO-E,
(95)  KOMI FABRICE – ECO-E,GEO-E,
(96)  KUISSU NEKAME BERNICE DUCHELLE – GEO-E,PMS-E,
(97)  MBEWOU ABDOUL KARIM BENZEMA – ECO-E,HIS-E,
(98)  MODO GAETAN DE THIENE – CHE-E,PMS-E,
(99)  MULUH ANICET – LIT-E,HIS-E,
(100)  MUSONG CONFOR WOBNYONGA – GEO-E,PHI-E,
(101)  NCHANG QUINTA NGWE TAKA – LIT-E,FRE-E,
(102)  NDOUGSA AVOULOU LAURENTINE LAETITIA – FRE-E,HIS-E,
(103)  NDOUGSA MPESSE ROSE PHILIPPE – FRE-E,HIS-E,
(104)  NENGHABI MARINUS YAI – GEO-E,HIS-E,
(105)  NGALLEM CHANGJOH ROSE – GEO-E,HIS-E,
(106)  NGEW NJENYOH NGEW – CHE-E,PMM-E,
(107)  NGONG EMMANUELA NOMBEL – HIS-E,PHI-E,
(108)  NGONTSA LOUISMARIE BORIS – ECO-E,GEO-E,
(109)  NKOUNGA NOGUEM YVAN – FRE-E,HIS-E,
(110)  NUISELIE JEAN CLOUDE CHE – GEO-E,HIS-E,
(111)  ONDOBO CLARISSE – HIS-E,PHI-E,
(112)  RACHEL-TITILOPE-OWOADE – LIT-E,HIS-E,
(113)  TAYONG SYLVESTRE – ECO-E,FRE-E,
(114)  TEKETI ORNELA – FRE-E,HIS-E,
(115)  TETEH NGOTANG HONORINE – FRE-E,HIS-E,
(116)  TETUH ARMSTRONG TEKE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1009 GOVERNMENT BILINGUAL PRAC. HIGH SCHOOL YAOUNDE
Regist:186, Sat for 2 or More Subjects:185, Passed:153, %Passed:82.7, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 23
(1)  NDOKMO HERMANN – PMM-A,BIO-B,PHY-B,CHE-A,FMA-A,
(2)  TCHAPTCHET MBETBAT PAUL KISITO – BIO-B,FMA-A,CHE-A,PMM-A,PHY-B,
(3)  ZEH NDEUMANI DERIC LEGRAND – BIO-A,CHE-A,PMM-A,PHY-C,FMA-A,
(4)  ASHU GEORGE AGBOR-NTOH – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  DJIKEP FOKOUA JESSICA – BIO-A,CHE-B,FMA-A,PMM-B,PHY-B,
(6)  MAGOUA JOSEPH-JONATHAN – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-B,
(7)  NDOME KENENGUE WILLY ROUSSEL – CHE-B,BIO-A,FMA-A,PHY-B,PMM-B,
(8)  TAKOUA DOLINE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-B,
(9)  TIH SAMUEL MBIYIMO’O – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(10)  ETEKI ELAME DEXTER KEMMER – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(11)  SHI PRINCEWILL – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(12)  SIEBADJI TCHUIMENI DANIEL-OSEE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(13)  MOTAPON NJIKAM ISMAIL – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(14)  BIMELA BRICE NYUYDINKONG – BIO-A,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(15)  KONGNSO EMMANUEL NJOLAH – BIO-B,FMA-C,PMM-B,CHE-C,PHY-C,
(16)  LOIC BETHEL DJE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(17)  POUNTOUNYINYI EMMANUEL – BIO-C,PHY-E,PMM-A,FMA-B,CHE-C,
(18)  AWASUME EKOMBO ETAME EDWARD – BIO-B,CHE-E,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(19)  AZEMAWAH VERONICA FORCHA – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(20)  FOUEGAP TEMGOUA MARYLINE ESTHELA – PMM-B,BIO-B,FMA-C,PHY-E,CHE-D,
(21)  KENFACK FOGUE BERTRAND – BIO-E,CHE-E,PHY-D,PMM-B,FMA-C,
(22)  MEGNE NOUBISSI CHRISTELLE – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(23)  NGO MENGANANG ATHANASE SERGE – BIO-C,CHE-E,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 

Passed in 4  Subjects: 32
(1)  IKOME LIKAMBI TINA NALOVA – HIS-B,PHI-A,LIT-B,FRE-A,
(2)  KAMENI POUGOM PAMELA GERMAINE – FRE-A,HIS-B,LIT-D,PHI-B,
(3)  NISSOUGUE CLEMENCE – GEO-D,ECO-C,FRE-A,HIS-B,
(4)  ERIC ETOUNDI NGOUMOU – PHY-E,CHE-C,PMM-B,BIO-A,
(5)  MBUA PETER MBOLO – GEO-E,PHI-A,HIS-B,ECO-C,
(6)  ETOH BERYLVONNE SUME ENONGENE – ECO-E,LIT-D,FRE-A,HIS-B,
(7)  GUEMKAM FOPOSSI SOREL STEPHANIE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(8)  MAFOR NANA MARINETTE – LIT-C,FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(9)  OSIE JESSICA VANESSA – BIO-B,CHE-D,FMA-C,PMM-C,
(10)  EBERECHUKWU DAVID ANYA – BIO-B,PMM-D,FMA-B,PHY-E,
(11)  MAKWET LAMARE ERNESTINE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(12)  TAMANDJO DJONGANG EMMANUELLE AUDREY – PMM-A,PHY-E,BIO-C, CHE-D,
(13)  ATIA DZOMO HERVE SOSTHENE – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(14)  DJATCHE KENMOE ROBERTO – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(15)  MBENG WABI ALPHONSE – CHE-D,FMA-C,BIO-C,PMM-D,
(16)  NDADA FANTCHOUANG PHILOMENE VICTOIRE – BIO-C,CHE-D,PMM-C, PHY-D,
(17)  NGADA EZANGONO ODILE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(18)  SOH FOTSING NELSON – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(19)  TEMBENG NORA NDJID – HIS-B,PHI-B,GEO-E,ECO-E,
(20)  EBONG CARINE MBOLE – ECO-D,PHI-C,GEO-E,PMS-C,
(21)  HAOUA HAMADOU – HIS-C,ECO-E,GEO-E,FRE-B,
(22)  OLINGA TOH RAOUL JOSEPH – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(23)  EMMANUELA NGUM – BIO-B,CHE-E,FMA-E,PMM-D,
(24)  MBAH KONRAD TENOK – BIO-B,CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(25)  TAMENJIN FELIM TATAH – ECO-D,HIS-B,LIT-E,REL-E,
(26)  NKENG AKENDUNG JOEL – ECO-E,LIT-E,PHI-D,HIS-C,
(27)  SEI NGUM IBULEH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,FRE-D,
(28)  AZOMBO ELLA JULIEN – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(29)  DJEH NTEI ESTELLE CARELLE – LIT-E,PHI-E,HIS-E,FRE-D,
(30)  MBELLA MBAPPE BEDEL DESIRE – PMM-E,BIO-E,FMA-D,CHE-E,
(31)  TAMASANG DIVINE MUNGUH – CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(32)  YOUCHAOU SAMINOU KORAMOU – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 59
(1)  NGUM ODET CHE – HIS-B,LIT-B,FRE-A,
(2)  AMIN DAVID AMIN – ECO-A,GEO-D,PMS-B,
(3)  ASONGWE FRANCIS ASONGWE – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(4)  MBAH EMMANUELA ENJEI – FRE-C,LIT-B,HIS-C,
(5)  MOFOR FRU RICHARDS – LIT-C,HIS-B,ECO-C,
(6)  NKOA ATANGANA BEN MOSHE – LIT-D,FRE-A,HIS-C,
(7)  NKWAH LOUIS BAINBOU – FRE-B,HIS-B,LIT-D,
(8)  TOLO ETOUNOU JENNY MURIELLE – HIS-A,PHI-C,LIT-D,
(9)  KOGE SAMUEL ESAMBE – PHI-B,LIT-E,HIS-B,
(10)  NVONAKO SONWA JOSELINE RAISSA – HIS-D,LIT-D,FRE-A,
(11)  OUSMAN ABAS SOULE – HIS-B,GEO-D,ECO-C,
(12)  MANGA MARCELLE DAVIDINE PIERRETTE – FRE-B,HIS-C,LIT-E,
(13)  NGOH BABARRA ACHA – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(14)  STEPHANY EBAH – HIS-C,LIT-E,FRE-B,
(15)  TANDA SINDYBRIGHT KINDEM – LIT-C,ECO-E,HIS-B,
(16)  ELONO NSIZOA VALERIE – LIT-E,HIS-C,FRE-C,
(17)  KENNANG AYE ULRICH NELSON – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(18)  MAJOUMO NDE MAGLOIRE – CHE-D,PMM-D,BIO-C,
(19)  MANGA GEORGETTE TATIANA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(20)  MBANGA MELVIS IYA NGONDE – HIS-B,GEO-E,ECO-D,
(21)  NGOUNOU FANCHE MODESTE LE-DOUX – FRE-B,LIT-E,HIS-D,
(22)  NTAMACK KIE LETISSIA EDWIGE – GEO-E,FRE-B,HIS-D,
(23)  AFATA NGAMBI VICTORIEN ARNAUD – ECO-C,PMS-D,GEO-E,
(24)  CHU KUM EDMOND – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(25)  EDJII AKAM AUGUSTA TATIANA – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(26)  EVINA ROMARIO LEONEL KABEYEN – FMA-E,CHE-D,BIO-C,
(27)  FALON VANISIA APINSHIE – ECO-C,GEO-E,PHI-D,
(28)  MANKOU MOTA RUTH VANESSA – HIS-D,GEO-E,PHI-C,
(29)  MEDIANG BENG GLADYS LAURE – FRE-C,BIO-E,CHE-D,
(30)  NFI THEODORE BONGYI – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(31)  NGO MBOCK THERESE TATIANA – HIS-C,GEO-D,ECO-E,
(32)  NGO SONG TECLE MELISSA VANELLE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(33)  NGUEDIME DOMINIQUE – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(34)  NSOH DESMOND NDEH – ECO-C,GEO-D,PMS-E,
(35)  OBONNE AKAM GAELLE ALEXANDRA – HIS-E,PHI-E,FRE-B,
(36)  SELLY NGALOUMO ABDEL-AZIZ – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(37)  TIAGUEU DJIAKAM AUDREY – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(38)  ANONG ALLY BRICE BEN NACER – BIO-E,PMM-D,FMA-D,
(39)  FORLEMU JOHN TANGMO – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(40)  MELI TAMETSA ULRICH MARTIN – PHY-E,FMA-D,PMM-D,
(41)  MOHAMED AMADOU – PMS-E,GEO-E,ECO-C,
(42)  NGAH CLAUDIA EKA – GEO-E,HIS-D,FRE-D,
(43)  NGO OUM ANNIE JOCELYNE – HIS-D,GEO-E,PHI-D,
(44)  NGOMPE NJITACK JOE BERTRAND – FRE-D,GEO-E,HIS-D,
(45)  NIMPA FOZONG TATIANA DENISE – HIS-D,ECO-E,GEO-D,
(46)  NJILAH EMMANUEL YUNGONG – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(47)  NJIMATUM NJANKOUO MBOMBO ABDUL-DJALIL – PHI-C,ECO-E,GEO-E,
(48)  NOA MEFEGUE MARIE MICHELLE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(49)  SUH RENE AMABO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(50)  ZEYNAB HAMADOU SAMBO – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(51)  DAVID NING NJUH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(52)  EGOH YVONNE EZIBEGA – HIS-D,LIT-E,PHI-E,
(53)  KIDZEEYUF NSA SUNJO SYLVERUS CHIN – ECO-D,PMS-E,GEO-E,
(54)  NDINDUMOUH BASHIROU MOHAMADOU – ECO-D,PHI-E,GEO-E,
(55)  NJECK SOLANGE AFOH – GEO-E,PMS-D,ECO-E,
(56)  ORANG ALICE NERISA – FRE-E,LIT-E,HIS-D,
(57)  YONGHABI TRAVIS YUH – ECO-E,GEO-E,PHI-D,
(58)  MAFOTCHANG FOSSI GHISLAINE BLANCHE – FRE-E,GEO-E,PHI-E,
(59)  VERNYUY WANMENJOH WISANYUY – FMA-E,BIO-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 39
(1)  DJOUMESSI TONFACK CHRISTIAN LUTHER – PMM-C,FMA-C,
(2)  KUISSI PAUL ARISTIDE – FMA-C,PMM-C,
(3)  MBONDO NKOK JOSEPH STEPHANE – PMM-C,FMA-C,
(4)  NDENHA JARETH LOUISE MIREILLE – FRE-C,HIS-C,
(5)  ANDONG  JENEVIVE MUFUH – BIO-B,PMS-E,
(6)  DEFO MOTOUOM HORIOLE ARIANE – BIO-B,PMM-E,
(7)  ESSOMBA IGNACE BERTRAND – BIO-C,CHE-D,
(8)  EYEYA AMOT ALOYS JEAN BAPTISTE – ECO-E,HIS-B,
(9)  NNOMDOE ABATE EMMANUEL- GAEL – PMM-D,FMA-C,
(10)  TIKUM GENEVIE MINEME – CHE-D,PMS-C,
(11)  TSOPMBENG GERALDINE – GEO-C,ECO-D,
(12)  MABONG GLORY VIMUMSI – HIS-C,LIT-E,
(13)  MATE FOSSI YOLANDE ARMELLE – FRE-D,HIS-D,
(14)  MONDOH JULIETTE – FRE-D,HIS-D,
(15)  NDIKUM NCHANG SOLANGE – HIS-C,GEO-E,
(16)  NGOUMNAI TEMGOUA BORIS ODILON – PMM-D,FMA-D,
(17)  NGUENI DAPEU CAROLE VANESSA – ECO-D,GEO-D,
(18)  NGWEFANG NANA IVAN ROY – PMM-E,FMA-C,
(19)  NKWAME NGUBE JOYCE – ECO-E,FRE-C,
(20)  SALAH DINE ABDOULKARIM ABBO – PMM-C,FMA-E,
(21)  TAKANG BEYANG GLEN AYUKETA – BIO-D,CHE-D,
(22)  TAKOP PAMILA NSAISHALA – CHE-E,BIO-C,
(23)  TANKAM- DJONTU FABRICE-ARMEL – FRE-C,GEO-E,
(24)  WIEKEH SERAPHINE – HIS-C,ECO-E,
(25)  BANDJA ANDJO LESLISE INESSE – BIO-D,PMM-E,
(26)  BAYEMI YASMINA MARY-NOELLE – FRE-D,HIS-E,
(27)  BIDZO KONGO CHARLENE PAQUITA – BIO-E,PMM-D,
(28)  EWALA MBARGA WINNIE LETICIA CRESCENCE – BIO-D,PMM-E,
(29)  KIFANG CHARLIE CHRISTIANE – HIS-E,FRE-D,
(30)  LEMNYUY CLARIS BERINYUY – ECO-D,GEO-E,
(31)  MANIGANG MOMO CHRISTELLE FLORE – BIO-D,CHE-E,
(32)  NCHARE MEKOU AHMED SAID – BIO-E,CHE-D,
(33)  SAMA YVONNE NAHBILA – HIS-D,LIT-E,
(34)  TCHOCOTHE DJEUMO STELLA-NOELLA – PHI-E,FRE-D,
(35)  BOKAGNE MBAMBA JEES WILFRIED – PMM-E,FMA-E,
(36)  IHEKWOABA SHARON ONYENYECHUKWU UWAJIMBA – ECO-E,HIS-E,
(37)  MKONG HAZEL CHUNG – ECO-E,GEO-E,
(38)  NOA NORBERT ANICET – GEO-E,ECO-E,
(39)  NUMVI LESLY NJAH – BIO-E,CHE-E,
 Centre No: 1010 BILINGUAL GRAMMAR SCHOOL MOLYKO
Regist:498, Sat for 2 or More Subjects:494, Passed:357, %Passed:72.27, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 34
(1)  ITOE YOUNG EBODA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  SHANG HARRY SUIVEN. – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(3)  NGONE MENGANG NGWESSE GODLOVE – CHE-A,PHY-C,PMM-A,
BIO-A,FMA-A,
(4)  EWANE EDWIN NKWELLE – PMM-A,CHE-B,BIO-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  FOTSO FONO KEVIN LARRY – CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,CSC-C,
(6)  MEULAH TCHEUBOUSOU BRICE – FMA-A,PHY-D,CHE-A,PMM-A,BIO-B,
(7)  NKUINGOUA NANA JULES CABREL – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(8)  NZEH ALPHONSE MESAPE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(9)  TOH  BRIGHT IZUNWANNE – BIO-A,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(10)  BIAMI EPENETUS KUM – PMM-A,PHY-D,FMA-A,CHE-B,BIO-B,
(11)  EGBE EUGENE AGBOR – FMA-A,BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-D,
(12)  EKWOGE ESEH BLAISE – CHE-C,ECO-C,PMM-A,PHY-C,FMA-A,
(13)  CATHERINE BINYE MUSI – PHY-E,BIO-B,PMM-B,CHE-B,FMA-A,
(14)  EKANG FRANCIS AJEBESONE – CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,CSC-C,
(15)  EPEY FELICITE NGALE – FMA-A,BIO-C,CHE-B,PMM-A,PHY-E,
(16)  OMBUCHUM EMERIC OPETI – CHE-C,FMA-C,PHY-C,BIO-B,PMM-A,
(17)  KIFFA CEDERIC NYINGMEH – BIO-B,CHE-C,FSN-C,PMM-B,PHY-C,
(18)  KWEDI ARMELLE IRIS – PHY-E,CHE-C,BIO-C,PMM-A,FMA-A,
(19)  MEMFOU NSAPNGOUO MARIAM-SIGRID – PHY-E,FMA-B,CHE-B,
BIO-C,PMM-A,
(20)  NJINGE JOSEPH NJINKO – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(21)  TIENTCHEU DJAMBOU CORINNE LUCRECE – PMM-A,FMA-B,PHY-E, BIO-B,CHE-D,
(22)  EGBE TAMBE GODRICK – PHY-E,FMA-A,BIO-E,PMM-A,CHE-C,
(23)  BLANCHE AZAH BEI  CHO – PHY-E,BIO-C,PMM-B,CHE-C,FMA-C,
(24)  MINGO VICTORINE NDIWAGO – PMM-B,PHY-E,CHE-C,BIO-D,FMA-B,
(25)  NYAMBI ABINE RANDY – FMA-B,CSC-C,PMM-C,CHE-C,PHY-E,
(26)  SAMPSON ZANGO – BIO-C,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(27)  ANGAFUH KEVIN AWAHINJEH – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-D,CSC-C,
(28)  NYABEU SACHIE MYRIAM LEATITIA. – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C, PHY-E,
(29)  AMIN SMITH NJILEFAC – BIO-D,CHE-E,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(30)  TCHATCHOUA TATCHOU NELLY MANUELA – BIO-A,CHE-C,PMM-E, PHY-D,CSC-E,
(31)  CHI SOLANGE IKA – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,CSC-C,
(32)  FONSAH GERALD GWAN – BIO-C,CHE-D,FMA-E,PHY-E,PMM-D,
(33)  TAAH EMMANUEL TEWOM – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(34)  ATEM KARINE ATEHAWUNG – PMM-D,CSC-D,CHE-D,BIO-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 65
(1)  TESSY-KOKO KULU – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,
(2)  ROSETTE NYUYDINE – PMS-A,GEO-D,FMA-A,ECO-B,
(3)  MECHE NJOMO FALONE – BIO-C,PMM-B,FMA-A,CHE-C,
(4)  NKEH VICTOR NDIWAGO – FMA-A,PMM-A,BIO-D,CHE-C,
(5)  OFON ABAH CLIFORD – LIT-B,FRE-B,HIS-A,PHI-D,
(6)  TABI ATEM-AKO BEN – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-C,
(7)  ZISHU BLERIS ZINKENG – CSC-C,CHE-C,PMM-A,FMA-C,
(8)  ZOFACK NOUBOUDEM GERADINE – CHE-C,FMA-B,PMM-B,BIO-C,
(9)  ETIEBIA NCHO ABBAS EFFENDI – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(10)  MAPIGOUE YOUMBI JODRELLE – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(11)  NKONGHOATAW RUTH BISONG – LIT-B,PHI-D,HIS-B,ECO-C,
(12)  SHEY KIARA BONGSHE – BIO-E,CHE-B,PMM-A,FMA-C,
(13)  ANYI NADIA TANGA – FMA-B,PMM-C,BIO-C,CHE-D,
(14)  BETANGBA CHANTAL MANKA – GEO-C,REL-C,PMS-C,ECO-C,
(15)  MBUA NKONGCHU NKENGBEZA – ICT-C,GEO-B,ECO-C,PMS-D,
(16)  UKU PETER AYE – CHE-B,PMM-C,PHY-D,CSC-C,
(17)  YIKONG LENGOUH NGWANGHONG – CHE-C,BIO-C,PMM-C,FMA-C,
(18)  ARREY PATIENCE ENOW – BIO-B,CSC-E,CHE-C,PMM-C,
(19)  AYAMBA QUINNETTE AKANGMBA – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-D,
(20)  EBAI MARIE LA FORTUNE – BIO-B,CHE-D,FSN-B,GGY-E,
(21)  MONPHU CLAUDINE KELY – BIO-B,CHE-B,PMM-D,PHY-E,
(22)  MUWA NANYONGO ROSE – BIO-C,CHE-D,FSN-B,PMM-D,
(23)  NCHE JIREH CHE – BIO-E,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(24)  NGO- NJAH PURIA NDONG – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(25)  NGUVE JOEL EBAI – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(26)  YVETTE RENISHA EBOT NKONGHO TANYI – FSN-C,BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(27)  ZEFACK JUDE TSAFACK – BIO-B,CHE-C,FMA-E,PMM-C,
(28)  AGBOR NYENTY EGBE MATHIEU – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(29)  GANGTAR AUDREY NGIE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,CSC-E,
(30)  HOPE AKACHA AMARANANG. – BIO-E,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(31)  MBOME FRANKA BAKANE NGO BOMBI – BIO-D,CHE-C,FSN-C,PMM-D,
(32)  ACHANYI NOELLA MUNGE – PMS-D,ICT-D,ECO-C,GEO-D,
(33)  AGBORAYOR EDMUND AGBOR – CHE-D,PMM-D,BIO-B,CSC-E,
(34)  AKAM EDISON ABIRICHO. – BIO-C,CHE-E,PMS-C,ICT-D,
(35)  CLARA EFETI NEBOTA – BIO-C,FMA-E,PMM-B,CHE-E,
(36)  MIRANDA MBUAME ABONG – FSN-C,BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(37)  NFORBI ROGER – BIO-D,FSN-B,CHE-D,GGY-E,
(38)  NGU TAZINYA JANE-JOHN – BIO-B,CHE-C,PMM-E,CSC-E,
(39)  NYEKE JAMES TONY – BIO-B,CHE-D,PMS-E,ICT-D,
(40)  PONE BOPDA ORNELA – FMA-D,PMM-D,CSC-C,CHE-D,
(41)  RABBI HASHIMI MANGA. – BIO-B,CHE-D,PMM-E,CSC-D,
(42)  BESSEM PRISCA TANYITIKU – PMM-C,CHE-D,FMA-E,BIO-D,
(43)  KAH OTHNIEL CHU-MEH – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(44)  KUDI RUBEN KUM. – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(45)  LINGMU ELSIE FANGWE – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(46)  MBANWIE ERASEMOUS MBAKA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(47)  NZAH SONE BECKLINE – BIO-D,CHE-E,PMM-C,FMA-D,
(48)  NZOPUTA FRITZ ANYANWU – FMA-C,BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(49)  VOBO GODLOVE  WATOH – CHE-D,PMM-C,FMA-D,CSC-E,
(50)  CHAFORKU-JONG GERLARD ZABZE – REL-D,HIS-C,GEO-E,ECO-E,
(51)  EBAKO EBENE MUSINGA. – FMA-E,PMM-C,CHE-D,BIO-E,
(52)  ENIH KIZITER MUNDE – CHE-D,BIO-E,PMS-C,ICT-E,
(53)  MBAH HARRIETA AFOR – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-C,
(54)  NCHONGANYI ANUNZO THERENCE – CHE-C,PHY-E,PMM-D,FMA-E,
(55)  NGA VALERY KEMAKA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(56)  NGANGANU ALVINE ASONGLEFACK – BIO-E,PMM-E,FMA-C,CHE-D,
(57)  NJI ALEXIS CARREL NDUM – BIO-E,FMA-C,CHE-D,PMM-E,
(58)  TAMUKONG SOLANGE WONDON – GEO-E,HIS-B,PHI-E,ECO-E,
(59)  AYUK VALERY TAKANG – PMM-E,FMA-E,CHE-D,BIO-D,
(60)  AYUKENOKU CELESTINE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(61)  FINLEY YANNICK CHE. – BIO-D,CHE-E,PMM-E,CSC-D,
(62)  NKENGAFAC MYRIAM NGOLEFAC – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(63)  AKWOR EMILIA MA-NCHUNG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(64)  MEKOLLE PIUS ETUGE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(65)  TIKU JUNIOR MICHAEL EKA – GEO-E,HIS-D,ECO-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 130
(1)  NTAM MARGNUS TIM – PMS-B,GEO-B,ECO-A,
(2)  AGBOR MBENG ERIC AGBOR – PMS-A,GEO-C,ECO-C,
(3)  NDUNYA EDMOND NDUNYA.. – BIO-B,CHE-B,GGY-C,
(4)  NGANGE JULLIETE ATENCHONG – LIT-B,FSN-C,HIS-B,
(5)  NGAPING MEULIKOUO REGINE FALONNE – FRE-C,HIS-B,LIT-B,
(6)  MELLE EPOLE JULIET-LAFUTUNE – PMS-B,GEO-C,ECO-C,
(7)  NGWESE ERIC ELONG – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(8)  ONGOH LIMPA OFONG – LIT-C,HIS-A,FRE-D,
(9)  FORJONG FAVOUR NVENAGO – BIO-D,PMM-C,FMA-B,
(10)  KUM SALOME EKUM – ECO-D,LIT-C,HIS-B,
(11)  NDIVE MARTIN MOLUA – BIO-C,PMS-C,CHE-C,
(12)  NZIKI NANA TADFOR – PMM-D,CHE-C,BIO-B,
(13)  SUSAN TONGE EBANJA BOTAME – HIS-B,LIT-D,PHI-C,
(14)  TANKO RELINDIS BOKWE – BIO-C,CHE-C,GGY-C,
(15)  ALI LAURA ATOH – LIT-B,ECO-E,HIS-C,
(16)  ASSONNA TSANA ELLETHYCIA. – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(17)  CHE EMMANUEL NDIFOR – HIS-B,ECO-C,GEO-E,
(18)  EKELI THOMAS ABUMBO – BIO-C,CHE-D,FSN-C,
(19)  FONTOH RICKMAROLL FONTOH – ECO-D,PMS-A,GEO-E,
(20)  GHAKANYUY FREDERICK WIYSENYUY – GEO-D,ECO-D,HIS-B,
(21)  NDZANA BIBANGA LUCRECE – LIT-C,FRE-D,HIS-C,
(22)  NUMFOR WILLIAM CHE – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(23)  RUDDES LUMNZE KAWO – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(24)  SHARLOTTE ANCHI ABIANGA – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(25)  TIAMO ERIETA AKWANGA. – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(26)  TRACEY ENANGA KENGNE CHINJONG – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(27)  ABAMBOH FELICITAS LUM – ECO-E,HIS-B,LIT-D,
(28)  ATEM PAULINE ETTA – BIO-D,GGY-D,CHE-C,
(29)  HEAVENLY-CLARA NAMONDO EVANDE – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(30)  IKOME NGONDO CHRISTINE – LIT-E,PHI-C,HIS-C,
(31)  JOSO ANNET NGONJA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(32)  KEN DIVINE MBITI – CHE-D,FSN-C,BIO-D,
(33)  MACKONGO EPOUPA JEAN-CHRISTIAN BEAUGARS -CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(34)  MICHELINE AZENKENG – HIS-C,PHI-E,LIT-C,
(35)  NDAH BRIDGET BETEKNGWI – HIS-B,LIT-D,ECO-E,
(36)  NDANG RODRIQUE KAH – GEO-D,ECO-E,HIS-B,
(37)  NDIFON GABRIEL AYUK – BIO-C,CHE-D,CSC-D,
(38)  NDONG ERNEST TSAM.. – BIO-E,CHE-D,FSN-B,
(39)  NESLEY AZHIE NDE – CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(40)  NGALA BRICE-DAVE NGALA – CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(41)  SENTIEH ALOYSIUS WANTOH – BIO-B,CHE-E,PMM-D,
(42)  TABE PHYLEYANCE AGBOKO – BIO-C,CHE-C,FSN-E,
(43)  TATA BELINDA MBEWCHE – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(44)  TENDONGAFACK JULIUS TSAFACK – GEO-E,HIS-B,ECO-D,
(45)  WAI GLORY UGHE – PMM-E,BIO-B,CHE-D,
(46)  ABIT TRACY ENGU – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(47)  ALI-NDI WEPNYU NDUKONG – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(48)  AMBOH  ELEANOR ATIM. – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(49)  BEN BLESSING WAI – HIS-C,LIT-E,PHI-D,
(50)  CHI SYNTHIA SIH – ECO-E,HIS-B,GEO-E,
(51)  DANG FANYMECLENE MAMEH – CHE-D,CSC-E,BIO-C,
(52)  DEFOKOUA TEMATIO JOSINE MINETTE – ECO-C,PMS-D,GEO-E,
(53)  DENECH ITILY NKWETA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(54)  DERICK NDONGO IKOME – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(55)  EBAI IMMACULATE ABANE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(56)  EBAI SYLVIE EYONG – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(57)  ENOW-EGBE SHEVILLETTE – ECO-C,GEO-D,PMS-E,
(58)  ETA JULIETTE OJONG – BIO-C,PMS-D,CHE-E,
(59)  FEIN JOHN MUAM – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(60)  MARISCA AMUTENG NIH – BIO-C,CHE-D,CSC-E,
(61)  MBENG DESMOND NGEH FAI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(62)  MIYANWI MAGDALENE AFUNCHWI – PHI-D,HIS-C,LIT-E,
(63)  MUKUM ABIGEL ABONE – BIO-E,CHE-C,GGY-D,
(64)  NAMAKIA HALLAN EMELI – ECO-E,PMS-C,GEO-D,
(65)  NKEMAYANG SUSAN ASONG – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(66)  NNANE BRIAN NDENGU – BIO-C,CHE-D,CSC-E,
(67)  OLONG PLEANGE DIONE – GEO-E,ECO-E,HIS-B,
(68)  SOYE GERALD NGEA – HIS-B,GEO-E,ECO-E,
(69)  STEPHEN MAKOKO LITUTE – ECO-E,HIS-B,GEO-E,
(70)  TANYI SHECHEM FORKU – GGY-D,BIO-D,FSN-D,
(71)  TARH AGBORTARH ADOLF – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(72)  ACHA ADUM NELSON – BIO-D,PMM-E,CHE-D,
(73)  ATEH AZIA – ECO-E,PMS-C,GEO-E,
(74)  CHE-TAMBONG BESSIN – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(75)  CLEATON BASILIKI NDAKWE – BIO-E,PMM-E,FMA-C,
(76)  CLEFFT EDWARD MAFANY MBUA – PHI-E,LIT-D,HIS-D,
(77)  EKWOGE EMMANUEL MEBUNE – BIO-D,PMS-D,ICT-E,
(78)  ELIZABETH ETIM ISU – BIO-D,CHE-E,CSC-D,
(79)  EPOGE SYLVIA MBWENZE – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(80)  FONMBIH VALERY NGWA – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(81)  LIKEN OLIVER GORIM – ECO-E,HIS-C,GEO-E,
(82)  LUM SILVIE TAKU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(83)  MARGARET NANYONGO MBUA – GEO-E,PHI-D,HIS-D,
(84)  MENDE LAWREATA ETENGANI – CHE-D,PMM-D,BIO-E,
(85)  MESEMBE MICHAEL ISOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(86)  MOFFO ERNEST BANTE – ECO-E,GEO-E,ICT-C,
(87)  MPOUDE GOLDA KANG – CHE-D,ICT-E,PMS-D,
(88)  MUSAGA CLIVE MUSAGA – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(89)  NANA TCHALEU ELISA LAUREL – CSC-E,BIO-D,CHE-D,
(90)  NCHENGE-AMBA ENOWNFOR MANYI-OBEN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(91)  NDEMANOU TAZISONG – ICT-C,ECO-E,GEO-E,
(92)  NDUNGANA BLAISE LUCHIATNGONG – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(93)  NGAMNCHAK ECONOM FUNGTAD – PMM-D,FMA-E,BIO-D,
(94)  NGERIME JOSHUA ELANGWE – CHE-D,BIO-D,PMM-E,
(95)  NKONGHO CHRISTY AYUK – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(96)  NKWAYUK YVES ECHI – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(97)  NNANE BRENDA EPOTE – BIO-C,CHE-E,CSC-E,
(98)  NOUBOUDEM ASSONGFACK CHRISTOPHINE – PMS-E,CHE-D,BIO-D,
(99)  OFEMBE SULET  AKUNJI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(100)  PHILIS NEH MOKOM. – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(101)  SEI NADIA NJUH – BIO-D,GGY-E,CHE-D,
(102)  YAMLACK PROVEST – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(103)  AKENDUM CYNTHIA CHWEFUNG – ECO-E,GEO-D,PHI-E,
(104)  BEBONCHU TABITA ASONGALEM – HIS-D,LIT-E,PHI-E,
(105)  BIN CHRISTABEL MBONG – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(106)  DIVINE TALA MUKENGE MOKA – BIO-E,GGY-E,CHE-D,
(107)  MASANGO GAYEL MUNGE – GEO-E,ECO-E,PMS-D,
(108)  NEMBU BERTILLE AJIH. – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(109)  NGOME CLIFF SUME – BIO-E,GGY-E,CHE-D,
(110)  NJINGANG  AGHERINWI  AMBE. – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(111)  NJOH GYAVIRA GODWILL – CHE-E,GGY-E,BIO-D,
(112)  PEGGY KELLY  NKONGHO OJONGOBI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(113)  ROMEO MOKOKO YUNGU – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(114)  TABOH HANSINE TANKA – GGY-E,BIO-D,CHE-E,
(115)  TEMBI UBEL FONJONG – GEO-E,ECO-D,PMS-E,
(116)  TIFUH  MAXIMILIAN ANIM – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(117)  WIRSIY CLAUTILDA  KINYUY – CHE-D,GGY-E,BIO-E,
(118)  AGBOR ROSELINE OJOCKO – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(119)  AISSATOU WASSOU RAISSA – PMS-E,ICT-E,GEO-E,
(120)  EGBENCHUNG NKONGHO SHIRLEY – FMA-E,PMM-E,BIO-E,
(121)  EKESSI KWEDI ATEM ALVINE – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(122)  ENANG EMMANUEL EPWENE – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(123)  FANKO MBEUNKEU HUTARDO VISNELLE – FRE-E,LIT-E,HIS-E,
(124)  MABE FOTEU CHRISTELLE – CHE-E,BIO-E,GGY-E,
(125)  MBUH ASAAH NCHINDA – PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(126)  MOFORCHA LILIAN ZEMENJUH – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(127)  MOTUTU JEMIMAH WELE – PMS-E,GEO-E,ECO-E,
(128)  ORUME JUDE ESONO – PMM-E,CSC-E,CHE-E,
(129)  SALLE SONE LOVETT – FMA-E,PMM-E,BIO-E,
(130)  YOMENI MARLYSE – BIO-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 2  Subjects: 128
(1)  AMOU LINDA – HIS-B,LIT-C,
(2)  OFON COLETTE – HIS-B,LIT-C,
(3)  AGENDIA MIRIAM LIENGU – GEO-D,HIS-B,
(4)  ATEM EMILIA TAKOR – HIS-B,LIT-D,
(5)  BATE-EPEY EBAI TARKANG – CHE-C,BIO-C,
(6)  CHRISTIAN DIOMO MUKETE – BIO-B,GGY-D,
(7)  EUCHARIA WASA ANJEH – BIO-D,FSN-B,
(8)  EYONG REGINA TAKANG – GEO-D,HIS-B,
(9)  MFORNDIP GLORY AYUK – HIS-B,LIT-D,
(10)  NGO MUSSINGA BLANDINE NJOMO – LIT-D,HIS-B,
(11)  NJINUWO ELVIS FORKU – HIS-B,GEO-D,
(12)  ACHUA VALERY MBIAOH – GEO-E,HIS-B,
(13)  ADUMA CHARLES MUKOKO – GEO-E,HIS-B,
(14)  ANYIASONG SANDRA TANYIATEM – LIT-E,HIS-B,
(15)  ASHU BERTRAND TAKOR – BIO-C,CHE-D,
(16)  BLANCHE MBUTA MBANWI – LIT-C,HIS-D,
(17)  DYLIS NALOWA NSONG FULE – FSN-C,BIO-D,
(18)  EFETI JOAN EKEMA – HIS-C,LIT-D,
(19)  KOUJOU CHRISTELLE LORS – GEO-E,HIS-B,
(20)  MARTHA MBUA KUH – HIS-B,GEO-E,
(21)  MBANWI CORY TAMOH – CHE-C,PMM-D,
(22)  MFORNDIP VIVIAN ARRAH – HIS-B,LIT-E,
(23)  MUNGUH SATUNNEL ASACHERE – CHE-C,BIO-D,
(24)  NAKOGHO JUDITH AJOH. – BIO-C,CHE-D,
(25)  NANJE BUME PATIENCE – BIO-D,CHE-C,
(26)  NCHUNG CARINE ETA – LIT-E,HIS-B,
(27)  NDIP BLINKINS NKWA – BIO-E,FSN-B,
(28)  NEPALE TAKEMLAC INGRID PATRICIA – CSC-C,CHE-D,
(29)  NGEH WEYI NESTOR – HIS-B,LIT-E,
(30)  NGIDE LYDWINE ESONGE – LIT-D,HIS-C,
(31)  NGOBICHONG VANESSA NGOWUM – LIT-E,HIS-B,
(32)  NGOLLE MIRIAM ELUH – LIT-D,HIS-C,
(33)  NJONGUE COMFORT – LIT-E,HIS-B,
(34)  RAYMOND TANDU ACHUOR – BIO-C,FSN-D,
(35)  TAMBE YVONNE DIONE – LIT-D,HIS-C,
(36)  ACHU LAWVIS MOKUN – LIT-E,HIS-C,
(37)  AWONKENG SMITH NKOLEKA – BIO-C,CSC-E,
(38)  AYUK OBI ROY – ECO-E,HIS-C,
(39)  BELRINE YAMAH TIAH. – ECO-E,GEO-C,
(40)  BUDIH MILDRED TUME – GEO-E,HIS-C,
(41)  DERICK LYONGA VEVANJE – BIO-C,CHE-E,
(42)  EBAI LYDIA ARRA – LIT-D,HIS-D,
(43)  EKOH HELDRINE MBONG – BIO-D,PMS-D,
(44)  ENOW MARIE ETA – HIS-D,PHI-D,
(45)  ETANKI NKEM JULIE THERESE – GEO-E,HIS-C,
(46)  ETCHU LORA EYONG – GEO-E,PMS-C,
(47)  EWONG SHENILDA ALLEPI – ECO-E,PMS-C,
(48)  FONCHAM RACHEL TONGE EWOKOLLO – BIO-C,CHE-E,
(49)  JAMUH BLANDINE KWASINWI – BIO-D,CHE-D,
(50)  KABUMAH PERKINS BAPI – GEO-E,HIS-C,
(51)  KETCHA TEUTCHOU ANELE JOSEPHA – CHE-E,ICT-C,
(52)  KOFFI JOSEPH MABIAN – GEO-E,HIS-C,
(53)  LAMNGING NELLY NGANDANG – CHE-D,FSN-D,
(54)  MBA TIFUH – BIO-E,FSN-C,
(55)  MERIMA MOTEH PERCY – HIS-C,GEO-E,
(56)  NAMONDO SOPHIE TEKE – CHE-D,PMS-D,
(57)  NDIP LOVERT NCHENGE – LIT-E,HIS-C,
(58)  NEBOTA MUKETE SAKWE – HIS-C,GEO-E,
(59)  NKAFU SOLANGE AWONGAFAC – LIT-E,HIS-C,
(60)  NKEMANJONG BEJA NICODEMUS – HIS-C,LIT-E,
(61)  NWANA TITUS – HIS-C,GEO-E,
(62)  TABE ALEXANDER ENOW – BIO-D,CHE-D,
(63)  WECHUI PRISCILIA WUJUNG – HIS-C,GEO-E,
(64)  YOLAR BLANDINE NGWANGKFU – GEO-E,HIS-C,
(65)  AGBOR CLARISE AKO – BIO-E,CHE-D,
(66)  AGBOR ENAW BACHI JUNIOR – ICT-D,CHE-E,
(67)  AGWU IVONNE NJAKOI IDAM – LIT-E,HIS-D,
(68)  AMAWA ASKANDARU NFOR – BIO-D,CHE-E,
(69)  AMBE ANYA WILLIBRORD – HIS-D,GEO-E,
(70)  ANDOUBA USATIE MORIS – HIS-D,GEO-E,
(71)  ASONGAFAC ERNESTINE NKEM – HIS-D,GEO-E,
(72)  ATSINGOUM TAKOUGOUM GAELLE – HIS-E,LIT-D,
(73)  AWASOM ATEH SHERON – HIS-D,LIT-E,
(74)  AZENJU LUCIA ATABONG – HIS-D,ECO-E,
(75)  BABAH DIEUDONNE BABAH – FRE-E,HIS-D,
(76)  BOSI EMELINDA DZIIH – HIS-E,GEO-D,
(77)  CEDRIC KANGAIM KABUKWAK – CHE-E,PMS-D,
(78)  CLARISE ABADUM  ALELE – CHE-E,FSN-D,
(79)  DZIFACK JULIDAS – ECO-E,HIS-D,
(80)  EBEN HELEN AGBOR – HIS-D,GEO-E,
(81)  ELONDO ELIZABETH OLENGE – HIS-D,PHI-E,
(82)  ENJOYE MANKONGHO SHARON MAH – PHI-E,HIS-D,
(83)  EPIE IMMAQUEEN MESINZE – BIO-D,CHE-E,
(84)  ESSOUBAT FOSSONG BIGUETTE – LIT-E,HIS-D,
(85)  FOMBONG GISELE NKENGANYI – HIS-D,GEO-E,
(86)  FUNWIE GERALD NKECHI – LIT-E,HIS-D,
(87)  KANJO CLIVE MANKAH – CHE-D,BIO-E,
(88)  KEMOE KANYOU VICTOIRE – BIO-E,CHE-D,
(89)  LANGIA LARISSA NAHJELA – GEO-E,PMS-D,
(90)  METUGE MBOLLE QUINTA – LIT-E,HIS-D,
(91)  NAMONDO MALOVE SUSSAN – HIS-D,LIT-E,
(92)  NDONGHO ALPHONSUS KIYENYWE – GEO-E,HIS-D,
(93)  NGU WINSTON ASANGA – BIO-E,CHE-D,
(94)  NGWANI SALLY JAENOUT – LIT-E,HIS-D,
(95)  NJIE THERESE – BIO-D,GGY-E,
(96)  NKEHMBENG ERNEST TAZANU – BIO-D,GGY-E,
(97)  NKEMATABONG EMMACULATE ABUNGABUA – BIO-D,CHE-E,
(98)  NKEMNGONG THEOPHILOUS ACHALEKE – ECO-D,GEO-E,
(99)  NKONGHO RUTH-KELLY NTOH – BIO-D,GGY-E,
(100)  RENZUR ESEMBION EPIE-EFFIWATT. – LIT-E,HIS-D,
(101)  SAM NLOIN SUKPA – PHI-D,GEO-E,
(102)  TIFOUABUEH CLOVIS TA’AH – CHE-E,BIO-D,
(103)  YOUBISSI SITAMDZE SORELLE VANESSA – HIS-D,FRE-E,
(104)  AGWE ATAM SIDOUANE – PMS-E,ICT-E,
(105)  AMIN TARH NKENG – BIO-E,CHE-E,
(106)  ANDZEMENYI GUNSTRANCK – ECO-E,GEO-E,
(107)  BARBARA  ATEMNKENG NKIE – BIO-E,CHE-E,
(108)  BOH CHU BONIFACE – BIO-E,FMA-E,
(109)  BUINCHI EUGENE KAYUH. – BIO-E,CHE-E,
(110)  BURIAH KAREN MAH – GEO-E,PHI-E,
(111)  DIVINE PRECIOUS RERE – BIO-E,CSC-E,
(112)  EBUDE AKALE BELTHA SONE – HIS-E,LIT-E,
(113)  FANG GISELLE FUEN – CHE-E,BIO-E,
(114)  FOKUNANG MBONGEH QUEEN CYNTHIA – BIO-E,CHE-E,
(115)  FOSSUNG ELONG OLGA – FRE-E,HIS-E,
(116)  LOUISE ETONDE LUMA – LIT-E,HIS-E,
(117)  MALLE EMMANUEL ILAMBO – GGY-E,BIO-E,
(118)  MARRIETTE MOMBI LYONGA – ECO-E,GEO-E,
(119)  MBUAKU FRANKLIN FOLEFAC – CHE-E,CSC-E,
(120)  MPONGE ZINA ETUBE – HIS-E,LIT-E,
(121)  NAKOMBE MOTTE – BIO-E,CHE-E,
(122)  NDI BRITHA ATEH LEA – BIO-E,CHE-E,
(123)  NGWENCHI MARILYN GOREH – BIO-E,CHE-E,
(124)  NKEMAJAB EDWIN AWUNGAFEK – GEO-E,ECO-E,
(125)  NKUM PROSPER DUH – BIO-E,FSN-E,
(126)  NKWETA LARISSA TAKUEH – GEO-E,PMS-E,
(127)  PATIENCE EWELI MOLUA ETUTU – CHE-E,GGY-E,
(128)  VENYING ROSE-MARY MINANG – GEO-E,BIO-E,
 
Centre No: 1011 BISHOP ROGAN COLLEGE SOPPO
Regist:26, Sat for 2 or More Subjects:26, Passed:26, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 10
(1)  NKAMTCHOU  YEPMINYI JESSY – ECO-C,GEO-E,PMS-C,REL-B,PHI-B,
(2)  BODIANGA BODI DI-KAW – ECO-C,GEO-E,HIS-B,REL-B,PHI-D,
(3)  WONGIBEH ALPHONSE FONYUY – BIO-C,CHE-C,PMS-C,PHY-E,REL-B,
(4)  NFONGEN JOACHIM ELUMBAT – ECO-D,GEO-E,HIS-C,REL-A,PHI-D,
(5)  NYILUA GARVEY ZINKENG – ECO-C,GEO-D,PMS-D,REL-B,PHI-E,
(6)  OJONGNFONG EVARISTUS NDIP – BIO-C,CHE-D,PMS-D,PHY-E,REL-B,
(7)  NKEZE NELSON NGIMYO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-B,PHI-E,
(8)  BERNARD EBULE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-B,PHI-E,
(9)  MBAH MARCELLUS TEGUM – ECO-D,GEO-E,PMS-E,REL-B,PHI-D,
(10)  TAAH NFOR JAMES – BIO-D,CHE-D,PMS-C,PHY-E,REL-E,
 
Passed in 4  Subjects: 12
(1)  ELADSON LIONEL ESUA – BIO-C,CHE-B,PMS-B,REL-C,
(2)  ANUBONDEM AWUNGNKENG MUANYA – CHE-C,PMS-A,PHY-E,REL-B,
(3)  ASEH BORIS NGUH – ECO-C,GEO-E,PMS-A,REL-B,
(4)  FOTSO FRANK CEDRIC – ECO-B,GEO-E,HIS-B,REL-D,
(5)  TERENCE TATEFUA – ECO-D,LIT-E,HIS-B,REL-B,
(6)  AKWO EYOH JOHN EYOH MULANGO – ECO-D,GEO-E,REL-B,PHI-C,
(7)  CHUKWU EMEKA MAGNUS NZE – LIT-D,FRE-E,HIS-C,REL-B,
(8)  MBIVNGWEN BONIFACE JUNIOR – BIO-E,CHE-C,PMS-C,REL-C,
(9)  NGALIM SERGE KEHMOKA – BIO-D,CHE-D,PMS-B,REL-D,
(10)  NGOLLO ELAKIE NDOMBO – ECO-D,GEO-E,PMS-C,REL-B,
(11)  ELIMPE LEONEL NGANDE – ECO-C,GEO-E,PMS-D,REL-C,
(12)  IKOME EMILE MOKONYA – LIT-E,HIS-C,REL-B,PHI-E,
 

Passed in 3  Subjects: 3
(1)  AKOLA SERGE ETUGE – LIT-D,HIS-D,REL-B,
(2)  BETRAND NJI ADE – GEO-E,HIS-C,REL-B,
(3)  OJONG CHURCHILL OJONG ARREY – LIT-D,HIS-C,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  SONEMETUGE PRINCELY – HIS-D,REL-B,
 
Centre No: 1012 PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL ANDEK – NGIE
Regist:60, Sat for 2 or More Subjects:60, Passed:47, %Passed:78.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 7
(1)  ABIDAMBE RELINDIS ABANJOH – ECO-E,LIT-B,HIS-C,REL-C,
(2)  NEBA PRINCELY NEBAMBE – LIT-E,HIS-B,REL-C,PHI-D,
(3)  HONORE’  ASENEK – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(4)  NGONG DERRICK AFUMBOM – LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-D,
(5)  ACHA  AKWI  NASANG – LIT-E,HIS-D,REL-D,PHI-E,
(6)  NJOYA KOPSIP EMILE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(7)  NGWA GILBERT NEBA A – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 21
(1)  ABEGESAH MIRANDA ENEIGHO – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(2)  AWANAKAM  DESMOND ABIACHO – GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(3)  CHUNYA MANKA’A FORBACHA – LIT-C,HIS-C,REL-E,
(4)  TOCHE ABILI GODWILL – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(5)  ECHOBEI VANESSA SAIBUM – BIO-D,FSN-C,GEO-E,
(6)  NUGAH ALVINA NYALUM – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(7)  ASIRAKE SHERON FONJAH – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(8)  ATEKWE PROMISE UCHAI – BIO-E,CHE-D,FSN-D,
(9)  AWEANUNG CLIFF ABIRIKAIH – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(10)  SATI LINDA AYEMBENI – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(11)  TABANG ECHECK MILLENQUEEN EDUM – CHE-E,FSN-C,GEO-E,
(12)  TEMBI EMMANUEL  NDUKU TAMANJI – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(13)  ACHEKWA PHILEMON UFOKA DOH – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(14)  AJEINJECK RUSSELL ECHUINJEI – BIO-E,FSN-D,GEO-E,
(15)  HARRISON ISAICHO – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(16)  SAMA RAMATOU ANDIN – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(17)  TANGYE LIVILLE CHELSI – BIO-D,CHE-E,PHY-E,
(18)  AKENJI SPENCER AGYEIBAI – BIO-E,FSN-E,GEO-E,
(19)  AKUM HONORINE RANGAH – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(20)  EYONG MPEY JOAN – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(21)  SAM ASONGWED HERVE – GEO-E,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 19
(1)  FONJONG NALVINE ANNE – LIT-C,HIS-B,
(2)  ANDOUBA MANACIS ANDOUBA – BIO-B,CHE-D,
(3)  AMBAN KENEDI ATIE – BIO-C,CHE-D,
(4)  NJOGHO FUH NDAM – HIS-D,PHI-C,
(5)  ANDONGATOU LUCIOUS ABUMBANG – GEO-E,HIS-C,
(6)  ANEGEKU VERA  EKWAIYA – GEO-E,HIS-C,
(7)  AYONG FOKUM EJECK – BIO-C,GEO-E,
(8)  KUCHAMBI DERICK  ANE – BIO-C,GEO-E,
(9)  TITAMOKUMI ANTHONY NYONGBIDGA – GEO-E,HIS-C,
(10)  ABONG WYNETT EBITUGHO – LIT-E,HIS-D,
(11)  AWAH MELVIS EGUICHA – LIT-E,HIS-D,
(12)  ETIN VOICESAID ANGIEBEN – GEO-E,REL-D,
(13)  MOLUA LIFANJE BRONHILDA ENJEMA – HIS-D,PHI-E,
(14)  MPONGE BERTHA ABUNE – LIT-E,HIS-D,
(15)  SONE BRILLIANT-BRICKS EKANE – HIS-D,REL-E,
(16)  AJEAGAH FRANCISCA AYONGWE – GEO-E,HIS-E,
(17)  ELAKIE PETRINE NANYONGO MUNGE – HIS-E,REL-E,
(18)  ISAICHO MATHILDA ENENYUEI – LIT-E,HIS-E,
(19)  NJITUNG DAVID DOH – CHE-E,PMM-E,
 
Centre No: 1013 CAMEROON COLLEGE OF ARTS SC. AND TECH. BAMBILI
Regist:696, Sat for 2 or More Subjects:696, Passed:478, %Passed:68.68, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 52
(1)  MIKWA BORIS TAMANJONG – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  MEYANUI VANESSA ABONGTEH – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-B,
(3)  BERYL BINWI AYONGHE – CHE-A,BIO-A,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(4)  VISIY EDNA BUHNYUY – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(5)  LOOH GEORGE ASHWEHMBOM – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-B,
(6)  TENENG BLESS-FABRICE MOKOM – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(7)  ENGONWIE SHARON MBACHAN – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-C,
(8)  TENDONGMOH KINGSLEY AKA – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(9)  ATANGA GERALD ATANGA – CHE-B,FMA-C,PMM-A,PHY-C,CSC-C,
(10)  BESSONG THOMAS TAMBE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-C,
(11)  GUOUMAI DAMIEN – BIO-B,CHE-B,PMM-B,PHY-C,CSC-C,
(12)  MBIGAH PASCAL MONJU – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(13)  MORFAW BEBONGNKENG – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(14)  NGWANUI ELAINE TASHA – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-C,
(15)  NKAFU FORLEFAC – BIO-D,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(16)  LONGLA MELANIE NGWEBOH – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(17)  NDIFUOMBAH BERTRAND NDAKENA – CHE-C,BIO-C,PMM-B,FMA-B,PHY-C,
(18)  YAMDJEU SOB DUPLEIX – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(19)  YEMBE MAJORIE SHWEMYAR – CHE-B,PHY-E,BIO-B,PMM-A,FMA-C,
(20)  FORMUKONG ELVIS – FMA-B,BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(21)  KUDI GODLOVE ONGUM – BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(22)  TOH TEMA ANYEH – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(23)  CHOBAH NELSON ABUWA – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-E,PHY-D,
(24)  MBONKWE FERDINAND LAHGEH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(25)  KEITH YENGOHO YOH PEYECHU – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(26)  MANTOH VANESSA FORKU – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(27)  NDOH BENSON EKIOKANG – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(28)  AFEGENUI VENE – BIO-D,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(29)  ASSONFACK ANOUGUE JULIO – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(30)  KUBOH DELPHINE ATEH – BIO-A,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(31)  MBAFONG IDA EWANG – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(32)  NAHWAMU EMOS MOFOR – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-D,
(33)  SAH BLAISE MIH – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(34)  SHIWOMEH DESMOND NDRE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,PHY-D,CSC-E,
(35)  AKWOU RUTH QUEENDALINE ANWI – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-D,
(36)  FUALEBE AKA BELTUS – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(37)  KIKWAINOH ALPHONSE PANYERE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(38)  MBAH FORSAB NWACHAN – BIO-E,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(39)  NDIMUMEH JERIMIAH MBOGWE – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(40)  NJUEZE RODOLPHE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(41)  BESONG EMMANUEL ENOTAONG – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(42)  NGONG EMMANUEL NYING – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-D,PHI-E,
(43)  TANKOUA BIH MINETTE – BIO-B,CHE-D,FSN-C,PMM-E,FMA-E,
(44)  BAME SIXTUS NGOMO – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(45)  NDIWAMBAH EDDISON LANCHU – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(46)  NDZUATU MARIUS – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(47)  NGENCHU SOLANGE – BIO-C,CHE-C,FMA-D,PHY-E,PMM-E,
(48)  PUH FABIAN TIESHAMBA – BIO-B,CHE-D,FMA-E,PHY-E,PMM-D,
(49)  LASHA SYLVANUS PIKWEKOH – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(50)  NGHEPUH BLESSING NKECHI – BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-E,CSC-E,
(51)  TANDIENTIH ELVIS MINGO – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(52)  TAKRO PATRICK TAMIGHANG – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 49
(1)  HAIBAI DZOKWOM ANDRE – CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  BAJIA DONALD SAMDUMU – BIO-A,CHE-B,PMM-C,FMA-C,
(3)  FECK NOVATE ABONG – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-B,
(4)  CHABO GABIN – ECO-C,GEO-B,PMS-B,ICT-C,
(5)  NJI SWIRRI RAISSA – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(6)  AMAHNUI GEORGE AMENCHWI – ECO-C,GEO-C,HIS-B,ICT-E,
(7)  NGIMAJU GLORY ANANGAFAC – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(8)  TEBOH FAITH ABOH – ECO-C,GEO-C,HIS-B,ICT-E,
(9)  ZONESEH ZIMBI NELLY – BIO-B,CHE-B,PMM-D,FMA-E,
(10)  ACHIRI JOEL SUNDAY – BIO-B,CHE-B,PMM-E,PHY-E,
(11)  AKWA GILBERT MUA – BIO-D,CHE-C,FMA-C,PMM-D,
(12)  CHECK ANIM NWACHAN NADINE – LIT-D,FRE-C,HIS-C,PHI-D,
(13)  NICOLINE DOUH NKWETE – ECO-C,GEO-E,PHI-C,PMS-C,
(14)  TAMUKONG RODRIGUE FORBEYI – ECO-D,GEO-D,PMS-C,ICT-C,
(15)  TUFOIN HILARY ANSAHMBOM – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(16)  WANDUM CYPRAIN BAIMENDAH – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(17)  FEKEH MISPA – ECO-C,GEO-C,PMS-E,ICT-D,
(18)  NJAPNDOUNKE MVUH PAULINE LINDA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(19)  NKEIH IRENE NTEMBOH – BIO-D,CHE-E,FSN-B,PMM-D,
(20)  VALARING CHE – BIO-B,CHE-D,GGY-E,REL-D,
(21)  BEKWAKE RENE ASHINGNUH – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(22)  KEBEL SHINSILINE KUH – BIO-C,CHE-C,PMS-E,CSC-E,
(23)  KHAN EMMACULATE MESHI – BIO-B,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(24)  NEBA PAUL FUH – CHE-C,ECO-D,PMM-E,PHY-D,
(25)  NJUAFAC LORIS NTELLAH – BIO-D,CHE-E,PMM-C,FMA-D,
(26)  NKAMBI MELVIS AGHEDSE – BIO-D,CHE-C,FMA-E,PMM-D,
(27)  NOUBISSI FONKAM FABRICE LEONEL – HIS-C,LIT-E,REL-D,PHI-D,
(28)  TAKOR OROCK OBEN – BIO-B,CHE-E,PMM-E,FMA-D,
(29)  TANGWA ABEL NGWE – ECO-C,GEO-E,PMS-D,CSC-D,
(30)  VERSHIYI BANINLA EMMANUEL – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(31)  METTA RUDOLF – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(32)  NDIMUNTUNG LAWRENCE KWADA – ECO-C,GEO-E,PMS-D,ICT-E,
(33)  NEBA EDWIN SUHNGWEN – ECO-C,GEO-D,PMS-E,PHI-E,
(34)  NICOLINE PAFUE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(35)  SILVIAN VELIE SAMA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(36)  TAZOAH NGEFACK FRANCINE B – BIO-C,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(37)  DINGA DESMOND WOBGHA – CHE-D,ECO-E,PMM-E,FMA-D,
(38)  ERICCA NNAM MUA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(39)  FUH KIZETOH NGUM – BIO-C,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(40)  LAAH PROMISE CHAME – BIO-D,CHE-D,PHY-E,PMM-E,
(41)  MESSADO KAMGA LYDIE – CHE-D,PHY-E,BIO-E,FSN-D,
(42)  NCHUMOH GILBERT – ECO-E,GEO-E,HIS-C,ICT-E,
(43)  NGEYO RINKART NGOHCHOU – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(44)  NGONGALE LEVIS N – BIO-C,CHE-E,PMM-E,PHY-E,
(45)  TOKOUH WILSON NKWANWI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(46)  ANDERSON AMA BONI NOELLA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(47)  NJONG FLOBERT AWAZI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(48)  TANTOH PROSPER TITA – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(49)  FONCHA FELIX MBENGHE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 151
(1)  SANCHO EMMANUEL KWENUI – CHE-B,BIO-B,PMS-C,
(2)  BADDE NERIYS BUDZI – BIO-D,CHE-B,PMS-B,
(3)  DOBGIMA LESLIE NICHU – ECO-B,GEO-D,PMS-B,
(4)  ENDII ATANGWAH ENDIIPI – ECO-C,GEO-B,PMS-C,
(5)  ETA COLETEM EMMANUEL EJOB – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(6)  FONGYI SHARON NJWENG-NWIBONG – BIO-B,CHE-D,GGY-B,
(7)  KAMBANG EHODE LARYELLE-BLANDINE – CHE-D,GGY-B,BIO-B,
(8)  MBUH MAGDALENE LIMUNGA BERINYUY – LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(9)  MEYANUI MELVIS YUNIBU – LIT-D,FSN-B,HIS-B,
(10)  AZENUI MARILYNE – ECO-C,LIT-C,HIS-C,
(11)  BIJENGSI ABELDINE KEZAM – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(12)  GEAYUAH CEDONNE YU-UH – CHE-C,BIO-B,PMS-D,
(13)  MUFUA BRIYAND SONG – BIO-C,CHE-D,PMM-B,
(14)  NEBA STEPHANIE NGEFOR – LIT-C,FRE-D,HIS-B,
(15)  NFORMI SIDONIE KWENCHEP – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(16)  NGONG GEORGE YUH – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(17)  TANGA GASTON TANWOR – ECO-B,GEO-D,PMS-C,
(18)  UKENYA LINDA NWETTE – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(19)  ABONGYUM BETOH MARCELINE – BIO-B,CHE-D,FMA-D,
(20)  CHICK NADEGE ASEH – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(21)  GWEDJI IRENUS CHIA – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(22)  KUM BRUNO – BIO-B,CHE-E,ICT-C,
(23)  LANGHE RUTH FESE KINKONGHEN – BIO-B,CHE-D,GGY-D,
(24)  MANKA’A MARIE-LOUISE – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(25)  MBA DELTINE NJEH – BIO-D,CHE-C,PMM-C,
(26)  MBZISAH MOURINE GHIASE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(27)  NGWEFORM BRENDA ABAH – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(28)  NJI PATRICIA OWIH – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(29)  NKEMETIAFIE ARANTEX NKEANGYI – BIO-D,CHE-C,PMS-C,
(30)  RUGAIYATU MOHAMADOU – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(31)  SHEI NANCY DIH – ECO-C,GEO-C,PMS-D,
(32)  ADANMENGWI VIVIAN AKAH – BIO-C,CHE-C,ICT-E,
(33)  AFESEH FERDINAND NGAH – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(34)  AKEM ECCLESSIASTES NEMBO – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(35)  ANDANGFUNG LAURA NGWE – CHE-C,BIO-C,FMA-E,
(36)  ATONGWA JAVIS – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(37)  AWAMEGWI FLORENCEAWOUNTI – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(38)  BELLAH MICHAEL F. – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(39)  BIDIMA DERRICK BIHINA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(40)  BLESSING NUITONEH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(41)  BRONHILDA NAHWANTEM – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(42)  CHIA ELEANOR NJANG – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(43)  EBOT ROSELINE ENEKE EGBE – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(44)  FOMELLAH ATSAMOH RACHEL – BIO-C,CHE-E,GGY-C,
(45)  FORMBAH YVETTE MOUNDOH – HIS-B,LIT-D,PHI-E,
(46)  MBOYIN IDA – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(47)  MVI ARONA – PHY-E,BIO-B,CHE-D,
(48)  NGEFOR SINTIA NDIFORCHU – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(49)  NGWANUI EMMANUEL – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(50)  NJAMGANG TERENCE CHENWI – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(51)  PAFOUMNJATI FIFIEN YAYE – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(52)  TANGANG KINGSLEY – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(53)  TITA BLAISE FACKGAH – BIO-D,CHE-E,FSN-B,
(54)  ABIAMBE MAH ANGAWAH – ECO-E,FSN-B,GEO-E,
(55)  ACHENGENUI VALANTINE AKAAH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(56)  AFAH LOUIS – BIO-E,CHE-D,CSC-C,
(57)  APANDE KELIE MESONGE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(58)  BENGHA GLORY ANKIAMBOM – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(59)  BIWESI PHILOMENA MBU – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(60)  CHENUI STANDLEY AFUNGSA’A – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(61)  DIONE MENGANG NGWESSE LAURA – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(62)  FELIE MARNDU – CHE-D,BIO-C,PMS-E,
(63)  FOUYIMOUN AICHA YACINE – BIO-D,CHE-D,FRE-D,
(64)  JACKSON NKWANUI – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(65)  NDI SHARLOT YEKEH – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(66)  NDOFUNG VERA FOMANZA – HIS-B,ECO-E,LIT-E,
(67)  NFOR GERMINE KELLAH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(68)  NGWEMITOH ROSELINE TANCHE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(69)  NIFANG RENE AFAH – ECO-C,GEO-D,PMS-E,
(70)  NJEH BLANCHE AWOM – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(71)  PHUBONG FINBAR EMMANU – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(72)  SIH EMMANUELA MUA – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(73)  SIMO FOTSO JULES – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(74)  TAMUCHO FREDERICK TACHI – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(75)  TITA EUNICE ABAH – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(76)  TITA SHERRA ASEKOM – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(77)  ABONGWA LUCY LINEH – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(78)  AFUNGFOR MARCELINE TAGHO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(79)  ATABONG THOMAS JUNIOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(80)  BOGU ROMEO NGIKOH – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(81)  BUKWAKE CHEO GUSTAV – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(82)  CHALLE DELPHINE ELOE – ECO-E,GEO-C,PMS-E,
(83)  CHEFOR GASTON MOFOR – CHE-D,BIO-D,CSC-E,
(84)  CHIAKAIN MIRANDA NASAH – FSN-D,GEO-E,HIS-D,
(85)  CHITUH MOSES-BRANO NGONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(86)  DOHNYAGANG VANESSA NAHLAH – ECO-E,HIS-C,LIT-E,
(87)  EBANGO EKAMBA DIEUDONNE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(88)  FOHPI CARINE CHIAKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(89)  FON TANGUI CHI JUDE – ECO-D,GEO-D,ICT-E,
(90)  ISA HAYATU NDOSSOH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(91)  KENKOH MARVILLE NDISE – BIO-E,CHE-E,GGY-C,
(92)  KULI PASCAL – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(93)  LESIGA DESMOND GAGWANI – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(94)  LOUIS ZAFOR – ECO-E,GEO-E,ICT-C,
(95)  LUM GLORY – BIO-E,CHE-E,GGY-C,
(96)  MANKWETI CLAUDINE – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(97)  MBENG CONSCIENCE NABO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(98)  MOFOR NJONGUE YANICK – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(99)  NANGUNDA SOLOMON ASIKPO – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(100)  NDOSIRI JOSEPHA NGWANGUM – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(101)  NFOR CLODINE NTALA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(102)  NGASSAH SERAPHINE KARKEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(103)  NJIMULUH JULIUS – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(104)  NKONGCHU JOCYLINE ATEM – ECO-D,LIT-E,HIS-D,
(105)  PENN TEFA AWA – LIT-D,HIS-E,PHI-D,
(106)  RAIHANATU SALI – LIT-D,FRE-D,HIS-E,
(107)  SOFA CLAUDINE NEHBIH – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(108)  SOLANGE FAFUNG ASHANGA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(109)  TANDUNGANG AJUANDEM ALFRED – ECO-D,GEO-E,PHI-D,
(110)  TEMBENG CYNTHIA ENDAM – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(111)  TII TANTING TAMOUNG – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(112)  TOMETOH NELLY AFAH – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(113)  ABANDOH BLESSING – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(114)  ABONGJAM VICTORINE ADANGWA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(115)  ACHIRI BLAISE NGONGBAN – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(116)  ADZE CHRISANTUS TAJI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(117)  AGIEN CANISIUS MUTAGHA – BIO-D,CHE-E,FMA-E,
(118)  AKWI FAITH AWAH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(119)  ALEGNUI DERICH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(120)  ASOH ELDRED MEH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(121)  AYONJU LLOYD CELESTIN – CSC-E,BIO-D,CHE-E,
(122)  AZHUNGWA ABEL – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(123)  BEYUNGDI NGECHE CONSTANCE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(124)  CHARLOTTE MUMIA FONCHAMYO – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(125)  EMALANCE CHABANGA BESAKA – GEO-E,HIS-E,PHI-D,
(126)  FOMANKA MARTHA – GEO-E,HIS-E,PHI-D,
(127)  FOMBUWING BLAISE – BIO-D,PMM-E,FMA-E,
(128)  GAINSOM PEDHOM MARIE CHRISTINE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(129)  HIMO PASCAL KUM – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(130)  MARY BIH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(131)  MBIESSET TAKA BILL ANDERSON – PMM-E,CHE-D,BIO-E,
(132)  MUHAMMADOU YUSUFU – ECO-E,GEO-D,ICT-E,
(133)  MUNAKWA LINDA EPUPU – LIT-D,FRE-E,HIS-E,
(134)  MUSONG CLOVIS CHI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(135)  NCHEFUEN WALTERS NGUTSEM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(136)  NCHOFONG RENE NUPUKUH – BIO-E,CHE-D,FMA-E,
(137)  NGONG MILDRED LEH – BIO-D,CHE-E,ICT-E,
(138)  NIBA AGNES BIH – ECO-E,GEO-D,CSC-E,
(139)  NJISONG ANNA NENGI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(140)  NKEMANJONG FELIX NKWETTA – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(141)  TEH WIYSAHNYUY QUIFSA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(142)  UKENYA CHARLES INDAYA – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(143)  ZOWKU HYSCENT UVALKAL – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(144)  AKA PARVEEN NZDZEFUI MAH – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(145)  ASHUNGANYA SHURAH – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(146)  LAMBI BLESSING YAMKIRI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(147)  NGOH LINDA EMBOH – ECO-E,GEO-E,FSN-E,
(148)  SAKWE FRANKLINE ETONDE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(149)  SANCHO MIRABEL NGWACHIE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(150)  SOFAH  MENEINILA MARUSHCA – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(151)  TAMIYAH INNOCENT TAMIGHANG – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 226
(1)  BIN LEONARD ZANG – BIO-B,CHE-C,
(2)  ETUGE MELVIS ALOGE – ECO-C,GEO-B,
(3)  ACHIDI NGWE KWEH – ECO-C,GEO-C,
(4)  ANUASHI LEM MACELINE – LIT-D,HIS-B,
(5)  BENG OLIVER KANG – LIT-D,HIS-B,
(6)  CHEM BERTHA GOOH – BIO-B,CHE-D,
(7)  CHUNGONG AZUNUI CHRISTIAN – BIO-C,CHE-C,
(8)  GLORY ABECK AYAFOR – BIO-B,CHE-D,
(9)  KWENCHIA ADONIS – GEO-D,HIS-B,
(10)  MEYANUI PRESLA – LIT-C,HIS-C,
(11)  NGANG PATRICE AZOH – FRE-B,HIS-D,
(12)  NGWANO RAYMOND – GEO-C,ECO-C,
(13)  NKANG GWENDOLYN LUMNGWENJANG – BIO-C,CHE-C,
(14)  NYAH ETIEN  NYAH – GEO-D,HIS-B,
(15)  RUGAIYATOU MANU – GEO-D,HIS-B,
(16)  SHIKONSHI EILEEN NDIWANJE – BIO-C,CHE-C,
(17)  AKONGNUI PATRICK ASHUMBANG – GEO-E,HIS-B,
(18)  ARMSTRONG TABE ENOW – GEO-E,HIS-B,
(19)  ASONGWE GERALDINE LEMNUI – BIO-D,CHE-C,
(20)  AWAH THERESIA – LIT-D,HIS-C,
(21)  AWASAH MARIETTE TAMULUH – BIO-C,CHE-D,
(22)  AZENGE MERCY – LIT-E,HIS-B,
(23)  BEKENI ANDRESELAR BIBELY – BIO-C,CHE-D,
(24)  EKANYA CHANTAL ANIH – BIO-B,FMA-E,
(25)  FONDANUI ROMAYAOU NKWANUI – BIO-C,CHE-D,
(26)  FRUAWAH SOLANGE – BIO-C,CHE-D,
(27)  MAMBEH AARON MBAH – LIT-E,HIS-B,
(28)  MBENG-NGONG MICHEAL NGOH – GEO-E,HIS-B,
(29)  MBU CHE CLOVIS – BIO-C,GGY-D,
(30)  NDAKOH LEONIE MICHELLE TCHAK – BIO-C,CHE-D,
(31)  NGWINUI ODETTE NGU – LIT-E,HIS-B,
(32)  NIBAFU CYRIL MABU – LIT-D,HIS-C,
(33)  NKUJOF NATHALIE MBENG – LIT-D,HIS-C,
(34)  NSANGUNDIH MOHAMED – GEO-E,HIS-B,
(35)  PRINCE LANDOH – BIO-C,PMM-D,
(36)  SAMBA RONIS – LIT-D,HIS-C,
(37)  TSITOH PATRICK – BIO-C,CHE-D,
(38)  ABANG DEWA CYRIL – BIO-D,CHE-D,
(39)  ABIME EUNICE – BIO-D,GGY-D,
(40)  AFUEH VALENTINO NKENGAFAC – GEO-E,HIS-C,
(41)  AKURO NAPHTALI AKURO – ECO-C,GEO-E,
(42)  AMBEIGWOH ENEIGHO JR – CHE-D,ICT-D,
(43)  ANEMBOM PASCALINE NYUWEN – LIT-D,HIS-D,
(44)  ASHUAMBOM DESMOND MENANG – BIO-D,CHE-D,
(45)  ASONGMOA PIERA – BIO-E,GGY-C,
(46)  BEATRICE TANYI ENOW – HIS-C,REL-E,
(47)  BERINYUY ARNOLD – GEO-E,HIS-C,
(48)  BESONG YANICK TABE – LIT-E,HIS-C,
(49)  BIHNWI OLIVIA NFORSI – GEO-E,HIS-C,
(50)  COLETTE AZENUI ANGONG – GEO-E,HIS-C,
(51)  DAVID SUH KEJEM – BIO-C,CHE-E,
(52)  DONATIEN FUNWI – GEO-E,HIS-C,
(53)  EBO MAURICE – GEO-E,HIS-C,
(54)  EMELA EMELA ARNAULD – CHE-D,FRE-D,
(55)  ERNEST NGULEFACK FORGHAB – BIO-D,CHE-D,
(56)  ESTHER MENGWI – GEO-E,HIS-C,
(57)  FONANG ALEMJUCHAFAC GILLET – BIO-D,CHE-D,
(58)  FONGUH BLESSING SHETI-MAFOR – ECO-E,HIS-C,
(59)  FORBEGWE YEMELE KELVIN – BIO-D,CHE-D,
(60)  FUMBUI CHRISTINA BIH – LIT-E,HIS-C,
(61)  FUNTONG NELSON – LIT-E,HIS-C,
(62)  MAKIKI VICTORINE – GEO-D,HIS-D,
(63)  MICHAEL ATACHWI SAKWE – FSN-C,ICT-E,
(64)  MIYANUI HELEN MICHELLE – LIT-E,HIS-C,
(65)  NDIMBENYI OSCAR – BIO-E,CHE-C,
(66)  NDONG HAGGAI ALANDOH – HIS-C,LIT-E,
(67)  NDOTU ESTELLE – LIT-E,HIS-C,
(68)  NDZE EMMANUEL KECHIE – GEO-E,HIS-C,
(69)  NEBA HABERT TUMFONG – GEO-E,HIS-C,
(70)  NGASOH BRUNO – GEO-E,HIS-C,
(71)  NGEKWI BELDINE AFUSOH – LIT-D,HIS-D,
(72)  NGUFI OLIVER TANGIE – GEO-E,HIS-C,
(73)  NGUM FLORE – GEO-E,HIS-C,
(74)  NINYING NGWAIN PETER – BIO-D,CHE-D,
(75)  NJAMNSI CONSTANCE BERI – LIT-E,HIS-C,
(76)  NJI LIVANUS ANYERE – GEO-E,HIS-C,
(77)  NJIENCHA NGUFOR DANIEL – GEO-E,HIS-C,
(78)  NKEMAJA BERINIS NJUATEH – HIS-C,GEO-E,
(79)  NKEMAJAH MISLINE – GEO-E,HIS-C,
(80)  NKENGFUA EVIS ASAHA – LIT-E,HIS-C,
(81)  NTANGSE VEGHOSE – CHE-D,GGY-D,
(82)  NTOH ENDURANCE KINDONG – CHE-E,CSC-C,
(83)  NWANJIN SUELA NEH – GEO-E,HIS-C,
(84)  RAMATA RAMANI – GEO-E,HIS-C,
(85)  SENZE NKWELLE MAELLE-MAVIS – LIT-D,HIS-D,
(86)  SOFA VIGINIE AKUMBOM – GEO-E,HIS-C,
(87)  SUMELONG CLAUDE EBWE – BIO-C,CHE-E,
(88)  TACHI WILFRED NDIMUNGIA – LIT-E,HIS-C,
(89)  TIMAH ZANICE NDUM – BIO-D,GGY-D,
(90)  UKU BACHE ELVIS – HIS-E,REL-C,
(91)  VUFEMSE MILDRAED – BIO-D,CHE-D,
(92)  YUFENYUI KELLY NGHENUI – LIT-D,HIS-D,
(93)  ABIMBOM CHARLOTTE FUEN – GEO-E,HIS-D,
(94)  ABONG JANE – BIO-E,CHE-D,
(95)  ACHANDINUI VANESSA – ECO-E,GEO-D,
(96)  AMBANG ODETTE SAMBA – LIT-E,HIS-D,
(97)  ANCHA SAMUEL ANCHA – LIT-E,HIS-D,
(98)  ANGUH MARVIN NSEGHO – GEO-E,HIS-D,
(99)  ANJIA CYVOLINE GEAH – LIT-E,HIS-D,
(100)  ASEH FRANKLIN AKEUN – GEO-E,HIS-D,
(101)  ASHUEBOM NANCY SAAH – BIO-E,CHE-D,
(102)  ASOBA AMOS AZEMBU – GEO-E,HIS-D,
(103)  ASOH DIDIER VENYOGAH – ECO-E,GEO-D,
(104)  ASONUGHO YANNICK UKOB – ECO-E,HIS-D,
(105)  AWACHWI LYDIENNE AWOUNTI – GEO-D,PMS-E,
(106)  AWEMO PRUDENTIA NGEBENUI – GEO-E,HIS-D,
(107)  AZENUI VICTORINE TAMUKUM – ECO-D,GEO-E,
(108)  BANABAS ANYA TEKENE – CHE-D,PMS-E,
(109)  BENSON TAMUKUM – LIT-E,HIS-D,
(110)  BINWI EMMANUELLA – ECO-E,GEO-D,
(111)  BRENDA NAFON – FSN-D,GEO-E,
(112)  CHENUI BERTRAND YUNINUI – GEO-E,HIS-D,
(113)  CHIFON PETRA NGWEH – CHE-E,GGY-D,
(114)  CHUNGONG CHRISTABELLE AFUNGMIE – FSN-D,GEO-E,
(115)  CHWIFEH YUBUNUI SANDRA – LIT-E,HIS-D,
(116)  ENOWYAKET KERRY OROCK – HIS-E,PHI-D,
(117)  FADIMATOU KARIMU – GEO-E,HIS-D,
(118)  FALE SEDRINE TANGWA – ECO-E,GEO-D,
(119)  FONCHAM VERA ENIH – BIO-D,CHE-E,
(120)  FUNUI BEBAN ATENUI RUTH – ECO-D,GEO-E,
(121)  FUNUI ROLAND NSHWINGNWE – BIO-D,PMM-E,
(122)  FUNWI CLOVIS BONU – HIS-D,PHI-E,
(123)  JATO LEONARD GANGYEN – ECO-E,HIS-D,
(124)  KATHRINE FRI – LIT-E,HIS-D,
(125)  KETUNZE CONFRED KETUNZE – BIO-D,CHE-E,
(126)  KUWAN ITA DZERLA – LIT-E,HIS-D,
(127)  MARTIN MUBAH – GEO-E,HIS-D,
(128)  MBAH DERRICK ABAH – BIO-E,CHE-D,
(129)  MBAHLEUH ISMAILA TACHI – CHE-D,PHY-E,
(130)  MBOTA SUZANE NAWO – LIT-E,HIS-D,
(131)  MBUNUI CHUNGONG PAMELA – GEO-E,HIS-D,
(132)  MBUNUI CYNTHIA CHENUI – GEO-D,ECO-E,
(133)  MEKONTCHOU JEAN JACQUES – BIO-E,CHE-D,
(134)  METUGE GHISLAIN NJUME – BIO-D,CHE-E,
(135)  MUBATU CLAIRINE – GEO-E,HIS-D,
(136)  MUKI NDOH BELINDA – HIS-D,PHI-E,
(137)  MVI RIANATU NJABDOUKER – BIO-E,CHE-D,
(138)  NDONGWA NGANSO RAOUL – GEO-E,HIS-D,
(139)  NFORMI ELVIS – BIO-E,GGY-D,
(140)  NGANYI LOUIS CHUFOR – GEO-E,HIS-D,
(141)  NGELAH LUCY ANGAFOR – GEO-E,HIS-D,
(142)  NGENUI YONGABI MERCY – GEO-E,HIS-D,
(143)  NGOE AMBIANCE MARTINA NASALE – BIO-D,GGY-E,
(144)  NGVUMA PETER NJUAKOM – GEO-E,HIS-D,
(145)  NJI DERICK KONGNYU NFOR – HIS-D,PHI-E,
(146)  NKAFU BERTRAND BERZANKEN – CHE-E,GGY-D,
(147)  NKEMNKENG GILIS NJUMENCHA – GEO-E,HIS-D,
(148)  NOUZEKEH MEGEAL FOSSIMOUCK – BIO-E,GGY-D,
(149)  NYANDAP CYNTHIA NGENGE – LIT-E,HIS-D,
(150)  QUENOVELLE MUSI – BIO-E,CHE-D,
(151)  TABAH EDWIN MENJONG – BIO-E,CHE-D,
(152)  TAFOSHI RIANATOU NAASHI – ECO-E,GEO-D,
(153)  TANDUNGANG ANUMBUNDEM  JOICE – LIT-E,HIS-D,
(154)  TANTOH NGONSAH DIAN BLANDINE – BIO-D,PMM-E,
(155)  TEMATEH GERADINE – GEO-E,HIS-D,
(156)  TENJOH OKWEN AKAH – BIO-E,CHE-D,
(157)  TINGWEI SOLANCHE ECHICK – GEO-E,HIS-D,
(158)  VITIEN COLETTE AGHONDOH – GEO-E,HIS-D,
(159)  VUTANG EVARISTUS ADIH – GEO-E,HIS-D,
(160)  WASU LEATISIA – GEO-E,HIS-D,
(161)  WASU MAGDELAND BABILA – GEO-E,HIS-D,
(162)  ZINGWA SHELNA – LIT-E,HIS-D,
(163)  ABONGWEN FEFEKAM VIVIANE – FSN-E,GEO-E,
(164)  ACHE MARIUS AGBA – GEO-E,PMS-E,
(165)  AFAH STANLLEY – BIO-E,PHY-E,
(166)  AGBOR MARCEL NWAMEN – BIO-E,CHE-E,
(167)  AKURO HENRY TEKANG – BIO-E,CHE-E,
(168)  ASONGAFAC FESTUS – GEO-E,FSN-E,
(169)  ATABONG JOSEPH AYUK – GEO-E,HIS-E,
(170)  ATEMBE PRISCILLA – ECO-E,GEO-E,
(171)  AWASUME RETINE NDAPE – CHE-E,GGY-E,
(172)  AYAFOR CLARIS BIH – LIT-E,HIS-E,
(173)  BERGNWI PETER NGWASHI – GEO-E,HIS-E,
(174)  BIMELA CLARIS YUJAH – GEO-E,HIS-E,
(175)  BONGVELA PATIENCE ETA WIRSIY – LIT-E,HIS-E,
(176)  CHI TCHOFFO EDDY FRANCK – BIO-E,CHE-E,
(177)  CHOH MAMBO AZHITAH – GEO-E,ICT-E,
(178)  CHUNGONG JULIUS ANDANGFUNG – ECO-E,GEO-E,
(179)  CHWIMAH YVETTE TANJANG – LIT-E,HIS-E,
(180)  CHWINDOH HARRIET AKWO – HIS-E,LIT-E,
(181)  DAHIROU SULE BOUBA – BIO-E,CHE-E,
(182)  EKEH MARRIATTA MPONGE – GEO-E,HIS-E,
(183)  EMELDA NAAH – ECO-E,HIS-E,
(184)  ERNEST KELSON NJILA NGANGE – HIS-E,PHI-E,
(185)  EVERA ANEMBOM – BIO-E,CHE-E,
(186)  FOMBELE NIXON KEDJU – CHE-E,PMM-E,
(187)  FOTABONG DONACIEN NKENG – BIO-E,CHE-E,
(188)  FUALEFAC GOERGE NKEMASONG – BIO-E,CHE-E,
(189)  ISSOUFOU GREY MAXIME HERVE – FRE-E,HIS-E,
(190)  KEBISON LUCIENNE EYABOH – GEO-E,PMS-E,
(191)  KUGHO VENPOLETA ZUNENUI – CHE-E,GGY-E,
(192)  KUWONG ISABELLA ABUH – ECO-E,GEO-E,
(193)  LEM GLORY – LIT-E,HIS-E,
(194)  MAGUEM KAMTA HUGUETTE MARLYSE – GEO-E,PMS-E,
(195)  MAINDZE JULIETHE SEWOYEBA – GEO-E,HIS-E,
(196)  MAYIENLI NUELLA VICHIE – ECO-E,GEO-E,
(197)  MBUNGNWEN MABEL NCHANDI – LIT-E,HIS-E,
(198)  MBUNWE IRENE BODANG – ECO-E,GEO-E,
(199)  MESAPE COLLIN ATABE – BIO-E,CHE-E,
(200)  MOKI ARRAHAM NGOE – CHE-E,PMM-E,
(201)  NAHBENUI LUCY TABAH – GEO-E,PMS-E,
(202)  NAIN RUPHINE AYONG – LIT-E,HIS-E,
(203)  NDEMANU ASONGFACK SABINA – GEO-E,HIS-E,
(204)  NEBA ABONGNWI ARNOLD FUH – ECO-E,GEO-E,
(205)  NGANGSE TINA – BIO-E,GGY-E,
(206)  NGAPFACK VIGILOTTE – GEO-E,HIS-E,
(207)  NGWA LIDELLE BIH – CHE-E,GGY-E,
(208)  NJABEH BEATRICE BONGSEH – FSN-E,GEO-E,
(209)  NJOH NGWAH FRANK – BIO-E,PMM-E,
(210)  NJUAFAC EMMANUEL AKA – ECO-E,GEO-E,
(211)  NKEMCHAMO THEOPHILE TSAMO – GEO-E,HIS-E,
(212)  NKOB AMSTRONG NDEH – BIO-E,GGY-E,
(213)  NKWAMBI SHALLOTTE MBUNWEN – GEO-E,HIS-E,
(214)  NKWETE NAOMI MANYI – GEO-E,HIS-E,
(215)  NOWOH WALBUGA MATANG – BIO-E,CHE-E,
(216)  NYOGKAH AUSTIN KIGHA – CHE-E,BIO-E,
(217)  OJONG BESSEM BESONG – CHE-E,GGY-E,
(218)  SAM ANUSHIGNE – BIO-E,CHE-E,
(219)  SANCHO BEATRICE FENUI – HIS-E,LIT-E,
(220)  SUJAH BLERK SAMA – ECO-E,GEO-E,
(221)  TASHI BERTRAND TANGA – ECO-E,PMS-E,
(222)  TATANG LAMBERT TAGIEH – CHE-E,PMM-E,
(223)  TIH GILDAS VULIE – BIO-E,GGY-E,
(224)  TOBUH LADIFATU NCHULAMENYI – LIT-E,HIS-E,
(225)  VIRCHUISSE YVONE – BIO-E,CHE-E,
(226)  WEMNGONG GODLOVE NFOR – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1014 CAMEROON COLLEGE OF ARTS & SCIENCE KUMBA
Regist:884, Sat for 2 or More Subjects:879, Passed:534, %Passed:60.75, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 54
(1)  MIKAH EDWIN NUILONDEA – BIO-A,PMM-A,CHE-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  EPOLE MELANIE AKUME – CHE-B,FMA-A,PHY-A,BIO-A,PMM-A,
(3)  NEBONGO DOUGLAS MOSAKA – PHY-A,CHE-A,BIO-B,FMA-A,PMM-A,
(4)  ENOW DERICK TANYI – PMM-A,PHY-A,CHE-C,FMA-A,BIO-A,
(5)  OROCK OROCK JACKSON – PMM-A,FMA-A,CHE-A,PHY-B,BIO-B,
(6)  EGBE MICHAEL EYONG – PHY-A,CHE-C,PMM-A,FMA-A,BIO-B,
(7)  TAKOUGANG DIEUDONNE – BIO-A,PHY-C,PMM-A,FMA-A,CHE-B,
(8)  EBAH BECKELY NKWELLE – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(9)  EKUKA HYACITHN JANEA – CHE-C,BIO-B,FMA-A,PMM-A,PHY-B,
(10)  ELAD ELUNGE TERRY – CHE-C,PMM-A,PHY-B,FMA-A,BIO-B,
(11)  ERE KALU CHINOSO – BIO-B,CHE-C,PHY-B,PMM-A,FMA-A,
(12)  NZENOWO POUNEGNONG GUEBI STEVE – BIO-B,CHE-B,PMM-A, FMA-A,PHY-C,
(13)  NDUMBE BESONG ELVIS – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(14)  SHU EDWIN NGWA AKONWI – BIO-C,PMM-A,PHY-C,FMA-A,CHE-B,
(15)  AKO TARH PHILIP KECHEN – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(16)  ISIDORE FRU CHE – FMA-A,PHY-C,PMM-A,BIO-C,CHE-D,
(17)  NGWA FABRICE AMBE – PHY-C,BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-A,
(18)  OFOR LAURA AFOR – CHE-C,PMM-A,FMA-B,BIO-B,PHY-D,
(19)  SUMBELLE RICHARD MBINE – FMA-A,BIO-B,PMM-A,CHE-C,PHY-E,
(20)  EWI ADOLF NCHIA – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(21)  MOBANGE CYNTHIA BOSEME BOLI – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B, PHY-C,
(22)  NIMPA MBOUO RAYAUL – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(23)  NJENWIE STANISLAUS UJOKWA – PMM-A,PHY-C,CHE-D,FMA-A,BIO-D,
(24)  NKANGHA PATRICK MBONG – CHE-B,FMA-B,BIO-D,PHY-D,PMM-A,
(25)  NSO-NSO ARREY ATHANASIUS – CHE-D,BIO-B,PMM-A,PHY-C,FMA-C,
(26)  OJONGAKPA ASSAM ELIAS – BIO-D,CHE-D,FMA-A,PHY-D,PMM-A,
(27)  OROCK TAKU NKONGHO – PMM-B,CHE-C,FMA-C,BIO-B,PHY-D,
(28)  AMEN ISIDORE TANA – PMM-B,CHE-C,FMA-C,PHY-D,BIO-C,
(29)  KECHEN MBI SMITH – PHY-D,PMM-A,BIO-E,FMA-A,CHE-D,
(30)  MEZATIO TSAKEM BROLINE – BIO-C,PHY-D,CHE-D,PMM-B,FMA-B,
(31)  OKIE THEOPHILUS OKIE – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(32)  NKUIATE HARRIS SOP – PMM-C,BIO-D,CHE-D,FMA-C,PHY-B,
(33)  UJU PRISCA NWANOYE – FMA-C,PHY-C,CHE-C,BIO-B,PMM-E,
(34)  ETORO BIDWELL EBUNJA – BIO-C,CHE-D,PHY-E,FMA-C,PMM-B,
(35)  MBOH STANDLY AKELEKE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(36)  NKEANGNYI TONIA AKWANGHA – PMM-B,BIO-C,PHY-E,FMA-D,CHE-C,
(37)  CHALEFAC GERALD NDILLA – FMA-D,PMM-C,CHE-C,BIO-C,PHY-E,
(38)  DIVINE OKORIE NGWO – FMA-E,PMM-C,CHE-D,BIO-B,PHY-D,
(39)  NJABE ELVIS BAME – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-D,PHY-D,
(40)  OGBENNA LAWRENCE – FMA-D,BIO-B,PHY-E,CHE-D,PMM-C,
(41)  ENGETOU AMADIUS AMBE – BIO-E,CHE-E,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(42)  NANJE EUGENE IMATA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-D,
(43)  ALOGE ALLEN  ANYABE – PMM-D,PHY-E,FMA-D,BIO-C,CHE-D,
(44)  BATE BORIS BATE – BIO-E,PHY-D,PMM-B,CHE-D,FMA-E,
(45)  LILIAN OGECHI IHEMEKWELLA – PMM-D,FMA-E,PHY-D,BIO-D,CHE-C,
(46)  NGOH KASNEY MBOE – BIO-E,PHY-E,PMM-B,CHE-E,FMA-C,
(47)  PRINCEWILL TABIGWE SANYANG – ECO-E,LIT-E,PHI-D,REL-D,HIS-B,
(48)  ANANG VANESSA EKEI – BIO-E,CHE-D,PMM-C,PHY-E,FMA-D,
(49)  BECHEMAGBOR AYUK ETA – CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-D,CSC-E,
(50)  NGOZI DORCAS OKOCHA – PMM-C,BIO-E,CHE-E,FMA-C,PHY-E,
(51)  SOLANGE MANKA NGWA – CHE-D,FMA-D,BIO-C,PMM-E,PHY-E,
(52)  EYONG BAMA BENARD – BIO-D,PMM-D,PHY-D,CHE-E,FMA-E,
(53)  FOLEFOCK CYNTHIA NDEMAZIA – PMM-D,FMA-E,CHE-D,PHY-E,BIO-E,
(54)  NDODE NGWESE EKINE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 53
(1)  AMONET ISAAC BELLAH – ECO-A,GEO-B,PMS-A,ICT-C,
(2)  SHUMBANG QUINCY-JONES TCHUMUKONG – BIO-B,CHE-B,PHY-A,PMM-C,
(3)  SONG NGONG DERICK – ECO-A,LIT-B,FRE-C,HIS-B,
(4)  AYANDA DONATUS NIMAH – PHY-C,BIO-B,CHE-D,PMM-B,
(5)  MESUE RENE EBONG – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-B,
(6)  AGBOR TAKO GABRIEL EGBE – ECO-C,GEO-D,PMS-C,PHI-B,
(7)  EKOLE PAUL NANJE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,PHY-D,
(8)  NKWA MARGARET AGBOR – CHE-C,FMA-B,PHY-E,PMM-B,
(9)  AZEMAFAC NKENG BRENDA – HIS-B,LIT-C,FRE-D,PHI-D,
(10)  EKANE COMIE-ASHLEY NDOBE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-D,
(11)  AKWO AUSTIN AJANG – ECO-D,GEO-D,HIS-B,PHI-D,
(12)  ATEMONEKE RENE NDIP – CHE-B,BIO-D,PHY-E,PMM-C,
(13)  CHI NDUM NAOMI – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHY-C,
(14)  NCHENGE LADIA OBI TABOT – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-D,
(15)  NGEIMSAP LUCRES SUIRA – ECO-E,GEO-E,PMS-A,FMA-C,
(16)  NKAH MELVIS MENGYENTOH – ECO-C,GEO-E,PMS-C,ICT-C,
(17)  ATEM AZOMBUH BERTRAND – BIO-C,CHE-C,GGY-D,PMS-E,
(18)  ELANGWE EMILLE PETER – CHE-D,PHY-D,PMM-C,BIO-D,
(19)  NGASSA NYA ARNEAND MERLIN – CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(20)  OKOYE PECULIAR DABERENACHUKWU – BIO-D,PMM-D,CHE-D,CSC-C,
(21)  UCHENNA KENNETH EZEUKWU – FMA-C,PMM-C,PHY-D,CHE-E,
(22)  AKOMBI AKO-NJANG DOLLYBRENDA – BIO-E,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(23)  ALUMA ANDREAS MOKANDO – PHI-D,ECO-D,HIS-C,GEO-E,
(24)  DOKITA MOKUBE ALEX – FMA-D,PHY-E,PMM-C,CHE-D,
(25)  ESONG MELANI NTUBE – ECO-D,PHI-D,GEO-E,PMS-C,
(26)  SAKWE MACDOUGAL ITOE – BIO-C,PMM-D,PHY-E,CHE-D,
(27)  TEFFA INNOCENT – CHE-E,PHY-D,PMM-D,BIO-C,
(28)  ACHARE ELVIS AYAMBA – CHE-E,CSC-E,PHY-E,BIO-B,
(29)  ANYAH SAMPSON OBASSI – PMM-D,PHY-E,FMA-C,CHE-E,
(30)  ANYOPE EKWELLE DICKSON – PHI-E,GEO-E,ECO-E,HIS-B,
(31)  FRU JOSEPH ANYE – BIO-D,CHE-C,PMM-E,REL-E,
(32)  MBAH  JUPHINE TIKU – ECO-E,PHI-E,HIS-B,LIT-E,
(33)  TAKANG BERNARD NZO-NGUTY – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(34)  CHECK ANDREW MAKEMBE. – PHY-D,BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(35)  ENOWTAKANG EDWIN TANYI – BIO-E,PMM-D,PHY-E,CSC-D,
(36)  ETONGWE CELIA MARLE – GGY-E,BIO-D,CHE-D,PHI-E,
(37)  MUKA BORICE – CHE-E,PMM-D,CSC-E,BIO-D,
(38)  NDIFON TELMA NCHANG BI – PHI-E,HIS-D,FRE-D,LIT-E,
(39)  REI ITOE BOKWE – BIO-D,PMM-E,CHE-D,PHY-E,
(40)  TCHOUMKEU NYA CHRISTIAN – BIO-D,FMA-E,PMM-D,CHE-E,
(41)  AGBOR FRANKLEN AYUK – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(42)  AJAPNAW GLISLAIN – BIO-E,CHE-D,PHY-E,ICT-E,
(43)  AKURO TEBOH NELVILLE TEBID – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(44)  ANAWUNG SEBASTINE NCHAPANU – ECO-D,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
(45)  ANJEH JULIET EBENWEI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(46)  CHEFOR MATHURIN MBOLE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(47)  EKWO ISAAC EBONG AWAH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(48)  EWAMBI MADONEL MANYI – GEO-E,PMS-E,ECO-E,PHI-D,
(49)  JOHNHERBERTSON ONYE – PHY-E,CHE-D,PMM-E,BIO-E,
(50)  JOSHUA ARINZECHUKWU EMEH – ECO-E,GEO-E,PHI-E,PMS-D,
(51)  NKENDOH BRENDAN MBO-NFANG – BIO-E,CHE-E,PMM-E,PHY-D,
(52)  TANYI-TAMBE FANNY NAKUMBA – PHY-D,CHE-E,PMM-E,BIO-E,
(53)  ETCHU PEPCY ENOW-BATE – BIO-E,CHE-E,FSN-E,GGY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 173
(1)  LAUREEN NKEH FINDO – LIT-B,FRE-A,HIS-B,
(2)  AGBOR STEPHANIE ETTANDO – BIO-C,CHE-B,GGY-B,
(3)  ARREY-BATEY MERLINS – HIS-B,PHI-B,LIT-D,
(4)  FLOREEN LINWE FINDO – LIT-E,FRE-B,HIS-A,
(5)  MANGA CHRISTINE KWEDI – BIO-B,CHE-C,PHY-C,
(6)  CHEMUYA DIVINE NGWA – PMM-B,BIO-E,FMA-B,
(7)  ELEWEKE LAURENT CHIKWENDU – BIO-C,CHE-D,GGY-B,
(8)  GWENDOLINE MBONGUE IDOWU – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(9)  MENGE MAUREEN ENOW – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(10)  NJINWOUA BORIS ACHEGENUI – ECO-B,GEO-C,PHI-D,
(11)  NKEMEZE JOSEPH AKWANGA – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(12)  TAPUKA RANSOME NEMBO – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(13)  MULANGO ELMINA BIE MESODE – PHI-E,LIT-C,HIS-B,
(14)  ABANG CLEMENT EYONG – BIO-D,CHE-D,PMS-B,
(15)  ABELEBONG FRANCIS – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(16)  ACHO BRICE OLIVER MUDAMA – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(17)  APAH EMMACULATE IMBERE – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(18)  ASHU GERMAIN AMBE – FMA-D,CHE-C,PMM-C,
(19)  BANDIA PERRICK – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(20)  DZIDJIO DIEUDONNE AZAMBA – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(21)  EBONGOLE SUZZY NGOMEH – CHE-C,PHY-D,PMM-C,
(22)  FOFOU LENOU CYRIL – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(23)  IQUO OROCK OJOM – CHE-B,BIO-C,PHY-E,
(24)  MIRIAM NGUNDE NDOKE – HIS-B,PHI-D,LIT-D,
(25)  MMA-AYUK TABI – PHI-D,LIT-D,HIS-B,
(26)  MUFULA SOLANGE NGEMNYI – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(27)  MUMOH NGOUA JEANINE – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(28)  NAMA SIMPLICE ALAIN – BIO-D,CHE-C,PMS-C,
(29)  NKWANYO JOHN NKWANYO – BIO-E,CHE-C,PMM-B,
(30)  SONITA BISSONG – BIO-B,CHE-E,PMM-C,
(31)  ABEY KELVIN NKEM – GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(32)  ACHUONCHUO MELANIE MBI – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(33)  AKASSING NGUIMETSA HERMINE – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(34)  ARNOLD AKO NTUI-ASSAM – BIO-C,CHE-C,GGY-E,
(35)  ASHU SUNITA BESONG – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(36)  ASONGANYI STANLEY – ECO-D,GEO-D,HIS-C,
(37)  AYUK OBEN AKO – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(38)  BESSA ALEXIA EPUPA – LIT-D,HIS-D,PHI-C,
(39)  CHINOSO MBEGBU – ECO-E,HIS-C,LIT-C,
(40)  CHOFOR ALEX BORIS – BIO-E,CHE-C,PHY-C,
(41)  EBOT CARINE MANYI – HIS-B,LIT-E,PHI-D,
(42)  EKOMA APANA BARRY ENINGAN – BIO-B,CHE-E,PHY-D,
(43)  EKUKOLE GERARD LONG – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(44)  FOTABE EMMANUEL CHENGALLE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(45)  JICK LAMBERT FON – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(46)  KALUM JANE LAKU BELTINE – GEO-E,PHI-D,HIS-B,
(47)  KHIEH ELIZABETH TSE – PMS-D,BIO-B,CHE-E,
(48)  MASANGO LEONEL-MARK NJIKANG – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(49)  MBAH DEGAULLE NYAMBOD – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(50)  MBAH RONALD FONTEBO – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(51)  MEBOKA JOSEPH OBASE – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(52)  MESUMBE MELVIS MEDUGE – GGY-C,CHE-D,BIO-D,
(53)  NEMBO GHISLAIN MALUM – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(54)  NGUIMATSIA KENJIO VERDIANE MARTINEZ – FRE-D,HIS-C,LIT-D,
(55)  NKWELLE BERTHA FULE – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(56)  NTEMGWA CONSTANCE NGOSSONG – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(57)  TABENYANG EMMA NCHONG – LIT-C,FRE-C,HIS-E,
(58)  TAFIE CHANTAL AYIMFAC – HIS-C,PHI-D,LIT-D,
(59)  TEDONFACK MARIUS – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(60)  AFOR LAURA FOGWE – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(61)  AJABI STANLEY ANGIEWU – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(62)  AKO AGNES NELKONG – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(63)  AKUM FLORENCE NKONGHO – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(64)  ASU CLAIRE YOLE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(65)  AYONGI ANYONG AGBOR – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(66)  BASIL OGBUTA UFERE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(67)  BISONG MONTSERAT ARAH – BIO-E,GGY-C,CHE-D,
(68)  EBAI CLOTHILDE BEYONG – PHI-C,ECO-E,HIS-D,
(69)  EBAKO BECKY NTOH – HIS-B,LIT-E,PHI-E,
(70)  EBENKI NZALIE VERNE – CHE-C,BIO-D,GGY-E,
(71)  ED-VERA MANYI ARREY – LIT-D,HIS-C,REL-E,
(72)  EGBE JACOB ARREY-OBASI – CHE-D,BIO-D,ICT-D,
(73)  EKOKOBE BETRAND NJIFUA – HIS-C,ECO-E,PHI-D,
(74)  EKPO LOIS AGBOR – ECO-E,HIS-C,GEO-D,
(75)  ELUMBA AVITUS FONGOUCK – HIS-C,PHI-D,LIT-E,
(76)  EPOTE LAURA MBONGALLE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(77)  ERNESTINE EBOT EGBE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(78)  HEDE FRANKLINE NZOGGE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(79)  HELDRINE WELAYI WANSI – HIS-C,REL-D,PHI-E,
(80)  IKOE DAVIS NASERI – HIS-D,GEO-D,ECO-D,
(81)  KOME BORIS EDIAGE – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(82)  KOROH QUEENET EMELI-OMOLEMA – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(83)  MANFFOUO CYRILLE – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(84)  MESEMBE PAUL TONDO – PHI-E,LIT-E,HIS-B,
(85)  MESUMBE MINETTE ESUNGE – PMM-E,CHE-E,BIO-B,
(86)  MOSUKA OMAM SAKWE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(87)  NANGOH LUCY YUNG – GEO-D,PMS-E,ICT-C,
(88)  NDODE NADESH MESANG – PMS-D,GEO-C,ECO-E,
(89)  NKENGBEZA CLINTON – ECO-E,PMS-D,CSC-C,
(90)  OBEN EUGEN EBOT – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(91)  TABE TANYI DAWODA – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(92)  TIAH DIANE KANG – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(93)  UKWABI LIONEL ANJI – PHI-E,HIS-B,GEO-E,
(94)  OKIE NEOLA NKU – PHI-E,LIT-E,HIS-C,
(95)  AFANA MARIE CHRISTINE NKEA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(96)  AGBOR TOKO JOSEPHINE – HIS-D,PHI-E,REL-D,
(97)  ARONG BESONG-ENOW MANYOR – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(98)  ASHU LINDA OBEN ETAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(99)  AYABI SUNITA ATIAGEJAH – PMM-E,PHY-E,CHE-C,
(100)  AYONG ATUD NATHANAEL – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(101)  AYUK MARTHA TABE – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(102)  BAIYE MICHAEL MBU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(103)  BAMNJO CLINTON SEVIDZEM – GEO-E,HIS-C,ECO-E,
(104)  BEYIEH WILTHMA BETIAKE – PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(105)  CHANTAL CHIWENDU OFFOR – BIO-E,CHE-C,PHY-E,
(106)  DIVINE OGOLONGI ISSA – PMS-D,GEO-E,ECO-D,
(107)  EBANE SONE NDEDI – GGY-D,BIO-E,CHE-D,
(108)  EFUETLEFAC ASONGAFAC SERGE – CHE-D,GGY-E,PMS-D,
(109)  EGBE SOLANGE ETENGENENG – CHE-D,BIO-E,PMM-D,
(110)  EKPOMBANG GIZEL WASE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(111)  ELUMBA FONJI PRIDE MATEZATE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(112)  ETUMBI CORNELIUS ELUMBO – BIO-D,CHE-D,PHI-E,
(113)  EWANE HARRIS NDAM  BANYONG – BIO-D,CHE-E,PMM-D,
(114)  EWI ELECTA SAHWAI SAH – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(115)  FINTIA WAMI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(116)  FON KEVIN TEBOH – BIO-E,CHE-E,GGY-C,
(117)  FUAMENDEM JERVIS TAMONGU – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(118)  MOTO ELVIS MUKWELLE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(119)  MPUDE NGAAJE TRENA – BIO-E,CHE-E,PMM-C,
(120)  NGIH CLAIRE NYEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(121)  NGUNKENG RELINDIS AGENDIA – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(122)  NGWA LEOPOLD NFORLUM – ECO-C,GEO-E,PHI-E,
(123)  NJIEMALEKI DOMICHALE MOLIKI – CHE-E,GGY-D,BIO-D,
(124)  NOMBO RANKIN BOMOKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(125)  OBEN KINGSLEY AYAMOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(126)  OTTE MARELLENE NASALE – FRE-D,HIS-D,LIT-E,
(127)  PORGABI MBONDE ROMANUS – GEO-E,ECO-D,HIS-D,
(128)  SANJA TCHIENGANG ANICET – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(129)  TAYIM CLARKSON JUNIOR FORBANG – FMA-D,PMM-E,BIO-D,
(130)  TCHALEU KOMYO ERIKA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(131)  THERESIA ETE AKA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(132)  YONDO NADINE AJANG – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(133)  ZEUMO FE AURELIE SOREL – FRE-C,LIT-E,HIS-E,
(134)  AGBOR ETCHU ROBENSON – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(135)  AKO TAKEM MOSES – CHE-E,PMM-E,FMA-D,
(136)  AMOYEKE VERONICA EBA – HIS-D,GEO-E,ECO-E,
(137)  ARREY CYNTHIA MANYI – PMM-E,PHY-E,BIO-D,
(138)  BEBANG BETRAND NGANG – PMS-E,GEO-D,ECO-E,
(139)  BERNARD JANEA BALEMBA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(140)  CHOKEH JOHN PINGPOH – BIO-E,CHE-D,CSC-E,
(141)  DELPHINE KELLY NGUBUH MFUH – CHE-D,BIO-E,GGY-E,
(142)  ENANG ANSELM NGALAME NYONG – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(143)  ENDAM EBAI DESICLAIRE – CHE-D,PHY-E,PMM-E,
(144)  ENOWKPA MARY ARRAH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(145)  ESAMBE MERCY EMADE – PHI-D,HIS-E,LIT-E,
(146)  ESANDE GIDEON ENDAYA – HIS-D,PHI-E,GEO-E,
(147)  ITOE BERNARD – BIO-E,FMA-D,PMM-E,
(148)  KHUMBAH ALAIN TATU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(149)  MBI KARL AKO – PMS-E,BIO-E,CHE-D,
(150)  MEI DIRANE CHEGHE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(151)  MIRABEL LEM CHE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(152)  NDUM NADESH ASAKWA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(153)  NEKONGOH DEKENYE MOSONGO – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(154)  NGOLLE NGOLLE FRED – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(155)  PENDA THEOPHILE KUNANGIA – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(156)  TAKOU SOH AURELINE – PMM-E,BIO-E,FMA-D,
(157)  TANG JONAH NGONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(158)  TECHE LONY MBAH – BIO-D,GGY-E,CHE-E,
(159)  TEKUM JOB TEKOH – BIO-E,CHE-E,PMM-D,
(160)  YOUNTI KELLY NGIMNKIA DJOUBOUE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(161)  APUWAH CATHERINE DIONE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(162)  BESONG AYUK ETENGENENG – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(163)  CHOU WILLIBROAD MBANG – CHE-E,BIO-E,GGY-E,
(164)  DONALD OKORIE UKWU O. – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
(165)  EWANE ALBERT ENOBOH – GEO-E,HIS-E,ECO-E,
(166)  KUHKONG SOLANGE YOUNTI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(167)  NANJE ELVIS NYASSA – BIO-E,PMM-E,PHY-E,
(168)  NEBARE HERMANN ETONGWE – BIO-E,PMM-E,FMA-E,
(169)  NFOR TABE BRYAN – PHY-E,PMM-E,FMA-E,
(170)  NGANKAM DARICE YANGMENI – HIS-E,LIT-E,FRE-E,
(171)  SANCHU STANLEY – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(172)  SONIA CAIRO ETE MULANGO – ECO-E,PMS-E,PHI-E,
(173)  TABOT LOUIS ENOW – PMS-E,ECO-E,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 254
(1)  BESONGETAH ANNA OROCK – LIT-B,HIS-B,
(2)  SUH ABONGWA – BIO-C,GGY-B,
(3)  AKO SOPHIE MPEY – HIS-B,LIT-D,
(4)  ASHUNCHUNG CLARIS EFFUNDEM – HIS-C,LIT-C,
(5)  ATUH LIVINA TEBO – HIS-B,GEO-D,
(6)  ELUME HELLEN NTUBE – LIT-C,HIS-C,
(7)  EPIE EBAGE GUILLAUM – HIS-C,PHI-C,
(8)  MAH OSANGA GLORIA – CHE-C,PMS-C,
(9)  NDEM RONALD TANYIMBU – BIO-C,CHE-C,
(10)  NORA- CLAIRE MAYEN OKANDA – LIT-C,HIS-C,
(11)  OBINNA HENIS EZEUKWU – ECO-D,PMS-B,
(12)  PRECIOUS NZUBE NWACHUKWU – BIO-B,CHE-D,
(13)  AYADIEU YUMU GISELE – LIT-E,HIS-B,
(14)  BOKENG CYNTHTIA SONA – GEO-E,HIS-B,
(15)  DIONE FRANKA AKAME – GEO-E,HIS-B,
(16)  EKOKO MIRABEL NGONDE – HIS-B,GEO-E,
(17)  ENOW EMMANUEL ENOW – BIO-C,CHE-D,
(18)  FOHBA DELPHINE AMIN – HIS-B,ECO-E,
(19)  HELEN AWAYO MBONGAYAH – LIT-C,HIS-D,
(20)  ITOE IVO BASALINGI – PMS-C,FMA-D,
(21)  KAMWE CATHERINE ARLETTE – FRE-E,HIS-B,
(22)  KOGE EDIAGE RAWLINGS MBELLA – GGY-C,CHE-D,
(23)  MANYI EDITH FONZUCK – HIS-C,PHI-D,
(24)  MBWENZE EBAH PASCAL – GEO-E,HIS-B,
(25)  MENGOT CHAM SUSANRICK – LIT-E,HIS-B,
(26)  MICHAEL ASUQWO WILLIAMS – HIS-B,PHI-E,
(27)  NCHA MENGE AUGUSTINE – GEO-E,HIS-B,
(28)  NDAKWE ERIC NYAMBA – BIO-D,CHE-C,
(29)  NDUM VANESSA MONGA ANJEH – FRE-D,HIS-C,
(30)  NKEFUET GERALD – GEO-E,HIS-B,
(31)  NTUBE NDENGU VANESSA – LIT-D,HIS-C,
(32)  OJONG ABANDA JOHN – ECO-C,HIS-D,
(33)  TIM CARINE SIH – GEO-E,HIS-B,
(34)  TINYA TASHA EMMANUEL – HIS-C,REL-D,
(35)  BOBGA CARINE LAYIN – LIT-E,HIS-C,
(36)  ABIT ELIZABETH OMAYKIA – HIS-C,GEO-E,
(37)  ACHERE VICTORINE ARREY – BIO-E,GGY-C,
(38)  AGBOR ANNABELA BESONG – GEO-E,HIS-C,
(39)  AKAMA COMFORT NAMUNDO – HIS-C,LIT-E,
(40)  AKAME COLLINS METUGE – GEO-E,HIS-C,
(41)  AKOH DIEUDONNE ABAWA – HIS-C,GEO-E,
(42)  ALEM EVELYNE NKENGFUA – GEO-E,HIS-C,
(43)  AMBUAKWE LEVIS AMBUAKWE – BIO-D,PMS-D,
(44)  BABI HEIDI AYUK – GEO-E,HIS-C,
(45)  CHE DOREEN LUM TEACHI – GEO-E,HIS-C,
(46)  CLODINE NOTHMIE – LIT-D,HIS-D,
(47)  COLLINS UDOKA EZEJI – LIT-E,HIS-C,
(48)  DIBUTU JESYNTHIA NWEYA – HIS-C,LIT-E,
(49)  EBONG PALLE MAURICE – HIS-C,PHI-E,
(50)  EKUTE MARVIN EPIE – GEO-E,HIS-C,
(51)  ENENGWEI SUSSANA ABEGTIUE – GEO-E,HIS-C,
(52)  ENOW DORIS KIMATABONG – HIS-C,PHI-E,
(53)  ENOW LINDA MANYI – PHI-E,HIS-C,
(54)  ETCHU AGBOR ARMSTRONG – HIS-C,PHI-E,
(55)  EWANGE ENERSTINE DIONE – GEO-E,HIS-C,
(56)  EYONG CATHERINE NZALIE – BIO-E,GGY-C,
(57)  FORGHAB CHRISTINE FOUHJEU – GEO-E,HIS-C,
(58)  FOUDJIO MAKUENE VANESSA – LIT-E,HIS-C,
(59)  FRAMBO GRACE AKO – GEO-E,HIS-C,
(60)  GILBELTINE VANESA MANKAH – GEO-E,HIS-C,
(61)  ITOE SUNITA WASE – GEO-E,HIS-C,
(62)  JOYCE NZEWUNG AZOHMBU – HIS-D,LIT-D,
(63)  KELVIN NYONBELA – ECO-C,PMS-E,
(64)  KININDO RACHEL KINGHA – HIS-C,GEO-E,
(65)  KONDOA MARIA DIBUTU – BIO-D,CHE-D,
(66)  LEUGA SERGE SIENI – HIS-D,REL-D,
(67)  MARTHA NJIE ENENE – LIT-E,HIS-C,
(68)  MBAH CALISTUS MBAH – GEO-E,HIS-C,
(69)  MBARIKA THOMAS TOH – FRE-E,HIS-C,
(70)  MBELE MELVISNASH – CHE-D,BIO-D,
(71)  MBELLE MERIANE SASSE – GEO-E,HIS-C,
(72)  MBONDA MARCEL EKOLE – BIO-D,CHE-D,
(73)  MBU NGUTY CATHERINE ALOMA – HIS-C,LIT-E,
(74)  MUKETE PRISCA YOLE – GEO-E,HIS-C,
(75)  MUKUBE IKOSE MOSES – PMM-D,FMA-D,
(76)  MUKWELE AGNES AJIBE – LIT-E,HIS-C,
(77)  NANGIA LINDA EBONDO – GEO-E,HIS-C,
(78)  NGALAME STANISLOUS NZITONE – GEO-E,HIS-C,
(79)  NGENG ANNABELLA TABI NTOH – LIT-D,HIS-D,
(80)  NGOE FRANKLINE SAKWE – PMS-C,ECO-E,
(81)  NGOUTE CHRISTINA IYE – GEO-E,HIS-C,
(82)  NJANG FRITZE NJANG – HIS-C,PHI-E,
(83)  NJUME MUNGE CHANCELLE – LIT-E,HIS-C,
(84)  NKALE KINGSLIN NKALE – GEO-E,HIS-C,
(85)  NKENGFUA NKEMASONG ANTHONIA – LIT-E,HIS-C,
(86)  NKUH NYAMZIKAH PEREZ – GEO-E,PMS-C,
(87)  NKWETA NKWONG REGINA – LIT-E,HIS-C,
(88)  NOELLA NKENGAFACK FORNKEH – ECO-E,HIS-C,
(89)  NYIAWUNG SAMUEL TEMPLE-COLE – CHE-E,CSC-C,
(90)  NZOKANG CHARLOTTE AKUME – PHI-D,HIS-D,
(91)  OBIORA KENIS EZEUKWU – ECO-D,PMS-D,
(92)  OKHA JULIUS DIOH – GEO-E,HIS-C,
(93)  OKOLIE DIONE MARY ANN – PHI-E,HIS-C,
(94)  SAKWE CLAUDIA KONGWE – LIT-E,HIS-C,
(95)  SAKWE GRACE NJIE – HIS-C,GEO-E,
(96)  SAKWE VICTOR MISORI – GEO-E,HIS-C,
(97)  SALLE NGOEH DELOR – HIS-D,PHI-D,
(98)  SELEY FONGOLE IRINE – BIO-D,CHE-D,
(99)  SIEWE NKOUNGA ESSAM – LIT-E,HIS-C,
(100)  SONA ANDREAS MBIAKA – BIO-C,CHE-E,
(101)  TIFUH FONJI MARBEL – GEO-E,HIS-C,
(102)  TIOSOP CINIORA  FOMENA – FRE-D,HIS-D,
(103)  TOUKO DERRICK EMILE – BIO-D,PMM-D,
(104)  TUA LARI THEODA – BIO-D,CHE-D,
(105)  UTAGAH NEVILLE NELLY ANJOH – GEO-E,HIS-C,
(106)  WANDJEH NGOUFACK EMILLIENE K. – LIT-E,HIS-C,
(107)  WIRBA ALDA SYSHYLA – HIS-C,PHI-E,
(108)  ABOLLE STEPHEN ALOBWEDE – CHE-D,PMM-E,
(109)  ACHANGO AMBIAKEN AKEREBONG – BIO-D,GGY-E,
(110)  ADIAH MARY AKAMA-NGOH – LIT-E,HIS-D,
(111)  AFUNGCHWI FABIO CHE – HIS-D,REL-E,
(112)  AGATHA YVETTE TAKO – BIO-E,CHE-D,
(113)  AHMED MAMAH ADAMU NKWEKA – GEO-E,HIS-D,
(114)  AKENG VENESA METUGE – BIO-E,CHE-D,
(115)  AKWI ALETIA FON – BIO-E,CHE-D,
(116)  ALAHMASAH LAURENCIA FOYERE – ECO-D,GEO-E,
(117)  ALAIN NJIWAH TEBOH – LIT-E,HIS-D,
(118)  ANZEH CAROLINE TIKU – HIS-D,PHI-E,
(119)  ASABANKENG ASHU – CHE-D,BIO-E,
(120)  ASHUKEM CHRISTINE – HIS-D,PHI-E,
(121)  ATEKE PRISCA ETAKA – HIS-D,GEO-E,
(122)  ATEMNKENG TENJEM DERICK – HIS-D,PHI-E,
(123)  AYUK BIH JILDRET – BIO-E,CHE-D,
(124)  BALIKI AKAMA MARIENOEL – FRE-E,HIS-D,
(125)  BATE OJONG FALONE – LIT-E,HIS-D,
(126)  BECHEMAGBOR SAMUEL NKENG – ECO-E,HIS-D,
(127)  BELINDA KWAM BIN – LIT-E,HIS-D,
(128)  BERILINE LIKANE ITOE – LIT-E,HIS-D,
(129)  BERTRAND DANIEL NGOMSI SIENOU – GEO-E,HIS-D,
(130)  BOYOA CORNELIUS MOKWE – GEO-E,HIS-D,
(131)  CHE AGNES NKENWI – GEO-E,HIS-D,
(132)  CHE NIBA BELANG CLIFF – BIO-D,PMS-E,
(133)  CHIN THERESE CLAIRE B. – LIT-E,HIS-D,
(134)  DJONOU ESTHER TALLA – LIT-E,HIS-D,
(135)  EBAIEYONG THERESIA OROCK – GEO-E,HIS-D,
(136)  EBAMU IMMACULATE EPAH – LIT-E,HIS-D,
(137)  EBOT ALAIN AGBOR – HIS-D,LIT-E,
(138)  EDWIN-JONES BECHING AGBOR – GEO-E,HIS-D,
(139)  EJELLE SYLVIA DIONE – HIS-D,LIT-E,
(140)  EKOME NJIKANG BERTRAND – HIS-D,PHI-E,
(141)  ELANGWE ROLINS – GEO-E,HIS-D,
(142)  EMILIEN BESONG ASHU – BIO-E,GGY-D,
(143)  ENOWTAKU CECILE ARREY – GGY-D,BIO-E,
(144)  ETA CARINE AGBOR – HIS-D,FSN-E,
(145)  ETOKI JOYCE MOKAKE – LIT-E,HIS-D,
(146)  IKOE FELIX-PETERS NDEYAOBASE – LIT-E,HIS-D,
(147)  IKOSE EMERI HENNY – LIT-E,HIS-D,
(148)  ITOE FRANKLIN OBIE – GEO-E,ECO-D,
(149)  JOYCE NGAH – GEO-E,HIS-D,
(150)  JUDITH MBOHNGUYA ACHE – LIT-E,HIS-D,
(151)  KENFACK ANDRE MAGLOIRE – CHE-D,GGY-E,
(152)  KENMOE FUH JOSIANNE – HIS-D,LIT-E,
(153)  KENNEDY EKONG OKONKON – ECO-E,HIS-D,
(154)  LISETTE CHEFON DANYING – HIS-D,GEO-E,
(155)  MALLET BEKUMBA MUKETE – CHE-D,CSC-E,
(156)  MIRIAM CHIWENDU ODIMEGWU – CHE-D,BIO-E,
(157)  MOBIA RICHARD MOSI – CHE-D,GGY-E,
(158)  MULANGO NJICHOI MANASSEH – GEO-E,HIS-D,
(159)  MUSIMA GRISELDA IYA BELOE – LIT-E,HIS-D,
(160)  NDAH NIEL SAH – GEO-E,PMS-D,
(161)  NDAKONYI PASCAL NJOMBOU – GEO-E,HIS-D,
(162)  NDEM BRIDGET NKENGANYI – CHE-D,PMS-E,
(163)  NDI BELTUS YUSINYU – GEO-E,HIS-D,
(164)  NDIBA RUDOLF – GEO-E,HIS-D,
(165)  NDIP EMILIA MANYO – HIS-D,PHI-E,
(166)  NGOE ROSE MALIKE – LIT-E,HIS-D,
(167)  NGUENKAM PATRICK FRANK – FRE-D,HIS-E,
(168)  NJONG NYA CLAUDIA TENGU AZWEH – BIO-D,GGY-E,
(169)  NKENG TOBIAS – GEO-E,HIS-D,
(170)  NKOH MINETTE MANYI – GEO-E,HIS-D,
(171)  NKOW AVELE REGAN ONGIE – LIT-E,HIS-D,
(172)  NKWANA JUVET ASONG – GEO-E,HIS-D,
(173)  NKWANGANG TCHAPDI HEDRINE – LIT-E,HIS-D,
(174)  NOUMEN NJEUMESSEU SANDRINE – PMS-D,CHE-E,
(175)  NTOH CATHERINE NANGIANO – LIT-E,HIS-D,
(176)  NYAH SABI ERIC – HIS-D,REL-E,
(177)  NYEMKUNA SEMEDEL BUMA – GEO-E,HIS-D,
(178)  OLOME TERRENCE ETAPE EKWE – FMA-E,PMM-D,
(179)  OMOANA RANSOM MUSIMA – BIO-E,CHE-D,
(180)  SUSANA ITUNEH ENYA – HIS-D,GEO-E,
(181)  TABI ROSE BESONG-TAKU – HIS-D,REL-E,
(182)  TAKOR DAVID ARREY – GEO-E,HIS-D,
(183)  TAKU RITA ASHUAYA – BIO-E,FSN-D,
(184)  TAKWEN VICTOR – HIS-D,REL-E,
(185)  TAMBI SERAH NANYONGO – LIT-D,HIS-E,
(186)  TANGKE CHRISTINA NGANKEU – GEO-E,HIS-D,
(187)  TCHAFE MOFAW RAMONA – LIT-E,FRE-D,
(188)  TCHAMNDA MIREILLE NJOMENI – LIT-E,HIS-D,
(189)  TCHOUATEU CUTTBERT WATONG – LIT-D,HIS-E,
(190)  TENYI GIFTY EMBENG – HIS-D,LIT-E,
(191)  VERONICA BIHOLBO EHINAK – LIT-E,HIS-D,
(192)  WASE SUSAN LOKENDO – HIS-D,PHI-E,
(193)  YEMDJI NADESH BRIGHT – LIT-E,HIS-D,
(194)  YEZEH NADINE MBOFEH – LIT-E,HIS-D,
(195)  ZINGA DERICK NGWACHE – GEO-E,HIS-D,
(196)  ABSALOM YUH – ECO-E,GEO-E,
(197)  AISHATU LEMU KONCHO – PMM-E,BIO-E,
(198)  AMOH EMICECIL BACHANGE – CHE-E,GGY-E,
(199)  ARREY BATE JOSEPH – LIT-E,HIS-E,
(200)  ASEK DIEUDONNE EPEY – ECO-E,GEO-E,
(201)  ATEAFAC COLINS NGUNYI – CHE-E,GGY-E,
(202)  ATEHNCHONG CYRILE ATEMNKENG – CHE-E,PMM-E,
(203)  AWASUME SPENCER-LEWIS BATE – CSC-E,CHE-E,
(204)  AYUK LUCIA AYUK – LIT-E,HIS-E,
(205)  BAH EMMACULATE AMBOSE – GEO-E,HIS-E,
(206)  BESUMBU COMFORT NANJE – HIS-E,GEO-E,
(207)  BETANA THOMAS SAKWE – GEO-E,HIS-E,
(208)  BOKWE LENIN JOHN DISUE – CHE-E,PHY-E,
(209)  EBAI EBONG – PHY-E,CSC-E,
(210)  EBUDE NKWELLE NERISSA – FRE-E,HIS-E,
(211)  EKANE LIRAND ENO’SALLE – ECO-E,GEO-E,
(212)  ELAD ISAAC EHU – GEO-E,HIS-E,
(213)  EMEHNZEH YVETTE METOTEH – LIT-E,HIS-E,
(214)  ENGETOU ENGA – HIS-E,LIT-E,
(215)  ENOH ANATERISE AKWECK – GEO-E,HIS-E,
(216)  EPIE BENIS NANGE – ECO-E,GEO-E,
(217)  EYABE AUGUSTA NGRIME – LIT-E,HIS-E,
(218)  FONTEM TINDONG ARNOLD – ECO-E,GEO-E,
(219)  FRITZ MARTIN EKPEWSONG TANYI – BIO-E,GGY-E,
(220)  GRACE SHEINTEH KITU – PHI-E,PMS-E,
(221)  ITUMUNDE SAMUEL ITUMUNDE – ECO-E,GEO-E,
(222)  JIOFACK RUPHIN PAVEL – PHY-E,BIO-E,
(223)  KOTTO SILVA ELONGE – HIS-E,PHI-E,
(224)  MALA TAKAM MAURYNE JOY – LIT-E,HIS-E,
(225)  MANGA COLLINS MANGA – GEO-E,ECO-E,
(226)  MBAH DEIRDE ENJECK – LIT-E,HIS-E,
(227)  MBOLE KOME LINDA CABRELL – LIT-E,HIS-E,
(228)  MBU TERESE BESSEM – LIT-E,HIS-E,
(229)  MBWOGE CLOVIS AKWOGE – ECO-E,GEO-E,
(230)  MESUMBE NJUME EMMANUEL JR – ECO-E,HIS-E,
(231)  MUNGE EBAH GLADYS – LIT-E,HIS-E,
(232)  NFANYI ENGAH DERICK ETUGE – HIS-E,GEO-E,
(233)  NGANG SHOPHIE NJEI – CHE-E,BIO-E,
(234)  NGEODONG MELVIS ASAHA – GEO-E,PMS-E,
(235)  NGOE TRACY MBOLLE – GEO-E,HIS-E,
(236)  NGWESE MBOLLE RANDIBELL – BIO-E,PMM-E,
(237)  NJEKWE MOBONGI ALPHONSE – GEO-E,ECO-E,
(238)  NJEMOH LIZETTE DOKENYE – CHE-E,BIO-E,
(239)  NKEFUEH NGULEFAC GENEVIEVE – CHE-E,GGY-E,
(240)  NTUBE NTONGWE CHANTAL – CHE-E,PMM-E,
(241)  OJONG FRANCISCA EBOB-OJONG – PHI-E,HIS-E,
(242)  OKOLE HELEN DIARA – REL-E,HIS-E,
(243)  ONORI CLETUS ISERI – CHE-E,PHY-E,
(244)  ONORINE BEMELI NEMBA – ECO-E,GEO-E,
(245)  OTANG AGBOR BONNKE ETA – PMM-E,FMA-E,
(246)  RANDY UCHECHUKWU EZERIOHA – ECO-E,PHI-E,
(247)  ROSELINE FONACHO MAH – BIO-E,GGY-E,
(248)  SIGOMNOUT CHUENPE IGOR – CHE-E,BIO-E,
(249)  SONE MELVIS MUNGE – LIT-E,HIS-E,
(250)  TABE COLLINS TABE – ECO-E,GEO-E,
(251)  TAGNIKEU DJELA ERICKA VANESSA – HIS-E,LIT-E,
(252)  TIAMOH YVETTE – GEO-E,HIS-E,
(253)  TSAPPI FOSSO SUSAN – BIO-E,GGY-E,
(254)  ZIPUO GILIAN NOMEH – BIO-E,GGY-E,
 
Centre No: 1015 CAMEROON PROTESTANT COLLEGE BALI
Regist:124, Sat for 2 or More Subjects:124, Passed:120, %Passed:96.77, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 9
(1)  NUVAGA GARETH NDANSI – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(2)  BUNGHA TITA LAVET VALERIE – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(3)  AKONUMBO MFONCHO CHE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(4)  DENBISSI KAMTCHANG SORELLE TATIANA – BIO-B,CHE-C,PMM-A, FMA-B,PHY-E,
(5)  NGEMASONG AJAMA GHISLAIN – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(6)  NGWEPEKEM SYLVIE PEACHAP – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(7)  JANGHA STEPHANIE ANDYN – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(8)  DUNA GLORY KANGLE – ECO-E,LIT-B,HIS-C,REL-C,PHI-D,
(9)  BANKEL SAB SONIA JESSICA – FRE-D,GEO-E,HIS-D,REL-E,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 40
(1)  ANYI TABE TABOKO JOANA – LIT-B,FRE-C,HIS-B,PHI-B,
(2)  FON CALVIN FON – BIO-B,CHE-B,FSN-B,PMM-C,
(3)  MONGKUO NDZIE SONIA ARIANE – LIT-B,FRE-A,HIS-C,PHI-C,
(4)  TEBI SHARON MAKIENG – LIT-A,FRE-B,HIS-C,PHI-D,
(5)  ERIC CHE NIBA – ECO-C,GEO-D,HIS-B,REL-B,
(6)  SHEWUN NJI BORIS – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(7)  ETEK MIKE KEVIN – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-B,
(8)  KUIMETA TOUOPI ALEX STAFOR – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(9)  AHMADU GANDHI NZUBE – BIO-B,CHE-D,FSN-B,GGY-E,
(10)  NGWAR VENANSA VERNYUY – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(11)  AZAH BETRAND NWABOH – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(12)  BATUO TABE TABOKO JOSEPH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-C,
(13)  KETCHA BEPA EMMANUEL – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-B,
(14)  TATA FENADES ABIRANYEH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-B,
(15)  ACHIDI NDZEI AKUM – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-D,
(16)  FONDUNGALLAH AKEN ALAIN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(17)  LEONEL ADAM – BIO-C,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(18)  MUNOH CHANTAL EMBOM – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(19)  NGANG ROMANUS NTSEH – BIO-D,CHE-D,FSN-B,PMS-E,
(20)  NJAKWE ELZA NJEHMEN – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(21)  CHENG FON NJONG JUNIOR – ECO-E,GEO-D,HIS-C,REL-D,
(22)  FOMBANG LIZETTE NAHDALA – ECO-C,GEO-E,PMS-E,PHI-C,
(23)  LUKONG ELSIE LEMNYUY – BIO-C,CHE-E,FSN-C,PMS-E,
(24)  MARY-CHRISTY KAHMA FOHTUNG – LIT-E,FRE-C,HIS-E,PHI-C,
(25)  NGUEYI SHERIFA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(26)  NGWA SHERWOOD NKWENTI – BIO-C,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(27)  PANJOUONO AYIWOUO DANIELLE BERENICE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,PHI-D,
(28)  VALERIE NUGANGHA AKWA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-C,
(29)  CHENDJOU KOUATCHO HERVE CYRILLE – BIO-D,CHE-D,FSN-D,PMS-E,
(30)  FUNWI JULIUS CHE – BIO-D,CHE-D,PMS-D,FMA-E,
(31)  MOIVO RAHIM DAYEBGA – BIO-D,CHE-D,FSN-D,PMM-E,
(32)  NDAMBI SIDONIE AKWI – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(33)  WOUEMBE MEFFOTIE PRISCA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,PHI-C,
(34)  AWAH MBEH PEREZ – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-E,
(35)  NGAH KASINAH KUNAH – ECO-D,FRE-D,GEO-E,PMS-E,
(36)  NJUKANG MICHEAL FONJU – CHE-D,GGY-E,PMM-D,FMA-E,
(37)  NTSAMA NOMO CRESCENCE DIANE – LIT-E,FRE-C,HIS-E,REL-E,
(38)  ORUH NJOCK-EBOB CECILE NAMA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(39)  MAYUMGO KAMGA CHRISTIANE LAURETTE – BIO-D,CHE-E,FMA-E,PMM-E,
(40)  MAKEBE CLARISSE BUNNYI – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 50
(1)  AKUM LEONETTE OYEN – BIO-B,CHE-C,FSN-A,
(2)  GERALDIN ENJOH ASANGA – BIO-B,CHE-C,FSN-A,
(3)  AZIE LARISSA MOFOR – BIO-B,CHE-D,FSN-A,
(4)  FONSI FRITZ RODERICK – BIO-C,CHE-D,FSN-A,
(5)  MBAKOP KAMSI AUDREY CELESTE – BIO-C,CHE-C,FSN-B,
(6)  TANGE LIONEL FUSUNG – BIO-B,CHE-D,FSN-B,
(7)  AGWO REGINE ANYAH – BIO-C,CHE-D,FSN-B,
(8)  BAME EMUNA ENANGA – BIO-C,CHE-D,FSN-B,
(9)  EKU SONIA MUNJUM – BIO-C,CHE-C,FSN-C,
(10)  MAHOUVE IV CHARLES  VICTOR – BIO-C,CHE-D,FSN-B,
(11)  NDAM TERENCE TEBOH – BIO-C,CHE-D,FSN-B,
(12)  ACHONDOMBOM MEGHAN AKUH – BIO-D,CHE-D,FSN-B,
(13)  MOUMBAGNA MOUNTON MOHAMED FADIL – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(14)  UFEICHEK NEWTON UFEICHEK – BIO-D,CHE-D,FSN-B,
(15)  ASANGA MALLET – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(16)  ASONGTIA CAMILLE AWUANUGE – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(17)  CHULI YANNICK – BIO-D,CHE-E,FSN-B,
(18)  FONDOM RACHAEL NGWING – BIO-E,CHE-D,FSN-B,
(19)  LIKI NUBED EMMANUEL YONJOH – BIO-D,CHE-E,FSN-B,
(20)  MATCHIGUEM FOFOU REINE KEVINE – BIO-D,CHE-E,FSN-B,
(21)  NGONGUE NGONGUE YVES THOMAS – BIO-E,CHE-D,FSN-B,
(22)  NUMFOR NGWA FOTSO MICHEL – BIO-D,CHE-D,FSN-C,
(23)  VOULONG LAURICE – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(24)  ABIFGHO MALCOLM BUMUH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(25)  ATOGHO CLOVIS ASOH ANYANGWA – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(26)  AWURO GEORGE ATEKWANA – ECO-C,GEO-E,PHI-D,
(27)  CHENWI CYPRAIN CHE – BIO-D,CHE-E,FSN-C,
(28)  MBIALEU MEFIRE IBRAHIM – BIO-E,CHE-D,FSN-C,
(29)  AKENJI GLORY BIH – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(30)  EPIETIME MEJANE ASOH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(31)  NDIFONGWA EMMANUEL AZIE – ECO-E,GEO-E,PHI-C,
(32)  NGONGANG NJANKOU NUSHA ERIC – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(33)  NGWA VENISA BIH – BIO-E,FSN-D,GGY-D,
(34)  PETKOUA BILL CLINTON – BIO-E,CHE-E,FSN-C,
(35)  TOUNSI TALOM CAROLE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(36)  WANDJI PHALLON NJAICHOR – LIT-D,HIS-E,PHI-D,
(37)  BECHEM MBU FLORENCE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(38)  CHO-TUMASANG AUGUSTINE AKO – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(39)  EBAI VICTOR ETCHU – BIO-E,CHE-E,FSN-D,
(40)  EMILE GODSON GOBINA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(41)  ENGABARI BERTRAND NDAMBI – BIO-E,CHE-E,FSN-D,
(42)  FOMBON WAKUNA NAMBOB – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(43)  FUNWI CLOTILDE NGUMABIH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(44)  MAYOH NANGUE VERONIQUE-LINDA – BIO-D,CHE-E,FMA-E,
(45)  NJEI FRITZ UKEINIA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(46)  TAKA GINALORE MEZOH – ECO-E,GEO-E,PHI-D,
(47)  TEWAN CLARIS AWAN – ECO-E,GEO-E,PHI-D,
(48)  TUMASANG FRU MABOH PRIDES – ECO-D,GEO-E,PHI-E,
(49)  NGWA HOWARD OPONDE – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(50)  NJI PETERKING FRU – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 21
(1)  GERARD FORYA AMBE – BIO-C,CHE-C,
(2)  GEH QUEENOELA BOULI – FSN-C,PMS-D,
(3)  AMBE WINGFIELD FUHNWI – HIS-D,REL-C,
(4)  MBENDE ARMELLE NYAKE – BIO-D,CHE-C,
(5)  TAMASANG TELLY TAMASANG – BIO-D,FSN-C,
(6)  ANULEGEH ASONGANYI GILLET – BIO-E,FSN-C,
(7)  KAPTCHOUANG NONO NADILIA – FRE-C,GEO-E,
(8)  MBUH TAH ERNEST – BIO-D,CHE-D,
(9)  NAHBILA GALEGA KELLY – BIO-E,FSN-C,
(10)  NJIFONGE MALVIN BABILA – HIS-E,REL-C,
(11)  TAMAJONG GILDAS-VALERIE CHINYERE – GEO-E,REL-C,
(12)  AYOSSA-HANTHE LONAM – BIO-E,CHE-D,
(13)  ETOH-ANZAH RODRIC – HIS-D,PHI-E,
(14)  LEMNWI NADEGE NGWA – BIO-D,PMS-E,
(15)  NTUNGWEN RAYMOND NINGMUA  AYUMBI – ECO-D,GEO-E,
(16)  SUH NFORBANGONG NEBASI – BIO-E,CHE-D,
(17)  TANGWI FAITH TANGHAM – BIO-D,FSN-E,
(18)  CHE EVEAN NCHE – GEO-E,REL-E,
(19)  NTCHANTCHOU ZOA STEPHANE PAILLE – ECO-E,GEO-E,
(20)  POHLA OJONG EDIAGE EDDY – ECO-E,GEO-E,
(21)  VIBAN MERCY FOLA – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1016 CAMEROON COLLEGE OF COMMERCE KUMBA
Regist:239, Sat for 2 or More Subjects:235, Passed:115, %Passed:48.94, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 5
(1)  CLINTON  KUM  NGUM – PHY-C,BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-B,
(2)  DCFOTSOP  FOMAGNOUA – PMM-A,BIO-D,CHE-C,FMA-A,PHY-D,
(3)  APANA  LEVIS  EYO – BIO-C,FMA-C,CHE-B,PMM-C,PHY-C,
(4)  KAKE  KADJO JACKSON – BIO-E,PMM-A,FMA-A,PHY-D,CHE-C,
(5)  AKWA  KINGSLEY  NGYIE – FMA-E,BIO-D,PMM-D,CHE-D,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 10
(1)  SAMA  RODRICK  NJONG – GEO-B,ECO-B,PHI-B,HIS-B,
(2)  DOH BERTRAND NUA – ECO-C,LIT-E,PHI-B,HIS-B,
(3)  MEGEYAP  LARIS – ECO-C,PHI-C,GEO-D,HIS-C,
(4)  NGALA  EMMANUEL – PHI-C,ECO-B,HIS-C,GEO-E,
(5)  DCGANNO  FOMAGNOUA – PMM-C,CHE-D,PHY-E,FMA-B,
(6)  BOBGA  SANDRINE  MBONGBOWO – GEO-E,PMS-D,ECO-D,PHI-D,
(7)  CHE  PETER  MUH – CHE-D,BIO-E,FMA-D,PMM-D,
(8)  JONAH  BOBUIN  KAKE – GEO-E,PHI-E,HIS-C,ECO-E,
(9)  WILFRED  BASSEY  ESSIEN – FMA-D,BIO-E,PMM-D,CHE-E,
(10)  NSUHNDA  FUNWI  BLAISE – ECO-E,PHI-E,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 37
(1)  FORCHAP  RICHARD  NDROHNZEM – HIS-B,ECO-B,GEO-E,
(2)  MAYOK  GILBERT  KEMANCHE – HIS-B,GEO-D,ECO-D,
(3)  SIGMOU JOYCE-ANNE  TCHEMO – ECO-D,HIS-B,LIT-D,
(4)  KENU  ATABONG  NKONGMIC  PAMELA – HIS-B,PHI-D,LIT-E,
(5)  NGWA  NORA  NGWEN – HIS-B,ECO-D,LIT-E,
(6)  NYUNG  GIDEON  MBUNG – HIS-C,ECO-E,GEO-C,
(7)  VERNON  AGENDIA – HIS-C,ECO-D,GEO-D,
(8)  AJOANDEM  ZILEFAC  NOELLE – ECO-D,LIT-E,HIS-C,
(9)  FONKAM  BORANI  BASSEM – PHI-D,LIT-E,HIS-C,
(10)  FOZAO  GODLOVE  NCHIAMEZE – HIS-B,PHI-E,LIT-E,
(11)  MUKWELLE  JULIE  IKOGE – HIS-C,ECO-D,GEO-E,
(12)  TABI SOLOMON  BISONG – CHE-E,PMM-D,BIO-C,
(13)  AFOR  PAUL  NTOH – BIO-D,PMM-E,CHE-D,
(14)  BEYONGO  CHRISTINA  MOSUME  WONDERS – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(15)  DIFONI  NADESH  NJANJE – HIS-C,ECO-E,LIT-E,
(16)  NGUMTANE  MIKE  JACKSON  NTUBE – BIO-E,PMM-E,CHE-C,
(17)  NJIBILI  MARGARET  DIALE – LIT-E,PHI-E,HIS-C,
(18)  TAMNGWA  CAROLINE  BILA – GEO-E,BIO-D,CHE-D,
(19)  ASHU  GHISLAIN  AKAM – REL-E,PHI-E,HIS-D,
(20)  ASHU FIDELIS EMMANUEL NDU – GEO-E,HIS-D,ECO-E,
(21)  EBUDE TEKLA NJUME – PHI-E,GEO-E,HIS-D,
(22)  ELAD  CHRISTIAN  ESUBA – CHE-D,FMA-E,PMM-E,
(23)  IKAMBI  DANIEL  MBUTE – HIS-D,PHI-E,GEO-E,
(24)  KIYOH  VALARIN  MBABO – PHI-D,ECO-E,GEO-E,
(25)  KOYO  NERISE  ETE – LIT-E,PHI-E,HIS-D,
(26)  LOVELINE  EMEZI ASONGANYI – REL-E,PHI-E,HIS-D,
(27)  NELSON EWONKEM  EWOUKAP – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(28)  NJUME NGOME SYLVESTER – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(29)  OKUDERE  GABRIEL  CHUKWU – GEO-E,PHI-E,HIS-D,
(30)  OMBALE  MARTIN  LOBE – ECO-E,PHI-E,HIS-D,
(31)  RITA  AYAMBA  ASHU – HIS-D,GEO-E,ECO-E,
(32)  TARH  BLESS  BATUO – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(33)  CHE  MERCY BAI – PMS-E,REL-E,GEO-E,
(34)  ELONGE  BECKY  NTOH – HIS-E,PHI-E,LIT-E,
(35)  GUIMFACK  SONNA  ARNOLD – PHY-E,BIO-E,PMM-E,
(36)  MEH  BELCLINE  ZANG – PMM-E,CHE-E,FMA-E,
(37)  NUPUO CLARETTE  YOUMBISSIE – LIT-E,HIS-E,FRE-E,
 
Passed in 2  Subjects: 63
(1)  KININDO  CLAUDETTE MAI – HIS-C,PHI-C,
(2)  TAMBELINE STANLEY AGYINGY – PMM-C,FMA-C,
(3)  AHOUNFACK  DONGFACK  CYRILLE – PHI-D,HIS-C,
(4)  CHE  ELIZABETH  NJUH – HIS-C,PHI-D,
(5)  MAH  GIZEL  NGWAN – HIS-C,PHI-D,
(6)  MBOTABE AWUNJIA  FRANCIS – PHI-D,HIS-C,
(7)  NGOLE  STANLEY  TAH – HIS-B,LIT-E,
(8)  ALEMGE  RASHEL – PHI-E,HIS-C,
(9)  CHU  PALVINE – HIS-C,LIT-E,
(10)  KECHA  ROLAND  KPU – GEO-E,HIS-C,
(11)  MBURG  WINIFRED  ACHU – LIT-D,PHI-D,
(12)  MOKUBE  HERRETA  NOME – GEO-E,HIS-C,
(13)  NDI  TEMAH  MARIE  ABOH – HIS-C,PHI-E,
(14)  NDICHE  YUKADIN  NGUM – HIS-C,PHI-E,
(15)  NFOR  PATIENCE  NDFUTI – GEO-E,ECO-C,
(16)  NGWA  VONNET  LUM – HIS-C,PHI-E,
(17)  OJONG  CLAUD  OJONG – HIS-C,LIT-E,
(18)  SUH  ELVIS  CHENWI – GEO-E,HIS-C,
(19)  TONSHIE  AZIMA  MAUREEN – HIS-D,REL-D,
(20)  NKENG  COLLINS  BETEBEM – PHI-E,REL-D,
(21)  BASANGI  VALERY  MOKONGO – HIS-D,GEO-E,
(22)  BEA  SHADRACK  MULANGO – HIS-D,PHI-E,
(23)  CHE  STELLA  NAPANG – HIS-D,LIT-E,
(24)  ELUE  MARY  MBONG – PHI-E,HIS-D,
(25)  ESSELEM  OLIVIER – HIS-D,GEO-E,
(26)  FONKEM  PRISCO  NJILEFAC – HIS-D,GEO-E,
(27)  FORTECK GABRIEL ESENDIGE – HIS-D,PHI-E,
(28)  LESLEY  TINDA  SAB – HIS-D,PHI-E,
(29)  MANOJI  GWENDOLINE – PHI-E,HIS-D,
(30)  MAURICE  NKUH  TAWAH – HIS-D,PHI-E,
(31)  MEJANG JESSICA  NGEME – HIS-D,LIT-E,
(32)  NDEMAZEH  LOVELINE  NKEMZI – BIO-D,PMS-E,
(33)  NGAH  VENITHA  AKWI – PHI-E,HIS-D,
(34)  NGAMA  BEA  GLORY – REL-D,HIS-E,
(35)  NGENYI  EMELDA  FONGU – GEO-E,HIS-D,
(36)  NJANG  JOSOFAITH  ESELEM – HIS-E,REL-D,
(37)  NJI  RENE MENDI – PHI-D,GEO-E,
(38)  NSEKE  ADOLPHE  ELEKE – HIS-D,PHI-E,
(39)  SHARON  LUCY  EBEN – HIS-D,PHI-E,
(40)  SUH  ANITA  NGUM – HIS-D,PHI-E,
(41)  SUNDE  ANJI  ALPHONSE – GEO-E,HIS-D,
(42)  TCHEUNOU  MBIEKAM  DORLINE  BLANCHE – CHE-D,PMS-E,
(43)  TEBECK  PAUL  TEKEK – GEO-E,HIS-D,
(44)  TIKU  MACELINE  NDUM – HIS-D,GEO-E,
(45)  ABOUEME  SOPHIE  ETTA – PMM-E,FMA-E,
(46)  AMBE  LOWRECTOR  AKONGNWI – HIS-E,GEO-E,
(47)  AMPAH  MERCY  EYONG  TAKANG – HIS-E,LIT-E,
(48)  APIRE  MARY  BUCK – PHI-E,HIS-E,
(49)  AYUK CONRADE AGBOR TABI – HIS-E,PHI-E,
(50)  BWESE  MINET  SENGE – HIS-E,LIT-E,
(51)  CHIMBO  DIVINE  FON – HIS-E,GEO-E,
(52)  EFUGEH  QUINTA  NGWE – HIS-E,LIT-E,
(53)  EMADE  NADEGE  EBONTENE – HIS-E,GEO-E,
(54)  FORTOH  VITALIS  ASONG – HIS-E,PHI-E,
(55)  GIMUH  WEBSI  LYDIA – HIS-E,PHI-E,
(56)  MEH  SONETER  ENKOW – HIS-E,PHI-E,
(57)  MUKWELLE  JOHN  AKALE – HIS-E,PHI-E,
(58)  NDIBABONA  LUCY  KOYELLA – CHE-E,BIO-E,
(59)  NKOKO  PINDIAN – PMM-E,BIO-E,
(60)  PASCAL  TABANG  MOHUNGSI – HIS-E,GEO-E,
(61)  SAKWE  VIOLET  WASE – HIS-E,PHI-E,
(62)  SOLANCH  ENJOH – PHI-E,HIS-E,
(63)  TITA  REBECCA TEMBI – HIS-E,GEO-E,
 
Centre No: 1017 CITY COLLEGE OF COMMERCE MANKON
Regist:118, Sat for 2 or More Subjects:116, Passed:75, %Passed:64.66, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 8
(1)  ANENG BARBARA CHO – HIS-A,LIT-C,ECO-E,PHI-D,
(2)  RENE YUH SONGKU CHIA – CHE-B,PHY-E,PMM-E,BIO-B,
(3)  CHU GENEVIVA NJANG – HIS-C,ECO-E,LIT-E,REL-B,
(4)  AWA CYPRAIN TENENG – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-D,
(5)  BANBOYE JULIETTE KEJUNGKI – REL-E,BIO-D,FSN-C,CHE-D,
(6)  FOMUJONG IJANG KAREN. – HIS-C,REL-C,LIT-E,ECO-E,
(7)  TAMBE KEVIN NSAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  TAMUNANG  ANGUH BLEAISE – GEO-E,PHI-E,HIS-D,ECO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 25
(1)  CHO CARINE BIH NDIKUM – PHI-D,HIS-B,LIT-D,
(2)  ACHIE MERCY – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(3)  BIELEU TAFFOU VICTOIRE – PMM-D,CHE-C,FMA-D,
(4)  DOHNJI GILIEN YIABIA – HIS-C,LIT-D,PHI-D,
(5)  EMAH DIANA EMAH. – FRE-D,HIS-B,LIT-E,
(6)  NJENJI DURAN NJENJI – PMS-E,ECO-C,GEO-C,
(7)  TABU ZINCO JONG – BIO-C,PMM-E,CHE-C,
(8)  TEBID IMMANUELLA AMBOH. – LIT-D,PHI-D,HIS-C,
(9)  ABIYAH SHARON-HOPE NGUM – HIS-E,LIT-C,PHI-D,
(10)  BISMARK ASOH TEKEH. – LIT-E,HIS-B,REL-E,
(11)  TAYO KUITCHE MARVICK – LIT-C,FRE-E,HIS-D,
(12)  ZUFANYU CHRISTIAN TITA – LIT-D,HIS-C,REL-E,
(13)  ACHA ROSEMARY MAYOH – BIO-E,GGY-C,CHE-E,
(14)  ASONGWED ASHLEY ACHIRI – FRE-E,HIS-C,LIT-E,
(15)  ESSEM SANDRINNE UGITOH – PHI-E,LIT-E,HIS-C,
(16)  JUSTINE LEGA FUMUSOH – HIS-D,PHI-E,LIT-D,
(17)  KHAN JONAS MBUH. – ECO-E,GEO-D,REL-D,
(18)  MULUH DIVINE AYIMAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(19)  TOH YVES FOMBI – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(20)  DJUIASOH TAFFOU CHRISTIANE – CHE-E,FMA-E,PMM-D,
(21)  MUNJAM WALTERS YONTAH – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(22)  TCHAMENI DJUMO CRISTELLE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(23)  YINJDO NKOUONGA CARINE FANNE – HIS-E,LIT-E,FRE-D,
(24)  KAMDOUM TESSO BRILIAN – PMS-E,ECO-E,GEO-E,
(25)  NIBOD BLESS. – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 42
(1)  TENENG MIRABEL MECHE – LIT-B,HIS-B,
(2)  MBIDA LOUIS RENAUD. – FRE-B,HIS-C,
(3)  AGURE ASONG CAMILLA OKIATUL – HIS-B,GEO-D,
(4)  OJUGACHE NJWEAP ELDELBERG – FSN-C,BIO-C,
(5)  AZAH ANOLD TANGUIE – GEO-E,HIS-B,
(6)  ACHALE ACHALE OJONG CHARLES – HIS-C,PHI-E,
(7)  AKAH CATHERINE NGOH – LIT-D,HIS-D,
(8)  ANDON ANJEH SONIA – LIT-E,HIS-C,
(9)  ARREY PAULINE OYERE – GEO-E,HIS-C,
(10)  BEDA NAA MARIE BERNADETTE – GEO-E,HIS-C,
(11)  BIH DELPHINE – GEO-E,HIS-C,
(12)  MANAH RUTH NAHBILA – HIS-C,GEO-E,
(13)  NGUM MAXINE KAVETI – FRE-E,HIS-C,
(14)  PENN IVO NKENG – HIS-C,GEO-E,
(15)  TANTOH CHARLES SERKWI – CHE-D,BIO-D,
(16)  ABANDA IJANG CHRISTIBEL – CHE-E,GGY-D,
(17)  AJERE IRENE AJIAYAH – GEO-E,HIS-D,
(18)  ALIEH EGLAH FRU. – GEO-E,HIS-D,
(19)  ANYE EMMANUEL FON. – GEO-E,HIS-D,
(20)  ANYE NELLI SWIRI – LIT-E,HIS-D,
(21)  ATAM BERTRAND BINDA – BIO-E,CHE-D,
(22)  BAH SHALLOT AWAH – LIT-E,HIS-D,
(23)  FOMBAN FAITH ZIH – PMM-D,FMA-E,
(24)  FONYUY SIBEN PRECIOUS ISSA – LIT-D,PHI-E,
(25)  MANDELA BAMU MAYO – HIS-D,REL-E,
(26)  MORIKANG EMMANUEL TAH. – GEO-E,HIS-D,
(27)  MORIKANG MERABEL AWAH – HIS-D,GEO-E,
(28)  NJI ADU EMMANUEL NJI – GEO-E,HIS-D,
(29)  NJI ADU VALERY AJONG. – GEO-E,HIS-D,
(30)  SOLANGE TONGTEGEBE ATEM.J – LIT-E,HIS-D,
(31)  TIZI KAN KELVIN – BIO-D,GGY-E,
(32)  WIRBA LOUESEMARY SHALANYUY – BIO-D,GGY-E,
(33)  ABIYAH FAITH  ESANG_EJENE – LIT-E,PHI-E,
(34)  EKWENE CLOVIS EKWENE – BIO-E,CHE-E,
(35)  FONGANG TEBEN DOGARESSE – PMM-E,BIO-E,
(36)  FUSI MIRABEL NGAH – GEO-E,HIS-E,
(37)  LINDA NGWAFU. – HIS-E,GEO-E,
(38)  MERCY FRU ALOMBAH. – HIS-E,REL-E,
(39)  MUNJAM THOMAS TANGUH – PHY-E,CSC-E,
(40)  NCHANGNWI HEIDI – PMM-E,FMA-E,
(41)  TAMUKONG ELVIS BOBGA – ECO-E,GEO-E,
(42)  YEMBE GLORY MUNKAH – GGY-E,BIO-E,
 
Centre No: 1018 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MAMFE
Regist:337, Sat for 2 or More Subjects:337, Passed:199, %Passed:59.05, Sanctioned:3
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 12
(1)  AKO VERA ASHU-AKOH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  NKONGHO BENSON BATE – BIO-B,CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(3)  NJI DIBA CLOVIS – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(4)  EBOT AGBOR JOSEPH – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(5)  EYONG-MANYO BLESSING MANYIAYUK- BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(6)  EYONG TANYI ENOW ANN – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(7)  NDIP STEPHEN BILLGATES – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-B,PHY-C,
(8)  ASHU WYATT AGBOR-ENOH – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(9)  OBEN SAMUEL OJONG – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,REL-B,
(10)  TAMBEKONG CLEDELAND ENOW EBOT – BIO-B,CHE-D,PMM-C, FMA-C,PHY-E,
(11)  TATAW PHIL COLLINS CHIDI – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(12)  AKEM LACHE SHELLA – ECO-E,LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 22
(1)  BISONG LOVELYN AGBOROJONG – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-B,
(2)  LAMRIS ARRAH BISSONG – CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  NJEMO NAOMI MABUH – LIT-C,FRE-D,HIS-B,PHI-A,
(4)  BATE MATABETAH – LIT-D,FSN-B,HIS-A,PHI-D,
(5)  ESACK MUSA’A GANDHI – BIO-E,CHE-C,PMM-B,FMA-A,
(6)  OBEN CHRISWADDLE BATEMBO – CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(7)  OJONG AURILIEN OJONG – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-C,
(8)  ASHU BILLY MANNERS ABANG – ECO-C,LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(9)  EGBE OTUN ETTA – BIO-C,CHE-E,FSN-B,REL-C,
(10)  ORU THOMPSON ORU – BIO-D,CHE-C,PMM-B,PHY-D,
(11)  OSANG LEONEL ATTA – CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(12)  BATE AUGUSTINE EYONG – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-D,
(13)  NTUI VINCENT NTUI-NJOCK – BIO-B,CHE-D,FSN-C,PMM-E,
(14)  EBAN-ODI ADRIAN ODI – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(15)  EBOT JOEL ETAYA – CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(16)  OJONG GODWIN AGBOR – ECO-D,GEO-E,PMS-C,PHI-C,
(17)  TAMBEKONG TALKSPEAK ARREY – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(18)  BETEK MARION EBANGHA – BIO-E,CHE-D,FSN-C,GEO-E,
(19)  QUIRINA EBOT MBI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(20)  AKO GIRLY ECHI – LIT-D,HIS-D,REL-E,PHI-E,
(21)  BESONG ENOW DIANA EYONG – ECO-E,FSN-C,GEO-E,HIS-E,
(22)  EPOH IRENE BESSEM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 70
(1)  EGBE NKRUMAH BENEM – BIO-C,CHE-C,PMS-B,
(2)  LANE MARKSON ETTA – BIO-A,CHE-D,PMM-C,
(3)  AYUK NKONGHO EQUINE – ECO-D,GEO-D,HIS-A,
(4)  MBE ALAIN ARREY – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(5)  ARREY VEGILUS BISSONG – LIT-D,HIS-D,PHI-B,
(6)  AYUK HAROLDSMITH BATE – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(7)  DANOR IMMACULATA AKART – BIO-E,CHE-C,FSN-B,
(8)  EBOT CARINE NCHENGE – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(9)  ENOW CLINTON ETENGENENG – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(10)  NKONGHO ERNEST TANYI TAKU – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(11)  NYENTI GLORY ETCHI – BIO-B,CHE-C,GEO-E,
(12)  TAKOR ANICET TAKOR – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(13)  TAMBE CHRISTOPHER TAMBE – ECO-D,HIS-B,PHI-D,
(14)  AGBOR BANDOLIME EBOT – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(15)  AGBOR JOSEPHINE AGBOR – LIT-E,FSN-B,HIS-D,
(16)  AMOH BRENDA AGHO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(17)  AYISATU MOHAMMADOU – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(18)  EBOT GAHEAL EGBE – FSN-C,GEO-E,HIS-C,
(19)  EFUETNGWA JAMES ANUMBONDEM – CHE-D,PMM-E,REL-B,
(20)  ENOW BELTHA NKONGHO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(21)  MBI SLIM AGBOR ENOH – BIO-D,CHE-E,PMM-B,
(22)  NKONGHO BRANDY-NOEL MANYI – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(23)  NKONGHO MINNETTE ATEM – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(24)  NSOMAYONG SHERON NCHANDEY – GEO-E,HIS-C,PHI-C,
(25)  OCHONU CHRISTINA TAKOR – ECO-D,GEO-D,PHI-C,
(26)  ACHALE RODERICK ESSOH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(27)  ACHIDI VEROBEL ABEL – CHE-E,FSN-B,GEO-E,
(28)  ADAH INGAL NTEH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(29)  AYUK CELESTINE TAKU – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(30)  BAYENDANG FRANKLINE NKWENDE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(31)  BESONG JOVITA AGBOR – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(32)  ENOW AWAH GEORGES STEVENS – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(33)  ENOW SYLVIA BESONG – FSN-C,GEO-E,HIS-D,
(34)  MBAT LOVET BATE – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(35)  NYENTI JUDE TABOT ETCHI – BIO-D,CHE-C,GEO-E,
(36)  TINA ETTA EGBE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(37)  ABANG CAROLINE TEMBUE – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(38)  ABANG COLLINS ODI – BIO-E,PMM-C,FMA-E,
(39)  AGBOR LORIS AMOR – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(40)  AGBOR SOLOMON AYUKETANG – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(41)  AGBOR VALERIE AYAMBA – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(42)  AKPOEBAN OBI ETTA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(43)  ARREY MARIE OKAH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(44)  AYUK EDMOND NKONGHO TOH – CHE-E,PMM-D,FMA-D,
(45)  BISONG YVONNE MARU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(46)  CLERANCE JINUWI GUYONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(47)  DENNIS OJONG EFFIM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(48)  EBOT MARCEL EBOT – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(49)  LORD ASHU GOEBBEL NKOH – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(50)  NDAMO CELESTINE NDAMO – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(51)  NGWANUE ERIC MO AWASUNG – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(52)  NTUI OBI AYUK – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(53)  OJONG PASCAL OJONG – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(54)  OJONG VALERIE TAMPIE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(55)  OKESACK EKPO BISONG – ECO-D,GEO-E,HIS-D,
(56)  TASSA LINUS OYO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(57)  ASHU ELVIS EYONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(58)  BAWAK AGNES EBOT – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(59)  BESSEM ELSA ENOW – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(60)  ENOW MARTIN EGBE – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(61)  MUAKA MATILDA MOJOKO – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(62)  NDIP SONITA BESSEM – FSN-E,HIS-D,PHI-E,
(63)  NGUMI ROLAND AJAH – BIO-D,CHE-E,GEO-E,
(64)  RABI GARBA ATINE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(65)  RUTH OJONGORIFANG AGBOR – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(66)  TIKU MARION TABOT – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(67)  KPUDIYI CYRIL NYUYDINE – CHE-E,FMA-E,PHY-E,
(68)  MBOLE ENANG PELAGIE – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(69)  NGITY CALESTA EBOT – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
(70)  OKON MARY EKWO – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 95
(1)  EYONG THOMSON AREAKPOH – BIO-B,CHE-C,
(2)  LEVIS KETCHEN NYENTY – LIT-C,HIS-B,
(3)  EBOT RAIZA – SANDRA MBA – LIT-D,HIS-B,
(4)  OGBONNAYA GODLOVE ENE – BIO-D,FSN-B,
(5)  OJONG MESSACK TABOT – BIO-C,CHE-C,
(6)  ARRAH KINGSLY NDIPTABE – HIS-B,PHI-E,
(7)  ARRAH RUTH BECHEM – HIS-C,PHI-D,
(8)  ASHU ALICE MPEH – HIS-C,PHI-D,
(9)  AWU SYNTHIA NTUI – BIO-E,FSN-B,
(10)  EBAI HANS EBAI – GEO-E,HIS-B,
(11)  EKILI HONORINE ONDEH – GEO-E,HIS-B,
(12)  ETTA ELIZABETH ONEKE – BIO-C,CHE-D,
(13)  FONKEM CONSTANCE MALUNG – LIT-C,HIS-D,
(14)  MBA-AKHU DELPHINE ACHA – LIT-E,HIS-B,
(15)  MOSES MBI-TABI TATAW – HIS-C,PHI-D,
(16)  NKWO EFONDE NEMENOCK – LIT-E,HIS-B,
(17)  OBI STELLA ENOW – HIS-E,PHI-B,
(18)  OMGBA DESMOND OKANA – BIO-B,CHE-E,
(19)  ORANG RAHEL NJOCK – BIO-C,CHE-D,
(20)  OROCK DAVID – HIS-C,PHI-D,
(21)  AGBORNKENG KELLYBRIDE MBENG – ECO-E,HIS-C,
(22)  AKONTOR CLOVIS EBAI – BIO-D,CHE-D,
(23)  ATUNGU MICHAEL NTUI – HIS-C,PHI-E,
(24)  AYUK AGBOR OJONGONDIP – LIT-E,HIS-C,
(25)  EBOT ETENGENENG QUINTA – HIS-C,PHI-E,
(26)  EBOT MARIE BESSEM – LIT-E,HIS-C,
(27)  EBOT NKONGHO ETAKA IGNATIUS – GEO-E,HIS-C,
(28)  EBWEZAH ELUME AWASUME – ECO-E,HIS-C,
(29)  ENOW BESONG EBAIAYUKNSO – BIO-D,CHE-D,
(30)  ETCHI ALBERT LUA – LIT-E,HIS-C,
(31)  FAITH ONYINYECHI NNUKWU – BIO-D,CHE-D,
(32)  ISELLE LEONARD MOFAKO – GEO-E,HIS-C,
(33)  JAMES BESONG NGOMBA – FRE-D,HIS-D,
(34)  MBAMA BELINGA DOROTHEE NADEGE – FRE-D,HIS-D,
(35)  MBOH ROSELINE ABE – GEO-E,HIS-C,
(36)  NDIFOR BLAISE TANUE – GEO-E,HIS-C,
(37)  NJOKU TRACY NEBECHI – BIO-D,CHE-D,
(38)  OROCK PRISCILLIA TAKOR – HIS-C,PHI-E,
(39)  TAKANGNGUI STEPHANIE NKENG – GEO-E,HIS-C,
(40)  TAKU ZITA ENOW – HIS-D,PHI-D,
(41)  TAMBI JOHN DIBA – LIT-E,HIS-C,
(42)  WINSTON TAKANG TANYI TABOT – LIT-E,HIS-C,
(43)  ABANG ROSE AMEMKOR – HIS-D,PHI-E,
(44)  ABIA ATANASUS BETEMA – ECO-E,HIS-D,
(45)  AGBOR AKONGEM MARK – BIO-E,GGY-D,
(46)  AGBORTOKO ARMSTRONG ASHUAKPA – CHE-D,PMM-E,
(47)  ANO CONSTANCE TIMBU – HIS-D,PHI-E,
(48)  AYUK BETRAND DIBA – GEO-E,HIS-D,
(49)  AYUK ROLAND EBOT – GEO-E,HIS-D,
(50)  AZOH THERESIA AZANG – HIS-D,PHI-E,
(51)  BAIYEMBI ANGEL BELTHA NKONGHOAYUK – GEO-E,HIS-D,
(52)  BESONG TAKANG LAWRENCE – ECO-E,PMS-D,
(53)  EBOT CLARKSON TABE-AGBOR – BIO-E,CHE-D,
(54)  ENOW SERAPHINE – LIT-E,HIS-D,
(55)  ENOWMPEA ROSELINE BESONG – LIT-E,HIS-D,
(56)  ENU ANYA GLADYS UDO – GEO-E,HIS-D,
(57)  EYONG DOROTHY AYUK – LIT-E,HIS-D,
(58)  FORSACK KINGSLY TAMBE – GEO-E,HIS-D,
(59)  MBECHANG SHECULAR MBE – HIS-D,PHI-E,
(60)  MBIANYOR RITA OBEN – LIT-E,HIS-D,
(61)  MBU VICTORIA – LIT-E,FRE-D,
(62)  NANA SHIMI EGBE – GEO-E,HIS-D,
(63)  NJEMSI MELVIS FOSSI MOMBIN – HIS-D,PHI-E,
(64)  OCHONU SOLANGE MBI – HIS-D,PHI-E,
(65)  OKANG DIEUDONNE EKONG – BIO-D,CHE-E,
(66)  OROCK SMITH OROCK – BIO-E,CHE-D,
(67)  TAMBE FIDELIS EGBE – BIO-D,CHE-E,
(68)  TAMBI BARBARA EGBE – GEO-E,HIS-D,
(69)  VICTORINE ACHI TAMBE – HIS-D,PHI-E,
(70)  ABA COMFORT AJOH – LIT-E,HIS-E,
(71)  AGA UCHE ANYIM – HIS-E,PHI-E,
(72)  ANJA MARINUS ENOW – HIS-E,PHI-E,
(73)  ASHU RITA MBI – LIT-E,HIS-E,
(74)  ASHU WALTER ARREY BATE – ECO-E,GEO-E,
(75)  AYUK ARMSTRONG OKPU – BIO-E,CHE-E,
(76)  AYUK SUSAN ARREYMBOH – BIO-E,CHE-E,
(77)  EBOT EDWIN ETENGENENG – GEO-E,HIS-E,
(78)  EKPOMBANG DANIEL EKPOMBANG – LIT-E,HIS-E,
(79)  ENOW MANFRED TABOT – ECO-E,PMS-E,
(80)  ENOW SOLANGE BETECK – LIT-E,HIS-E,
(81)  ETA GLORY ENOH BESSEM – LIT-E,HIS-E,
(82)  ETA OBI OJONG – LIT-E,HIS-E,
(83)  ETANG SAMUEL ARREY – BIO-E,CHE-E,
(84)  ETTA CLETUS NKONGHO – CHE-E,BIO-E,
(85)  EYONG YVETTE MA-TARH – BIO-E,CHE-E,
(86)  KEKUNG MICHAEL LAKON – GEO-E,HIS-E,
(87)  MBE MARADINE BESONG – BIO-E,GEO-E,
(88)  MBI BILLCLINTON ETENGENENG – BIO-E,GEO-E,
(89)  NKONGHO MAURICE EKOKOBE – BIO-E,PMM-E,
(90)  OBEN-ATEM SAMUEL TAMBE – BIO-E,CHE-E,
(91)  PATIENCE NDANG AGBOR – FSN-E,HIS-E,
(92)  TABE JOY ORLANDEH – BIO-E,PHY-E,
(93)  TABOT PELAGIE ARRAH – LIT-E,HIS-E,
(94)  TAMBE VALERY TANYI – ECO-E,GEO-E,
(95)  TENDONGKENG RUDOLF FOSSIMOCK – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1019 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL NKAMBE
Regist:285, Sat for 2 or More Subjects:282, Passed:147, %Passed:52.13, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 11
(1)  TAMNJONG JOEL TAMNJONG – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  TARLA NORBERT NJONG – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-A,PHY-C,
(3)  WEPNGONG NGEH BENAIAH – BIO-C,CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  NCHANJI NKEH KENNETH – BIO-B,CHE-C,PHY-E,PMM-B,FMA-A,
(5)  NFOR RANSOME NDI – BIO-E,CHE-A,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
(6)  NFORFI  BINYU MICHAEL – ECO-E,GEO-B,HIS-B,REL-C,PHI-B,
(7)  KENGAH EMILE NSAKSE – BIO-E,CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(8)  NFOR CLAUDE WANNEH OTIASON – BIO-E,CHE-C,PMM-B,PHY-D,FMA-B,
(9)  HUBOH SAMUEL RINGMU – CHE-D,PMM-B,FMA-A,PHY-E,REL-E,
(10)  KENGONG EMMANUEL TANTOH – BIO-D,CHE-D,PHY-E,PMM-B,FMA-B,
(11)  NGONG MEKI GRACIOUS – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-B,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 16
(1)  NJIKE LOKO MOREL – FRE-C,LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(2)  WEPNGONG RHODA NGWANYA – LIT-B,FRE-E,HIS-C,PHI-B,
(3)  BONGKEM ERIC BABAH – ECO-D,GEO-E,HIS-B,REL-B,
(4)  NFORMI ARMSTRONG SANDAH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(5)  KANJO ELVIS FAI – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(6)  ADAMU ANNE MBONG – BIO-B,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(7)  NDI LESLEY BANTAR – BIO-C,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(8)  NKOH YINYU EMMANUEL – ECO-E,GEO-E,REL-C,PHI-D,
(9)  NTAHNYUY NELLY KONGNYUY – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(10)  NUMFOR YUBOWEH GERALD – BIO-E,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(11)  NDI JOEL NYAMNYOR – BIO-E,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(12)  NGINYU SEMUYEH FABRIS – CHE-C,PMM-E,PHY-E,REL-E,
(13)  TAL SULEMAN NDIFON – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(14)  NGWANI IRISHE NGWANG – ECO-D,GEO-E,PMS-E,REL-E,
(15)  TABOH NDI EMMANUEL – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(16)  TAMNGWA DOMINIC NGALA – BIO-E,PHY-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 3  Subjects: 57
(1)  NKEDU BERNARD NDAMNSAH – HIS-B,LIT-A,PHI-B,
(2)  SULEMAN JIBRILA MAULUDU – BIO-B,CHE-A,PHY-B,
(3)  ABDULAHI ILLIYASU – ECO-C,GEO-C,PMS-C,
(4)  KIMBI EMMANUELLA NTUBO EVE – LIT-C,HIS-C,PHI-C,
(5)  NKONA CLAUVIS KAFIE – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(6)  TANGIRI CLINTON KAI – LIT-D,HIS-C,PHI-B,
(7)  KAWAS CAVOUR AYEMUNDA – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(8)  KIYAM DIVINE KIYAM – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(9)  BAWE MILDRATE LENYUI – GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(10)  ELVIS CHUYE BABAH – GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(11)  IBRAHIM ABOUBAKAR MOVIC – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(12)  MBUNKUR BLESSING NTANDUNG – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(13)  NGWANG LIZETTE NGOH – LIT-D,HIS-D,PHI-C,
(14)  FON LOVET NFOR – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(15)  GWEI ISIDOR YUSINYU – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(16)  KILE ROMANUS NDAMO – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(17)  KWALAR CYRILLE KWALAR – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(18)  NCHA RITA TANGANSA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(19)  NFORGWEI KENNETH TANKO – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(20)  NGALA NOEL BONGBI TALLA – LIT-E,HIS-D,PHI-C,
(21)  NJITARH BOTAN MEMU MARTIN – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(22)  NSAHLAR DOREEN NLINWE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(23)  NSANYU ALBINO NFORMI – BIO-E,CHE-C,PMM-D,
(24)  SEKA CLEMENT NSAFON – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(25)  ABANDA INNOCENT – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(26)  BAWE DYMPNALINCH KWIKE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(27)  DAUDA KARIMOU – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(28)  ETABU GIDEON CHUNGHA – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(29)  MOFORYAN ESTELLE PERIS NYUMBOH – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(30)  NDI RITA MUNKING – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(31)  NDZI CLAUDINE NKUH – BIO-D,CHE-E,PMS-D,
(32)  NJI WILLIAM NFOR – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(33)  NSAYI HYCINTH DAMUE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(34)  SHEY EMELINDA MUNCHEP – BIO-E,PMM-E,FMA-C,
(35)  TAKU RENE TANCHIE – ECO-E,HIS-C,PHI-E,
(36)  VALERY NGENGE – CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(37)  BUINLEM GLADNESS YUKNWI – LIT-E,GEO-E,HIS-D,
(38)  GOAH JACINTA MBONG – HIS-D,PHI-E,LIT-E,
(39)  GUR CHRISTABEL SINKE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(40)  GWE MILDRED SHAKA – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(41)  HOPE WEBCHU BAMUH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(42)  KAIJO ENUSA MANGA – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(43)  KANJO GERALD ANDE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(44)  KELVIN MALU – BIO-E,CHE-D,PHY-E,
(45)  KWALAR CHARITY NLINWE – BIO-E,CHE-D,PHY-E,
(46)  NAIHIBU MUSA NDEMSAH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(47)  NCHOMO YVODIA ATEFOR – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(48)  NFOR BONGBI VALERY – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(49)  NFOR ROLAND TATA – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(50)  NGAYI LIZETTE MUNCHEP – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(51)  NGWA GHISLAIN NGANJO – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(52)  NSAH KIZITO NFORMI – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(53)  TABAH AFANYU DONALD – BIO-E,CHE-D,PHY-E,
(54)  TAKWE EMMANUEL ABOAH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(55)  KUNTA EVANGELINE KICHUSI – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(56)  MAFOR BIENDE ADELINE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(57)  YINYU GISELE BAHMBU – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 63
(1)  SELLI BASHEBA NFOR – BIO-B,CHE-B,
(2)  CHUGBE NATHANEAL SAWAH – BIO-C,CHE-D,
(3)  FIEGEH PAMELA FON. – BIO-C,CHE-D,
(4)  MBINSA RENE MUNKI – GEO-E,HIS-B,
(5)  NFOR CHARITY NGAGO – HIS-D,PHI-C,
(6)  NGWANI FARIDAH LUH – BIO-D,CHE-C,
(7)  TATA KENETH NFOR – BIO-B,GGY-E,
(8)  TATA STANDLY SHEY – LIT-D,HIS-C,
(9)  AMINATOU MOUSSA – LIT-E,HIS-C,
(10)  BALKISU MOHAMADOU – GEO-E,HIS-C,
(11)  BANSER JONES NKUH – BIO-D,CHE-D,
(12)  HUSAINATU AWUDU – GEO-E,HIS-C,
(13)  LANJI ERNEST NYANGHA – BIO-D,CHE-D,
(14)  NADEGE NKEH MBIFOR – HIS-D,PHI-D,
(15)  NCHANJI YINKFU ROLAND – BIO-D,CHE-D,
(16)  NGEH CELINE NGIE – GEO-D,HIS-D,
(17)  NGWANG VANITY BERI – GEO-D,HIS-D,
(18)  NKUMBIJOH RITA MONFANJI – LIT-E,HIS-C,
(19)  NSAH BERKY DIDIH – GEO-E,HIS-C,
(20)  NWAMI FECHO MICHAEL – GEO-E,HIS-C,
(21)  TANYU ELVIS YENGO – ECO-E,GEO-C,
(22)  WASENYI LEWIS ABWANDA – BIO-D,CHE-D,
(23)  WIRBA DIEUDONNE MENJO – BIO-D,CHE-D,
(24)  ASENGE CONCIENCE AWEH – GEO-E,HIS-D,
(25)  BAH CHARLES RHINGNDAH – GEO-E,HIS-D,
(26)  CHANCELINE MOYER WASE – LIT-E,HIS-D,
(27)  FADIMATOU ALHADJI IDIRISU – BIO-E,PMS-D,
(28)  GRACIANA BARI – HIS-D,REL-E,
(29)  GWEI BECKY KOYE – GEO-E,HIS-D,
(30)  HABUBAKAR ABDUKARIMU – CHE-D,GGY-E,
(31)  IDIRISU YUNUSA MALLIKI – BIO-E,CHE-D,
(32)  KIMBI ESTHER CHACHAP – PMM-E,FMA-D,
(33)  MABO QUINTA NCHEFU – LIT-E,HIS-D,
(34)  MFOMBAA RUTH NYIEH – BIO-E,CHE-D,
(35)  NCHUKWI PASCAL NDINCHAH – LIT-E,HIS-D,
(36)  NDI MARIE THERESE TANG – LIT-E,HIS-D,
(37)  NDI MERCY BIYEH – LIT-E,HIS-D,
(38)  NFOR DENIS GANGLAH – CHE-D,PHY-E,
(39)  NFOR SARAH MUJAR – HIS-D,PHI-E,
(40)  NGWANKFU EMMAUELLA SHEY – LIT-E,HIS-D,
(41)  NYANJI GASTON BENKE – GEO-E,HIS-D,
(42)  OJONG ERIC ENOW – GEO-E,HIS-D,
(43)  PINGANYI NADINE NGEPI – GEO-E,HIS-D,
(44)  RACHEAL MURING – LIT-E,HIS-D,
(45)  RENE CHUYE TANSI – BIO-D,GGY-E,
(46)  TANKO ALPHONSE NDI – HIS-E,PHI-D,
(47)  WEPNJE BERNICE NKFUNJI – ECO-E,HIS-D,
(48)  AMADOU HARUNA – GEO-E,PMS-E,
(49)  AMANGHO GAIUS NDIFONGSAH – ECO-E,GEO-E,
(50)  BANTAR RUGAYATU MUNKAH – BIO-E,CHE-E,
(51)  CHE NADINE LUM. – BIO-E,CHE-E,
(52)  KANJO LESLY TAMNGWA – ECO-E,GEO-E,
(53)  KWECHE EBECHUE DIVINE – CHE-E,PMM-E,
(54)  NFORMI RITA MUNGHANG – CHE-E,PHY-E,
(55)  NGALA CHRISTINA GOOH – HIS-E,PHI-E,
(56)  NICOLINE GITUH NJINDONG – HIS-E,PHI-E,
(57)  NKEMABO JULIET NGOSEH – BIO-E,CHE-E,
(58)  SHEY LOVELINE MAYAH – BIO-E,CHE-E,
(59)  TANYU ERIC NGWERE – GEO-E,HIS-E,
(60)  TATA EMELVIS MANKO – LIT-E,HIS-E,
(61)  WIRNTEM NEIVES KINYUY – LIT-E,HIS-E,
(62)  YENGE ELECTA FEH – HIS-E,REL-E,
(63)  YIYOTO LORNYU NFOR – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1020 GOVERNMENT HIGH SCHOOL WUM
Regist:309, Sat for 2 or More Subjects:308, Passed:195, %Passed:63.31, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 13
(1)  MBEI IGNATIUS TOIBAM – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  NCHINDO PIUS-MARY KINDONG – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  NJOTU FABRICE NGOH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  FESTUS NJI KENAH – ECO-A,GEO-C,PMS-A,FMA-D,REL-C,
(5)  SETAH REX  ESEI-UFOH – BIO-C,CHE-A,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(6)  NKAM EMMANUEL TENENG – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(7)  BAKO MALACHI KANIMU – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(8)  KANG HYCENTH MBUEN – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(9)  KUM BUH PAUL – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(10)  ORYINA EMMANUEL ALANG – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(11)  TAH RENE MIH – BIO-D,CHE-B,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(12)  NONG MIH AMSTRONG – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(13)  NTONG THERESIA MBEI – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 12
(1)  KONG DENIS – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-C,
(2)  WANGO MILDRED MAMAH – ECO-D,LIT-C,HIS-B,PHI-B,
(3)  KUM KILLIAN KENAH – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(4)  ABANG WILLIAM AKEHBAI – ECO-C,GEO-C,PMS-C,REL-E,
(5)  DZEWOLA LAWRENCIA NYUYFONI – BIO-B,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(6)  KUM ELVIS DEH – BIO-D,CHE-C,PMS-D,REL-D,
(7)  BACHE SOLOMON KUM – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(8)  JUMAH ALUSIUS DIANG – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(9)  KEVIN CHU EWEH – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(10)  DAVIS KUM MVE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(11)  IKUM VARSTY EBUA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(12)  WALLANG EMMANUEL CHE – BIO-E,CHE-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 57
(1)  MOHAMADOU ABUBAKAR DONOWO – ECO-D,LIT-B,HIS-A,
(2)  FU-UH EDWIN FANG – LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(3)  MUE JOSEPH ACHA – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(4)  NDZO ROLAND MEH – BIO-C,CHE-B,PMM-D,
(5)  BETI JENABU MENGING – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(6)  BONG EMMANUEL KUM BUH – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(7)  FONCHA ELCY MUNGKFU – ECO-C,GEO-C,PHI-D,
(8)  KEYACHE PAUL – ECO-E,GEO-B,PMS-C,
(9)  MBOSHIA ROGER MBI – ECO-B,GEO-D,PMS-D,
(10)  MUGHE CHRISTIAN CHEGHE – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(11)  TEM NADEGE NDUM – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(12)  KUM BETRANIN NDUM – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(13)  MAIGIDA JUSTINE AGIAH – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(14)  MEAH KUM ELVIS LANG – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(15)  MPONGUE NJOUME STEPHANIE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(16)  NDZE EMMANUEL AMBEI – LIT-E,HIS-B,REL-D,
(17)  NGONG MAURICE ACHECHE – ECO-B,GEO-D,PMS-E,
(18)  WUNG IRENE NDUM – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(19)  ZIH GODLOVE NJI – BIO-D,CHE-C,REL-D,
(20)  AKWO DESMON NJONG – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(21)  BABARA NKWEME ASHIE – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(22)  BAMA SERAPHINE EKA – LIT-D,HIS-D,REL-D,
(23)  BENG CEDRICK FUNG – BIO-D,CHE-C,GEO-E,
(24)  DJUH YVONNE SEI – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(25)  EKEI ROMANTINE TCHONG – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(26)  KATCHE LIZZET MAMEH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(27)  KUM HONORINE EZONG – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(28)  OGUND JEFFERSON AKOH – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(29)  SOLANGE BIYE KANG – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(30)  TAYIWOH HERBERT NGWAMASIT – BIO-E,CHE-C,PMS-D,
(31)  AKWA LAURA SEI – BIO-D,CHE-D,FMA-E,
(32)  BANDE ABDU-SALAM MVO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(33)  BUBA  ADAMU DICKO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(34)  BUH PATIENCE NDUM – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(35)  CHU THERESIA MBONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(36)  FUEH RICHARD BONG – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(37)  FUH EMELDA EZIA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(38)  KUBAM RONETTE ABONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(39)  KUM CYPRIAN NGAH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(40)  LUH CONFIDENCE ENAM – BIO-D,CHE-D,FMA-E,
(41)  MAFFO DIPLEXTINE FOYBENG – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(42)  NDZE MARCELLA ZOU – ECO-E,GEO-D,REL-D,
(43)  NGWOH VALENTINE KUM – BIO-E,CHE-C,PMS-E,
(44)  NWENGI EMMACULATE LAMYA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(45)  OGUND EUGENE ETEM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(46)  YEMBE IRENE NLI NYANKI – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(47)  ZAKARIA YAO MUSA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(48)  ABANG EVANGEL BULIBAI – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(49)  DOH VICTOR CHANG CHANG – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(50)  KANG SYLVANUS KEDZE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(51)  KIMBI CAHRITY SHENTE – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(52)  MAVIS MBI MVE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(53)  MUNGU EVELINE ASHOP – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(54)  NDZAH PAUL CHE – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(55)  PETRA BEIH EWINJAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(56)  YENGI DORIS GIKEH – BIO-D,CHE-E,GEO-E,
(57)  KENAH NAILEY MBI – BIO-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 113
(1)  WUNG ALAIN KUM – BIO-B,CHE-B,
(2)  KUMBUH DIDACUS DJOH – LIT-D,HIS-B,
(3)  MENDI MARIE-CLAIRE MENGING – GEO-D,HIS-B,
(4)  NDIFORBA VANESSA WOBVAGAH – LIT-D,HIS-B,
(5)  ASHU PAUL NOFONDO – GEO-E,HIS-B,
(6)  BUH ARMSTRONG KPWE – BIO-C,CHE-D,
(7)  CHEGHE GENEVIVA BEI – BIO-C,CHE-D,
(8)  CHU KUM CORNELIUS MEH – BIO-C,CHE-D,
(9)  KANYIMI ZACCHARIAS UKU – BIO-C,CHE-D,
(10)  KASYENA NCHONG NJI CHEGHE – FRE-E,HIS-B,
(11)  KUM PRECILAI CHU – GEO-E,HIS-B,
(12)  KUMBU MOSES KUDI – GEO-E,HIS-B,
(13)  KUUM ERNEST NGONG – BIO-C,CHE-D,
(14)  MUYA PADJI SHALLO – GEO-E,HIS-B,
(15)  NJI ELVIS MAI – GEO-E,HIS-B,
(16)  WAINMOH LUCIEN ALAIFANG CHIA – BIO-D,CHE-C,
(17)  ACHE FESTUS KUDI – GEO-E,HIS-C,
(18)  AFUMBOM ELVIS WAM – HIS-C,PHI-E,
(19)  AKEME ELIJAH OGBA – GEO-E,HIS-C,
(20)  AKEME GODWIN TERHEMBA – BIO-D,CHE-D,
(21)  AKOU ALEXANDER BOU – GEO-E,HIS-C,
(22)  ALI  OUSMAN0U – FRE-E,HIS-C,
(23)  ANABEL TCHE – BIO-D,CHE-D,
(24)  BENG SHARLOTE NSEN – GEO-E,HIS-C,
(25)  CHE TERRESA  AKONTIFU – LIT-E,HIS-C,
(26)  CHU HENRIETTA CHUO – LIT-E,HIS-C,
(27)  CHUO MARBEL – BIO-D,CHE-D,
(28)  DZEWOLA YVETTE FONYUY – HIS-C,PHI-E,
(29)  EWI MILDRED NJIE – LIT-E,HIS-C,
(30)  FANG ERNESTINE NSIH – LIT-E,HIS-C,
(31)  FUNG QUINTA MBONG – HIS-C,PHI-E,
(32)  GHONG CLAUDINE EWIH – HIS-C,PHI-E,
(33)  HASSAN AMADOU – BIO-E,CHE-C,
(34)  IBRAHIM HARUNA MALLAM – HIS-C,REL-E,
(35)  IHIMBRU KENNETH KUM – CHE-D,PMS-D,
(36)  ISMAILA ALI – GEO-E,HIS-C,
(37)  JU GENESIS YOAH – GEO-E,HIS-C,
(38)  KUM BLAIS ALEH – LIT-E,HIS-C,
(39)  KUM DORIS SIH – BIO-E,CHE-C,
(40)  MBENG BERY SIH – LIT-E,HIS-C,
(41)  MEH BENJAMIN – HIS-D,REL-D,
(42)  MIH LANDRY TEM – PMM-D,FMA-D,
(43)  MOHAMMADOU ADAMU MAMMAN – GEO-E,HIS-C,
(44)  MUSA RAHSEDA – GEO-E,HIS-C,
(45)  NGHA-PHALON-GILDAS NJANG – BIO-E,CHE-C,
(46)  NJI ERNEST BEH – ECO-C,GEO-E,
(47)  NONG KANG KELVIN – HIS-C,PHI-E,
(48)  NTEIN LOIS MBOINI – GEO-E,HIS-C,
(49)  TAH EPHRAIM – BIO-D,CHE-D,
(50)  TEM CHIARA SEI – GEO-E,HIS-C,
(51)  TIH GODLOVE CHE – GEO-E,HIS-C,
(52)  TIZIH MACDONALD KHAN – LIT-D,HIS-D,
(53)  ABAH FOYEKEI OLANDO – BIO-D,GEO-E,
(54)  ABANG DOMINIC BIN – HIS-D,REL-E,
(55)  ACHUO ALEGHAWUM NNAM – LIT-E,HIS-D,
(56)  ACHUO LOVELINE NJANG – BIO-E,CHE-D,
(57)  ACHUO NOEL  ALAGHA-KEZE DZE – BIO-D,GEO-E,
(58)  AKWO DENIS ACHUO – GEO-E,HIS-D,
(59)  ATEM SYLVERIOUS CHAM KUM – GEO-E,REL-D,
(60)  BACHE PAUL WEJUHU – GEO-E,HIS-D,
(61)  BESONG AGBOR STEPHEN – GEO-E,HIS-D,
(62)  BUH CAROLINE LOH – GEO-E,HIS-D,
(63)  BUH EVANGELINE KUOH – BIO-D,GEO-E,
(64)  BUIN ERIC KUM – HIS-D,PHI-E,
(65)  CHE SILAS TAAH – GEO-E,HIS-D,
(66)  CHENWI WILLIAM CHENWI – BIO-D,CHE-E,
(67)  CHEO DEVINE AMBE – LIT-E,HIS-D,
(68)  CHUO RENE EWI – GEO-E,HIS-D,
(69)  DAVID IRANUM ANDESINYISHAN – GEO-E,HIS-D,
(70)  EDWIN NCHIA FANG – BIO-E,REL-D,
(71)  ELAD JULIET ESEGAH – LIT-E,HIS-D,
(72)  FOMBUTU BONA YEMELI – LIT-E,HIS-D,
(73)  FRANKLIN NGAM CHE-SANGHA CHU – HIS-D,REL-E,
(74)  KANG  SANDRA SANGHA – GEO-E,HIS-D,
(75)  KEDZE GODLOVE NFUA – CHE-D,GEO-E,
(76)  KEDZE MARIE NDUM – LIT-E,HIS-D,
(77)  KENYUYFOONE NADINE FONYUY – GEO-E,HIS-D,
(78)  KUDI ANE COLUMBUS – BIO-E,CHE-D,
(79)  KUDI EMMANUEL IHIMBRU – ECO-E,GEO-D,
(80)  KUH ODETTE KENDEH – CHE-D,GEO-E,
(81)  KUM DERICK BENG – ECO-E,GEO-D,
(82)  KUM JONAS NANG – BIO-E,CHE-D,
(83)  MBEZLE FERDINAND FUH -MBIH – FRE-E,HIS-D,
(84)  MOHAMMADU ADAMU HAME – GEO-E,HIS-D,
(85)  MUA MIRANDA SIH – HIS-D,GEO-E,
(86)  NCHIA BERINET SIH – LIT-E,HIS-D,
(87)  NGWA MOSES CHENWI – GEO-E,HIS-D,
(88)  NJI BONAVENTURE WUNG – BIO-E,CHE-D,
(89)  NKWAIN ODETTE NAIN – BIO-D,PMM-E,
(90)  PRUDENCE MBONG GHUO – LIT-E,FRE-D,
(91)  RAPHEL BOU MEH – LIT-E,HIS-D,
(92)  TEH ISABELLE NJUA – LIT-E,HIS-D,
(93)  ZAKARY UMAROU – GEO-E,HIS-D,
(94)  ZATO JEROME RAKWENYANG – LIT-E,HIS-D,
(95)  ABANG EWO PRECILIA – LIT-E,HIS-E,
(96)  ACHENG NCHIA PETER – BIO-E,GEO-E,
(97)  ACHUO PAUL NGONG – GEO-E,HIS-E,
(98)  CHE ODETTE GHAME – LIT-E,HIS-E,
(99)  ESIAKU ABDU – BIO-E,GEO-E,
(100)  FUH LOUIS NGWA AKONGNWI – BIO-E,GEO-E,
(101)  FUNGMAH RONALD TELLE – GEO-E,HIS-E,
(102)  KANYIMI STANLEY ANE – CHE-E,PMS-E,
(103)  KIA GERALDINE SAHZOIN – GEO-E,HIS-E,
(104)  KUM BACHE JAMES – ECO-E,GEO-E,
(105)  KUM BODWIN BUOH – BIO-E,GEO-E,
(106)  MBAKA RENE CHEBI – GEO-E,HIS-E,
(107)  MBUE CHARLOTTE FUEN – ECO-E,PMS-E,
(108)  NANGEH CATHERINE CHE – ECO-E,GEO-E,
(109)  NDREMBATEH JUWARATUH NJANDAP – GEO-E,HIS-E,
(110)  NFUA GERALD KANGHA – BIO-E,CHE-E,
(111)  NGEH THOMAS DUM NJI – HIS-E,PHI-E,
(112)  NING KINGSLEY MERGLE – ECO-E,GEO-E,
(113)  NJUH VALENTINE ABENG – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1021 JOSEPH MERRICK BAPTIST COLLEGE NDU
Regist:44, Sat for 2 or More Subjects:44, Passed:37, %Passed:84.09, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  YONWE KINDNESS BERI – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  AYEAH CALVIN ANKINIBOM – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,
(2)  NGUINYUH GASTON NFOR – ECO-C,GEO-D,PMS-A,PHI-B,
(3)  NFOR CHRISTELLE MUGHA – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(4)  NFOR IVOR KARAWA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(5)  FUL PROSPER LOH – FMA-D,CHE-D,BIO-C,PMM-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  NFORMI LESLY NFOR – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(2)  TANGWA DOCTEUR YEPNYU – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(3)  NDUKONG EDELINE NKUH – BIO-B,CHE-D,PMS-E,
(4)  NGAFI YUSINYUI – BIO-B,CHE-E,PMM-D,
(5)  NGEH MERCY MUNKENG – ECO-D,GEO-C,PMS-D,
(6)  NJOYA KONYU HABIRU – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(7)  NDI KELLY NKEH – LIT-E,FSN-E,HIS-B,
(8)  WIRBA PEPETUA GHEY – BIO-D,CHE-D,FSN-D,
(9)  AYEAH WILMA NAIN – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(10)  ESULUNG SHAMITA EBONKENG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(11)  MBORI SOLANGE BERI – FSN-E,HIS-E,REL-E,
(12)  NDI MAURINE KIFIE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 19
(1)  FRU GLORY NEH – BIO-C,CHE-C,
(2)  ODETTE NYEH NGEH – LIT-D,HIS-B,
(3)  GAMNJE YVETTE BILANYU – LIT-D,HIS-C,
(4)  MBONGKO GISÈLE YAH – BIO-C,CHE-D,
(5)  NWEKWI GALATIANS NWEKWI – LIT-E,HIS-B,
(6)  BUNYUI MILSON NGWANSHI – LIT-D,HIS-D,
(7)  MARIGU ANGELA VEHNWI – BIO-C,GEO-E,
(8)  MBELLA CAROLINE EPOSI – GEO-E,HIS-C,
(9)  YIMNGONG BENIS NFOR – GEO-E,HIS-C,
(10)  CHIA DEBBIE YEFON – LIT-E,HIS-D,
(11)  IBRAHIM HAWA GAMBO – GEO-E,HIS-D,
(12)  MUDAH MARY SHIFU – GEO-E,HIS-D,
(13)  NFOR GRACIOUS BAKARI – BIO-E,CHE-D,
(14)  NGWANG COURAGE MUNKENG – HIS-D,REL-E,
(15)  NKENDA MISPER NJIBO – HIS-D,REL-E,
(16)  NKUNYUR BERNICE NFORMI – BIO-E,CHE-D,
(17)  TANIFORM MODESTA NCHANG – HIS-D,REL-E,
(18)  RINGNYUH ANTOINETTE NGAI – ECO-E,GEO-E,
(19)  TANYA CLAUVIS NSAHLAR – BIO-E,PMM-E,
 

Centre No: 1022 LONGLA COMPREHESIVE COLLEGE MANKON
Regist:193, Sat for 2 or More Subjects:192, Passed:99, %Passed:51.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  LIMEH EMILIENNE YESEH – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(2)  NJOH CELINE ABEAPI – ECO-E,REL-B,HIS-C,LIT-D,
(3)  TOBAH VALENTINE NJAH – PMM-C,BIO-D,FMA-D,CHE-D,
(4)  LUM NADEGE CHE – PMS-C,BIO-E,CHE-D,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 33
(1)  AMARIS LEKUNGA – LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(2)  AKWA HUGEL FETUMELEMEBEMEOKEH – CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(3)  KUSI DIDORA LETEM – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(4)  AJI ENAM FLORENCE MEH – BIO-A,CHE-D,PMS-E,
(5)  AFOR QUINTA BANG – HIS-C,REL-C,LIT-E,
(6)  ASONGWE MILDRED MANGWI – PMM-E,BIO-B,CHE-D,
(7)  BERSHU CLAIRE BONGBEN – GEO-E,HIS-D,REL-B,
(8)  MBA YVETTE ANYA – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(9)  MAKUEH VERONICA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(10)  MBAH FLORIBERT NJEI – BIO-C,FSN-D,GGY-E,
(11)  PATIENCE ANDIN – GEO-E,REL-D,HIS-C,
(12)  PONG JUDITH SEH – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(13)  UGWECHE SYLVIANE TAPONG – ECO-E,HIS-C,GEO-D,
(14)  CHOFOR NELLY DZENKANG – GGY-D,BIO-E,CHE-D,
(15)  FRU ALAIN – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(16)  KABO BIRTHYNIA TCHUINSIE – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(17)  LAMNYAM GISELE NJESHI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  MESSA DJENTE FALLONE SANDRINE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(19)  NJASSA JOYCE ANYAMBOT – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(20)  NSOH NEH SHALOTE – PMS-E,GEO-C,ECO-E,
(21)  PENKWANGHA JOYCE KASPA – HIS-D,PHI-D,GEO-E,
(22)  SUNJO DERICK – HIS-D,PHI-D,GEO-E,
(23)  WERENGIE SYLVIE EYEN – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(24)  ACHU JULIUS MUNJOH – CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(25)  ATANGA BIH REGINA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(26)  CHE DELPHINE SWIRRI – REL-E,GEO-E,HIS-D,
(27)  EDUGU MELVIS EMAH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(28)  FOMBE ATHE KELLY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(29)  NGWA NOEL SUH – PMS-E,BIO-E,REL-D,
(30)  ASAH BLANDIN IMBOH – GEO-E,PMS-E,ECO-E,
(31)  FONCHA MOSES SAHFE – GEO-E,PMS-E,REL-E,
(32)  NFORLEM JOSEPHINE NEH – ECO-E,HIS-E,PHI-E,
(33)  NTSANG MIRABELLE ATANGA – GEO-E,HIS-E,ECO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 62
(1)  KAKMENI KERROLE-STELLA – FRE-C,HIS-C,
(2)  WORIFAH KALMAS – GEO-C,HIS-C,
(3)  ASOH GWENDOLINE – LIT-D,HIS-C,
(4)  BONGSE GEMANDZE – BIO-C,CHE-D,
(5)  KUM DAVIS KUDI – LIT-E,HIS-B,
(6)  ACHONDUH SONITA AWARIYA – BIO-C,CHE-E,
(7)  ACHUO PRICILIA MBEI – LIT-E,HIS-C,
(8)  AFAYAM HAIYETTE ENGOWEI – LIT-D,HIS-D,
(9)  ANDONGNDOU BEATRICE BENYWEI – GEO-D,HIS-D,
(10)  ATEFOR TIPECHUNKEH CALICE – LIT-E,HIS-C,
(11)  BONEKEH LEUFTIN CHIMDONG – BIO-D,GGY-D,
(12)  EWIEH AWAH JUDITH – HIS-C,LIT-E,
(13)  LOVELINE MUNKENG BUNGONG – HIS-C,LIT-E,
(14)  MOFOR SANDRA KIEN – ECO-C,GEO-E,
(15)  MUNA HOSTINE – HIS-C,LIT-E,
(16)  NDIFON SYLVANUS VESHYING – GEO-E,HIS-C,
(17)  NGWA CLOVIS SHU – BIO-E,CHE-C,
(18)  SAAHKEM ENDURANCE TOH – GEO-E,HIS-C,
(19)  TAMBE CHARLOTTE ETENGENENG – LIT-E,HIS-C,
(20)  THUNG TRINITY CHE – BIO-C,CHE-E,
(21)  TIENDI YANNICK KINKWIANO PICHUNKWI – HIS-D,REL-D,
(22)  ABANGAWUA DELPHINE – HIS-D,GEO-E,
(23)  ABEN NADESH ENGOZEH – HIS-D,LIT-E,
(24)  ADA AMINA EDNA KWETI – LIT-E,HIS-D,
(25)  AKOH NADINE OKANGYI – REL-E,HIS-D,
(26)  CHEWE LAURA BALERI – GEO-E,HIS-D,
(27)  CHOFOR BERTRAND FRU – GEO-E,HIS-D,
(28)  FORNIBAH CARL FORNIBAH – BIO-D,GGY-E,
(29)  FUNWI MARCEL – HIS-D,REL-E,
(30)  GYEH JOYCE ANGIE – GEO-E,HIS-D,
(31)  ITA AWAH – GEO-E,HIS-D,
(32)  MOSONJI ELIZABETH BADUMA – CHE-D,GEO-E,
(33)  MUNTEH LISA ABELLA – HIS-D,REL-E,
(34)  NCHE EDIMA LUM – HIS-D,GEO-E,
(35)  NDINJIAKAT KINYUI VALERY – GEO-E,HIS-D,
(36)  NGONG ISABELLA NNDZEM – HIS-D,PHI-E,
(37)  NGUM VANESSA – LIT-E,HIS-D,
(38)  NGWA IRENE LUM – LIT-E,HIS-D,
(39)  NJANG RITA TIKU – HIS-D,LIT-E,
(40)  SUZARINE ANGOB – LIT-D,HIS-E,
(41)  UKU DAVID KANYIMI – BIO-D,GEO-E,
(42)  VERA NASUA FONYONGA – GEO-E,HIS-D,
(43)  ANGEH YVONNE MAZAKAH – GEO-E,HIS-E,
(44)  ARREY BELINDA MANYI – BIO-E,GGY-E,
(45)  ASAAH MIRANDA WUMFOR – GEO-E,HIS-E,
(46)  ATENO ELISABETH UEYANG – LIT-E,HIS-E,
(47)  BRUKWA MARTHA NGOH – HIS-E,GEO-E,
(48)  DIEUDONNE MBUEI – HIS-E,PHI-E,
(49)  KOA ELOUNDOU AIME ARIEL – CHE-E,PMM-E,
(50)  KOMBOWO ISIDORE TAFOR – PMS-E,ECO-E,
(51)  LIMEH ALVINE TOMA – GEO-E,HIS-E,
(52)  MAMBO ADELINE KONDZE – GGY-E,BIO-E,
(53)  MBAHAGWING BLAISE PELAZEN – CHE-E,PMS-E,
(54)  NANJI ENDAM LINDA – GEO-E,REL-E,
(55)  NCHINDA ANTHONY NDE – BIO-E,CHE-E,
(56)  NGWA CEDINA FUHNJWIE – BIO-E,GGY-E,
(57)  OBANDE BELINDA ENJEH – GEO-E,PMS-E,
(58)  PETER GERALD NYOH SUH – GEO-E,HIS-E,
(59)  TANYI AGAHPITUS NDIP – REL-E,GEO-E,
(60)  TENENG MELVIS ATEH – HIS-E,LIT-E,
(61)  TIMBEN COLLINS TIKU – GEO-E,PHI-E,
(62)  WANJI BRENDA NJIKI – HIS-E,LIT-E,
 
Centre No: 1024 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NYASOSO
Regist:35, Sat for 2 or More Subjects:35, Passed:23, %Passed:65.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  NGALAME   ESTHER    NZELLE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-E,
(2)  EPIENJUM’ASUE   JAMESKILL – ECO-D,GEO-E,HIS-C,PMS-D,
(3)  EPIE    JENEVIVE    EBUDE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  SONEMETUGE  FRANCA    MESODE – PHI-D,LIT-E,HIS-B,
(2)  DIELE    CECILIA    EKITI – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(3)  ENEGE   GWENDOLINE   MAH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(4)  HINJOME    FERDINAND    ESAMBE – BIO-C,CHE-D,GEO-E,
(5)  TANLEY   FONYUY   KEWIR    PROMISE – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  EBONG    RAINER     EDIAGE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  NGOME    GEMMA     NZELLE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(8)  EBONG    CLAUDIA   NTUKE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(9)  EBONG    ROWENA      ANYIKENG – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(10)  NKOME   SHELLA     SOBE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  ELINE    MELVIN    NDOH – PMM-C,CSC-E,
(2)  NZOTONE     EMMANUEL   NKWELLE – FRE-C,HIS-E,
(3)  EGBEAMO    GLORIA – BIO-D,GEO-E,
(4)  MESODE    EBONG    MERCY – HIS-D,PHI-E,
(5)  MUABE     DIENGU    LOUISE- CLAIRE – LIT-D,HIS-E,
(6)  NDELLE    HERMAN    NGOLE – LIT-E,HIS-D,
(7)  NDOKO    JERADIN   MBOH – HIS-D,PHI-E,
(8)  AYUK    BERTRAND    TAKANG – BIO-E,GEO-E,
(9)  MBOLO   DANIEL    MESONG – BIO-E,GEO-E,
(10)  MONKOUE    CHAGOUE    SOREL – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1025 OUR LADY OF LOURDES SECONDARY SCHOOL MANKON
Regist:90, Sat for 2 or More Subjects:90, Passed:90, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 43
(1)  FORDAM MICHELLE NCHANG – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  GALANI KAMENI BANESSA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-A,
(3)  KUMBONG SANDRINE BERSHU – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  MERNICE MPE MENGOT – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(5)  AKO CAROLE-SHENNELLE MBENG – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(6)  LISETTE CHOKONTHE MONTHE – BIO-B,CHE-A,FMA-A,PHY-C,PMM-A,
(7)  MBAH WEREWUM AKONGNY ENJEI – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  YIMELONG TSAYEM SIBYLLE – PHY-C,BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,
(9)  FON VENA MOYE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(10)  NADEGE VERSHERI K YINGABVEM – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(11)  ALIEH DAISY CHIOMA OZUMAH – GEO-C,ECO-A,PMS-B,REL-C,PHI-B,
(12)  BERINYUY JANICE NSENG – BIO-B,CHE-B,FMA-B,PMM-A,PHY-D,
(13)  TATAH CANISIA BONGFEN – BIO-A,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(14)  TITA PAULA MBONG – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(15)  MAPALA WABO LIDIAINE – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(16)  OBIANUJU ODETTE EGBUAGHA – PHY-E,BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-A,
(17)  EYOME IFEOMA LUCILLA NJUME – ECO-C,GEO-D,PMS-A,FMA-C,REL-B,
(18)  NDZINGU AZA DANIELLA – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(19)  NSAH ESTHER NFORCHING – ECO-A,GEO-D,PMS-C,REL-B,PHI-C,
(20)  AZAH NAHBILA GAELLE NDI – ECO-E,LIT-A,HIS-B,REL-C,PHI-C,
(21)  BESONG MPEY SHARON – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,REL-D,
(22)  NGAKAM WANKO LYDIE PASCALE – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(23)  NKUM ELVIN NDUM – BIO-A,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-D,
(24)  TANDO COMFORT NTOSHI – ECO-D,GEO-E,PMS-A,FMA-C,REL-B,
(25)  MUSI KEKUNA BISANGHA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(26)  FRU LENITA MANGWI – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(27)  NGUEKENG MEPONDJOU PHALLONE BLONDELLE- FRE-D,ECO-E, GEO-C,PMS-B,FMA-C,
(28)  REBANG JACINTA ACHU – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(29)  BOGHEMA HOLYCENTIA BETILA – ECO-E,LIT-C,HIS-B,REL-D,PHI-D,
(30)  BONGMUYONG PRUDENCIA MOKIA – ECO-D,GEO-E,PMS-B,FMA-C,REL-D,
(31)  EKOH-NINA ETHEL ENDELEY – LIT-E,FRE-C,HIS-C,REL-C,PHI-D,
(32)  JUNGONG JOY BIH – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(33)  MAMA EBELLE BARINTHIA SCARLETT CECILIA – BIO-B,CHE-B, PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(34)  NING MARIVON MMBONG – ECO-E,GEO-C,HIS-C,REL-D,PHI-C,
(35)  AZUUH BELVIS MEFOR – ECO-C,GEO-E,PMS-C,FMA-D,REL-D,
(36)  ISILDA NABI TIMTI – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-B,PHI-D,
(37)  NDIFOR NADEGE MANGWI – ECO-E,GEO-D,REL-C,PMS-D,PHI-C,
(38)  NGOH MEMARISE YIMBUM – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(39)  NJUN NOELA  SUHFOR – ECO-E,GEO-D,REL-B,PHI-D,PMS-D,
(40)  AZAH NFORGHNWI NSUH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,FMA-B,REL-E,
(41)  GWANMESIA CYNTHIA KASAMA – FRE-C,ECO-C,GEO-E,PMS-E,REL-D,
(42)  KAHNAHSEN SAMA JOYCE – ECO-C,GEO-E,PMS-C,FMA-E,REL-D,
(43)  NGWEN  DIONE LAURA NEBA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,REL-C,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 38
(1)  TCHUEMBOU KANMOGNE SYLVIE CORINNE – LIT-B,FRE-B,HIS-B,REL-B,
(2)  YAMPANG DJAYOU JESSICA – LIT-C,FRE-A,HIS-C,REL-A,
(3)  MBAH MBOLE HERMINE EPONGSEH – ECO-A,FRE-D,GEO-B,PMS-B,
(4)  CHIAMAKA PATRICIA  OKAFOR – LIT-B,HIS-C,REL-C,PHI-B,
(5)  FOUBA MBIANBED ELVIRE – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-A,
(6)  INGRID VERALA VIBAN – PHI-C,LIT-C,HIS-B,REL-B,
(7)  NJI KRIZIA NSOH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(8)  ACHU ELIAN BEH – BIO-C,CHE-D,PMM-A,FMA-C,
(9)  MUTIA NASIMA NIPONYU – LIT-B,FRE-B,HIS-C,REL-D,
(10)  TAMBE-NDIP JANICE OJONG – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(11)  YONG KESAH INEZ – FRE-C,LIT-C,HIS-C,REL-B,
(12)  BONGBEN CLARIS – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(13)  KAMDEM DENISE-SHARON WAGUIA – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(14)  KAMNENG-BOUMDA MODJO KEVIRA – ECO-E,FRE-A,GEO-B,PMS-D,
(15)  SIRRI NKWETE ZUHWOMBE NTSEH – LIT-C,HIS-C,REL-C,PHI-C,
(16)  TCHOFFO MANTHO KELLY – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(17)  KAMAJOU HENKEU DANIELLE ARYELLE – ECO-C,FRE-B,GEO-C,PMS-E,
(18)  OPONDE LINDAKAREN BASAKA – LIT-D,HIS-C,REL-B,PHI-D,
(19)  MADY MBONDI SILIKI MBOHBET – FRE-C,HIS-D,LIT-B,REL-E,
(20)  NEBA STEPHANIE NANGAH – LIT-D,FRE-C,HIS-C,REL-D,
(21)  NGUIETCHUAN KOUADJO AMANDINE-SANDRA – ECO-E,GEO-C, HIS-C,PHI-C,
(22)  SANDRA NALOVA FORLEMU – CHE-C,BIO-C,PMM-D,FMA-D,
(23)  TARLA WIRNYUY COLETTE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(24)  AKORO CHELSY AWALA-EYANG – LIT-D,HIS-C,REL-C,PHI-E,
(25)  ALAKE KOZENE GLORY – ECO-B,FRE-D,GEO-E,PMS-D,
(26)  CONSOLA NDU SAM – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-D,
(27)  JOSIANE TCHAKUMENI TSEWOLE – LIT-E,FRE-E,HIS-C,REL-B,
(28)  MEGHA-BONGNKAR GHISLAINE TEGHA – ECO-D,GEO-C,PMS-C,FMA-E,
(29)  NGO BELL ALVINE CAROLLE – ECO-E,FRE-A,GEO-E,PMS-D,
(30)  BIME MELISSA JANE SIBEN – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(31)  GAMSI VENESA LANTUM – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(32)  CHENE DYMPHNA MANKA – FRE-D,GEO-E,PMS-D,REL-D,
(33)  LABU RELINDIS NJINGTI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-E,
(34)  MOGAIN TONGUA FRANKIE DELILAH – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(35)  KAMDEM SHERILYN LARISSA DJUIDJE – PHI-E,ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(36)  MAYENDRA EKOPI MASANGO LISONGWE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(37)  TRACY MARIE NANGE NADDIN – LIT-E,HIS-E,REL-C,PHI-E,
(38)  EMMANUELA OTUTODILI ORANU – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  FLORA AYUK ANJAH – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(2)  NGANTEH NGELO LUMFOR – LIT-D,HIS-D,PHI-C,
(3)  POWOH HELDRINE MEGYENTOH – ECO-E,HIS-D,REL-B,
(4)  SUNJO PRISCILLA BONGKER – ECO-D,PMS-D,REL-C,
(5)  NEUNGOUE TCHOKOUATCHEU CYRIELLE – FRE-C,HIS-D,REL-E,
(6)  TIOGUEM ONGUENE ALEXANDRA MARILYN – ECO-E,HIS-D,REL-C,
(7)  ASHLEY GINA MBONGWOH TCHALLA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(8)  MADJEUKOU TEUKEU PULCHERIE MARIE – FRE-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  CODJIA LONGANG MANUELLA AUDREY – FRE-D,PMS-E,
 
Centre No: 1026 PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL BATIBO
Regist:29, Sat for 2 or More Subjects:29, Passed:25, %Passed:86.21, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  MBA PHILIP WERENGYE JR – ECO-E,LIT-D,HIS-B,REL-B,PHI-C,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  DOBGIMA BRADLEY TAFREY – ECO-E,GEO-E,PMS-C,REL-E,
(2)  ADECK NOELLA AFUH – LIT-E,FRE-E,HIS-D,PHI-E,
(3)  TEWAN GLORY ENJEI – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(4)  MINGAHA SONKENG STEPHANE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  TEBO RUTH NDEH – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(2)  TAMBEAGBOR ERNEST EFFIM – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(3)  MBAH HENRIETTA AWAN – CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(4)  TAAH FRANKLINE MBAH – BIO-C,CHE-D,GEO-E,
(5)  KEM BUMBARA GERALDINE AMEIK – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(6)  MUKUM ERIC MBAH – ECO-D,GEO-E,REL-D,
(7)  NANFA YEMELE FRANK JUNIOR – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(8)  NDAM FABRICE MBAH – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  NDOUME PAPA LOUIS MICHEL – CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(10)  TESHOUNKONG AKEM – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(11)  ATUH SANDRA ABONG – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(12)  FUH VALENCIA BIH – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  AMBE NORBERT AWAH – HIS-C,REL-D,
(2)  NGAN ELSIE MUYA – GEO-E,PMS-B,
(3)  AKAH ACHUO FREDERICK – BIO-E,PMS-D,
(4)  TANTOH HARRIET AWAH – LIT-E,HIS-D,
(5)  TENOH NOELA TIWU ACHOH – HIS-D,PHI-E,
(6)  ZEMO KANA ROSETTE FLORE – LIT-E,HIS-D,
(7)  NJEI CLIVE KUMBI – BIO-E,PMM-E,
(8)  YEPMO DJOMO MICHAEL – BIO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1027 PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL BESONGABANG
Regist:77, Sat for 2 or More Subjects:76, Passed:54, %Passed:71.05, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  ITA GILBERT ASICK – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 7
(1)  MBOUDJIKO NDIEMEYI BRICE ROMANIC – CHE-B,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(2)  NDUM DOGLAS EGEMENE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-C,
(3)  NKWENTI DORIANE  FUNDONG – LIT-D,FRE-D,HIS-D,PHI-D,
(4)  TATEH LEVIS NKUMBI – BIO-E,CHE-C,PMM-E,FMA-C,
(5)  ASHU PELAGIE ARREY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(6)  CHO NDI TEMBEI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(7)  ENOMOH SHANTAL BAKUME – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 21
(1)  ADOLF OBEN EGBE ENOW – BIO-D,CHE-D,FSN-B,
(2)  TABE- ACHAW GERALDINE AYUKALA – BIO-C,CHE-C,PMS-D,
(3)  EBOT ELVIS ECHU – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(4)  AYUKEGBA EBAI RAZOUR – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(5)  MBI FILBERT AGBORTAH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  YINYU COLLINS CHIFU – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(7)  EBECHEM COLLINS PETER ANONGO – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  ENOW WALMSLEY TIKU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  ETIBA STEPHEN NGA LAME – ECO-E,HIS-C,REL-E,
(10)  NDIP COLLINS EYONG – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  OBIASONG HARRIET MANYO – GEO-D,HIS-D,PHI-E,
(12)  TABENOW BERTRAND MANGEB – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(13)  AGBOR MILDRED EGBE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(14)  AKO BESSEM ELIZABETH AGBOR – HIS-E,REL-E,PHI-D,
(15)  ASHU BORIS OBENNGU – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(16)  NJUEMANI TAKANG HANNAH – LIT-E,FSN-D,HIS-E,
(17)  TARH LYDIA AKOGAYANG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(18)  OFFONDE IMMACULATE ANJIE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
(19)  OJONG SONITA ETENGENENG – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(20)  TABI TAKU KECHENG ARAH – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(21)  TAKANG LIZZET ARREY – BIO-E,CHE-E,FSN-E,
 
Passed in 2  Subjects: 25
(1)  AKO JUWEL ARREY – HIS-C,PHI-C,
(2)  ENOW ERNEST TAFANG – PMM-C,FMA-C,
(3)  ENOH GERALD EBEN NFOR – BIO-D,CHE-C,
(4)  YANNICK ANAYO CHIMO NDOKO – HIS-B,PHI-E,
(5)  AGBOR AYUKEGBA GISELE MBENG – HIS-D,PHI-D,
(6)  AKWOGE RUPA DIONE – HIS-D,PHI-D,
(7)  ASHU TAMBE ENOWKARBE MOKWEN – HIS-D,PHI-D,
(8)  DAKOBELL NJASOPOLE MUTANGA – HIS-C,PHI-E,
(9)  EYONG JACOB NDANG – HIS-D,PHI-D,
(10)  OROCK TELESPHORE EBOT-ARREY – LIT-E,HIS-C,
(11)  AGBOR CONSTANCE EBOT – FSN-D,HIS-E,
(12)  AGBOR VALDO EYONG – CHE-D,PMS-E,
(13)  AYUKETTANG LINCHELSEA TRACY MAKEH – HIS-D,PHI-E,
(14)  ENOW TAMBE SAMMY MANCHANG – ECO-E,HIS-D,
(15)  EYONG JENET AYUK – HIS-D,REL-E,
(16)  NKONGHO AGBOR – GEO-E,HIS-D,
(17)  PETER NTUI NDEP EFFIOM – HIS-D,PHI-E,
(18)  TABE PAULINE KABE – LIT-E,HIS-D,
(19)  TANG ENOW TERENCE – LIT-E,HIS-D,
(20)  ASEH SUSAN EKAH – HIS-E,PHI-E,
(21)  BAWAK REGINA ENOW – BIO-E,CHE-E,
(22)  BESONG ELIOT OJONG – CHE-E,FSN-E,
(23)  BITA MISPA MBEH – HIS-E,REL-E,
(24)  EBANGHA ELVIS ENOW – HIS-E,REL-E,
(25)  NKENGLEFACK ZELIO – BIO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1028 PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL KUMBA
Regist:84, Sat for 2 or More Subjects:84, Passed:78, %Passed:92.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 5
(1)  EGBE DANIEL ISONG OTU – BIO-A,PMM-A,CHE-B,FMA-A,PHY-C,
(2)  KOME NGEH AHODE – PMM-B,FMA-A,BIO-B,PHY-B,CHE-C,
(3)  ASHU NOELLA MANTA – PHY-D,PMM-A,FMA-B,CHE-D,BIO-C,
(4)  EKEME YVETTE AHONE – CHE-D,FMA-E,BIO-C,PMM-D,PHY-E,
(5)  ETONGWE NJOMIETA LUCAS – PHY-E,CHE-D,ICT-E,PMM-E,BIO-B,
 
Passed in 4  Subjects: 13
(1)  MACNDIP TANYI SIDONIE AGBORETTA – ICT-D,GEO-E,ECO-C,HIS-B,
(2)  POUANDEU FRANCOIS D’ASSISE WILFRIED – CHE-D,FMA-C,BIO-C,PMM-D,
(3)  ELOE SUMBELE EJOME – FMA-E,PMS-D,CHE-D,BIO-C,
(4)  EMILIENNE EDO – PHY-E,BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(5)  GHISLAINE EMANGA NDELLEKOME – PHY-E,BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(6)  PALATEDJO NJITACK CHAMBERLAIN STEVE – HIS-C,ICT-D,ECO-E,LIT-D,
(7)  NTUBA MARY NDIA – REL-E,HIS-C,ECO-E,LIT-D,
(8)  SUMBU DELPHINE NENA – LIT-E,REL-C,HIS-D,PHI-E,
(9)  SONE TRACY LESSE DIONE – FMA-E,PMM-E,CHE-D,BIO-D,
(10)  AMOAKO ANGEL COMFORT – PHI-E,LIT-E,ICT-E,HIS-D,
(11)  ENOH DURENE ECHOKO – ICT-E,GEO-D,PMS-E,ECO-E,
(12)  SILAS NGWANE NGWANE – LIT-E,REL-D,PHI-E,HIS-E,
(13)  MALLE REGINA NGANGA – FRE-E,LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 38
(1)  WADINGA RANSOME NYUMIA – REL-B,LIT-B,HIS-B,
(2)  ALOH EPIEMEMBONG EBONG – REL-D,HIS-B,LIT-D,
(3)  MASANGO ANDRIES NTUNGWE – ICT-C,BIO-C,CHE-D,
(4)  NKWO ZACHARIA MFORMOH – PHY-E,BIO-B,ICT-C,
(5)  AYABA NDOH CARLSON – BIO-D,PHY-E,CSC-B,
(6)  FORBAH DELLA ENJOH – HIS-C,LIT-C,FRE-E,
(7)  NDAMO DAMARISE BIETHANG – LIT-D,HIS-C,FRE-D,
(8)  AGBOR DANIEL EYONG – GEO-E,PMS-C,ICT-D,
(9)  ASHU ROYKING AYUKETANG – LIT-D,REL-E,HIS-C,
(10)  BESINGI NORA MULEMA – LIT-B,HIS-E,PHI-E,
(11)  BLESSING MUYONG SANGU – HIS-B,GEO-E,ECO-E,
(12)  EDUKE PAULETTE NNANE – LIT-E,HIS-C,FRE-D,
(13)  EWANG DIONE ROSYME – HIS-B,ICT-E,GEO-E,
(14)  ISUMBE MARIA ISELE – GEO-D,ECO-E,HIS-C,
(15)  KWOLO LYDIA ETE – BIO-D,CHE-D,GEO-D,
(16)  MBENDE DARLINE NKUNE MEBUNE – ECO-E,HIS-C,LIT-D,
(17)  MPEY-EBAI YVONNE EGBENCHONG II – CHE-D,BIO-E,PMS-C,
(18)  NANA ROBERTA-BRIGGS ENYANG – FRE-D,HIS-D,LIT-D,
(19)  NNOKO EWANE NNOKO – HIS-D,FRE-C,LIT-E,
(20)  TITJONG MARIUS NZENGANG – PMS-E,BIO-C,CHE-D,
(21)  ZEUKENG NGUETSA FRANCK ARTHUR – GEO-E,ICT-C,PMS-D,
(22)  AKANJI JENEVETTE ABIT – HIS-D,LIT-E,PHI-D,
(23)  EGBE CRESCENTIA  ASHLEY EBOB – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(24)  ENOW TONY ANGIEB – PMS-E,CHE-D,BIO-D,
(25)  KWONMAZOU KONWO LORENTZ – PMM-E,BIO-D,ICT-D,
(26)  MBELLE DONNELLE NGANDA – CHE-D,PHY-E,PMM-D,
(27)  NCHUFOR LOTSMARTS KETUMA – LIT-D,HIS-D,ECO-E,
(28)  NGEYI HILDA TABOT – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(29)  NJIMEREKI BRENDA – BIO-D,PMS-E,CHE-D,
(30)  TIKU MAUREEN NWANJEH – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(31)  ABUNAW ROBSON EBOT – LIT-E,ICT-E,HIS-D,
(32)  EKEMA LIONEL NDUMBE – ECO-E,GEO-E,ICT-D,
(33)  KOME-SOEH METUGE BLAISE – ECO-E,PMS-D,GEO-E,
(34)  MBELLA DAMARIS EPOSI – LIT-E,REL-D,HIS-E,
(35)  NGANO ABI GERADINE – REL-E,HIS-D,ECO-E,
(36)  NJIOLE HENRIETA CHE – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(37)  KOMBE SAKWE KOFI – FRE-E,LIT-E,HIS-E,
(38)  MBWOGE NTOKO WILFRED – REL-E,GEO-E,ECO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 22
(1)  NJINEDU MAMAH – FMA-A,PMM-B,
(2)  AKO LYDIA BATE TAMBE – BIO-D,PMS-C,
(3)  ANGAH RITA ADA – LIT-D,HIS-C,
(4)  MAFFO FRIDE – HIS-C,LIT-D,
(5)  NYUOH KAREN CHI – HIS-D,LIT-C,
(6)  ARREY DOCLAIRE NTO – HIS-C,LIT-E,
(7)  MUKWELLE IRENE JABIA – LIT-E,HIS-C,
(8)  NNONZILLE MINETTE EMADE – BIO-C,GEO-E,
(9)  OBASE NADESH TUA – HIS-D,LIT-D,
(10)  SILAS ETONGWE IKOE – HIS-D,REL-D,
(11)  ACHARE EBEN CECILIA – HIS-D,LIT-E,
(12)  BOKOE ELEANOR BESSEM – LIT-E,HIS-D,
(13)  IKOE JOSEPHINE NDONGWE – GEO-E,HIS-D,
(14)  ITOE JEMEA NIANGI – HIS-D,PHI-E,
(15)  NDAMO NATHANIEL NTO – PMM-E,CHE-D,
(16)  WAFFO NGWECHOUBI HARRIS – LIT-E,HIS-D,
(17)  AGBOR JULIET ENOW – HIS-E,LIT-E,
(18)  ALI HASAN FONIN – GEO-E,ECO-E,
(19)  CYNTHIA KWENKAM ANIETIE – LIT-E,HIS-E,
(20)  JUNIOR ASAH RUDOLF NJEI – PMS-E,GEO-E,
(21)  ODETTE MBOKA MBILE – HIS-E,LIT-E,
(22)  ODETTE NDOUMCHE – PHI-E,HIS-E,
 
Centre No: 1029 MUEA EXTERNAL
Regist:420, Sat for 2 or More Subjects:401, Passed:143, %Passed:35.66, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  O’MALLE  BENITA  INOMA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  BARRO  ABOH  HERMAN – GEO-E,HIS-B,REL-C,PHI-E,
(2)  MBOTIJI  KEVEN  GIMA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(3)  ISAAC ENAMIYE AKUH – GEO-E,PMS-E,REL-C,PHI-E,
(4)  EMERENCIA FUH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(5)  BENG  RAICELINE  SANGHA – LIT-E,FRE-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 30
(1)  ELIVE  ELSIE  JOFFI  LUMA – LIT-D,FRE-B,HIS-B,
(2)  ABUELA  PRISILIA  NSHEATI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  AKARANJOH  BLESSED AJI – GEO-D,HIS-C,REL-E,
(4)  AYAMBA  PATRICIA  NKONGHO – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(5)  KINGE  SUSAN  NGONDE – HIS-C,REL-E,PHI-D,
(6)  MANA EDMOND AWAH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(7)  MARY NANGE NGOLLE – HIS-D,REL-C,PHI-E,
(8)  NKWINKUE  BELTUS KOM – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(9)  ASONGAZI  CONFORT  AWANDEM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(10)  ATEBEZI JUDE NKEMASONG – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  EGBENCHONG  AYUKMUNGANG BRIAN – BIO-D,FRE-D,ICT-E,
(12)  ETUNYI  CHRISTABEL  AMBUMBAN – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(13)  FUNWI  SYDOLINE LUM – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(14)  HABAKKUK  NDIFOR  AKUH – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(15)  ISANG  CARINE  VANDO  BILLA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(16)  MARY  NSHANGANG MANASEH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(17)  VERA  NANYONGO  KOFFI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  ANYENNO  SOLANGE  NGWEKOH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(19)  ASONG NDOBEGANG – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(20)  BARBARA TAJAH ABANG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(21)  FOMBE ROLAND TIMAH – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(22)  MEJANE  SALLEY  ESSELLE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(23)  NKWAIN AMABEL NTEIN – LIT-D,HIS-E,REL-E,
(24)  ONYAH  CASSANDRA  ANONG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  ACHA  PEPETUA – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(26)  ALIAKEZIH  MBONG MEHWUNG KAREN – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(27)  ASANGA  DISRAELI  NJEINWEH – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(28)  EKO SALLY NAYONGO – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(29)  JULIE NKALANJO TENDONG – ECO-E,FSN-E,GEO-E,
(30)  MANYI VIRGINIE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 107
(1)  IMMACULATE NANYONGE  NGANJE – HIS-B,REL-D,
(2)  PAULINE CHEAH  MBUH – HIS-C,REL-C,
(3)  AJI  CHRISTINE  AGWATE – LIT-D,HIS-C,
(4)  AZONGFACK  COLETTE NKEGAFACK – LIT-D,HIS-C,
(5)  DAMEGNE  VICTORINE – FRE-B,HIS-E,
(6)  ERIC  NKENGAFACK  ASONG – LIT-D,HIS-C,
(7)  EYAMBA  JERVIS  NGANGE – HIS-B,PHI-E,
(8)  JOE- REX MBUA LYONGA ETUTU – HIS-C,PHI-D,
(9)  KETCHEM MBONG EVELYNE – LIT-D,HIS-C,
(10)  MOKWE ELINORA  MOSUME – BIO-D,CHE-C,
(11)  NDIAPA GUYLENE LIMONGA OJOMO – LIT-D,HIS-C,
(12)  SENDE  NDJOM FRANCIS  MARCILLAC – FRE-E,HIS-B,
(13)  ABONG  LOUIS  ABONG – HIS-D,REL-D,
(14)  ACHAM  MANGA  CLEMENTINE – LIT-E,HIS-C,
(15)  AJONGAKEO  NGUFOR  VALANTINE – GEO-E,HIS-C,
(16)  ATABA  LAWRENCE  EMBOLO – GEO-E,HIS-C,
(17)  AWANASUM VALERY FON – GEO-E,HIS-C,
(18)  BARBARA NGEAH ACHWE – LIT-E,HIS-C,
(19)  DZE VICTOR  MUA – HIS-D,PHI-D,
(20)  EBOT JACKSON ENOW – HIS-D,REL-D,
(21)  EKO OLIVECHANCE LIYENGU – HIS-D,PHI-D,
(22)  ENAMA LUCIEN FRANCIS – BIO-D,CHE-D,
(23)  EPOSI  SUSAN MOTTO – HIS-D,REL-D,
(24)  FOPPA  KITIO DORCELLE STALLONNE – ECO-E,FRE-C,
(25)  LOVELINE  AKO MBIARRABI – HIS-E,REL-C,
(26)  MASSANGO  ZILLAH  BALIKI – ECO-E,HIS-C,
(27)  MEH  KENNEDY  NGAH – HIS-C,PHI-E,
(28)  NGOE  EBUME  ISOH – GEO-E,HIS-C,
(29)  PETER AZEMCHOP FORJI – HIS-D,REL-D,
(30)  TAKOR  GISELE  MEMEH  MBI – HIS-C,REL-E,
(31)  TEKWEG  ALBERT  CHICK – ECO-E,PHI-C,
(32)  TOH  BODWIN NEMBO – HIS-C,REL-E,
(33)  AGBORTOKO  ACHUO HENRY OGUMAYI – HIS-D,PHI-E,
(34)  AKEH JUSTICE ATIH – GEO-E,HIS-D,
(35)  ANGU OSCAR FOSSUNG – GEO-E,PHI-D,
(36)  ANU PAULINE BEGANGA – ECO-E,HIS-D,
(37)  ASAAH  UFEMIA – GEO-E,HIS-D,
(38)  ATABE  JULIETTE EBUDE – LIT-E,HIS-D,
(39)  ATEM  FONJEH RENE – GEO-E,HIS-D,
(40)  ATEM  FRANKLIN – GEO-E,HIS-D,
(41)  AYUK  NADESH  MANYI – LIT-E,HIS-D,
(42)  BEGUAKEH  DERICK  ESILACHA – HIS-D,REL-E,
(43)  BENEM  LAURABEL  EBANGHA – HIS-D,PHI-E,
(44)  CHAFACK ROSBERINE – GEO-E,HIS-D,
(45)  CHUO IMMACULATE MBONG – BIO-D,CHE-E,
(46)  DESIRE  BIH  TITA – HIS-E,REL-D,
(47)  EFUET  ROSE  NWEMOH – CHE-D,GGY-E,
(48)  EGBE  GEHAN ETTA – LIT-E,HIS-D,
(49)  ELIZABETH  MESANG  KOGGERSON – HIS-D,PHI-E,
(50)  EMILIA  MOJOKO BAIYE – FRE-E,HIS-D,
(51)  ETHEL  EBOB-ASHU  ENOHMBI – LIT-E,HIS-D,
(52)  FABCHI  VANESSA NGWEGOU – LIT-E,HIS-D,
(53)  FORSOH  MABEL  JULIET – HIS-E,PHI-D,
(54)  KENGKOH HANSEL YANCHO – GEO-E,PMS-D,
(55)  KUM CLARIS ZUIH – CHE-D,PMM-E,
(56)  KWANKAM NJOCKLEFIAK RELINDIS  ABIDENIE – LIT-E,HIS-D,
(57)  LINUS  BASSEY  BALI – PMS-E,REL-D,
(58)  LYONGA NGOISAH ELANGE CORETTA – LIT-E,FRE-D,
(59)  MADJOU SAKUM  JOAN – HIS-D,PHI-E,
(60)  MASSA LAURA LEM – BIO-E,CHE-D,
(61)  MEBANA NTEDE LOUIS  MARIE – GEO-E,HIS-D,
(62)  MOLINGE ELVIS ESUKA – HIS-E,REL-D,
(63)  MUA  SIH  PROTUS FANG – HIS-D,PHI-E,
(64)  NGHA  JOICY  CHUNG – HIS-D,REL-E,
(65)  NJABI MILDRED ROYE – LIT-E,HIS-D,
(66)  NJIFACK  THERESIA  TEKU – HIS-E,REL-D,
(67)  NKENFACK LOWETTA TEZOH – LIT-D,HIS-E,
(68)  OWAN JOAN NDIP – LIT-E,HIS-D,
(69)  SONITA  ETONGWE  NDIE – HIS-D,REL-E,
(70)  TAKU  TAMBI-AKONG EMILIA – HIS-D,REL-E,
(71)  TAMBIA  FABRICE  TAMBO – LIT-E,HIS-D,
(72)  AGBOR  CHRIS AGBOR – HIS-E,REL-E,
(73)  AMARA JACOB ELOMBE – GEO-E,ICT-E,
(74)  ANDOH  REINE  AGNOU – FRE-E,HIS-E,
(75)  ARREY NDIFON  DELPHINE – HIS-E,REL-E,
(76)  ASONGAKAP  GASTON  FONTEM – GEO-E,HIS-E,
(77)  BEVO MINET MENGEZE – HIS-E,PHI-E,
(78)  DIONE EWANE  MIRANDA – LIT-E,HIS-E,
(79)  DONATUS  NDZI  KUM – BIO-E,CHE-E,
(80)  EHINAK  GIRES  NZOKE – HIS-E,REL-E,
(81)  EKO YVONNE MUSONGO – LIT-E,HIS-E,
(82)  ELVIS TEGHA CHAM – HIS-E,PHI-E,
(83)  EMELI  JULIETTE  BILLAH – HIS-E,REL-E,
(84)  EPEDE  ESSELLE  LINDA – LIT-E,HIS-E,
(85)  ESAW  WENDY  EKPA – HIS-E,REL-E,
(86)  ETONGO SAMUELSON MUAMBO – HIS-E,REL-E,
(87)  EUCLES  OKI  MAMPOH – LIT-E,HIS-E,
(88)  EYANGO  ITIE  RUDOLF – HIS-E,REL-E,
(89)  ITUMBU  MOTTE NJENI  IRENE – FRE-E,HIS-E,
(90)  LUMA  FREDERICK  ETIMBE – GEO-E,REL-E,
(91)  MAKAN  NDILOCK  JACQUELINE – HIS-E,LIT-E,
(92)  MANYO  ELVIS  ENOW  OBEN – HIS-E,REL-E,
(93)  MARVELOUS  EKUME  LIKOWO – HIS-E,REL-E,
(94)  MENDI MARTHA BUTEH – LIT-E,HIS-E,
(95)  MESSAH ESOHGWE OUNORINE – HIS-E,REL-E,
(96)  MESUMBE BERNICE  EBUDE – LIT-E,HIS-E,
(97)  MUA FABIOLA YUOH – HIS-E,PHI-E,
(98)  MUMBAMTY MUSI  BASIL – HIS-E,REL-E,
(99)  NABI ACHO CHARLENE – FRE-E,REL-E,
(100)  NDONGO  ENANGA SYLIVIE – GEO-E,HIS-E,
(101)  NGALAME HILDEGARD NZONGE – HIS-E,REL-E,
(102)  NGOCHAP  SOLANGE – HIS-E,REL-E,
(103)  NKONGHO  CATHERINE  ANGIENSO – LIT-E,HIS-E,
(104)  TAKANG CHRISTOPHER TAKANG – PMM-E,FMA-E,
(105)  TAKYI LUCIA AGBOR – HIS-E,REL-E,
(106)  TAMBE  FRANCIS  TAKIE – HIS-E,REL-E,
(107)  TITA JOSEPHINE ANDONG – HIS-E,PHI-E,
 

Centre No: 1030 QUEEN OF THE ROSARY COLLEGE OKOYONG
Regist:14, Sat for 2 or More Subjects:14, Passed:12, %Passed:85.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  ELESSA EBOT MARY ALMOND – BIO-C,CHE-C,PMM-E,REL-B,
(2)  ABUNAW LESLIE TANYO – LIT-D,HIS-D,REL-B,PHI-D,
(3)  NYENTY LYDIEN ACHARE – LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 6
(1)  TONZOCK MIRABEL FORMILACK – ECO-D,REL-B,PHI-D,
(2)  AGBOR AYAMBA NOELLA – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  AGBOR JANET OROCK – HIS-E,REL-B,PHI-E,
(4)  ARREY JULIENNE NANGATA – BIO-C,CHE-D,FMA-E,
(5)  EYONG JENNET ARREYNOH – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(6)  TAKANG CHRISTY MBI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  NDIP SOLANGE TABOT – BIO-B,CHE-D,
(2)  BESSONG BRIDGET ETENGENEG – ECO-D,GEO-E,
(3)  LEKEALEM AGNES ASONGMUA – LIT-E,REL-E,
 
Centre No: 1031 SACRED HEART COLLEGE MANKON
Regist:85, Sat for 2 or More Subjects:84, Passed:84, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 48
(1)  GREGORY BETI TANYI – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NDEH NDIFOR FOBISI MICHAEL – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(3)  ACHO ARNOLD EWIN – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(4)  BEUKOU FONKOU HYGIN STEVE – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(5)  BORIS NFOR BAMBO – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(6)  ABROW SAMUEL NYINWEPEYI – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(7)  AKUMAH AD-NGWA ADE – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  KENN CHI NDI – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(9)  SAYAP MBOUMBI ELYSÉE – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(10)  TAMANJI BARRY-FRANKLIN NIBA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(11)  JERRY BROWN NJOH ASENEH JUNIOR – BIO-A,CHE-A,PMM-A, FMA-B,PHY-C,
(12)  KAMGUE WILLIAMS – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(13)  LOUIS FOINGWE TIMTI – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(14)  TCHAWA NIANOU ALEX YVES CHRISTOPHER – ECO-A,FRE-A, GEO-A,PMS-C,REL-C,
(15)  ASA’A SHU NGWA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(16)  CHENGWA NDEHMANJI ABONGNWI – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(17)  FORZUH DERICK NGONGEH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(18)  KANA ZANDJIO CEDRIC – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(19)  MBAYA CHARLES HENRI – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-A,PHY-C,
(20)  NEBAH GHISLAIN BANKI – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(21)  NTABE NTABE-AKU JUNIOR – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-C,
(22)  TEKONANG FORTUO NEVILLE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(23)  ABONGBUNG MARCEL AKONGNUI – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(24)  ETTA TABE TAKANG KAJIKAW – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(25)  FUH BLAISE NGWA – BIO-A,CHE-A,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(26)  TEPONG MUKWATE NORDWIN – BIO-A,CHE-A,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(27)  AMBE JOE-BLESS CHE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(28)  CHOFOR CARLSON CHIMANGHA – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(29)  NCHE EDMUND CHE – ECO-C,GEO-D,PMS-A,FMA-B,REL-B,
(30)  NKEGOAH ASABA NGUAFOR – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(31)  TSE ARNOLD TIMA – ECO-C,GEO-B,PMS-B,FMA-C,REL-B,
(32)  AWAH JAFTA MBANEKO – ECO-A,GEO-E,PMS-C,FMA-C,REL-A,
(33)  FRU COLLINS FRU – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(34)  NKWENDE NDIFOR SCOTS ARNAULD – ECO-D,FRE-C,GEO-B,PMS-B,REL-B,
(35)  ASHU-BOB GIRESSE – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(36)  FRU KARL AWAH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(37)  MBEPWO VITUS BABILA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(38)  NCHIA ANDY NDO LIACHELE – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(39)  TEBAH WOLFGANG AZIPON – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(40)  USONGO AMIKA AKUTA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-C,
(41)  FEGHANG FOFEYIN SINTIEH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(42)  MALVIN LOKA ELINGOE LISINGE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(43)  CHIMEGNE KOMGUEP YANNICKSTEVE – BIO-C,CHE-C,PMM-A, FMA-D,PHY-E,
(44)  KUOH EBONGUE MARTIN CONSTANT – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(45)  MUSI DARRELL NJUANGOBUEH – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(46)  NDAH NOBERT CHE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(47)  NDJENKOUA CHARRIAU JEAN EMMANUEL – BIO-C,CHE-B,PMM-C, FMA-C,PHY-E,
(48)  BAKO MAXWELL MECHUEWI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,REL-B,
 
Passed in 4  Subjects: 30
(1)  FANKAM TEKEM BILL FRANCKY – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,
(2)  FEWA NOUBOUODAM RONALD – ECO-B,FRE-A,GEO-C,PMS-B,
(3)  ABDEL HARNEL MBA – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-A,
(4)  AYAFOR TISEH LESLEY – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B,
(5)  CHE NCHE FRUNGWA – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(6)  CHI BLECK CHIA – ECO-A,GEO-D,PMS-B,FMA-C,
(7)  GANA WILLIAM FOMBAN – ECO-A,GEO-D,PMS-B,FMA-C,
(8)  KOM-TONG ARISTIDE KOFFI-TONG – ECO-A,GEO-C,PMS-D,REL-B,
(9)  DJONOU PIERRE DESIRE – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-B,
(10)  NANGMEGNE KOMGUEP FRANK-AUTHOR – ECO-E,LIT-B,FRE-B,HIS-B,
(11)  AYA CHAMCHAM OFON – ECO-E,LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(12)  SOULEYMANOU AJECK – ECO-C,FRE-A,GEO-E,PMS-C,
(13)  BUMAH GERALD NCHANG – BIO-E,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(14)  CLINTON NKELE MEWANU – ECO-C,FRE-C,GEO-C,PMS-D,
(15)  NGOBESING NGWA FANIRAN – ECO-C,GEO-C,PMS-B,FMA-E,
(16)  TAKOR TAKOR GILBERT LEKE – ECO-E,FRE-B,GEO-D,HIS-B,
(17)  AFUKEZEH FANG TERRENCE – ECO-C,FRE-B,GEO-D,PMS-E,
(18)  SELEU KOUENGOUA REGINALD HILLARY – ECO-D,FRE-A,GEO-E,PMS-D,
(19)  MBULLE ETUE VAUGHN – ECO-E,FRE-C,GEO-E,PMS-B,
(20)  NJWE EMMANUEL AWE – ECO-C,GEO-E,PMS-B,FMA-E,
(21)  SELLY YAMIE NKACHIWOUO MUSTAPHA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(22)  FORYOUNG EMMANUEL BRIAN NSANDA-NDUMU – ECO-E,FRE-A, GEO-E,PMS-E,
(23)  MUNANG BRADLEY ATSU – ECO-C,GEO-D,PMS-D,FMA-E,
(24)  JULIUS NGWA AWA AKENE – ECO-D,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(25)  MOUAFO VIRZILE IDRISS – ECO-E,LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(26)  BEBUH THIERRY MBAKOH – ECO-E,GEO-D,PMS-D,FMA-E,
(27)  FON JUNIOR FONBERINGONG – ECO-D,GEO-D,PMS-E,FMA-E,
(28)  MUFOR TAMFOR RALPH – ECO-E,FRE-D,GEO-E,PMS-D,
(29)  NOBI FOKOK BOREL KIRIE – ECO-E,GEO-D,PMS-D,FMA-E,
(30)  WANKI NDIKUM GISCARD – ECO-E,FRE-D,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 6
(1)  LAFON TABONDJOU JOSEPH STEVE – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(2)  KANOUO TCHINDA INES ROMARIC – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(3)  MBOHLI BRIAN BERIMO NDOH – GEO-E,HIS-C,REL-B,
(4)  FELIX MUA NGHA – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(5)  TEBUE HERMAN BRICE – FRE-B,GEO-E,PMS-E,
(6)  ASANGA EMMANUEL NCHE – BIO-E,PMM-E,FMA-D,
 
Centre No: 1032 SAINT AUGUSTINES COLLEGE NSO
Regist:156, Sat for 2 or More Subjects:156, Passed:126, %Passed:80.77, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 17
(1)  LAWAN AUSTIN SEWOYEBAA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  BONGFAN BENOIR FANNYUY – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(3)  FOKA AMSHATU MAAYUN – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(4)  FONDZENYUY LIONEL NYANCHI – BIO-A,CHE-B,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(5)  NDI GLEN NFORM – BIO-B,CHE-A,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(6)  TAMNGWA CYNTHIA FAKE – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(7)  KONGLA WIRNKAR JULIAN – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(8)  CALVIN TABETAH – BIO-A,CHE-B,PMM-D,PHY-D,REL-D,
(9)  NDZESHANG DYMPNA SIYSILA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(10)  TATAH BRIAN KINYUY – ECO-C,GEO-C,PMS-B,REL-D,PHI-C,
(11)  LOLE DZE-ERNYUY CLAVE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(12)  MBU MARIUS TARDZENYUY – BIO-C,CHE-D,GGY-D,PMS-E,REL-C,
(13)  ANASTASIA LIKEJUNGKI VERLA – ECO-E,GEO-C,HIS-C,REL-E,PHI-D,
(14)  KIVEN VANESSA KIAWUNI KEMJEI – BIO-C,CHE-D,GGY-E,PMS-E,REL-D,
(15)  SALAH LARISSA AWAH – BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-E,REL-D,
(16)  AKUWIYADZE TECLE VANESSA VERLA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,REL-D,PHI-D,
(17)  NEH SOH GRACE MANUELA – ECO-D,GEO-E,PMS-E,REL-D,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 31
(1)  WIRNGO FRANKLINE LAWONG – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(2)  KEHMOKA WIYSENYUY DIANE – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(3)  MANGEH III FONDZENYUY CEDRIC – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,
(4)  BERINYUY BERNALDINO – BIO-B,CHE-D,PMM-E,REL-B,
(5)  DEUTOU NDENGOUE FRANCOIS XAVIER – BIO-B,CHE-B,PMM-E,FMA-D,
(6)  NDENGUE BEKONO RAISSA CLARISSE – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(7)  SUIKA ARMAND SIMAH – BIO-E,CHE-D,PMM-B,FMA-B,
(8)  BERINYUY GUSTAV ABERIYUF – ECO-C,GEO-D,PMS-C,REL-D,
(9)  BEZANKENG COLLINS FORWANG – BIO-D,CHE-D,PMS-C,FMA-C,
(10)  BOMDZELE CLARENCE BURINYUY – BIO-B,CHE-C,PHY-E,REL-D,
(11)  NTEHSEKA ANSELM YUVEN – BIO-B,CHE-C,PMM-E,REL-D,
(12)  ANYINGU DORIS – BIO-C,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(13)  LEMFON BERTRAND WIRYU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-B,
(14)  MBIYDZENGEH ARNOLD VENKI – GEO-E,HIS-C,REL-C,PHI-D,
(15)  MOFORYAN MIGUEL FESTUS MBOH – CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(16)  NCHANG ATEH RAYMOND-JULES – BIO-B,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(17)  NGOUBI MAXIMILLIAN DIANGHA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(18)  VIBAN CYRIL JUMBAM – BIO-D,CHE-C,GGY-D,REL-D,
(19)  NGELAH YVETTE TANWIE – ECO-E,GEO-C,HIS-C,PHI-E,
(20)  JERMAIN NGANYUO ARREY – BIO-E,CHE-D,GGY-E,REL-C,
(21)  JIMLA KERRY-ALLENS DINAYEN – BIO-C,CHE-D,GGY-E,REL-E,
(22)  SUIVEN CHALOTTE YAYA – BIO-D,CHE-C,PMM-E,REL-E,
(23)  TATIANA NSEI GEH – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(24)  NJODZEKA JUDE-THADDEUS FONSI – BIO-E,CHE-C,PMM-E,REL-E,
(25)  SAGHIEN PRINCESS AMOSA’A – BIO-D,CHE-E,PMS-E,REL-D,
(26)  TUKOV CHARLOTTE BERINYUY – LIT-E,HIS-D,REL-E,PHI-D,
(27)  EMILIENE DZEKAMILIV – BIO-E,CHE-D,PMS-E,REL-E,
(28)  KINYUY NGANKA LEUTICIA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
(29)  NFOR BLESSING WIBAH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
(30)  MILAMEN EMMANUELLA – BIO-E,CHE-E,PMS-E,REL-E,
(31)  SENYUY EDITH FON – LIT-E,HIS-E,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 37
(1)  ADE DESMOND CHOFOR – BIO-A,CHE-D,PMM-E,
(2)  AFUNGCHWI JUDE KWEMDENUI – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(3)  ELIMBY PENDA YVES NELSON – BIO-C,CHE-C,PMS-D,
(4)  IRENE MUYER – BIO-C,GGY-D,REL-C,
(5)  ANCHANG DORYNE EDNA – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(6)  BONGYU DIVINE TAR – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(7)  EPIE ROSELINE DIONE – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(8)  IVY LEINYUY – ECO-E,HIS-C,PHI-C,
(9)  KIYNYUY FELICITY NKEFON – HIS-C,REL-D,PHI-D,
(10)  KWEI CLAIRE CHIONDEH – ECO-D,GEO-D,PHI-C,
(11)  MERABEL NYUYBIN – BIO-C,CHE-C,GGY-E,
(12)  SAFINDAH FRANK AJEBE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(13)  TATAH HOSTENSIA BONGKELA – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(14)  CHOFOR LESLIE NWAYIM – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(15)  GAMNJE DOMINIC ROOYEH – CHE-D,PHY-E,BIO-C,
(16)  LEIKEKI CYNTHIA – BIO-C,CHE-D,REL-E,
(17)  NGASSAM MBIANDA MELIE PROVIDENCE – BIO-E,CHE-C,PMS-D,
(18)  NGWAH MARIE KUMO – GEO-D,HIS-D,REL-D,
(19)  TARDZENYUY VERA SHALANYUY – HIS-D,REL-D,PHI-D,
(20)  TUME WIY-YEH MELISSA – BIO-E,CHE-C,REL-D,
(21)  JINGWI DAVID KAJOH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(22)  LUKONG ADEL-WENDY KIHLA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(23)  MAWO RASHEAL BINYOH – BIO-D,CHE-E,REL-D,
(24)  NGALA EMILIA WIDEN – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(25)  NSHARI NGANSAH YANNICK – ECO-E,GEO-C,PMS-E,
(26)  PEYECHU LESSLY PELEKE – BIO-D,CHE-D,FMA-E,
(27)  VAHKUNSEH DIANE DOH – GGY-E,PMS-E,REL-C,
(28)  MANJO JOHN NSOYENIKA – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(29)  NGAH GERALDINE YENNYUYGHA – GEO-E,HIS-E,PHI-D,
(30)  NOUBEU NOUTCHOUM STEVE JUNIOR – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(31)  OVAH NDZANA AXELLE DORIANE AUDREY – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(32)  SAIDU BERINYUY MUSA – ECO-E,GEO-D,REL-E,
(33)  SUIRU MARIE-THERESE DZEKEWONG – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(34)  BONGKIYUNG CLOTILDE LIMNYUY AMUSAH – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(35)  EGEH SHARON ETOGOKWE – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(36)  MELISSA BIH ZUO – BIO-E,CHE-E,REL-E,
(37)  NDZEDZENI BENARDETTE KINYUY – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 41
(1)  FRU WILLEHAD – BIO-A,CHE-D,
(2)  BERNSAH CLARE YIHNYUY – BIO-C,CHE-C,
(3)  FRU AMARANTHA DIONE – HIS-D,REL-B,
(4)  NSIELA OTEH BERTRAND – BIO-B,CHE-D,
(5)  NWENTUMNDZE JONATHAN PEMUNTA – BIO-C,CHE-C,
(6)  TATAH BRENT YEIKA – GEO-D,HIS-B,
(7)  ADRIEN GHANG MBUNGSON – BIO-B,CHE-E,
(8)  BUNILA JOHN NEWMANN NSOKIKA – BIO-C,CHE-D,
(9)  EKWE SERGE KULOSEN – BIO-C,CHE-D,
(10)  NGWAN SHALANYUY BONGKIYUNG JUNIOR – BIO-D,CHE-C,
(11)  TAKENGZI BORIS ATEMKENG – CHE-C,PMS-D,
(12)  CHICK ANUMU YOUBISI TATA – GEO-E,HIS-C,
(13)  ESSONGOH NENE GRACE DIVINE – HIS-E,REL-C,
(14)  GHAIFEH ELGA YIVEN – HIS-D,PHI-D,
(15)  KERNYUY JOYFALON JAIKA – CHE-D,REL-D,
(16)  KEUBI PELEU AUDE ORNELLA – HIS-E,REL-C,
(17)  KONGLIM MELISA FOMONYUY – HIS-E,REL-C,
(18)  NDUKONG LOUIS MUNKI – GEO-E,HIS-C,
(19)  NGEH VERONICA NANGE – BIO-D,CHE-D,
(20)  TANWIE CLETUS NDIFOR – GEO-D,HIS-D,
(21)  TIDZE SHIYEN ROMEO – CHE-C,REL-E,
(22)  CHESI MARTIN NDIFOR – HIS-D,REL-E,
(23)  ELANDI BELLA PIE BERLIN – FRE-E,HIS-D,
(24)  JUSTINE YONGBEN – HIS-D,REL-E,
(25)  LAWONG VERBE DENIS – GEO-E,HIS-D,
(26)  NEBA FOMEKONG COLLINS – HIS-D,REL-E,
(27)  NJODZEKA HASSAN – BIO-D,CHE-E,
(28)  NWARINGWE MATEAH RELINDIS – BIO-E,REL-D,
(29)  TENDAH MARY MAGDALENE – LIT-D,HIS-E,
(30)  TOO-CHUKWU CHRISTOPHER MADUKA – BIO-D,CHE-E,
(31)  TSANKA CLINTON NDI – LIT-E,HIS-D,
(32)  BONGBIMI ELECTA MUMENG – HIS-E,PHI-E,
(33)  KAMDEM YOUMBI KEVIN – BIO-E,GGY-E,
(34)  LEINYUY LAURA YAKONG – LIT-E,HIS-E,
(35)  MAFOR JANEFRANCIS MULUH – HIS-E,REL-E,
(36)  MENGJO LUCIAN GHAIFE – HIS-E,REL-E,
(37)  NGENSO EMELIENNE YULA – LIT-E,HIS-E,
(38)  SUIFE LOWEH THIERRY JUDE – GEO-E,HIS-E,
(39)  TCHIKA PETRA CHI – GEO-E,HIS-E,
(40)  TCHOUPE PETRONILLA LIMNYUY – HIS-E,PHI-E,
(41)  YENLA ODILIA KONG – BIO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1033 SAINT BEDES COLLEGE ASHING
Regist:92, Sat for 2 or More Subjects:92, Passed:91, %Passed:98.91, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 30
(1)  GERALD CHAM KPU – BIO-A,FMA-A,CHE-A,PHY-B,PMM-A,
(2)  NGWA NJINGEH BERTRAND – FMA-A,PHY-B,BIO-B,PMM-A,CHE-A,
(3)  NJONOU NOUJIEP SOPHONE SHILONITE – PMM-A,PHY-C,BIO-B, CHE-A,FMA-A,
(4)  ATEAFAC ERIC NDEMASEH – PHY-D,CHE-B,PMM-A,BIO-B,FMA-A,
(5)  LUM PETRA – CHE-C,PMM-A,PHY-C,BIO-B,FMA-A,
(6)  BETTY ANFUMBOM NGAM – HIS-C,FRE-C,REL-A,ECO-B,LIT-B,
(7)  CHOFOR BLAKE – FMA-A,CHE-A,PHY-E,PMM-B,BIO-B,
(8)  SELAMO BASILE NYUYSONI – FMA-B,PMM-A,CHE-B,BIO-B,PHY-D,
(9)  CHOVES NINI NGOIN – GEO-A,REL-B,ECO-C,PMS-B,FMA-D,
(10)  DONDJI ASSATAGOU GERNIQUE VINCIANE – PHY-D,FMA-C,PMM-B, CHE-B,BIO-A,
(11)  SANDRINE TOGHOUA MOBOU ACHICK – CHE-A,FMA-C,PMM-B, PHY-E,BIO-A,
(12)  FON-ECHEKIYE THOMAS TATAH-GWEI – REL-B,GEO-B,FMA-D, ECO-C,PMS-B,
(13)  FONKOUA KAMDEM FRANCK SENGHOR – BIO-C,CHE-C,FMA-A, PHY-E,PMM-A,
(14)  KINKOH RENADA YENSHIE – CHE-C,PMM-A,FMA-A,BIO-C,PHY-E,
(15)  LIONEL NGUCHEME NGWANA – FMA-C,CHE-C,BIO-B,PMS-B,GGY-C,
(16)  NGANFO ZOTEGOUON JUANITA SONIA – PHY-E,CHE-B,BIO-C, FMA-C,PMM-A,
(17)  NKENGLA SIRRI ENI – PMM-A,FMA-C,BIO-B,PHY-E,CHE-C,
(18)  NOKENYI EMMANUEL TITAKU – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(19)  YONG FABIOLA NDIM – PMM-A,BIO-B,CHE-C,PHY-E,FMA-C,
(20)  NKWAIN NACHIAH PETRA AJIMSTMBOM – ECO-C,PMS-A,FMA-C, REL-C,GEO-E,
(21)  TAKOU LACMAGO OLIVIER – ECO-D,REL-B,LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(22)  FOBA MAH – BIO-A,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(23)  FOKOM VANNESSA MEH – GGY-C,CHE-C,BIO-B,FMA-E,PMS-D,
(24)  NJOKA MARVIN SUYRU – ECO-E,LIT-C,FRE-B,HIS-C,REL-D,
(25)  ALABONG NICHOLAS ACHALEKE – HIS-B,REL-C,ECO-E,GEO-E,LIT-C,
(26)  AWAH HANNIEL TECHA ANYAM – FMA-E,PMS-C,ECO-D,REL-D,GEO-C,
(27)  BANADZEM LAURA YUMIY – HIS-C,GEO-E,ECO-E,REL-B,LIT-D,
(28)  NDOSSE OLIVIA CINTHIA – BIO-C,CHE-D,PHY-E,FMA-E,PMM-B,
(29)  TENEFO TAKOUGOUM CHRISTIAN – PHY-E,PMM-D,FMA-E,BIO-B,CHE-C,
(30)  FONKAM FEUHA NEIL ENAMBONG – BIO-B,PMM-D,CHE-D,PHY-E,FMA-E,
 
Passed in 4  Subjects: 40
(1)  CHEUGUI TSAPBENG HYACINTHE – FMA-A,BIO-B,PMM-B,CHE-C,
(2)  EWONDE EWONDE RAPHAEL – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-A,
(3)  KAMAGUE KAMENI YVES PATRICK – BIO-B,FMA-C,CHE-B,PMM-B,
(4)  ACHU MERCY ACHU – FMA-C,PMM-B,CHE-C,BIO-B,
(5)  LO-AH ALVINUS AJIMSIMBOM – REL-C,GEO-B,ECO-C,HIS-B,
(6)  MUNJO MELISSA MUNCHOH – HIS-C,ECO-C,GEO-C,REL-A,
(7)  NGOH PETER YONGHA – PMM-B,CHE-C,BIO-B,FMA-C,
(8)  GAMSI MUYANG – CHE-C,PMM-C,FMA-C,BIO-B,
(9)  KIDUO EVANS NDOKUO – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(10)  NSALAR BELMOND NGONDA – ECO-C,GEO-C,PMS-C,REL-B,
(11)  KIMENG HAZELLE CHUFI – GGY-B,CHE-D,PMS-C,BIO-C,
(12)  MBA TAKAM JOEL LANDRY – PMM-C,BIO-B,CHE-B,PHY-E,
(13)  NIKOBFAYUM LAURA KINYUY – ECO-E,GEO-C,HIS-B,LIT-B,
(14)  SANDA CHOFOR NGUFOR – PMM-C,CHE-C,FMA-D,BIO-B,
(15)  WIRSIY SONIA ANCELA KINYUY – REL-C,LIT-B,FRE-C,HIS-D,
(16)  BILONG HELENE PATIENCE – HIS-C,LIT-D,FRE-C,REL-C,
(17)  BOBYEG PATRICIA NDIFORBA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,REL-B,
(18)  ENYONG SANDBA EYEN – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(19)  HARRIETTE NYUYBINNI – CHE-C,FMA-E,BIO-C,PMM-B,
(20)  MAFOGANG LAURE FLORINE – PMM-D,FMA-D,BIO-B,CHE-C,
(21)  NKUNA IRENAUS YONG – FRE-C,REL-D,HIS-C,LIT-C,
(22)  NKWENTI ABDEL-CARIM CHITAKWI – CHE-D,FMA-C,BIO-D,PMM-B,
(23)  TANYI ANYI ENOW – CHE-C,PMM-D,FMA-D,BIO-B,
(24)  KENDEM MODESTINE ZEMEKIE FORGHAB – LIT-C,REL-C,FRE-D,HIS-D,
(25)  KENFACK SONIA SHAFACK – CHE-C,BIO-B,PMM-D,FMA-E,
(26)  LIONEL HAGBE NLEND ITOR – FRE-B,HIS-C,LIT-E,REL-D,
(27)  MBINKAR NOELA SEVIDZEM – REL-D,GEO-A,ECO-D,PMS-E,
(28)  MONGA WELADJI KEVIN – BIO-B,FMA-E,CHE-C,PMM-D,
(29)  NCHAM VICTORINE YUNG – LIT-C,GEO-C,ECO-E,HIS-C,
(30)  AMABO EVANGELISTA MARY BINEH – REL-C,GEO-E,ECO-D,PMS-C,
(31)  KUM AYIE RAHIM – REL-C,ECO-D,HIS-C,GEO-E,
(32)  MUKOM SOLANGE NDIM – CHE-D,PMM-C,BIO-D,FMA-D,
(33)  NGUEPKAM DJOUNANG JAIRA MARLOWE – REL-D,GEO-E,ECO-D,PMS-B,
(34)  NINANTAN NADEGE – GGY-B,BIO-D,PMS-E,CHE-D,
(35)  NKEM BERINYUY ASHERI – HIS-C,FRE-C,REL-E,LIT-D,
(36)  KIYAH DERICK NONYOGOMTE – BIO-E,PMS-C,GGY-C,CHE-E,
(37)  CHINDO NEVILLE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-E,
(38)  CLAVIS NWEHFOR FUBAH – ECO-E,GEO-D,PMS-E,REL-C,
(39)  MFEDOUN TAKAM LIONEL JUSTE – GEO-D,PMS-E,ECO-E,REL-C,
(40)  NDANGOH AKUM KELLY-SALLIA – FMA-E,PMM-D,BIO-D,CHE-D,
 
Passed in 3  Subjects: 18
(1)  ATUGU DESMOND TANGI – LIT-D,HIS-B,REL-B,
(2)  TOSAM VERONICA ZITEM – GEO-D,HIS-B,REL-B,
(3)  AFUHMBOM MIRABEL KIYONG – REL-B,LIT-D,HIS-C,
(4)  TANG BLESSING SONG – LIT-B,HIS-B,GEO-E,
(5)  KAH ODILIA SIH – CHE-D,BIO-C,GGY-C,
(6)  NDU ISABELLE NGONG – REL-C,GEO-D,ECO-C,
(7)  ATSENUI NGWENGEH ABIMNUI – REL-B,LIT-E,HIS-D,
(8)  KUMA MAX WADMIA BUMA – CHE-E,GGY-C,BIO-C,
(9)  ATAM ENDELI CYRILLE – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(10)  KIEN EMMANUELLA – REL-D,LIT-D,HIS-D,
(11)  CHIAMBENG JOYCELYN NYANGHA – PMS-E,GEO-D,REL-D,
(12)  FUMBUI MARGARET MARY NABI – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(13)  KAMDEM TAYOUSSI FRANCK LOIC – REL-D,ECO-E,GEO-D,
(14)  TACHAGO NGAMGO LARISSA INES – PMS-C,GEO-E,FMA-E,
(15)  TSAFACK NGUIMFACK NINA KELLY – PMS-D,REL-D,GEO-E,
(16)  GALEGA KRISTEL DELANEZ KAHKUMBAD – GEO-D,PMS-E,FMA-E,
(17)  NDOKUO VELMA NGOINMUH – HIS-D,LIT-E,GEO-E,
(18)  SANTE VALERY VERSHIYI – GEO-E,ECO-D,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  FUMBII LEWIS CLAUDE YONGABI – BIO-C,CHE-D,
(2)  LUMA LYDIE ETONDE NABIZOULI – HIS-E,REL-D,
(3)  ACHANKENG HENRY ASABA – REL-E,GEO-E,
 
Centre No: 1034 BAPTIST COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL NJINIKEJEM
Regist:10, Sat for 2 or More Subjects:10, Passed:7, %Passed:70, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  MAI SAPHILIAN – LIT-E,HIS-B,ECO-D,
(2)  TANGALA DANE SIGO – FRE-D,HIS-B,LIT-E,
(3)  NANTANG MARIS ELAIH – HIS-C,GEO-E,REL-E,
(4)  NKWAIN RITA NABI – HIS-D,GEO-E,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  WAKOM BELTUS WARRI – HIS-C,FRE-D,
(2)  EMMANUELA MOHJEM – HIS-D,GEO-E,
(3)  MBUWEL HOPE ALUMA – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1035 SAINT JOSEPHS COLLEGE SASSE
Regist:88, Sat for 2 or More Subjects:87, Passed:87, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 6
(1)  BOKALLI FRANCOIS ADRIEN MOREL – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  ALEI FRANK FOIN – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(3)  VALENTINE ATEMKENG SAA’ NKOFO – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(4)  SOHEL FODJO IVAN STEPHANE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(5)  SAHAGA TAFON LIONEL – BIO-D,CHE-B,PMM-D,PHY-E,PHI-E,
(6)  TEBOH NCHINDA MARK – BIO-B,CHE-C,PMS-E,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 4  Subjects: 69
(1)  NGA VICTOR TARTA JR. – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-A,
(2)  CHARLES ATANGANA NAMA – LIT-A,FRE-B,HIS-B,PHI-B,
(3)  TCHINDA FOKOU LOIC – LIT-B,FRE-A,HIS-B,PHI-B,
(4)  DONGMO KENFACK JUDE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,
(5)  NYAMBIOH ARISTIDE FABRICE – BIO-C,CHE-A,PMM-B,FMA-B,
(6)  KWESI BAAKO ABOAGYE – ECO-C,GEO-C,PMS-B,PHI-B,
(7)  ASHUNTANTANG JORGE SIPEWA – ECO-D,GEO-C,HIS-B,PHI-B,
(8)  EWARE VICTOR NGACHU – ECO-D,GEO-D,PMS-B,PHI-A,
(9)  KARL – BROLIN PEYEN – ECO-C,GEO-C,HIS-B,PHI-C,
(10)  NEMBU MILTON EMMANUEL NCHABANU – BIO-C,CHE-B,PMM-C,FMA-C,
(11)  NJI MUKWA NJOH – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(12)  NKENGASONG EDWIN ASONG – ECO-C,LIT-B,HIS-B,PHI-D,
(13)  ALBAN LYONGA JOKE EFORTE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(14)  CHIMEZIE STANDLEY NWOYEGBO – BIO-B,CHE-A,PMM-E,REL-D,
(15)  ENYONG ETCHU HENRY – NEVILLE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(16)  IMBIA SEIGFRIDE WILLIAM EFFONGO – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-B,
(17)  MOKENGE TIMOTHY NAKIE – ECO-C,GEO-C,PMS-D,PHI-B,
(18)  MOUKOURI MBEBE – LIT-D,FRE-C,HIS-B,REL-C,
(19)  NJANTANG WILFIED WALDER – CHE-B,PMM-C,FMA-C,REL-D,
(20)  NJEFI MICHAEL NJEFI – BIO-D,CHE-B,PMM-D,FMA-B,
(21)  NKEMBETEH JULIUS YOUCHEMBERNG – BIO-C,CHE-B,PMM-D,FMA-C,
(22)  NNANGE METUGE AKWEH – ECO-C,GEO-D,PMS-B,REL-C,
(23)  NTAR CASIMIR ENKO – ECO-C,GEO-D,PMS-C,PHI-B,
(24)  YOUMBISSIE DJEUMENI FRANK KEVIS – ECO-C,GEO-D,PMS-B,PHI-C,
(25)  AKWE RAY NGOLE JUNIOR – ECO-E,GEO-D,HIS-A,PHI-C,
(26)  AWAFU BORIS MASSOMA TANDIAFOR – ECO-C,GEO-D,HIS-C,PHI-C,
(27)  DOH NGHEGHE ABDEL KARIM – ECO-E,LIT-C,HIS-B,REL-C,
(28)  ELELE ONAMBELE COLLINS – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(29)  GILLES BAONGA NWAHA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(30)  MUKETE NJEMO BOSEME – ECO-C,GEO-E,PMS-C,REL-B,
(31)  NKAPCHE TAKAM DONALD – CHE-B,PMM-C,FMA-D,REL-D,
(32)  TACHINDA MEFEYA IDRIS – BIO-B,CHE-B,PMS-D,REL-E,
(33)  WALLACE EWANE NNANE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,REL-D,
(34)  YUSUFU UMARU – BIO-C,CHE-B,PMS-C,PHI-E,
(35)  ASEK – AWU AGBORNDIP – ECO-C,GEO-D,PMS-E,REL-B,
(36)  ATANGANA PATRICK MALA – ECO-E,GEO-C,PMS-C,PHI-C,
(37)  BARON FUH BIN MAKIA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(38)  CHUKWUEMEKA SAMUEL NWOYE – BIO-C,CHE-B,PMM-E,PHI-D,
(39)  ETOUKA EBONG FRANK MAYER – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(40)  EYONG – ASHU ASHUMANYOR JUNIOR – BIO-E,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(41)  FOLETIA NJUMO MICHAEL – BIO-D,CHE-C,PMS-E,REL-B,
(42)  JANJO LUMA ALOYS – ECO-D,GEO-D,HIS-B,PHI-D,
(43)  KAMDEM KOM GILLES HERMANN – LIT-C,FRE-C,HIS-C,PHI-E,
(44)  MBUOBEN ASHU JAMES ANDREW – BIO-D,CHE-C,PMM-E,PHI-B,
(45)  MUKEM RAJOU NIBAH – ECO-C,GEO-C,PMS-E,PHI-C,
(46)  NKWITO BRINE NDJOMINYI NKWANTAH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(47)  NOEL NDOMBE MBOME – BIO-C,CHE-B,PMS-D,PHI-E,
(48)  ONANA MINKANDE YANN TEDDY – BIO-C,CHE-B,PMM-E,PHI-D,
(49)  ATEM GERALD TAMBE – BIO-D,CHE-B,PMM-E,PHI-D,
(50)  ATOH VICTOR ALAYE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(51)  EPEY NKONGHO EMMANUEL JUNIOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-B,
(52)  IOUDOM FOUBI JEPHTE – ECO-D,GEO-D,PMS-D,REL-C,
(53)  MANGA TEDDY EKUM – BIO-C,CHE-C,PMS-E,PHI-D,
(54)  NGOMBA MONYONGE GOBINA DANIEL – ECO-D,GEO-D,PMS-D,PHI-C,
(55)  NKONGHO RAWLINGS OBENSON – BIO-C,CHE-C,PHY-E,REL-D,
(56)  OBEN DIEUDONNE MANYI – ECO-C,GEO-E,PMS-D,REL-C,
(57)  SAKEM KARL SAKEM – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(58)  CHU DARREN BATEKI EBAI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(59)  EBUH EWANE RIENTI – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(60)  KAMKUME TAMKAM FRANCK – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHI-E,
(61)  MBANGE CHARLES MOKAKE – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(62)  MBONG EMMANUEL NGOLE – BIO-D,CHE-C,PMS-E,REL-D,
(63)  MESEMBE DAVISTONNE ABOKO – BIO-D,CHE-C,PMM-E,REL-D,
(64)  NGWOLEH EWOH FRANKLIN – CHE-C,PMM-D,FMA-D,REL-E,
(65)  MBIATEM ETA BLAISE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHI-D,
(66)  NANJE NJOYA CORNNELLE – BIO-D,CHE-C,PMM-E,PHI-E,
(67)  NDEUDJA TIEMENI FRANCK BRETON – ECO-D,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
(68)  YANKAM BATUME OJONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(69)  NGOUNFOUE ALAIN GIRESSE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  BRANDON FERD ATANGA TIBAH – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(2)  ESSAMBEH EBAI ESSAMBEH – LIT-B,HIS-B,PHI-D,
(3)  TAZANU MICHAEL JUNIOR – ECO-C,HIS-B,REL-C,
(4)  DESMUND FELIX NOMEN TOKAM – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(5)  ILOGA III SERGE BERTRAND – BIO-C,CHE-C,REL-D,
(6)  ABE MICHEL LOUIS – BIO-D,CHE-C,PHI-E,
(7)  GILBERT NKWELLE AKWO – BIO-D,CHE-D,PHI-D,
(8)  ADAMU RUSSEL AGHO – BIO-E,CHE-C,PHI-E,
(9)  AJUANDEM FERDINAND FUANJIA – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(10)  BRANDEL NKWENTI BEKE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  WATAT VICTORIEN GLENN – ECO-C,GEO-E,PHI-E,
(12)  YATCHIE TAPPA ALAIN – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
 
Centre No: 1036 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL YAOUNDE
Regist:218, Sat for 2 or More Subjects:216, Passed:166, %Passed:76.85, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 18
(1)  UDOH IKENNA JESSE PELE – CHE-B,GGY-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  ATANGANA PO’O DENIS CONSTANTIN – FMA-B,PHY-B,BIO-B,CHE-B,PMM-A,
(3)  NGWA HONORINE MANKAH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(4)  DJONOU DJONOU EZECHIEL – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(5)  FANDEU TCHIAGA BRICE ARSENE – CHE-C,FMA-A,PMM-A,PHY-C,CSC-C,
(6)  AYUVEA  ANGELO TANGWA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(7)  DZUNO TABOUE CHRISTIAN – BIO-A,CHE-D,FMA-C,PHY-C,PMM-B,
(8)  FONDA MAKEMGUE VICKY SANDRA – BIO-A,CHE-C,PHY-C,PMM-C,CSC-C,
(9)  KINGUE GRACE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(10)  SUHAZEMO PROMBO MICHAL – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(11)  ZAMAH AKONDI BORIS – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-D,CSC-B,
(12)  CHOAKE NGOMBE BRICE GAETAN – CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-D,CSC-C,
(13)  FOTSO TENEDE ADRIEN – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(14)  NZUME NTUNGWA – ECO-C,GEO-D,PMS-B,FMA-D,ICT-D,
(15)  NOUHOU ABASSI AZOUMBOI – BIO-B,CHE-D,PHY-E,CSC-D,PMM-E,
(16)  FOKOU TCHOUMO ACHILLE FABRICE -CHE-E,PMM-C,FMA-D,PHY-E,CSC-D,
(17)  NANA TCHUIMENI HADRIEN – FMA-E,PHY-E,CHE-E,PMM-D,CSC-D,
(18)  DZEUFACK DANIEL BRICE – ECO-E,FRE-D,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 34
(1)  NGALEU METOUMOU ANNICK NATACHA – LIT-B,FRE-A,HIS-B,PHI-D,
(2)  NJOKE BEREYIE BRENDA – LIT-B,FRE-B,HIS-B,PHI-E,
(3)  NTOLLO BINA HILARY DARRY – LIT-C,FRE-A,HIS-B,PHI-E,
(4)  ONANA AKOA EMILE PATRICK – ECO-B,GEO-E,PMS-A,FMA-C,
(5)  ASSOMO EVINA JEANNE DORINE NATACHA – FRE-A,HIS-C,PHI-C,LIT-E,
(6)  FANTE MICHELE – LIT-D,FRE-B,HIS-B,PHI-D,
(7)  TCHAGUE TCHIHOU BORIS – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(8)  MAKWONDO SUSANA VUWUGAH – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-C,
(9)  MBULLE RACHEAL ELAME – BIO-B,CHE-D,PMM-C,PHY-D,
(10)  RAISSA SIDDIKI NGUELUEU – FMA-C,ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(11)  FONKOUA POKAM WILFRED – BIO-D,CHE-E,PMM-B,FMA-C,
(12)  KETINGYE SAANOU MBEMOUOFO MELCHISEDEK – ECO-E,LIT-E, HIS-B,PHI-B,
(13)  MAPOURE RABIATOU – BIO-D,CHE-E,PMS-B,FMA-C,
(14)  MOUGNOL ASSALA GUY ROMEO – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-D,
(15)  NSAGHA YVETTE YENGWA – LIT-D,FRE-D,HIS-B,PHI-D,
(16)  NTEUPE JOEL ROSTAND – CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(17)  TCHAHA MONKAM LORRAINE NADIA – ECO-B,GEO-D,PMS-C,FMA-E,
(18)  ABIGAIL MARIE CECILE – BIO-D,CHE-D,FRE-B,PMM-E,
(19)  BONG A EROUME CRESCENCE-AURELIE – ECO-E,FRE-B,GEO-E,HIS-C,
(20)  AFANDA NKOULOU MARIE TRESOR – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(21)  BOUPE NGUEFO DORA NATACHA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,PHI-E,
(22)  FRU MELVIS CHINJE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(23)  KEPMOU DJONOU EMMANUEL – ECO-D,FRE-D,GEO-E,HIS-C,
(24)  MAKOUGANG NONO CLAUDE NABYOLA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(25)  NFOR FRANKLIN TATA – LIT-E,FRE-D,HIS-B,REL-E,
(26)  NSAI LAWRENCE KAHDZEKA – ECO-D,GEO-E,PMS-B,ICT-E,
(27)  ELUME BETONG MEKOLLE AMBROSE – LIT-E,FRE-B,HIS-E,PHI-E,
(28)  LENJO BASIL MUNTONG – ECO-E,GEO-E,FMA-D,PMS-C,
(29)  NJEH VERONIQUE KAH – LIT-D,FRE-E,HIS-C,PHI-E,
(30)  TCHAGNA MBITWI DESMOND – ECO-E,FRE-C,GEO-E,HIS-D,
(31)  WELL NDIORO JEREMIE MARCEL – LIT-E,FRE-C,HIS-D,PHI-E,
(32)  FOPA LONTSI PATIENCE LAURELLE – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(33)  NGANA BAYANGSOU EZECHIEL – BIO-D,CHE-D,PHY-E,CSC-E,
(34)  NKEMBO EVARAH AKWESIE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 59
(1)  HAPPI TASSI NORA STEVIA KETIA – LIT-C,FRE-A,HIS-B,
(2)  TCHAPGEM KENMOE FLORA MARIVONE – LIT-B,FRE-A,HIS-C,
(3)  JANUARIUS TARLA – LIT-D,HIS-A,PHI-B,
(4)  NJOTUNYI PATIENCE VAKUNDI – LIT-B,FRE-B,HIS-C,
(5)  TOUKAM MBA JUSTINE – ECO-C,FRE-B,HIS-B,
(6)  NENE YVETTE – LIT-D,FRE-B,HIS-C,
(7)  PENDA BAME – FRE-C,HIS-B,LIT-D,
(8)  SINGHE BLAKE BRANDON – ECO-E,PMS-A,FMA-C,
(9)  ABENA GABRIEL BRICE – PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(10)  BINTA DIAGNE – ECO-C,FRE-B,GEO-E,
(11)  CONMIC TSADJI TATISSONG MIRA – FRE-D,HIS-C,PHI-C,
(12)  JOSE ELINGE BERTHA – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(13)  NJOUKOUET NGOUNDJOUE ULRICH STEVE – ECO-E,FRE-B,HIS-C,
(14)  NJUA DORIS – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(15)  TANTOH GWENDOLINE ASOH – CHE-C,GGY-C,PMM-D,
(16)  BABARI AGNANMA CHARLES – FRE-C,GEO-E,HIS-C,
(17)  HEUMI MEKOMOU LINDA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(18)  KAMGA TCHEUDJIE MANUELA – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(19)  NKENGUE ZE MARIE RACHEL – ECO-E,FRE-C,HIS-C,
(20)  TANYAM  RENE ASEN – ECO-E,HIS-C,PHI-C,
(21)  ATOUK A NDEM CARMELA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(22)  BIKAT DIANA MADELEINE-LAURE – ECO-E,FRE-B,GEO-E,
(23)  DOUNTIO SUZY HERMINE – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(24)  ENO LAWRENCE – FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(25)  FONDOP MEDJOWE SEPHORA LARISSA – BIO-D,CHE-C,PHY-E,
(26)  LESSOMO CECILE VANESSA – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(27)  LIMI MOUNCHIKPOU ARMELLE – FRE-D,GEO-E,HIS-C,
(28)  MESAME NDELLEY ALPHA – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(29)  MOCHE WAFO ROSELINE NINA – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(30)  NGUE ANGE ERNESTINE ANEMONE – ECO-E,FRE-D,HIS-C,
(31)  NKETCHIO ASAH HYACINTHE – ECO-D,PMS-C,FMA-E,
(32)  SAPNKEN EMMANUELLE CAROLE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(33)  AGBOR ARREY SALLYANNE BETEK – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(34)  AKO ELIZABETH MANYI – LIT-E,HIS-E,PHI-C,
(35)  BANA STEPHANIE INGRID – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(36)  BIKOUL MIREILLE GENEVIEVE – FRE-C,GEO-E,PHI-E,
(37)  BISONG PAULINE MBENG – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(38)  ENJEMA BOPNDA VIVIANE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(39)  GUENE JEANNETTE CECILE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(40)  MAKAMTE FANMOGNY LIDWINE ODETTE – BIO-D,CHE-E,PMM-D,
(41)  MANGA OLAMA LUCIEN PATERNE – CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(42)  MENYI ATEM FONDI ROSE – ECO-D,FRE-D,GEO-E,
(43)  NGAH VERSUIJIKA STANLY – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(44)  POUOKAM KAMDEM WILLIAM – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(45)  SENGE NZUME DEBORA – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(46)  BANG NJENJOCK ANAEL – BIO-D,CHE-E,PHY-E,
(47)  DOMBO KEPNANG GWLADYS IRENE – ECO-E,FRE-D,GEO-E,
(48)  KETUANZE LIONEL TITA – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(49)  KINYAM YANNICK – BIO-D,CHE-E,CSC-E,
(50)  KUBI ROMEO NJEBA – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(51)  MULUH PENN AWAH – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(52)  SAKOU MESSOMO FRANCOIS IVAN – GGY-E,PMM-D,PHY-E,
(53)  TAGATSI WABO MARIUS GABIN – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(54)  BIABOUO YANKAM ELIANE TRESOR – FRE-E,HIS-E,PHI-E,
(55)  CHAM MOHGHASI NORA – GEO-E,PMS-E,ICT-E,
(56)  DJIOJIP KOUAMO EVELYNE YNES – CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(57)  NFOR RITHA YEFON – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(58)  NGO YOBO RUTH – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(59)  TIEGAM FOUAGOUE INTELLIGENT – BIO-E,PMM-E,CSC-E,
 

Passed in 2  Subjects: 55
(1)  DJOKOH KENMOUE MICHELE – PMM-B,FMA-C,
(2)  KENGNI LARISSA LINDA RIVELY – PMM-C,FMA-C,
(3)  AWAHBI FOKWEN ROLLINS – ECO-D,HIS-C,
(4)  FOZEU JENNIFER – ECO-E,HIS-B,
(5)  FRU KIGA ANNE LYZE – ECO-E,HIS-B,
(6)  MAFFO KANKEU GISELE AURORE – GEO-E,HIS-B,
(7)  MBENE YENE MAXIME MARTIAL – FRE-B,HIS-E,
(8)  MENYENGUE  M AMIAH MARIE LAURE – BIO-C,CHE-D,
(9)  MVOGO ODZOLO STEPHANIE ALBERTINE – BIO-D,CHE-C,
(10)  NDENDE BESSA FABRICE MAGLOIRE – FRE-D,HIS-C,
(11)  OYENYECHI GESLIN ASANGHE – BIO-C,GGY-D,
(12)  ANYA NFONO CELINE DORIANE – LIT-E,FRE-C,
(13)  ATOU II JOEL FRANCOIS – ECO-E,PMS-C,
(14)  BONGKIYUNG LICET FAYEH – GEO-E,PMS-C,
(15)  FANGUEM FOSSO – ECO-E,PMS-C,
(16)  FOUKOU DEFFO GIRESSE BENI – ECO-E,HIS-C,
(17)  HIT PAULE FRANCE – BIO-E,PMM-C,
(18)  JOSHUA CHINEYE ANOZIE – FRE-E,HIS-C,
(19)  JUNIOR STEPHEN NGONG SAM – BIO-C,GGY-E,
(20)  MAGNE LINDA LIONELLE – BIO-D,CHE-D,
(21)  MAKAM TETCHUENG GERARDINE JOELLE – FRE-D,HIS-D,
(22)  MANGEH MILOTTE FLOR – ECO-C,PMS-E,
(23)  OFONDE JONAS OBEN – GEO-E,HIS-C,
(24)  OUMAROU AMINOU – PMM-D,FMA-D,
(25)  SHEKINHH SAGAY JEANNINE SERAPHINE – HIS-E,FRE-C,
(26)  ZENABOU MAHAMAT – BIO-D,CHE-D,
(27)  AGBOR-TANYI FRANK DONALD – FRE-E,HIS-D,
(28)  BAGNOUKOUTEK  ANDRE – FRE-E,HIS-D,
(29)  BESONG THERESE HUGUETTE – ECO-E,HIS-D,
(30)  CHEPGUEP WANTIEP AURELUIS – ECO-E,HIS-D,
(31)  EYENGA SEDENA MARIE P ASCALINE ROLANDE – HIS-E,PHI-D,
(32)  EYONGETA  OSTENCIA AYAMO – ECO-E,FRE-D,
(33)  MBACHAM EUNICE ENGONYUEI – GEO-E,HIS-D,
(34)  NGO BAKOP ADELE- ESTHER – FRE-D,PHI-E,
(35)  NGOMB CHRISTIANE DANIELLE – ECO-E,FRE-D,
(36)  NGU KENNETH TANWIE – CHE-D,PMS-E,
(37)  TIOUA MATANE DIANE PHALONE – BIO-D,GGY-E,
(38)  ZOH BORIS NJOKE – BIO-D,GGY-E,
(39)  MBENG ELISABETH REINE DEBORA – BIO-E,PMM-E,
(40)  ACHA AGNES MAFON – ECO-E,PMS-E,
(41)  GOBE MBIENS BEKALA ANDREE DORINE – FRE-E,HIS-E,
(42)  KUISSI YOUTA JOSINE – GGY-E,CHE-E,
(43)  LENJO LAURA MUWOH – GEO-E,HIS-E,
(44)  MAKON ESSOMBA GABRIEL EMMANUEL – FRE-E,HIS-E,
(45)  MANTHO ASAH DANIELLE – ECO-E,PMS-E,
(46)  MBOWA MBOWA GERALD – HIS-E,PHI-E,
(47)  NDJANA ZE ANNIE JINETTE – BIO-E,PMS-E,
(48)  NGUM DRUSILLA SUH – BIO-E,GGY-E,
(49)  NZIANOU ADRIENNE MAXIMINE – GGY-E,PMM-E,
(50)  RENARD GEORGES NEVILLE – FRE-E,HIS-E,
(51)  TAAH CLAUDETTE NAH – ECO-E,PMS-E,
(52)  TATA MUSSAH CYNTHIA – GEO-E,PMS-E,
(53)  TICHA  JERSEY KINGSLEY NJI PEGHOPA – GEO-E,HIS-E,
(54)  WUEKATSE DJUOMBESSY GINETTE VICTORINE – BIO-E,CHE-E,
(55)  YANKOUA SANDJO INGRID – BIO-E,GGY-E,
 
Centre No: 1037 SAKER BAPTIST COLLEGE LIMBE
Regist:101, Sat for 2 or More Subjects:101, Passed:100, %Passed:99.01, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 8
(1)  DINAMONA ANONG NAOMI AUDREY GOMBEKE – BIO-B,CHE-A, PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NKWETEYIM DAISY AATSE BETUNGHEYI – BIO-B,CHE-A,PMM-A, FMA-A,PHY-C,
(3)  DEBIMEH NJUME – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(4)  URSULA MBOCK – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  SHIOLA YOTI MOBELLA KOFI – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
(6)  VERA KEKUNENKAP NJIMOGU – BIO-A,CHE-A,PMM-B,PHY-E,CSC-D,
(7)  MAGOUANET TCHIO SANDRINE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(8)  YEMELE KITIO SIBELLE – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 24
(1)  TADJA HENRIETTE DUMONT MOTOMBY – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-B,
(2)  KIBOUEM BATEMBE LETHICIA – ECO-A,GEO-C,PMS-A,CSC-C,
(3)  TABE ETAKA SANDRA – BIO-A,CHE-B,PMM-A,PHY-D,
(4)  EFETI MARTHA TONDO – BIO-B,CHE-B,PMM-B,PHY-D,
(5)  BUNGANSA ESTHER LEMNYUY – ECO-D,LIT-B,HIS-B,REL-C,
(6)  EDINGUELE PAULE EMMANUELLE – BIO-B,CHE-B,PMM-E,CSC-B,
(7)  TAKA NTCHA – ECO-E,LIT-B,HIS-B,REL-B,
(8)  ZAINABU SHAIBU – ECO-C,LIT-C,HIS-B,REL-C,
(9)  ESANGAYA MENGOT – ECO-E,LIT-B,HIS-B,REL-C,
(10)  SOCNING LONTOUO DORA MARTINE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(11)  ASONGNA ANN-ELVETA PETERS – ECO-E,LIT-B,HIS-C,REL-C,
(12)  MOFFAH BRIGITTE-ADEL AYUKAMBANG – LIT-C,FRE-E,HIS-C,REL-B,
(13)  NJEMBELE KOUM CARELLE CATHERINE MARTHE – BIO-B,CHE-B, PMM-D,CSC-E,
(14)  YANKAM MBOUAMBA BRENDA – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(15)  NDIVE CYNTHIA-EDITH ARA-NABANGI – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(16)  BONA EBENGUE JOYCELYNN EMMA – BIO-D,CHE-C,PMM-D,CSC-D,
(17)  ENONCHONG VANESSA EKUN – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(18)  TASI MBWIENDECK MARIE THERESE – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(19)  ENANGA NOELA NDUMBE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,CSC-C,
(20)  LEMOUPA PEFOUHO PRISCILE – ECO-D,GEO-E,PMS-B,CSC-E,
(21)  MONDE NJIMAMBOUE MARYAM – ECO-C,GEO-E,PMS-C,CSC-E,
(22)  BEA MIRIAM BAFIMBA – ECO-C,GEO-E,PMS-D,CSC-E,
(23)  BENG CARINE NZOA – ECO-D,GEO-D,PMS-E,CSC-E,
(24)  NDIMAH BECKY GIEYEH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 54
(1)  BIKEK BAONGA JOCELYNE DIANA – BIO-B,CHE-C,PMS-C,
(2)  CHARLENE AYAMO EFFA ASSAM – ECO-B,GEO-D,PMS-B,
(3)  ENOBI KELLY-LAURA NANGE – BIO-C,CHE-C,PMM-B,
(4)  ETAH NGANGUE BERTHE LA FORTUNE – BIO-C,CHE-B,PMM-C,
(5)  NDIE EYIDI SANDY MARCIA – LIT-B,FRE-D,HIS-B,
(6)  RABBI LABARAN NAGAMBO – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(7)  EBENYE EPEE EUGENIE – LIT-C,FRE-C,HIS-C,
(8)  LAURA MAKANE BASAME FORCHI – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(9)  LYONGA PATIENCE MOJOKO – LIT-D,HIS-C,REL-B,
(10)  MOUKOURI NDONGUE HELENE KRISTEL MADALEINE – LIT-C,FRE-C,HIS-C,
(11)  NATHALIE NDEDI LYONGA – BIO-B,CHE-C,PMM-D,
(12)  ABOSI PRINCESS JOE AFORJI – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(13)  AKANJI DEZIMONIA ACHA – LIT-C,HIS-D,REL-C,
(14)  BAIYE CYNTHIA AGBOR – BIO-C,CHE-D,PMM-C,
(15)  BISONA HONORA NKONTAN FOMBOH – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(16)  CHIAMBAH KATHRYN ANKINIMBOM – BIO-C,CHE-C,PMS-D,
(17)  CYNTHIA ADANZE NGE – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(18)  HUAMBO CHUHDJO PRAXEDE GWLADYS – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(19)  ITOE THERESIA FEMBE – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(20)  MAKENDI CHRISTINE LESLIE – LIT-B,FRE-E,HIS-C,
(21)  MENGNJO CLARISSE YERONG – BIO-B,CHE-C,GEO-E,
(22)  NANCY GOME IVANA BREA – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(23)  NYA ESUNGE NYA BIHESUNGE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(24)  ROSALIE NGONO EPOSI MANGA – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(25)  TANSINDA EBUDE LUCY – LIT-C,FRE-D,HIS-C,
(26)  BELOE OWONGHA MOTOMBY – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(27)  DIONE DOMINICA STEPHANIE ENONGENE – BIO-E,CHE-C,PMM-C,
(28)  ENYENGE CATHERINE LYONGA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(29)  KOBI GLORY ENOW – LIT-E,HIS-D,REL-B,
(30)  MOFFAH PATIENCE MOJOKO – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(31)  MOUKOKO MBONJO MAGALY JEANNE ESTELLE – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(32)  MUKETE TCHANA YVES ELEONORE – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(33)  NINA BILOLA VOMA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(34)  NJINYAH PATIENCE NGANGTANU – BIO-D,CHE-D,PMM-C,
(35)  NYATT PAULINE ETOCK – ECO-D,GEO-C,PMS-D,
(36)  ABIGAIL NYAMA NGOLE WILSON – BIO-E,CHE-C,PMM-D,
(37)  AGHA STEPHANIE GISSELLE MINKO’E – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(38)  MARY ENJEMA MOKO – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(39)  MBENG AKO JANE-FRANKA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(40)  MOKANYA MOKI AGNES – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(41)  NJIE EMILIA JOFFI – ECO-E,HIS-E,REL-B,
(42)  NKONGHOATAW MAGGI VANDROUS OGA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(43)  NYONSI TENADJANG HERMINE – BIO-C,CHE-D,GEO-E,
(44)  ENOW CYNTHIA ARRONG – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(45)  LINDA CHINYELU OBIKWELU – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(46)  NYA MBIANDA ORSLYN – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(47)  TAMBE NKONGHO DORIS AGBOR – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(48)  EGBE TANYA ARREY – GEO-E,PMS-E,CSC-D,
(49)  EGBE VANESSA AYAMBA – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(50)  LORRAINE BOUCHOUANG SIMO – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(51)  NKAPGUEP WEKETIA LUCIE – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(52)  OSSA AGANE MARIE-MARTHE – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(53)  TITANJI SAMERA EGOCHAN – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(54)  TORIMIRO ALICE EKE MODUPE – LIT-E,HIS-E,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 14
(1)  SOKENG MENOP MICHELLE AURELIE – LIT-B,HIS-D,
(2)  IKOME THECKLA EFETI – BIO-C,CHE-D,
(3)  LARISSA OLYMPE MARA KOTTO – FRE-D,HIS-C,
(4)  NYOUVOP TCHASSEM NORA – ECO-E,PMS-B,
(5)  MAKOUDOUM MARIE NADINE – BIO-D,PMM-D,
(6)  METOMBE CATHERINE NAMONDO – LIT-C,HIS-E,
(7)  ENANGA NDOLO MBESA – HIS-D,REL-E,
(8)  ENGETOU MAROK ENGO-NOEL – LIT-E,HIS-D,
(9)  FULE BAKOUME JANE ROMY-ORCHIDEE – ECO-E,HIS-D,
(10)  NGANJE EFUFA JULIE – LIT-E,HIS-D,
(11)  NKEMLEBE LEONELLE MBOBA – LIT-E,HIS-D,
(12)  ROBERTA NHAUYEFEH ALIMA – LIT-E,HIS-D,
(13)  ARRAH EKANGAKI AGBORNDAKAW – GEO-E,CSC-E,
(14)  WELISANE KWIN CATHERINE ELIZABETH – PMS-E,CSC-E,
 
Centre No: 1038 SEAT OF WISDOM COLLEGE FONTEM
Regist:43, Sat for 2 or More Subjects:43, Passed:43, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 15
(1)  WOUATONG NGUEBDOB HENOCK LANDRY – BIO-B,CHE-A,PMM-A, FMA-A,PHY-B,
(2)  ANUTEBEH EPHESIANS NKWETTA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  FOLEFAC AKASENG BERTRAND – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(4)  CHANGOH MARVEL CHANGOH – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(5)  NJU-JABIA CEDRIC MEZUANDEM – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-B,
(6)  ASONGANYI NYOCHEMBENG – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(7)  NGENKENG KELLY – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-C,
(8)  ZIGO FITZGERALD – BIO-B,CHE-B,PMS-A,FMA-C,PHY-E,
(9)  NGULEFAC ATEH ATAYO – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(10)  NDEMAZEAH GODLOVE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(11)  FOMENGIA NDELOH RACHEL – BIO-B,CHE-C,PMS-B,FMA-D,PHY-E,
(12)  MORFAW ACHA-GISELA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(13)  MISPA-MARY ATABONGLEFAC NKENG – ECO-C,LIT-D,FRE-C,HIS-B,REL-E,
(14)  NJIKANG KOGGE NKWELLE CALTON – BIO-D,CHE-B,PMS-B,FMA-D,PHY-E,
(15)  ACHANYI ACHARNGWI ANDRE – BIO-B,CHE-D,PMS-B,PHY-E,REL-E,
 
Passed in 4  Subjects: 14
(1)  NKENGAFEH NJIKEM FOBELLA – ECO-B,GEO-C,HIS-B,REL-B,
(2)  EFENGO VANESSA – ECO-D,LIT-B,HIS-B,REL-B,
(3)  AJIAKOH FLORENCE AWANG – ECO-C,LIT-C,HIS-C,REL-B,
(4)  AWUNGJIA AWUNGAFEH NKEMNGU – ECO-E,LIT-B,FRE-B,HIS-B,
(5)  EFUETLEFAC FONKEM – BIO-B,CHE-C,PMS-C,REL-D,
(6)  FOYET KEVINE-NEULLY – ECO-D,LIT-C,FRE-A,HIS-D,
(7)  NJUAKA MELVIN – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-D,
(8)  FOLEFAC AGNES NJEANDOH – BIO-C,PMS-A,FMA-D,PHY-E,
(9)  NANFACK INDIRA ATEMAFACK – BIO-B,CHE-C,PMS-C,PHY-E,
(10)  ATOH JOVET NUMFOR – ECO-C,GEO-D,PMS-E,REL-C,
(11)  FONKWA LOIC-STEVE – BIO-C,CHE-D,PMS-E,REL-C,
(12)  FOLEFAC AKAWUNG MORFOW – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(13)  ACHANKENG ETIENDEM – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(14)  NKENGASONG CALVIN – ECO-E,LIT-E,HIS-D,REL-C,
 
Passed in 3  Subjects: 13
(1)  NTEHMBOH NJILEFAC – ECO-A,GEO-C,PMS-A,
(2)  MOLIKI JULIENNE NASALE – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(3)  EMEZISUH NELLY AKEMFOR – ECO-D,LIT-C,HIS-C,
(4)  FRU LARICIA NGUIKUM – LIT-D,HIS-C,REL-C,
(5)  FUANJIA BETSY TANDEHNJIE – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(6)  NJULEFAC ADELLE ATEMAFAC – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(7)  NKEMNGO FRANCIS NONGLEY – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(8)  ATEHAKOH MARRITA – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(9)  NGUNYI MBIAOH DERRICK – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(10)  ASONGAFAC ISABEL FORTEH – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(11)  MBITAZI VENISA EMENGU – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(12)  NKIAFU UNICE – ECO-D,GEO-E,HIS-E,
(13)  TEMENANG CHRISTIANA NGUINWI – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  AJONG NELLY ALEMNKIA – LIT-C,HIS-D,
 
Centre No: 1040 NKAMBE EXTERNAL
Regist:42, Sat for 2 or More Subjects:40, Passed:10, %Passed:25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  SHEY MIRANDA MANFOR – BIO-E,CHE-D,PMS-C,REL-E,
(2)  TATA GERALD FONYUY – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  NFUMBAM EMILE – BIO-D,CHE-C,PHY-E,
(2)  YUSUFA SALI YUGUDA – BIO-E,CHE-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 6
(1)  FALE AUGUSTINE SHEY – CHE-D,PMS-C,
(2)  YUSINYU GERALD TAWA – BIO-C,CHE-D,
(3)  LAKBUB PAULA MOMU – LIT-E,HIS-C,
(4)  NFORFI JOSEPHINE NJIRBONG – HIS-D,PHI-E,
(5)  NWHUSHIE ALFRED NWENJEH – GEO-E,HIS-D,
(6)  NDI COURAGE MBUN – BIO-E,GGY-E,
 
Centre No: 1041 LIMBE EXTERNAL
Regist:102, Sat for 2 or More Subjects:96, Passed:32, %Passed:33.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  MONGOMBE SAMUEL MONGOMBE – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(2)  LUM AMARIE NIBA – ECO-E,LIT-E,HIS-B,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  AYUKEGBA CHELSEA ENEKE – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(2)  AGBOR ELSIE NSOH – LIT-D,HIS-B,REL-C,
(3)  AYUK SCOTT TABE – ECO-D,PMS-C,FMA-C,
(4)  EMMANUEL NATOA ITOE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(5)  FONO MICHEL – FRE-E,HIS-B,PHI-E,
(6)  NJI CLINTON ACHU – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(7)  CONSTANCE AGBOR ORUH – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(8)  ATUNGU IRENE NTAKA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(9)  NTUI RUTH NDIP – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(10)  TIBAH AKWA JACQUELINE – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
 Passed in 2  Subjects: 20
(1)  ETONONG LAWRENCE EKEMA – LIT-E,HIS-C,
(2)  GILLIAN ACHE NEYE – FRE-D,HIS-D,
(3)  LYDIA ABAITOGHO – LIT-E,HIS-C,
(4)  NONJI VANESSA NYOH – HIS-D,REL-D,
(5)  TALBOT MANDELA LUMA – LIT-E,HIS-C,
(6)  WUNG VOILET ENCHOU – LIT-E,HIS-C,
(7)  BEAFA ERNESTINE NJENTEY – HIS-D,REL-E,
(8)  FERDINARD KINYE ITOE – ECO-D,GEO-E,
(9)  HELEN ANGWAH BELLAH – HIS-D,REL-E,
(10)  NGANPI KAMWA MARC YVES – LIT-E,REL-D,
(11)  NYENTI DIVINE TAMBE – ECO-D,GEO-E,
(12)  SOLANGE MARI-CLAIRE FRU – FRE-E,HIS-D,
(13)  TAZOCHA FRANCIS NKEMANJONG – GEO-E,HIS-D,
(14)  DANIEL MORH NYAMNUM – LIT-E,HIS-E,
(15)  DAVID ALLEH BELLAH – GEO-E,HIS-E,
(16)  ELANGWE STANLEY ITOE – BIO-E,PMS-E,
(17)  MUNDAM MATILDA INJOH – HIS-E,REL-E,
(18)  NANA MIRALARGE – HIS-E,REL-E,
(19)  NCHONG VICTORINE AYUK – ECO-E,GEO-E,
(20)  NJABE FRANCIS METUGE – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1042 WUM EXTERNAL
Regist:104, Sat for 2 or More Subjects:99, Passed:28, %Passed:28.28, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  CHIA ANAIAS WUNIMOIH – HIS-D,REL-B,PHI-E,
(2)  AMIH ANGELA SANGHA – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(3)  TATIH CHARLOTTE MANTAN – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(4)  NGEH DOROTHY NJANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(5)  CHU ANANIAS CHI – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(6)  GEH SONITA AKWEI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  NDONG OBADIAH KUM – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(8)  ALEH MARBELLE KAKON – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 20
(1)  NDZE OLIVETTE OWI – LIT-D,HIS-C,
(2)  ACHIDI GIRESS TIMAH – GEO-E,HIS-C,
(3)  ATTIA ERNESTINE MANG – LIT-D,HIS-D,
(4)  GHONG MISPA MBEI – HIS-C,REL-E,
(5)  KANG DZE ABANG – HIS-C,PHI-E,
(6)  MUANKANG GLORY NNDUM – GEO-E,HIS-C,
(7)  AKOBTA CLETUS FON – FRE-E,HIS-D,
(8)  ATEI EDITH EKAI – LIT-E,HIS-D,
(9)  ISAH SONIA – HIS-D,PHI-E,
(10)  KANG PROTUS BAM – GEO-E,HIS-D,
(11)  KEMBAM FERDINAND MBIKU – GEO-E,HIS-D,
(12)  KILLI CAROLINE NNAM – LIT-E,HIS-D,
(13)  MABEL MBONG MAI – HIS-D,REL-E,
(14)  ROSINE BUH NJEI – BIO-D,GEO-E,
(15)  TEMFACK TENEFO MARLYCE – FRE-E,HIS-D,
(16)  APENG RAMSON ZONG – BIO-E,GEO-E,
(17)  BIN MARBEL MBONG – GEO-E,HIS-E,
(18)  EBONGE FRANKLIN KEDZE – GEO-E,PHI-E,
(19)  EWI RITA EKEI – LIT-E,HIS-E,
(20)  TAH EVELYNE EWEI – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1043 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NJUNGO UPPER NKONGHO-MBO
Regist:9, Sat for 2 or More Subjects:9, Passed:4, %Passed:44.44, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TONJOCK CARINE BETANGA – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  ETOGOKWE THERESE FOTABE – HIS-B,PHI-D,
(2)  NYANZE SARAPHINE FONSACK – HIS-C,PHI-E,
(3)  ETOGOKWE ADELAIDE FOTINDONG – HIS-D,PHI-E,
 
Centre No: 1044 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MBENGWI
Regist:197, Sat for 2 or More Subjects:196, Passed:173, %Passed:88.27, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 13
(1)  FOKAM HULDAH ENICK TEBIT – BIO-A,CHE-A,FSN-A,PMM-A,PHY-B,
(2)  WANTOH ZENITA FOSAH – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  AGYINGI ZAVERIA ANZENYINI – BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-D,
(4)  AKUM SMITH FONJONG – FMA-C,BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(5)  TANWI TEMBE TEMBENG – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(6)  AGWE MBAH EUGENE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(7)  ATONE SIRI AZINUI – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(8)  NAOUSSI MAKOUGOUM CAROLLE DIANE – BIO-D,CHE-C,PMM-A, FMA-C,PHY-E,
(9)  TAH LYPSIA WANBAN – PMM-B,BIO-C,CHE-C,FMA-C,PHY-E,
(10)  FONCHAM JERMIA NEHWA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-C,PHY-D,
(11)  KOBI DESMOND TANGWA – PHY-E,BIO-C,CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(12)  TEBAH TATA EUGENE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(13)  AFOR BENICE KOFFI – ECO-D,LIT-D,HIS-D,REL-D,PHI-E,
 
Passed in 4  Subjects: 35
(1)  ANOH CYNTHIA AGWA – ECO-D,GEO-B,HIS-A,REL-C,
(2)  WALA ISHMAEL NDUMA – BIO-B,CHE-A,PMM-C,PHY-D,
(3)  DOH MELVIS FRINWEI – BIO-A,CHE-D,FSN-C,GGY-C,
(4)  ERNEST NKEMCHOP AWANDEM – CHE-D,BIO-B,PMM-B,FMA-C,
(5)  MBIMI ARNOLD-GIDE KETCHAMBIA – HIS-B,LIT-B,FRE-C,PHI-D,
(6)  NGEH ADILA BERINYU – ECO-C,LIT-B,HIS-B,PHI-D,
(7)  AGHA FLORA AKWI – ECO-D,GEO-C,HIS-B,REL-C,
(8)  YUNGA MALVIS BIH – ECO-A,GEO-D,PMS-B,FMA-E,
(9)  MUNO ELVIS MUSE – ECO-D,GEO-C,HIS-B,REL-E,
(10)  TANNAH-EBAH DOUGLAS – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(11)  AGHA ETEMA MANYONG – BIO-C,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(12)  AMIDISSINI SANWARD ALI FEDERAL – LIT-E,FRE-D,HIS-B,PHI-D,
(13)  AYONG ADELINE AMBENG – ECO-D,FSN-D,GEO-E,HIS-B,
(14)  DJOUANA KENFACK VERA – BIO-D,CHE-B,PHY-E,PMM-D,
(15)  FOMINYAM ODETTE KENG – LIT-D,HIS-C,REL-C,PHI-E,
(16)  MEKALLA FOTSI GUILLENE YOLLANDE – BIO-D,CHE-D,PMM-C, FMA-D,
(17)  MUNGA ROSE NJUGUM – ECO-A,GEO-D,PMS-E,REL-E,
(18)  NINGCHO GABRIEL NDONG – GEO-D,ECO-E,HIS-B,REL-D,
(19)  SAMBA YVETTE AMBUBAN – ECO-D,LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(20)  WANDUKU CLODETTE AMUNDAM – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(21)  ASEH MELVIS MIYANG – ECO-D,GEO-E,HIS-C,REL-D,
(22)  BODGAM HILARY TEKUM CHUM – ECO-C,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(23)  CLAUDIS NGO NDIFON – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(24)  DJOUNGANG MOUKAM BLONDELLE VANESSA – BIO-D,CHE-D, PMM-C,FMA-E,
(25)  FONANIH SHARON NGOH – BIO-D,CHE-D,FSN-C,GGY-E,
(26)  AKOH EMMANUELLA NWANDWE – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-E,
(27)  BAYONG MEZIN ANGWI – BIO-D,CHE-D,FSN-D,PMS-E,
(28)  MUKI ROBIEN TAH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,PHY-E,
(29)  MVO TERENCE KUM – BIO-E,CHE-D,FMA-C,PHY-E,
(30)  NGWA NELVIS NDE – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(31)  TENUNG BENJAMIN TENDO – BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(32)  YINKFU NYUGAB GODLOVE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(33)  MBAH MILDRED NAH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(34)  SAMA DELVINY MANJO – ECO-D,GEO-D,FMA-E,PMS-E,
(35)  MBAHMUNDI JAMES NGU – BIO-E,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 64
(1)  FONGWA ACHILE ABDOULAYE – LIT-C,FRE-A,HIS-B,
(2)  ACHE FELICITY TASE – LIT-B,FRE-D,HIS-C,
(3)  MAH-SOH GLENNICE FOSAH – ECO-C,GEO-B,PMS-D,
(4)  MBAH TAYONG KAISTER – GEO-D,HIS-B,PHI-C,
(5)  AGWE CYNTHIA ACHICK – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(6)  AJIAKOH AJABAFAC – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(7)  ANWI RETHER MUGRE – LIT-C,HIS-B,PHI-E,
(8)  ASANGWE BLANCH TAZI – GEO-E,HIS-C,REL-B,
(9)  FONGWA EMILE TANGUI – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(10)  MAMANUR IBINU ADAMU – ECO-E,GEO-B,HIS-C,
(11)  MOSES TATA TAFFEREY – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(12)  NGEH RASHIDATU JAJA – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(13)  TEGHEN BEDES TENDOH – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(14)  ABANDA BECKCLINE ANWEI – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(15)  ABEGIRL BIH FOUNDA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(16)  ADANG HONORINE EYANDONG – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(17)  AGWE ROLAND – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(18)  AKARAGWE BORIS ADI – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(19)  EKWIN LOVELINE AYAH – BIO-B,CHE-E,FSN-D,
(20)  FORTU SULLIVAN FON – BIO-C,CHE-C,PMS-E,
(21)  MUKUMU LAWRENCE MASAH – BIO-C,PMM-D,FMA-D,
(22)  NGUTI NJEOH NICKSON NDAM – BIO-D,CHE-D,PMM-C,
(23)  NJEMBONG ETINDEM FONTEM – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(24)  NUMBORT SYNTHIA LABOWO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(25)  TENGEG ANNIVER TENGEE – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(26)  WILLS-ANDERSON PAHBUM NDANSI – ECO-D,LIT-D,HIS-C,
(27)  YUNGA MELDRED TENGU – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(28)  AKUPA OLORINE EKWA – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(29)  ESIBESON CHRISTAIN FEH-WASEH – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(30)  ISRAEL KOFI APPEAH AHIMA – PHI-D,LIT-E,HIS-C,
(31)  MAIMO LISETTE DZEKEM – LIT-C,FRE-E,HIS-D,
(32)  MBAM MALVISE JIA – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(33)  MUNDU AMINA TIFUH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(34)  NDUM OKWEN AKAH GLORIA – ECO-D,FSN-D,GEO-D,
(35)  NGOLEDIOBE ELEDOR EPIE – BIO-E,CHE-C,PMM-D,
(36)  NKWO CHRISTYLINE TIFUH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(37)  TABI NTOH GAETAN – BIO-E,CHE-D,PMM-C,
(38)  TAH EDNA AGWI – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(39)  TEGHEN SANDRINE BIH – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(40)  TSE CARINE NTCHANG – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(41)  AGWA FOMINDAM CHRISTIE – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(42)  AMBANG MERILINE NDZEY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(43)  AMBIRIGEN VALORINE TAIBAH – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(44)  ASERE SUNITA NYOH – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(45)  MBUH PATIENCE ATAM – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(46)  MUYANG KELLY -SERAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(47)  NDAMBI BETRAND AGEMBA – ECO-E,GEO-C,PMS-E,
(48)  NDUBU PERPETUA ATAM – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(49)  ONGWA JOSEPH ALUM – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(50)  SUH NANCY MANKA’A – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(51)  AMIN BELTUS TATA – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(52)  ANANG ERNESTINE TIMBENG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(53)  AWANKEM BLESSING BESWING – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(54)  FOMBU MBUCK JOY – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(55)  LUM PRISCILLA NDE – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(56)  MIMBA JOHN MUHGEH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(57)  NKOME NGOMEKOME ALBERT – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(58)  TANDONG CHRISTERBEL BIH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(59)  TEKE FONDO RONALD – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(60)  BONWI NGANJO RUDDY – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(61)  OROCK NEVILLE AGBOR – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(62)  RUTHDY-KERRY NKETI FALLOH – BIO-E,CHE-E,PHY-E,
(63)  SWIRI YVETTE CHE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(64)  TATA CLEFOUS MBATU – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 61
(1)  MUKI BERTRAND TATA FOGWE – BIO-B,CHE-C,
(2)  NCHIA BERTRAND ABONGWA – LIT-C,HIS-B,
(3)  AKAH SHERON CHICK – LIT-D,HIS-B,
(4)  BANSEKA PETRINE FONYUY – CHE-C,BIO-C,
(5)  BIEMMENE LAMBOU BRENDALINE – ECO-D,PMS-B,
(6)  ENOW ERNESTA MEYANG – LIT-D,HIS-B,
(7)  MBAKWA EMELDA AKWI – BIO-B,CHE-D,
(8)  NANJI CLINTON NANJI – LIT-D,HIS-B,
(9)  NGUFOR MARVELE BIH – BIO-C,FSN-C,
(10)  TIBAH LEONARD YUNGA – GEO-D,HIS-B,
(11)  AWAH REGINA TARH – HIS-B,REL-E,
(12)  BANYONG JOYCE MUYANG – BIO-D,CHE-C,
(13)  IBOH CLARISSE EYAUTENE – HIS-B,PHI-E,
(14)  LESLEY NCHANG-CHEH NOMBUH – GEO-E,HIS-B,
(15)  MBAH LAURA FRI – GEO-E,HIS-B,
(16)  NDI ESIMO GOODLUCK EYEMBE – GEO-E,HIS-B,
(17)  ABIA PAUL ANYA – HIS-C,PHI-E,
(18)  AMBOH MERCY KAH – LIT-D,HIS-D,
(19)  ANO NADESH AZWEH – GEO-E,HIS-C,
(20)  ANWI LINDA NJOH – GEO-E,HIS-C,
(21)  ANYANG GILBERT FON – LIT-E,HIS-C,
(22)  BERINIS NINDAP NDIFOR – GEO-E,HIS-C,
(23)  BIH MARY CHE – LIT-E,HIS-C,
(24)  BUINDA ODILIA YEFOR – GEO-E,HIS-C,
(25)  ICHAMI BRIDGET EKWA – GEO-E,HIS-C,
(26)  JIREH MBEBU NGALA – GEO-E,HIS-C,
(27)  KEBEBSI PEACEFUL GHEASE – LIT-E,HIS-C,
(28)  MALVIS MAH NGOCHANG TIFANG – GEO-E,HIS-C,
(29)  MAMBU ANTOINETTE NGWINIFORM – LIT-E,HIS-C,
(30)  MUSONG BIJOU ENJOH – GEO-E,HIS-C,
(31)  NINA ROZETTE TEKORANGWAN – LIT-E,HIS-C,
(32)  NJEI MERANI NDIBABONGA – LIT-E,HIS-C,
(33)  NJONG RACHEAL MBUH – HIS-C,ECO-E,
(34)  NKGUENKO LONTSI LILIAN – LIT-E,HIS-C,
(35)  NYOH MIBANG SHARON – HIS-C,REL-E,
(36)  NYUYDZE SIRANEE LIMNYUY – GEO-E,HIS-C,
(37)  TAMJOH DERRICK TANGANG – GEO-E,HIS-C,
(38)  TANGWAN YVONNE MANYONG – BIO-D,FSN-D,
(39)  AGWETAH MOUSTAPHA – GEO-E,HIS-D,
(40)  EBOMBE DESMOND ASALE NGONDE – BIO-D,PMS-E,
(41)  ESEH SARA – BIO-E,GGY-D,
(42)  HONORINE ANWI ATANGA – LIT-E,HIS-D,
(43)  KONGMO SHARON NGORAN – BIO-D,CHE-E,
(44)  MEAH JULIE BAH – GEO-E,HIS-D,
(45)  NDIFOR KINGSLY NSOH – ECO-E,GEO-D,
(46)  NGWA AKONGNWI AKUMENGWA – GEO-E,HIS-D,
(47)  NIH ELIZABETH AMUNDAM – GEO-E,HIS-D,
(48)  NJOKA VERA NKUMEI – GEO-E,HIS-D,
(49)  TAH NING FRIDA – LIT-E,HIS-D,
(50)  TARKE NADESH FRI – GEO-E,PMS-D,
(51)  TEBI ZITA FRI – GEO-E,HIS-D,
(52)  TEGHEN ASSUMPTA TIFUH – GEO-E,HIS-D,
(53)  TITAGWAN VANNESSA SHIRI – LIT-E,HIS-D,
(54)  AFUK EMERENCIA NGWE – LIT-E,HIS-E,
(55)  EKOABA DIAN ANYUGEJEH – BIO-E,GGY-E,
(56)  EWANGE FORTUNE MUNGE – BIO-E,CHE-E,
(57)  FOMUKONG LARISSA ANDONG – GEO-E,PMS-E,
(58)  FONJAH ABIGIRL NAIBA – LIT-E,HIS-E,
(59)  FUH QUEENIVA MANKA’A – LIT-E,HIS-E,
(60)  NGUH AMBANG ROSE – CHE-E,GGY-E,
(61)  TEBECK EMBUT COLLADETTE – GEO-E,ECO-E,
 
Centre No: 1045 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MUNDEMBA
Regist:82, Sat for 2 or More Subjects:81, Passed:51, %Passed:62.96, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  ISONG EVANS MOSONGISELLI – GEO-D,ECO-C,PHI-E,HIS-B,REL-C,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  SUHKANG PIUS KUMA – GEO-C,PHI-E,ECO-D,HIS-C,
(2)  BALEMBA MARIA DIOH – GEO-D,ECO-E,REL-E,HIS-C,
(3)  EKPOH GENESIS OBASI – GEO-E,HIS-C,REL-E,ECO-E,
(4)  OBA BLAISE DUNCAN OTOYO – BIO-E,CHE-E,PMM-E,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 13
(1)  OKONGOENE FELGIN ETUKE – HIS-B,PHI-E,GEO-D,
(2)  IYASSA NEKENA TERENCE – GEO-E,HIS-B,ECO-E,
(3)  NDAKWE SABINA BIH – HIS-D,REL-D,LIT-D,
(4)  NGOE MONCLAIRE MERIKI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(5)  MANYI ETTA OROCK RACHEL – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(6)  NANJEMBE TEXLA MBAMENE – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(7)  SUBE CLAUDINE LOMBE – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(8)  ANGINESS IYOLE EKPE – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(9)  BOBOH JULLETTE NJONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(10)  DJAMILA MARCELINE – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(11)  EKUE BLESS MAMBO – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(12)  ENOW REGINA MANYO – LIT-E,REL-E,HIS-D,
(13)  OKAI EMILIA PEMBE – HIS-E,REL-E,LIT-E,
 
Passed in 2  Subjects: 33
(1)  EBE ISAAC ENOW – HIS-B,REL-D,
(2)  EBINZA WILFRED NKALLE – CHE-C,PMM-D,
(3)  MULANGO SHELLA  ERUMBA – BIO-C,GGY-D,
(4)  ABANG GENEVIEVE EWUH – GEO-E,HIS-C,
(5)  EFFIOM ABRAHAM ENE – BIO-C,GGY-E,
(6)  ETEH KELLY-LESLIE ITOE – LIT-E,HIS-C,
(7)  NDI HILARY NDUM – GEO-E,HIS-C,
(8)  NGASI ROLAND NDINGI WAMONI – GEO-E,HIS-C,
(9)  NGUNDUE CHANEL NJENI – LIT-E,HIS-C,
(10)  NTARYIKE EKPEYOUNG ISABELLE – GEO-E,HIS-C,
(11)  ABI PASCAL SAKWE – CHE-E,GGY-D,
(12)  AKOMAYA GWENDOLINE CHENA – GEO-E,HIS-D,
(13)  AWOH ENGELIS EYONGAYOR – ECO-E,HIS-D,
(14)  BEMOH NERENCE NJONJI – HIS-D,REL-E,
(15)  BESSONG SOPHY ARRAH – LIT-E,HIS-D,
(16)  FANG BLESSING BIH – GEO-E,HIS-D,
(17)  KEME YVETTE NTUBE – BIO-E,CHE-D,
(18)  KULOM NAHTUM IKEI – GGY-E,BIO-D,
(19)  MOSONGO KELLY CHANGOBI – LIT-E,HIS-D,
(20)  MOTOKO SUSAN MOLEMBA – GEO-E,HIS-D,
(21)  NWANJANG PAVIN NWANJANG – GEO-E,HIS-D,
(22)  OKON CHRISTINA EBEMBORI – GEO-E,HIS-D,
(23)  OPANGE MONI JULIUS NDOH – GEO-E,HIS-D,
(24)  SELLA PALLARINE FOTABONG – GEO-E,HIS-D,
(25)  TENG MIRABEL NZALLE – HIS-D,REL-E,
(26)  YUNGONG ELVIS KENGAH – REL-D,PHI-E,
(27)  EKUE GISELA EMELI – LIT-E,HIS-E,
(28)  EPITE DIVINE MOLUKULE – LIT-E,HIS-E,
(29)  ITOE STANLEY ITOE – ECO-E,GEO-E,
(30)  MISSORI POLYCARP PENDA – BIO-E,CHE-E,
(31)  MOTTO MOSES NEKENA – ECO-E,HIS-E,
(32)  NGEDLE ROSIA  MENGYENTOH – GEO-E,HIS-E,
(33)  SIDJO WETTE JANINA – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1046 BAPTIST HIGH SCHOOL BUEA
Regist:97, Sat for 2 or More Subjects:97, Passed:95, %Passed:97.94, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 8
(1)  BILL NGOH ACHA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-B,
(2)  NCHENDIA MICHAEL BELLAH – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  AGBOR CONSTANCE AYUK – BIO-B,CHE-A,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
(4)  FOTSO KAMGA LEDOUX WILFRIED – BIO-B,CHE-A,PMM-B,PHY-C, CSC-B,
(5)  KOUAMEN KAUATCHEU SAMUEL DIMITRI – PMM-A,BIO-A,CHE-B, FMA-B,PHY-D,
(6)  GEMANDZE BONGLACK COLLINS – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(7)  EKO FRANKLIN FENI BILLE – BIO-C,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(8)  DAMAISSOU NAGASSOU NORBERT – ECO-C,GEO-E,PMS-C,REL-D,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 38
(1)  SINOU FOKAM JOEL ARMAND – BIO-A,CHE-A,PMS-A,ICT-B,
(2)  CARYNE CHIDINMA EZERIOHA – BIO-B,CHE-B,PMS-B,FMA-B,
(3)  EYONG ETAROCK EGBE – LIT-C,FRE-A,HIS-B,REL-B,
(4)  MATILDA EFOSI NJIE – ECO-B,GEO-C,PMS-A,REL-B,
(5)  NFOR DONALD NGWA – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-D,
(6)  TCHAPA TCHOUAWOU – LIT-C,FRE-A,HIS-C,REL-C,
(7)  BERTIN ATONG ENOW NSONG – BIO-B,CHE-B,PMM-E,ICT-B,
(8)  ELANGA OBAM GEORGES JUNIOR – CHE-C,PMM-B,FMA-D,BIO-B,
(9)  MTAIN MALYSE NESAH – ECO-E,LIT-B,HIS-B,REL-B,
(10)  ANTONIA MARIAM GENONI – BIO-C,CHE-B,PMS-B,PHY-E,
(11)  LAMFU FABRICE YENGONG – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(12)  NGOMBA YANIC NAMANGE – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-B,
(13)  TCHANGOUM TIENKEU JEFF BRITSON – ECO-C,LIT-C,HIS-B,ICT-D,
(14)  EASTER NGWE ASTRIDE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,ICT-C,
(15)  EYONG-ASHU  BAWACK FRIDA – LIT-B,FRE-C,HIS-D,REL-D,
(16)  NCHANJI CALVIN NCHANJI – CHE-C,BIO-B,GEO-D,ICT-D,
(17)  NCHEMTY NELSON EGBE – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-E,
(18)  NJI RODINE ENJOH – BIO-C,CHE-B,PMM-C,FMA-E,
(19)  SANKARA ATEMAKO ASHU – ECO-E,LIT-C,HIS-B,REL-C,
(20)  DIABE MUABE RAWLINGS SONE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-B,
(21)  GBOREM GIMA GWNDOLINE – ECO-C,GEO-D,PMS-E,REL-B,
(22)  HANNAH LOKO MBANGE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-B,
(23)  OBEN AYUK-ANYOR IJEOMA THEODOSIA – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(24)  UKATANG FERNADES ABADUM – BIO-B,CHE-D,PMM-E,FMA-C,
(25)  GANA JULIUS NUNCHO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(26)  JULIETTE NGOWO NJIE MAKONGO – ECO-D,GEO-E,HIS-B,ICT-D,
(27)  KIMBI SHARON BIH – BIO-C,CHE-D,GEO-C,ICT-E,
(28)  MAKIA MAYANG GERTRUDE – ECO-E,LIT-C,HIS-C,REL-D,
(29)  NANGAH ABORINGONG NANCY – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(30)  AMINKENG DEXTEL NGOSOMA – ECO-D,GEO-E,PMS-C,ICT-D,
(31)  BABI JOSEPH MAKIA TANGWANG – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(32)  BALGAH SONIA NDUM – BIO-D,CHE-D,PMS-E,ICT-C,
(33)  MBONDAH DE ETCHEU OLIVETTE ALLEXANDRA – BIO-C,CHE-D, PMS-E,ICT-D,
(34)  NGOME NGWANE EJEDEPANG-KOGE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-D,
(35)  TABE-ARREY NELSON OJONG – ECO-E,GEO-C,PMS-D,ICT-D,
(36)  BECHEM  NSO TANYI MARY KELLER – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-B,
(37)  HARRISON KALLE MBUA MONOKE – ECO-E,GEO-C,PMS-D,ICT-E,
(38)  WANE NAMINUNA ELIZABETH NDIP – ECO-D,GEO-E,HIS-C,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 33
(1)  ZENABOU LAILATOU AHIDJO – PMS-A,BIO-B,CHE-C,
(2)  WALSON MBOE NTUBA – ECO-C,LIT-B,HIS-B,
(3)  EBELLE THIERRY – CHE-C,PMS-A,CSC-D,
(4)  LEFANG NOELA EBAMU – LIT-C,HIS-B,REL-C,
(5)  NGOUANFOUO SILAH COLINCE – BIO-B,CHE-B,PMS-D,
(6)  EKOSENE VANESSA ENJEMA – BIO-B,CHE-B,PMM-E,
(7)  BESONG PRATT ASHU-ENOW – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(8)  GERALD AKO ANYANGWE – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(9)  KANG ELUNG JUNIOR – BIO-C,CHE-C,CSC-E,
(10)  MINKA DISSOH JEAN BILL – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(11)  NJIE VALERY MOLOMBE MUAMBO – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(12)  PELAGIE NGIE FUL – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(13)  TANGUNYI EFETI MANGEM – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(14)  AKOKO ALVIN ANCHI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(15)  DOCTTA GISELE LEMAH – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(16)  EBUNE GISELE-MONIQUE BEYA – GEO-E,HIS-C,ICT-D,
(17)  MBANGE LOUIS NJOH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(18)  NDAH BENZ MOKOTO – ECO-E,GEO-D,REL-C,
(19)  NDIP JENIFER EWUBE – ECO-D,GEO-D,ICT-D,
(20)  NGOUTANE MBETE MARIE KADIJ – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(21)  NYAKE NGOTTY ANGE-LATITIA – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(22)  NYOUNGA MBELLA MARTHE VIVIANE – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(23)  OBEN ETA-ANYOR LINA OZIOMA – LIT-C,HIS-D,REL-E,
(24)  WILSON AGBORNCHUNG NSONG – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(25)  AGBOR DARELL EBOT – CHE-D,PMS-E,ICT-D,
(26)  AKOMBI TAKOR DAVID – CHE-D,PMS-D,CSC-E,
(27)  IKOME NGALLE PRINCEWILL JUNIOR – BIO-D,CHE-E,CSC-D,
(28)  NYAMBI CARLSON AWAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(29)  OBEN ETTA KELLY – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(30)  ABEL SUMBELE ESEME – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(31)  BEBETTA MBUH ELIZABETH ANNE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(32)  MEFIRE SECHOUTDI FADIMATOU KATHY – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(33)  NKONGO HENRI BERNARD – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 16
(1)  ENOH MARTIN EBEN JUNIOR – HIS-B,REL-D,
(2)  MESSANGA EZAMI ARMAND – LIT-D,HIS-B,
(3)  AYUKNYIMBA MAGBORNSO SANDRA – BIO-C,CHE-D,
(4)  ELAD EBONGKENG CELINE – HIS-D,REL-C,
(5)  ENJEMA SAMIRIAM LYONGA – LIT-D,HIS-C,
(6)  ETCHU EPEY BEGONA – LIT-D,HIS-C,
(7)  MOHAMADOU SANI BOBBO – HIS-C,REL-D,
(8)  SMITH IKOME MOLUA NJUMBE – GEO-E,HIS-B,
(9)  TANJONG ERNEST FIEZEH – GEO-E,HIS-B,
(10)  EBWEKOH AKODE GEOFFREY – ECO-E,HIS-C,
(11)  IKOME ENANGA CHRISTINE EKOMBONI – LIT-E,HIS-C,
(12)  MARIENE MOFOR SADEM – BIO-C,CHE-E,
(13)  SELLAH CRYSTAL NKENG – LIT-E,HIS-C,
(14)  TABI MELISSA CHANELLE BLANCHE – GEO-E,HIS-C,
(15)  TANGKO HANSON NGWENE NKWELLE – LIT-E,HIS-C,
(16)  NDUME DARIUS NDUMBE – BIO-E,CHE-D,
 
Centre No: 1047 FRANK HARCOURT BILINGUAL HIGH SCHOOL KUMBA
Regist:21, Sat for 2 or More Subjects:21, Passed:8, %Passed:38.1, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  AWOH JOHN MOLEKA – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  ENOW HASTING TAMBE – HIS-B,PHI-E,
(2)  SAKWE KOME PAUL – HIS-C,REL-E,
(3)  ARRET BASSY – HIS-E,PHI-D,
(4)  EBUNE SHALLOT BUWA – LIT-E,HIS-D,
(5)  DILIKA ELIJAH MUKETE – ECO-E,GEO-E,
(6)  MANA QUEENTA OFAKI – LIT-E,HIS-E,
(7)  MOKABE PAGAL NJIKANO – GEO-E,PHI-E,
 
Centre No: 1048 GOVERNMENT HIGH SCHOOL LIMBE
Regist:395, Sat for 2 or More Subjects:394, Passed:242, %Passed:61.42, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 17
(1)  AJANOH PELKINS MBACHAM NGENE – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  HARIET NJWENG FON – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  ENUGE GERALD NSHIOH – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(4)  AGBORTOKO MORITZ AGBORTOKO – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(5)  NDIBA JOEL MIANO – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(6)  SEMA JABEZ NCHAMUKONG – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(7)  ASOH SMITH EKANYA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(8)  NDUMBE NDUMBE ALFRED NARCES – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-D,PHY-E,
(9)  NKUIDJA YOHOUM EDDY AURELIEN – BIO-B,CHE-D,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(10)  NNOKO DEGRANDO ANYOPEH – CHE-B,PMM-A,FMA-D,PHY-D,CSC-D,
(11)  BASEBANG CLAUDE FUNGE – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(12)  MUKENYU ABWENDO YVONNE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(13)  NZAMS EWANKUME – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(14)  DIKONGE NGOE DANIEL – BIO-B,CHE-D,PMM-B,PHY-E,CSC-E,
(15)  EMESONG EVERT NKAFU – BIO-C,CHE-B,PMM-C,PHY-E,CSC-E,
(16)  NDONGO NADIA JACQUELINE – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(17)  NANJE RENE MUKETE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 15
(1)  NEBA MELVIS LUM – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(2)  IAN MBONWU NKWENTI JUNIOR – CHE-B,PMM-B,FMA-C,CSC-E,
(3)  NJWENG AWAH EMILIA – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(4)  AJUGO BRUNA AJIE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,CSC-E,
(5)  ATEMBEH NOURA  EFIETNGAB – BIO-C,CHE-C,PMM-E,CSC-C,
(6)  BATCHAMI LARISSA YOBO – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(7)  ELAGE EPIE MACBRAIN – BIO-C,CHE-C,PMM-E,CSC-D,
(8)  ESOPI MICHEAL ESOPI – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(9)  KOBBI STALON NJEH – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(10)  NGUIMFACK ZANGUE AMELIE – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(11)  EDUMEBONG SMITH NASERI – ECO-E,LIT-E,HIS-B,ICT-E,
(12)  FONTEM JERRY KENDUANYI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,CSC-E,
(13)  MUNA MELVET ENI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(14)  SHELLA IJANG MIKI – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(15)  WALLANG MELVIS NEH – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 87
(1)  ELAINE EBOUM ASUA – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(2)  LANGJI GENEVIE BIH – ECO-D,LIT-C,HIS-B,
(3)  NDENGE CHE LUM – BIO-D,CHE-C,PMM-B,
(4)  WEKEYEH LUCIANE NDI – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(5)  ANTEM LILIAN AGBOR-ARREY – LIT-C,FRE-D,HIS-C,
(6)  EBENYE NICOLE WHITNEY MBOE – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(7)  EBONGKENG ASUA LORNA – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(8)  IRENE ETOKI NZENG – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(9)  ABANGE MURRAY – ECO-D,LIT-D,HIS-C,
(10)  AKO POLYCARP EYONG ENOW-EGBE – BIO-C,CHE-D,CSC-D,
(11)  BICHE NGWEFOR GISELE – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(12)  CHE FRITZ MAI – BIO-B,CHE-D,CSC-E,
(13)  EKWE VAN-DOUGLAS SUMELONG – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(14)  KABUIN CYPRIAN CHUBUIN – BIO-C,CHE-C,CSC-E,
(15)  KOUAGANG YEPJOUO CARLES NELAURE – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(16)  MASANGO CALEB MOFA – BIO-D,CHE-D,PMM-C,
(17)  MOSOKE CARINE NJONGO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(18)  MUKAM EVAGELINE FIDEH – BIO-C,CHE-C,GGY-E,
(19)  NGOE THERESIA EBANE – ECO-C,GEO-E,REL-C,
(20)  TAMBE CECILIA NDIPMANYO – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(21)  TANGWA KINGSLY TAMBU – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(22)  ABELLINE NANA NGONJO – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(23)  AKO EMELIA EYANG – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(24)  AKPAMI CONRAD – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(25)  ASABEKE PRISWILL NABORA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(26)  AYUK FIELDING EGBE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(27)  CHIA IDA NDUM – ECO-C,GEO-E,HIS-D,
(28)  COMFORT EPOSI IKOME – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(29)  EBEN MACMILLAN AGBOR – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(30)  ELNA NKOSAH NCHANJI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(31)  ESSA ABRAHAM ALKALE – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(32)  FRIDA CHOTI NYOKI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(33)  MAH SYLVIE BAH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(34)  MEKWILLI WILLIAM EWULE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(35)  MOISE AYUK OBEN – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(36)  NANJE SERGE BAKIE – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(37)  NGWA SMITH ADE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(38)  NKIAMBOU GEOFFREY NJINOH – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(39)  SAKWE DOREEN NADOA – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(40)  SHUBIN KANG LOVELINE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(41)  TABOH CLINTON YUNWI – LIT-D,HIS-C,ICT-E,
(42)  TONG DIEUDONNE – BIO-D,CHE-C,PMS-E,
(43)  ACHALLE BWEMBA SMYITH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(44)  AKO FRIDA TAKOR – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(45)  AMAAH FLORENCE NGWE – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(46)  ARREY CYRIL AKAT – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(47)  BISIRRI ABENUI NKWAH – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(48)  DANIEL NEKOLI MWAMBO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(49)  EDWIN JEROME OTTIA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(50)  EKO EKEMA BORIS – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(51)  EPIE EBAKO KEVIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(52)  GIBUIN NKATONG KENNETH – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(53)  GODLOVE ITUKA NASUMBA – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(54)  JOKE ERICKLINSMANN JOKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(55)  KEHMIA LIZETTE MENOH – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(56)  KINGSLEY ANDEM MUSONGO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(57)  LUCIEN ANDOH NJEH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(58)  RUTH TAMBE EBAI – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(59)  SUMELONG VENNESSA MESANG – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(60)  ABIKOLA-MI-KEE GRACE MANUELA – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(61)  AKEM OLIVER TANTANG – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(62)  AKWO TERENCE NGEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(63)  BALLA MOHAMMED BABA – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(64)  BANKENG MAFFO ANNE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(65)  BESSEM OLIVE OJONG – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(66)  EBOT ETTA SOULEYMAN EWANG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(67)  ENANGA JEMBEA LILIAN – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(68)  ENOBUTA AFFANGHA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(69)  ESAME OBEN BORNRICH – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(70)  ITOE ALEXI NJANUNDAKE – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(71)  MAH NOELA TANGI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(72)  NCHINI LIVINUS WAYIH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(73)  NGOUNDE MBOSSO PLACIDE – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(74)  NJOMO THELMA LIKIYE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(75)  NSUH FRANCIS MINKULA – ECO-E,HIS-D,ICT-E,
(76)  TABENYANG MA’TABI-NDANG – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(77)  TATA IRENE EJANG – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(78)  TONGEH SCOTT – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(79)  WALINJOM VALENTINE MOKUM – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(80)  ABIGEL NKONGAZE JONG – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(81)  BOB-ANAH MARILYN BOMLA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(82)  DOBGIMA KAKANOU EVANGEL NYONLOGHA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(83)  EWAH CYRIL ECHU – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(84)  FONDESON REX KUMBANG – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(85)  LOMULA AFANWI NGUM – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(86)  NGUM CARLYN ASONGWE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(87)  NKWANTAH NKWITO FRANK TCHUIMINYI – BIO-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 123
(1)  OBI DERRICK OBI – BIO-A,CHE-B,
(2)  UKUM SIMON ATUBAH – BIO-B,CHE-C,
(3)  ETTAH AYUK JUNIOR ETTAMBOH – BIO-C,CHE-C,
(4)  FRANK EBUNTANE EBUNE TAKOW – BIO-C,CSC-C,
(5)  GLORY NGOBIKELLE ANDONG – BIO-C,CHE-C,
(6)  NAHSIA EMILIENNE SEMA – BIO-C,CHE-C,
(7)  PETER NAMANGE – BIO-C,GGY-C,
(8)  AKIME SHARON MEROZETTE NDOUA – BIO-D,CHE-C,
(9)  AMINDEH CHRISTIANSIA ATEMNKENG – LIT-D,HIS-C,
(10)  BAYA GIFTIE AMBANG – ECO-C,PMS-D,
(11)  EPIE JOSEPH NDENE – BIO-C,CHE-D,
(12)  ESAMBE CALISTA EHODE – LIT-E,HIS-B,
(13)  FOFUNGTUM AFA-ASEH NKEHMONTOH – BIO-C,CHE-D,
(14)  KINGE NALOVA HANNAH – BIO-C,CHE-D,
(15)  MANKA’A ANNABEL NIBA – LIT-D,HIS-C,
(16)  NDULA CECILE NGOLLAH – BIO-D,CHE-C,
(17)  NGU BONAVENTURE CHIA – LIT-D,HIS-C,
(18)  OSONG AGBERNDIFOR – BIO-C,CHE-D,
(19)  ROGER MBANDA BECKE KWELI – BIO-C,GGY-D,
(20)  SHALO  MBENSIE WILSON SERGE – CHE-D,PMS-C,
(21)  ABANG MBUA OYONG ASHU – LIT-E,HIS-C,
(22)  ACHA JOHN MAKAKA AGEM – BIO-E,CHE-C,
(23)  AGBE MONICA PARH – LIT-E,HIS-C,
(24)  BIBI-CHARLOTTE LEYNAH MINDAKO – BIO-C,CHE-E,
(25)  BOKWE VIRGINIE MAKANE – LIT-D,HIS-D,
(26)  DEEDRIA DENICE WILSON NEBA – GEO-E,PMS-C,
(27)  EKAMBI MBESSA SAMUEL – GEO-D,PMS-D,
(28)  EKWELLE NKUMBE SNADY – BIO-E,CHE-C,
(29)  ELIZABETH MBESSI – LIT-E,HIS-C,
(30)  ENOW  ASEKU – HIS-C,REL-E,
(31)  ENOW ANTHONY ENOW – ECO-E,HIS-C,
(32)  ETOMBI MOSEMBA CHRISTIANA – LIT-D,HIS-D,
(33)  ETTA MUNGE NKWELLE-SONE – BIO-E,CHE-C,
(34)  INDAH TEGHEN MUSUMBE – LIT-D,HIS-D,
(35)  ITOE GERALD NONGOH – LIT-E,HIS-C,
(36)  LAWSON BEATRICE DORCAS – GEO-E,HIS-C,
(37)  LUNJA MOKOSA MATILDA ALMITRAND – BIO-C,CHE-E,
(38)  MAINILE SAMIRATOU RACHEL – LIT-E,HIS-C,
(39)  METUGE LINDA MUNGE – GEO-E,HIS-C,
(40)  MIMI CHARLOTTE TAKOR – LIT-E,HIS-C,
(41)  MPESA RAHIM ITOE – BIO-D,CHE-D,
(42)  NADIA ROSALINE KADMIA CASPA – LIT-E,HIS-C,
(43)  NAOFI MONJOH KAVESTONE NDEH – BIO-D,CHE-D,
(44)  NGOLLE AKAME ROLAND – ECO-E,HIS-C,
(45)  NOUMBISSIE NJOMENI BLANCHE – LIT-D,FRE-D,
(46)  SANDRA JOSO MOSEMBE – ECO-E,HIS-C,
(47)  TABA BROLIN TANGWO – HIS-C,PHI-E,
(48)  TAYIM GAELLE NJWENG – BIO-D,CHE-D,
(49)  TENG NDOM ELSIE – GEO-E,HIS-C,
(50)  TITA PUAMUN ARMIYAOH – BIO-C,GGY-E,
(51)  ANGUH KELLY – LIT-E,HIS-D,
(52)  ANGUH LARISA – BIO-D,CHE-E,
(53)  ANOH MARIE-THERESE NAH – BIO-E,CHE-D,
(54)  ARREY SYLVESTRE EYONG – BIO-E,CHE-D,
(55)  ARREY XAVIER AKEM – HIS-D,PHI-E,
(56)  AUSTIN BUSSE TABI OROCK – GEO-E,HIS-D,
(57)  BESSEM LELINAFRANK AYOK – LIT-D,HIS-E,
(58)  CATHERINE KEGENG KINI – GEO-E,HIS-D,
(59)  CHIOMA DELPHINE NJOKU – LIT-E,HIS-D,
(60)  EBOT VIOLET ATTOH – HIS-D,PHI-E,
(61)  ELUNG NTOH MARION – LIT-E,HIS-D,
(62)  ENOH ELISABETH NTOH – GEO-E,HIS-D,
(63)  ENOW CHRISTIANA ETAKA KATIE – LIT-E,HIS-D,
(64)  ENOW SAMUEL TAKO – GEO-E,HIS-D,
(65)  ESIBE VANESSA ENIH – BIO-E,CHE-D,
(66)  ETCHI MINETTE BESONG – LIT-E,HIS-D,
(67)  ETTA FRANKLINE ETTA – BIO-E,CHE-D,
(68)  FOKOH SARAH OTANG – BIO-D,PMS-E,
(69)  FORMI VANISSA YOBO – LIT-E,HIS-D,
(70)  JULIE EDEM EFFIONG – ECO-E,HIS-D,
(71)  KETU SINORITA MARKONG – LIT-E,HIS-D,
(72)  KWAYO USIEN RINYU – BIO-E,CHE-D,
(73)  LIBAH CHRISTABELLE NAHYOUNGHA – LIT-E,HIS-D,
(74)  LIMUNGA JULIE FORRH-RHRILBEN – BIO-E,CHE-D,
(75)  MALOKA MAXMAL OKABEABE – BIO-E,CHE-D,
(76)  MUKENYU KEBONG JENNIFER – BIO-E,CHE-D,
(77)  NFOR GEORGE SAHLA – BIO-E,CHE-D,
(78)  NGOE GWENDOLINE EFAMBA – BIO-D,GGY-E,
(79)  NGONG ALIDA NEKONG – BIO-D,CHE-E,
(80)  NKONGHO BLAISE ENOH – BIO-E,CHE-D,
(81)  NKOSONGE ESUNG LYNETTE – LIT-E,HIS-D,
(82)  OBEN ANNABEL OROCK – LIT-E,HIS-D,
(83)  OSCALINE WOUBA MUAH – HIS-D,PHI-E,
(84)  OSUNGUBISOH EPEY – LIT-E,HIS-D,
(85)  SUH RHODA LUM – HIS-E,PHI-D,
(86)  TABE ASSOLO CHARLES LEBON – FRE-E,HIS-D,
(87)  TASEN CYRIL KEMBUNG – BIO-D,CHE-E,
(88)  TCHOLA CHAMJU PAULYVETTE – BIO-E,CHE-D,
(89)  TIEKWE GIDEON NYONBUSSI – ECO-D,HIS-E,
(90)  WANA HENRY TEKE – LIT-E,HIS-D,
(91)  WOLOA LYONGA DAVID – BIO-E,CHE-D,
(92)  ACHU FREDRICK TOHNAIN – GEO-E,HIS-E,
(93)  AKO ZEPHATE AKO – LIT-E,HIS-E,
(94)  ARREY AUGUSTINE ARREY – BIO-E,GGY-E,
(95)  ASHU TIKU MANYI – CHE-E,FMA-E,
(96)  BERNICE BASAKA MEH – BIO-E,CHE-E,
(97)  BOTAM MARGRATE RINNWI – GEO-E,HIS-E,
(98)  BUO MARINETTE NDUM – LIT-E,HIS-E,
(99)  CHRISTOPHER MBAMPA TAWAH – BIO-E,GGY-E,
(100)  DOH CORNELIUS NJEI – BIO-E,CHE-E,
(101)  ELVIS CHUYE NFOR – BIO-E,CHE-E,
(102)  ETTA MIRABEL MPEY – GEO-E,PMS-E,
(103)  GLORY FOLEFAC – HIS-E,PHI-E,
(104)  ITOE AGNES BEA – LIT-E,HIS-E,
(105)  LAMBI NUNGUI NADAGE – LIT-E,HIS-E,
(106)  LAPPA JOSIANE – CHE-E,PMM-E,
(107)  LENSHENA SONE ENANGA – LIT-E,HIS-E,
(108)  LONTSI KONMEGNE BLANDINE – GEO-E,HIS-E,
(109)  MBU MICARINE TAMBE-AYUK – LIT-E,HIS-E,
(110)  MFO CHARITY ABO – CHE-E,GGY-E,
(111)  MOLOMBE PAUL MOFFAH – BIO-E,PMM-E,
(112)  MULANGO PAUL RAYMOND EYAMBE – ECO-E,GEO-E,
(113)  NDUMBE ANDERSON EKALE – BIO-E,CHE-E,
(114)  NGEGHRA CLAUDIA ASEBE – LIT-E,HIS-E,
(115)  NGO NATTY MARIE HELLEN – LIT-E,HIS-E,
(116)  NGOSONG EDWIN MBAKEM – BIO-E,CHE-E,
(117)  NKENG CELINE OJONG – LIT-E,HIS-E,
(118)  OKIRI LAURAN-LYN LUCY – BIO-E,CSC-E,
(119)  TAKANG BLANCH EYONG – LIT-E,HIS-E,
(120)  TATA EVONNE AKWI – GEO-E,PMS-E,
(121)  TEMBI YVONNE AKWI – LIT-E,HIS-E,
(122)  TONJOCK CANISIA FOTOH – LIT-E,HIS-E,
(123)  YOUNGWE JERRY TAMBE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1049 MBENGWI EXTERNAL
Regist:205, Sat for 2 or More Subjects:203, Passed:100, %Passed:49.26, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  ASUE NADINE EGBE – ECO-E,LIT-D,HIS-B,REL-D,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  EBOMBE TERENCE  EJOHBI NGONDE – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(2)  MANGOUA BELINGA COSMAS – BIO-C,CHE-E,PMM-C,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 32
(1)  ASHEH DELLA SANGO – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(2)  KENG THERESIA ANOH VICTORINE – LIT-C,HIS-B,PHI-E,
(3)  NWACHAN AMOS NJECK – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(4)  ANYAMBOT MIREILLE NGYESSA – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(5)  NAOMI AGWA – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(6)  TAH EZEKIEL FONDA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(7)  AKUMAWAH NEH GILLIAN – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(8)  FONBOD NICOLINE MAH – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(9)  LEONARD CHABID MUKIAWA – ECO-C,GEO-E,PHI-D,
(10)  MANGA  JENERINE BONGWI – BIO-D,CHE-E,REL-C,
(11)  NGEK PASCALINE KONGHENDE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(12)  TAGYEN FRANKLINE ASIME – BIO-D,CHE-E,FSN-C,
(13)  ELSIE NGANDONG TAMANJONG – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(14)  FEH ERIC TANU – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(15)  FON NWIEKERI KAH BLANDINE – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(16)  FOSAH GHISLAIN NDE – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(17)  MUCHIA ELVIS TANTEH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(18)  MUYEH GIDEON NGWA – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(19)  NJOH CHRISTABEL ENDAH – BIO-C,CHE-E,PMS-E,
(20)  TATA DERRICK TABENG – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(21)  TATAH PATIENCE YIVEN – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(22)  AWAH JOYCE NHOY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(23)  GABNA JOSHUA ATESANG – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(24)  JOSEPH KAISA EKEMA – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(25)  LAMBOU NGANKAM NELLY MICHELE – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(26)  MUNA GODLOVE BAH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(27)  NIBA ALEXIE SIRRI – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(28)  NUNG PRISCILLA CHE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(29)  AKEPE NZU ROLAND – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(30)  ASONGACHA EBENEZAR – BIO-E,PMM-E,FMA-E,
(31)  ATABONGAWUNG PAUL NKEMGE – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(32)  NJI GEORGETTE ANGWI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 65
(1)  NDOH VALENTINE JEH – HIS-B,PHI-C,
(2)  ATENGIA SOLANGE – BIO-B,CHE-D,
(3)  KELSE MISPAREEN JEIKA – LIT-D,HIS-B,
(4)  FUSINGWIN GODLOVE AZINWI – BIO-B,CHE-E,
(5)  NTOBO VALENTINE EKOMBO – GEO-E,HIS-B,
(6)  PRECILIA LENAKO FOGHANG – LIT-D,HIS-C,
(7)  ABAJEIH CHARLES NJOIKOU – GEO-E,HIS-C,
(8)  ADAMU BRIAN – ECO-E,HIS-C,
(9)  AGBA KELIN EFANGWA – GEO-E,HIS-C,
(10)  ANOH JOSIAH MANGONG – LIT-E,HIS-C,
(11)  ANUM ELECTA ANEINGA – BIO-D,CHE-D,
(12)  AWAN NGAN MILDRED UNGEM – HIS-C,REL-E,
(13)  ETTA COLBERT AYUK – GEO-E,HIS-C,
(14)  GHASARAH JACQUELINE BIH – LIT-D,HIS-D,
(15)  JORO HALIDOU – GEO-E,HIS-C,
(16)  MANJO SECUNDA JAILA – GEO-E,HIS-C,
(17)  NGAH CHLOBELLE TENGUH KONGWE – BIO-D,CHE-D,
(18)  NGAH CLANTHEA BIH WASE – BIO-E,CHE-C,
(19)  TAMUGRI MABEL ANGAH – LIT-E,HIS-C,
(20)  TECHE HARDWIG FOFUNG – BIO-D,CHE-D,
(21)  AGEH BLAISE EMBE – BIO-E,CHE-D,
(22)  AMAH ELIZABETH AMUGHAM – BIO-E,CHE-D,
(23)  ANDOJI HANS ENEIGHO – GEO-E,HIS-D,
(24)  APONLEN NENYENDA NCHUMULUH – GEO-E,HIS-D,
(25)  ASSOMBANG FOUNDA EMMANUEL – CHE-E,PMM-D,
(26)  EJAH DELPHINE ANYIMADOU – LIT-E,HIS-D,
(27)  EKWE EVANS ANNOH – GEO-E,HIS-D,
(28)  FONCHAM ROSELINE ANGWI – GEO-E,HIS-D,
(29)  FONGOH JENNETTE IJANG – GEO-E,HIS-D,
(30)  GUIFFO CLAUDINO FORSUH – LIT-E,HIS-D,
(31)  MEYANG BLADINE – GEO-E,HIS-D,
(32)  MUSONG CLIFF BAH – GEO-E,HIS-D,
(33)  NDAH KENG CHRISTABELA – GEO-E,HIS-D,
(34)  NDAH MORINE AKURO – BIO-D,FSN-E,
(35)  NDI BLESSING MBIBUH – LIT-E,HIS-D,
(36)  NDUKU BERTRAND TENDO – BIO-E,CHE-D,
(37)  NGWA NEH FESTUS CHEBI – LIT-E,HIS-D,
(38)  OBONEY CHRISTY NJENDU – LIT-E,HIS-D,
(39)  TEBO QUEEN ANGUM – HIS-D,PHI-E,
(40)  TEMBOM MERCY NGUM – LIT-E,HIS-D,
(41)  TENYUNG RUTH ENJONG – BIO-E,FSN-D,
(42)  YONKU CLARIOND BAMBE – GEO-E,HIS-D,
(43)  ACHOANOH CARL FONGUH – GEO-E,HIS-E,
(44)  AKUM MICHAEL NGOH GILEAD – FRE-E,HIS-E,
(45)  AMAH TIMOTHY NJONG – ECO-E,GEO-E,
(46)  ANDONG LOVELINE AYINGWE – LIT-E,HIS-E,
(47)  ANNEH SERANI – LIT-E,HIS-E,
(48)  ANWI MILDRED BURU – LIT-E,HIS-E,
(49)  ASOH CATHERINE ECHUNJE – GEO-E,HIS-E,
(50)  AWANGYA FRANCO ABUACHU – BIO-E,GGY-E,
(51)  AWASUM FRI ENICE – GEO-E,HIS-E,
(52)  BIH EMMACULATE TANGI – GEO-E,HIS-E,
(53)  CHIAMBAH LESLEY NYINGHI – ECO-E,GEO-E,
(54)  ELIZABETH NJABI MBAH – GEO-E,PHI-E,
(55)  ENIH ROTHDA RUTH MUKUM – BIO-E,GGY-E,
(56)  ENJOH ALODI CHICK – BIO-E,GGY-E,
(57)  JONATHAN ABENG DELPHINE – LIT-E,HIS-E,
(58)  MAH QUINTA MBU – LIT-E,HIS-E,
(59)  MAH SHELLA NDANGOH – CHE-E,GGY-E,
(60)  MUKORO MUYANG FIDELIA – LIT-E,HIS-E,
(61)  NDONGKEH CARINE ACHIMBOM – LIT-E,HIS-E,
(62)  NDUKU LOVELINE AKWI – HIS-E,PHI-E,
(63)  NJIUM BETRAND TAH – BIO-E,CHE-E,
(64)  OJA RENE TATI – FRE-E,HIS-E,
(65)  SUPUEN NGOUH AWELOU – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1050 GAROUA EXTERNAL
Regist:49, Sat for 2 or More Subjects:47, Passed:23, %Passed:48.94, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  GUEDJEO MARION DALAHAI – LIT-B,FRE-C,HIS-C,
(2)  HAOUA ADELE SIDONIE – HIS-C,FRE-D,LIT-E,
(3)  NGONO KAMGA EMMANUEL FABRICE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 20
(1)  MIRIAM KALTOUMI KOIRAN – FRE-C,HIS-D,
(2)  ABUH LIZETTE NDAGHA – GEO-E,HIS-C,
(3)  BIKOK NHANACK WILFRED BORIS – HIS-C,GEO-E,
(4)  TOUKAP TCHOUANGUEP JACKY VICTOIRE – GEO-E,FRE-C,
(5)  YALDA GOUDOUM FELICITE – FRE-D,HIS-D,
(6)  KOLDA OLINA LOIS – FRE-D,LIT-E,
(7)  KOUENDJEU BENJAMIN – LIT-E,HIS-D,
(8)  MADJIO DOUANGNI SYNTICHE CHRISTELLE – FRE-D,HIS-E,
(9)  MFOWAYOUM MOHAMED – FRE-E,HIS-D,
(10)  SAKWE NGOH BERNARD – FRE-D,PHI-E,
(11)  ABDOULAI AHIDJO – HIS-E,GEO-E,
(12)  AHMADOU ZEINABOU – FRE-E,HIS-E,
(13)  AMADOU ABOUL FATI – ECO-E,GEO-E,
(14)  AYE ALPHONSIUS ANYI – REL-E,HIS-E,
(15)  FANTA CHRISTINE – HIS-E,FRE-E,
(16)  IJANG MERCY FOMUMBOD – HIS-E,REL-E,
(17)  KOUDANAGED NGOYA PATRICE – GEO-E,HIS-E,
(18)  METUK MAUREEN MUNGE – LIT-E,HIS-E,
(19)  SABBATH NJI ABANG – GEO-E,HIS-E,
(20)  WANJAH SYLVIA MUKAR – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1051 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BAFIA MUYUKA
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:25, Passed:18, %Passed:72, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  AJENGANYI YANNICK – ECO-C,GEO-E,PMS-D,REL-E,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  AKA JACKSON EFONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  NGWISAH JUSTINE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(2)  TENGUNGMOH FELIX – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  MIRABELL NKUMBON EBOUA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(4)  AMBISAH SUSAN ATONGSANG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(5)  DOBDINGA BASTINE TABJOK – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(6)  NJUALEM BENARD NJUALEM – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  NKEMASONG STANLEY EFUETLEM – ECO-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  IFUNAYA GRACE CHUKWU – HIS-B,PHI-E,
(2)  NGOLERAH MONICA – GEO-E,HIS-C,
(3)  AJONG AJONG ELVIS – HIS-D,PHI-E,
(4)  FONJI THERESIA EMAMBU – HIS-D,PHI-E,
(5)  LOVELINE CHOUE KUM – HIS-D,PHI-E,
(6)  NKONG KEVIN FONJI – HIS-D,PHI-E,
(7)  TETINUE NESTOR ALEMKA – GEO-E,HIS-D,
(8)  TITCHO CHINWI – HIS-D,PHI-E,
(9)  YEMATA TOUOYEM ANIE MICARELLE – HIS-D,PHI-E,
 
Centre No: 1052 FONTEM EXTERNAL
Regist:36, Sat for 2 or More Subjects:34, Passed:9, %Passed:26.47, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  NGUAFAC GILBERT – BIO-B,CHE-C,ICT-D,
(2)  NKACHA LEONARD NCHABAUN – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  NKAFU OLIVETTE ATEHNWOH – BIO-B,CHE-D,
(2)  NJIFUA PAUL – HIS-C,PHI-E,
(3)  AKAMIN MARTIN – ECO-E,HIS-D,
(4)  RENEBEL EMEFUET – LIT-E,HIS-D,
(5)  TANGU BERTHA YUNIWI – HIS-D,PHI-E,
(6)  TANYI EVANUS TATAW – HIS-E,PHI-E,
(7)  TIKU NICODEMUS MBIJU – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1053 BERTOUA EXTERNAL
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:31, Passed:16, %Passed:51.61, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  NGANTHUI KONDJO FORTUNE ORNELA – LIT-E,FRE-C,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  DUCAS FUEN – FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(2)  SAGANG NGANMOU GRACE STEVIANE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(3)  SALIOU OUSMAN – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(4)  KFUBU NANCY – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  EBOULE LILIANE CAROLE – ECO-C,PMS-C,
(2)  KENKO BAMLOPPA WINNIE ARIOLE – LIT-D,FRE-C,
(3)  BETANGHA JOHN – LIT-E,HIS-C,
(4)  TCHEUKO WELAJI IBRAHIM CEIDRIC – FRE-C,REL-E,
(5)  AHMADOU FAYE – ECO-E,HIS-D,
(6)  ANYEH EJABI NJUME BRUNO – ECO-E,PMS-D,
(7)  AYISSI BALLA BERTI – GEO-E,HIS-D,
(8)  LADJOU TAMBOULA LUCIANO – ECO-E,HIS-D,
(9)  NAGOBE MARIE FLORANCE – FRE-E,HIS-D,
(10)  NANA WOCHI SONIA MICHELINE – LIT-E,HIS-E,
(11)  POUENDE DJIMKAM CECILE MARLYSE – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1054 BAFOUSSAM EXTERNAL
Regist:174, Sat for 2 or More Subjects:158, Passed:58, %Passed:36.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  MENDE POUFONG ANNIE JOSIANE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,PHI-E,
(2)  TETANG PIERRE NGNONGUINI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 23
(1)  WANAG MANFOUO JEAN BAPTISTE – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(2)  ZOUH PASCAR MUA – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(3)  LILIAN MANGEM NKWETI – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(4)  MOCHIE KENGNE CYNTIA KEVINE – FRE-B,HIS-D,PHI-E,
(5)  TAMFUCHIA COLLETTE ANNA NYANYOH – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(6)  BOUPDA TINGUENG SHALOM DAIS – BIO-D,CHE-D,ICT-D,
(7)  ENONGENE LOVELINE ALOH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(8)  FOSSUO COLLINS OJONG – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(9)  KAMGUIA PONE DANIELLE SONNIA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(10)  KENGNI SEZINE – FRE-C,HIS-D,PHI-E,
(11)  SAMA STELLA WATKUNA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(12)  TOUKAM NANDJOU THIERRY WILLIAM – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(13)  BENEDET YAKE TAFREY – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(14)  KUNSONA EUNICE BABILA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(15)  MBANKE PHILIP FOUNGUONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(16)  MEKWI RICHARD TAKU – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(17)  WALTER SAMBA TANYU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  ENONCHONG EBANGABI BETRAND – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(19)  MODESTIN MENKWE ABANDA – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(20)  NONO TCHONANG FLORIANE LESLIE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(21)  PENN FERNANDEZ AWA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(22)  TAYO MUGHA IRINE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(23)  ZELIO THIERRY APABELOU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 33
(1)  SEZONO NGNINGHA PIERRE – FRE-C,HIS-C,
(2)  AGBOR JUDITH MBU – HIS-C,PHI-E,
(3)  EMELDINE MBIYDZENYUY – LIT-E,HIS-C,
(4)  FEKOUOP MEFIRE FADIMATOU ZARAHOU – FRE-E,HIS-C,
(5)  GAMNJE NFORMI HANS – FRE-D,HIS-D,
(6)  HEUTE ELMIOLLE CAELLE – ECO-E,PMS-C,
(7)  KIGHA MOHMBAH DAREL E – BIO-D,CHE-D,
(8)  MAKODEM MARIE – FRE-D,HIS-D,
(9)  MOUHAMADOU KABIROU – FRE-D,HIS-D,
(10)  NYOH CLOVIS TIOVE – LIT-E,HIS-C,
(11)  TALLA TCHAMENZOMI RODRIGUE – PMM-D,FMA-D,
(12)  WEYGA HONORINE MESEH – FRE-C,HIS-E,
(13)  BEUGWE WANDJI LOICK – FRE-E,HIS-D,
(14)  CHARLOTTE EFOSI MALOWA – LIT-E,HIS-D,
(15)  DOUATSAP NDONGSON SCHISIN ARSENE – CHE-E,PMM-D,
(16)  KOME ARNOLD AKOLA – CHE-D,PMM-E,
(17)  NAHJELA RAISSA DIANE – FRE-D,HIS-E,
(18)  NSHOM JOSEPH NKWAIN – ECO-E,HIS-D,
(19)  OUANDIE SOH FOTSING PAUL – ECO-D,GEO-E,
(20)  OUMBE  FEUGANG  LANDRY – PMM-D,FMA-E,
(21)  RAIMATOU SIH KEBEI – LIT-E,HIS-D,
(22)  ZEH GHISLAIN MATHIEU – PMM-D,FMA-E,
(23)  BEH NWEI REBECCA NJEI – GEO-E,PHI-E,
(24)  BESONG TAKANG HUMPHERY – FRE-E,HIS-E,
(25)  BOUM NOUWEZEM STEPHANE – CHE-E,ICT-E,
(26)  DJOGOUANG FONGOU CHANCELINE LAURE – FRE-E,GEO-E,
(27)  KAMMEGNE  DJIMBOU JUDITH – ECO-E,PMS-E,
(28)  MANFOUO TSUANGYON – PMM-E,FMA-E,
(29)  METUGE PRINSLY NKALLE – GEO-E,PHI-E,
(30)  MOTCHEDJOU VERA JOSELINE – FRE-E,HIS-E,
(31)  TAH NESTOR NUVALA – BIO-E,CHE-E,
(32)  TCHOIFFO DZOUGUELA BRISCA – ECO-E,GEO-E,
(33)  TEM NOBERT MEH BANG – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1055 DOUALA EXTERNAL
Regist:263, Sat for 2 or More Subjects:243, Passed:102, %Passed:41.98, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  AKONG NGATE LOH – PMM-C,FMA-C,PHY-E,ICT-B,
(2)  MUMA PATRICIA ORYEB – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-D,
(3)  NDALLE MIRABEL NDALA – LIT-D,HIS-D,REL-E,PHI-E,
(4)  ONGMOLEL TITO ANNA DUCHESSE – LIT-E,FRE-C,HIS-E,REL-E,
(5)  NGUM MAMA – ECO-E,FRE-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 32
(1)  GAMBY BOUBOU – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(2)  TCHATAT EKWALLA MARCELLE DIEUNEDORT – BIO-B,CHE-C,FRE-C,
(3)  TITA CLIFFORD MUMA – BIO-C,CHE-C,FSN-B,
(4)  NSONG HENRIETTA NDEM – LIT-C,HIS-C,REL-C,
(5)  TCHINDA MARTIN – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(6)  DENG ANKUNGHA CHARLES – CHE-E,PMM-B,FMA-C,
(7)  NYUYMENKA HILARY FOLAH – HIS-C,REL-C,PHI-D,
(8)  AYUK ANNE TABI – BESONG – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(9)  CHE EVODIEN – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(10)  NCHOKO FESPAR ETHO – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(11)  BESUNGU PATRICIA – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(12)  CHE FERDINAND – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(13)  ELONG KWEDI CYNTIA ESTHER CALISTE – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(14)  ENYANG MONIQUE – FRE-B,GEO-E,HIS-E,
(15)  FORJINDAM MEDZANGBOH EPHRASILE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(16)  HAMILTON CHRISTIAN DIONGO – ECO-D,FRE-C,GEO-E,
(17)  LIEGHU AMINA TATANGOH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(18)  MAKOMI ADELPHINE CLAUDIANE – CHE-D,FRE-D,PMS-D,
(19)  BACHE CHARLES KUDI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(20)  EBOT ELVIS TANYI – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(21)  NOUHOU SALI GOURIA – BIO-E,CHE-D,FRE-D,
(22)  NVEPEWO SANDRINE LAURE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(23)  ABONGWA RUTH NDOSIRI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(24)  EPOTE JUDITH FLORE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(25)  JESSE TITO EPITE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(26)  NDJOUKOUO KEVINE FLORE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(27)  ORU REGINE NJOCK – LIT-D,FRE-E,HIS-E,
(28)  SIEGNI TIDJON LOIC KEVIN – BIO-E,CHE-E,FRE-D,
(29)  TEM ALEXANDER BUH – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(30)  UNICE PEMBE EYONG – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(31)  ACHA FLORENCE ENJEI – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(32)  CHE KALI NJITEM – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 65
(1)  TITANJOH MIRABEL ANWI – LIT-C,HIS-C,
(2)  ASHUEASIE NEHEMIAH – ECO-E,HIS-B,
(3)  ETSAKENG DUPLEX NIKSON – BIO-D,CHE-C,
(4)  FORMUKONG MUSTAPHA ZUPOPO – BIO-C,CHE-D,
(5)  MOUHET BAHETEN ESTELLE – FRE-C,HIS-D,
(6)  PEFOUTOU NGAFON MOUICHE VALON – FRE-C,HIS-D,
(7)  AKEM MARIE – NOELLE MANGEM – BIO-D,PMM-D,
(8)  AKUM BECKLY AKUM – BIO-C,CHE-E,
(9)  BEATRICE MBAH ZOUBAINA – FRE-C,GEO-E,
(10)  CARINE LAAFE – GEO-E,HIS-C,
(11)  EPIE ESTHER MUNGE – GEO-D,HIS-D,
(12)  GUH GABRIEL NJEKO – ECO-D,GEO-D,
(13)  MANKAA SHELA – HIS-C,PHI-E,
(14)  MBI FRAMBO DERRICK – FRE-D,HIS-D,
(15)  NGUM MATILDER – LIT-E,HIS-C,
(16)  NGWINGBEH ROSELINE – CHE-C,PMS-E,
(17)  TOGE NILA YUBONWI – BIO-C,CHE-E,
(18)  ANDIN MELANIE – HIS-D,PHI-E,
(19)  ASAH BELINDA BESEM – BIO-E,CHE-D,
(20)  BABILA EVARISTUS – FRE-E,HIS-D,
(21)  BISSIONGOL AKUM MARTIN – ECO-E,FRE-D,
(22)  CHE VERNATIUS AMBE – GEO-E,HIS-D,
(23)  EBENYE NELLE NATHALIE DORETTE MIREILLE – FRE-D,HIS-E,
(24)  ENOW CYPRIAN OBEN – FRE-D,HIS-E,
(25)  GUEKE WOUMFO MICHELE – FRE-D,HIS-E,
(26)  HONG RODRIGUE MICHOU – FRE-D,HIS-E,
(27)  KEZIA BONIFACE KUM – ECO-D,GEO-E,
(28)  LELE CHRISLAINE ARIELLE – FRE-D,HIS-E,
(29)  MAMBOH EMELDA – FRE-E,HIS-D,
(30)  MANGA BELINDA AZWE – LIT-E,HIS-D,
(31)  NANJI LEKUJI ROSE – HIS-D,REL-E,
(32)  NGEWEH LYDIA AGHO – BIO-D,CHE-E,
(33)  NGUM FUEN CARINE – CHE-D,GEO-E,
(34)  OKE JOEL EBANGHA – BIO-E,CHE-D,
(35)  SAKWE ITOE LOUIS NAKOMBE – LIT-E,HIS-D,
(36)  SHINGO BROWNLEY FONTAH – LIT-E,HIS-D,
(37)  TABOT VANESSA CYNTHIA ARIKAI – LIT-E,HIS-D,
(38)  TEH CARLSON NJIA – BIO-E,CHE-D,
(39)  WIRNGO SIDONIE AYOUVIA – LIT-E,HIS-D,
(40)  WOPINGWOH HONIEA MANUELLA – FRE-D,HIS-E,
(41)  ACHO FRANCISCA TANJOH – GEO-E,HIS-E,
(42)  ADIET NTCHONGANYI NARCISSE – ECO-E,PMS-E,
(43)  AGBOR WINIFRED BESONG TAKU – BIO-E,GEO-E,
(44)  AJINGE LOUISA PRECIOUS INGOH – LIT-E,FRE-E,
(45)  BABILA MAUREEN NDIBNU – LIT-E,HIS-E,
(46)  BAIYE MATILDA TAKEM – LIT-E,HIS-E,
(47)  BINENAH HONORINE – GEO-E,HIS-E,
(48)  CHECK CHARLINE ENGWARI – LIT-E,HIS-E,
(49)  CHOU PATRICIA KEBI NJI – HIS-E,REL-E,
(50)  DAVID RANZE ABAMUKONG – LIT-E,HIS-E,
(51)  EMMANUEL ATEH MUSIGE – FRE-E,HIS-E,
(52)  JULIOUS DOPGIMA TABEN – HIS-E,REL-E,
(53)  MBAKWA CAMARIKA INDAH – ECO-E,GEO-E,
(54)  MBENG LIDWINA ENACKA – HIS-E,REL-E,
(55)  MUNGU NELLY FORCHI – LIT-E,HIS-E,
(56)  NDANJI IRENE NGECHE – LIT-E,HIS-E,
(57)  NGWA PATRICK SHU – HIS-E,REL-E,
(58)  NJEI SARAH TEBID – ECO-E,HIS-E,
(59)  SHU NADINE ASOH – ECO-E,PMS-E,
(60)  SOLANGE KENJUH – BIO-E,GEO-E,
(61)  TAMBE MELVIS AKO – BIO-E,CHE-E,
(62)  TCHOUMI EUPHRASIE – LIT-E,HIS-E,
(63)  TOUKAM TCHOUPA LAURE – ECO-E,PMS-E,
(64)  TSAPLA AMEN PACE SOPPO – LIT-E,HIS-E,
(65)  ZACHEUS SUFO NCHU – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1056 MUNDEMBA EXTERNAL
Regist:26, Sat for 2 or More Subjects:24, Passed:11, %Passed:45.83, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  ASAH CIDUAN ACOMANDA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  ORUME DONITZ OBASE – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(2)  OJONG ELVIS TAMBE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  AFUH JUVIS NDAKWE – GEO-E,HIS-C,
(2)  MATOMBO HEWETT EKUMELI – CHE-D,PMM-E,
(3)  NWALOBE RAPHAEL MOSUME – PMS-E,REL-D,
(4)  OPONDE RUTH PEMBE – HIS-D,REL-E,
(5)  OTTE LIONIE BEA – LIT-E,HIS-D,
(6)  BELTOS BIM BOH – HIS-E,REL-E,
(7)  EFFIOM CLEMENT EFFIOM – HIS-E,REL-E,
(8)  OCHOACAMBA NERIUS MOKEO – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1058 SELF – RELIANCE COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL BALI
Regist:9, Sat for 2 or More Subjects:9, Passed:5, %Passed:55.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TANYI  YVONNE NAHGWAA – LIT-B,HIS-B,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 4
(1)  BOBIMWO CLARISE – GEO-E,HIS-C,
(2)  BUBA NDINGKA’A TITA – HIS-C,PHI-E,
(3)  TCHAMGOP NKWONJI DOLLY EVE – LIT-D,HIS-D,
(4)  NYONGSANGA  NAHLELA  GANYONGA – GEO-E,HIS-E,
 Centre No: 1059 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL SANGMELIMA
Regist:8, Sat for 2 or More Subjects:8, Passed:5, %Passed:62.5, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TARIAH SOGBEYE GERALLDO – GEO-E,HIS-D,FRE-D,
 
Passed in 2  Subjects: 4
(1)  NKOU NTIMBANE JEAN BERTIN – FRE-D,HIS-D,
(2)  BITYALA ROGER CEDRIC – FRE-E,HIS-D,
(3)  NJILAH MOUSTAPHA – FRE-D,HIS-E,
(4)  ESSAME MEDOU STEPHANE – HIS-E,FRE-E,
 
Centre No: 1060 COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL BAMBUI
Regist:108, Sat for 2 or More Subjects:107, Passed:66, %Passed:61.68, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  MUSONGWE HENRY YENKONG – ECO-E,GEO-C,HIS-C,REL-C,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  MBAH JEANNETTE AMEH – ECO-A,GEO-D,PMS-E,REL-B,
(2)  LAIKA VALERIE TAMA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(3)  LALITA TENGANDI NDIFORCHU – ECO-E,LIT-D,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 24
(1)  NJECK THECLA ANWECK – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(2)  ADZINAKU ALAIN AKEM – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(3)  GALABE MELDRICK KUNSUNANA – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(4)  NDON JULIENNE ENGWARI – BIO-C,CHE-D,REL-D,
(5)  AMPO ONEGUE VANESSA – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(6)  ATANGA YANICK AMAHNUI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(7)  BAIYE BARRY NYENTY – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(8)  CONRAD DIANGHA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  NGONJA NDOKE EBOT – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(10)  PHUYUNYU ANNA PHUKUNSAM – BIO-D,CHE-C,GGY-E,
(11)  TCHABET NENWA FULBERT MARCEL – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  EBOT ANALYST AYUK – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(13)  ESSAME YANNICK JOEL – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(14)  KUMAH GAVINE FUMBUNIWIH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(15)  KUMATAN DERICK VUMOMBI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(16)  MBONUA ALAIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(17)  NDEDI SHERIDAN BESUA – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(18)  NSABOH ROLAND – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(19)  NSOM DORIS NONO – ECO-E,GEO-E,REL-C,
(20)  TCHIAZAH AMBE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(21)  CAREEN NGUM – BIO-E,FSN-E,REL-D,
(22)  NDINYANKA MELVIS NAGHO – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(23)  NGWI ANNETTE MBO – BIO-D,FSN-E,GGY-E,
(24)  ABANG ENANGA KINDE ANUARITE – ECO-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 38
(1)  ACHI SERAPHINE AMBAH – BIO-C,FSN-D,
(2)  AFAH GODLOVE NWIJWIN – GEO-E,HIS-B,
(3)  ALUV NUELA TIH – BIO-C,CHE-D,
(4)  DEMUS MBUYA KENDU – BIO-C,GGY-D,
(5)  KEH CLINTON NDI – ECO-E,HIS-B,
(6)  ABIGAL EFFIOK JOHN – BIO-D,FSN-D,
(7)  EUNICE TEDEFACK – LIT-E,HIS-C,
(8)  FORLUM WALTERS FORCHI – GEO-E,HIS-C,
(9)  HADIJA ABDOURAMAN – GEO-E,HIS-C,
(10)  NGELA EDITH TANYI – GEO-D,HIS-D,
(11)  NUKUNA RAYMOND GWANVOMA – BIO-E,REL-C,
(12)  NYOHNUNFON TATA FON CEDRIC – HIS-C,REL-E,
(13)  PENN COLLINS AWAH – GEO-E,HIS-C,
(14)  TAKU DESMOND ANGAH – HIS-C,PHI-E,
(15)  WANKA ANTUANETTE AWANGWEH – LIT-D,HIS-D,
(16)  WERENYEN JUDE FRU – GEO-E,HIS-C,
(17)  ALOBWEDE GRACE MBULE – ECO-E,HIS-D,
(18)  AZANUI HASLERIG TIMNGUM – GEO-E,HIS-D,
(19)  EMAH KINGSLEY ANGOHO – HIS-D,PHI-E,
(20)  GUIMONA MANKA’A – LIT-E,HIS-D,
(21)  NDOH KINGSLEY TETA – GEO-E,HIS-D,
(22)  NJEH BLANCHE ANWEI – BIO-E,GGY-D,
(23)  SHUMBE BIHNWI MARYANN – BIO-E,FSN-D,
(24)  SIRRI CHANCELINE CHE – BIO-E,FSN-D,
(25)  AMBE CAREEN LUM – FSN-E,GEO-E,
(26)  AWOWE DESMOND CHUHNGONG – ECO-E,GEO-E,
(27)  BOH ETIAN PHUKUNSAM – BIO-E,GGY-E,
(28)  EBONGWE EMILIA ULE – GEO-E,HIS-E,
(29)  EKUMEDI JEMEA WASE – GEO-E,HIS-E,
(30)  ISELI LOVELINE ISANGE – GEO-E,HIS-E,
(31)  LOMBE LINDA ESOLE – HIS-E,PHI-E,
(32)  MUNJANG SHANCELINE NAYAH – BIO-E,GGY-E,
(33)  NCHANG RALIBEL – BIO-E,CHE-E,
(34)  NDIFOR COLLINS – BIO-E,REL-E,
(35)  NUMFOR ERNESTINE SOMBONG – GEO-E,HIS-E,
(36)  SANDRINE BIH MUNDI – GEO-E,HIS-E,
(37)  TEBO CYNTHIA TIMBEN – GEO-E,HIS-E,
(38)  TIM DANETTE ENAM – BIO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1061 NDOP COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL NDOP
Regist:15, Sat for 2 or More Subjects:14, Passed:4, %Passed:28.57, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 4
(1)  TATAPONG ERIC NWINDEPEH – BIO-D,REL-C,
(2)  NUMWEH CHARLOTTE NGWEH – LIT-E,HIS-D,
(3)  FONGONG ISSA SACO-O – GEO-E,HIS-E,
(4)  NKONGE SAKWE MAXCELINE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1062 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL KUMBO
Regist:570, Sat for 2 or More Subjects:570, Passed:461, %Passed:80.88, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 41
(1)  KIZITO NYUYTIYMBIY – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  NKWAWIR BELTUS WIYSOBUNRI – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(3)  ATEGHA JESPA KANGKWALAH ATEGHA -BIO-B,CHE-A,FMA-A,PHY-B,PMM-A,
(4)  BAINKONG KENGKOH PHILEMON – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  NGONG IVOLINE-CLARISSE KIELEH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(6)  HADISON SHALANYUY WIRYUMBONG – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(7)  NGONG IVAN-CLARE WIRDZE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  NDINTAWEL LINDA GHENDE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(9)  NDZI FORNINWE NFOR – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-B,
(10)  NGORAN ARISTIDE TEHTINNYUY – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(11)  NGORAN MODESTE SHAMNYUY – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(12)  OFIMBOUDEM NGUETSA ARSENE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(13)  BANYUY JUSTINE SHWEMYAR – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(14)  SHUIMUH EZEKIEL NJODZEKA – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(15)  WIRNDZEREM FADILA NTANYUY – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(16)  CYRIL FONYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(17)  LUKONG SYNTIA WIYSAHNYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(18)  MBOH KEVEN FONSI – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(19)  TOMNTEH AUGUSTINE NGORAN – BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(20)  COLLET FONYUY WIYEE – ECO-C,LIT-D,HIS-B,REL-B,ICT-D,
(21)  SHIYGHAN ROISETT FOMONYUY – BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(22)  LUKONG ROSALINE KUSHU – BIO-B,CHE-B,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(23)  SEMERNYUY COLINE CHIN – ECO-D,GEO-E,HIS-C,REL-C,PHI-A,
(24)  CHUNG KELKIN – ECO-D,GEO-E,PMS-A,FMA-B,ICT-E,
(25)  FONYUY BETRAND KEGMOKA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(26)  JUNGWA DOUGLAS LETCHIN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(27)  MBUYE GILBERT YUNKAVI – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(28)  NDINTAWEL HILDA MAI – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(29)  NTANI DEVINE LEINYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,REL-B,
(30)  TAHNTENG BRANDON FONYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(31)  TEHTINLA RENATER – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(32)  FON TERENCE NDZEDZENYUY – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(33)  FONYUY MARIE-CLAIRE VERNYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(34)  KONGKUI BERINYUY EMALE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(35)  NDIFON AMMELL GHAWEL – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(36)  NTASIN VERONICA NYUYBINI – BIO-D,CHE-B,PMM-C,PHY-E,REL-E,
(37)  NWANG FELIX NGALLA – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(38)  ASONSAIGHA CILAS WIRNGO – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(39)  NGORAN DAVID FONDZENYUY – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHY-E,REL-D,
(40)  NDIKAKA NICHOLINE NKONG – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(41)  JATOR ALVIN NFOR – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 68
(1)  BLANDINE BANFEGHA – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-C,
(2)  ESOH KUM KEVIN – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-C,
(3)  DZEAYE CLARIS NYUYTIYMBIY – ECO-B,GEO-D,FMA-B,PMS-A,
(4)  KONGNYUY JANET SOLA – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,
(5)  STEVE BERINYUY MAINSAH – BIO-A,CHE-C,PMM-A,PHY-D,
(6)  MBOA NELVIS FOMBAN – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(7)  SIMAAH GILFORT FANKA – BIO-B,CHE-E,PMM-A,FMA-B,
(8)  TANGO ELISON B – LIT-B,FRE-B,HIS-B,PHI-D,
(9)  VERLA RENE NYUYDZE – BIO-A,CHE-A,PMM-C,PHY-E,
(10)  WIRNDZEM LEONARD DZEAYE – BIO-A,CHE-D,PMM-C,FMA-B,
(11)  WIRNGO EDWIN NJOYEE – CHE-C,PMM-A,FMA-B,ICT-D,
(12)  CHIN CHRISTEL FONYUY – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(13)  FABRICE FONYUY – BIO-C,CHE-C,GGY-B,REL-D,
(14)  KWALAR RAYMOND GWAYA – ECO-E,LIT-C,HIS-B,PHI-B,
(15)  LANJO BERTRAND NYUYDZE – CHE-C,PMM-C,FMA-A,PHY-E,
(16)  MAINIMO EDMOND NYUYKI – BIO-D,CHE-D,PMM-A,FMA-C,
(17)  SULIKA EMILE TARDZENYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(18)  TANGWA BOLDWIN NDIMONGANG – ECO-C,GEO-B,PMS-D,ICT-C,
(19)  TATA RUDOLF KONGNYUY – BIO-B,CHE-D,GGY-C,REL-C,
(20)  YUYUN ERIC YUNGSI – ECO-C,GEO-D,PMS-C,REL-B,
(21)  AFONI TERENCE KANJO – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(22)  FONDZENYUY JULIUS NDZEM – LIT-C,HIS-D,REL-B,PHI-D,
(23)  NGEDZEYEM JOEL BURINYUY – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(24)  NJOLAH SYNTHIA BONGSHE – BIO-C,CHE-C,GGY-B,REL-E,
(25)  NSAIDZEDZEE GILIETH BERINYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-D,
(26)  NTAIMA CLAUDE KEBUH – LIT-C,HIS-B,REL-C,PHI-E,
(27)  ODETTE NYUYYENI – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(28)  TIYVERLA ERIC – ECO-E,GEO-C,HIS-B,PHI-C,
(29)  WIRBA NELSON BERINYUY – ECO-C,PMS-A,GEO-E,FMA-D,
(30)  AAMON ALEX WIRNGO – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-D,
(31)  BANIN ROSETTE MAINYUY – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-E,
(32)  ETA BEATRICE MPEH – BIO-E,CHE-C,PMM-B,FMA-D,
(33)  MEYEH ELIZABETH NYAHNYOH – BIO-C,CHE-D,REL-D,PMS-C,
(34)  MISPALINE YEKEIKI – LIT-E,FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(35)  NFONKA ANDREW TATAH – BIO-B,CHE-C,GGY-D,REL-E,
(36)  NTSIDZENYUY CLOVIS NKIMDZE – BIO-C,CHE-D,PMM-B,PHY-E,
(37)  NYUYDZELE ALVIN YENSINKEM – BIO-E,CHE-C,PMS-C,FMA-C,
(38)  TEDDY PHILIP NDIBUN – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-D,
(39)  WANLO LAWRENCE CHONGWAIN – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(40)  YISHU RITA BONGABAH – BIO-C,CHE-E,PMM-B,FMA-D,
(41)  YUVEN MABEL MBUMINYUY – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(42)  YUWONG GLORY KERNYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-E,REL-D,
(43)  BABA EMMA FUEN – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(44)  BELLA LEMVEN – BIO-C,CHE-C,GGY-D,REL-E,
(45)  HASSAN MOHAMADOU AVINIVI – BIO-B,CHE-D,PHY-E,ICT-D,
(46)  KWI NYONUCHI CYRIL – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(47)  MBIPEH EMELDA MBOH NDI – BIO-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(48)  SHOFOLA FELIX YUWONG NDZEYEFIY – BIO-C,CHE-E,GGY-B,REL-E,
(49)  DZEDZE SANDRINE BURINYUY – LIT-C,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(50)  KUNSE ALMA YIVEN – BIO-B,CHE-E,GGY-E,REL-D,
(51)  NTASIN BERNARD FONYUY – BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-D,
(52)  SHIRY JOANMARY REMYEH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(53)  TARORDZENYUY BERENICE DZELAMONYUY – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(54)  TATAH MODEST LASUM – BIO-D,CHE-D,GGY-C,REL-E,
(55)  BURINYUY IMMACULATE NSOSEKA – ECO-C,GEO-E,PMS-D,ICT-E,
(56)  CLEMAX MENGVEN – BIO-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(57)  FANKA CHRISTIAN NJIMOLUH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(58)  SHANKE COMFORT SHAMLA – ECO-D,GEO-E,PMS-C,ICT-E,
(59)  SHIYNYUY HAZEL BERINYUY – GEO-E,ECO-E,HIS-B,ICT-E,
(60)  TATAH CHARLTON KEBAM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,ICT-D,
(61)  WENONG DOMINIC CHEK – CHE-D,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(62)  KEMBUNG JAPHET MKONG – BIO-E,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(63)  KONCHE RICHARD KADZEM – LIT-E,FRE-E,HIS-D,PHI-D,
(64)  LIMNYUY NEVILLE BANBOYE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,ICT-E,
(65)  SHIYNSAH LAURENCE WONGIDZELE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,ICT-E,
(66)  BAN-NAVTI BON-NAVENTURE NYUYKONGE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-D,
(67)  MBINKAR MARCEL BERINYUY – BIO-E,CHE-D,REL-E,ICT-E,
(68)  KILLO BLAISE VERNYUY – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 182
(1)  NJOKA MARIA GORRETTI SIMO – ECO-A,GEO-B,HIS-B,
(2)  ABUBAKAR NJODZELA TUME – BIO-B,CHE-C,PMS-B,
(3)  BERLA EMMANUEL FONDZEMBAM – BIO-B,CHE-B,GGY-C,
(4)  DIOM MARINETTE BIYEH – BIO-B,CHE-C,GGY-B,
(5)  DZELAMONYUY EMMANUEL KONYUY – BIO-B,CHE-C,GGY-B,
(6)  VERANSO MALVIS BONGYU – BIO-A,CHE-B,PMM-D,
(7)  BONGCHU COLLINS YIYEN – BIO-B,CHE-C,GGY-C,
(8)  KUKIY-NYUY YAYA EMELINE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(9)  NGEDZEYEM CLIFFORD VISHA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(10)  TAR ALBERT NFON – CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(11)  TUKOV MATHIEW NYUYKONGHE – BIO-B,CHE-C,REL-C,
(12)  YILARENG BRENDALINE BANYUY – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(13)  AUDU MASJIT MBIYDZENYUY – LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(14)  BERTILLA BIN-NYUY – BIO-C,CHE-B,GGY-D,
(15)  BIGHKINYU HONORINE – BIO-C,CHE-C,GGY-C,
(16)  CHADWIN DZELAMONYUY – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(17)  FONBAH NICOLINE DULAFE – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(18)  KENGRAN RENNE LONTUM – BIO-A,CHE-C,PHY-E,
(19)  KONGNYUY MERRYLILY BERINYUY – BIO-A,CHE-C,PMM-E,
(20)  KPUKIYUNG ROLAND – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(21)  MBANG CLAUDIA BANFILA – BIO-D,CHE-C,GGY-B,
(22)  METANIN NESTOR – BIO-D,CHE-C,GGY-B,
(23)  NDI BELINDA NJENYOH – BIO-B,CHE-B,PHY-E,
(24)  NGWA CHE RUFUS II – LIT-D,FRE-B,HIS-C,
(25)  NGWANG DIEUDONNÉ NYIANCHI – BIO-C,CHE-C,PMM-C,
(26)  NJOBATI CONSTANTINE BERINYUY – ECO-B,GEO-D,PMS-C,
(27)  NSABINLA GILDAS SYSILA – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(28)  SINGEH MARCEL NGALIM – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(29)  TATA NANCY KINYUY – LIT-D,HIS-B,REL-C,
(30)  WIRGHAM EMILE TO’ONYUY – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(31)  YAHYAH FONYUY BERTILLA – LIT-D,FRE-B,HIS-C,
(32)  YENVEN FADIMATU SHUYIKA – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(33)  DINAYEN DZELAMBONG BELIRTA – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(34)  DINKA CLIFFORD LONTUM – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(35)  EDISON FONYUY – ECO-E,GEO-D,PMS-A,
(36)  FONDZENYUY STEPHAN LAHKA – GEO-D,HIS-C,PHI-C,
(37)  FUCHI KILIAN KOMWIGHEL – GEO-D,HIS-B,REL-D,
(38)  GAMBO ABDU RASHIDU – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(39)  JAMILATU ENOSAU – BIO-B,CHE-C,PMS-E,
(40)  JESSICALIYA KIDZERU – LIT-D,FRE-D,HIS-B,
(41)  KENKOH BLESSING TEH – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(42)  LAGHAI SANDRINE TIRLAMO – BIO-D,CHE-D,PMM-B,
(43)  NCHUKIE KINGSLEY MIKWA – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(44)  NSAH CLAUDETTE MBOH – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(45)  NTANTAN EPHESIANS NCHINDA – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(46)  SHILLIE PAUL VERNYUY – BIO-C,CHE-C,PMS-D,
(47)  SILAV SANDRIL BURINYUY – GEO-E,HIS-C,PHI-B,
(48)  SUIRENG CARL TIRLAMO – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(49)  VIBAN LIZA BERINYUY – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(50)  ANDE LIONEL FUAMI – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(51)  BONGFEN JOSEPH SELAMO – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(52)  CHINFON CHRISTIAN BERLINYOH – BIO-C,CHE-E,GGY-C,
(53)  FEGHANG DESMOND BONGJAM – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(54)  FON MACDONALD FENISIKA – ECO-D,GEO-D,HIS-C,
(55)  FONCHAM DESMOND FON – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(56)  JAIDZEKA RUTH YISHU – ECO-D,LIT-E,HIS-B,
(57)  KINGSLY MOKIKA – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(58)  LUKONG CLAUDETTE LEINYUY – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(59)  LUKONG SAMIRATU BERINYUY – BIO-C,CHE-E,GGY-C,
(60)  MARIYAM NAARI – BIO-C,CHE-C,PMS-E,
(61)  MBIYDZENYUY BARKATU SHALANYUY – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(62)  MENGNJO CLIVE BONGNYANG – CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(63)  NDZEGHA ALIYU FOAKA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(64)  NDZELANYUY BENARDINE – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(65)  NGOBEH RELINDIS WOUH – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(66)  NJOWIR CHRISTABEL ADZEMYE – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(67)  NKWAWIR FLORA REACAIL – BIO-B,CHE-D,GGY-E,
(68)  NSAMBUH DEUDONE BONGSAKA – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(69)  NSOTAKA  AUSTIN WIRNGO – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(70)  TAKWE EDNA AKUM – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(71)  TANLAKA MARCELINE YENLEH – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(72)  WIRKOM FLORA BONGFEN – BIO-B,CHE-D,GGY-E,
(73)  WIRNGO JULIUS DINAYEN – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(74)  BANLANJO YOLAND KONGLA – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(75)  BEGEAH MENCHA DAVID – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(76)  DZELAMONYUY NURA KONGLIM – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(77)  DZEWOLA CLARISE LAYEN – LIT-E,HIS-D,PHI-C,
(78)  EMILE LIFOTER – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(79)  FARIDATU SHONGRILA – ECO-D,LIT-E,HIS-C,
(80)  FENUI NDIMUNDOH CHAFAH PRUDENCIA – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(81)  FONDZEYUF ESTELLA SUIRU – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(82)  GHANGHA BERNADETTE GVESEH – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(83)  JOYCILINE BONGKISHERI – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(84)  KENKOH ELVIN FELAI – ECO-E,GEO-C,HIS-D,
(85)  KENRAN AVITUS NGALA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(86)  KINYUY EMELDA WIYSAHNYUY – CHE-D,BIO-D,GGY-D,
(87)  KONFOR RAHAEL MULIH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(88)  LAMMELUF GRACE BANINVER – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(89)  LEH PLATINE LIMNYUY – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(90)  LEMLA CYNTHIA NYUYBIMINI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(91)  LEUTEU PETMI PATRICK – BIO-B,CHE-E,PMM-E,
(92)  LISETTE AGIRKA – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(93)  MBANWE RHODA BERI – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(94)  MBORONG NEREUS FONGEH – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(95)  NCHOTU GODLOVE TONG – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(96)  NFIE ELVIS TAH – GEO-E,HIS-D,REL-C,
(97)  NGEHNSO EUSEBIUS DINO – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(98)  NGONG ERIC NYANYOH – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(99)  NILVIS BONGKIYOI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(100)  NJODZELA GERARD – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(101)  NKAIMBI TERENCE MAHWOH – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(102)  NKANGHE SOLANGE NENE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(103)  NSAI CECILIA BANBOYE – BIO-E,CHE-C,PMS-D,
(104)  NYUYWIR PETER KIYNYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(105)  SHEY CARINE BIIH – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(106)  SHEY PAULO NFOR – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(107)  SUIKA AMINATU WIYSIY – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(108)  TAFON EMILE NSAHGHAH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(109)  TANYU ERENE NGWANY – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(110)  TATA BLESS MBINGJOH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(111)  WIRBA ERNESTINE MBIMENYUY – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(112)  WIRKOM LUCIEN NYUYKI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(113)  WIRNGO FARIHATU ADAMU – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(114)  WIYSENYUY MARIE YILA – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(115)  YENSILA LOVETTE DZELAMONYUY – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(116)  YISHUU ODETTE – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(117)  YUVEMVI TAKOV MOSES – BIO-C,GGY-E,REL-D,
(118)  YUVEN ALIMRAN DUSHEMNYUY – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(119)  BABAH SEVIDZEM PASCALINE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(120)  DZELAMONYUY KENRICK TONY – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(121)  DZEVELA MIRABEL VERLA – BIO-E,CHE-C,GGY-E,
(122)  EMILE BAHTI – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(123)  FAI ABDUL-RASACK YANG – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(124)  KENKOH LAURA NDIY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(125)  KINGSLY NYUYASHAM – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(126)  KOMBAN CHARLOTTE VERNYUY – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(127)  KWAJIKA PETRA MOLONFONYUY – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(128)  LORETTA NSAI WIRYEH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(129)  LUKONG MELENE DUNRINYUY – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(130)  LUKONG SUINYUY CLARIS – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(131)  MEYE CHANTAL NYUYMENGKA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(132)  NDIKAM RENE NJIAH – GEO-E,HIS-C,ICT-E,
(133)  NENA CHANCELLINE BINAIN – LIT-D,FRE-D,HIS-E,
(134)  NGALA EDABELLE BONGLA – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(135)  NGALIM SANDRIA BONGLA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(136)  NGEH ELVIS BANADZEM – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(137)  NGONDZEN SERGIENE MBERILE – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(138)  NGORAN MARCEL LEIKEKI – BIO-E,CHE-C,PMS-E,
(139)  NJOLAH CYNTHIA DZEWOLA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(140)  NJOWIR LOUISA MBIYDZEYUF – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(141)  SAHFE HERRIBERT KUNANNYUY – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(142)  SHANG DORINE SHULA – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(143)  SUIKA ISHATOU DZELAMONYUY – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(144)  SUNJO ODILIA NYUYKI – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(145)  TAKU ELODINE YUN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(146)  TATAH ALVINE BABACK – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(147)  TATAH TERENCE FONYUY – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(148)  TAVGHAM ROSSETE BERINYUY – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(149)  WIRBA ROSEMARY LIMNYUY – ECO-E,PMS-C,FMA-E,
(150)  WIRNGO BRENDALINE NYUYFONI – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(151)  WIYVEN REMUNDA BONGNAVTI – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(152)  YUNIWO SOLANGE NGWAKFE – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(153)  YUVEN IVOLINE NANGSIN – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(154)  ABUBAKAR BILALU MUHAMADU – BIO-D,CHE-E,ICT-E,
(155)  AFSAH MOKIA NADIA MBINKAR – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(156)  AGBOR PENUEL MBENG – BIO-E,CHE-E,REL-D,
(157)  ALUDIMBOM ABAIN STEPHANY – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(158)  BANYUY SYLVIE YONGWEH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(159)  BAWE BLESSING NKUH – BIO-D,CHE-E,REL-E,
(160)  BOMKI CELINA BONGNAVTI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(161)  DINE MARICLAIRE LEINYUY – BIO-D,CHE-E,PHY-E,
(162)  FANWONG CLOMARICK YIVEN – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(163)  FON YVETTE MESIY – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(164)  FONDZEWONG YVETTE BONGSIYSI – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(165)  FONTEM PAUL JUMBAM – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(166)  JOHN NFOR – ECO-E,GEO-D,HIS-E,
(167)  KINGA LOUISA KINYUY – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(168)  LUKONG BELVIAN KONGLA – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(169)  NAHNGWE BETRAND TARNTEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(170)  NDINGONG CORNELIUS MANGEW – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(171)  NGORAN AMSHATU JAIKA – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(172)  NGWAH ANTHONY KONGNYUY – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(173)  NKEMNGIM PATIENCE YIMNAI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(174)  NYUYDZELE BENIS MELAME – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(175)  RASHEAL SIGIME – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(176)  ROGER LENDZEMO – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(177)  SAGHEN LAURA YURIKA – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(178)  SUILA ZULKIPHLY MBIMENYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(179)  TANSI COURAGE KIKWI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(180)  WIRKOM LIBRETTA SIGHAN – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(181)  YUNSAI MARY ASHERI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(182)  KENGNJO OLGA YULA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 Passed in 2  Subjects: 170
(1)  KAMGA ALPHONSE KUVINYU – GEO-B,HIS-B,
(2)  TATA LESLY LEIYEN – BIO-B,CHE-C,
(3)  WIYKIYNYUY BENNIS BONGKIYOY – BIO-B,CHE-C,
(4)  BANINLA BORIS KIVEN – BIO-C,CHE-C,
(5)  BIME ROSINA KIBONG – LIT-D,HIS-B,
(6)  KINDONG LEONARD NFONDOM – BIO-B,CHE-D,
(7)  LENDZELE FALON BOSHIYKAMO – BIO-B,CHE-D,
(8)  LOUIS LENDZEMO – BIO-B,CHE-D,
(9)  MBUEH BERTILLA KUOH – BIO-B,CHE-D,
(10)  NKUP SABESTIAN NIMUJA – BIO-B,CHE-D,
(11)  TATA CHARLES BIME – BIO-B,CHE-D,
(12)  WIRMVEM THEOPHILE FONYUY – BIO-B,CHE-D,
(13)  YEEH CLIFFORD KWAJIKA – BIO-C,CHE-C,
(14)  YIRAN ETIENNE TANGKA – BIO-B,CHE-D,
(15)  YUNDZE FRANCISCO SEWOYEBA’A – BIO-B,CHE-D,
(16)  ADRIAN LIMNYUY KINKINEN – GEO-D,HIS-C,
(17)  BIMELA YOLANDE BERI – LIT-C,HIS-D,
(18)  CLAUDETTE NGON NFON – BIO-C,CHE-D,
(19)  CLOVIS BONGBANDREY VIBAN – BIO-D,GGY-C,
(20)  DIYMBAH MALTHURIN TONSO – BIO-C,CHE-D,
(21)  DORIS BONGLA – PMS-B,REL-E,
(22)  JATOR BENOIT KAWEB – HIS-B,PHI-E,
(23)  KIBUH SONABEL ESANGNYOH – ECO-D,HIS-C,
(24)  KPUNTIR PRUDENCIA KIVEN – BIO-D,GGY-C,
(25)  KUSHU TARDZENYUY MICHAEL – GEO-E,HIS-B,
(26)  NDZE ROMEHANS NYUYKONGI – GEO-D,HIS-C,
(27)  NDZELEN EMILE JUMBAM – LIT-E,HIS-B,
(28)  NGWANYI THEOPHILUS NTUNYUY – LIT-E,HIS-B,
(29)  SERI DZEKEWONG SYLVANUS – HIS-C,PHI-D,
(30)  SIDONNE BANFOGHA – BIO-C,PMM-D,
(31)  TAKWA MARCELINE TUME – GEO-E,HIS-B,
(32)  TANGIRI YVONNE MEI – BIO-C,CHE-D,
(33)  TATA DENIS NDZEGHA – BIO-C,CHE-D,
(34)  TUKOV CLAUDINE KILA – HIS-C,PHI-D,
(35)  WIRNDZEREM EMIL LIHDZEMO – HIS-D,REL-C,
(36)  WIRSIY IVOLINE BERINYUY – HIS-C,PHI-D,
(37)  YUFENYUY BASIRU SHIYNSAH – BIO-C,GGY-D,
(38)  YUFENYUY EMILE LAKINYU – GEO-E,HIS-B,
(39)  YUFENYUY VALERIE LIMNYUY – BIO-B,CHE-E,
(40)  BANLA LAWRENCE – GEO-E,HIS-C,
(41)  BELLO DZEVER IMMACULATE – LIT-E,HIS-C,
(42)  BONGFEN BORIS – GEO-E,HIS-C,
(43)  BONGKIYUNG ANSELM SEWOYEBAA – BIO-C,CHE-E,
(44)  DJIN VERONICA DJIWE – GEO-E,HIS-C,
(45)  DUFE LEONARD NYUYFONI – BIO-D,CHE-D,
(46)  DZEKA LARISA YUFENYUY – BIO-D,CHE-D,
(47)  DZEVEM SHALOTE KIVEN – LIT-E,HIS-C,
(48)  FAI ETIENNE NFI – CHE-D,GGY-D,
(49)  FOMBAD FERDINAND TAKO – BIO-D,CHE-D,
(50)  KELA FREDERICK EDUBEN – GEO-E,HIS-C,
(51)  KIBENGHEN MEDARD SHWEHMBOM – BIO-D,CHE-D,
(52)  KIFEM MIRABELLE BONGDZEM – BIO-C,CHE-E,
(53)  KONTENG BLESSING TEH – LIT-E,HIS-C,
(54)  LOVETTE DZEKEM – GEO-E,HIS-C,
(55)  MUNGWA ELVIS NCHUGO – GEO-E,HIS-C,
(56)  NFON OTHNIEL NYOHFI – LIT-E,HIS-C,
(57)  NGAH THEOPHILE SIGHAN – GEO-E,HIS-C,
(58)  NGORAN EUGINIA WIYLANYUY – LIT-E,HIS-C,
(59)  NGORAN RAHIMATU BONGSISI – GEO-E,HIS-C,
(60)  NGWANI HANS BODOSI – BIO-D,CHE-D,
(61)  NKINEN MARY-STELLA EKINYOH – BIO-D,GGY-D,
(62)  NSAKSE BELINDA CHEKE – LIT-E,HIS-C,
(63)  NSAMI KINDNESS SHEE – ECO-E,HIS-C,
(64)  NTEH BLANCHE AFONI – BIO-D,CHE-D,
(65)  SHEY MISPALINE VERNYUY – LIT-E,HIS-C,
(66)  SUILA ASTA YULAMO – BIO-C,GGY-E,
(67)  TANJONG CHRISTABEL GESHING – BIO-D,PMS-D,
(68)  VERDZE LILIAN BIRWONG – LIT-E,HIS-C,
(69)  VERSHIYI CATHARINE SUWUN – ECO-D,PMS-D,
(70)  WIRDZELII LUKONG DIANE – LIT-E,HIS-C,
(71)  WIRDZEREM CLODETTE NYUYU – BIO-D,CHE-D,
(72)  WIRNGO RUGAIYATU GHAKIKI – LIT-E,HIS-C,
(73)  YEMBE KINDNESS WIBAH – GEO-E,HIS-C,
(74)  YUFENYUY FIDELIA NKAAH – LIT-E,HIS-C,
(75)  AFI SHERON KINYUY – BIO-E,CHE-D,
(76)  AFUH BERTIN CHE – GEO-E,HIS-D,
(77)  AYUNI HONORINE – GEO-E,HIS-D,
(78)  BANLANJO JOHN COLLINS SUNJO – BIO-E,GGY-D,
(79)  BARIYA INUSA MUSA – LIT-E,HIS-D,
(80)  BAYE MEVIS BERINYUY – GEO-E,HIS-D,
(81)  BENEZET MENGLA – LIT-E,HIS-D,
(82)  BERINYUY FERDINAND NTANI – GEO-E,HIS-D,
(83)  BERKA SABASTIAN – GEO-E,HIS-D,
(84)  BOINILA MELODY – LIT-E,HIS-D,
(85)  CHIN JEAN CLUADE BERILIY – BIO-E,CHE-D,
(86)  CHIN TOMLA LIDWINA – ECO-E,HIS-D,
(87)  CORNELIUS BERINYUY – HIS-D,PHI-E,
(88)  ETHEL NYUYDZEWIRA – GEO-E,HIS-D,
(89)  FLORA SHIYLA – BIO-D,GGY-E,
(90)  FONYUY BRENDALINE DOR – LIT-E,HIS-D,
(91)  FRANKLIN TANRENYUY AYAR – LIT-E,HIS-D,
(92)  GHAM FAITH BERINYUY – LIT-E,HIS-D,
(93)  JEAN-CLAUDE YUFENYUY – GEO-E,HIS-D,
(94)  KEMBU TERNECE GHAWEL – LIT-E,HIS-D,
(95)  KEVIN PAUL NYUYDINI – GEO-E,HIS-D,
(96)  KIMBI NADINE NYEH – GEO-E,HIS-D,
(97)  KUIYEN LEMVEN FINAKIY – BIO-D,PMS-E,
(98)  LAFEN MENGTIR CALVIN – LIT-E,HIS-D,
(99)  LAISIN PETRA NYUYULIMMI – BIO-D,PMS-E,
(100)  LANGWA LOUIS NYUYKI – GEO-E,HIS-D,
(101)  LAWIR MARCELINUS LAWIR – GEO-E,HIS-D,
(102)  LENDZEMO SAMIRATU NANGSINNYUY – HIS-D,PHI-E,
(103)  LILIAN KWATINYUY FONYE – LIT-E,HIS-D,
(104)  MALVIS TEHTIN – BIO-E,GGY-D,
(105)  MBORI ABDOU-FATAHU N. – LIT-E,HIS-D,
(106)  MENGNJO BIBIANA KINYUY – LIT-E,HIS-D,
(107)  MENGNJO STANISLAUS WIYLINYUY – HIS-D,REL-E,
(108)  MFORBI MOSES CHESINA – GEO-E,HIS-D,
(109)  MOUHAMADOU SULEIMANO – BIO-D,GGY-E,
(110)  MOYE SHERIFATU SHEHLA – BIO-D,GGY-E,
(111)  NDIFON GODLOVE BONGNSO – GEO-E,HIS-D,
(112)  NDZEM GLORY KINYUY – LIT-E,HIS-D,
(113)  NGAH KILAMONYUY SAKINATU – LIT-D,HIS-E,
(114)  NGALAK NADINE FAKNWI – LIT-E,HIS-D,
(115)  NGAMDZELE BRIAN YUFENYUY – GEO-E,HIS-D,
(116)  NGEW VICTOR JENUMIANG – GEO-E,HIS-D,
(117)  NGO RENEH MORH – GEO-E,HIS-D,
(118)  NGONG LOVELINE FOLA – GEO-E,HIS-D,
(119)  NJETA VIVIAN BONJE – LIT-E,HIS-D,
(120)  NJINGTI BETRAND SANJI – LIT-E,HIS-D,
(121)  NJINI SOLANGE MBAFON – BIO-E,CHE-D,
(122)  NKAINEN IVOLINE MBEME – GEO-E,HIS-D,
(123)  NSA MARCSIANUS BINYOH – ECO-E,HIS-D,
(124)  NSODIFE VANESSA NTANI – LIT-E,HIS-D,
(125)  NUKWU SHELA YHASE – LIT-E,HIS-D,
(126)  NYUYKI EDLINE YENLA – GEO-E,PMS-D,
(127)  RELINDIS SIRRI – LIT-E,HIS-D,
(128)  SEWOYEBA PAULINE SUINYUY – PMS-D,REL-E,
(129)  SIMAI MIRONETTE KIFEI – BIO-D,CHE-E,
(130)  SOPE MERCY  NZEME – BIO-D,GGY-E,
(131)  TANJONG IVO MUNANG – GEO-E,HIS-D,
(132)  TATA MARY BIANCA BOMYE – GEO-E,HIS-D,
(133)  TEMI EMMANUEL NGAH – BIO-D,CHE-E,
(134)  TOHNGANG BELINDA KIBONG – BIO-D,CHE-E,
(135)  VERSUIRIWO SIDONIE – LIT-E,HIS-D,
(136)  VINCENT DE PAUL NYUYKI – ECO-E,PMS-D,
(137)  WIYFENGLA CHIARA NYUYENI – LIT-E,HIS-D,
(138)  YUYAR VINCENT VITIYFEE – LIT-E,HIS-D,
(139)  AKONGBEN NOBERTTA NGAH – ECO-E,PMS-E,
(140)  AUDRA FAISON MBIYDZENGEH – CHE-E,GGY-E,
(141)  AYUBA BATINYUY – GEO-E,PMS-E,
(142)  AZANJI SIDOLINE NGUM – BIO-E,GGY-E,
(143)  BANKA MARY ASSUMPTA GINYOH – BIO-E,GGY-E,
(144)  CATHERINE SUIYE – BIO-E,GGY-E,
(145)  CHRISTABEL BURINYUY – LIT-E,HIS-E,
(146)  DIKUBA MARIE GISELE NGO-MBOG – LIT-E,HIS-E,
(147)  DINAYEN RHONDA BIRMO – LIT-E,HIS-E,
(148)  EBONG KINGSLY EBONG – GEO-E,HIS-E,
(149)  FOKANYUY ELVIS – GEO-E,HIS-E,
(150)  GHANI MECELINE SUILARENG – GEO-E,HIS-E,
(151)  KARANA COLLETTE ONU – BIO-E,GGY-E,
(152)  KIYONG IRINE YEKWA – BIO-E,CHE-E,
(153)  LUKONG BERTRAND NDZELEN – GEO-E,HIS-E,
(154)  LUKONG CAROLE VERMYUY – BIO-E,CHE-E,
(155)  MAIRONG CHRISTABEL NYUYENI – GEO-E,HIS-E,
(156)  MALVIS DZEKASHU – LIT-E,HIS-E,
(157)  MBINKAR GENCERA BONGSU – GEO-E,HIS-E,
(158)  MBINKAR MELANIE GHANYUYMO – BIO-E,GGY-E,
(159)  NDIFON BELCY MAAY – LIT-E,HIS-E,
(160)  NGALIM IVOLINE NGUJIO – HIS-E,PHI-E,
(161)  NGENGEH MANNETH NFOR – GEO-E,PMS-E,
(162)  NJEBOH MIRABEL MBINI – LIT-E,HIS-E,
(163)  NJOWIR BRIAN FONYUY – BIO-E,CHE-E,
(164)  NYOH NOELA NYUYLEIBAM – GEO-E,HIS-E,
(165)  TARDZENYUY LOVELLE TARSIWAN – GEO-E,PMS-E,
(166)  TATA EVON SENDZE – LIT-E,PHI-E,
(167)  TUKOV ROSSETE BONGYU – BIO-E,CHE-E,
(168)  WIRBA VALERIE LEINYUY – LIT-E,HIS-E,
(169)  WIRNKAR HERMAN NJODZEVEN – GEO-E,HIS-E,
(170)  WIRNKAR JANE FRANCIS DZELAMONYUY – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1063 PRESBYTERIAN HIGH SCHOOL NKAMBE
Regist:9, Sat for 2 or More Subjects:9, Passed:8, %Passed:88.89, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  FANKA FAITH KOYE TAJU – ECO-E,LIT-C,HIS-C,REL-B,
(2)  WASSE MARLVINE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,REL-B,
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  ABAWAH MERCY ANZIBIT – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(2)  FANKA HENRY KONFOR TAJU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(3)  TANTOH MIRABEL NLINWE – GEO-E,HIS-E,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  SHEY ANETTE MUSAH – LIT-E,HIS-D,
(2)  NJUMBE GLADYS NTUBE – LIT-E,HIS-E,
(3)  NSOMBO GRISELDA NVEJUO – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1064 UNION COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL MAMFE
Regist:16, Sat for 2 or More Subjects:16, Passed:2, %Passed:12.5, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  EYONG GERALD EYONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  NCHONG ANNLYN TABI – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1065 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MUEA
Regist:123, Sat for 2 or More Subjects:123, Passed:85, %Passed:69.11, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 7
(1)  TAMHOUO NWABO FABRICE LEO – BIO-B,CHE-A,PHY-E,PMM-B,
(2)  BETANGACHO  LEKELEFAC – ECO-E,LIT-C,FRE-C,HIS-B,
(3)  NGOBO MANGA CECILIA – ECO-E,LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(4)  ELAD BRYCE NGOBE – LIT-D,FRE-D,HIS-B,PHI-D,
(5)  TANGWA  DIDI  SHALEN – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-D,
(6)  NANYA CENDRES NCHUA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(7)  JOHN NKENGAFAC FONGU – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
 
Passed in 3  Subjects: 37
(1)  EFEUTAKEA ALLAIN TAZANU – BIO-B,CHE-B,ICT-C,
(2)  MBEMNGONG EDWIN LINWE – ECO-A,GEO-D,PMS-B,
(3)  AGNESTA BESSEM  AYUK SONA – LIT-C,HIS-C,PHI-C,
(4)  ENYIH  SERUDLAND  ENYIH – BIO-C,CHE-C,GGY-C,
(5)  ETTA CHARLOTTE AYUK – BIO-C,CHE-B,PMM-D,
(6)  MOMBA RELINDIS WELUWA – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(7)  AGEJOH RANDIE ANAH – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(8)  EZIAGAH NUDIT EBENGWI – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(9)  NTSO RONEX ABUH – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(10)  NAI  FONCHA  RENE – BIO-C,CHE-C,GGY-E,
(11)  NJI MODESPHAS BIH – BIO-C,CHE-D,REL-D,
(12)  OJONG  SERAPHINE AGBOR YA – LIT-E,HIS-D,PHI-B,
(13)  AGBOR SIDONI EBOT – LIT-D,FRE-E,HIS-C,
(14)  AMINA  MOHAMADOU – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(15)  EBU NOELLA EBANE – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(16)  FOMIN DORA EFUELESON – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(17)  FORJI  DERICK  ASONGAFAC – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(18)  FOSSONG NELRUS – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(19)  MOULONDO OLLOUMOU SERVIGNE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(20)  NJIENWIECK  BERTRAND  NDAKWI – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(21)  SEMO TONTONG MARINA CHRISTELLE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(22)  AGHEN PATIENCE ANCHI – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(23)  AMINKENG   GODLOVE  NYIAWUN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(24)  HOMBANGANG ESTELLA NDIASOPEFEH – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(25)  KUM ALEH JEROME – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(26)  NGAH EMANUEL  FORKWAH – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(27)  NJUH NARY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(28)  OJONG SAFACK CHRISTELLE MICHELLE – LIT-E,HIS-E,REL-C,
(29)  TANGA SYLVIE  AMAH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(30)  AMUTENG ELPARAM MBAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(31)  EKO BLANDINE ETONDE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(32)  FRANKY-TIM ANATOL ANATHOL – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(33)  KEMGNE DJEUMBI BORIS AROL – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(34)  NJULEFAC PIERRA NKEMASONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(35)  SIRIMAVO IMBOLO MBUYE KANGE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(36)  JONG SHALLOTE AKEM – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(37)  NIBA BETSY SIRRI – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 41
(1)  ACHENDAKO ELIZABETH  AYUK – LIT-C,HIS-C,
(2)  LANDRY STEVE AJEBIT – LIT-C,HIS-C,
(3)  ABUNGWI MICHAEL ABU – BIO-C,CHE-D,
(4)  AJENGANYI  SOLANGE ACHANKENG – BIO-C,CHE-D,
(5)  ALACHIO ANTOINETTE TASHIA – GEO-E,PMS-B,
(6)  ASOH  CLERENCE  EMMA – ECO-E,HIS-B,
(7)  FITT JOHN MBU – LIT-E,HIS-B,
(8)  TANDU VALARINE AJA – BIO-C,CHE-D,
(9)  AJEBIT SYLVIE WONJIEH – LIT-E,HIS-C,
(10)  AKO PRINCELY AGBOR – GEO-E,HIS-C,
(11)  ASONG ATABONG FESTUS – GEO-E,HIS-C,
(12)  ASONGTIA RELENDIS – LIT-E,HIS-C,
(13)  DIEUDONNE BOCHU WEBSACK – CHE-C,PMM-E,
(14)  FOKUM SHANTAL AKWI – GEO-E,HIS-C,
(15)  FONTEM SOLANGE MEGHA – GEO-E,HIS-C,
(16)  HONORINE NZE GEH – GEO-E,HIS-C,
(17)  NJANG IRENE TIM – ECO-E,HIS-C,
(18)  TALETEH ALICE MAYAH – LIT-E,HIS-C,
(19)  WAMBA  BORIS  TEJETE – ECO-E,HIS-C,
(20)  WUNG MIRIAM ENCHONG – LIT-E,HIS-C,
(21)  ABEMNUI JESES AKECHE – HIS-D,PHI-E,
(22)  AYIMELEH  HELLEN  NKEMFE – GEO-E,HIS-D,
(23)  BEGEANDEM  MARVELLOUS BEGKONGFEH – HIS-D,PHI-E,
(24)  BINDAKA GERADINE DIBO – HIS-D,PHI-E,
(25)  EGBE  MARIE-THERESE AGBOR – LIT-E,HIS-D,
(26)  JOBIL NDUMBE JOHNSON – BIO-E,CHE-D,
(27)  KUM THOMAS AQUINAS GEH – HIS-D,PHI-E,
(28)  MEH  SIDOINA  EKAH – FRE-E,HIS-D,
(29)  NDIFOR  MARTIN – GEO-E,HIS-D,
(30)  NEBA GASTON BAWE – LIT-E,HIS-D,
(31)  NYUYSHU KENEDY NYINGCHIA – BIO-E,REL-D,
(32)  SHEY ANITA WEPKE – LIT-E,HIS-D,
(33)  CHE LOUIS MOU – BIO-E,PMS-E,
(34)  CLARA TABI – GEO-E,HIS-E,
(35)  FRANKLIN  MOVENI KOFFI – BIO-E,GGY-E,
(36)  KANG VANESSA PARADIS YUOH – LIT-E,HIS-E,
(37)  NELSON EPWENE MESUE – BIO-E,CHE-E,
(38)  NGEH SYLVIE JEM – HIS-E,PHI-E,
(39)  NGIEHABANG ELZARASHMIE TARH – BIO-E,GGY-E,
(40)  NGONG  SYLVESTER BUH – GEO-E,HIS-E,
(41)  NGUETCHA  NJOUOGOUA LEA  PAMELA – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1066 JUA MEMORIAL COLLEGE NJINIKOM
Regist:20, Sat for 2 or More Subjects:20, Passed:11, %Passed:55, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  MENCHUM BONNAVENTURE ANTENTIMBOM – HIS-B,FRE-E,LIT-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  NGUFOR MELANIE NAYAH – LIT-B,HIS-B,
(2)  LOH-DJAM ANEURIN AWOH – HIS-B,GEO-E,
(3)  NGANG JUDE GAM – HIS-B,GEO-E,
(4)  DILEGENCE NAYAH – LIT-E,HIS-C,
(5)  NTOH MIRABEL NGON – LIT-E,HIS-C,
(6)  SAM ANNMARIE NIH – LIT-D,HIS-D,
(7)  TIM ALIXINE NAKOMA – GEO-E,HIS-C,
(8)  ANKIAMBOM CHRISTABEL YONG – LIT-E,HIS-D,
(9)  NATANG MBUYONGHA NANCY – LIT-E,HIS-D,
(10)  TANG JULIETA – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1068 SAINT FRANCIS COLLEGE FIANGO
Regist:105, Sat for 2 or More Subjects:105, Passed:97, %Passed:92.38, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  OBEN REMY JONKAM – CHE-C,BIO-B,PMM-C,PHY-E,FMA-C,
(2)  MUNANG DERICK MONJU – BIO-B,FMA-E,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 31
(1)  AKO SUSAN AYUK – ECO-D,PMS-B,GEO-E,REL-B,
(2)  BEKONGCHU DERIC NKAFU – PMS-E,REL-C,ECO-A,GEO-D,
(3)  EBONG MARILYN MESANG – LIT-B,REL-C,ECO-E,HIS-C,
(4)  JUIMO BIELEU TCHATA CLAUDE RUDEL – BIO-D,PMS-C,CHE-B,REL-D,
(5)  LEGUE DOHO THIERRY CELESTIN – CHE-D,FMA-C,BIO-D,PMM-B,
(6)  BOGNIOLOK BOOTO YVES YANNICK – REL-D,GEO-D,HIS-C,ECO-C,
(7)  NDUMAPIH SYLVAIN DERRICK KARU-IK – PMM-C,BIO-B,CHE-D,FMA-E,
(8)  NOJANG ACHALEKE CHARLES – ECO-B,PMS-D,REL-D,GEO-D,
(9)  DIANGHA ROSSINE NABI – HIS-C,REL-C,ECO-D,GEO-E,
(10)  EYOMBO ANGANDZE ROLAND – CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(11)  NCHINDIA BERVINS ATABONG – ECO-C,GEO-E,PMS-E,REL-B,
(12)  NGUATEM DARYL-PALMA ASONGU – ECO-C,REL-C,PMS-D,GEO-E,
(13)  TCHOKOUADEU FLODINE – ECO-C,GEO-E,HIS-D,REL-C,
(14)  AGBOR CHRISTIANA EBUDE – HIS-C,REL-D,ECO-E,LIT-D,
(15)  ATABONGAWUNG EVIRA ASONGACHA – CHE-D,FMA-E,BIO-C,PMM-D,
(16)  ATEMNKENG DIVINE ASONG – ECO-E,REL-C,GEO-E,HIS-C,
(17)  ESONO MALLET ASHU – ECO-E,REL-C,HIS-C,GEO-E,
(18)  MAGDALINE MBENDEH ABWEKOH – GEO-E,REL-E,CHE-D,BIO-B,
(19)  NAROKA NAMONDO – REL-D,ECO-E,HIS-C,LIT-D,
(20)  NDIFOR SEVERINE MAKANG – CHE-D,PMM-C,BIO-D,FMA-E,
(21)  SOPPO MINDO PAULINE STEPHANIE – CHE-C,PMM-E,FMA-E,BIO-C,
(22)  EFFIONG-NYALUM JEAN BRUNO DEWAH – ECO-D,LIT-E,HIS-D,REL-D,
(23)  FOSSUNG TOBIAS JUNIOR – PHI-D,LIT-E,ECO-E,HIS-C,
(24)  FRU MUKETE NKAAHNWI BIZAMA – BIO-D,FMA-E,PMM-E,CHE-C,
(25)  LEONARD GAEL YAWOH – CHE-D,FMA-E,BIO-D,PMM-D,
(26)  NDI KAIESHA ENGONWEI – ECO-E,PMS-D,REL-C,GEO-E,
(27)  NGU BLAISE – ECO-C,PMS-E,REL-E,GEO-E,
(28)  YEPGANG MBONDA ORNELA GILBERTE – REL-D,ECO-D,PMS-E,GEO-E,
(29)  ATABONG BRONHILDA-BLESSING – PMM-D,BIO-E,CHE-E,FMA-E,
(30)  FOLEFAC FLAVIN KEJANG – REL-D,GEO-E,ECO-E,PMS-E,
(31)  NJINKENG VALERIE SINJU – ECO-E,GEO-E,REL-D,PMS-E,
 
Passed in 3  Subjects: 48
(1)  AFOR BENICE TABOD – HIS-B,LIT-B,FRE-D,
(2)  EBANGHA EBOT DIO NGOME – HIS-C,LIT-C,FRE-B,
(3)  EMADE SANDRA – REL-A,HIS-C,LIT-D,
(4)  NKEMTENDONG GILLIAN BEZAFUET – BIO-A,CHE-C,PMS-D,
(5)  AKO EGBE BESSEM – HIS-B,LIT-C,REL-D,
(6)  DELPHINE EBERE – CHUKWU – HIS-C,LIT-C,REL-C,
(7)  LEUDJIE MAGOUA SIDOINE FELIX – FRE-C,LIT-D,HIS-B,
(8)  NGOME BRYAN MAYUK – LIT-D,PHI-B,HIS-C,
(9)  BESONG GERMAIN FREDERICK ASHU – PHI-D,HIS-B,LIT-D,
(10)  EBONG BELINDA NNEH – REL-D,HIS-B,GEO-D,
(11)  ELIVE  MBELLA  EMMANUEL – LIT-E,PHI-C,HIS-B,
(12)  MBUNYA MACMILLAN – PHI-D,LIT-D,HIS-B,
(13)  NGAMBA NGANNANG BESUMBU JOSEPHINE – CHE-C,BIO-D,PMS-C,
(14)  NKAMCHWANG LUTHER KING – LIT-D,HIS-C,REL-C,
(15)  AWAYOH ESTHER NGOH – LIT-E,REL-C,HIS-C,
(16)  KANGMOU CHARLINE DJIATSA – HIS-B,REL-D,LIT-E,
(17)  MBERSOH JULIUS ADE – GEO-D,BIO-B,REL-E,
(18)  MBOTANE MERCY MBONE – PHI-D,HIS-B,LIT-E,
(19)  MOLUA BERTRAND BETAH – PMS-E,CHE-C,BIO-C,
(20)  NOUKAM OUM LOIC GHISLAIN – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(21)  BIANDJI GUYLENE NKEWA – REL-E,HIS-B,LIT-E,
(22)  EDIE NGOME FERDINAND – REL-E,GEO-E,HIS-B,
(23)  EKANE FRANK EKANE NKUMBE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(24)  ENOW COLLINS EYONG – GEO-E,ECO-C,REL-D,
(25)  FORBELA HELEN NKENGBEZA – REL-C,LIT-E,HIS-D,
(26)  SOPPE DJOMBE STEPHANIE BLANDINE – PHI-E,HIS-E,FRE-B,
(27)  TAMBEAGBOR TAKU TABOT – REL-D,LIT-E,HIS-C,
(28)  TIFUANSE BENIS MAHWUH – REL-C,LIT-E,HIS-D,
(29)  ABECHE BLESSING NASAH – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(30)  ABOKO ENGELBERT ATOKORO – ECO-E,HIS-C,LIT-E,
(31)  ATABONG SYNTHIA – GEO-E,REL-C,HIS-E,
(32)  ETUGE OSONG CHRISTABELLE – GEO-E,REL-C,HIS-E,
(33)  FAI EMILE TATA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(34)  FONKEU ARNOLD ELAD – GEO-E,REL-C,ECO-E,
(35)  MANYAGOUA BEHINA MICHELINE – LIT-E,HIS-D,FRE-D,
(36)  MASANGO LAURA EHODE – GEO-E,REL-E,BIO-C,
(37)  NDIFON CLIFORD MBI – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(38)  NKENGAFEH VANESSA AWUNGANYI – HIS-E,LIT-D,REL-D,
(39)  NKWELLE CELESTINE KILO – ECO-C,REL-E,GEO-E,
(40)  OBEN–AGBOR IRENE AYUK – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(41)  SANJONG ELISABETH NJILA – ECO-D,REL-D,GEO-E,
(42)  SYNTHIA DIBO EBAI – FRE-D,LIT-E,HIS-D,
(43)  AKWAN NERISSA MBEI – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(44)  JINGWA AWUNGA CHA CYNTHIA – HIS-D,PHI-E,LIT-E,
(45)  JUNIOR PETER ASANGONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(46)  NOUFELE MARBEL MANCHAP – REL-E,HIS-D,LIT-E,
(47)  OCHENGNI LAWANSON CHE – REL-D,ECO-E,GEO-E,
(48)  MARVLYN ENANGA NKENGFACK – PMS-E,ECO-E,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 16
(1)  MAGHAH NADEGE CHO – CHE-E,BIO-B,
(2)  TEYOUKAM KONTCHU – FMA-E,PMM-B,
(3)  BALIKI VANESSA BEGIANG – LIT-E,HIS-C,
(4)  CLINTON DONOVAN BISSONG – REL-D,HIS-D,
(5)  KOLLE DUIJNSTEE ENONGENE – REL-E,HIS-C,
(6)  NJINJU VALERY – REL-E,HIS-C,
(7)  OBI OKPUN OSANG – REL-D,HIS-D,
(8)  TANYI DESMOND APAH – BIO-C,PMS-E,
(9)  VERA SIH FANG – ECO-E,HIS-C,
(10)  ASHU NAOMI AYUK – HIS-D,PHI-E,
(11)  AZISEH LYNN NDENKEH – REL-D,HIS-E,
(12)  EKWOGE SONE SERGE – BIO-E,REL-D,
(13)  LIMUNGA PAULINE ESEY – REL-E,HIS-D,
(14)  NGEUFACK MEYONGO LEOCADIE- FLAVIE – REL-D,GEO-E,
(15)  TANYU GEORGE- ALAIN NSONG – BIO-D,PMM-E,
(16)  TITIAMUCK VIOLET AJONG – PHI-E,HIS-D,
 
Centre No: 1069 NYASOSO EXTERNAL
Regist:48, Sat for 2 or More Subjects:46, Passed:13, %Passed:28.26, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  AKIA   JEPHTAR     NIBA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(2)  EKWOGE    CLIFF     NZEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  EPWENE   ROGER – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  MUKONG    PIUS     NGUM – LIT-E,HIS-C,
(2)  AKAGHO   EMMACULATE – HIS-D,PHI-E,
(3)  ATABE   CYRIL   ASOGE – LIT-E,HIS-D,
(4)  DIONE     NGUCHEDE – LIT-E,REL-E,
(5)  EPIE  ANNIE   WUNZE – LIT-E,HIS-E,
(6)  ESONG     JULIETTE    NDOBE – HIS-E,PHI-E,
(7)  NGOLLY   BLAISE  NKWELLE – ECO-E,PMS-E,
(8)  NJIKANG    MELVINE    EWANG – PMM-E,FMA-E,
(9)  NZILLE   FRANKLINE – ECO-E,PMS-E,
(10)  OKIE  BRANDON   KONGELUBI – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1070 NDOP EXTERNAL
Regist:269, Sat for 2 or More Subjects:259, Passed:107, %Passed:41.31, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  TASHA SEIDOU – LIT-D,FRE-A,HIS-B,PHI-B,
(2)  HELMAN NEBA ZUPOUBEI – LIT-D,HIS-B,REL-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 21
(1)  NKWANUI ERNEST MBIPIENGOH – LIT-B,FRE-A,HIS-B,
(2)  KOMETA SHALLOTE KUMBU – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(3)  YANN CEDRIC MEPPE – CHE-D,PMM-B,PHY-D,
(4)  ARREY BAGAM JOYCELINE M. – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(5)  LENJO JOEL SOYIGHA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(6)  MAYUNEE BUNJANDA – GEO-D,HIS-C,REL-E,
(7)  ADAMU PHLIZOU KAMAH – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(8)  ALAIN TOKEH NSOMENANG – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(9)  MBANGYA RASULI LEBOH – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(10)  NDZESOP ABAS – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(11)  NOWOH ATHANASIUS MBITIMBOH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(12)  MBIWONUI STACY – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(13)  NCHOFONG MARCELIUS FONGOUNG – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(14)  NDITAPAH NGHOLEBENYIH BLESSING – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(15)  NGONGPAN NDENKANG CHARLES – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(16)  NJAH PRIMUS SONJEKWE – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(17)  ROBINSON MBAWKWANA MBAPAH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(18)  SAMA EUGENE FONMBANG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(19)  SAMA PETER SAMGWA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(20)  CLOUDIA FENKWEN – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(21)  MINGO ROWLAND NKEH – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 84
(1)  NGUM INNOCENT MBEBAIN – HIS-A,PHI-D,
(2)  SUNITER MONGAI – LIT-D,HIS-B,
(3)  BUMLAH MARADONA – LIT-E,HIS-B,
(4)  CHI PALMAS NKHENE – ECO-E,HIS-B,
(5)  JULIUS NJEBAH – GEO-E,HIS-B,
(6)  KENEH JESPA SENTIEH – ECO-E,HIS-B,
(7)  LUFUNG CLINTON – LIT-E,HIS-B,
(8)  LUKI PASCAL – GEO-E,HIS-B,
(9)  NJINDU PRINCE WILFRED – LIT-E,HIS-B,
(10)  AZOMBO CHARLES CHAPAJONG – ECO-E,HIS-C,
(11)  CHE CYRIL SUH – GEO-E,HIS-C,
(12)  FANFON MUHAMADU LATAR – HIS-C,PHI-E,
(13)  KWACHUH KELVIN NGOJO – HIS-D,REL-D,
(14)  NEBA DIVINE AMBE – HIS-C,REL-E,
(15)  NGWEFUNI IMMACULATE NJOUCHUPOH – LIT-E,HIS-C,
(16)  NTOKELA SALIFU – GEO-E,HIS-C,
(17)  NYENGE LOVELYNE BROWN – GEO-E,HIS-C,
(18)  RAIYATU YENLA – GEO-E,HIS-C,
(19)  SONTI MEKIKA EDWINE – GEO-E,HIS-C,
(20)  UMAROU YUSUFU – HIS-C,PHI-E,
(21)  VALANTINE MBUFUNG – GEO-E,HIS-D,
(22)  MENAI BEATRICE KETANG – LIT-E,HIS-D,
(23)  ABDOU RAOFU – GEO-E,HIS-D,
(24)  AKUNCHU DIVINE KEBUH – HIS-D,REL-E,
(25)  ALO-OH  LILIAN  BIH – GEO-E,HIS-D,
(26)  AZAH BASIL MUGRI – GEO-E,HIS-D,
(27)  BAINKONG GRENES JINGKOH – GEO-E,HIS-D,
(28)  BI JANNET ASEH – GEO-E,HIS-D,
(29)  BIETU EMMANUEL CHOUH – GEO-E,HIS-D,
(30)  FOMBUI ISAAH TANTONO – LIT-E,HIS-D,
(31)  FONBENLOH ALBERT – HIS-D,PHI-E,
(32)  FONGHAMA NUHU TIJANI  S. – GEO-D,HIS-E,
(33)  FRANCIS NGHIAMEBEH – GEO-E,HIS-D,
(34)  GEMOH LINUS MOHUH – GEO-E,HIS-D,
(35)  JANGKU HILDA MBOWKE – GEO-E,HIS-D,
(36)  KOSE BLANDINE NYANYUI – LIT-E,HIS-D,
(37)  LIGIBI CARINE CHWIMEYI – HIS-D,PHI-E,
(38)  LIGIBI ELIZABETH CLAIRE BEKOUNI – HIS-D,PHI-E,
(39)  MALLAMA JOHN-PETER CHAYI – GEO-E,HIS-D,
(40)  MARGARET KWEKEH – GEO-E,REL-D,
(41)  MBAHKEI ORPHINA YOUNUI – LIT-E,HIS-D,
(42)  MOVOH MERCY – GEO-E,HIS-D,
(43)  MUHAMADOU YALWA – LIT-E,HIS-D,
(44)  MUMA EMMACULATE YAKENYUI – LIT-E,HIS-D,
(45)  MUSONG CLARA ABIT – GEO-E,HIS-D,
(46)  NDIFUSAH SODETOU MBINWIH – HIS-D,REL-E,
(47)  NELENG VALENTINE NKELONG – LIT-E,HIS-D,
(48)  NTOKWO JOSHUA MENDO-MBI – GEO-E,HIS-D,
(49)  NYANKA HONORINE FENUI – GEO-E,HIS-D,
(50)  NYIMEH CYRIL SHITEH – LIT-E,HIS-D,
(51)  SHANG MARIE THERESE KEMJEI – GEO-D,HIS-E,
(52)  TAFILI EMMANUEL VOMA – GEO-E,HIS-D,
(53)  TOUASSOM TCHOUASSI RACHEL – LIT-E,HIS-D,
(54)  YUEMI NELSON NKWONYI – GEO-E,HIS-D,
(55)  ADEH EPHRAIM TRIYA – GEO-E,HIS-E,
(56)  ATEH CLAKSON – HIS-E,REL-E,
(57)  BANYUY GRACE BERI – ECO-E,PMS-E,
(58)  BOBGA BRIDGET LEMA – HIS-E,REL-E,
(59)  EUNICE TANSHU BUJI – LIT-E,HIS-E,
(60)  FINTUNG CHARLOTTE  NDUMU – LIT-E,HIS-E,
(61)  GEORGE NKWI MBANG – HIS-E,REL-E,
(62)  HANSON CHI TAMASANG – LIT-E,HIS-E,
(63)  KPUDZEKA YUNUSA ADU – HIS-E,REL-E,
(64)  LIONEL NOMEH AZIMBOMBI – GEO-E,HIS-E,
(65)  MBENGHIENG GILFORD MINUIGHOUNGOH – GEO-E,PHI-E,
(66)  MONIE NYOHWEN KINGSLEY – LIT-E,HIS-E,
(67)  MUMA USANA YABUA – LIT-E,HIS-E,
(68)  NCHE MARCEL WE-BONG – GEO-E,PHI-E,
(69)  NDIFOR BENADETTE NGWETONG – GEO-E,HIS-E,
(70)  NDIWUM LYSETTE FIENKWAIN – LIT-E,HIS-E,
(71)  NEVILLE TAWONG NJESHU – ECO-E,GEO-E,
(72)  NGEH DESMOND KPAKUE – GEO-E,HIS-E,
(73)  SAMA NELSON NOUGHA – GEO-E,REL-E,
(74)  SHOHKA ODETTE KONGLA – GEO-E,HIS-E,
(75)  SOYEN KEVIN MBEH – HIS-E,REL-E,
(76)  STELLA NYINGMA LAW – GEO-E,HIS-E,
(77)  TANTOH CHARLES KEGHOP – GEO-E,HIS-E,
(78)  TEPIKEN ELISTER CHINJIH – GEO-E,HIS-E,
(79)  TIH MERAMO FONYI – GEO-E,HIS-E,
(80)  TUMENTA PARENCE NKUINYUI – GEO-E,HIS-E,
(81)  USMANU ABUBAKAR – ECO-E,PMS-E,
(82)  YAKUM MILDRED MUNKOUNG – LIT-E,HIS-E,
(83)  YEDUFEH EVELYN TIVEKEH – ECO-E,HIS-E,
(84)  YUKA DEICLARE – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1071 BATIBO EXTERNAL
Regist:198, Sat for 2 or More Subjects:192, Passed:59, %Passed:30.73, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  ATEASOM COLLINS EKWENA – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 15
(1)  MUNDI ERNEST JONG – PMM-A,FMA-E,PHY-D,
(2)  TEMBI ERIC CHICK – BIO-C,CHE-C,PMS-E,
(3)  LITEBA WILFRED KETU – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  ABOH JULIETTE FOBANG – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(5)  AGWENJANG GLORY ECHICK – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(6)  AMAH VITALIS AMAH – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  ATUD SHANTAL ENJECK – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(8)  MBA CHARLOTTE AGUE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(9)  MBAH BETRAND AKURO – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(10)  TEFECK MANASE AKUM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(11)  TEGWI CLARISIA ADECK – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(12)  MOFOBAH ALFRED FOFUNG – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(13)  NDUM GERALDINE AMBOCK – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(14)  SAMJE RODRIQUE BABILA – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
(15)  TEFECK LEONARD FOMUM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 43
(1)  FORTAW JOHNSON NDAH – HIS-C,PHI-E,
(2)  LOMBI ALLAIN BANI – GEO-E,HIS-C,
(3)  MBAH CLOVIS – ECO-E,HIS-C,
(4)  OPHILIA LOVINA BRIGHT AFOH – LIT-E,HIS-C,
(5)  TEKE CARIN ABONG – LIT-E,HIS-C,
(6)  TEKE TERENCE TEBONG – HIS-C,PHI-E,
(7)  TETUH NUERA ENJEI – GEO-E,HIS-C,
(8)  YAKUBU HILARIE MUYAH – GEO-E,HIS-C,
(9)  ABANG RENE ANGWERE – GEO-E,HIS-D,
(10)  AYANGWOA GWENDOLINE – GEO-D,PMS-E,
(11)  DOH GLORY ANJEH – LIT-E,HIS-D,
(12)  ENOH MITTERAND FONJAH – GEO-E,PMS-D,
(13)  GANA LEONARD ATAJUH – GEO-E,HIS-D,
(14)  MBA ACHA MERANDA – GEO-E,HIS-D,
(15)  MBAH DESMOND AGWO – GEO-D,PHI-E,
(16)  MBAH MBAH VAENTINE – FRE-D,HIS-E,
(17)  MBANWEI SENTIS ENGWARI – GEO-E,PMS-D,
(18)  NDAM LAURA AZEH – CHE-D,GGY-E,
(19)  NDAM ROPHINE ENJONG – LIT-E,HIS-D,
(20)  NEG SOLANGE – ECO-D,GEO-E,
(21)  NITCHU CEDRICK TEGABOUE – GEO-E,HIS-D,
(22)  NWATI CORNELIA MBAYI – LIT-D,HIS-E,
(23)  TECHE JUDE WENNONG – LIT-E,HIS-D,
(24)  TEYIM ANDRETA TIFUH – LIT-E,HIS-D,
(25)  TEZOM ELVIS TEKUM – GEO-E,HIS-D,
(26)  TINGWEI KAIRINE MBAYI – GEO-E,HIS-D,
(27)  YAYA HOSEINI – GEO-E,HIS-D,
(28)  AKOM DOCAS MBAYI – GEO-E,PMS-E,
(29)  ANYI CALVIN – LIT-E,HIS-E,
(30)  DERICK FURWOOD MBANWEI – GEO-E,HIS-E,
(31)  DOH ROSALINE ENJEI – LIT-E,FRE-E,
(32)  MBAH RHYNUS TEMBEI – GEO-E,HIS-E,
(33)  MBAKU THOMAS TENJECK – PMM-E,FMA-E,
(34)  MBANWEI BAZIL TIMAH – GEO-E,HIS-E,
(35)  NGONO  CHARLINE BONGWIRNSO – LIT-E,FRE-E,
(36)  NGWA SHANTAL ACHA – GEO-E,PMS-E,
(37)  NJEIK ABANDA ATUD – LIT-E,HIS-E,
(38)  TAKU JUDITH NGOH – LIT-E,HIS-E,
(39)  TEBOH JAH MBAH – ECO-E,GEO-E,
(40)  TEKWE REMY MBACHAN – BIO-E,PMS-E,
(41)  TENJOH JUDITH NENJEH – GEO-E,PHI-E,
(42)  TIBAB LOVELINE ATUH – GEO-E,PHI-E,
(43)  TIFUH CLOVIS MBAKU – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1072 NDU EXTERNAL
Regist:199, Sat for 2 or More Subjects:197, Passed:82, %Passed:41.62, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  NGALA EVELYN BONG – LIT-C,FRE-C,HIS-D,REL-C,
(2)  ALI HAYATOU NAMANDAP – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(3)  GOD-DARD NKONWI NWENFU – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  BUYO NADESH NKEH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 26
(1)  NGWANG KINDNESS NJOGU – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(2)  TANTOR JOSEPH KFUBAN – HIS-C,REL-B,PHI-C,
(3)  NDOMI JUSTIN BUDZI – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(4)  AWUDU ABUBAKAR NFOR – LIT-D,FRE-D,HIS-B,
(5)  BAKO RAHINATOU FAKE – LIT-D,HIS-D,REL-D,
(6)  JATO KARLSON NGINYU – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(7)  NGATOP MELVIOUS BOBUIN – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(8)  NGEH JOHANES – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(9)  NSAGHIAN COMFORT NUEYEH – BIO-C,GEO-E,REL-D,
(10)  WEPNGONG GILDA MUNCHEP – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(11)  EVELINE NYE ADAMU – LIT-D,HIS-E,REL-D,
(12)  KONGNYUI NOEL NDOMI – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(13)  KWENGHO ROSETTE NKFUNJI – BIO-C,CHE-E,PMS-E,
(14)  SAYANI CHRISTIAN KOFON – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(15)  CHUYE OBED SAMARI – LIT-D,FRE-E,HIS-E,
(16)  DESMOND CHINE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(17)  DZELAFEN MELDREDE LEINYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(18)  JAGANI RANDY NGALA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(19)  NFOR SEROPHINE FAKE – ECO-E,GEO-D,HIS-E,
(20)  NGAH ISABELA NKFUNJI – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(21)  NGALA SHERON NYANDAP – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(22)  NGANJI BLESSING NKOSA – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(23)  NGWA OLIVER LATOR – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(24)  FESTUS LENWE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(25)  JULLIVETTE YAAH YEMBE – ECO-E,GEO-E,REL-E,
(26)  NGENGE LEONARD NFORMI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 52
(1)  BENLACK EMILE JESKO – LIT-C,HIS-B,
(2)  MIMBA UNITY NJINDE – BIO-B,CHE-D,
(3)  NTAH NELSON BUDIZ – FMA-C,PHY-C,
(4)  MONDE JANEFER YELLAH – LIT-D,HIS-C,
(5)  NFOR SHELLA LOKEH – BIO-B,GGY-E,
(6)  NGAFI YUSHAHU SHEY – LIT-E,HIS-B,
(7)  SHEY ELVIS BAKOH – LIT-E,HIS-B,
(8)  TATA ABDUL-KARIMU – LIT-E,HIS-B,
(9)  BUNGONG LAWYEH – GEO-E,HIS-C,
(10)  MENGNJO NDUKONG PATRICE – GEO-E,HIS-C,
(11)  MILDRED MUZIH NFOR – LIT-E,HIS-C,
(12)  NFORMI NANCY SHESHE – HIS-D,PHI-D,
(13)  NGALA SIMON NGANTEH – LIT-E,HIS-C,
(14)  NGONGEH RELINDIS NJUH – GEO-E,HIS-C,
(15)  NJINI GODSWILL NTARKA – GEO-E,HIS-C,
(16)  YVONNE KWIPCHU SAMARI TAMFU – HIS-D,PHI-D,
(17)  BAMBO KINDNESS DZINDI – GEO-E,HIS-D,
(18)  BIEMU VAILET MUSA – GEO-E,HIS-D,
(19)  FEDRICK NJESHU TANTOH – LIT-E,HIS-D,
(20)  GHASHI EMMANUEL NFOR – BIO-E,CHE-D,
(21)  IVO NFORMI – CHE-D,PMM-E,
(22)  JAP EDWARD NGALLA – CHE-D,PMM-E,
(23)  JINGLA CONFIDENCE – LIT-E,HIS-D,
(24)  KONI DORCAS NYE – HIS-E,REL-D,
(25)  MELANE ZIKWI – BIO-D,GEO-E,
(26)  MENJOH IRENE NYAH – HIS-D,REL-E,
(27)  MUNKENG DORCAS NGAI – GEO-E,PMS-D,
(28)  MUNSHEP GLORY NSHANJI – LIT-E,HIS-D,
(29)  NDAKE REGUBEL CHEFON – GEO-E,HIS-D,
(30)  NDI JACQUELINE CHOCHO – LIT-E,HIS-D,
(31)  NDUKONG COMFORT NJIDO – LIT-E,HIS-D,
(32)  NFOR EDWIN CHENNY – GEO-E,HIS-D,
(33)  NFOR VERA KOPSIP – GEO-E,HIS-D,
(34)  NFORMI MARCEL NSANYU – ECO-E,PMS-D,
(35)  NGALA MARCELINE MUSSAH – LIT-E,HIS-D,
(36)  NGEYAH JOHNSON RINDA – GEO-E,HIS-D,
(37)  NGIE MAURICE SUNDAY – CHE-E,PMS-D,
(38)  NJING FABRICE NFOR – FRE-E,HIS-D,
(39)  SHEY ETIENNE SHEY – FRE-E,HIS-D,
(40)  SHEY NSAME USMANU – CHE-D,PMM-E,
(41)  TATA NYE VALORINE – GEO-E,HIS-D,
(42)  BAKARI ERNEST NGINYUI – LIT-E,HIS-E,
(43)  BAKO NAFISATOU MBEBU – LIT-E,FRE-E,
(44)  DINAYEN CLODETTE YENSI – GEO-E,HIS-E,
(45)  JOYCY GIWE – GEO-E,HIS-E,
(46)  MURING LOIS YINIKE – LIT-E,FRE-E,
(47)  NGALA LOVIS WINGO – HIS-E,PHI-E,
(48)  NGEH SUZANE NDAPBU – GEO-E,HIS-E,
(49)  SONDE ELIZABETH NJESHI – ECO-E,GEO-E,
(50)  TANGEM NEVILLE NDI – BIO-E,GEO-E,
(51)  TASING JOY BONGSI – GEO-E,HIS-E,
(52)  WANJA GILLIAN NGWANKFU – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1073 FUNDONG EXTERNAL
Regist:110, Sat for 2 or More Subjects:107, Passed:38, %Passed:35.51, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 

Passed in 3  Subjects: 7
(1)  MULUH GERALDSON TENENG – PMS-B,FMA-E,CSC-B,
(2)  MBEL NFEH HONORINE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(3)  AKOM JUDITH NEH – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(4)  NGEH DIVINE YUH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(5)  MARIE – GORRITY MBU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(6)  MUNANG EVERT YAFI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  NYAMJUA JACOB NGUMA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 31
(1)  NDIMBU DAVID FOINTSI – HIS-D,REL-B,
(2)  CHIA NELSON WANJA – LIT-D,HIS-C,
(3)  EMMANUEL KFUTUA – GEO-D,HIS-C,
(4)  KUWAN BLESSING BERINYUY – GEO-E,HIS-B,
(5)  LOH LOUIS NDI – ECO-E,HIS-B,
(6)  MBZIBU WINIFRED BIH – HIS-D,REL-C,
(7)  NGONG TIMOTHY NWIWOMEH – REL-C,HIS-D,
(8)  TIM GILBERT NKWAIN – LIT-E,HIS-B,
(9)  YAM CLAUDINE MOMO – FRE-C,HIS-D,
(10)  GEORGE NGONG WAIN FONCHANG – FRE-D,HIS-D,
(11)  MBISAH ELVIS NTOKO – HIS-C,PHI-E,
(12)  MUH NOBERT SUH – HIS-D,REL-D,
(13)  NCHI DELPHINE MBUH – ECO-E,HIS-C,
(14)  NGEH HYACINTH KWAIN – PMS-D,REL-D,
(15)  NJUANGEH KENNETH NYEACHI – ECO-E,HIS-C,
(16)  TUFOIN RELINDIS NAMBU – LIT-E,HIS-C,
(17)  YONG MARIETTE VISSIH – GEO-E,HIS-C,
(18)  YUH ROLAND CHIA – LIT-E,HIS-C,
(19)  BANGSI GODLOVE KIUNG – GEO-E,HIS-D,
(20)  CHUFI LINDA NDUKUO – HIS-E,REL-D,
(21)  KUH BLESSING NENA – LIT-E,HIS-D,
(22)  MARINUS NDICHIA – GEO-E,HIS-D,
(23)  NGEM KILIAN GHANGHA – FRE-E,HIS-D,
(24)  NYONGO KENNETH – GEO-E,HIS-D,
(25)  SIRI BRENDA NTUM – GEO-E,HIS-D,
(26)  SUH ITIEN CHIANAIN – GEO-E,HIS-D,
(27)  CHONGWAIN NANCY NSANG – ECO-E,GEO-E,
(28)  KWAH YONG CALVIN – GEO-E,HIS-E,
(29)  MAAH SYLVESTER YANGSI – CHE-E,PMM-E,
(30)  NTOH BERTILLA NENG – GEO-E,HIS-E,
(31)  TOHNYANGHA NOEL LAMBERT NGOH – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1074 MUYUKA EXTERNAL
Regist:282, Sat for 2 or More Subjects:276, Passed:87, %Passed:31.52, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  FUANJA LUCAS NDEMAZIA – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  TANGEM LUCAS LEKU – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-E,
(2)  TIM GASTON NKAIN – LIT-E,HIS-C,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 18
(1)  CATHERINE MBONGOH DINGA – LIT-C,HIS-C,PHI-C,
(2)  ONYOH ANGENEBA EMMANUEL – ECO-C,GEO-E,HIS-A,
(3)  JASSE BERNARD NGOMBA – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(4)  FOMBAD ROSLINE MUNDIH – ECO-D,GEO-D,REL-C,
(5)  SOKAMTE BRIGITTE – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(6)  AMOUGOU MARICELL – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(7)  ANNETTE ECHA BAH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(8)  ENOHTABE RITA ADAH – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(9)  NOAH BLANDINE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(10)  ASHU SMITH EKU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(11)  BEECHING DEX-DEL ATIKU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(12)  BEZA SOLANGE NKENZA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(13)  DIYANI BILL MUNYENGE – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(14)  LINEH CHRISTOPHER CHAA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(15)  WOGFA AZOMSOU PAULINE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(16)  EBAREBAT NADESH INJEGABI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(17)  ETUKA FERDINAND BALEMBA – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(18)  NKEMJI NADEGE ANDIAJIGHA – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 66
(1)  IWOLO GABRIEL AMBAHE – HIS-B,REL-D,
(2)  AMBO LEONEL AWANAYE – GEO-E,HIS-B,
(3)  AMINKENG LAWRANTINE . A – LIT-E,HIS-B,
(4)  NGEMBANE LINDA ISANGE – LIT-D,HIS-C,
(5)  NKENGANYI NKENGAFAC BERTILLA – LIT-E,HIS-B,
(6)  NKENGBEZA LUCY ACHIANGIA – LIT-E,HIS-B,
(7)  TINA NWACHUKWU – LIT-E,HIS-B,
(8)  ENJEANDUM ERIC ECHEBEH – GEO-E,HIS-C,
(9)  GODLOVE NAMA FOMUM – GEO-E,HIS-C,
(10)  ITOE BLESSING NAMONDO – LIT-E,HIS-C,
(11)  JESSENTHA SIH ACHUO – LIT-E,HIS-C,
(12)  KEJEH LINDA EKEI – GEO-E,HIS-C,
(13)  KOM FUNG SYDOLINE – LIT-E,HIS-C,
(14)  NDENGWE NKEUMAKO SOLANGE – HIS-C,PHI-E,
(15)  NGENYI CAIRINE BEZA – HIS-C,PHI-E,
(16)  NGWEFOR RENE ESEH – GEO-E,HIS-C,
(17)  NJOH ELIJAH DURAIH NJOH – LIT-E,HIS-C,
(18)  NKEN NDJOUMEK HERVE MARTIAL – BIO-D,CHE-D,
(19)  NZOGOA BRIDGETE  NJOMO – LIT-E,HIS-C,
(20)  TENSAH GODRICA NYOMMAH – LIT-E,HIS-C,
(21)  ABEKEKOH MEROLINE FUABEH – LIT-E,HIS-D,
(22)  ABIAJONG AUGUSTINE AYENIJUHO – HIS-D,REL-E,
(23)  ABITMEBAP HELLECTA  AKONGANDI – LIT-E,HIS-D,
(24)  ACHIAMBO ANGUMBENG CHARLOTTE – LIT-E,HIS-D,
(25)  AKWI MERCY AKWANG – LIT-E,HIS-D,
(26)  AMIN GILLIAN AZOAH – GEO-E,HIS-D,
(27)  ASEMA CLOVIS AGUMA – BIO-E,CHE-D,
(28)  AWUNGAFAC CALENE BEZA – HIS-D,PHI-E,
(29)  BABA ALHAJI HAMZA – GEO-E,HIS-D,
(30)  BINYOY TAKWA DIEUDONNE – GEO-E,HIS-D,
(31)  BLESSING MOHYIWO TAMUFOR – LIT-E,HIS-D,
(32)  CHIN MARY KUISIYEH – LIT-E,HIS-D,
(33)  DIABE LOVELYN NTUBE – LIT-E,HIS-D,
(34)  EMMANUELA KAH NGWA – LIT-E,HIS-D,
(35)  ENOW SANDRINE MBENG – LIT-E,HIS-D,
(36)  ETU VALERY AYAMBA – CHE-D,GGY-E,
(37)  EWONGWA HILARY ESUMU – BIO-E,CHE-D,
(38)  EWUBA FELIX MPANG – HIS-D,PHI-E,
(39)  FUAYI NGU OLIVIA – LIT-E,HIS-D,
(40)  HENOCK BIBOUM BINJEE – HIS-D,PHI-E,
(41)  KUMNCHI ADELINE NYOH – GEO-E,HIS-D,
(42)  MUA MARIANA NDZIH – HIS-D,PHI-E,
(43)  NGWAH CLOUDINE ATAM – LIT-E,HIS-D,
(44)  NJIKAP SANDRINE NALIKA – LIT-E,HIS-D,
(45)  NJOCK AWOH WILLIAM – GEO-E,HIS-D,
(46)  NKE EDNA ESAH – LIT-E,HIS-D,
(47)  PAUL BEJANYA – ECO-D,GEO-E,
(48)  TABI JOSEPH ENOW – BIO-E,CHE-D,
(49)  TABOT BESONG AKO – HIS-D,REL-E,
(50)  TCHAMBIA JUJA ALAIN – HIS-D,PHI-E,
(51)  TENG ELIZABETH EBIA – HIS-D,REL-E,
(52)  AMIN AJOCHA VIVIAN – BIO-E,CHE-E,
(53)  ASSEMAYEM NDEP EUNICE – BIO-E,CHE-E,
(54)  BEZANKENG FELICITA AGOAWOA – HIS-E,PHI-E,
(55)  DIONE FLORENCE EBANG – GEO-E,PHI-E,
(56)  DIVINE ELAD FOSSUNG – LIT-E,HIS-E,
(57)  EKABI MOUDIO MARIE – LIT-E,HIS-E,
(58)  ELVIS NTANG EBONLE EKERUM – GEO-E,HIS-E,
(59)  ENUGE COLLINS MASANGO – HIS-E,PHI-E,
(60)  JOEL EKEH CHINAZO ACHUA – BIO-E,ICT-E,
(61)  KANYIMI JOHN IHIMBRU – BIO-E,CHE-E,
(62)  MOFOR PRISCILIA ZELEFAC – GEO-E,HIS-E,
(63)  NALIANGI ROGER NGOE – BIO-E,GGY-E,
(64)  NGUBE RUDOLF NGOE – HIS-E,REL-E,
(65)  OLIVE EBUDE KEME – LIT-E,HIS-E,
(66)  TINA TAKU JOEL BAYANG – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1075 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BAMENDA
Regist:417, Sat for 2 or More Subjects:414, Passed:340, %Passed:82.13, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 69
(1)  FONTEH KIEHKECHEMAMBOM BONAVENTURE – BIO-A,CHE-A, PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NKONGWA ANDREW MOWEH – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(3)  AMEAKA FATIMA NKEMPU – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  BERINYUY BASIL SHIYNYUY – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  MBIYWONG GATIEN BERI SELA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(6)  MULUH EDWIN NKAM – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(7)  ATEYA  TERENCE  ARREY – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  CHO CARRINGTON TIZIE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(9)  ENYONG-ETA GRATEFUL NKIRI – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(10)  GWANULLA CLINTON CHE – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(11)  KENMFACK SANGHAPI GHODA DERICK – BIO-A,CHE-C,PMM-A, FMA-A,PHY-B,
(12)  ANYE FRU FABRICE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(13)  ENYONG-ETA BLESSING AYAMBA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(14)  FRU WEYEGHO ELIANE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(15)  NKENG NTEMGWA CLINTON MICHAEL- BIO-A,CHE-B,PHY-D,PMM-A, FMA-A,
(16)  NYAH DESMOND TEMBAN – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(17)  OSINAKACHUKWU DESMOND – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-A,PHY-C,
(18)  TITANG DANIEL MOFOR – FMA-A,BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-C,
(19)  AMBE SHARDRAK – FMA-B,BIO-B,CHE-A,PMM-B,PHY-C,
(20)  AWAH NELSON NDE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(21)  LUM-NEH ANGELA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(22)  NFONEMO FRANCIS  FUH – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(23)  NGWE FELIX – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(24)  NKWATI ISRAEL PENN – BIO-B,CHE-A,PHY-C,PMM-B,FMA-B,
(25)  VELMA MUNKA NYAJAH – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(26)  AMAH ANN NYOH NDITAH – BIO-B,CHE-B,PHY-D,PMM-A,FMA-B,
(27)  AMBANI NIXON ANEGHEKU – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(28)  ASOH-ITAMBI CLINTON BINDA – BIO-A,CHE-B,PHY-C,PMM-B,FMA-C,
(29)  KU-BOJA  MONDI WILBROUTH VEGAH – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-B,
(30)  MASSA COURAGE MUKEP – BIO-B,CHE-B,FMA-A,PHY-D,PMM-B,
(31)  DJINE ARNAUD – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
(32)  EDELQUEEN MENYIE ANYAM – PHY-D,BIO-C,CHE-D,PMM-A,FMA-A,
(33)  ETI EDWIN ABAKA – BIO-B,CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(34)  NGUEMOU WAFO EUGENIE ELVIRE – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(35)  SHUYIKA MAUREEN WIGHAM – PHY-D,BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(36)  ANAKA MANSFIELD ANAKA – BIO-C,CHE-B,FMA-C,PMM-C,PHY-C,
(37)  BABEY  CYNTHIA MKEH – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(38)  CHO KINGSLEY CHE – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(39)  FRANCIS NONG  NKEMTEBA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(40)  NJANG LIVINGSTONE NGEH – BIO-B,CHE-A,PMM-C,FMA-D,PHY-D,
(41)  PEKWALEKE SAMSON – CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-C,CSC-D,
(42)  BARAH  MARIETTE NJOLIKA – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(43)  CHIMBO TIMAH NANJI – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(44)  NGAM  NGWARI-KAMNE MARIA-ANNUNCIATION – BIO-B,CHE-B, PMM-B,FMA-E,PHY-D,
(45)  NKPOUDIA MAYOUA CHOUAIBOU – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-D,PHY-D,
(46)  WACHA FRIDA NEKOMA – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(47)  ZIBEH THOMAS – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(48)  MBEKENYUI CARINE YANGEH – BIO-B,PHY-D,CHE-B,PMM-D,CSC-D,
(49)  NDIKUM ALLEPHONSE BONGSISY – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(50)  NGANG EDWIN NDIFOR – CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,CSC-D,
(51)  ANYE MAMBO CLARA – BIO-C,CHE-B,PMM-D,PHY-E,CSC-C,
(52)  FONKI NDENIBI JOEL – GEO-E,REL-C,ECO-C,PMS-B,FMA-D,
(53)  MULUH  LIZETTE  MEGHA – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(54)  NLEND BIENVENU FRANK BILL – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(55)  NJEI NEVILLE BAHKE – BIO-E,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(56)  ADEH ROGER JOMBOG – BIO-E,CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(57)  EWALA TERENCE NJI – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(58)  MADIESSE FOQUO DANIELLE RUTH – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(59)  NJI DELPHINE SIRRI – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(60)  WANKUI  ALAIN  SOEWOYEBAA – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,CSC-E,
(61)  MBIPEH ASHEROU ZUPUPOH – BIO-B,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(62)  NCHE MANKEFOR DESMOND – CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-D,CSC-E,
(63)  ABONG RAPHEL TUGWA – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(64)  ADESO DIVINE MBAKU – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(65)  SANCHO JACKSON NKWENUI – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(66)  TAH-NJI MEREILLE AFOR – BIO-C,CHE-C,FMA-E,PMM-E,PHY-E,
(67)  TSIAGUH LARISSA  AGETIMBOM – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,CSC-E,
(68)  GUKA   ADRAIN – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(69)  LEKU FABRISE ADZE – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 38
(1)  KWOBSIE MARIUS – ECO-A,GEO-C,PMS-A,REL-A,
(2)  TENDONGKENG CLEDINO NKEMDONG – CHE-B,FMA-A,PHY-C,PMM-A,
(3)  ABANDA HERBERT ANGAMI – BIO-E,CHE-C,PMM-A,FMA-A,
(4)  LUM-NCHUNG SHEILA – BIO-B,CHE-B,PMM-D,PHY-C,
(5)  WALLY NDE ACHOUO – ECO-C,GEO-C,PMS-B,FMA-C,
(6)  KFUBAN MALDINI YUNGSI – CHE-C,BIO-B,PMM-D,PHY-C,
(7)  KULEMIA CLARIS DOBGIMA – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(8)  NKIMIH BANGNTEU CLINTON – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(9)  SHU JULIETSIRRI – ECO-A,LIT-E,HIS-B,REL-D,
(10)  NAVTI MARCEL TARDZENYUY – BIO-B,CHE-B,PMM-D,PHY-E,
(11)  ANUCHA BENADETTE MULUH – BIO-B,CHE-D,PMM-C,PHY-E,
(12)  LIONEL DAYEBGA – BIO-C,CHE-D,PHY-D,CSC-C,
(13)  NCHANG ZEPHANI  NDEH – ECO-D,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(14)  TASIMO GAEL NKWENTI – ECO-C,GEO-D,REL-D,PMS-C,
(15)  BLAISE WANKE – CHE-C,FMA-C,PMM-D,PHY-E,
(16)  DABA STEPHEN NJI – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(17)  FRI   SOLANGE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(18)  MBAH EMMANUEL MBAH – BIO-C,CHE-C,GGY-D,CSC-E,
(19)  POUBU MALONE TCHANKAM – BIO-C,CHE-D,PHY-E,PMM-C,
(20)  TANIFEM ANNA FUAM – ECO-C,GEO-E,PMS-C,REL-D,
(21)  TENDONGFAC GEORGE NJIMO – CHE-D,FMA-C,CSC-E,PMM-C,
(22)  VERA AMARACHUKWU OBIJIAKU – BIO-B,CHE-C,PHY-E,CSC-E,
(23)  FANG DERICK FANG – BIO-B,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(24)  FON RODRIQUE CHI – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(25)  FONJUH NCHONG BECLIPPS – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(26)  NJKOUO NJOUOKEP CHRISTELLE – ECO-D,GEO-D,HIS-D,REL-D,
(27)  FONJIYANG REMI MUMBARA – ECO-D,GEO-E,HIS-C,REL-E,
(28)  MBENYA BLAISE TATAH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(29)  NASI ELIZABETH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-B,
(30)  ZEE BENEDICTE – BIO-B,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(31)  AMBE ERIC MANGEH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(32)  LEKU-NKOCK PAUL – BIO-C,CHE-E,PHY-E,CSC-E,
(33)  NKENGFACK FIALEFACK JACKSON – ECO-C,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
(34)  SHU BERLINDA ASOH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,REL-E,
(35)  TAH NJI PRECIOUS NJONG – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(36)  VULIELIE COLETTE VUYOF – ECO-E,GEO-D,PMS-D,REL-E,
(37)  NGALA ROLAND NDI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,ICT-E,
(38)  NTANGTANG TAWABIEH RUTH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 142
(1)  AKECHU WOUBA DERRICK – BIO-A,CHE-A,PMS-C,
(2)  WANDJI SANDRINE LONTSI – HIS-B,LIT-B,FRE-A,
(3)  MUA    ANTIONETTE NCHOU – ECO-C,GEO-A,PMS-B,
(4)  NKWAIN KINDNESS FIENGHA – LIT-B,FRE-B,HIS-B,
(5)  FEH NADESH NDIPABONGA – LIT-B,HIS-B,REL-C,
(6)  BANG KWE KAMANYI BODMANN – LIT-D,FRE-B,HIS-B,
(7)  BURIYA CHRISTIAN BURIYA – BIO-C,CHE-B,GGY-C,
(8)  FON NERISA  KIBVER – ECO-D,LIT-B,HIS-B,
(9)  KHAN NELSON ASOBO – ECO-C,GEO-D,HIS-A,
(10)  KUEMETA WANANG CHARLENE – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(11)  NANG RIMMA EWIH – ECO-A,GEO-D,HIS-C,
(12)  ADZE SONITA MAFOR – ECO-E,LIT-B,HIS-B,
(13)  ANDIN ALVINE DINGA – BIO-B,CHE-C,GGY-D,
(14)  CHI DESMOND CHE – CSC-C,BIO-C,CHE-C,
(15)  FONGANG EDWIN FONTEBO – BIO-C,CHE-D,PMS-B,
(16)  FONKI MAVELOUS FRU – CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(17)  FUH CASINA MBOH – BIO-B,CHE-C,PHY-D,
(18)  KANLA LOUIS BONGNYIANG – BIO-B,CHE-C,GGY-D,
(19)  NJIBALOH GLORY FRUNDEH – LIT-C,HIS-C,REL-C,
(20)  PANWOU MARLIYN – HIS-C,LIT-D,FRE-B,
(21)  SIZAWOH DANIELA – LIT-D,FRE-B,HIS-C,
(22)  TABAH SONETA MUYANG – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(23)  TEYEWO  SELAMBI  ELINOR – BIO-B,CHE-C,PHY-D,
(24)  CELINE MANKAH TEMBI – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(25)  FONDZENYUY AQUILLIAN NJINDZE – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(26)  NGHONGMBENO STANLEY NDEFRAI – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(27)  NJOH VANESSA ENDAH – ECO-D,LIT-D,HIS-B,
(28)  NKWATI ELSA-RITA SHIRI – LIT-B,HIS-E,REL-C,
(29)  PUH JONAS NGAM – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(30)  SIVEDZEM  VANESSA  NFOR – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(31)  TSOPFACK VICTORINE TONKAH – ECO-D,GEO-D,PMS-B,
(32)  YUMBOMBOM DELPHINE – BIO-B,CHE-D,PMS-D,
(33)  ADU JULIUS ASHU – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(34)  AMABO NOCCOLINE MAUKA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(35)  AMBO TEBO AMBO GODSON – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(36)  APEH MIRANDA MASAHZIE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(37)  ATEFOR RISASEDIONE NGWINGMONWING – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(38)  CHE BERTRAND CHE – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(39)  CHIFU MARCEL KILESE – BIO-B,CHE-D,GGY-E,
(40)  FAMBO CHARLES NJI – ECO-D,HIS-C,REL-D,
(41)  FONGALEM COLETTE NAHGWA’A – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(42)  LEMNWI EUNICE NEBA – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(43)  MICHAEL JUNIOR CHE NEBA – ECO-D,GEO-D,HIS-C,
(44)  NADAGE MUWARR NFOR – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(45)  NCHE SYLESTIAN ANYE – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(46)  TANWANI LESLEY TEMBU – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(47)  WIRSIY SOLANGE KEMJEI – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(48)  AKAME EDITH EMADE – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(49)  BOMMU BENARD  LEMNYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(50)  BONGFEN ESTELLE ADZENYUY-AH – HIS-C,GEO-E,REL-D,
(51)  CHUI VAHNYI ROGERS – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(52)  DINLA BASIRU DZELANYUY – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(53)  EMBUOH  JOAN TOKE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(54)  ENYEJI MERCY ANGI – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(55)  FONJUH ASONG DENSIUS – CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(56)  FRU ZEPHANIAH NDEH – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(57)  KAILLO  MIYOO GIRESSE KEVIN – CHE-D,PMM-C,PHY-E,
(58)  MANKA’A MARIE-SANDRA – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(59)  MATCHUM  DJOMMOU  ANCELLA – BIO-C,CHE-D,CSC-E,
(60)  MFORBI BERTRAND CHENWI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(61)  MUKONGCHU BASILE CHUNGSONGE – ECO-D,GEO-D,PMS-D,
(62)  NADESH NAHNYAMA JUGA – BIO-C,CHE-D,CSC-E,
(63)  NEBASINA TABUGANG  ERIC – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(64)  NGANG CARLSON  ADE – BIO-D,CHE-D,PHY-D,
(65)  NGWA SUH HARRY – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(66)  NUMFOR JAFFERSON CHO – GEO-E,HIS-E,REL-B,
(67)  ODETTE BEINDONG – ECO-D,LIT-E,HIS-C,
(68)  PASIAH CHANTAL NUTEWOH – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(69)  PEKWEFAH KILLIAN YENGHO – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(70)  SUH HOROLIE DIANE NCHANG – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(71)  TANGSHI YVONNE ANGWI – ECO-C,GEO-D,PMS-E,
(72)  TANYI BESSEM TIKU  AGNES – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(73)  WANJAH MINNET NGWE – CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(74)  ACHA  HARMAN NGWANYA – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(75)  ACHANGOH GABRIEL AGHAINDUM – CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(76)  AGHANGU ADA  AMBU – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(77)  ANYE LINDA  KIEN – CHE-D,BIO-E,GGY-D,
(78)  ATEKWANA AUDERY ECHENDIM – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(79)  AYIM EMMANUEL ARREY – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(80)  CHE ASOOH MISPA – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(81)  CHOFONG EBELTINE BUZUNJIM – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(82)  DONATUS VOLOH NGARO – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(83)  FUMEH CLAUDETTE – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(84)  GHANEI JULIET KWACHUH – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(85)  GUSI CHARLOTTE NJU – ECO-D,LIT-E,HIS-D,
(86)  KHAYI EMMANUELA  MARSIH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(87)  KWALA ALPHONSE NYUYBASHI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(88)  LUKONG LARISSA  YINYUY – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(89)  MBAHMUNTAH FONDA JURANDA – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(90)  MBANWEI BRENDA ENJEI – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(91)  MBEUFFO KOUMO JEOLLE KEVINE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(92)  MOFOR SYLVIE NCHANG – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(93)  NEBA JACKSON FUH – ECO-E,HIS-C,REL-E,
(94)  NEH MABEL NEBA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(95)  NGEMUKONG YVONNE MANGWA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(96)  NGONYEM MINNETTE BLANCHE – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(97)  NGOSONG MELANIE ASONGFOR – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(98)  NGWA DONALD CHENWI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(99)  NGWA JOHN NGWA – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(100)  NJIE CLEMENCE NKWAMI – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(101)  NKAFU LESLIE NKENGAFEC – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(102)  NKETIAH CORNELIOUS MBAKEM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(103)  PENN CLINTON TENENG – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(104)  QUICHU JOYCE NFORMI – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(105)  SHU LEM EMMACULATE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(106)  TATA ELVIS NYUYDZE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(107)  TIOMELA TEKEM ARNAUD – PMM-D,FMA-E,PHY-D,
(108)  ZUNDA ADELINE FOFEH – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(109)  ACHE BRENDA ASHIMI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(110)  ANGELA NENG NJONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(111)  BAMBOT STEPHANIE BIDSONA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(112)  CHE NEBA NELSON – BIO-D,PMS-E,CSC-E,
(113)  DEBA LAKEL MBENG – HIS-D,ECO-E,GEO-E,
(114)  DIFFO FOKGOU BERTINE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(115)  EPIE MERCY DIELLE – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(116)  FONGOH NELICA MAH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(117)  KETCHADJI RONALD WATARD – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(118)  KONWO KENYEM KWAME – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(119)  LEMOUTOUO LYSETTE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(120)  NCHUKIKANG TABUKUM DIVINE – FRE-E,HIS-E,REL-D,
(121)  NDITEWOH-LAURA -NDUEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(122)  NGO  MINKA  FERNANDE THERESE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(123)  NGWA JENEPHINE MANKA’A – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(124)  NING MOU GERMAIN – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(125)  NJODZELA  BU-UNYUY DORCAS WIYKIYNYUY – ECO-E,GEO-D,HIS-E,
(126)  NMAJU TERENCE ONYEMA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(127)  NUMFOR BORIS CHE – ECO-E,GEO-E,REL-D,
(128)  NWENCHO KARING ANTOINETTE – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(129)  POTIEWOH MANA THEO-SABUM  ABANDA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(130)  TANON RENE FRANCIS – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(131)  UMENJOH EDNA ANONDONG – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(132)  AMBEKER CHRISTIAN YINGWO – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(133)  BAH ELSIE KINYUY – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(134)  ECHU JOB ANONGNO – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(135)  KATCHING MURH CHE – BIO-E,CHE-E,PHY-E,
(136)  LUM CHANTAL SHUNGWA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(137)  MONYUY DIVINE KONGADZEM – CHE-E,PMM-E,CSC-E,
(138)  NCHE ELVIS TANGIE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(139)  NDI GLORY BIH – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(140)  NGAFI SILAS NYUGAB – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(141)  UMENJOH BECKY AYANGATA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(142)  WANKIKA VIVIANE BONGKIRI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 91
(1)  NJINJOH MACKNIGHT FEH – LIT-B,HIS-B,
(2)  SIH VALERIE ANYE – ECO-C,HIS-B,
(3)  BAWEH DIVINE BIYEH – BIO-B,CSC-D,
(4)  MEZOH PRECILIA PENN – GEO-C,HIS-C,
(5)  NGWA MIRABEL ASOH – BIO-B,CHE-D,
(6)  ABI EWOH SYLVIA – ECO-D,PMS-C,
(7)  ADOSA JOSEPHINE UGWENDUM – LIT-D,HIS-C,
(8)  AKPEY  YIBAINMA  FOINBUJOF – GEO-D,HIS-C,
(9)  ANGWI ANIH ANYE – BIO-C,CHE-D,
(10)  KAFAP ANTHONY  KIMTOH – BIO-C,CHE-D,
(11)  KENDONG SABI LABONG – LIT-D,HIS-C,
(12)  KENNE HIPPOLYTE – CHE-C,PMM-D,
(13)  LAYINGA BRENDA MEFEREH – BIO-C,CHE-D,
(14)  MOHAMED SANGO ALIYU – GEO-D,HIS-C,
(15)  NGWA NEH YVETTE – LIT-D,HIS-C,
(16)  NUMFOR NOELLA  FORBE – GEO-E,HIS-B,
(17)  SOH YOLANDE KISHI – BIO-D,GGY-C,
(18)  VUZU FAMBOM EMIDIEN – GEO-E,HIS-B,
(19)  BIH HILDA CHI – GEO-E,HIS-C,
(20)  EMMA-HANS KWENE NKUME – GEO-E,HIS-C,
(21)  FONGWE MARLENE-KAY  ENJEH – LIT-E,HIS-C,
(22)  GIEDION MAGHO – CHE-D,PMM-D,
(23)  IBRAHIM AHMADOU SAMBO – LIT-E,HIS-C,
(24)  KETU DESMOND NANJI – GEO-E,HIS-C,
(25)  LENORA  LUM JOY – GEO-C,HIS-E,
(26)  LUCIA RUTH MEFOR – GEO-D,HIS-D,
(27)  LUM BLANSH NJI – LIT-E,HIS-C,
(28)  MANKA MIRABEL CHI – LIT-D,HIS-D,
(29)  NDZANKANG BRICE  NJUNCHOP – GEO-E,HIS-C,
(30)  NGWAFOR YOLANDE NGEMUKUM – GEO-E,HIS-C,
(31)  NJEI  YVETTE ACHO – GEO-E,HIS-C,
(32)  NKAIN DELPHINE NANGE – LIT-E,HIS-C,
(33)  PEJOUO BOUABI GIOLENE – FRE-C,HIS-E,
(34)  TANYITIKU AYUK NCHONG – GEO-E,HIS-C,
(35)  ANYANGWE BRENDA ANGWI – LIT-E,HIS-D,
(36)  ACHONDUH EMMARINOELLA  ANWIE – GEO-E,HIS-D,
(37)  AKWEN PAMELA FRU – GEO-E,HIS-D,
(38)  AKWINGA STELLA  AWAWING – GEO-E,HIS-D,
(39)  ASAH JUANITA EUFON – LIT-E,HIS-D,
(40)  ATECHI  EVANS AYAFOR – ECO-E,PMS-D,
(41)  CONFIDENCE AFUE NKEMNKENG – GEO-E,PMS-D,
(42)  FIENAKOMA EMMANUELA NENA – HIS-E,PHI-D,
(43)  FONCHAM SHALLOTE AGUM – HIS-D,REL-E,
(44)  FOPENANU ANITA HALLE – GEO-E,HIS-D,
(45)  FUNG EMMANUELLA NCHUO – BIO-E,CHE-D,
(46)  KUM ASHLEY EZEGHE – HIS-E,REL-D,
(47)  LEKUNGA STEPHANIE – BIO-D,GGY-E,
(48)  LEMNWI ONORINE – GEO-E,HIS-D,
(49)  LUM MELVIS – LIT-E,HIS-D,
(50)  MALEY GEORGETTE VISEME – LIT-E,HIS-D,
(51)  MBE ALBERT ASENGE – BIO-E,CHE-D,
(52)  MBONY CARETH TIFUH – LIT-E,HIS-D,
(53)  NDIFOR CLAUDETTE MESHI – LIT-E,HIS-D,
(54)  NEBA ELVIS SUH – CHE-E,GGY-D,
(55)  NGUM CHARLOTTE TANTOH – GEO-E,HIS-D,
(56)  NGWA KEVEN NGWA – GEO-E,HIS-D,
(57)  NGWA SANDRINE BIHNWI – ECO-E,GEO-D,
(58)  NGWENYI  NOELA – GEO-E,HIS-D,
(59)  NKWEWO ALA-AH SHARON – LIT-E,HIS-D,
(60)  NSOH KENNETH NTSEH – ECO-E,GEO-D,
(61)  NTAP MARIE JACQUELINE REINE – LIT-E,HIS-D,
(62)  NTHERE JUDE NDEH – GEO-E,HIS-D,
(63)  NWONASUNGAZI NADINE – HIS-E,PHI-D,
(64)  NYANSO ALILU KANJO – BIO-D,PMS-E,
(65)  SIRRI MARCELLINE MOSOH – ECO-D,HIS-E,
(66)  TALLA TANGAH ARLETTE – GEO-E,HIS-D,
(67)  TASAH DEBORA FIENNELLY – GEO-E,HIS-D,
(68)  TENEMO VALENTINE – LIT-E,HIS-D,
(69)  TEZIANO  MENIMO  LIOCALDINE – GEO-E,HIS-D,
(70)  TIEKWAH TATIANA LEONG – GEO-E,HIS-D,
(71)  WIRSIY THELMA DZEMYEN – LIT-E,HIS-D,
(72)  ACHU HERICK – LIT-E,HIS-E,
(73)  ASOBO HONORINE WEHPON – GEO-E,PMS-E,
(74)  AZEMCHAP DIVINE AKENDUNG – GEO-E,PMS-E,
(75)  BIH NINNETTE – BIO-E,GGY-E,
(76)  CHE THEODORA AKOH – HIS-E,REL-E,
(77)  CHO AIRMINE BIH. – GEO-E,HIS-E,
(78)  KAH ABANG GEORGE – ECO-E,PMS-E,
(79)  LUM BRENDA CHE – GEO-E,HIS-E,
(80)  NANGAH ANYE SIVETLANA – GEO-E,PMS-E,
(81)  NDINDIGH BRYAN NOMBO – ECO-E,GEO-E,
(82)  NDUM FELICIA AKOM – BIO-E,PMM-E,
(83)  NGUM SOLANGE TENENG – GEO-E,HIS-E,
(84)  NJOKE-TANGWING RAISA  NGWENYI – GEO-E,HIS-E,
(85)  NSANGOU ISOFAH APPUNAMEN – CHE-E,PMM-E,
(86)  NTENGWA ELVIS ASONGAZIE – GEO-E,HIS-E,
(87)  SHIRI MICHELLE MBUH – LIT-E,HIS-E,
(88)  SWIRI YVETTE FRU – GEO-E,HIS-E,
(89)  TAM GHOMSI KEITH – BIO-E,CHE-E,
(90)  TASI HADISONAWA – BIO-E,GGY-E,
(91)  TEMA AKWEN MUNA – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1076 PRESBYTERIAN SECONDARY SCHOOL MANKON
Regist:81, Sat for 2 or More Subjects:81, Passed:81, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 24
(1)  FAH REMI NGOH – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NKWATE EBENEZER AGHEDMBO – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(3)  MAHAMAT ALI AHMED – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  BEBETO NCHIA ALEABELAH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  NKIPANG FREDERICK PEPILA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(6)  AFUH MARBELLE AKWERHK – ECO-C,GEO-B,FMA-C,PMS-A,ICT-B,
(7)  FON BELISE ASOB – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-C,
(8)  KUM-TAMBONG BILL KUM – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(9)  TADOH JEFFERSON WATANG – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-D,PHY-D,
(10)  ANANG DORNATIEN CHUO – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(11)  ANGWAH ETHEL AKWI – ECO-C,GEO-B,PMS-D,REL-B,ICT-D,
(12)  NKENKU ANIMBOM BUMA CARL – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(13)  RUUD BEDGA SAMA-LANG – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(14)  DAM NSOH  TANIH – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(15)  NGANG BIH ANJIE – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(16)  TANGYI EMMANUEL FAH – ECO-C,GEO-C,PMS-B,FMA-E,ICT-C,
(17)  WAYE MICHAEL JEFFERSON – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(18)  MANGOH NJONWE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-D,
(19)  SAMBA FONACHO MUNA – BIO-B,CHE-B,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(20)  TANCHO NZINKEU – BIO-C,CHE-C,PMS-A,FMA-E,PHY-E,
(21)  TEBO SHANCELINE ESOM – BIO-C,CHE-C,PMS-B,FMA-D,PHY-E,
(22)  ACHU RYAN  LUM – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(23)  HERMAN ANGABO ABIYAH – ECO-C,GEO-D,PMS-E,REL-C,ICT-E,
(24)  CHATAD DERRICK – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 34
(1)  FRI ELIZABETH TEGHEN – ECO-C,GEO-B,HIS-C,REL-B,
(2)  NGO LINWA JOAN RAISSA – LIT-B,FRE-B,HIS-B,REL-D,
(3)  SHU LENTINA LUM BONGNWI – ECO-D,LIT-B,HIS-B,REL-B,
(4)  FON VOULZY FONGANG – ECO-D,GEO-C,HIS-B,REL-C,
(5)  AMBE GODWILL NGWA – ECO-C,GEO-D,PMS-D,REL-B,
(6)  DINAYEN CALYSTA KINYUY – ECO-E,LIT-D,HIS-B,REL-B,
(7)  MFOPIT GNAMSIE ARNAUD PAULIN – ECO-C,GEO-D,PMS-C,REL-C,
(8)  MULUH KELLIE CHOPLONG – ECO-E,LIT-B,HIS-C,REL-C,
(9)  NKWENTI MARCELLA YELUMA – LIT-E,FRE-A,HIS-B,REL-E,
(10)  TIZIE NSOH NEH FAMA – ECO-C,GEO-D,PMS-B,FMA-D,
(11)  ANUMU NDI NELSON – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-B,
(12)  BERINYUY FALLON BONGSIYSI – BIO-C,CHE-D,PMS-B,PHY-E,
(13)  FONSAH DELMA NDUM – ECO-E,LIT-E,HIS-B,REL-B,
(14)  MUE KASINA IWO – LIT-D,FRE-C,HIS-C,REL-D,
(15)  NKENGMO APISEH APALA – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(16)  TAMANJI IMMANUELA ANGWI – BIO-E,CHE-D,PMS-B,FMA-C,
(17)  TATA TATIANA MUNGHANG – BIO-C,CHE-C,PMS-C,FMA-E,
(18)  UBANGOH JEUDRINE EPOSI – LIT-D,FRE-D,HIS-B,REL-D,
(19)  VUYOF GILDAS VUGHOSEBOM – BIO-C,CHE-C,PMS-C,ICT-E,
(20)  AKIH HAGGAI BIH NGELLA – ECO-E,GEO-C,HIS-C,REL-D,
(21)  ASANGA KELLITA ENDAH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,REL-C,
(22)  FOZAO MBI VANESSA – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-E,
(23)  NAHLELA ROSE AWASUM CHIBAKA – ECO-E,LIT-C,HIS-C,REL-D,
(24)  AKWO MARION NCHOU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,REL-B,
(25)  CHIANGEH COURAGE DUIN – ECO-D,GEO-D,HIS-D,REL-D,
(26)  FOPA TCHINDA MELCHIADE JUNIOR – BIO-C,CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(27)  NDIFORCHU PROSPER NDIFORCHU – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(28)  TAMBE FLAVIE NTAREBO – ECO-E,LIT-D,HIS-C,REL-D,
(29)  AKUMAH ANYE FRU-NWI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(30)  BIH SIDOLINE CHINDO – ECO-E,LIT-E,HIS-D,REL-C,
(31)  GISELE MAPUKAAH TONSONG – BIO-E,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(32)  MULUH HENSLEY ZOH – ECO-E,GEO-D,HIS-D,REL-D,
(33)  NDUMU BERTRAND ADE – BIO-D,CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(34)  ONYA CYNTHIA ASANGWAH – ECO-E,GEO-D,PMS-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 22
(1)  MBAH ANCHI MBI NEVELLE – BIO-D,CHE-C,PMS-B,
(2)  NGI CHRIS NTOH JR – ECO-E,PMS-B,FMA-B,
(3)  AKONTAI AKOTABE MAGGOG TAKU – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(4)  CHEZE DJOMO HUGO – BIO-C,CHE-D,PMM-C,
(5)  FON FUBINGUA WINNIE LINDA – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(6)  FONCHAM NADESH NAHLELA – LIT-D,HIS-C,REL-C,
(7)  AKUO JULIETTE NGEI – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(8)  KAHBANG NADEGE BOBGA – CHE-D,PMS-C,BIO-D,
(9)  MMASINACHI IJEOMA ATANSI – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(10)  NYAMBOD RITA ACHA – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(11)  AMANWI YARAYEN ARABELA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(12)  AYUKOKATA MANYI TAKA – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(13)  FONGANG BRENDA NGWE – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(14)  NEH NDEH EKERIAM CHRISTABEL – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(15)  NGUM AZINWI CYNTHIA TAMINANG – BIO-C,CHE-D,ICT-E,
(16)  TATABOD SERAH ENIH – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(17)  VIVIAN OGECHUKWU NDEANAEFOR – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(18)  YIWU ONGUM IHIMBRU LARISSA – CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(19)  KENJI RUTH GUFUNG – LIT-E,HIS-E,REL-C,
(20)  NTEWA BELISE NGEKWIH – ECO-E,GEO-E,REL-D,
(21)  NGONGANANG QUINTA APONGHE – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(22)  SAJU ANITA AZAH – BIO-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  TABIFOR HARIET AYAH – BIO-E,CHE-D,
 
Centre No: 1077 MOTHER TERESAS COLLEGE BONABERI DOUALA
Regist:30, Sat for 2 or More Subjects:30, Passed:27, %Passed:90, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  NGUIGUIM LOMBAT CHRISTIAN STEPHANE – PHY-E,PMM-A,FMA-C,CHE-B,BIO-B,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  KUITCHA NANA HORALD GENDRY – BIO-D,PMM-C,FMA-E,CHE-C,
(2)  PAFE NGENDOP MAUREEN – CHE-D,BIO-D,GEO-E,ICT-E,
(3)  NGWA JUDITH NDUM – ECO-E,HIS-D,REL-E,GEO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  LAHPING TCHIAHEOU CAROLE – FRE-B,HIS-B,LIT-C,
(2)  EMSONG CHRISTINA-ROSE – HIS-B,REL-D,LIT-C,
(3)  BESSEMETANOW ARREY NANCY – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(4)  ENO ELIZABETH AYUK – REL-C,HIS-C,LIT-D,
(5)  LIE APEUMEU GAEL JONATHAN – BIO-E,PMS-B,CHE-C,
(6)  ENGOME MOUSSOMBI GAELLE – HIS-D,GEO-E,REL-B,
(7)  MARIA ROSARIO SIMA OYANA – HIS-B,ECO-E,REL-D,
(8)  TIZEMBONG IVAN DURAND – GEO-E,BIO-C,CHE-C,
(9)  BENSON JUNIOR – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(10)  TIWA ANNITA – BIO-D,PMS-E,CHE-C,
(11)  ASHU ELIZABETH AGBOR-NYONG – HIS-C,LIT-E,ECO-E,
(12)  MARSHAL ACHI COBBI – REL-E,HIS-C,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  METAE TIENTCHEU EMILE YVAN – HIS-B,FRE-B,
(2)  CANDIDO NCOGO NCOGO NSEGUE – CHE-C,BIO-B,
(3)  VICTOR JAMES JUNIOR – CHE-C,ICT-B,
(4)  FONDUNG DEREK CHUGONG – HIS-B,FRE-D,
(5)  AWAH CLEMENTINE KWALA – HIS-D,REL-C,
(6)  MAMEKEM DJOU ROSTANDE PINELLE – HIS-D,REL-C,
(7)  NANGA NGA GERALDIN BERNEST – CHE-C,BIO-E,
(8)  BEBAI ARREY IRENE – LIT-D,REL-E,
(9)  FENKAM TCHEMTCHOUA  CLINTON JOHN – CHE-D,PMM-E,
(10)  KUM VERA NDJUA – GEO-E,HIS-D,
(11)  OBIAGAERI AKU VERONIQUE AFOUDO – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1078 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NKOR – NONI
Regist:36, Sat for 2 or More Subjects:36, Passed:25, %Passed:69.44, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  KILESEN KILLIAN FALE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,REL-C,PHI-B,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  TANTOH JUDE SHEY – LIT-D,HIS-C,REL-C,PHI-E,
(2)  AKULE NADINE-LOPEX MARU – LIT-E,HIS-E,REL-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  NYANG JUSTIN KIMBIN – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(2)  NFINYOH ALUSIUS EBISINYOH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(3)  TUME EDWIN NDIKAKA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(4)  FONGU EDITH NGENYOH – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(5)  NYANG RANSOM LABAN – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 17
(1)  TATA MATHIEW TATA – BIO-B,CHE-C,
(2)  NGAH COLETTE BIH MANG – CHE-B,PMM-D,
(3)  TAFON PAMELA FIGHAW – LIT-E,HIS-B,
(4)  YUFONYUY GODLOVE CHE – BIO-D,CHE-C,
(5)  KINFIE CLAUDIA EKINYOH – LIT-E,HIS-C,
(6)  KINFIE YVETTE FUEN – LIT-E,HIS-C,
(7)  KINGHAMEN JOHN BABA – GEO-E,HIS-C,
(8)  NDINGEH ELIZABETH MANYEAH – GEO-E,HIS-C,
(9)  NYUYBANLA BRUNO NYUYSHU – BIO-E,CHE-C,
(10)  CHIA ANESTINE BOTI – GEO-E,HIS-D,
(11)  KIMBIN ETHEL NJIE – LIT-E,HIS-D,
(12)  KINSAM ROGERS SANGA – BIO-D,CHE-E,
(13)  KOFON AGATHA MUNKENG – LIT-E,HIS-D,
(14)  KOFON STANISLAUS – LIT-E,HIS-D,
(15)  MUYU VERA NJEH – GEO-E,HIS-D,
(16)  KINFIE TERENCE FIMUNCHIM – GEO-E,HIS-E,
(17)  MAIMO HILDA BOKUNG – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1079 IMPERIAL ACADEMY OF ARTS AND SCIENCE TIKO
Regist:43, Sat for 2 or More Subjects:43, Passed:24, %Passed:55.81, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  ETONDI RHEMA TEKE – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(2)  SYDRICK FRANK BALEMBA ELAD – LIT-E,HIS-B,REL-E,PHI-E,
(3)  MASSANGO NZOPPE GERARD – LIT-E,HIS-D,REL-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  BAANKAH BABILAH SAMUEL – CHE-D,FMA-C,PMM-D,
(2)  ANGA’AMA BLAISE ANNIH – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  MISPA AKWA NDFOR – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(4)  OZIOMA MAURINE OKPARA – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(5)  YONG PEACEFUL CHUYUM – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(6)  BEAUTINIA CHIKARA NNAWUGWU – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(7)  RAVENA MAGNE FOGUE – BIO-E,CHE-C,PMS-E,
(8)  EMAMBU MERCY FOLEKI – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(9)  JEMEA LUCIANA NANGOH – ECO-E,GEO-E,REL-D,
(10)  NGWEBAM KAREN TSEMI – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(11)  ACHA DIVINE NGENDAP – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(12)  AGBORTARH NADINE REKONG – CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  ANDRESS NGOZI OBIJIEZE – CHE-D,PMS-B,
(2)  NZALIE JACKSON SINKE – GEO-D,HIS-C,
(3)  DAVID BRAINERD BABILA DONALD – FMA-D,PMM-D,
(4)  DOBGIMA CHRISTIAN LAJONG – CHE-D,PMS-D,
(5)  ABANG GULIT BESONG – CHE-E,PMS-E,
(6)  AYUK RACHEL MANYO – BIO-E,CHE-E,
(7)  AYUKANYOR CLEMENTINE AGBOR – LIT-E,HIS-E,
(8)  ENOW EYONGNDIP – HIS-E,REL-E,
(9)  FUNTONG FRANKLIN FORBEGWEH – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1080 KUMBA MBONGE ROAD EXTERNAL
Regist:300, Sat for 2 or More Subjects:288, Passed:83, %Passed:28.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  SU-UH CHRISTOPHER JICK – HIS-C,FRE-D,REL-A,PHI-D,
(2)  AKAMAMBONG VALERIE MBONG – PMM-E,PHY-D,BIO-C,CHE-D,
 
Passed in 3  Subjects: 25
(1)  NGONO NYONGO JEAN EMILE – LIT-E,FRE-A,HIS-C,
(2)  NKEMANDA CLOVISE NDEJEAH – HIS-A,GEO-E,REL-C,
(3)  ESAMBE LUCAS EKANE – REL-C,HIS-B,PHI-E,
(4)  ASONG GERALD ASONGDONY – PMM-E,CHE-C,BIO-C,
(5)  BESUMBU BRUNO MBOTAKE – PHI-D,HIS-B,LIT-E,
(6)  BISONG EGBE TAKU – HIS-D,REL-C,LIT-D,
(7)  HAMZA MOHAMMED – HIS-C,LIT-E,REL-C,
(8)  EBUDE EBOUELE NDODE – GEO-E,CHE-D,BIO-C,
(9)  ETONGWE YANNICK MASANGO – GGY-E,BIO-D,CHE-C,
(10)  EGBE OSCAR ENOW – GEO-D,REL-E,ECO-D,
(11)  ESAMBE JOHN EBONG – HIS-C,GEO-E,PHI-E,
(12)  EUNICE FRIDAY EFFIONG – HIS-C,REL-E,GEO-E,
(13)  ITUKA WILFRED MBU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(14)  LIONEL NGOH ASEK SONA – REL-E,HIS-C,ECO-E,
(15)  LONJE KEITH NGOSDIA – HIS-C,GEO-E,REL-E,
(16)  MBENG ETHEL MBENG – HIS-C,PHI-E,LIT-E,
(17)  NFOTOH MAUREEN BESSEM NTUBE – PMM-C,FMA-E,BIO-E,
(18)  TANYAM MELVIS EKPA – LIT-E,PHI-E,HIS-C,
(19)  ARREY BATE GILBERT – HIS-D,ECO-E,GEO-E,
(20)  ELISA NAIENDA MOKUBE – CHE-E,BIO-E,GEO-D,
(21)  MESUMBE FRANKLINE MBONG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(22)  OKON OWEBEKE JOISY – PHI-E,LIT-E,HIS-D,
(23)  SAKWE ABEDNEGO MUKETE – BIO-E,PMM-D,FMA-E,
(24)  ADAMU MOHAMED – HIS-E,ECO-E,PHI-E,
(25)  MBAKU GRACE ENGUNMWEI – HIS-E,LIT-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 56
(1)  TEBA DEVINE FONKEM – LIT-C,HIS-B,
(2)  TEKOH TIKUM BLAISE – CHE-D,BIO-B,
(3)  AKONJANG BRYANT MACWHITE – REL-D,HIS-D,
(4)  BONG HACKSON BONG – GEO-E,HIS-C,
(5)  EDIAGE TABITA ELOMO – HIS-C,LIT-E,
(6)  ETINGE EDWARD MABIAN – CHE-D,BIO-D,
(7)  FETE EMMANUEL NASERI – GEO-E,HIS-C,
(8)  HENRY FANDA NJOH – LIT-E,HIS-C,
(9)  MALOBA NORA ETONGWE – HIS-D,PHI-D,
(10)  NDANDE KARL EHABE – GEO-E,HIS-C,
(11)  NJUNKWI TAMA MICHAEL – HIS-C,GEO-E,
(12)  NOMBO LENA CHANCEL ROMARIC – HIS-C,FRE-E,
(13)  SAKWE NJIAYO AFU – PHY-E,BIO-C,
(14)  EMMACULATE ENGOH BAH – BIO-E,CHE-D,
(15)  AKO MARIE OMINE – HIS-D,PHI-E,
(16)  ASHUCHUNG BRENDA BISSONG – GEO-E,HIS-D,
(17)  ATUH OLIVIA FON – LIT-E,HIS-D,
(18)  BIH SILVIE TETUH – HIS-D,GEO-E,
(19)  CHIOMAH AGNES NKANKOU – CHE-D,BIO-E,
(20)  DANJI LINDA ANKOWAH – LIT-E,HIS-D,
(21)  DIPOKO WASE LYONGA MAKIA – CHE-E,PMM-D,
(22)  EJONGNJUME MIRABEL EDIBE – HIS-D,PHI-E,
(23)  ENOH WILSON EBOT – CHE-E,BIO-D,
(24)  FONANG JOSEPH TANGHA – HIS-D,GEO-E,
(25)  FONZOCK LEO BAHPAP CHENGALLE – HIS-D,GEO-E,
(26)  GAH MARY ACHE – HIS-D,REL-E,
(27)  GEORGE TAH AMALA – HIS-D,REL-E,
(28)  JEAN ARIJOEL MOBELLA ERUMBU – GEO-E,HIS-D,
(29)  MBENGA KOMBO THIERRI AIME – FRE-D,HIS-E,
(30)  MBINDA TERENCE LOPTI – HIS-D,GEO-E,
(31)  MBU JOHN ENOW – GEO-E,HIS-D,
(32)  MOKWE DANIELOKIA – HIS-D,PHI-E,
(33)  MUKOH HUBRINE ENJECK – GEO-E,PMS-D,
(34)  TAMBE CYNTHIA EYONG – HIS-D,LIT-E,
(35)  ADOKO HELLEN NWEJIE – LIT-E,REL-E,
(36)  BELIYE AMBALO ERICA – HIS-E,LIT-E,
(37)  EBAI ARIKAI VERA – LIT-E,HIS-E,
(38)  IGELLE YANGE EDITH – PMS-E,BIO-E,
(39)  IKOE FRANKLINE NJAMBE – LIT-E,HIS-E,
(40)  JABUSONG MATILDA JOMEA – PHI-E,HIS-E,
(41)  LUM LINDA NEBA – PHI-E,HIS-E,
(42)  MALOBA HEMIAH YASEH – HIS-E,PHI-E,
(43)  MBOW VANITA EKILI – LIT-E,HIS-E,
(44)  MUKETE PATRICK SAKWE – GEO-E,HIS-E,
(45)  MUKI SANDRIN NJOM – HIS-E,GEO-E,
(46)  NDODE METUGE NEVILLE – HIS-E,LIT-E,
(47)  NZOLLE NGEGE NZUONKWELLE FANORA – LIT-E,HIS-E,
(48)  OKOLE CYNTHIA DISUE – HIS-E,LIT-E,
(49)  PALVIN BISONG BEKE – CHE-E,BIO-E,
(50)  ROLLAND ABANGE BATUO – GEO-E,HIS-E,
(51)  SAKWE SAMUEL BOYOWA – PHI-E,HIS-E,
(52)  SOLANGE VIVIAN NDAH – HIS-E,PHI-E,
(53)  TAH PHILSEN AWAH – GEO-E,REL-E,
(54)  TATA MOTALE BOKWE BRYAN – ECO-E,GEO-E,
(55)  THIERRY NLEN NDI – LIT-E,HIS-E,
(56)  TIMBE DOROTHY NDONDI – REL-E,HIS-E,
 
Centre No: 1081 MAMFE NEW LAY OUT EXTERNAL
Regist:75, Sat for 2 or More Subjects:72, Passed:18, %Passed:25, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  AKWA  JOEL  AGBOR – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
 

Passed in 3  Subjects: 6
(1)  NDEP  FRANKLINE  ENOWMBI – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(2)  EYONG  MELVIS  ATEM-AKO – GEO-E,HIS-C,PHI-C,
(3)  ENU  DERICK  EBAN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(4)  TAMBE TAKANG   ELIZABETH – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(5)  BITA  ELYSECONSTANCE  NTOH-YUK – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(6)  NTUI  GLADYS  MBENG – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  TABI  FELIX  TAKO – HIS-C,REL-D,
(2)  AGBOR  JACQUELINE  MANYI – LIT-E,HIS-C,
(3)  KAJANG  PETER  TABI – GEO-E,HIS-C,
(4)  TANG  BERTRAN  BAKIA – GEO-E,HIS-C,
(5)  TANYI  JACQUELINE  ENOW – HIS-C,PHI-E,
(6)  ATEM  VALERY  BISONG – GEO-E,HIS-D,
(7)  ETTA  AGBOR-NTUI  FRANK  RODMANN – HIS-D,PHI-E,
(8)  MBIANYOR  TABIARAH  ENOW – GEO-E,HIS-D,
(9)  OROCK  ROLLAND  ENOW – BIO-E,CHE-D,
(10)  ETA   STEPHEN  ARREY – GEO-E,PHI-E,
(11)  NGAN  NANJI  EMMANUEL – BIO-E,GGY-E,
 
Centre No: 1083 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NGUTI
Regist:17, Sat for 2 or More Subjects:17, Passed:10, %Passed:58.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  NGOA NEVILLE NGABE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  ETIMBI ESOH MARY EWEH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(2)  ATONG ANNA ASSEH – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  ALEPPI COMFORT ETOH – GEO-E,HIS-C,
(2)  ITOE GISELE  ESUNG – GEO-E,HIS-C,
(3)  MARTIN OKUMO MBE – HIS-C,PHI-E,
(4)  OJONG BESONG – LIT-D,HIS-D,
(5)  TANYI MBENG DICKSON – GEO-E,HIS-C,
(6)  ETAH DEVINE OKON – GEO-E,HIS-E,
(7)  NDOA DIVINA  NZALIE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1084 GOVERNMENT BILINGUAL  HIGH SCHOOL FUNDONG
Regist:262, Sat for 2 or More Subjects:262, Passed:195, %Passed:74.43, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 12
(1)  NGONG WILLIBROAD NGANDI – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  MUSA ISSA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(3)  LOH BORIS – EDMOND BOHTEH – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(4)  ANCHANG LOUIS FUL – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(5)  CHENG NJUA CHRISTIENCIA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(6)  CHIA MOSES KIYONG – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(7)  CHIA  HILARY  YUH – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(8)  WAINDIM RYNE ALENJUNG – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(9)  TEH CHRISTOPHER AKAIN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(10)  NGONG ADALBERT CHIMSE – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-D,PHY-C,
(11)  DVUMBIGHE HELBERT TOBAH – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(12)  ANCHANG MUMUKOM MAXIMUS – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 20
(1)  NJUA CHIARA SAH – LIT-C,FRE-C,HIS-C,REL-B,
(2)  GHANGHA LEONARD YONG – ECO-D,GEO-A,PMS-B,ICT-E,
(3)  KIMBI CARINE MAI – BIO-C,CHE-B,PMM-B,PHY-E,
(4)  EHBEH PRIESTLY ESUNJE – LIT-C,HIS-B,PHI-D,ICT-D,
(5)  GHANG RENATA NAIN – ECO-E,GEO-C,HIS-B,REL-C,
(6)  NTAISE NEVILLE ANKINIMBOM – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-D,
(7)  NTIATOHBONG DESMOND BROWN TANTOH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,ICT-C,
(8)  NYAH ROLAND KUMA – BIO-C,CHE-D,PMS-C,FMA-D,
(9)  AKONG CONRAD YONG – ECO-C,GEO-E,PMS-C,REL-D,
(10)  ANJANG CYPRAIN SAM – ECO-C,GEO-D,PMS-C,ICT-E,
(11)  AYEAH CHONGWAIN AFUMBOM JOEL – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(12)  BIH SYLVIA YAMPE – ECO-D,GEO-E,HIS-D,REL-B,
(13)  DIONE STELLA  EKANE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,REL-D,
(14)  NGUM FANNY – ECO-E,GEO-C,HIS-B,REL-E,
(15)  WIRBA CHANTAL LEEYNTENG – BIO-C,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(16)  AKOU CHRYSANTUS AKOU – ECO-E,GEO-D,PMS-B,FMA-E,
(17)  ABOTI CHADWICK PENN – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(18)  NKWAIN JUDE THADDEUS – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-D,
(19)  TOHNAIN WALTERS TIMGUM – ECO-E,LIT-E,HIS-D,REL-D,
(20)  DIANGHA MARTHA MBUO – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 83
(1)  DIOM CHUH ODETTE – ECO-A,GEO-D,PMS-A,
(2)  GHAM SCHOLASTICA NAMBU – BIO-C,CHE-B,PMS-A,
(3)  NDOKO CLAUDINE NACHIA – BIO-A,CHE-C,GGY-B,
(4)  BESONG – ENOW DOROTHY MBENG – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(5)  HARIETTE VERNYUY – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(6)  LAEKONG BERTILLA WAINGEH – LIT-C,FRE-B,HIS-C,
(7)  NDIM KELVIN NGUO – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(8)  NGAM DAVID ANKIAMBOM – ECO-E,PMS-A,FMA-C,
(9)  NTOH FELIX NKUO – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(10)  TUH RHODA BONGHA – BIO-A,CHE-C,GEO-E,
(11)  YAM LINDA NDAIH – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(12)  KIYOH RUDOLF CHIA – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(13)  KWA JOSEPH CHE – BIO-B,CHE-C,PMS-E,
(14)  LUKA GIDEON JETANG – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(15)  NGEH ROSELINE NKONG – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(16)  NKWAIN DORINE NYANGHA – BIO-C,CHE-D,FSN-C,
(17)  WAM LEWIS NKUOKWE – ECO-D,GEO-D,PMS-B,
(18)  FUCHI NELRIS WAINSIH – BIO-E,CHE-D,PMS-B,
(19)  GIASI EMMANUELA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(20)  MACHI KIZITOR WAINFEN – HIS-B,GEO-D,ECO-E,
(21)  MBALI ABRAHAM KITU – CHE-D,GGY-C,REL-D,
(22)  MBIBU SYNORINE ACHIE-A – BIO-E,CHE-C,PMM-C,
(23)  NDICHIA EMMACULATE BIH – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(24)  NGNITEDEM NDOUNGOU ADELE – FRE-D,HIS-D,REL-C,
(25)  NGONG SYLVERIA NEPAIN – PMS-D,BIO-C,CHE-D,
(26)  NINGUH SILVI ANSAHMBOM – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(27)  SHU SAINT – CLAIR CHENWI – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(28)  TUFOIN FERDINAND CHIA – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(29)  BEY MILTON CHIAMBENG – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(30)  BOH LAMBERT – GGY-C,BIO-E,CHE-D,
(31)  CHIMSE JOANMARY AKFEGHA – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(32)  CHUM FOSONG FRITZ-PEETERS – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(33)  GHAM GOODNESS BIH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(34)  KUMA RELINDIS YIH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(35)  MAKAR YUNGO MORA NAOMI ATEH – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(36)  MEKAME LYLIANE MAJI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(37)  NDI NONA GLORY – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(38)  NDONGEH LOIS NAYIA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(39)  NGWA CHRISTABEL NFONKA – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(40)  NJUA KEVEN CHIA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(41)  TASAH PAUL CHENG – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(42)  WAINKAIN LOVETTE NENG – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(43)  WAYEINGHA VICTOR NGUM – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(44)  ADOUM SAIDU ELYASU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(45)  ANDVUMBAIN THEODORA FUTELA – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(46)  CHIA  LIZETTE BIH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(47)  CHIA ITA NAIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(48)  CHIA PATRICIA NJANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(49)  FAIN KUM EMMANUEL – LIT-E,HIS-E,REL-C,
(50)  FONGO MALAIKA MBIWONYI – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(51)  HAWA – U SAIDOU UMAROU – LIT-E,ECO-E,HIS-C,
(52)  KAYUNG CLAUDINE NGUOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(53)  KUMA NAREYAN – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(54)  MBENG EARNEST YUH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(55)  MUH BRENDA NCHIM – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(56)  MUH MIRABEL NDISIH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(57)  NDI BRUNHILDA CHI – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(58)  NDZI SHELLA  FUWAIN – BIO-E,CHE-E,PMS-C,
(59)  NGWORK IRENE TOH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(60)  NKUO EMMACULATE CHUNG – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(61)  NSOM ANGELA SAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(62)  PIZIE LYNDA MEFOR – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(63)  WAINCHOM PATRA NI-IH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(64)  WOINTOH EMILE AKINIMBOM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(65)  AKAIN JAMES NGONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(66)  ALEM TERENCE TIMBONG – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(67)  CHE FERDINAND ANAM – BIO-E,GGY-E,CHE-D,
(68)  CHIA ERNEST NJUNG – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(69)  CHIA ETHELINE NSANGLE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(70)  DIANGHA NICOLINE NAIN – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(71)  DIOM GLEN CHIA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(72)  FUL CATHERINE NATANG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(73)  KELVIN MBENG – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(74)  LOH PHILITIA NUH – FRE-D,LIT-E,HIS-E,
(75)  NGONG HILDA KENI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(76)  NTAKA  EVARISTUS CHIA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(77)  SAAM PROMISE NINGWAIN – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(78)  BESONG – ENOW EBERETEM – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(79)  CHIA  LUCIENNE KUMA – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(80)  FORGHEMA PERPETUA NAIN – ECO-E,LIT-E,HIS-E,
(81)  FOTACHWI NAHBILA BLANCHE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(82)  MOKUBE FRANCIS MAMBE – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(83)  YONG OPHILIAN NABI – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 80
(1)  SWAIBU HAMIDOU – GEO-D,HIS-A,
(2)  AKEM ERICA NASAH – CHE-D,PMS-B,
(3)  ANSABOM ANTIONETTE NDUM – BIO-C,CHE-C,
(4)  CLUTILDA ITANGHI – HIS-C,REL-C,
(5)  AKONI GASPAR SONG ANKIANDAMBOMA – LIT-D,HIS-C,
(6)  AMBETA SOLANGE NJANG – GEO-E,HIS-B,
(7)  EKOM HONORINE ECHAMU – HIS-B,LIT-E,
(8)  MAH PASCAL MUAM – ECO-E,HIS-B,
(9)  MANIGHA JEAN YUH – GEO-E,HIS-B,
(10)  NCHANG IRIS – GEO-E,HIS-B,
(11)  NGONG MATHILDA ANIMBOM – BIO-C,CHE-D,
(12)  PRUDENCE NKONG YONG – CHE-D,PMS-C,
(13)  WIRNGO NOREEN BERINYUY – LIT-E,HIS-B,
(14)  AFUMBOM NGUO ALAISAH – GEO-E,PMS-C,
(15)  AMANA SANDRINE BARBARA ABO – LIT-E,HIS-C,
(16)  ANKAIN ANTONEBOM MAFAIN – GEO-E,PMS-C,
(17)  ATALI LEGI REGINE KATSET – LIT-E,HIS-C,
(18)  AWOH KELVIN CHIA – LIT-E,HIS-C,
(19)  BAM MARY MBOIN – LIT-E,HIS-C,
(20)  BANGSI ERIC BAINWI – GEO-E,HIS-C,
(21)  BIH ETELINE LONGKU – ECO-E,PMS-C,
(22)  BONG FRANCIS TUOBOUH – BIO-D,CHE-D,
(23)  CHIA ANGELA YOBSI – GEO-E,PMS-C,
(24)  KINDONG KINGSLY NGONG – GEO-E,HIS-C,
(25)  KOLLE IVO EPIE – GEO-E,HIS-C,
(26)  KUMA GODWILL – LIT-E,HIS-C,
(27)  KUMA LILIAN NEHKEH – LIT-E,HIS-C,
(28)  LOH RENATHA  NJANG – HIS-C,REL-E,
(29)  MAFUM WINIFRED NDUM – GEO-E,HIS-C,
(30)  NCHIE ELVISE WAINKEM – GEO-E,HIS-C,
(31)  NGWAIN TUNG ODETTE – GEO-E,HIS-C,
(32)  NKWAIN MAXINE FIEN – GEO-E,HIS-C,
(33)  TIM MARIE- CLAIRE FUTELA – HIS-D,REL-D,
(34)  TIMA EMMANUELLA  AJIMSIMBOM – LIT-E,HIS-C,
(35)  TOH POLINUS FOYNTAMA – LIT-E,HIS-C,
(36)  WAINKEM YVETTE NSANG – GEO-E,HIS-C,
(37)  WIRNGO FRANCISCA KERI – ECO-E,HIS-C,
(38)  WO-OH HARRISON CHIABI – LIT-E,HIS-C,
(39)  AJIM MARCEL NDI – BIO-E,CHE-D,
(40)  BALKISU AMADOU – LIT-E,HIS-D,
(41)  BENG OLIVER NGONG – GEO-E,HIS-D,
(42)  CHIA JOHN – PAUL NGONG – LIT-E,HIS-D,
(43)  DIANGHA FEDRICK NGONG – ECO-E,HIS-D,
(44)  INDUH VALDIRRAMA AKEM – BIO-E,CHE-D,
(45)  KIDIO BELTA  FIEN – CHE-D,PMM-E,
(46)  KUKWA TIMGUM YANNICK – LIT-E,HIS-D,
(47)  KUMATOH YVETTE – CHE-D,GGY-E,
(48)  KUOH LAURA MAI – LIT-E,HIS-D,
(49)  MAI CONCIENCE NGONG – LIT-E,HIS-D,
(50)  MANI SHALORD MAKENI – ECO-E,HIS-D,
(51)  NGANGUO INNOCENTIA NIKEIH – GEO-E,PMS-D,
(52)  NGEH SYLVESTER NINGEM – BIO-D,GGY-E,
(53)  NGOH NICHOLAS NGOM – GEO-E,HIS-D,
(54)  NJUNG LOISE MARIE FULEH – CHE-D,GGY-E,
(55)  NKESA NESTOR NGONGBI – BIO-E,CHE-D,
(56)  NKWAIN SYLVANUS YUH – HIS-D,REL-E,
(57)  RITA NEWU KEMBI – HIS-D,REL-E,
(58)  RUPHINE NAYAH ACHOH – GEO-E,HIS-D,
(59)  SALAMATOU ABDOU – GEO-E,HIS-D,
(60)  TIM MIRANDA FIEN – HIS-D,REL-E,
(61)  TSO YANICK TAM – GEO-E,HIS-D,
(62)  YEM NICOLE MUSI – GEO-E,HIS-D,
(63)  YOH GILBERT MUCHIM – LIT-E,HIS-D,
(64)  YONG ZITA KUOH – GEO-E,HIS-D,
(65)  CHIAMBOM MARBEL FULAI – HIS-E,ECO-E,
(66)  FUCHI MAURICE TOH – BIO-E,PMM-E,
(67)  HILARY KESSA – LIT-E,HIS-E,
(68)  KFUSALU GERALDINE NANGE – HIS-E,REL-E,
(69)  KITU CARINE MBONGHABU – BIO-E,GGY-E,
(70)  MAFAIN MIRABEL BIH – GEO-E,HIS-E,
(71)  MBONGFOIN EUGENE AGHAM – BIO-E,GGY-E,
(72)  NCHINDO CLARIS BI – CHE-E,PMM-E,
(73)  NCHINDO GRACE FUMBOM – BIO-E,GGY-E,
(74)  NEPENG SHANTINE ZHAI – BIO-E,GGY-E,
(75)  NGAI LEVI TIM – GEO-E,REL-E,
(76)  NKWAIN LEONARD NDVE – BIO-E,GGY-E,
(77)  NONCHE COURAGE KWASINWI – HIS-E,PHI-E,
(78)  TASAH CARINE MBUH – LIT-E,HIS-E,
(79)  TOH GISELE MBUWEH – BIO-E,CHE-E,
(80)  YHAM EMMACULATE NIH – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1086 GUKA EXTERNAL
Regist:71, Sat for 2 or More Subjects:70, Passed:30, %Passed:42.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  PEZOH OMEGA FRU – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  ATEUFACK DJOGHO RAMECESSE SANDRA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-D,
(2)  TEBO-MBAH MALACHI ATUD – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  MOULELA JOSEPH ARTHUR BRICE – FRE-B,HIS-C,PHI-E,
(2)  LEFANG KELLIE MANWEI – LIT-E,HIS-D,REL-B,
(3)  MELO PRINCESS TIAGEYAH AJIMITU – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  ATAM LAURA IJANG – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(5)  NDI LIZETTE ETIH – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(6)  TIONGE NORA NYANOD – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(7)  LANG HERMINE TUDIA – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(8)  NWANA BEN EBAI – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(9)  AWANGYA DESMOND UKAISA – GEO-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 18
(1)  ANDREW NYAMA AGWE GOBINA – HIS-B,PHI-E,
(2)  MAKIYONDO GODLOVE NTANG – GEO-E,HIS-C,
(3)  NUVAGA CLARISA MAMIA – LIT-D,HIS-D,
(4)  NYAMSIC HERBERT NYAMSIC – GEO-E,HIS-C,
(5)  TEKE BENARDETTE ACHE – GEO-E,HIS-C,
(6)  TENEG HORIANCE ENDAM – GEO-E,HIS-C,
(7)  FORBETEH SUH NGWA DIVINE – GEO-E,HIS-D,
(8)  NDOFOR LARISSA ABONGKAM – HIS-D,REL-E,
(9)  NGAMBU YANICK CHOP – FRE-E,HIS-D,
(10)  NJULI JULIA AMBAHE ATEBA – GEO-E,PHI-D,
(11)  ABIA EMAH LINDA – LIT-E,HIS-E,
(12)  ANWI TABI MACLAIRE – HIS-E,REL-E,
(13)  CHENWI NELRING – BIO-E,CHE-E,
(14)  EDWIN NGEH GWAN MBANYAMSIC – GEO-E,HIS-E,
(15)  EYONG ENEKE ARREY AYUK LUCY – BIO-E,PMS-E,
(16)  FANSI STEVE JULIEN – GEO-E,REL-E,
(17)  FOMUM SYNTHIA ETOH – GEO-E,REL-E,
(18)  MBAH PASCALINE ANOH – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1087 EBOLOWA EXTERNAL
Regist:6, Sat for 2 or More Subjects:6, Passed:1, %Passed:16.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  ESSAMBEH OSANG LIKU – LIT-D,PHI-D,ECO-D,HIS-C,
 
Centre No: 1088 NGAOUNDERE EXTERNAL
Regist:67, Sat for 2 or More Subjects:59, Passed:22, %Passed:37.29, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  GINGIR PRICILIA RINGWE – FRE-D,PHI-E,LIT-E,HIS-D,
(2)  NDAMSA CLOUDINE MALLA – PHI-E,FRE-E,LIT-E,HIS-C,
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  MOHAMMADOU AMADOU SALI – PHI-C,GEO-E,HIS-B,
(2)  FONGOCK RHODGERS KITY NJICHOI – ECO-E,HIS-C,FRE-C,
(3)  NDI PATRICIA ISI – FRE-D,HIS-B,LIT-E,
(4)  ATEBA ATEBA CHARLES STEEVE – GEO-E,PHI-E,FRE-C,
(5)  OUMAR ADAMOU – GEO-E,ECO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 15
(1)  CLARETTE AGBOR TAPI – HIS-D,REL-C,
(2)  MEGHA NOELA – HIS-C,LIT-E,
(3)  NTI BABILA FORMBUTU – HIS-C,GEO-E,
(4)  OTSOMOTSI HENRI RIGOBERT ARSENE – ECO-E,HIS-C,
(5)  BOUEZIE SUKIA – FRE-D,HIS-E,
(6)  DJUEMOU GABA CLAUDE – HIS-D,GEO-E,
(7)  KIETH LIECESTER BAWAK – HIS-D,GEO-E,
(8)  MARYAMOU MOUNIRA – LIT-E,HIS-D,
(9)  METUGE BETRAND EKWOGENANG – PHI-E,HIS-D,
(10)  NDIFOR EUCHERIA ABAM – FRE-D,HIS-E,
(11)  SHEKFU ODETTE NTANDFUNG – HIS-D,LIT-E,
(12)  TERENT SAKE – PHI-E,HIS-D,
(13)  AMIBANG HARVESTINA SIRRI – BIO-E,PMS-E,
(14)  ANDWI NOELA ACHA – LIT-E,HIS-E,
(15)  OUMAROU ISSIAKOU – GEO-E,PMS-E,
 
 

Centre No: 1089 DEIDO EXTERNAL
Regist:602, Sat for 2 or More Subjects:577, Passed:224, %Passed:38.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  BEYANGEH LAMBERT SINE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,REL-C,PHI-E,
 
Passed in 4  Subjects: 15
(1)  GRACE OBI NNENNA NJOKU – LIT-D,HIS-C,REL-A,PHI-C,
(2)  ALEXY ETOOBAN GEORGETTE – CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(3)  BIYIWOH ALBERT KOUMVEMVE – ECO-C,GEO-E,PMS-B,PHI-D,
(4)  BESONG BESONGTABE MAKEPEACE – ECO-E,FRE-B,GEO-D,PMS-D,
(5)  FOTSO TCHOUPA GUI KEVEN – ECO-C,FRE-D,GEO-E,HIS-C,
(6)  KAMENI WEMAYI CHARLES VALERE – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(7)  NCHOURUPOUO LOUIS FREDERIC – CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(8)  NDISANG ALIYU NGIMAGHA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(9)  PADDY ALEMANJI ANU GIOVANNI – ECO-E,LIT-D,HIS-C,REL-C,
(10)  NGANG LOVELINE BUIKEH – LIT-E,FRE-B,HIS-E,PHI-E,
(11)  SAIH YVETTE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(12)  MALELE NGUIFO MARIE DRUSILE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(13)  MBI FRIDA TABI – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(14)  NKEUGOA BEKONGCHO – CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(15)  NTANI DIEUDONNE NFORMI – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 

Passed in 3  Subjects: 59
(1)  NGUEMO TCHATCHOUANG PAUL – CHE-E,PMM-B,FMA-B,
(2)  NDIBA CHANTAL KONG – LIT-C,FRE-C,HIS-C,
(3)  OTITO MADUABUCHUKWU OJUKWU – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(4)  TCHAKOUNTE PEKOUCHOUA AUGUSTIN ETAH – LIT-C,FRE-D,HIS-B,
(5)  MITAMBO NOURRA AISHA – BIO-D,CHE-C,PMS-C,
(6)  PINDE DENISE FLORE – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(7)  WIYSENYUY LEMNGE BRENDALINE – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(8)  ACHU EMMACULATE – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(9)  BINTOU OUMAROU LINDA – ECO-D,LIT-E,PHI-B,
(10)  CERES MOUKOKO HENRIETTE – LIT-D,FRE-B,HIS-E,
(11)  DOKAM TCHITCHUI ULRICH STANISLAS – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(12)  ESSOMBA OJONG PAUL DURAND – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(13)  POUASSI SIEKADIE SEREIN – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(14)  ANGWE CEDOLINE NJOH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(15)  BAYANG ELISE ESTELLE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(16)  CHUMKWI YAMFO GABRIEL – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(17)  EKWALLA HANGUE DANIELLA THERESE – CHE-D,FRE-C,GEO-E,
(18)  FOMUKI AMBO CATHERINE – BIO-C,GEO-E,PHI-D,
(19)  MANYI ARREY FERDINAND MANYITABOT – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(20)  MFONTEM PETER ETCHI – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(21)  MOHAMADOU HAROUNA – FRE-D,GEO-E,HIS-C,
(22)  NGAKET NAFISSETOU – LIT-E,HIS-B,REL-E,
(23)  NKWAMBI ANSOVINUS ZONGNAFEZHE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(24)  NOGHOHE LAMCE MARCEL – BIO-D,CHE-D,FRE-D,
(25)  NTUBE EMMANUEL EGBE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(26)  NYECK MARIE JULIENNE SOLANGE – ECO-E,FRE-B,GEO-E,
(27)  TAKEM-AGBOR ARETHA ARRAH – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(28)  BIYEE KIRSTY KARELLE MAXENCE – BIO-E,CHE-D,FRE-D,
(29)  DJAMBOU TIENTCHEU BOLIVAR – BIO-D,CHE-E,PMS-D,
(30)  FRANCINE LINDA FANGA KOLONE – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(31)  GABAHSEN CLOVIS BABILA – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(32)  LAKO YODGEA STEEVEN DONALD – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(33)  MBAFOR JERIMAIH TEKE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(34)  NJAFUH BOSUNGME TABITHA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(35)  NZALLI MEGOUO MANI URSSULLI – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(36)  OKONKWO MERCY CHIZOBA – LIT-C,FRE-E,HIS-E,
(37)  MARA MBONDI VICTORINE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(38)  AGNES EKANEM JOSEPH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(39)  EBENYE MONJIMBO FRANCISCA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(40)  IKE MURPHY ABIT – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(41)  JULIETTE ETALA MONNI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(42)  KATU COMFORT YAYA – BIO-D,GEO-E,PHI-E,
(43)  LONTSI TCHOFFO NOE MAXIAL – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(44)  MAI BONIFACE KPWE – ECO-D,GEO-E,PHI-E,
(45)  MBUNWE EDITH YENTOH – FRE-E,HIS-D,PHI-E,
(46)  NFOR USENA NKEH – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(47)  NGAMBUNTOH EMILIENNE FLAURE NCHAMO – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(48)  NGOMNA PHILIPPES DESIRE – CHE-D,FRE-E,PHI-E,
(49)  NJI MERCY BIFON – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(50)  TCHOUKEU JUDITH GAELLE – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(51)  TEHLE BINONG JIHANE CECILIA – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(52)  TUMENTA CELESTINE SHUYONG – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(53)  WIRNSUNGNIN BERNADINE JAI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(54)  CLAUDIA  NKEMBENG KOUMKANG – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(55)  KENGNE TAMDEM FRANCK ROGARD – FRE-E,PMS-E,REL-E,
(56)  NDIFON ZITA ENGONWEI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(57)  NGORAN EMMANUELA YIBIR – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(58)  NOUBISSIE YANDJIE ANDRIENNE JUNIE – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
(59)  TEUBOUKENG MACHELEMO ELVIRA – FRE-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 149
(1)  ALINA MOBANTO FORBALANG – LIT-B,HIS-C,
(2)  DJUIDJE MOTEYO MARGARET HILARY – PMS-B,FMA-C,
(3)  ADAMOU HAMADJODA – FRE-D,HIS-B,
(4)  EZEJIOFO UBEH SOLOMON – HIS-B,PHI-D,
(5)  MOUKALLA DIPOCKO FREDERICK THOMAS – FRE-A,HIS-E,
(6)  ADAMU VICTORINE NGWENSAK – BIO-C,PHI-D,
(7)  AYEDWOH BRIGET NKENYI – HIS-B,PHI-E,
(8)  AYUK DAVID ENOW – GEO-E,HIS-B,
(9)  BESONG LYDIA AYAMO – LIT-E,HIS-B,
(10)  ERIC BOLAKA EYABE – FRE-D,HIS-C,
(11)  IROAGANACHI CORDELIA CHINYERE – CHE-C,PMS-D,
(12)  KENNETH FONKENG ESSUA – FRE-E,HIS-B,
(13)  MAGNE TAKALA PRISCIL LYN – FRE-C,HIS-D,
(14)  NANA SUZIE PRASCIDE – FRE-D,HIS-C,
(15)  NAVOMA JUDITH KEBILA – FRE-C,HIS-D,
(16)  NFORYA VIRGINIA NSEM – HIS-C,REL-D,
(17)  TAMAFOR NOELLA NCHANG – HIS-B,REL-E,
(18)  ABEN CAROLINE UNYAH – LIT-E,HIS-C,
(19)  AGBOR HANS ETTA – ECO-D,HIS-D,
(20)  AJAH CLAUDETTE ETOH – HIS-D,PHI-D,
(21)  AKEH LORDITH KENDEBESSEN – HIS-D,PHI-D,
(22)  AKPO JULIE NTOR – HIS-D,PHI-D,
(23)  ARRAH GRACE ENOW – GEO-E,HIS-C,
(24)  ASHU NATHALIE CARINE AGBORTOKO – FRE-D,HIS-D,
(25)  ATEM EMMANUEL EBEN – LIT-E,HIS-C,
(26)  BAYIE EBEN TAMBI – GEO-E,HIS-C,
(27)  DIONE ISSABELLA EKANE – LIT-E,HIS-C,
(28)  EYONG MARIE AKO – FRE-E,HIS-C,
(29)  FONKENG ERNEST FONJONG KENG – GEO-E,HIS-C,
(30)  JULIUS KUMA YUANGEM – LIT-D,HIS-D,
(31)  KUM CHARLOTTE ENAM – HIS-C,PHI-E,
(32)  KWOUGANG NGUEDJO FLORE – HIS-D,PHI-D,
(33)  MUVANDIMWE PAULINA STANISLASOVNA – BIO-E,CHE-C,
(34)  MVONDO OKOA MURIELLE OLIVE – FRE-C,PMM-E,
(35)  NEMBU FRITZ NDANG – BIO-D,CHE-D,
(36)  NFOR WININYU ABOSO – GEO-E,HIS-C,
(37)  NGO MANDENG LAURE DANIELE – FRE-C,HIS-E,
(38)  NINTAI RONALD – FRE-D,HIS-D,
(39)  NJINGTI VERA LYMBI – PMS-D,PHI-D,
(40)  NKAMWA TCHOUMI FRANCK DENIS – BIO-D,CHE-D,
(41)  NKEMMI TCHAKOUNTE INES – BIO-D,CHE-D,
(42)  NKUIKEU YANKAM CEDRIC – FRE-C,HIS-E,
(43)  NSAMELU ELIZABETH BONGNAVITY – HIS-C,PHI-E,
(44)  NSONG NTUBE JONAS – GEO-E,HIS-C,
(45)  PAMELA MAKOKIH AKULI – LIT-E,HIS-C,
(46)  STANLEY SANYUI – GEO-E,HIS-C,
(47)  TALLA GERARD PATRICK – CHE-D,FRE-D,
(48)  TCHATCHA DJILE TRINQUAND – CHE-E,PMM-C,
(49)  TONGUE MBUTCHA ALAIN DURANT – LIT-E,HIS-C,
(50)  TSAHNANG ZEFACK RACHEL LUCRESSE – FRE-D,HIS-D,
(51)  WIRNGO HONORINE WIYLAH – GEO-E,HIS-C,
(52)  YENSEE ZARA – HIS-C,REL-E,
(53)  YVETTE ESONG NGEME – LIT-E,HIS-C,
(54)  ABANE AUDREY NGALEU – PMM-D,FMA-E,
(55)  ABDEL RAYIM NJOYA YERIMA – LIT-E,HIS-D,
(56)  ACHA DELPHINE ANJABIA – GEO-E,HIS-D,
(57)  AGBOR CAROLINE NDOCK – LIT-E,HIS-D,
(58)  AKOACHERE DOREEN EBOB – LIT-E,HIS-D,
(59)  BETTY LYENGU MAIYE NDUMBE – FRE-E,HIS-D,
(60)  CHE WILLIAM ASAH – CHE-D,PMM-E,
(61)  DEMANOU ALEXANDRE – FRE-E,HIS-D,
(62)  DIOH ANTHONY MOKUBE – GEO-E,HIS-D,
(63)  DJUITCHOU CHARLOTTE CHRISTELLE – FRE-E,HIS-D,
(64)  DOUANLA CEDRIC TRESOR – GEO-E,HIS-D,
(65)  DZEDZEMOON DOLORES WIRNSUNGRIN – HIS-D,PHI-E,
(66)  EBAGE ALAIN TATAH – HIS-D,PHI-E,
(67)  EGBE OROCK RINNA CKISHNA – FRE-D,HIS-E,
(68)  ENOW MARLET NKONGHO – ECO-D,PMS-E,
(69)  ETEL DZEKEWONG – GEO-E,HIS-D,
(70)  ETONDE SOPHIE WASE – FRE-E,HIS-D,
(71)  FONGOH EMMACULATE ATOH – BIO-E,CHE-D,
(72)  GERSHON MBAH – CHE-E,PHI-D,
(73)  IKOMI LIFANGI KENNETH RICARDO – CHE-D,PMM-E,
(74)  KADJI TETDE DONALD – FRE-D,HIS-E,
(75)  KOME PISANG EMILEA – HIS-D,PHI-E,
(76)  KONGADZEM JACKLINE DZEKASHU – LIT-E,HIS-D,
(77)  LON NYUYSHAVIDZEM MARC-AURELE – BIO-E,FRE-D,
(78)  LYOMBE NGANJE JEAN CLAUDE – FRE-D,HIS-E,
(79)  LYSAAN BUIFON – HIS-D,PHI-E,
(80)  MAKOU FOTSO YOLANDE – CHE-D,PMS-E,
(81)  MEFIRE MARIAMA – FRE-E,HIS-D,
(82)  MESAME SHAVON EWANG – FRE-D,HIS-E,
(83)  MONGWI JUDITH – FRE-D,PHI-E,
(84)  MOUNBANA BRIKISSOU – FRE-D,HIS-E,
(85)  MUKETE GERALDUS EPUPU – ECO-E,REL-D,
(86)  NABUIN LUCY – LIT-E,HIS-D,
(87)  NAGWA MIRABELLE BUMA – HIS-D,PHI-E,
(88)  NFOR SOLANGE GHEYO – HIS-D,PHI-E,
(89)  NGANTCHOU MOUGANG CLEMENTINE – FRE-D,PHI-E,
(90)  NJOCK RAISSA MADELEINE – LIT-E,FRE-D,
(91)  NSEM AIME LANDRY – FRE-E,HIS-D,
(92)  NWOAZEH AKAMIN – LIT-E,FRE-D,
(93)  NYUYKIGHAN EUSEBIA – HIS-D,PHI-E,
(94)  NZEMBOMINYI CHARLOTTE YAMNU – ECO-E,PHI-D,
(95)  OKEMA NKA ANNA MGBANGARRAH – HIS-D,PHI-E,
(96)  OSANG BLESSING OBI – LIT-E,HIS-D,
(97)  PRECIOUS OLOJAKPOKE – LIT-E,HIS-D,
(98)  SEKA ZUBAIRATU YISHU – LIT-E,HIS-D,
(99)  SHAHFE REX FONTOH – ECO-D,GEO-E,
(100)  SILVIA MAH MUFU – HIS-D,PHI-E,
(101)  SINA FIDELE YERIMA – HIS-D,PHI-E,
(102)  TONGWA ASONG EDRISE – CHE-D,GEO-E,
(103)  UGOCHUKWU EMMANUEL OBIORA ODOH – ECO-D,GEO-E,
(104)  WALTER ALFRED MINGOLE KAYESSE – BIO-D,CHE-E,
(105)  YANNICK EYUME MBONGO – HIS-D,PHI-E,
(106)  YERIMAH PATIENCE MUKENG – HIS-D,REL-E,
(107)  YONDJO HEUNGA ROBERTO RINALDI – FRE-D,HIS-E,
(108)  YUKCHAM PASCAL GEMNDA – GEO-E,PMS-D,
(109)  ZIENABOU SANDA – CHE-E,PMM-D,
(110)  ABDUL HAMED AIKORE – BIO-E,FRE-E,
(111)  ABEL KOUMEH NTUCHU – HIS-E,PHI-E,
(112)  AKURO LIVANUS NJOH – BIO-E,PMS-E,
(113)  AMBE WILLIAM – BIO-E,PMS-E,
(114)  ANGELINE EKEH ONYONG – LIT-E,HIS-E,
(115)  ATEMFACK NOUBOUO ROMAIN FLAUBERT – ECO-E,GEO-E,
(116)  BIH SYLVIS – BIO-E,PHI-E,
(117)  BOUON KENMOE GLADYS – LIT-E,HIS-E,
(118)  CHO LUM DELPHINE – GEO-E,HIS-E,
(119)  EKEH KISLA NTUBE – BIO-E,CHE-E,
(120)  ENONGENE ODETTE NTUBE – BIO-E,CHE-E,
(121)  EWANE AURELIE GRACE – LIT-E,FRE-E,
(122)  EWUNKUM EMMANUEL EHU – GEO-E,PHI-E,
(123)  FODOUOP  MARTIAL PETERSON – PMM-E,FMA-E,
(124)  FOMBOTIOH FON YANNICK – FRE-E,GEO-E,
(125)  IFUBEH ANDREAS TANGANG – GEO-E,HIS-E,
(126)  JOHN MBARICA AKENJI TANJONG – GEO-E,PHI-E,
(127)  KEMGNE BOGNE GILLES KEVIN – CHE-E,PMM-E,
(128)  KOME EDIE FABRICE – GEO-E,HIS-E,
(129)  KOUANTAN MBIANGA LINUS-JOHNSON – FRE-E,HIS-E,
(130)  MASALE GLADYS MOLONGWE – GEO-E,PHI-E,
(131)  MASSA JOYSLINE MBALI – FRE-E,HIS-E,
(132)  MBAH DINIES ANWEI – LIT-E,HIS-E,
(133)  MBAH VITALIS ABANDA – PMM-E,FMA-E,
(134)  MBANONG CAROLINE ANGWI – FRE-E,PHI-E,
(135)  MBUDI CONFIDENCE – HIS-E,REL-E,
(136)  MEH EDWIN NGUM – BIO-E,CHE-E,
(137)  MOFOR KUNA ROSALINE – LIT-E,HIS-E,
(138)  NDZEFUE YAKUBU MENKEH – GEO-E,HIS-E,
(139)  NGALAMO TCHOKOTEU URIEL – BIO-E,GEO-E,
(140)  NJEH ELIZABETH – HIS-E,PHI-E,
(141)  NJIBILI RACHEAL FELE – FRE-E,HIS-E,
(142)  NOUMOE HERMANN – CHE-E,PMM-E,
(143)  NSEKA EMMANUEL CHUEJU – HIS-E,REL-E,
(144)  NYA WANDA ASHLEY YVANE – FRE-E,HIS-E,
(145)  OJONG-AKO MILDRED – LIT-E,HIS-E,
(146)  TCHAWOUA DEUTCHOUA PAMELA – LIT-E,HIS-E,
(147)  TEMBE BEATRICE WANSOH – LIT-E,HIS-E,
(148)  TUH YANNICK KEDZE – HIS-E,REL-E,
(149)  YIMGA TAKALA JAEL – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1090 NGUTI EXTERNAL
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:23, Passed:6, %Passed:26.09, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  NJINKENG STANLEY ALOH – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(2)  LACHE DANIEL EBOCK – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(3)  YANICK NTAHRIBO TAKEM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(4)  NGORAN JECENTA DZELAMONYUY – HIS-D,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 2
(1)  NJODZEKA GERALDINE BONGFEN – HIS-D,PHI-E,
(2)  EPOH PHILIP EPOH – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1091 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL FONTEM
Regist:106, Sat for 2 or More Subjects:106, Passed:72, %Passed:67.92, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  TANGIM SOLANGE NKENGAFAC – LIT-C,FRE-A,HIS-B,PHI-D,
(2)  TONGU BETRAND ASIABUH – CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(3)  DERINE NKUMO BISSIH – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(4)  ANUMBOWEH DEMEAN – BIO-E,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 31
(1)  ALETELE PATIENCE – LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(2)  ASONGANYI JUNIOR – BIO-C,CHE-D,GGY-B,
(3)  FEUDJEU LEONI CLAIR – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(4)  FOLEFAC THERESIA ATABONGLEFAC – BIO-C,CHE-E,GGY-B,
(5)  TETANG BIDIAS MBENONGHEH – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(6)  ANYIFUA SPORA ALAMBEH – BIO-C,CHE-D,GEO-D,
(7)  BECHANCHU DAVID – GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(8)  NDELOH DESMOND LEKEALEM – BIO-E,CHE-C,GGY-C,
(9)  NKENGBEZA LEKENGE – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(10)  TENDONGMO MARYCOL – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(11)  ALEMNGE ALVINE NKENGATEH – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(12)  AWUNGJIA TERREANCE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(13)  EYONG NELSON ASHU – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(14)  MOAKONGA BASIL – LIT-E,PHI-E,HIS-B,
(15)  NDEMAZA CHARLES – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(16)  NGULEFAC MELCHIADIS AWUNGJIA – CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(17)  SHUM THEOPHILE EHU – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(18)  CHANWOH GILLIAN – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(19)  LEGEJEU CECIL – BIO-E,CHE-C,PHY-E,
(20)  NDEMMAFOR ERIC – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  NJONKI PATRICK SHINADA – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(22)  NKEMTOH DERICK ANUTELIEH – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(23)  TECHOUKWI RICHARD BEGEAKEH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(24)  AFOUMBA ZINKIA DEXTER JEFFREY – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(25)  ASONG ANNABELL ACHANKENG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(26)  LEKE EMMANUEL EKOLE – ECO-E,PMS-D,PHI-E,
(27)  NDEMBOH THEOPHILUS – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(28)  NGUBEZOH JUDITH – LIT-D,HIS-E,PHI-E,
(29)  NKEAGOH MIRANDA ATABONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(30)  NKEMALEH AGENDIA NOUVEAN – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(31)  NDIAMBU YOLLANDE LECHINDEM – ECO-E,LIT-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 37
(1)  MORFOR FOLEFACK ETIENDEM JEFF – BIO-C,GGY-C,
(2)  ACHALEKE DORIS AMINGU – HIS-C,PHI-D,
(3)  AYIBE VERGINE – LIT-D,HIS-C,
(4)  FUANYI CECILE-MARBEL – CHE-D,PMS-C,
(5)  NFOR AMISU SAHNDA – BIO-C,CHE-D,
(6)  NYIAWUNG YOCHEMBENG – BIO-D,CHE-C,
(7)  AKAWUNG DELPHINE – LIT-D,HIS-D,
(8)  ASAAH DONATUS NJUMBOSE – HIS-D,PHI-D,
(9)  ASONGALEM NJU TAMO – GEO-E,HIS-C,
(10)  ASONGANYI PAUL FOMENJI – BIO-D,CHE-D,
(11)  ATIENDAHA SOLARINE – GEO-E,PHI-C,
(12)  AWUNGNKENG LEWIS – GEO-E,PMS-C,
(13)  NWOBAH LEONEL ACHANKENG – HIS-D,PHI-D,
(14)  TAYIM AUGUSTINE FONDUNGALLAH – HIS-C,PHI-E,
(15)  ACHASE MOUREEN – GEO-E,HIS-D,
(16)  ALAHMBONG SYLVANUS ALAMBEH – CHE-D,GGY-E,
(17)  ATABONG HERBERT TAZI – HIS-D,PHI-E,
(18)  ATEMAFAC ELVIS – GEO-E,HIS-D,
(19)  ATEMNKENG ERONEST ASABA – GEO-E,HIS-D,
(20)  BORIS ATABONG NKENGASONG – GEO-E,HIS-D,
(21)  LECHINDEM LORDNA – GEO-E,HIS-D,
(22)  MBOWAH ELVIS ALEMANJI – HIS-D,PHI-E,
(23)  NGALIA LEREHEZOH CHIARA – HIS-D,PHI-E,
(24)  NKIANGU ELIO – HIS-D,PHI-E,
(25)  NTEMNGWA MELVIS EFUET-CHA – HIS-D,PHI-E,
(26)  NZITAT JOSELYNE SOBOTAMOH – HIS-E,PHI-D,
(27)  SAAHDONG VERA NJUOTSOP – LIT-E,HIS-D,
(28)  TATAW TARH VALERIE – BIO-E,CHE-D,
(29)  ACHENTELOH EMELINE TAKU – HIS-E,PHI-E,
(30)  ANANGAH ADELINE – HIS-E,PHI-E,
(31)  ASEM ROSELINE ELUMPE – HIS-E,PHI-E,
(32)  CHANTAL ATEMNKENG – GEO-E,HIS-E,
(33)  CHAPKENG CARINE – GEO-E,HIS-E,
(34)  FUATEH JOSEPH – GEO-E,PHI-E,
(35)  NDELOAKEU KIRA – GEO-E,HIS-E,
(36)  SOLANGE CHAPANCHO TANJUATABONG – GEO-E,HIS-E,
(37)  SOLANGE IWIE NGUM – BIO-E,GGY-E,
 Centre No: 1092 GOVERNMENT HIGH SCHOOL ALOU
Regist:42, Sat for 2 or More Subjects:42, Passed:25, %Passed:59.52, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  CHANWAH STEPHANIE ATEM – ECO-D,LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(2)  NJUKANG ROSTAN – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  MBE-CHO NERISSA AWUNGAFAC – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  ATEMNKENG NKEMATEH GODFRED – CHE-D,PMM-E,PHI-C,
(3)  NKONGHO KENNEDY FONJU – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  NKENGASONG BAZIL AJONG – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(5)  SOBZE YEMDJI BELMIEN ROBINSON – BIO-E,CHE-C,GGY-E,
(6)  TENDONGAFAC CHANCELINE FORCHIN – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(7)  NKENGAFAC LOVELINE MORFOR – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 16
(1)  ABENKENG AWUNGAFAC NKEMCHOP – ECO-D,PMS-C,
(2)  ANANGAFAC RACHAEL – HIS-C,PHI-D,
(3)  APALSO BRAENDA NGEMASONG – LIT-E,HIS-B,
(4)  ATEAFAC GASTON FONWENTIE – BIO-D,CHE-C,
(5)  ATEM SYLVANTA – LIT-E,HIS-C,
(6)  AZEMEKIE MAZOAH GODPROMISE – GEO-E,HIS-C,
(7)  BEKONG ELVISE – GEO-E,HIS-C,
(8)  NKENGAFAC NOELA NKEMNOH – LIT-E,HIS-C,
(9)  ANKEAMUA STELLA NKEMACHA – GEO-E,HIS-D,
(10)  ATEMLEFAC PAMELA FORTEH – LIT-E,HIS-D,
(11)  ESELACHA TATUH – CHE-D,PMM-E,
(12)  NWEDNJONG HONORINE NGEFAC – GEO-E,HIS-D,
(13)  ACHALEKE KINGSLY – HIS-E,PHI-E,
(14)  ANUZEIA DIDIMUS NKEMNYI – FRE-E,HIS-E,
(15)  NDENGKOH TENDONGKENG MARTINA – HIS-E,PHI-E,
(16)  NKEMATEH THECLA ANU – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1093 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL EYUMOJOCK
Regist:27, Sat for 2 or More Subjects:27, Passed:15, %Passed:55.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  AWUETTA EKUN BRUNO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  TUME EMMACULATE BONJEH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(2)  ABANG PHYLLIS AYAMBI – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(3)  ELUME PAUL LOBE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(4)  MANYO NCHUNG EGUT – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(5)  OTANG MARCELLA TABOT – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  NZELLE MILDRET MEJAME – LIT-E,HIS-B,
(2)  ORU GILBERT AGBOR – GEO-E,HIS-B,
(3)  AYAMBA ANGELA AGBOR – LIT-E,HIS-C,
(4)  NKPOT FERDINAND NTUI – GEO-E,HIS-C,
(5)  AYAMBA MATHIAS TIKU – LIT-E,HIS-D,
(6)  ITANANG CHANTAL ESAME – HIS-D,PHI-E,
(7)  NDUM CHRISTAIN ATABE – GEO-E,HIS-D,
(8)  ATUNGANG MBA-NYIE AMSTRONG – ECO-E,GEO-E,
(9)  MBUNDEM CECILIA MAZAGAH – GEO-E,HIS-E,
 
 

Centre No: 1094 UNITY COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL TOMBEL
Regist:46, Sat for 2 or More Subjects:46, Passed:23, %Passed:50, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  BEFOR AUGUSTINE BUIBEH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  MESSODE CHIMAINE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(2)  AKUME MARIE-NOEL MEKUME – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(3)  FUEI NAI BECKY KUM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(4)  YUH CHARLI FANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(5)  KOUGOUM ADELPH – ECO-E,HIS-D,REL-E,
(6)  NYOUDA MAPIYEM ROBERT – FRE-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  MENGALLE STANLEY KWENE – ECO-E,GEO-E,REL-E,
(8)  NJANJO FOMUKOM CATHERINE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(9)  OKAH ISANGA NASERI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 13
(1)  ENONGENE WILSON – ECO-E,HIS-C,
(2)  JINGWA GULLIT AGUABOK – HIS-C,PHI-E,
(3)  MASIN EMMANUEL MOUBANG – GEO-E,HIS-C,
(4)  METUGE CLARISSE MEJANG – ECO-D,HIS-D,
(5)  SUME IVO NZOGE – HIS-C,REL-E,
(6)  ANNABEL JAPNGWE MENTAN – GEO-E,HIS-D,
(7)  BITA EMILIA AKESIE – LIT-E,HIS-D,
(8)  EBOTE NKUNDE SHANTAL – LIT-E,HIS-D,
(9)  EPIE EBEN BECKLEY EKANE – HIS-D,PHI-E,
(10)  MESONGE IDA NZELLE – HIS-D,REL-E,
(11)  NGEDE ANNIS EBUDE – LIT-E,HIS-D,
(12)  NJUME CAROLINE SENGE – ECO-E,PMS-D,
(13)  NJIE KELVIN     MOKI – ECO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1095 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BATIBO
Regist:228, Sat for 2 or More Subjects:226, Passed:112, %Passed:49.56, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 4
(1)  TANJOH KLAUS KAH – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-B,PHY-C,
(2)  NJUH NYONGA YOUSTAN – BIO-D,CHE-A,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(3)  TEBO SHADERIA EWAH – BIO-B,CHE-B,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(4)  NEMBU FAYIS LIH – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 14
(1)  FON CLARIS MUZOH – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-C,
(2)  NJEI CARLOS TEZEH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(3)  MBANWEI DIVINE KOBBI – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(4)  MUCHERE LOVERT TEKE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(5)  ACHU DIVINE NJECK – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-B,
(6)  KEMBA NGWANA MANOJI SAMMY – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(7)  ACHEH NAMA ROSE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(8)  AYAM SOLIDAD ACHE – BIO-D,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(9)  DANJI JUDITH AKU – BIO-D,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(10)  NEMBU RENE  ENOW NCHONG – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(11)  ACHA ABID RUTH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(12)  FON MARIE NOEL  ANDONG – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(13)  ENOH BENARD FORLONG – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(14)  NDAYONG YANIC – BIO-E,CHE-E,PMM-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 37
(1)  NJEM ABANG ELIAS – LIT-B,HIS-B,PHI-D,
(2)  TEWIRE ADOLAND WERETEI – BIO-B,CHE-D,GGY-B,
(3)  MAAH THEODORE BIKA – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(4)  NJOBE SERGE NGALA – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(5)  TITA SOLANGE ENDAM – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(6)  ABANG USTAIN AYIM – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(7)  ENJONG CHECK BLANDINE – CHE-D,PMS-C,FMA-C,
(8)  GENARINE MECHANE NDILLE – LIT-D,FRE-D,HIS-B,
(9)  KIYOH NGANGONG EMMANUEL – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(10)  TEBOH RAHIM EWANE – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(11)  AYANG GERARD AKO – BIO-D,GGY-D,REL-C,
(12)  FORCHU NELSON CHECK – GEO-D,HIS-C,PMS-D,
(13)  GORDON TEGHEN TEKE TEBO – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(14)  KOGENDILLE SOLANGE MECHANE – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(15)  MBAH COLLINS MBAH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(16)  NANYI NDAM NUTRICE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(17)  TENGEG NEVILLE MBANWEI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(18)  ASABA SOLANGE LEKEAKA – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(19)  AGIEN THEODORE MBAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(20)  AKO RENE UNJEI – GEO-E,PMS-D,REL-D,
(21)  BAH DERRAND ENOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(22)  MBAH EMMANUELLA ENGWARI – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(23)  MBAH JOJOANNA EKURO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(24)  MBAKU DESMOND NJEH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(25)  TEGUM TERENCE TAMBAH – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(26)  TISHI NADINE AZAH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(27)  UNOGOBI PORTIA ANJONG – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(28)  ACHU MARINETTE AKEH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(29)  AFUMBOM CHRISTIAN NCHAM – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(30)  MBOYAH SCOTLINE ANDEM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(31)  MUNOH SYDOLINE NYENDANG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(32)  NGOH ERIC NJAH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(33)  TAMOM QUEENTA ANJUI – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(34)  TIFU GLORY TIMBEN – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(35)  MBAH FANNY ACHA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(36)  MBAH GILBERT MBAH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(37)  TIFANG ABO JOY – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 57
(1)  MUNOH DERICK FON – BIO-B,CHE-D,
(2)  ADU ACHA PHILYN JUNIOR – BIO-D,CHE-C,
(3)  AKUM YVONNE ATUH – LIT-D,HIS-C,
(4)  FONGANG COSBI NDAM – GEO-E,HIS-B,
(5)  FONKEM PATRICK KEDJU – GEO-E,HIS-B,
(6)  NTAH AGWA NELSON – HIS-C,PHI-D,
(7)  SABI GOLDA  ENDAM – LIT-D,HIS-C,
(8)  TIKU UNOREAL NWANCHAN – BIO-C,CHE-D,
(9)  AFUMBOM NOEL – BIO-D,CHE-D,
(10)  AYUK  ELIAS AYUK – HIS-D,PHI-D,
(11)  CHENGE GERALD NJECK – GEO-D,HIS-D,
(12)  DAVID MUYAH MBAH – BIO-D,GGY-D,
(13)  FON EMELINE ABOH – BIO-D,CHE-D,
(14)  GANA ELIZABETH ACHU – GEO-E,HIS-C,
(15)  GWAN IRENE ENDAM – LIT-E,HIS-C,
(16)  MBAH ANABEL ATUH – GEO-D,HIS-D,
(17)  MBAH TIFUH ADJECHNYU – BIO-E,CHE-C,
(18)  NDAM FELIX NDI – GEO-E,HIS-C,
(19)  NEMBO DARIUS LIH – FRE-E,HIS-C,
(20)  NGOH CALIDA ANIM – LIT-E,HIS-C,
(21)  NGOH YENECK NDAM – GEO-E,HIS-C,
(22)  NJANG SYLVANUS TEMBAN – GEO-E,HIS-C,
(23)  NKEMASUNG EBENEZAR TEBA – GEO-E,HIS-C,
(24)  SOH  CLETUS MBAH – GEO-E,HIS-C,
(25)  TEBO OSCALINE AWOH – BIO-D,CHE-D,
(26)  TEBOH LINUS TIFUH – GEO-C,HIS-E,
(27)  TIMAH BLESSING EYAH – GEO-E,HIS-C,
(28)  TIZEM BRAHILDA ATAM – BIO-D,CHE-D,
(29)  ABURO JOYCE AKWE – GEO-E,HIS-D,
(30)  CHICK ANITA  EJEH – GEO-E,HIS-D,
(31)  MBAH ALPHONSE TENDU – GEO-E,HIS-D,
(32)  MBAH BETRAND TETUH – ECO-E,GEO-D,
(33)  MBAH GIDEON FOMBAN – GEO-E,HIS-D,
(34)  MBE JUDE AYONG – BIO-E,GGY-D,
(35)  NAGHET GLORY – GEO-E,HIS-D,
(36)  NGONG MARTHA BONGFEN – GEO-E,HIS-D,
(37)  NJANG GWENDOLINE ENGWARI – LIT-E,HIS-D,
(38)  NJOH CLOVIS NJOH – LIT-E,HIS-D,
(39)  SAMA SEBASTIAN NDAGHA – CHE-D,PMM-E,
(40)  TAH CHACELINE ENYECK – LIT-E,HIS-D,
(41)  TEBOH PHILICIA ABIT – LIT-E,HIS-D,
(42)  TIBAH CYPRIAN ASSI – GEO-E,HIS-D,
(43)  AFUH MISPA ANJOH – GEO-E,PMS-E,
(44)  AGUNTA NANCY DITU – CHE-E,GGY-E,
(45)  ANYINGANG ENGOWEI SHELLA – CHE-E,GGY-E,
(46)  AYONGNDI EVANS NYONG – GEO-E,ECO-E,
(47)  DILISE AKO MANYIOBEN – GEO-E,HIS-E,
(48)  FORKANG NELSON TEBEI – GEO-E,PMS-E,
(49)  KUSIA WHITNEY SHIRRI – LIT-E,HIS-E,
(50)  MBAH HARRISON TEBECK – GEO-E,PMS-E,
(51)  NDAH CLOVIS NJECK – BIO-E,CHE-E,
(52)  NGOH CASTRUE MBAH – GEO-E,PMS-E,
(53)  NJECK SCOTT NDUM – GEO-E,PMS-E,
(54)  OSUH NOEL WACHAM – CHE-E,GGY-E,
(55)  TAKU BETUNDI KEDJU – ECO-E,GEO-E,
(56)  TEKUH BLANCHE TIFUH – CHE-E,GGY-E,
(57)  TIPANG FELIX TAWAN – CHE-E,PMM-E,
 
Centre No: 1096 MBONGO-BAMUSO EXTERNAL
Regist:3, Sat for 2 or More Subjects:2, Passed:2, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  KENY JOSEPHINE MESEH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  ACHUOR ROGER MBIATEM – ECO-E,PMM-E,
 
Centre No: 1098 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL TIKO
Regist:271, Sat for 2 or More Subjects:271, Passed:187, %Passed:69, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 11
(1)  EBAI CLINTON TIKU – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  NGOLE LAWSON MBWOGE – BIO-B,CHE-A,PMS-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  CHUKWUEBUKA OKOYE STANLEY – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(4)  FONGOH MARTIN TAYONG – CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,CSC-A,
(5)  MENGOU ETONGO EMILIE LARISSA – LIT-B,FRE-A,HIS-B,PHI-C,ICT-C,
(6)  NKONGHO NCHONG ACHERE – BIO-C,CHE-A,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(7)  ALANGI DERICK NDIMNAIN – PMM-A,CHE-B,FMA-B,PHY-E,CSC-C,
(8)  EBAMU SYLVIA MENCHA – BIO-D,CHE-A,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(9)  AMINDEH VILLIAN NWOKONGOH – ECO-D,GEO-E,PMS-C,FMA-C,ICT-C,
(10)  ASHU DOMENIC EBOT – ECO-D,GEO-E,PMS-D,FMA-E,ICT-B,
(11)  NEBA ERASMOUS NDONWI – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 36
(1)  CHEGHE STALLON KPWE – CHE-C,ECO-A,PMS-A,FMA-A,
(2)  KONKE FALONE KAJOH – BIO-B,CHE-B,PMS-B,FMA-B,
(3)  TANYI PRIDE BOBGA – BIO-D,CHE-B,PMS-A,FMA-A,
(4)  CHUO DENIS NJI DALTON-EINSTEIN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(5)  GLORY CHIDIMA ONYEDIRE – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-B,
(6)  OJONG ENOW TANYA ABIBA – LIT-B,HIS-B,REL-D,PHI-C,
(7)  AKUMBU CLARIS NYINMAH – BIO-C,CHE-D,PMS-C,FMA-B,
(8)  SAMA LAURA VAHKUNSEY – ECO-C,GEO-E,PMS-B,FMA-B,
(9)  AWAH BERNICE MASAFI – BIO-C,CHE-B,PMS-C,CSC-E,
(10)  GHANGHA ALAIN MBENG – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(11)  IFEANYI FELIX ONUCHUKWU – BIO-D,CHE-E,FMA-B,PMS-B,
(12)  BOBGA EDMUND DENSIE – CHE-D,PMM-B,FMA-C,CSC-E,
(13)  FUAMBALAI GODWILL NFUSIKOU TUMENTA – ECO-C,GEO-C,HIS-C,PMS-E,
(14)  KOME KENDAL KOGE – BIO-C,CHE-D,PMS-B,PHY-E,
(15)  OBI JULLIET UDOKA – ECO-D,LIT-D,HIS-C,PHI-C,
(16)  TAKO AKWO CASTIN – ECO-B,GEO-E,PMS-D,ICT-C,
(17)  FLAVIEN NKOMBU ATABONG – ECO-E,LIT-C,HIS-C,PHI-D,
(18)  MBAH WALTERS ACHUH – BIO-D,CHE-B,PMS-D,PHY-E,
(19)  OROCK LAWRENCE BESSONGAYIM – BIO-D,CHE-D,PMS-C,FMA-D,
(20)  PIKI PIKIA APISEH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,ICT-B,
(21)  AJUABA ELIZABETH EGIEBA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(22)  NJIETAMBE ARREY TANJONG – BIO-E,CHE-C,PMM-E,FMA-C,
(23)  OZEH FELICIA MENGING – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(24)  BECHESI CARINE – BIO-D,CHE-D,PMS-D,ICT-E,
(25)  DJOUNDA DAVID DUNUM – ECO-C,GEO-E,PMS-D,ICT-E,
(26)  KESTEY NSUMSA BONGUH – BIO-E,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(27)  TABOT BLANGE BESONG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,ICT-E,
(28)  CHIDIEBERE SYLVESTER NNADI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(29)  ENOWMBOK DELINE TAMBE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-E,
(30)  KAH CHANCELINE – BIO-E,CHE-E,PMS-D,REL-D,
(31)  LUM CLARICE CHI – ECO-E,GEO-E,PMS-C,ICT-E,
(32)  ABWENGOLE ANTHONY ENONGENE – BIO-D,CHE-E,GEO-E,PMS-E,
(33)  KESONG MELVIN ENOW – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(34)  MOSIMA VESEKE MARTIN – BIO-E,CHE-D,PMS-E,CSC-E,
(35)  SARAH JOELLE NTA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(36)  NKONGANYI GIRESSE NEMBO – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
 Passed in 3  Subjects: 84
(1)  MASSO DJONNEWA LUCY – LIT-B,FRE-B,HIS-A,
(2)  ANTONIA BIH ALANG – LIT-C,HIS-C,PHI-B,
(3)  MBENG BATE SULLIVAN ACHARE – GEO-D,HIS-B,REL-B,
(4)  BETECK BIBISH BESONG – LIT-B,HIS-B,PHI-E,
(5)  BOUDBE FLEUR-MONIQUE AGBOR – LIT-D,HIS-C,REL-B,
(6)  KATE JOHN TEDDY – CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(7)  MADEN A AYONG ESTHER – ECO-C,LIT-C,HIS-C,
(8)  SONE BRENDA DIENGU – LIT-B,HIS-C,PHI-D,
(9)  TONZOCK ADELAIDE GRACE – BIO-C,CHE-C,PMS-C,
(10)  ANJECK DAMALICE MUNGIE – BIO-D,CHE-C,PMS-C,
(11)  DAVID MBONGO IKOME – BIO-C,CHE-B,PMM-E,
(12)  EGBE JACQUELINE TEGHEN – LIT-D,HIS-C,PHI-C,
(13)  FOTARBONG RENALD ESUA – CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(14)  KUDI HEBERT IHIMBRU – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(15)  ONUOHA CHINYERE PRISCA – LIT-D,HIS-C,PHI-C,
(16)  OROCKNFOR AGBORTABOT – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(17)  ANJOHKOH CONSTANCE UWAINEK – BIO-B,CHE-D,PMS-E,
(18)  ATEBE ROSELIN NKWETTA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(19)  AYUK BELDINE OJONG – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(20)  LONN LEVIS DANG – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(21)  MUGRI ACHOUC METUGE – CHE-D,PMS-C,FMA-D,
(22)  NFOR ALBERT NDICHO – GEO-E,HIS-C,ICT-C,
(23)  NGOME ELVIS EKWOGE – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(24)  NTUI NKEZE JESSEN MIRANDA – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(25)  NYENECHE GLADYS AMBIT – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(26)  SYLVIE ENOW AYUK – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(27)  ACHELEBENKONG VANESSA NKENG – LIT-C,HIS-E,REL-D,
(28)  ANDO RENE MAVENEH – GEO-E,HIS-D,REL-C,
(29)  ARUNG CHACHOU CYNTHIA – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(30)  ASSAM SCHOLAR TABINGWAREH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(31)  AYUK MERCY EBAI-ETAKA – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(32)  BELDYNE AYUK-TEKU NALOWA – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(33)  CLIFFORD ETONGO KWAGBE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(34)  EBENYE MBAPPE DIPOKO – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(35)  FONJOCKMBONG CLINTON FOBISONG – ECO-E,LIT-C,HIS-D,
(36)  KATUMA ALOBIA ETOKI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(37)  KWANGKA NELSON NKONGHO – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(38)  LIMUNGA LUCY LIZETTE JEME – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(39)  MAYARH NELVIS MBOTIEH – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(40)  MBOUZOU NKWENTI DANIEL – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(41)  MUNJANG RELINDIS WEIBEI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(42)  NGANKAM ELSIE – BIO-E,CHE-C,PMS-D,
(43)  NGOCHE ERNEST AWAMBENG – GEO-D,ECO-D,PMS-D,
(44)  NICMBA VERA ACHA – LIT-D,HIS-D,REL-D,
(45)  NJELACK ERIC KACHA – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(46)  OKAH HILDA TAMBE – LIT-C,HIS-E,PHI-D,
(47)  PATRICIA AGBOR ENOWEBOT – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(48)  TABONGJOH PETRA NYIAWUNG – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(49)  WARI ARNOLD WARI – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(50)  AMINGWA SHELLA ASONGMO – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(51)  ARRAH AWO MELANIE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(52)  ATABONGAFAC THEOPHIEL AKAFU – CHE-E,PMM-D,FMA-D,
(53)  BUKA GLORY TANDE – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(54)  ENOWEGBE MARIE TABI – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(55)  HEYA TCHOUTCHO MARIE LEOPOLDINE – HIS-D,LIT-D,FRE-E,
(56)  KWANGA BIH YOLANDE – ECO-E,REL-C,ICT-E,
(57)  MOLUA ENANGA PRECILIA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(58)  NJOKU MICHAEL CHUKWUEMEKA – LIT-D,HIS-D,REL-E,
(59)  NKONGZEMBO CAROLYN NJUNGE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(60)  NSANYI ELIASU KERKE – ECO-D,GEO-E,PHI-D,
(61)  NSHANJI FRANKLINE TASHIA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(62)  PATRICIA BASAKONDE MUKWELLE – LIT-D,FRE-E,HIS-D,
(63)  SHEEINADER NAHYONGHA AWAH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(64)  TAH MAGDALENE NCHANG – GEO-E,PMS-D,REL-D,
(65)  ALEXISCHARLES LYONGA MONONO – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(66)  CHANTAL NGOLLE EBUDE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(67)  CHASSEU YEPMO NATHALIE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(68)  EDIMO MOUKOULOU AGNES STEPHANIE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(69)  ETONE JOHNSON ELUME – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(70)  EYOLE GISSELE MOKAKE – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(71)  EZIKE ELIAS KELECHI – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(72)  FABRICE MOFEMA EBANG – ECO-D,GEO-E,HIS-E,
(73)  FOTULA RITA NSUMBONG – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(74)  INYAH FLORENCE DOH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(75)  KANG STEPHANY MBONG – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(76)  MANYI-ARREY JOVITA ETCHU – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(77)  MBONDE JUVERTE MOKA – BIO-E,CHE-E,ICT-D,
(78)  YEYE ROSINE CARINE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(79)  ZUH CAROLINE FOBENG – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(80)  HELEN-FAVOUR WOYEKE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(81)  MANYANG BAIYE ALEXANDER – ECO-E,GEO-E,ICT-E,
(82)  PELAGIE LEJUNG – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(83)  PEMAMBO DORIS MATI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(84)  SHARON ABUNGWO AKWI – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 56
(1)  SYLVIA ANGWI MUSIBE – LIT-B,HIS-B,
(2)  LEKU ACHILBERT NKONGANYI – BIO-B,CHE-C,
(3)  SHERON ESERE AWONO – LIT-C,HIS-B,
(4)  ATEM KEVIN ATEM – HIS-C,REL-C,
(5)  NJINKENG CLINTON NDEMAZE – GEO-D,HIS-B,
(6)  BERTRAND ZULUONYE ANYA – HIS-B,PHI-E,
(7)  KILEH JUDETHADEUS FONYUY – BIO-C,CHE-D,
(8)  MIRANDA MUA ECHUO – LIT-D,HIS-C,
(9)  NUBORNYIN SALLY DINGA – LIT-C,HIS-D,
(10)  AGBOR BELINDA ENOW – BIO-C,PMS-E,
(11)  ASONG VITUS NGWA – HIS-C,PHI-E,
(12)  AYUK MICHAEL BATE – BIO-C,CHE-E,
(13)  BESONG LEONIEL ENOW – GEO-E,HIS-C,
(14)  BLANCHE NKOUTAN MUDE KWE – LIT-E,HIS-C,
(15)  ENANGA SHEENA EKUME – LIT-E,HIS-C,
(16)  IKAMBU ANDI KUMA – BIO-C,CHE-E,
(17)  LONJE KELLY DIAKO – LIT-E,HIS-C,
(18)  LUCY  NJUI MBU – LIT-D,HIS-D,
(19)  MAKOGE NKWELLE CLOVIS – CHE-D,PMM-D,
(20)  NANGUNDA ABEL ESIMO – CHE-E,REL-C,
(21)  NDONG MYRA ANYI EGBE – CHE-D,PMS-D,
(22)  OBIE CECILIA NALINGA – LIT-D,HIS-D,
(23)  TABEARREY EVOTAKO SARAH – HIS-C,PHI-E,
(24)  TATA CLOVIS NGAFFEE – GEO-E,HIS-C,
(25)  YAYUH MILDRED EBUE – LIT-D,HIS-D,
(26)  ASONGAZI NORA NDUNGMOH – LIT-E,HIS-D,
(27)  BIH BELINDA NEBA – BIO-E,PMS-D,
(28)  ENOWMPEY JUDITH AGBOR – LIT-E,HIS-D,
(29)  FEBUIN BELINDA NGWESEN – GEO-E,HIS-D,
(30)  GANA LANGBAA DERICK – ECO-E,GEO-D,
(31)  IBEH AUGUSTINA – BIO-E,PMS-D,
(32)  KENHAGHO NSANDJO DORETTE – BIO-E,CHE-D,
(33)  KUTNYONGA DORINE TAMANYI – CHE-D,ICT-E,
(34)  MENGING NDONGO FLORENCE MARIETTE – BIO-D,CHE-E,
(35)  MOIWOH NYEMUNGAN – LIT-D,HIS-E,
(36)  MUKUNDU MBORAKO OLIVE – LIT-E,REL-D,
(37)  NJICHOI OLIVIA ELUMBA – HIS-D,PHI-E,
(38)  NKIE CHRISTINA FONJI – CHE-D,GGY-E,
(39)  OBELE SULLIVAN OBEN – BIO-E,PMS-D,
(40)  TANYI MARY MBEH – HIS-D,PHI-E,
(41)  TIMBU ALEXANDER TAKU – CHE-E,PMS-D,
(42)  YENTOH NADIA MBEH – LIT-E,HIS-D,
(43)  YOA KUM VOILET – PMS-D,FMA-E,
(44)  AKWO REAGAN AFUNWI – ECO-E,GEO-E,
(45)  BEH PRINCELY BONGEH – HIS-E,REL-E,
(46)  BI ELENA NGWA – CHE-E,PMS-E,
(47)  CHU CLIFFORD NGWO – BIO-E,CHE-E,
(48)  EGBE JULLIETTE EYONG – HIS-E,PHI-E,
(49)  FONZEP TEYOU SYLVAIN – CHE-E,REL-E,
(50)  FULAH NADESH WOTOH – ECO-E,LIT-E,
(51)  KANA WAMBA CHANCELINE – LIT-E,HIS-E,
(52)  LOBE TOTO BRUNO – GEO-E,HIS-E,
(53)  MAGDALENE NKOYO EDEM – LIT-E,HIS-E,
(54)  MOLIKA HELEN MANDE – GEO-E,PMS-E,
(55)  SENYUY LWANGA KUVINYU – ECO-E,GEO-E,
(56)  TELEWOH NGALLAMON DELPHINE – CHE-E,PMS-E,
 
Centre No: 1099 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BANGEM
Regist:99, Sat for 2 or More Subjects:97, Passed:33, %Passed:34.02, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  APOMOU EHODE ERIC – LIT-C,FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(2)  EBULLE RENE EWANE – ECO-E,GEO-C,HIS-C,PHI-E,
(3)  NYUYUVER MENGLAMO DZEVIKUUY – LIT-E,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  CHING RANDY CHING – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(2)  ALUNGEKANE CEDRIC MAKOGE ONANA – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  MBUWUL MAGDALENE KENAM – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(4)  NZUNGE MINNETTE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(5)  SONE HALLE DIVINE – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(6)  BOBINWOH YVONNE NDOBE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(7)  EPIE SOLANGE EPOTE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  MBEN CHARLES NZO – ECO-E,GEO-D,PHI-D,
(9)  SONE SOLANGE MEJANG – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(10)  ELAGE JUSLAIN EPOGE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(11)  EMAHA OUBIN – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(12)  NGOLE EDIAGE NAHNZIE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 18
(1)  AWASUME EUGENE ELIMPE – GEO-E,HIS-B,
(2)  ENONE FELIX EPIE – GEO-E,HIS-B,
(3)  EKANE SOLANGE AHONE – LIT-E,HIS-C,
(4)  ENOHNGWESE MBWANG – ECO-E,HIS-C,
(5)  ENONGENE NGABE COLLINS – GEO-E,HIS-C,
(6)  EPOGE SOLANGE EPEDE – LIT-E,HIS-C,
(7)  MEJAME LINDALINE DIONE – ECO-E,HIS-C,
(8)  MESUMBE RIBEL EJUME – ECO-E,HIS-C,
(9)  NGOLEMETUK ALUNG JERRY – GEO-E,HIS-C,
(10)  AKWECK CYRIL – LIT-E,HIS-D,
(11)  EBONG WELLYSANE MASANGO – LIT-E,HIS-D,
(12)  EKANE HENRIETTE DIONE – LIT-E,HIS-D,
(13)  KAMBE KIRSI NTUKE – GEO-E,HIS-D,
(14)  MUKETE RODRICK NGABE – ECO-E,GEO-E,
(15)  MUNDWANOKWE JOYCELINE ENONGENE – ECO-E,GEO-E,
(16)  NDOBE SAMUEL MENGANG – GEO-E,HIS-E,
(17)  NGONGE NADESH EBUDE – HIS-E,LIT-E,
(18)  PANE DIANA EPOLLE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1100 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL EKONDO – TITI
Regist:109, Sat for 2 or More Subjects:107, Passed:78, %Passed:72.9, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 5
(1)  KUFRE JAMES EMEH – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  ESAMBE ELVIS NJUME – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(3)  MOKOTO DANIEL EKONYA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(4)  KIBVESHI BRENDAN WIRSIY – BIO-C,CHE-B,PMM-C,FMA-E,PHY-E,
(5)  NYENDI YANICK ESINOH – CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,REL-E,
 
Passed in 4  Subjects: 10
(1)  NEH EMMERENCIA NEBA – ECO-C,LIT-B,HIS-B,PHI-B,
(2)  OBIE NKWENTI MOSUA – ECO-C,GEO-B,HIS-B,PHI-C,
(3)  OKORO MARIE OSINACHI – CHE-C,BIO-B,PMM-D,FMA-C,
(4)  MERCY OKON JOLLY – HIS-C,PHI-B,ECO-E,LIT-D,
(5)  NKENMGOSONG ORLANDO AJUEA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-D,
(6)  ACHI GENESIS – ECO-E,LIT-D,HIS-B,REL-E,
(7)  NANJE MARIE SENGE – BIO-D,CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(8)  NJIKI VICTORINE YANKEU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(9)  KULOM ZINCHIA MBI – LIT-E,HIS-D,REL-D,PHI-E,
(10)  NDEDI BETRAND NGOE – ECO-D,GEO-E,PMS-E,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 31
(1)  NTOWA ANATHASIA – ECO-E,LIT-B,HIS-B,
(2)  MOUNGWE SIEWE SYNPHORIEN – CHE-C,PMM-B,FMA-E,
(3)  NEBONGO LOCADINE LOKENYE – ECO-D,GEO-E,PMS-A,
(4)  CHRISTYJOY MENE NETOMBA – GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(5)  CHUBE CARINE NGOE – ECO-E,GEO-D,PMS-B,
(6)  MUNJANG BELTA MBU – GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(7)  TANJONG ELSIE FAVOUR NANGLEFACK – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(8)  AWOH ANYI CHARIS – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(9)  NANGO LUDINA – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(10)  NENE MAURICE NGASSI – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(11)  NENE VALERY WANENE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(12)  NKIMIH EVET NYUNGWA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(13)  OGORK TINA ELOMO – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(14)  CAROLINE LOKENDO NWESE – LIT-E,HIS-E,PHI-C,
(15)  EKEICHU MAYOLAN UJEACHO – BIO-E,CHE-E,GGY-C,
(16)  FEMBE CATHERINE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(17)  ITOE TAHLE CLIFF MOKABE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  KONGO NOROMU HELDRIN – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(19)  MEJAME FAITH NGALAME – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(20)  MERCY JABOSUNG KUNGWE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(21)  NSOM DESMOND NGUMA – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(22)  OFOEZE JULIEN  AMECHI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(23)  AGBOR VICTORINE ETCHU – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(24)  BESAMBO DENS NAMBO – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(25)  CHUNKA BARNES AZEWOH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(26)  EKPENI SONITA NYEMA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(27)  FEMBE BOKOE MBENG – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(28)  ITUKA LOPEL NGUTE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(29)  MASSODA  JEAN SAMUEL – CHE-D,GGY-E,PMS-E,
(30)  ABOWAH ANTHONY TEBI – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(31)  MARCEL LISHISHAR – GEO-E,HIS-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 32
(1)  BESSIEH GERMIEN ENOW – ECO-A,GEO-B,
(2)  HORACE MUNTONG FUNGE – BIO-C,CHE-C,
(3)  NEH RENATA NEBA – BIO-D,CHE-C,
(4)  ABETI MALINA BERI – LIT-E,HIS-C,
(5)  FONKENG FRANCISCA NKENG – LIT-E,HIS-C,
(6)  MBAH SOPHIRA ANDONG – LIT-E,HIS-C,
(7)  NDIBA JOSEPH MOSONGO – BIO-C,CHE-E,
(8)  NWAMAKA MARCELLINA AKWAS – ECO-E,HIS-C,
(9)  TONKUNG LIZETTE APROZEH – GEO-E,PMS-C,
(10)  VIVIAN BESONG OJONG – LIT-D,HIS-D,
(11)  ZINABU YUSUF – HIS-C,PHI-E,
(12)  BAJIH HARET MBIAYU – HIS-D,PHI-E,
(13)  BEKOSSA REGINA NANGIA – HIS-D,PHI-E,
(14)  ELSIE ULE WASE – LIT-E,HIS-D,
(15)  GRACE BOTOA NANJE – HIS-D,PHI-E,
(16)  MOWOH PROMISE DIOH – LIT-E,HIS-D,
(17)  NASELI UTTOR NEMBA – GEO-E,HIS-D,
(18)  NKONGHO TITANIA ETCHINOW – HIS-D,PHI-E,
(19)  NOFANJO NOFANJO AUDREY – BIO-E,CHE-D,
(20)  NTUI PETER NTUI – PHI-E,HIS-D,
(21)  OFU AYUK PETER – PMM-D,FMA-E,
(22)  ARREY LYNTHIA ETCHU NDIP – HIS-E,PHI-E,
(23)  BECHEM AGBOR CHIDI ZOGO MARCEL – BIO-E,CHE-E,
(24)  BESUMBU TERENCE MOKUBE – HIS-E,PHI-E,
(25)  EDEM HAPPINESS MBAKA – GEO-E,HIS-E,
(26)  ETIM UWEH AUGUSTINE – BIO-E,CHE-E,
(27)  GWAABE ANNE-MARIE LEKUNA – GEO-E,PHI-E,
(28)  KAMANI HANS NCHEFA – ECO-E,GEO-E,
(29)  KANOUO ASAIAH BOSCO – BIO-E,GGY-E,
(30)  MAGRATE ENANGA SAKWE – REL-E,HIS-E,
(31)  MBOTE MBEBI AGNES-LA YOLANDE – LIT-E,HIS-E,
(32)  TANYI ALFRED AYUK – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1101 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MUYUKA
Regist:185, Sat for 2 or More Subjects:185, Passed:101, %Passed:54.59, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 3
(1)  BENJAMIN AJIE – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-C,
(2)  OBI CYRIL EGBE – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(3)  IVETTE MBEY EGOH – BIO-C,CHE-C,PMM-E,PHY-E,ICT-D,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  ATABONG LINUS AKONGANDI ATEM – CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(2)  MAC-SMITH OBINNA OKORIE – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(3)  EMEH ZADOK TAMBE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(4)  AYUK ALBERT AYUK- ASHU – BIO-D,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 38
(1)  ETTA HOPELYNE BESONG – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(2)  MUSUME BERTRAND EBANJA – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(3)  NGEMBONG VANNESSA FUNWIE – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(4)  PRINCE MPOFONG AYAH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(5)  TABI ARREY ALICE PAULA NJONG – CHE-B,PMM-D,FMA-D,
(6)  AKAFU NADEGE FUALEFAC – BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(7)  AUGUSTINA MBONG OTTIA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(8)  BACHE GILBERT KUDIPARK – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(9)  BOCHUM SAMUEL BACHE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(10)  LEGANDEM JOSEPHINE FOMELEBU – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(11)  MBEI EUNICE KUM – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(12)  MENCHEM EMMANUEL TINGOH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(13)  NGWOSOME MARY NKEH – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(14)  ANCHI FRIDA ANGO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(15)  EDITONE BERTRAND AKWOH – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(16)  ETAMPE AUGUSTIN MASSANGO – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(17)  IVONNE ABLA EGOH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(18)  NDONWI CLOTILDE MANKA’A – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(19)  RANDOLPH MBWAI NGONG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(20)  TANTOR MBING CHRISFA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(21)  ARREY MBI MBU ENOW – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(22)  AUGUSTUS NKEON YENAECHEYA – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(23)  BAH LAWRENCE ATIE – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(24)  BISONG NADEGE ANYI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(25)  EPINGI EPINGI MUKETE – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(26)  KUM SIMON BUH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(27)  MILDRED ECHE TAKWI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(28)  FOSTER – DURELLE ANIANKENG – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(29)  GWE RHODA NJANG – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(30)  KEUMENI SIEWE BRANDELINE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(31)  MAH SOLANGE ISAH – HIS-D,LIT-E,PHI-E,
(32)  MODI TIMBA ISAAC – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(33)  NGOUFACK BOGNI UNEL VALDEZ – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(34)  ADJIFACK JARDINAU – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(35)  ASHU TARTA EGBE ARREY – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(36)  KOI YVETTE ZEI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(37)  MESUMBE PIERRE NDOBE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(38)  RINDA GILBERT YENGEH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 56
(1)  ALECK ARNOLD ANOL – ECO-C,GEO-C,
(2)  MBONG WILSON NSIOH – LIT-E,HIS-A,
(3)  ACHU MIRANDA ICHAMER – GEO-E,HIS-B,
(4)  ACHU SIDONIE NEHWAH – LIT-E,HIS-B,
(5)  AKOMBI BRITTA AWUM – LIT-E,HIS-B,
(6)  AMBENJOH PHYLIS EJANG – LIT-E,HIS-B,
(7)  AWUM JENIFER EDONG – LIT-D,HIS-C,
(8)  AZONG ROLAND FONDIKUM – ECO-E,HIS-B,
(9)  ESAME MONDOA JUNIOR – CHE-E,ICT-B,
(10)  FUH MELVIS NGEH – LIT-D,HIS-C,
(11)  KANGONG FRANCO NSHENUJI – GEO-E,HIS-B,
(12)  MALUNG ELSIE ABIA – LIT-E,HIS-B,
(13)  OROMO ELISA OBIE – LIT-E,HIS-B,
(14)  ABA DICKSON ASHIE – GEO-E,HIS-C,
(15)  ACHALE SHELTON TATAW – GEO-E,HIS-C,
(16)  ANYINJI KERRA FOSSUNG – GEO-E,HIS-C,
(17)  ARREY SARAH ARREY – BIO-D,CHE-D,
(18)  ASHU TABI NFONGANG – LIT-E,HIS-C,
(19)  ASONGANYI NADIA AWUNG – LIT-E,HIS-C,
(20)  ATEM NADESH AJOACHA – LIT-E,HIS-C,
(21)  EKWAINGEN MERCY ANWEI – LIT-E,HIS-C,
(22)  ELUNGE CATHERINE MUNGE – HIS-C,PHI-E,
(23)  ENONGENE – KOME MACLAIRE MUKE – GEO-E,HIS-C,
(24)  JENNIFER MBU NGONG – LIT-E,HIS-C,
(25)  KANGONG FRANCLINE NJONGNUWIH – BIO-E,CHE-C,
(26)  KUM YVETTE MBONG BAWE – BIO-D,CHE-D,
(27)  MOHNDAMENANG ARAFAT SHIMENYI – GEO-E,HIS-C,
(28)  MUNOH CARINE TENJO – LIT-E,HIS-C,
(29)  NADESH NFOR AMANA – LIT-E,HIS-C,
(30)  NCHOU MUA MARVISE – HIS-C,PHI-E,
(31)  NJUEKOM NDENGANG JOLIE-CLAIRE – LIT-E,HIS-C,
(32)  NKEGOAH TASONG BLESS – GEO-E,HIS-C,
(33)  OLONDALLE BUSHINTA – GEO-E,HIS-C,
(34)  TEMBUCK PRICILIA ANJECK – LIT-E,HIS-C,
(35)  TITA ERIC FOSSOH – BIO-D,CHE-D,
(36)  AKAFU PRISCA DZESHU – GEO-E,HIS-D,
(37)  ALLEN AWUNGCHA THERESE – LIT-E,HIS-D,
(38)  APANG LINDA MUNDOH – BIO-E,CHE-D,
(39)  BARBARA ANYINKA JINGWA – LIT-E,HIS-D,
(40)  BISSONG STANLEY OROCK – BIO-E,CHE-D,
(41)  CHIBONG SYNTHIA NATANG – LIT-E,HIS-D,
(42)  EKAH BENADETTE EBUDE – LIT-D,HIS-E,
(43)  ENI MERCY TACHO – GEO-E,HIS-D,
(44)  ETONGE TASHIA RENE – BIO-D,CHE-E,
(45)  LEMA NADESH GILLAH – LIT-E,HIS-D,
(46)  MODIKA SYVESTER BOKANDA – GEO-E,HIS-D,
(47)  MORINE MOKEO OWALI – LIT-E,HIS-D,
(48)  NDANGA NGUEHA SEDRICE CHARLAIN – BIO-D,CHE-E,
(49)  NGEH NTONGWE EMERENTOS – HIS-D,PHI-E,
(50)  NGOUEKO DELPHINE NGEULLEU – ECO-E,HIS-D,
(51)  SAMA MECK STEPHEN – BIO-E,CHE-D,
(52)  BILONG BERNADETTE NGOHYOL – LIT-E,HIS-E,
(53)  CLAIRE NKONGHO ASU – LIT-E,HIS-E,
(54)  DIONNE ANOGE – LIT-E,HIS-E,
(55)  EGBE AWUH PRESCOTT – GEO-E,HIS-E,
(56)  NKAFU RELINDIS NDEMAZIA – HIS-E,PHI-E,

Centre No: 1102 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NJIKWA
Regist:45, Sat for 2 or More Subjects:45, Passed:23, %Passed:51.11, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  TANDU FABIEN AMBE – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(2)  NKENYI ETIENNE ASHU – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(3)  TAKWI BELKY AMBANG – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 20
(1)  AMANA HARRIETTE ANGIH – LIT-D,HIS-B,
(2)  NDAH NADESH MUZUH – LIT-D,HIS-B,
(3)  AKUMEYAM ELVIS AKUM – BIO-C,CHE-D,
(4)  AMBO ELVIS ESAM – CHE-C,PMM-D,
(5)  AZOH HARRIETTE NDAH – LIT-C,HIS-D,
(6)  NAGHEN BERTHRAND ANDOU – LIT-E,HIS-B,
(7)  NYAMKA CLIFORT MBOUA – BIO-D,CHE-C,
(8)  AGEH SOLANGE NGWIE – CHE-D,GGY-D,
(9)  ANYASHI ELVIS ANYA – GEO-E,HIS-C,
(10)  ATAAH ISIDORE NFORGHO – GEO-E,HIS-C,
(11)  EDDIE BLANCHE ANGATO – LIT-E,HIS-C,
(12)  MBI MERCY EGWE – GEO-E,HIS-C,
(13)  ABANG COLLINS MUJIGE – BIO-E,CHE-D,
(14)  ABI MELVIS AZAH – LIT-E,HIS-D,
(15)  OYENECHE CONELUS OYENECHE – BIO-E,CHE-D,
(16)  AGYINGI BELINDA OMAH – LIT-E,HIS-E,
(17)  AKOH BRUCE EBIKO – GEO-E,PMS-E,
(18)  ANAGHO CONSTANCE ADA – BIO-E,CHE-E,
(19)  ANYA PAGAL ECHEGEZAH – GEO-E,HIS-E,
(20)  ASAH CASIAN ASAH – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1103 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL JAKIRI
Regist:228, Sat for 2 or More Subjects:228, Passed:168, %Passed:73.68, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 11
(1)  NDALEH DODAH NGHOMBUI DAVID – CHE-A,FMA-A,BIO-B,PMM-A,PHY-C,
(2)  TARDZE DERICK YULEM – CHE-B,PMM-A,BIO-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  ECHO CAPWELL FORBANG – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(4)  TANGIE LEONARD LOWEE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(5)  MBINKAR MACENOUS BONGNSO – ECO-C,GEO-C,HIS-B,PMS-B,REL-C,
(6)  MBIPEH MOSTAPHA – BIO-B,CHE-D,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(7)  NKAIMBI PROMISE KEMING – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(8)  NDIMUNGIANG BECHAN LIKA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(9)  NCHILA YUVEN THELMA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(10)  TARDZENYUY EMMANUEL YUFENYUY – BIO-C,CHE-C,FMA-D,PMM-C,PHY-E,
(11)  NDZEIDZE ROBERT FONYUY – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 

Passed in 4  Subjects: 14
(1)  WIRBA VIOLET BERINYUY – LIT-B,FRE-D,HIS-B,PHI-A,
(2)  BOBONGHA YANNICK-NUEL DINNYUY – BIO-A,CHE-A,PMM-C,PHY-E,
(3)  NGUM PATRICK NYEANCHI – BIO-B,CHE-B,FMA-C,PMM-D,
(4)  NYANSHI KONGNYU MBUA – LIT-D,HIS-B,REL-C,PHI-B,
(5)  WIRNKAR EDWIN NYUYSEMO – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(6)  NGORAN STANLEY FONSIMBAM – BIO-A,CHE-C,PMM-C,ICT-E,
(7)  WIRNKAR MIRABEL LIMNYUY – ECO-E,LIT-C,HIS-B,PHI-B,
(8)  WIRBA KINGSLEY TARDZENYUY – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(9)  FONTAYA PRAISELY FANKA – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(10)  ACHETKOUOGNIGNI DANIEL DESIRE – BIO-B,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(11)  NDITENGONG MOHAMMED NGHOPOMBUI – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(12)  LIYBARFE LAWRENCE LOSHA FONKA – LIT-E,FRE-E,HIS-C,PHI-D,
(13)  YUFENYUY VALERY LONTUM – BIO-D,CHE-D,FMA-E,PMM-D,
(14)  SANGWE CLIFFORD NYUYSEMO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 62
(1)  FAI EDELQUINE BONGSIYSI – BIO-B,CHE-B,GGY-B,
(2)  AJIYUI RAII TATAH – BIO-B,CHE-B,GGY-C,
(3)  KILIR VERA SUIKEKI – LIT-D,HIS-B,PHI-A,
(4)  PIKIAKA MOHAMED – BIO-B,CHE-B,PHY-E,
(5)  TAMFU IDRIS SAMARI NDI – BIO-B,CHE-C,PMM-D,
(6)  WANYU JULISTER BERINYUY – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(7)  MEYE MARCELLUS DZEDZEN – REL-C,ECO-D,GEO-C,
(8)  MUSONG MOHAMMADOU NDI – ECO-D,GEO-C,PMS-C,
(9)  SUIVEN NANCY SUILAKA – BIO-B,CHE-D,GGY-D,
(10)  TARDZENYUY FABONGE FRANKLINE – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(11)  TATAH ELVIS FONDZENYUY – BIO-A,CHE-D,PMM-E,
(12)  VAKWARKA GODLOVE NDZEMWENYI – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(13)  VERA FOLA – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(14)  KUMASI COURAGE MENGYENTOH ALEZI – HIS-C,LIT-E,PHI-C,
(15)  NDI SOLANGE TUME – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(16)  NDZEYIMO PRUDENCIA VERSHIYI – CHE-D,BIO-B,PMM-E,
(17)  NGALIM MABELLE NYUYFOGHAN – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(18)  TATA CLAUDATTE DZERKA – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(19)  YENFOLA CINTIA SELAMO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(20)  AMINATOU MAITOTUH – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(21)  BIVIR BIANCA BOBONGHA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(22)  BONGFEN BERINYUY CHRISTABEL – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(23)  LEOGA CHRISTINA TITASAMA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(24)  LINDJO CHRISTINE MARIE ESTHER BONGABA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(25)  LUKONG BELINDA LEINYUY – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(26)  LUKONG NIVES WIYSENYUY – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(27)  MUNGEH ANFISOU NDI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(28)  NELSON BURINYUY – BIO-C,PMM-D,FMA-E,
(29)  NFON ROMARIC NFON – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(30)  NGEH GERALDINE KILA – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(31)  SHIYNTUM EMILE – CHE-D,BIO-C,GGY-E,
(32)  TATAH AGNES SHEFEE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(33)  TATAH CARINE NAH – BIO-C,CHE-E,PMS-D,
(34)  VIVIAN BONGSHEH WACHI – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(35)  YAOUBA MUSA – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(36)  YENIKA LEONARD NDZEYESIN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(37)  BIY SANDRINE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(38)  EGIH HURERATOU SHEFU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(39)  FAJIMATU NYUYSUIKEWIR – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(40)  FANLALA SAKINATU FONYUY – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(41)  FOLA PRUDENCE BERINYUY – LIT-D,FRE-D,HIS-E,
(42)  MARY CHII TIM – ECO-E,GEO-E,REL-C,
(43)  NAFISATU KINYUY – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(44)  NDINIMBUE GEAL FORSHI – CHE-E,PMM-D,FMA-D,
(45)  NENGHA GISELLE SIYSINYUY – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(46)  NGEH NADERGE TONGFEE – LIT-E,HIS-E,PHI-C,
(47)  SEH GILLIAN FIEN – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(48)  SOMNJOM BERYL-VEANNY BERI – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(49)  USEINI YERIMA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(50)  YENIKA LIZERTTE BURINYUY – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(51)  BERINYUY OSTAVIL – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(52)  CHEFOR FOMBUH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(53)  CHRISTABEL SAFORGAH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(54)  LUKONG CECILIA KIYLAKFE – BIO-E,GGY-E,CHE-D,
(55)  MALOUMA MARGUERITE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(56)  NDIFON BRAIN OGHAINWE – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(57)  NGORAN MIRABEL KIYLAKFE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(58)  WANKUY BRUNA LEINYUY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(59)  YUVEN KONGLIM ANDREW – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(60)  SIKOD NSOYENE CLARISSE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(61)  SULIY SYBIL BIME – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(62)  WIRNGO FRANCOLINE MBAFON – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 81
(1)  TARDZENYUY AISHATOU AYUNI – GEO-C,HIS-B,
(2)  FONYUY SAMAU BONGSHE – HIS-C,PHI-C,
(3)  GNOGUEM GNOGUEM HERVE – BIO-B,CHE-D,
(4)  LUKONG VALERIE SHIYNYUY – GEO-D,HIS-B,
(5)  MBUH MATHEW MOHTUM – BIO-B,CHE-D,
(6)  NJODZEKA JOEL GHAKANYUY – BIO-B,CHE-D,
(7)  FOLA RODRIQUE KEELEN – BIO-C,CHE-D,
(8)  FONYUY CLOTILDE SUIVEN – HIS-D,REL-C,
(9)  KONGNYUY VIVIANE MOUKIA – HIS-C,PHI-D,
(10)  MAINSAH DINAYEN CLARISE – BIO-C,CHE-D,
(11)  NDIFORCHINE ELVIS TATA – GEO-E,HIS-B,
(12)  NGORAN ANNATU LAILAV – GEO-D,HIS-C,
(13)  NYUYDZE GERALD – HIS-C,PHI-D,
(14)  SELFOR BOBOMESI BLAIZE – BIO-D,CHE-C,
(15)  SUUIYU HIPPOLYTUS KONGRU – HIS-B,PHI-E,
(16)  TATA MATHILDA BAMI – BIO-B,GGY-E,
(17)  WANYU YVETTE LIMNYUY – BIO-B,PMM-E,
(18)  WIRNGO COLLINS FONSHAA – GEO-E,HIS-B,
(19)  YAHYA UMAR SANDA – BIO-D,CHE-C,
(20)  ZULKIFLI NYINGSHA SALIHOU – BIO-B,GGY-E,
(21)  MODUFE RAMATU BANFOGHAH – BIO-D,GGY-D,
(22)  ASSANA DZEKEM LENDZEMO – GEO-E,HIS-C,
(23)  AYORI NIVES BONGSIYSI – GEO-E,HIS-C,
(24)  BONGKEM DELPHINE – GEO-E,HIS-C,
(25)  FONYUY HOUSSEINI MOHAMMADOU – BIO-D,CHE-D,
(26)  FONYUY ZUGANAINI NKWAWOH – HIS-D,PHI-D,
(27)  HARRIET WIYEH – GEO-E,HIS-C,
(28)  JAM ADALBERT NGONG – BIO-E,CHE-C,
(29)  KUDI SIMON OMUNGO – BIO-D,CHE-D,
(30)  LABU ALMA – HIS-D,PHI-D,
(31)  LAVMFU GILLIAN NYUYSUI – HIS-C,PHI-E,
(32)  LIYVER DIVINE – BIO-D,CHE-D,
(33)  MAINDI LADI TATAH – BIO-C,GGY-E,
(34)  MBINKAR EMILE BURINYUY – HIS-D,PHI-D,
(35)  MUFORTAH VIOLET MBGEFAH – HIS-C,GEO-E,
(36)  NDEH NGEONDOH ABUEH – BIO-C,CHE-E,
(37)  NDIFORSETIA ARONA SANG – GEO-E,HIS-C,
(38)  NJIOH CHRISTABEL WAMBENG – GEO-E,HIS-C,
(39)  NSABIN BENICE FONJO – GEO-E,HIS-C,
(40)  NSAHLAI AYENE FOTAR – HIS-C,PHI-E,
(41)  TAKWA ELVIS WIRSIY – GEO-E,HIS-C,
(42)  TOMLA NSOSHAVI EVODIAR – GEO-E,HIS-C,
(43)  WIRSIY VERONICA KERNYUY – GEO-E,HIS-C,
(44)  ZIMBI ROUDI – BIO-D,CHE-D,
(45)  ZOUBAIROU YOUSSOUFA – BIO-C,GGY-E,
(46)  BURINYUY KENETH TOMNYUYMO – BIO-E,CHE-D,
(47)  DINYUY JANET SUINYUY – LIT-E,HIS-D,
(48)  FONYUY SINOSTA BERINYUY – BIO-D,CHE-E,
(49)  ISAAC KONGNYUY – FRE-E,PHI-D,
(50)  LAHNGAFOR THERESE MONYUYTAA – GEO-E,HIS-D,
(51)  LUKONG JAMILATU YUFENYUY – GEO-E,HIS-D,
(52)  MBENGONG MISPA VENBERSHU – BIO-D,GGY-E,
(53)  MUFORTAH CAROLINE MEMEH – CHE-D,PMM-E,
(54)  NDZELEN BERMO FARISHATU – LIT-E,HIS-D,
(55)  NFORMI ALAIN TANDAB – GEO-E,HIS-D,
(56)  NGONG IVOLINE DZEKA – GEO-E,HIS-D,
(57)  PEKIAKA COLETOU LENJIA – LIT-E,HIS-D,
(58)  SIKOD FONYUY CARINE – GEO-E,HIS-D,
(59)  TATAH HENRY DZESINYUY – ECO-E,GEO-D,
(60)  TATAKAH ABUBAKARY – GEO-E,HIS-D,
(61)  TUME JUDE DZELAMONYUY – GEO-E,HIS-D,
(62)  USMANU HASSAN NGOME – GEO-E,HIS-D,
(63)  VIBAN ODETTE AFONI – BIO-D,GGY-E,
(64)  ZUPOMBI FREDERIC – BIO-E,GGY-D,
(65)  AYUVEA CLARISSE – LIT-E,HIS-E,
(66)  BALON NADECHE NYUYSEMO – BIO-E,CHE-E,
(67)  BOSHIKAMO PAUL SHIYNYUY – GEO-E,PMS-E,
(68)  CHIN KAIHANATU BONGBEN – GEO-E,PMS-E,
(69)  CHIN KINYUY LOVELINE – GEO-E,HIS-E,
(70)  COMFORT ALLEH LUMA – LIT-E,HIS-E,
(71)  FABONGE ZULAIHATU BONGNTEH – CHE-E,GGY-E,
(72)  KIFON EDNA MAIKEM – GEO-E,PMS-E,
(73)  KONG ERNEST BERINYUY – GEO-E,PMS-E,
(74)  LIMNYUY LEON MARIE – ECO-E,GEO-E,
(75)  LUKONG CHRISTABEL SUILY – ECO-E,GEO-E,
(76)  NJODZELA PASCAL SAHFAN – ECO-E,GEO-E,
(77)  NSABINLA LESLY NFOR – GEO-E,PMS-E,
(78)  SEKA LEOPOLD NFOR GAMSI – ECO-E,GEO-E,
(79)  SIRRI MIRABEL CHE – GEO-E,HIS-E,
(80)  VERYEH FONCHA LAURANTINE – HIS-E,PHI-E,
(81)  WIRNGO NERIAN BONGLA – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1104 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL NDOP
Regist:460, Sat for 2 or More Subjects:457, Passed:301, %Passed:65.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 20
(1)  GHONDI  CLAUDE BUNKWEH – BIO-B,CHE-A,FMA-A,PMM-A,PHY-C,
(2)  PIPWOH  EMELDA  YEWOH – FMA-A,BIO-B,CHE-A,PMM-A,PHY-D,
(3)  TII NCHOFOUNG NJIVUKUH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  PUOPOPOH  EXODUS – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(5)  SHU  OLIVIER  NIBA – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(6)  CHUI CLINTON  DUBEUH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(7)  ERNESTIN  YOMBI  TITAHONG – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(8)  TANUI  EDWIN  MUOCHIA – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(9)  BIH   MOKI-SUH – BIO-A,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(10)  SENTIE LOUIS – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(11)  NKWOWNJI  PAULA  YOHMBI – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(12)  TIFOR  SHERON  MUNKEH – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(13)  ABANG  JUDITH  TABAH – BIO-B,CHE-C,PHY-E,PMM-B,FMA-C,
(14)  JIBIRISU NYONYI – BIO-E,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(15)  LEBOH  SOLANGE  NGANGNSEH – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(16)  NELVIS  FEKIH – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(17)  TEMBU  OLIVER  NDEN – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(18)  SANGWE  BERTRAND  NGWA – BIO-C,CHE-B,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(19)  LAURA  NAASUNDAY – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(20)  NDIMUNTUNG JULIUS MINGO – BIO-C,CHE-E,PMM-E,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 28
(1)  YENGHOLUAH CLOVIS – ECO-A,GEO-A,PMS-B,PHI-A,
(2)  ALOT RELINDIS AYONGWOH – BIO-A,CHE-B,PMM-C,FMA-B,
(3)  TONCHO PENIH RENE NGHOMBUOMBUEN – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(4)  ENOAKU  FRANCIS   ECHAMI – BIO-D,CHE-D,PMM-A,FMA-A,
(5)  NYINCHO  MILDRED  MBOM – BIO-C,CHE-B,PMM-B,PHY-E,
(6)  NEH YVONNE  NJONGUM – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(7)  AKWASEH  PIZOH  CONSTANTINE – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(8)  DESMOND LUKI NGUMOH – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(9)  EMO  TSIAZE  LESLIE  CEDRIC – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-D,
(10)  JAYIN  TERENCE  DINKAH – BIO-B,CHE-E,PMM-D,REL-C,
(11)  NGWAFORBIN  RAMSOME   SUH – BIO-B,CHE-B,PMM-E,PHY-E,
(12)  CHENYI  COLLETE – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(13)  FOMBERE  ISOFAH  TINGNUI – CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(14)  FRANKLINE  SHUTANG – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(15)  GUEGAN  CHANCELINE – LIT-D,HIS-B,REL-D,PHI-E,
(16)  GWIANGO  ANTOINE  NYIBIMOH – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(17)  MBAH  CARLSON  SANGA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(18)  NGOH  TEWANG  FON – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHY-D,
(19)  YOMBI  VINCENT NDIMIH – BIO-C,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(20)  FOMANKA  LAURETTA  NANA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(21)  NGWANG  DONALD  BONGRAN – BIO-C,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(22)  TAFILI  ANNETTE  NYONGKA – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(23)  DEWANG  DJYO  STEPHANE  JUNIOR – ECO-E,FRE-E,GEO-D,HIS-C,
(24)  MBOMNGHO  CERAPHINE – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-D,
(25)  MEGHANEGHE  HERIBERT  CHIMKA – BIO-D,CHE-E,GGY-D,REL-E,
(26)  NDIKINTUM  MACIAS  NJENYOH – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(27)  NYAETIKA  CHARLES  KEYENYEN – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(28)  MBUNDA MACARIUS AJIMSEMBUM – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 100
(1)  CLOUDIUS  FUKOH  NOSOH – ECO-A,GEO-C,PMS-B,
(2)  MEPHA  ELIZABETH  TAMENJEH – LIT-B,FRE-B,HIS-B,
(3)  CHUI  COLLINS  BEUWOH – BIO-B,CHE-C,GGY-B,
(4)  TENGEN  GISELE  ENGONWEI – BIO-B,CHE-C,PMM-B,
(5)  AMIDU  WOMESUH – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(6)  GOUGNI LONGLA HYCENTA – ECO-D,LIT-B,HIS-B,
(7)  PEWEH  RITA  MANGUNG – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(8)  AMAMBUA  ANITA  BUSHI – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(9)  SULEMANU  ABUBAKA – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(10)  YVETTE  NYINYIENDA – ECO-C,LIT-D,HIS-B,
(11)  AYISEH  CHACDINE  LOMOH – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(12)  AZAH  JOYCE  BUMAH – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(13)  BONGJOH  ALBERT  CHONGWAIN – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(14)  BUIWOH  LAMBERT – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(15)  FORTI  ARISTIDE  NYONGKA’A – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(16)  GONEH  HARRIS  NTOSUNGUE – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(17)  KELUGHE  MARCELINE  BAFON – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(18)  KUM  LEATICIA  BIH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(19)  MOHBASHI  LEENA  PANGMWE – ECO-D,LIT-B,HIS-D,
(20)  NEBA  VALORINE  LUM – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(21)  NSWIFI  ELVIS  NTOHFUA – ECO-D,LIT-D,HIS-B,
(22)  ZUH  SERAPHINE  VIBUH – BIO-B,PMM-D,FMA-D,
(23)  BAH  EDMOND  NJUH – BIO-B,CHE-D,FMA-E,
(24)  EMMANUELLA  WATCUN  SAMA – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(25)  FETEH  CLARENCE  AKINEPOH – ECO-D,GEO-D,HIS-C,
(26)  GRACE JONES FEH NWANA – ECO-E,LIT-B,HIS-D,
(27)  KIMBU  SAHIKEZEH  SIH  SANG – LIT-C,HIS-D,PHI-D,
(28)  MUEGHE  PATIENCE  BEI – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(29)  NDAMBOVE ENOW-BAWARK TECLAIRE – FRE-D,HIS-C,LIT-D,
(30)  NGANGWA  SOLOMON  SENTIEH – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(31)  NJAKOI  JOYSLINE  WUELUMBOM – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(32)  NKEM  BUWENGANG  BRUNO – PHI-D,LIT-E,HIS-B,
(33)  NTONYUI   YUFEH  DELORES – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(34)  SAHFUA  EMMANUEL  NCHOUCHOT – LIT-D,FRE-E,HIS-B,
(35)  SALIFOU  KEITA  MBROTOH – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(36)  TITAKUNA  AMIDU  NKALEH – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(37)  VOH  MERCY  VICTORINE  BONGSE – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(38)  ACHE  DOBBEL  ANUTEMEH – BIO-C,CHE-D,ICT-E,
(39)  CHANTAL  YAYUH  NCHISAH – CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(40)  CHIFUFIA YANICK MUSA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(41)  CLOVISE  NJITAPON   NJOYA – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(42)  CONSTANCE  JIPUGHU  NDIMOMBENGO – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(43)  EKUH  ANNA  TEGWI – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(44)  FOBASSO  YEMI  DIEUDONNE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(45)  FON  DUMSE  NOELA – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(46)  FORCHOP  LAURENCE  NKEANGLEFAC – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(47)  KEYNYUI  BASHEROU – ECO-C,GEO-D,PMS-E,
(48)  MAKAKWANG  REGOBELL  TANKUNG – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(49)  MBAH  DESMOND  TUTU – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(50)  NGENGE  EDWARD  BOSEH – CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(51)  NGUFOR  BILLY  KINTUM – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(52)  NKENJI  NKWATOH  ANTHONY  YUGHENDEH – CHE-D,PMM-E,FMA-C,
(53)  NWEFOR  TATIANA  BEKENSI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(54)  PETIANGMA IBRAHIM NGOGHO – BIO-D,CHE-C,PHY-E,
(55)  PHILIP  MONCHO  WANA – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(56)  RAWLINGS  KENGONG  NGANKIR – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(57)  SENKE  NDI  CHRISTELLE  CHANCELINE – BIO-D,CHE-C,GGY-E,
(58)  SULE  FONYI – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(59)  TAMINYIEN ISAAC MBUKITOH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(60)  TAZOHO  NGOUFFO  EDITTE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(61)  VERLONIE  BRENDA  MBIONYI – CHE-D,BIO-C,PMM-E,
(62)  ATUMA  NELLY  BIH – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(63)  CHE  PALVIN  SWIRI – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(64)  DINGHA  HARISON  TAFILI – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(65)  EMEDINE  FUHKOMBONG – CHE-C,BIO-E,PMM-E,
(66)  FORPEH  ZUWERATOU – LIT-D,HIS-E,PHI-D,
(67)  HERMIA  NYISHEUH – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(68)  INDWELL  PATIENCE  MAMIEKA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(69)  KAREN  LUM  AKENJI-NTSOHTU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(70)  KONDE  GILBERT  FUNJANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(71)  KUNCHU  IRENE  MEYENEKEY – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(72)  LUKONG  PRISCA    MAYENIN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(73)  MANCHO  CALISTA  BEMAINEMYUI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(74)  MEMBUAWAH  NELENG  PATRISE – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(75)  MONJU  LAZARUS  MALUWOH – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(76)  NFUA  EDWIN  MBE – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(77)  NKEMTA  MIRRABEL  MANKAAH – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(78)  PEPANZE ERNEST  KANGAWAH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(79)  RINDA  KHAWEB  BANLUEM – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(80)  SELA  BERTRAND  TANGWA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(81)  TABAH  MOHAMMED  MINUIPING – CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(82)  TASHIE  HYACINTHA  GIPOKU – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(83)  AKENJI  NELSON  MUMA – BIO-D,GEO-E,GGY-E,
(84)  BETRAND  SHITIET  NJOYA – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(85)  COURAGE  AZIWOH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(86)  KOMOFOR  SOLANGE  NGUMATA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(87)  KOMUFOR  CHRISTALINE  MBAYUH – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(88)  NDUIMUFONLUE  ALANCE  MBOUH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(89)  NGOUH  SYDONIE  NYANUH – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(90)  NGUM  DIVINE  NCHINDA – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(91)  NGWE  ANGELA  GAH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(92)  NJOMBUH  PROSPELL  BENBONWOH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(93)  NKWAKIE  HENRIETTA  NGWAGUNU – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(94)  SAH JOSEPH TUMENTA – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(95)  TEBI KUCIMI AKURO – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(96)  TIBANGE  HOPE  NKANWI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(97)  YUSSIFU  HAWAH  KUNKEH – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(98)  GWAIN  CLARISSE KENJI – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(99)  NYIKWA  EMMERLINE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(100)  TANYI  FLORENCE  NEKONDOP – ECO-E,LIT-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 153
(1)  AWO  MACCLEVIS DAKI – BIO-B,CHE-D,
(2)  GEOFFREY  NJINABOH  NJOYA – BIO-C,CHE-C,
(3)  GOBTI  MIRANIC  MABEH – BIO-C,GGY-C,
(4)  NDILONG  SALIOU  NJONYUIPEH – BIO-C,CHE-C,
(5)  NGWA  JOU  VENESSA  NEH – LIT-C,HIS-C,
(6)  BAKONDA  EMMANUELA   NJOTUNYI – BIO-C,GGY-D,
(7)  BUH-MBANDA CALSON  BOBUIN – GEO-E,HIS-B,
(8)  CHENGNOH  VANDOLINE – BIO-C,CHE-D,
(9)  DJUFO  EMUSCLAIRE – LIT-C,HIS-D,
(10)  FEIN GISEL MBONG – GEO-E,HIS-B,
(11)  FUEKANG  SERGE  NGAH – GEO-E,HIS-B,
(12)  GEMNDA  RACHEL  YUBONWI – LIT-D,HIS-C,
(13)  LAMBI  FREDERICK  KANFENYUI – ECO-C,GEO-D,
(14)  MBENG  DIEUDONNE  ASAAHMBOM – GEO-E,HIS-B,
(15)  MBUWIL  GLORY  NOBEY – LIT-D,HIS-C,
(16)  NADEGE  LENNA – BIO-C,CHE-D,
(17)  NCHINDA  ANITA  NKUNYUI – BIO-C,CHE-D,
(18)  NCHINDA  MEROLINE  YAYEH – LIT-D,HIS-C,
(19)  NDALLA  WORUHENATOU  YUNJIMI – BIO-B,CHE-E,
(20)  NTACHI  BLANDINE  NJUAMBOH – LIT-D,HIS-C,
(21)  TIEMUNJI  BRIAND  MBENNOH – BIO-C,CHE-D,
(22)  VEPEWO  TATAH  YOLANDE – BIO-C,CHE-D,
(23)  WUYIKA  JULIETTE  BERINYUY – BIO-C,CHE-D,
(24)  YOKYOU  ALIMA – BIO-C,CHE-D,
(25)  ZOFOA  MARCEL  YIWINYUI – GEO-E,HIS-B,
(26)  ANDINWO  CARISTA  FOMBUTU – BIO-E,GGY-C,
(27)  BONG  JOSEPH  NSOM – LIT-E,HIS-C,
(28)  BUH  MBANDA  LIONEL  WOPGONG – GEO-E,HIS-C,
(29)  BULOWAH BENIS YAMETUH – GEO-E,HIS-C,
(30)  FONYUY ARNOLD – BIO-E,GGY-C,
(31)  FORMBANG  FLORIZETTE – BIO-E,REL-C,
(32)  GODYLAN  NGAWANYUI  NDI – LIT-D,HIS-D,
(33)  JATO  SOLANGE  NSONI – LIT-E,HIS-C,
(34)  JORAM  NDEFUNG – CHE-E,GGY-C,
(35)  KARINE  PRANTEUKH  TOKO – GEO-E,HIS-C,
(36)  KENYENYEN  RELINDIS  BULAKEH – LIT-E,HIS-C,
(37)  KUKEH  BELTEN  MBOWEH – GEO-E,HIS-C,
(38)  LEKE  GLORY  FUANJIA – LIT-E,HIS-C,
(39)  MARIESA  MAIVEM  MAIROMI – GEO-E,HIS-C,
(40)  MBEGHANSI GORDEN – BIO-D,CHE-D,
(41)  MBUYEAH  REVANUS  KEMING – BIO-E,CHE-C,
(42)  MOMBEH AUGUSTINE CHINYI – LIT-E,HIS-C,
(43)  MUNGWA  MARCEL  CHUKOH – BIO-D,CHE-D,
(44)  NDEN  EMMANUEL  TIAMUADIH – GEO-E,HIS-C,
(45)  NDONYI  RITA  NTOKWO – ECO-E,HIS-C,
(46)  NGEGHE  LARISSA – LIT-E,HIS-C,
(47)  NGHOPOMBOI  ALASA  MUMEH – GEO-E,HIS-C,
(48)  NJOMBOU  PRISCA  BETHIEH – LIT-E,HIS-C,
(49)  NOZUEDIH  CELESTINE  NGEKEH – LIT-E,HIS-C,
(50)  NSAIDZEDZE  LESLIE  BONGKEM – LIT-E,HIS-C,
(51)  NTOHTEWO  ADELE  LIEWNGIOH – BIO-D,CHE-D,
(52)  NYIMEH  JUDE  TITATA – GEO-E,HIS-C,
(53)  PENN  CARINE  MESHI – GEO-E,HIS-C,
(54)  PEYECHU  DERICK  NOCHU – GEO-E,HIS-C,
(55)  RAMATU  WONGHOWO – GEO-E,HIS-C,
(56)  RENE  SONJEKWE  WEMBA – GEO-E,HIS-C,
(57)  ROKAYATOU  NTCHUPANGHA  NDALA – BIO-D,CHE-D,
(58)  SAMA MIRANDA MIREJEM – BIO-E,CHE-C,
(59)  SHINGWA  ROSE  YAH – LIT-E,HIS-C,
(60)  TANTOH  TWEIKEH  MIRABELLE – GEO-E,HIS-C,
(61)  TATA  NDING  ELNUR  MBUMKAH – BIO-D,CHE-D,
(62)  TATING FLORENCE  MBEGE – BIO-C,FMA-E,
(63)  TIESEH DARUTA MBINYUI – BIO-D,CHE-D,
(64)  TITIAHONJO DERIC NGWOLLICHU – BIO-D,CHE-D,
(65)  WOSOH  PATRICIA  BEKWEH – LIT-D,HIS-D,
(66)  YIMOH  THERESE  NTANG – GEO-E,HIS-C,
(67)  ANUABUSEH  YVETTE  MBAKO – HIS-D,PHI-E,
(68)  ASEH CHANTA  WEBONGHO – GEO-E,HIS-D,
(69)  ATENGONG KETAWAH AKONDENG – BIO-D,CHE-E,
(70)  BANYE  RACHEL  NYUYBANLA – LIT-E,HIS-D,
(71)  BEBNJI  YVONNE  NGWIH – GEO-E,HIS-D,
(72)  BEONYI  INNOCENTIA  CHONINGO – GEO-E,HIS-D,
(73)  BESIBANG  CLAUDIA  FRI – GEO-E,HIS-D,
(74)  BOUTCHOM   LAURE  DIANE – LIT-E,HIS-D,
(75)  CECILIA  BUNKWEH – LIT-E,HIS-D,
(76)  CHAMBA  CYNTHIA  BOUCHIE – LIT-E,HIS-D,
(77)  CHI GHISLAIN SIRRI – BIO-E,CHE-D,
(78)  CHONDEH  FELIX  NDISSEFON – BIO-E,GGY-D,
(79)  CHONGWAIN  CHANGCELINE  NAKOMA – HIS-D,PHI-E,
(80)  CHUI  GASTON  BUIWOH – BIO-E,CHE-D,
(81)  DINGHA  AGATHA  NAHKUM – LIT-E,HIS-D,
(82)  ETIENNE  MBILIEDA – LIT-E,HIS-D,
(83)  FABIEN NDINGOREH GEHNYUI – BIO-E,CHE-D,
(84)  FORNYUI  JENNET – GEO-E,HIS-D,
(85)  FRITZ  MBIFORYUI – GEO-E,HIS-D,
(86)  GWIAFONYONG  NOVESTER  BUHCHE – BIO-E,GGY-D,
(87)  HASSAN  NCHOTOU – BIO-D,CHE-E,
(88)  JUA  PAMOLINE  MBISHITENYI – BIO-D,CHE-E,
(89)  KACHANYI  STEPHANIE – BIO-D,CHE-E,
(90)  KWANKAM EDMOND – GEO-E,HIS-D,
(91)  MBAN-JEAH  BUKUKA – BIO-D,GGY-E,
(92)  MIKWA  ALIDA  TASHA – CHE-D,BIO-E,
(93)  MINAH LUKUMANU KWENUI – BIO-E,CHE-D,
(94)  MUKRONGHO  EUGENE  CHRAKOH – PMM-D,PHY-E,
(95)  NDIMIH  FRANCIS – BIO-D,CHE-E,
(96)  NDONGDEI  PROMISE  NDONGDEI – BIO-D,GGY-E,
(97)  NGEH  ROLLAND  KONGNSO – BIO-D,CHE-E,
(98)  NGHOPOMBOI  USENI  NDWEH – GEO-E,HIS-D,
(99)  NGWAH  ANITA  GEHME – CHE-D,GGY-E,
(100)  NGWASHA CARINE MBINUI – LIT-E,HIS-D,
(101)  NJAH  EUNICE  NGUFONG – LIT-E,HIS-D,
(102)  NTAH  THEOPHILUS  NCHWITEWA – BIO-D,CHE-E,
(103)  NYIBIO  PAMELA – CHE-D,GGY-E,
(104)  OSTINE  WUHOBONG – LIT-E,HIS-D,
(105)  RELINDIS  ATSIMBOM  TOH – LIT-D,HIS-E,
(106)  SAHBINLA  PERIMENTAH  SENOCIA – ECO-E,PHI-D,
(107)  SEINGWIA  LAURA  MBOAH – BIO-E,GGY-D,
(108)  SOFI  TATAKU  ANDREAS – HIS-D,GEO-E,
(109)  TAMAH  EUGENE  CHRIS-NUIFUONG – BIO-E,CHE-D,
(110)  TANGOW  HELVESIA  MEYIKE – LIT-E,HIS-D,
(111)  TATANG  ERIC  NUPUKU – GEO-E,HIS-D,
(112)  TIDO  YENYUI  LIZETTE – GEO-E,HIS-D,
(113)  TIVEKEH  SUSAN  LUNGTAW – LIT-E,HIS-D,
(114)  TSEMI  BEATRICE  MESANGA – BIO-E,CHE-D,
(115)  VICTORINE  BOSHE  NJILAH – LIT-E,HIS-D,
(116)  WUSWINE SYBIL – BIO-E,GGY-D,
(117)  AHAMAD  KABIROU   TA-ALIPUOPUO – GEO-E,PMS-E,
(118)  AWANGIE  RHEWOH  COLLINS – CHE-E,PHY-E,
(119)  AYOMBI   RITA  ALOT – BIO-E,GGY-E,
(120)  CHIN  ODETTE  SULIY – BIO-E,CHE-E,
(121)  DORIS  ZUDE – CHE-E,GGY-E,
(122)  FONDANUI  CAROLINE  NJINUI – LIT-E,HIS-E,
(123)  FUNYUI  ANNABEL  BAUWOH – CHE-E,GGY-E,
(124)  HADIJA  JIDERE – LIT-E,HIS-E,
(125)  HALIMA  USMANU – GEO-E,HIS-E,
(126)  HERIBERT  SHEN  FONTENG – BIO-E,GGY-E,
(127)  LASHA    RAPHEAL  NCHOPURU – ECO-E,GEO-E,
(128)  LOHBAH EMMANUEL – ECO-E,GEO-E,
(129)  MANI  RITA  NEYOH – GEO-E,HIS-E,
(130)  MARIE  CHAIR  NGWENSACK – LIT-E,HIS-E,
(131)  MUH  JOY  ZUPONYUI – BIO-E,CHE-E,
(132)  MULUH  MONGOU  NGOMASA  YVES – LIT-E,HIS-E,
(133)  MUMA  BRENDA  NCHUFOA – LIT-E,HIS-E,
(134)  NADESH  ABOYAWUAH – BIO-E,PMM-E,
(135)  NCHINDA  BERNADETTE  CHIFON – BIO-E,CHE-E,
(136)  NDI  FORBAH  EVANS – GEO-E,PMS-E,
(137)  NDIKAKA  ASTA  BURINYUY – HIS-E,PHI-E,
(138)  NDIMBARA  MARTIN  MINKIAPUPOH – GEO-E,HIS-E,
(139)  NDITAYA   YUNSHAWU  MBINYUI – GEO-E,PMS-E,
(140)  NDUIMBOH  JULIUS  TATANG – PMM-E,FMA-E,
(141)  NGAYI NELSON MANDELA – ECO-E,GEO-E,
(142)  NGINYUI  VIOLETTE  LEFE – LIT-E,HIS-E,
(143)  NGONG RHODA  YOUNYI – LIT-E,HIS-E,
(144)  NJOUHUYI ROGER CHE – LIT-E,HIS-E,
(145)  NKEMACHI  ATEMBA  FABRICE – GEO-E,HIS-E,
(146)  NKENAKEH  ANGELE  NGUNGWAH – CHE-E,GGY-E,
(147)  NKWENTIE  DIVINE  TANGUNU – GEO-E,PMS-E,
(148)  NKWENYI  EMMANUELLA  MBIAYU – LIT-E,HIS-E,
(149)  TAMBASHO    MARIETTE  MBINUI – LIT-E,HIS-E,
(150)  TANDAH  LOVELYN  TETEH – GEO-E,HIS-E,
(151)  TANUTE  HILDA  NEINEKE – BIO-E,GGY-E,
(152)  TITANAH MOHAMMED – GEO-E,HIS-E,
(153)  WOGHONYI EDWIN MANGA – ECO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1106 PRESBYTERIAN COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL KUMBO
Regist:22, Sat for 2 or More Subjects:22, Passed:21, %Passed:95.45, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  YENGONG WILLIAM NJI – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-C,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  MBEH COLLETTE BERINYUY – ECO-C,GEO-B,PMS-C,PHI-B,
(2)  JUNIOR ANGABUA CHUO ANGABUA – LIT-C,HIS-C,REL-B,PHI-E,
(3)  NEBA FUNWI EBENEZER – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(4)  TCHOFO MARCO FRANCK – ECO-C,GEO-E,HIS-C,REL-D,
(5)  ANGIKUM OLIVE AKWI – LIT-E,FRE-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  NGUTI LYDIA WOGHOMBONG – LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(2)  KOME LUTHER VODMIA SAMEH – GEO-D,HIS-C,REL-C,
(3)  TAH PATIENCE BONGSIYSI – BIO-D,FSN-B,GEO-E,
(4)  FOLEFAC KELVIN AKWA – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(5)  WIRNKAR COURAGE NKAHMINYUY – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(6)  KONGNYUY BLESSING BOYIBEE – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(7)  SHEY YULVERT DZEKANSOSHU – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  KEYACHE STANLEY BANTO – LIT-C,HIS-C,
(2)  NGWANG GLENN NSIDZEYUV – BIO-C,CHE-C,
(3)  NCHORI LIZETTE MUKAR – GEO-E,HIS-C,
(4)  BELLA BENOAH MARIE GISELE – FRE-E,REL-D,
(5)  NDAMNSAH LARRISA NGESI – BIO-E,FSN-D,
(6)  ATANGWA CLOVIS NDONG – BIO-E,GEO-E,
(7)  MABO PLACIDE NFOR – FSN-E,GEO-E,
(8)  NSAI YVONNE BUNRINYUY – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1107 TIKO EXTERNAL
Regist:263, Sat for 2 or More Subjects:246, Passed:101, %Passed:41.06, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  ELAD CYRIL ETONE – BIO-D,CHE-D,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(2)  NDOH CHE VALANTINE – BIO-D,CHE-A,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 6
(1)  EKURI CLINTON OJONG – ECO-C,LIT-D,HIS-A,PHI-D,
(2)  NTAMO CARINE NLABO – LIT-C,HIS-B,REL-D,PHI-D,
(3)  SAHYO HELEN YAAH – LIT-E,HIS-B,REL-D,PHI-D,
(4)  EKWOGE CHAMBERLINE MESANG – GEO-E,HIS-D,REL-C,PHI-E,
(5)  ETONGE NAOMI MOJOKO – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(6)  REMINA BEKEAMBU – ECO-D,GEO-E,PMS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 29
(1)  ARREY JONADAB OJONG – ECO-E,HIS-B,PHI-B,
(2)  WEMEYY RACHEL TCHEKEZO – LIT-D,FRE-A,HIS-D,
(3)  NCHIA PRISCILLA EWO – HIS-C,REL-C,PHI-D,
(4)  GOMEZ JULIUS OSHIJIRIN – HIS-B,REL-D,PHI-D,
(5)  BINDA FELICIA EMAH – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(6)  FRITZ FONYAM NGWAH – ECO-E,HIS-B,PHI-D,
(7)  CHE MARCEL TAH – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(8)  CHIKUYUNG SILAS – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  GLORY AGBOR OBIKA – HIS-C,REL-E,PHI-D,
(10)  KONGFON OSWARD GUR – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(11)  MBIYDZENYUY BASIL KWATINYUY – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(12)  NANJE LIONEL BOKWE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(13)  NUNKE RACHEL NUBERT – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(14)  ASHU MYLENE EDUBE – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(15)  EMMA DAMARIS EZEH – BIO-D,GEO-E,PHI-D,
(16)  EVELIN ETOKI ENYANGATA – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(17)  MARY OFFIO IYASSA – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(18)  CARINE NUOGAH NKEMAYIM – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(19)  CHUO JERSMINE KOM-NSEN – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(20)  MBEH DOROTHY ACHI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(21)  NTAH BRENDA  NKENYUI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(22)  NTOKO YANICK MENDI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(23)  NUMBI BLANCHE NOUKEP – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(24)  OBEN DERICK BATE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(25)  FLORENCE TSIAJU – HIS-E,REL-E,PHI-E,
(26)  FON CLOTILDE AMECK – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
(27)  GLENDA JABOSO EGBE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(28)  MBI SAMUEL MBI – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(29)  NJANAPOH TITIA NCHIEHOBING – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 64
(1)  FANG THEOPHILUS NGONG – ECO-B,PMS-A,
(2)  EFFIM ETIENNE OJONG – HIS-B,REL-C,
(3)  ARREY-EBOT SYNTHIA – HIS-B,PHI-E,
(4)  ASHAMNET ABEH EZIE – LIT-E,HIS-B,
(5)  ATABONGANYA FUANYI – GEO-E,HIS-B,
(6)  MBABO NGAYE ELVIS – GEO-E,HIS-B,
(7)  MBENG AGBOR ETENGENENG – HIS-C,REL-D,
(8)  NGANG VINCENT NDUMBE – LIT-E,HIS-B,
(9)  NGI HERODIAS MUBA – LIT-E,HIS-B,
(10)  NKENG FELIX LEKEAFE – GEO-E,HIS-B,
(11)  TABOT BAYEN – BIO-C,CHE-D,
(12)  ACHU ABAH RANDY MBAKU – HIS-D,PHI-D,
(13)  AKO BOB TANYIAKEM – HIS-C,REL-E,
(14)  ENOW CORNELIUS ETA – GEO-E,HIS-C,
(15)  EWEDE ANGELABEL EPEDE – LIT-E,HIS-C,
(16)  FONKITA BONGHAJI QUIRINA – GEO-E,HIS-C,
(17)  FRIDA EFFETI NGONGE – HIS-C,PHI-E,
(18)  MBOLE DORIS ETONE – HIS-C,REL-E,
(19)  NEH MUMENI TASUH – LIT-D,HIS-D,
(20)  NGAPPE ISABELLE – HIS-D,REL-D,
(21)  NJUME CHRISTIAN BISMARK – HIS-C,PHI-E,
(22)  NKAFU VALENTINE ATEHNKEM – HIS-C,REL-E,
(23)  SHEY MUFONG REGINA – HIS-D,REL-D,
(24)  TANO JUVET ANYAM TETE – HIS-D,REL-D,
(25)  TOMUKUM MACULINE NJOM – GEO-E,REL-C,
(26)  ALEMAZUNG BELINDA MUKUOAJIA – BIO-E,REL-D,
(27)  ANNETTE NAMONDO NDUMBE – LIT-E,HIS-D,
(28)  ASHU ALICE AGBOR – HIS-D,REL-E,
(29)  ASOMENIEGE BRITHA NDIFON – BIO-E,CHE-D,
(30)  CHU VERONICA NDUM – LIT-E,HIS-D,
(31)  CHUGBE MELISSA VEBU – LIT-E,HIS-D,
(32)  CLEMANTINA MBENG EKOMBE – GEO-E,HIS-D,
(33)  CYNTHIA OGOMMA JACKAI – LIT-E,HIS-D,
(34)  EFU BENEDIC NZOC-NKENG – GEO-E,HIS-D,
(35)  EGBE LUCY AGBOR – HIS-D,REL-E,
(36)  ELIVE MARY MOJOKO – CHE-D,PHI-E,
(37)  EMELDA NACHUNG FUL – GEO-E,REL-D,
(38)  FENGWI SOLANGE NJOWO – FRE-D,HIS-E,
(39)  KANJO EMMANUEL TANTO – HIS-D,REL-E,
(40)  MAUREEN AYUK EYONG – HIS-D,REL-E,
(41)  MILDRED AKWI NDANGANG – LIT-E,HIS-D,
(42)  NYAKUNA ELIZABETH NANI – HIS-D,REL-E,
(43)  RUTH JOFFI NGANDA – LIT-E,HIS-D,
(44)  TAMBE ALEIN EPIEPANG – GEO-E,HIS-D,
(45)  WENGANG EDANG COLETTE – BIO-E,CHE-D,
(46)  ELESA MARTIN LACHE – HIS-E,PHI-E,
(47)  FUH PATIENCE LUM – BIO-E,PHI-E,
(48)  NJONG RICHARD NGUM – BIO-E,CHE-E,
(49)  ARREY IDRISS ENOWNDIP – PMS-E,PHI-E,
(50)  AZIWUNG ASSABA MELVIS – LIT-E,HIS-E,
(51)  CHIWENDU GLORY EGWOM – LIT-E,REL-E,
(52)  CHUFU GILBERT WAKO – BIO-E,PMS-E,
(53)  EBOT GODWILL AKO – HIS-E,REL-E,
(54)  ENDALE DAMARIS NJIE – HIS-E,PHI-E,
(55)  KOTI KUNA RITA-MARY – LIT-E,HIS-E,
(56)  MANYE RUTH MBAH – LIT-E,HIS-E,
(57)  MARVELOUS NALOWA ANTHONY – BIO-E,CHE-E,
(58)  MBEPHI GENEVILLE AZONO – LIT-E,HIS-E,
(59)  MONOJI FRANCA NGWEMBA – LIT-E,HIS-E,
(60)  NCHIA PRUDENCE – LIT-E,HIS-E,
(61)  NGOH NJEE CATHERINE IRENE – LIT-E,HIS-E,
(62)  NJONG ADELINE MUNKENG – HIS-E,REL-E,
(63)  NZEGGE BELINDA NTUBE – HIS-E,REL-E,
(64)  TANYITIKU ARREY CLAUDE – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1108 BANGEM EXTERNAL
Regist:36, Sat for 2 or More Subjects:34, Passed:5, %Passed:14.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 5
(1)  EKANE RICHARD AKWE – HIS-D,PHI-E,
(2)  HALLE COLINSE NTIEGE – HIS-D,LIT-E,
(3)  METUGE LINUS ENOME SONE – GEO-E,HIS-D,
(4)  NGOLE DELPHINE NTUBE – LIT-E,HIS-D,
(5)  NDODE DIAYAN NTUBE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1109 EKONDO – TITI EXTERNAL
Regist:55, Sat for 2 or More Subjects:52, Passed:17, %Passed:32.69, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  YAIFEH CHLOE MEYEKE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(2)  CHE MARY BIH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(3)  BOKWE GUSTAVE IYAMBE – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 14
(1)  DION BILDAD NDIM – LIT-C,HIS-B,
(2)  EHU FABRICE EHU – FRE-C,HIS-C,
(3)  BAWE SIMON – GEO-E,HIS-C,
(4)  RAPHAEL NAKENDE MOSUA – GEO-E,HIS-C,
(5)  ACHIA TANTOH DESMOND – GEO-E,PHI-D,
(6)  ERNESTINE MISORI MBUTE – HIS-D,PHI-E,
(7)  JUDE EFFIONG – GEO-E,HIS-D,
(8)  LINKOKE BOSEME EKOLE – HIS-D,PHI-E,
(9)  MENDO ASHLEY LOBE – LIT-E,HIS-D,
(10)  OBIE PHILIP – HIS-D,PHI-E,
(11)  PELAGIE SAILLE MOTIA – HIS-D,PHI-E,
(12)  WAINDUM FIDELIS NGEH – GEO-E,HIS-D,
(13)  MAGEFEH MERCIS NGHOLIEZE – GEO-E,HIS-E,
(14)  NKEMLEBE RENE BATO – PMS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1110 JAKIRI EXTERNAL
Regist:10, Sat for 2 or More Subjects:10, Passed:5, %Passed:50, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  WONGIBE ARNOLD AFONI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
 Passed in 2  Subjects: 4
(1)  HALIDU SALIFU – GEO-C,HIS-B,
(2)  MUNGEH ANASTALINE NKANDEWOH – GEO-E,HIS-C,
(3)  LEYLA HONOURINE PATRICK – LIT-E,HIS-D,
(4)  LIWOH ZULIAHAU KILA – GEO-E,HIS-D,
 
Centre No: 1111 NJIKWA EXTERNAL
Regist:22, Sat for 2 or More Subjects:22, Passed:7, %Passed:31.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  AJEANJOH GESPORT EJEANDUM – GEO-E,HIS-D,
(2)  AKOH DESERINE ABONO – LIT-E,HIS-D,
(3)  ANGABO BLAISE SAMBA – GEO-E,HIS-D,
(4)  ASSAH MARCELLUS AKAM – HIS-E,REL-D,
(5)  EBANECK ANTOINETTE ABUH – GEO-E,HIS-D,
(6)  NDOH SMITH TASHI – BIO-E,CHE-D,
(7)  ANDEBIT RITA ANIH – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1112 ESSOS EXTERNAL
Regist:471, Sat for 2 or More Subjects:444, Passed:181, %Passed:40.77, Sanctioned:2
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  MENDOUGA MARIE LOUISE – ECO-E,FRE-B,GEO-E,HIS-C,
(2)  KAMELA DJEUKAM MICHAEL – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(3)  AKA’A ESSIANE LISA  MYRIAM EMMANUELLE – BIO-D,CHE-E,PMM-D, FMA-D,
(4)  NWOKOLO EZINWANNE MAUDLINE OBIAGELI – FRE-D,HIS-E,REL-C, PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 53
(1)  EKOTO KARINE – FRE-A,HIS-B,PHI-A,
(2)  NCHANGFOR MUFORZA DELPHINE – FRE-C,HIS-B,PHI-C,
(3)  NDJING A MEDICK CHARLES RUSSELL – FRE-B,GEO-E,HIS-C,
(4)  DOMMOE GUEPING DAVID – BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(5)  MANGA FRANCOISE DANIELLE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(6)  MINJA ARTHUR – FRE-D,HIS-C,PHI-D,
(7)  NDJONDO FONGA MARILYN JESSICA. – BIO-E,CHE-D,PMS-B,
(8)  NGWANG MOHAMADU NFORNINWE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(9)  OWONA OWONA GERARD LIONEL GHISLAIN – CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(10)  WAYIH ISIDOR MUSONGONG – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(11)  WOUAMEN MBOUONO OBERLINE LOVE – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(12)  ZAM CHRISTIAN BERNARD OLIVIER – FRE-B,HIS-D,PHI-E,
(13)  AKAMBA MBEZELE MBALLA JACQUELINE NATHALIE – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(14)  AMINKENG DORIS – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(15)  EKO’O AYISSI LYDIE LYSANIE – FRE-D,HIS-D,PHI-D,
(16)  SOVLA JEANNE IRENE BERILIY – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(17)  TALLE TAHDA ARNOLD WILLIAMS – ECO-C,HIS-D,PMS-E,
(18)  BOMA DALINTON NDE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(19)  IPOP KIGWE JACQUES ANDRE – ECO-E,FRE-E,HIS-C,
(20)  MANGA IRENE OFFOR – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(21)  MBALLA JULIENNE IRENE STEPHANIE – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(22)  MBIAKOP AUDREY LETITIA – BIO-D,PMM-D,FMA-E,
(23)  MENYE NKOA LIONNELLE RYCKIELLE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(24)  METOUKENG ROMARIC JACKSON – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(25)  MPECK EBELE JADE GHISLAINE – FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(26)  NDONG CHARLES WYLLIAM – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(27)  NYAKE ENONGUENE THERESE – GEO-E,HIS-C,ICT-E,
(28)  TAMUFOR SHURI GEREDINE – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(29)  TCHUIAGA TABOUE  JOSEPH FRANK IDRISS – PMS-E,REL-D,ICT-D,
(30)  TOUPOU EKAMBI SAMUEL CHAMPLAIN – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(31)  YAMDJEU DIBANDJO KRYSTALE NIKITA – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(32)  ZENAB BINTOU NSOUNMFON – BIO-D,CHE-E,FRE-D,
(33)  ACHU ATOK MARIE MARGUERITE – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(34)  BESSEM BIFE IYOK ELIZABETH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(35)  BIH AGNES – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(36)  BONGBEN WIRRA VALERY – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(37)  CHEMBO NGOUNOU GWLADYS – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(38)  DAMIAN NDI TALLA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(39)  EPAH GRACE EMMANUELLE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(40)  JITI ELINESS KINYUI SERA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(41)  MECHE KEMCHE MIREILLE SONIA. – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(42)  MOUCHILI NJOYA SEIDOU ABDUL AZIZ – ECO-E,FRE-D,GEO-E,
(43)  NGWICHIE COLLETH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(44)  NKAIMBI JUDITH NDISE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(45)  PERRY DIANE NEH PANGWEH – FRE-E,HIS-D,PHI-E,
(46)  SAFOGHA CHRISTABEL – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(47)  APANWUH CONSTANCE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(48)  DISTEPHANO PELE AGOBET TONKAM – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(49)  EDJOH – ECO-E,PMS-E,FMA-E,
(50)  ETU PETER EKANZO – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(51)  KWOUAYEP SEUMO JEAN DANIEL – CHE-E,PMM-E,FMA-E,
(52)  MAGEHLONG CINTHIA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(53)  TACHAM GORDON JONG – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 124
(1)  ANYE LINDA ZAPENAH – LIT-C,HIS-B,
(2)  AMUNGWAT MARTINA NGUNFONG – HIS-D,PHI-B,
(3)  BERNSA IVOLINE – HIS-B,PHI-D,
(4)  DJOKO SAMIRA MARIE ANGE – FRE-B,HIS-D,
(5)  FONKOUA PAGUI WILLIAM – FRE-D,HIS-B,
(6)  NWETSUH BARTHELEMY – FRE-B,HIS-D,
(7)  AKWEWO NEVILLE TITA – GEO-E,HIS-B,
(8)  BEKONO ENGOLO INES ALICIA – CHE-E,FRE-B,
(9)  BOLOGO AYANGMA CRESCENCE LAETITIA – FRE-C,HIS-D,
(10)  BYE AUGUSTIN GIOVANI – FRE-D,HIS-C,
(11)  DJENDA OFFONO JULIETTE CHARLOTTE AUGUSTINE – FRE-C,HIS-D,
(12)  ELEONORA BONGNYUY – HIS-D,PHI-C,
(13)  EVINA MARGUERITE STELLA – LIT-D,HIS-C,
(14)  KUEDA PANGUI DOMINIQUE ARNOLD – FRE-C,PHI-D,
(15)  MASSE JEAN CLAUDE – FRE-D,HIS-C,
(16)  MEDOU JEAN ULRICH – FRE-B,GEO-E,
(17)  NJIMI NANA GHISLAIN – FRE-D,HIS-C,
(18)  NJOH CHARITY NAIN – HIS-C,PHI-D,
(19)  NTANG PAUL CHIMBUNG – HIS-B,REL-E,
(20)  NZIE MBPEH TSINDA LEONARD – ECO-E,PMS-B,
(21)  SEDIO SEME NELLOR – FRE-D,HIS-C,
(22)  WABO YIMO LIONEL BLONDIN – GEO-D,HIS-C,
(23)  ACHEBA ASOMANDO CATHERINE – HIS-D,PHI-D,
(24)  ADELINE NCHANGWE HADIZATU – LIT-E,FRE-C,
(25)  AKOH KELLY OMANKIEH – GEO-E,HIS-C,
(26)  AKONO NSOMO ANDREE AMANDA – FRE-C,HIS-E,
(27)  ASTADJAM NIB-NGOM – LIT-E,FRE-C,
(28)  ATAH SYLVIA NGWECK – ECO-E,HIS-C,
(29)  AWOH QUINTA NANGEH – HIS-D,PHI-D,
(30)  BISSONHONG BEYOKOL JEAN ARNOLD – HIS-D,PMS-D,
(31)  CHUO ANNABEL MBONG – HIS-C,PHI-E,
(32)  DADJOU TALLIE SHERELLE – FRE-D,HIS-D,
(33)  ENGUENE ARMANDE NICAISE LUCRECE – FRE-C,HIS-E,
(34)  ENONGENE GUIDENT NJENGE – HIS-D,PHI-D,
(35)  EWANE EKAMBI MINKA’A FRANCOIS – FRE-C,HIS-E,
(36)  HAMADOU  AMINOU – PMM-D,FMA-D,
(37)  HILDA NGHOCHU ALOT – HIS-C,PHI-E,
(38)  KAMDEM KAMDEM LIONEL – FRE-D,HIS-D,
(39)  KAMNANG CEDRIC – GEO-E,HIS-C,
(40)  KOULSSOUMI OUMAROU SOUNITA – FRE-D,HIS-D,
(41)  NCHUKWI GERALDINE MBURLI. – GEO-E,HIS-C,
(42)  NEKENA EKOLE MERRICK. – CHE-C,PMM-E,
(43)  NGUM FUNG DIEUDONNE – BIO-E,FRE-C,
(44)  NGWANE ENONGENE EDWARDO – FRE-E,HIS-C,
(45)  NJEM GILLIAN ATEMKENG – HIS-C,PHI-E,
(46)  NKOUEKOUA CORRINE CHRYSTELLE – FRE-C,HIS-E,
(47)  OMOLOMA STEPHANE MARC – FRE-D,HIS-D,
(48)  PUEUMI NANTCHOP KABROL – HIS-C,REL-E,
(49)  SIGHE MBA DANIEL BRAVO – FRE-D,HIS-D,
(50)  TALONPOUET TAFOPA FRANKLIN – FRE-D,HIS-D,
(51)  TEYIH PAMELA FAWAH – LIT-D,HIS-D,
(52)  TSALA ONANA RAPHAEL OSCAR – FRE-D,HIS-D,
(53)  ABANDA LOUIS MUNA – CHE-D,PMM-E,
(54)  ASANGONG NGUM HELEN – LIT-E,HIS-D,
(55)  BEYEGUENA NTIOMO JAPHET STALLONE – FRE-D,HIS-E,
(56)  CHONGONG VALERIE MBWAME – HIS-D,PHI-E,
(57)  DONGMO JEAN BOCLAIR – PMM-D,FMA-E,
(58)  EBOUTAP CLOVIS – HIS-D,PHI-E,
(59)  ELINGO WEFAMBA – FRE-E,HIS-D,
(60)  ELSIE ASAH NJEI FUAI – GEO-E,HIS-D,
(61)  ENOCKSONG ASUA ULRICH – GEO-E,HIS-D,
(62)  ENOW AGNES MBOH – FRE-D,HIS-E,
(63)  ESSOMBE MATIKE MIREILLE – FRE-E,HIS-D,
(64)  FOMENKY BLESSING JOS SANDRA EMANGA – FRE-D,HIS-E,
(65)  GHONG KUM KENNETH – ECO-E,HIS-D,
(66)  KAMDOM TOKAM NATACHA RAISSA – FRE-D,PHI-E,
(67)  KAMOLE BETEE STEVE ORELIEN – FRE-E,HIS-D,
(68)  KEMMOE GUEPING RUTH – FRE-D,PHI-E,
(69)  KIWO FAITH – LIT-E,HIS-D,
(70)  LELE FOTSING FABRICE – CHE-D,PMM-E,
(71)  MAHLA STELLA APOH – GEO-E,HIS-D,
(72)  MATAM ALEX MAXIME JUNIOR – PMM-E,ICT-D,
(73)  MBOUOGNONG KUESSIE MEDARD – GEO-E,HIS-D,
(74)  MEH SABINA SIH – FRE-D,HIS-E,
(75)  MOUSTAPHA DAIROU – GEO-E,HIS-D,
(76)  MUNYONGA VERA TANGHAM – HIS-D,PHI-E,
(77)  NGAH ABANDA MARIE – ECO-E,PMS-D,
(78)  NGUIFFO TEUGHE DALLY CAROL – ECO-E,PMS-D,
(79)  NJEBEI MARTHA ANEIGA – FRE-D,HIS-E,
(80)  NJETA NEVEICES MUSAH – HIS-D,REL-E,
(81)  NTETE NTETE PIERRE MARIEN – CHE-D,PMM-E,
(82)  ONGONO MENYE HANS CEDRIC – CHE-E,PMM-D,
(83)  SAKWE DAVIDSON MOBANGI – HIS-D,PHI-E,
(84)  SAMA CYNTHIA SONSEH – FRE-D,HIS-E,
(85)  SHURE SOLANGE – FRE-D,HIS-E,
(86)  TJESNGUI MEKE ELYZA JORDANE – GEO-E,HIS-D,
(87)  TSABONG A BEBOUA ESTELLE DANIELLE – FRE-D,HIS-E,
(88)  TUFOIN GIFTER ABULA – FRE-D,HIS-E,
(89)  WAFO LAURENT PIERRE – FRE-D,HIS-E,
(90)  WIRBA CHRISPINA VERSHIYI – HIS-D,PHI-E,
(91)  ACHAK MARGERATE TAMBI – LIT-E,HIS-E,
(92)  AMINATOU GARBA – FRE-E,HIS-E,
(93)  AWA ALAIN SERGE NCHE – ECO-E,GEO-E,
(94)  BODA DJINE AUDE GLADYS – GEO-E,PMS-E,
(95)  CHE DIEUDONNE NDEH – HIS-E,PHI-E,
(96)  DEFFO TADJUIDJE CHRISTIAN CHARVET – FRE-E,HIS-E,
(97)  DJEU SANDRINE EYAH – BIO-E,CHE-E,
(98)  EBINI LUCY TAKU. – FRE-E,HIS-E,
(99)  EBONG GRACE EKEDE – HIS-E,PHI-E,
(100)  ELIZABETH BASAKA MORIKA – FRE-E,PHI-E,
(101)  ELOUNDOU TASSI BALBINE FLORA – GEO-E,HIS-E,
(102)  EWUNGOE MARIE AWO – HIS-E,PHI-E,
(103)  FABIAN AYEMBELEH EKOKOBE – FRE-E,PHI-E,
(104)  FONMVEM ADELINE BUIVEM – LIT-E,HIS-E,
(105)  FOYABO CONSTANCE ANDIN – FRE-E,HIS-E,
(106)  GAMU APPOLINUS – HIS-E,PHI-E,
(107)  GERTRUDE NYUYKIVIDZEM – GEO-E,HIS-E,
(108)  JONATHAN EDWARDS AKAME – CHE-E,PMM-E,
(109)  KEN KALISTA TIFUH – ECO-E,GEO-E,
(110)  KINYAM VANDENBERG – FRE-E,HIS-E,
(111)  KITJAKA ARMELLE ROCHELLE NGAFOR – REL-E,PHI-E,
(112)  MABOYOM BERNADETTE OLIVE – FRE-E,HIS-E,
(113)  NANGA DE BIKUM LOIS KURT BILL – GEO-E,ICT-E,
(114)  NDONGO NDONYA MERCY – LIT-E,HIS-E,
(115)  NGHEPKAP WETE DORIS CAROLE – PMM-E,FMA-E,
(116)  NGWI MOURINE – HIS-E,PHI-E,
(117)  NKOH DESIREE MBEYI – FRE-E,HIS-E,
(118)  NNOMO ESSAMA REGINA RAISSA – FRE-E,HIS-E,
(119)  OBIONA WA PALLISSA – BIO-E,CHE-E,
(120)  PATOU YOUSUFU – HIS-E,PHI-E,
(121)  RELINDIS MASAHFI TANGIE – FRE-E,HIS-E,
(122)  SHELLA EDIBE AKUMBIDOM – GEO-E,PHI-E,
(123)  TAAH ODETTE  TAHYEAH – HIS-E,PHI-E,
(124)  TATA RACHEL NDISE – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1113 EYUMOJOCK EXTERNAL
Regist:11, Sat for 2 or More Subjects:9, Passed:3, %Passed:33.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  LEGIN KINGSLEY ENU – HIS-C,REL-C,
(2)  THERESIA EBANGHA ETTA – HIS-E,REL-D,
(3)  OJONG CHANTAL OMA – HIS-E,REL-E,
 Centre No: 1114 NTAMULUNG EXTERNAL
Regist:138, Sat for 2 or More Subjects:130, Passed:35, %Passed:26.92, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  KHAN DIEUDONNE ASOBO – CHE-D,PMM-C,FMA-D,PHY-D,
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  NGONSO STEPHEN – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(2)  NKWI HENDRY TIFUH – BIO-D,CHE-D,REL-E,
(3)  ATANGCHO MARYLIN NGUM – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(4)  ENEIGHE  SILVIA ASOMIKEH – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(5)  TAMBI JOSEPH ACHIRI – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 29
(1)  AKANJI  KENNEDY – LIT-C,HIS-B,
(2)  ANDU LIZA BAKEY – GEO-E,HIS-C,
(3)  FONGU LAURA LUM – GEO-E,HIS-C,
(4)  IMELE NGOUANET KUETE VICTOR GUILLAUME – FRE-E,HIS-C,
(5)  KENAH  HERMAN  KUM – BIO-C,CHE-E,
(6)  NDONGMO DAVID NGENGYIA – GEO-E,HIS-C,
(7)  NDZE FONYUY DIVAN – ECO-E,HIS-C,
(8)  NEBA EVELINE NEH – LIT-D,HIS-D,
(9)  NKWENTI  MELVISE TIFUH – BIO-D,CHE-D,
(10)  NOVELLA MENGUETOH AKOMONTOH – GEO-E,HIS-C,
(11)  NTUBE SYLVIA  ALA-NGALLE – GEO-E,HIS-C,
(12)  ATEMNKENG PRINSLEY MBAPNGONG – LIT-E,HIS-D,
(13)  BEKIEH   EPERFANY. – LIT-E,HIS-D,
(14)  LAMENE TCHOFFO ROMAIN – GEO-E,HIS-D,
(15)  MBAH BARNHELFFER TIWU – BIO-E,CHE-D,
(16)  MFOUBANG GEORGES – ECO-E,HIS-D,
(17)  NDIP ETCHU NDIP – GEO-E,HIS-D,
(18)  NDUKONG LOUIS  NGABIR – GEO-E,HIS-D,
(19)  NDZEMDZE CYNTHIA LONGLACK – LIT-E,HIS-D,
(20)  NINA KONG LEKUNZE – LIT-E,HIS-D,
(21)  SHU PASCAL SALING – HIS-D,PHI-E,
(22)  TAH EMMANUEL – CHE-D,PMM-E,
(23)  ACHUO ANSLEM ADE – ECO-E,GEO-E,
(24)  AYONG DAVID FUHNWI – PMM-E,FMA-E,
(25)  ENOH EMMACULATE EBECK – ECO-E,PMS-E,
(26)  KUKWAH  AFUMBOM  EMILE – ECO-E,GEO-E,
(27)  MAGHA JENNIFER TANGU – LIT-E,HIS-E,
(28)  NGWA MACDONALD – GEO-E,PMS-E,
(29)  NJWENG MIRABEL MUKI – LIT-E,HIS-E,
 

Centre No: 1115 MOLYKO EXTERNAL
Regist:815, Sat for 2 or More Subjects:720, Passed:290, %Passed:40.28, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  EYONG SHILTON ACHARE – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 11
(1)  LEKUELEFEH OLIVER – BIO-B,CHE-C,PHY-E,ICT-C,
(2)  SAKAH ANTOINE – GEO-E,HIS-B,REL-B,PHI-D,
(3)  AKO CIARA MPEH TAKEM – LIT-E,FSN-D,HIS-B,PHI-D,
(4)  AKWEN VIOLA CHE – BIO-C,CHE-D,FSN-C,PMS-E,
(5)  TEKWE VALENTINE – BIO-C,CHE-C,PMS-D,FMA-E,
(6)  IKOME MIRIAM NANYONGO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(7)  MAKEPEACE FOBANG ENINGAN ELANGO – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(8)  TIMAH JULIUS NYAMBOD – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  JULIAN SHUEKOLUMEH – BIO-E,FSN-D,CHE-E,GGY-D,
(10)  OTIA  ARIN  ANSHARE – LIT-E,HIS-E,REL-E,PHI-E,
(11)  ZILEFAC ROBERT NYIAWUNG – ECO-E,LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 91
(1)  AJAPWOH DEOGRACIA – PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(2)  CHIA BLAISE CHA-AH – BIO-C,CHE-D,FSN-B,
(3)  KPOUMIE AMINA – LIT-D,FSN-C,HIS-B,
(4)  TIMMA ERIC KOM – FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(5)  YEBILA DOBGIMA KWOYILA – BIO-B,CHE-D,ICT-C,
(6)  ZINKENG ERASMUS – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(7)  AKO DANIEL TANYI TONG – HIS-B,REL-C,PHI-E,
(8)  ASHU HAROLD TANYI – ECO-C,HIS-B,PHI-E,
(9)  ENONGENE SONITA VIANY EKUME – BIO-D,CHE-D,PMS-B,
(10)  ADE NORBERT CHE – GEO-E,HIS-B,REL-D,
(11)  ATEM CHRISTABEL NGWIKOU – LIT-E,FSN-D,HIS-B,
(12)  AWUNKENG NKENGACHA PHILIP – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(13)  BESSEM ALICE EKEMA – BIO-C,FSN-C,GEO-E,
(14)  JUNIOR MANGA TOH – BIO-C,CHE-D,FSN-D,
(15)  NDEMAZIA NGOASONG FUALEFOCK – CHE-D,FSN-B,BIO-E,
(16)  SMITH MOLUA VESENGE ENYAME – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(17)  TAKOW JULIUS AGBOR – BIO-D,FSN-B,PMM-E,
(18)  TATCHINDA FAI COLINES – HIS-C,REL-D,PHI-D,
(19)  AKONDIA IMMACULATE NAHAI – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(20)  ASOH TERENCEZO ATEKWANE – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(21)  ETENGENE MERILYN ETAKA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(22)  HERVE PAGMI MBOUSSI – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(23)  KHAN BILL CLINTON TENENG – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(24)  NFOR GODKNOWS NSAGHA – BIO-D,CHE-E,FSN-C,
(25)  NGOHTO ETEMI EVANS – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(26)  NGWOH PRISCA NGEH – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(27)  YENSI BERTRAND SHEY – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(28)  ACHO VIOLET AYANGE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(29)  ANYAH ROLAND TANGOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(30)  AYUK NJONG EYONG JANE – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(31)  AYUK-OTANG DAVIS EBOT – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(32)  BECHEM DIVINE CHE – ECO-E,HIS-D,PHI-D,
(33)  EYONG TANYI JOHN – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(34)  FORTEH GLORY ANYAH – FSN-D,HIS-D,PHI-E,
(35)  FOUDA AWONA EUGENIE NADINE – CHE-D,FSN-E,PMS-D,
(36)  GALABE GRACE NAHBIT – FSN-E,HIS-C,REL-E,
(37)  GRACE NJIWUNG NKOBENAH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(38)  IYWIH MUA BEATRICE – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(39)  LAURA YEME TUMFONG – ECO-E,FSN-D,PMS-D,
(40)  MALIKE OLGA MOKUBE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(41)  MAMBONG VINUS STEPHANIE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(42)  MEH ROZIBELLE SENG – LIT-E,HIS-E,REL-C,
(43)  MUKWELLE PAULINE TONDE – FSN-D,BIO-D,PHI-E,
(44)  MUSIBE VERA NGUM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(45)  NDOMBE OSCAR LYONGA – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(46)  NFOR SUSAN EBONG – FSN-E,HIS-C,PHI-E,
(47)  NJI NEBA NADEGE. – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(48)  NJIAFU ACHATIA CLETUS – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(49)  NJUH EPHRAIM TAH KANG – ECO-E,GEO-E,PHI-C,
(50)  NKEOMBENG ANNA – HIS-D,REL-E,PHI-D,
(51)  NKWENI NGNIA MARIE BERNADETTE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(52)  NSOH EMMANUEL AKINDO – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(53)  OJONG MARILYN AGBOR – LIT-D,HIS-E,REL-D,
(54)  REMI MOSUME BILA – ECO-E,PMS-C,FMA-E,
(55)  TANGIRI FRANKLINE YUSINYU – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(56)  YADOFE AKWI SANDRINE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(57)  AGBOR EBOT MARIE KEFFIE – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(58)  AZENWI MANKA-AH RUTH – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(59)  BERNICE BEHN SEI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(60)  BESINGI KONGWE ELEANOR – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(61)  CHAPAJONG FESTUS – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(62)  ECHICK FALONG CHENGWA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(63)  EMENYI NELLY NKAFU – GEO-E,PMS-E,PHI-D,
(64)  FOKUM NATHANEAL ASILI – HIS-D,LIT-E,PHI-E,
(65)  JOHN OHIOYEMI OBEN – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(66)  MOGUEM SHIRLEY TCHOUYOMGO – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(67)  NAKITE COLLINS NAKITE – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(68)  NDAMBI SYLVIE ESAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(69)  NKEMCHIA CHIATIAH HONORINE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(70)  NKEMJI LIONEL NGONGTEBEM – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(71)  NSUH MOKORO FRANKLINE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(72)  NZEGGEJOLLE EJOLLE JUNIOR – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(73)  OROCK BESEM OROCK – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(74)  AKUNNA GARCE NWABUZE – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(75)  ALEMNKA AMIN TAZIFOR – HIS-E,REL-E,PHI-E,
(76)  ANYIASONG EDITH ATABONG – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(77)  CHANGEH BENICE AKANA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(78)  FON KETTY MUYANG – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(79)  IKOME ARNOLD MOLOMBE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
(80)  LIMUNGA ESUE FRIDA – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(81)  MOSSACK DAUHEL EMMANUEL – BIO-E,CHE-E,CSC-E,
(82)  MUNGE AMANDA EKOTE AWAH – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(83)  MWEMBE EMMA-MARIE NJOH – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(84)  NCHIANZE HENRY FONDENGCOP – ECO-E,PMS-E,GEO-E,
(85)  NFORMOH ROLLINGS NFORMOH – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(86)  NING PRECILIA AWAH – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(87)  NKOME ROBERT – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(88)  NKUMBE VENNESSA EMADE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(89)  NTUI ATEM JOSEPH – PMS-E,REL-E,PHI-E,
(90)  NYAGOCK GLENIS NKENG – BIO-E,FSN-E,GGY-E,
(91)  PAMELA BIH MBENYA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 187
(1)  NGAGOUM ALAIN – BIO-B,CHE-B,
(2)  AKA CLETUS NKENGAFAC – HIS-C,REL-B,
(3)  ANDONG ALAIN EKAINJOH – PMS-B,FMA-C,
(4)  ITOE PERIMO WELISANE – ECO-C,PMS-B,
(5)  MARY EYANGO MANGA – BIO-C,FSN-B,
(6)  DJABEA MOUYEBE SIMON JUDE – FRE-D,HIS-B,
(7)  FEDERICK NCHUSEH – BIO-C,FSN-C,
(8)  MATHIAS AJAH – BIO-D,FSN-B,
(9)  TASHI RELINDIS AMBUA – HIS-B,PHI-D,
(10)  TCHIENKOUA TSEYEP JOEL – BIO-C,GGY-C,
(11)  VUWESI GABRIEL VUKUGAH – BIO-B,ICT-D,
(12)  ANANGSHE CYRILLE – ECO-D,HIS-C,
(13)  EKO OSCAR MILLER – FSN-C,PMS-D,
(14)  FOMBAT EMMANUEL NTUMBONG – FSN-C,HIS-D,
(15)  FRITZ LIFOKO MOKAKE – HIS-B,PHI-E,
(16)  KLAUS ZEBAZE – BIO-C,PMS-D,
(17)  KUM DOROTHY YIBRI – HIS-B,PHI-E,
(18)  LANGHI WALTERS CHUYE – BIO-B,CHE-E,
(19)  MANEKEU NDOPING NADEGE CAROL – FRE-B,PHI-E,
(20)  MEDU-OYE LOYS – HIS-C,REL-D,
(21)  NANA GUYMELLEN – GEO-E,HIS-B,
(22)  NYONKA’A GANA CONRAD – HIS-B,PHI-E,
(23)  OLIVIA LIKOWO WOTANY – HIS-C,REL-D,
(24)  UNDAGA PUIRA EGEO – HIS-B,PHI-E,
(25)  AGHA MGBEBITI SALOME – GEO-E,HIS-C,
(26)  AKWANWI VERA – GEO-E,REL-C,
(27)  ARRAH ANNE TAKANG – LIT-E,HIS-C,
(28)  ASOBO NKENGLA – ECO-E,HIS-C,
(29)  ATEM DELPHINE ARREY – LIT-E,HIS-C,
(30)  BUME DAPHNE LORENE NAKELI – BIO-C,GGY-E,
(31)  CHIA JUDITH MBONGAKE – BIO-E,FSN-C,
(32)  CHU DENIS BONG – GEO-E,HIS-C,
(33)  DESMOND TAZANU – ECO-E,HIS-C,
(34)  DIANA OJONG ESAME – FSN-C,HIS-E,
(35)  EBAIAYUKNSO ARRAHNYOR – HIS-C,PHI-E,
(36)  EBOT FRANKLINE – GEO-E,HIS-C,
(37)  EGBEBI DANIEL OBEN – GEO-E,HIS-C,
(38)  EKIE PHILOMINA EGOH – BIO-E,FSN-C,
(39)  EKOWE FRITZ EVANDE – GEO-E,HIS-C,
(40)  EMMANUEL BINTUM NGORAN – GEO-E,HIS-C,
(41)  ENU PROSPERE  LAWO-EGBE – ECO-E,GEO-C,
(42)  ETA JOSEPHINE ARRAH – BIO-D,CHE-D,
(43)  ETONGE NJUMA EUGENE – GEO-E,HIS-C,
(44)  FONKI MAGDALINE ALIEH – HIS-C,PHI-E,
(45)  JANG BERRYL NKOUBU – HIS-D,PHI-D,
(46)  JANNAH JOFFI MBOKO – BIO-E,FSN-C,
(47)  KAMDEM MARC DEXTER – HIS-C,REL-E,
(48)  KELAH LOUIZA CHOU – GEO-E,HIS-C,
(49)  LECHI NGUANYI FIDELIS – LIT-E,HIS-C,
(50)  LOKO LIVENJA ALLETHA – FRE-D,HIS-D,
(51)  MBE DENIS ANCHUKU – GEO-E,HIS-C,
(52)  MBELLA MUNDENGE ERIC – HIS-C,REL-E,
(53)  MBELLA STANISLOUS MESSE – PMM-E,FMA-C,
(54)  MONYONGO ERUBE BLESS – BIO-E,FSN-C,
(55)  NCHANG JULIAN CHE – BIO-E,CHE-C,
(56)  NCHO CLAUDE KENYATA – BIO-E,FSN-C,
(57)  NCHOTU LESLIE CHIA – HIS-C,PHI-E,
(58)  NGABFAS JEANO NWENCHI – LIT-E,HIS-C,
(59)  NGOE ROLAND MOFA – LIT-E,HIS-C,
(60)  NGOH HARINTIN KANG – GEO-E,HIS-C,
(61)  NKONGHO CECIL NCHONG – LIT-E,HIS-C,
(62)  NSHANG JUVIAN SHUYE – GEO-E,HIS-C,
(63)  OTU VALERY OBEN – GEO-E,HIS-C,
(64)  SABUM VERA MUYONGA – FSN-D,PMS-D,
(65)  TABI ANITA MUSONGO – HIS-C,PHI-E,
(66)  TAMBE BRANDON TAKOR – HIS-C,PHI-E,
(67)  TAMO MARTIN KENMOE – GEO-E,HIS-C,
(68)  TATA QUEENTA NFORKEH – HIS-C,PHI-E,
(69)  TCHUBESSI ERIC CHRISTIAN – PMM-D,FMA-D,
(70)  THIERY NDIFOR ASANJI – BIO-D,FSN-D,
(71)  UCHENNA ERIC DANIEL – HIS-C,PHI-E,
(72)  UM ROMAIN KAROLL – FRE-D,HIS-D,
(73)  VANESSA EWONGO NAMME – BIO-C,CHE-E,
(74)  ABU MILDRED ETEME – HIS-D,PHI-E,
(75)  AFANWI LEONEL NEBA – GEO-E,HIS-D,
(76)  AKAH GEORGE FABRICE AKUM – GEO-E,HIS-D,
(77)  AKO ERIC NKONGHO – HIS-E,PHI-D,
(78)  AKO MIRIAN MANYOR – FSN-D,GEO-E,
(79)  AKWI ADRIAN ETUGE – GEO-E,HIS-D,
(80)  ASONGNKENG KERENSKY TEKWI – HIS-D,PHI-E,
(81)  ATEAWUNG NKAFU BECHEM – FRE-D,GEO-E,
(82)  AYUK PEKINS NWACHUKWE – LIT-E,HIS-D,
(83)  AYUKNDEM ZARRIN MANYI – LIT-E,HIS-D,
(84)  BENEDICTE LIFANJE NJOH – HIS-D,PHI-E,
(85)  BERNICE MBULLE EKANE – LIT-E,HIS-D,
(86)  BESONG CATHERINE EFFUNDEM – LIT-E,HIS-D,
(87)  BESONG MARY AFERE – LIT-E,HIS-D,
(88)  BETANG-MANDEM BATEMONE NKENG – ECO-E,HIS-D,
(89)  BOTAM JESSE RINGWI – PMM-D,FMA-E,
(90)  BUNGSI GOODNESS ANJOMAH – GEO-E,REL-D,
(91)  CHE ELVIS NGWA – GEO-E,HIS-D,
(92)  CHEFOR DEBBY JULIET FAVOUR – LIT-E,HIS-D,
(93)  ERICA NAMONDO TIKANG – HIS-D,PHI-E,
(94)  HENRIETTA WASA MALIVA – HIS-D,PHI-E,
(95)  IQUITO IKWATI MIRANDA – HIS-D,PHI-E,
(96)  ISMAEL NJOWAH JEFTER – HIS-D,PHI-E,
(97)  JIH ROMEO TEBA – HIS-D,PHI-E,
(98)  JOHN BUMMA TITAMOH – HIS-D,PHI-E,
(99)  KARNGONG NOELLA LIHMBI – GEO-E,HIS-D,
(100)  LOVERT OTIA NJUMBE – BIO-D,CHE-E,
(101)  LYDIA BETEK EBINI – HIS-D,PHI-E,
(102)  MABIA DIVINE BOLLOH – BIO-D,GGY-E,
(103)  MANGIEB MARY MPEY – HIS-D,PHI-E,
(104)  MARTHA NAMONDO NGANJE – GEO-E,PHI-D,
(105)  MBU SHERON ASHU-BECHANG – BIO-D,CHE-E,
(106)  MBUA NALOWA CHRISTIANA – LIT-E,HIS-D,
(107)  MELLE-NGOLE NINA MBINZER – HIS-D,REL-E,
(108)  MESAME PRICILIA MEMBONG – LIT-E,HIS-D,
(109)  MOKALE MARCELINE NGONDE – LIT-E,HIS-D,
(110)  MOKUBE BELTUS NAMARIE – BIO-E,CHE-D,
(111)  MULUH ACHU KEVIN – ECO-E,HIS-D,
(112)  NAMAKIA KONGEL NANGIA – GEO-E,HIS-D,
(113)  NDI VALENTINE BIN – LIT-E,HIS-D,
(114)  NDIVE MBONDE NJUMBE – LIT-D,HIS-E,
(115)  NDOLO LINDA MASALO – HIS-D,PHI-E,
(116)  NDUH QUINTYBELL AKWI BIH – GEO-E,HIS-D,
(117)  NEBALE LIZETTE BOSEME – GEO-E,HIS-D,
(118)  NEMBO DAMARISE NAYOH – LIT-E,HIS-D,
(119)  NFORMI RANSOM TALLA – GEO-E,HIS-D,
(120)  NGANDA BRAIN MOTEKE – BIO-E,FSN-D,
(121)  NGASSA NJIKE ROSE – LIT-E,HIS-D,
(122)  NGEASONG NKENGAFAC JIMMY – LIT-E,FRE-D,
(123)  NGOME QUEENTA MPODE – LIT-E,HIS-D,
(124)  NGU BECKINS ANJEI – BIO-E,CHE-D,
(125)  NGUEMMO ARIANE FLORE – LIT-E,HIS-D,
(126)  NGUNI DERIC AKANA – GEO-E,HIS-D,
(127)  NJIFUA BRANDOND NKENGBEZA – BIO-D,FSN-E,
(128)  NKAFU STANLEY NGEBONGA – CHE-D,GGY-E,
(129)  NKEZIH CELESTIN ALAKE – GEO-E,HIS-D,
(130)  NSOH-TSE AMSTRONG CHE – BIO-E,FSN-D,
(131)  OTTOP CROSDEL EKU – HIS-D,PHI-E,
(132)  POUAKONE KANTOUM YASMINA ORERA – FRE-E,HIS-D,
(133)  RAKIATU KANDE SALIFU – CHE-D,FSN-E,
(134)  SUH TERENCE TCHANA NDOKU – GEO-E,HIS-D,
(135)  TANGA LOVELINE OKAH – HIS-E,PHI-D,
(136)  TANYI FRITZ KILO – ECO-E,PHI-D,
(137)  TENJOH ERNESTINE MUNJE – HIS-D,PHI-E,
(138)  UCHE CHUKU THIERRY BRUNO – HIS-D,PHI-E,
(139)  WETOH JACQUELINE TENCHA – HIS-D,REL-E,
(140)  WINDOH SERGE WONDOH – HIS-D,PHI-E,
(141)  YEYEH AGNES NCHANDONE – LIT-E,HIS-D,
(142)  ABICHO NELLY AKWENGE – HIS-E,REL-E,
(143)  ADAMU DIMITRIA LONEYA – ECO-E,PHI-E,
(144)  AJEBE ERROL MALCOM – LIT-E,HIS-E,
(145)  AKOH SOLANGE AMARA – LIT-E,REL-E,
(146)  AKOU VALERIE ZALEMAEH – LIT-E,HIS-E,
(147)  ALEXANDER MISOGA NDIPNCHOT – BIO-E,FMA-E,
(148)  AMBE NEBA NTONWI – HIS-E,PHI-E,
(149)  AMBO MIRANDA AWASUM – LIT-E,HIS-E,
(150)  ATENCHONG AZIAKO VERONICA – LIT-E,HIS-E,
(151)  AYAH REBECCA NYENTI – GEO-E,HIS-E,
(152)  BABA JAVIS ALI – ECO-E,GEO-E,
(153)  BIRWONG DOLAFE ERIC – ECO-E,GEO-E,
(154)  BLAISE TANDZE BERINYUY – HIS-E,REL-E,
(155)  CHERRA LEKEANYI TANZE – BIO-E,CHE-E,
(156)  EBIEMI AGHO NAHSON – LIT-E,HIS-E,
(157)  EDANG SYLVIA AMBANG – LIT-E,HIS-E,
(158)  EGBE AGNES EYONG – HIS-E,PHI-E,
(159)  EGELLE FIDELIS TERTSEA – HIS-E,REL-E,
(160)  ENOW PATIENCE EBAI – FSN-E,HIS-E,
(161)  ENOW-AYUK BROOKLYNS TAMBITAKANG – BIO-E,PMS-E,
(162)  EPONGO YVONNE BAYANDE – HIS-E,PHI-E,
(163)  GABILA DIVINE – ECO-E,GEO-E,
(164)  JOHN NGEM BEZENG – CHE-E,FSN-E,
(165)  KETCHAKEU DAGOBERT TRESOR – LIT-E,HIS-E,
(166)  KOFON BEATRICE KIEKE – LIT-E,HIS-E,
(167)  LARRY MBUA LINONGE – ECO-E,PMS-E,
(168)  MARKEM VIRGINIE ATEIBEZI – LIT-E,HIS-E,
(169)  MBANWEI BRUCELEIN MBANWEI – CHE-E,FSN-E,
(170)  MBUANOBA BLANCHE EBOT – LIT-E,HIS-E,
(171)  MESHI NDIPINGWI TENENG – GEO-E,PMS-E,
(172)  MORFAW JOYCE NJINKENG – HIS-E,REL-E,
(173)  MUJEM MUKOM FRANCIS – PMS-E,FMA-E,
(174)  NGOLE BENICE DIONE – LIT-E,HIS-E,
(175)  NGOWO IKOME FRIDA – LIT-E,HIS-E,
(176)  NGWA GREGORY AMBE – HIS-E,GEO-E,
(177)  NJIMONDIKAM VERA NYEMA – GEO-E,HIS-E,
(178)  NJUMBE HADDISON NYONG – HIS-E,PHI-E,
(179)  NKAMANYANG NELSON NDOH – ECO-E,PMS-E,
(180)  NKEBAYANG MBU ODILLIA – GEO-E,HIS-E,
(181)  NOUALE RITA MABALLY – LIT-E,HIS-E,
(182)  NTUI ASECK OJONG – FRE-E,HIS-E,
(183)  OTA ESTHER ITOR – LIT-E,HIS-E,
(184)  SHU SUNNYMALET FRU – GEO-E,REL-E,
(185)  TABOT MARIO TAKU EMPELE – HIS-E,PHI-E,
(186)  TITA FIONACLAIRE SURGH – HIS-E,REL-E,
(187)  ZHIE LOVELINE MBUH – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1116 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BAFOUSSAM
Regist:166, Sat for 2 or More Subjects:166, Passed:139, %Passed:83.73, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 26
(1)  SIMO NGUEMKAM FABRICE CABREL – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  TSE ERNEST CHI – BIO-A,PMM-A,CHE-A,PHY-A,FMA-A,
(3)  MEFEDA FOTSING URSULE – FMA-A,CHE-B,PHY-A,BIO-A,PMM-A,
(4)  DONGMO TIODJOU ROOSVELT – CHE-B,PHY-C,BIO-B,FMA-A,PMM-A,
(5)  FOSSI TAMBO PASCAL THOMAS – FMA-A,BIO-C,CHE-B,PMM-A,PHY-D,
(6)  MBIA CLAUDE HECTOR – CHE-C,PHY-C,BIO-B,PMM-C,FMA-A,
(7)  NOUMEGNE NGANKAM IRENE – FMA-B,PHY-D,BIO-B,CHE-B,PMM-B,
(8)  NGUE NGAN DONFACK LORIANNE – PHY-C,CHE-B,BIO-B,PMM-C,ICT-C,
(9)  SIH DIVINE NKOH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(10)  ZEBAZE TSOBGNY VOUFFO PAVEL – CHE-C,BIO-B,PMM-B,FMA-C,PHY-C,
(11)  SITCHEPIN MOPE NATACHA – PHY-C,BIO-B,FMA-E,CHE-C,PMM-A,
(12)  WATEU PIERRE – BIO-B,CHE-B,PMM-D,PHY-B,ICT-D,
(13)  MELI TSOFOU CEDRIC – PHY-C,BIO-B,CHE-C,PMM-B,ICT-E,
(14)  TENE KENGNE TEGUY DUCLAIR – PHY-C,FMA-A,BIO-C,CHE-E,PMM-C,
(15)  SIME SIMONE – PMM-D,PHY-D,BIO-B,CHE-C,ICT-C,
(16)  SONKOUE PIANTA MARTIAL – FMA-B,CHE-D,BIO-D,PMM-C,PHY-C,
(17)  LAMBO TALLA DARIOS – PMM-E,PHY-E,CHE-C,FMA-C,BIO-A,
(18)  SIPEUWOU MUNOZ  LARIOS – BIO-B,PHY-D,FMA-C,CHE-D,PMM-D,
(19)  TAGNE TAKU ROSTAND ULRICH – BIO-B,CHE-D,PHY-E,PMM-C,FMA-C,
(20)  TSEGUI FLORENCE – CHE-D,FMA-C,PMS-B,PHY-E,BIO-C,
(21)  DJONKO DJONKO GUENOL KOFFANE – BIO-C,FMA-C,PHY-E,CHE-D,PMM-E,
(22)  NGUEJOUMNE YVES CLEMENT – FMA-D,CHE-C,PHY-E,PMM-E,ICT-C,
(23)  FOTSO FOKAN EVRARD – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,ICT-C,
(24)  NGUENANG NGAYA PATRICK LIONEL – FMA-E,BIO-B,CHE-D,PHY-E,PMM-E,
(25)  GOVIATA MARKUS – PHY-E,CHE-D,FMA-D,BIO-E,PMM-D,
(26)  SAKAM NOUMEUGNI WILLIAMS – FMA-E,BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 29
(1)  KEMDJO GHOMSI MICHELLE CENDRAS – LIT-B,FRE-A,HIS-B,PHI-C,
(2)  NTENTCHEU TCHOUABEH JOSEE – LIT-C,FRE-B,HIS-B,PHI-B,
(3)  DOUALLA NOUTSA BOB RANDY – BIO-D,FMA-A,CHE-C,PMM-B,
(4)  EYONG ROUSTAN MBU – PMM-B,FMA-C,BIO-B,CHE-D,
(5)  MINKHIA SUCCESS NYUIMPONG – LIT-D,REL-A,HIS-B,PHI-D,
(6)  EVELINE MBONGHE NAGHEIT – REL-C,FRE-C,HIS-B,LIT-D,
(7)  TIBA DONGMO JANDELLE LAVINIA – CHE-C,BIO-A,PMM-C,PHY-E,
(8)  MBOLUEH LAWSON NGWAGWE – BIO-B,PHY-D,CHE-C,PMS-D,
(9)  CALEWI DAVID NOKA – PMM-D,FMA-C,BIO-C,CHE-D,
(10)  NJIA ELEANOR – FRE-D,LIT-B,HIS-C,ICT-E,
(11)  ATSABAZE KITIO JIATSA CHRISTIANE SHANINE – BIO-C,CHE-D,PHY-D,PMS-D,
(12)  BAMI KERNYUY GENEVIEVE – PHI-D,ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(13)  BELL BOGMIS NARCISSE GAEL – BIO-E,CHE-D,PHY-E,PMM-A,
(14)  GACHWESSI DJEUMBI STELLA AUDREY – LIT-E,FRE-B,HIS-D,PHI-D,
(15)  MBU GHOMSI MARCEL – HIS-C,REL-D,ECO-E,FRE-C,
(16)  MINKHIA PROVIDENCE MUNYUI – ECO-D,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(17)  MOPO NANDA CHRISTIAN JOEL – BIO-B,CHE-C,FMA-E,PHY-E,
(18)  NONO MARTIAL LEBRAS – BIO-C,CHE-E,FMA-C,PMS-D,
(19)  PEPOUNA MAIMOUNA JAMIHLA ODEN – CHE-D,BIO-B,PMS-E,ICT-D,
(20)  TCHUAHA TCHEUMADJEU AURIOL STEVE – BIO-C,PHY-E,PMM-C,FMA-D,
(21)  EKINDE ELSIE NDENE – LIT-D,FRE-C,REL-D,HIS-E,
(22)  KAMGA DJUIDJE ORNELA NIDELE – FRE-E,BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(23)  KENNE TCHINO JOEL ALEX – ECO-D,GEO-E,PMS-C,ICT-D,
(24)  NZONJI DIFFO EMMANUEL – FMA-E,CHE-C,BIO-D,PMM-D,
(25)  FORCHE ACHOH ELVIS – BIO-C,PMM-E,PHY-E,CHE-D,
(26)  NKWAWIR LARISA BERKA – ECO-C,GEO-E,PHI-D,PMS-E,
(27)  BIAWAN NKADJI INGRID – CHE-D,BIO-E,PMS-D,PHY-E,
(28)  TCHOUMWO KAKEU MARIANE JESSICA – ECO-E,GEO-E,FRE-D,PMS-D,
(29)  EYONG ELIE EVRARD – ECO-E,FRE-E,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 53
(1)  NGUEGUO SANDRA PAMELA – LIT-B,FRE-A,HIS-C,
(2)  NZEUTEM TCHOMDJI CYRILE PATERNE – FMA-B,CHE-D,PMS-A,
(3)  SONE ROSE SENGE – LIT-B,HIS-B,PHI-C,
(4)  FOUABANG DOUNLA ESQUIVEL – CHE-C,BIO-A,PHY-D,
(5)  ZOSSIE JULIE PASCALE – ECO-A,GEO-E,PMS-B,
(6)  AYOUNDA TENTHOU CHRISTIAN BRICE – HIS-B,GEO-E,ECO-B,
(7)  GUEYAP SOUOP STEVA CLAIRE – CHE-C,BIO-C,PMS-D,
(8)  KEWIR SALAMATOU BANIN – BIO-B,CHE-D,PMS-D,
(9)  LOUOJOP MODJE ORNELLA – FRE-B,HIS-D,LIT-D,
(10)  MEFFOTIE DARLEINE MILLORD – CHE-C,BIO-B,GGY-E,
(11)  MEKAM MAFO KATRIN VANESSA – HIS-D,FRE-B,LIT-D,
(12)  METCHEUJIN BAMI PAULINE – BIO-B,PMM-D,FMA-D,
(13)  NKUMBE RODRIGUE NGALAME – HIS-B,GEO-E,ECO-C,
(14)  ASHU ALOYSIUS – CHE-D,PHY-E,BIO-B,
(15)  AZIMBOMBI HAMLET MOFOR – CHE-D,PHY-E,BIO-B,
(16)  BOUNGA KENMEGNI JOVICO – CHE-C,PHY-E,BIO-C,
(17)  GUEPING SOUFO LAURE PATRICIA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(18)  MBAKWA RENE ABILIBA – PMM-D,PHY-E,FMA-B,
(19)  MOCHE GAELLE FLORE – FRE-B,LIT-E,HIS-D,
(20)  MOGUEU K TAPITE MANUELLA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(21)  NGOUAFACK SAMUEL – BIO-D,PMS-C,CHE-D,
(22)  SONGSANG TEMGOUA – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(23)  WOUSSANJU FONGHOUO PASMA – BIO-B,CHE-D,GGY-E,
(24)  AYANKENG TALIEH ATEM – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(25)  AZAPMO FOGANG FRANKLIN – PHY-E,CHE-E,PMM-B,
(26)  CATHY WABO JEANNY TOUKAM – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(27)  DAYEBGHA YANNICK DOHBIT – CHE-C,BIO-D,PMM-E,
(28)  MAHOUT FONGOU EDITH LINDA – GEO-E,ECO-D,PMS-C,
(29)  NGWATU CAROLINE NGWANCHANG – PHI-E,HIS-C,LIT-D,
(30)  NJOFIE BERTRAN SHUNGMOH – BIO-C,CHE-E,ICT-D,
(31)  NYEAH EMMANUELLA NCHAM – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(32)  ALOTA PASCALINE WOCHESE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(33)  DZENE FOTSO CYRILLE JOSEPH DELAUNEY – GEO-E,HIS-C,ECO-E,
(34)  EKOUME MADONNE PHALONNE – HIS-D,LIT-E,FRE-D,
(35)  KEUGNE TCHUEDJO LYSA CHRISTELLE – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(36)  MAKUI TUSE DANIELLE – FRE-D,LIT-E,HIS-D,
(37)  MAPE CARINE CHRISTELLE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(38)  MEBOU TALA PAULINE BIXILLE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(39)  NGAKWA NSEKA DIEUDONNE – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(40)  NGANDJUI NGAMALEU LARISSA – CHE-D,GGY-E,BIO-D,
(41)  NGUFOR DARYL NGWA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(42)  SAP KIT JOSEPHINE – ECO-E,PMS-C,GEO-E,
(43)  TATAW SANDRA MANYI BESSEM – ECO-E,HIS-C,PHI-E,
(44)  TSAFACK TOUMEKON DERLICH PREMAEL – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(45)  DONGMO MOAFO DONALD WALTER – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(46)  FANKAM TICHA JOLINE LAURE – GEO-E,ECO-E,HIS-D,
(47)  TIBA MOUANDJO GEORGES ERIC JUNIOR – CHE-E,PMM-D,ICT-E,
(48)  TSAGUE ZAMBOU STAELA MICHELE – BIO-D,PMM-E,ICT-E,
(49)  CHUENKAM KAMGAING CEDRICK – FMA-E,BIO-E,PMM-E,
(50)  EJELLE-KOME KARENT ESSOME – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(51)  HENRIETTA NJIE FOZONG – GEO-E,ECO-E,PMS-E,
(52)  KEUMENI REINE ELLA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(53)  KWAGNOU JUENGNOU  MARCEL ARIEL – PHI-E,ECO-E,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 31
(1)  KEUTCHAZOUE IGORE MISTEL – BIO-B,CHE-C,
(2)  CHOUNGNE TCHOMDJI FRANCK ARCEL – PMS-C,FMA-C,
(3)  DJAZOUO BAMEN CYRILLE MAXIME – CHE-D,PMS-B,
(4)  MBODJA NYA STEFAND LANDRY – HIS-C,FRE-C,
(5)  ENOW BESSONG JAMES – HIS-B,GEO-E,
(6)  NGUM NIBA NCHOTU MIRIAM – CHE-D,BIO-C,
(7)  ATEUTCHIA NGOUANET SANDRA – BIO-D,CHE-D,
(8)  BANG CHRISTABELL SEN – GEO-D,HIS-D,
(9)  CHILAG MANUEL CALEB – BIO-D,CHE-D,
(10)  FONDJO TEKOUHA ARNAUD – CHE-D,PMM-D,
(11)  FONKPU CELESTINE DINNYUY – GEO-E,HIS-C,
(12)  KOUAM MAMBOU FRANCK THIBAUT – BIO-D,CHE-D,
(13)  LEMNWI CLAUDINE NGWA – GEO-E,HIS-C,
(14)  NZILE FOTIE MICHELLE CARMELLE – CHE-D,BIO-D,
(15)  NZWINDA MBITE THERESE AUDREY – GEO-E,HIS-C,
(16)  WETE NJOMGANG EDDYE ANNICK – ECO-E,PMS-C,
(17)  ASSONG SOUNA LEZEMBA NOEL – HIS-D,PHI-E,
(18)  BOUTCHEUN BOUOM BORIS LANDRY – BIO-D,PMS-E,
(19)  GUEPNANG NONO SERGE YANNICK – ECO-E,HIS-D,
(20)  KAPCHIE KAMGA WINNIE  VANESSA – ECO-E,PMS-D,
(21)  MANFOUO DOUNLA MARLYSE – BIO-D,CHE-E,
(22)  MESAGWA ANNABELL ASAHA – GEO-E,HIS-D,
(23)  MOULEUPIEUH EDWIN NCHOUPEUREUNOU – CHE-E,BIO-D,
(24)  NDI CHEBE MICHAEL – CHE-D,BIO-E,
(25)  PEMAMBOH IRENE NKWOUFOR – CHE-D,BIO-E,
(26)  WANDJI MANGUEUP BRICE ULRICH – ECO-E,HIS-D,
(27)  FON EMILIA ABUH – ECO-E,GEO-E,
(28)  KOUNGA KAMDEM ARNOLD – CHE-E,PMS-E,
(29)  LANGMIA BUMA STEVE – PHY-E,PMM-E,
(30)  NKENDJI MEKONCHOU PAULE SORELE – BIO-E,CHE-E,
(31)  TAMDJO KAMDEM ACHILLE JUNIOR – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1119 ST. JOHNS TECHNICAL COMMERCIAL COLLEGE NCHANG
Regist:4, Sat for 2 or More Subjects:4, Passed:1, %Passed:25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  ARREY ARREY ARREY – HIS-D,REL-C,
 
Centre No: 1121 STARLIGHT COLLEGE NKWEN
Regist:29, Sat for 2 or More Subjects:28, Passed:19, %Passed:67.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 

Passed in 5  Subjects: 1
(1)  NEBA NUBONG PRIDE AFAH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  CHE VALENTINE SHU AKONGNWI – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  DABA REMI AGU – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(2)  ZENGWA PATRICK – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(3)  AGIEN PRINCEWILL ATUD – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(4)  AGBOR RASMOSIN NKENG – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(5)  NGAM PASCAL YONGHABI – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  SOLANGE BINWIE NDIMUHORO – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(7)  TIH-NKENGWE MANDELA NKENGWE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  PEUTCHEU MEPOUI LIONEL ANGE – ECO-E,HIS-D,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  EWANE SANDJO HILAIRE – FRE-D,HIS-B,
(2)  ADIANG AFOUNGA ISABELLE GERMAINE – BIO-C,CHE-D,
(3)  NGAMAKOUA NANDJOU ARMAND – FRE-C,HIS-D,
(4)  NDONGMANJI MARCELLINE SIRRI BONGNWI – LIT-E,HIS-C,
(5)  TANIFORM DARLINGTON LESLIE – LIT-E,HIS-C,
(6)  FEH TITAKUNKAH MINEVA – LIT-E,HIS-D,
(7)  FONANG TATIANA MAH – LIT-E,HIS-D,
(8)  NGONGMON ANTHONY BABILA – ECO-E,PHI-D,
(9)  NCHOTU BRIGHT MBI – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1122 PROGRESSIVE COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL BAMENDA
Regist:598, Sat for 2 or More Subjects:595, Passed:401, %Passed:67.39, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 11
(1)  MBAH CLIFF ASONGWE – CHE-A,FMA-A,PHY-B,PMM-A,BIO-B,
(2)  NGWATU PRINCEWILL CHIENWEH – PMM-A,PHY-C,CHE-B,FMA-B,BIO-B,
(3)  ATAUBO MBAKWA ANJOANEI – GEO-B,REL-A,HIS-A,PHI-E,ECO-C,
(4)  KANSO RUDOLF KUNDU – BIO-B,FMA-B,PMM-B,PHY-E,CHE-C,
(5)  KEBUH CLACKSON BAILACK – BIO-B,FMA-C,PMM-B,PHY-E,CHE-C,
(6)  MOU-TEM NDZE-NGWANA – GEO-D,PHI-C,ECO-C,HIS-B,REL-C,
(7)  NGWAYU CLAUDE NKFUSAI – PHY-E,BIO-C,FMA-C,CHE-C,PMM-B,
(8)  YUH CLEAVIS NGONG – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(9)  NDZEMBOPU HALIRATOU NCHUNJEH – BIO-E,PMM-A,PHY-E,FMA-C,CHE-D,
(10)  JOY AKUTEH – BIO-C,PMM-D,CHE-D,PHY-E,FMA-D,
(11)  KIMBI SERGE MUKONG – PHY-E,CHE-C,PMM-D,FMA-E,BIO-C,
 
Passed in 4  Subjects: 37
(1)  MUKOM QUINIVER NGWE. – BIO-C,FMA-A,PMM-B,CHE-C,
(2)  FOSI YAKUBA NYIFEH – GGY-B,PMS-D,BIO-B,CHE-B,
(3)  TSAPGOU MAWOUBE LYDIE-CARELLE – FRE-A,HIS-B,LIT-C,REL-D,
(4)  NGEH BLANCHE MBOLE – BIO-C,CHE-C,PMS-B,FMA-C,
(5)  LALACK LONLA MARIETTE – BIO-C,FMA-C,PMS-B,CHE-D,
(6)  NGONDZANA TIKUM MICHAEL – PMM-C,BIO-D,CHE-B,FMA-C,
(7)  SISAI CORADE TAMFU – GGY-D,CHE-D,FSN-A,BIO-C,
(8)  TEFU VERA FUNKUIN – FMA-C,PMM-B,BIO-D,CHE-C,
(9)  CHE DAMARIS BIH – GEO-D,HIS-B,ECO-D,REL-C,
(10)  KAH KYRIA NGIAH-SAH – PMS-B,CHE-D,FMA-D,BIO-C,
(11)  ALONJAH MIRANDA NGWENYI – BIO-C,CHE-C,FMA-D,PMM-D,
(12)  NJI MARTINS JUNIOR CHE – PMM-C,CHE-C,BIO-D,FMA-D,
(13)  NYAH SYLVIE – CHE-D,GGY-C,BIO-E,FSN-B,
(14)  POWOH JANEFRANCIS NGUMBI – FMA-D,BIO-C,PMM-C,CHE-D,
(15)  AGIRKA AVERA-A FADIL – PMM-C,BIO-D,CHE-D,FMA-D,
(16)  CHOUPEFON NGAMSOU HABILOU – PMM-C,CHE-D,FMA-D,BIO-D,
(17)  MBAH TANA CARL – HIS-B,ECO-E,GEO-C,ICT-E,
(18)  POUNGAM MARIANNE CYNTHIA – FSN-B,CHE-D,GGY-D,BIO-E,
(19)  ANYE NSOH FRANCIS AJEBESONE – BIO-C,PMM-D,FMA-E,CHE-D,
(20)  EBONG VLADIMIR NANYO – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(21)  JAMILATOU BURINYUY – FMA-D,CHE-D,BIO-D,PMM-D,
(22)  LOWE ANDRE – BIO-E,CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(23)  SHUYEH USMAILA NGABU – BIO-E,CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(24)  SONE AURELIE MPONGE – PHI-D,LIT-D,HIS-C,ECO-E,
(25)  AKWA NERINE KECHA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(26)  BABEH LOUIS NGWA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(27)  CHIFU BECKY NKETI ECLA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,FSN-D,
(28)  MULUH SOLANGE ZOH – PHI-E,REL-E,LIT-D,HIS-C,
(29)  NEOLA MESHI NJING – ECO-D,GEO-D,PMS-D,ICT-E,
(30)  ASOBO NADINE NGENUE – PMM-E,CHE-D,FMA-E,BIO-D,
(31)  BANGHA ERNESTINE NAHKEH – FMA-E,GEO-D,PMS-D,ECO-E,
(32)  MOUNTESSOUMOUN BALKISSA – PMM-E,CHE-D,BIO-D,FMA-E,
(33)  NKEMTAH CYNTHIA SENCHANG – BIO-E,PHY-E,CHE-D,PMM-D,
(34)  TANING LENA KWUIKPUH – HIS-C,LIT-E,REL-E,ECO-E,
(35)  CHOTI MOLENDE LYDIA – PMM-E,CHE-D,BIO-E,FMA-E,
(36)  NDENGE SOMO CHARLES BERINYUY – BIO-E,CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(37)  CHE SHANITO YONGHA – PHY-E,PMM-E,CHE-E,BIO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 153
(1)  FULAI NENA MAVIS – LIT-B,FRE-A,HIS-B,
(2)  MUNONGO SONA HIENRICH – ECO-B,HIS-A,PHI-C,
(3)  LAURENTINE MAFOMENE – BIO-C,CHE-B,PMS-C,
(4)  NKWANDA NGWANUI JUDITHPRIDE – HIS-B,LIT-C,FRE-C,
(5)  NWANYONG SMILER SAMA – LIT-B,ECO-D,HIS-B,
(6)  AGHABO JUSTICE AGHABO – LIT-C,PHI-D,HIS-B,
(7)  AMABO GHISLAIN MO-ACHE – PMM-B,FMA-C,CHE-D,
(8)  AZAH VALERIE MUYAH – CHE-C,BIO-C,GGY-C,
(9)  CHENEMO YVETTE ASOH – LIT-B,HIS-C,FRE-D,
(10)  CHEY GERALD SEH – HIS-B,LIT-E,PHI-B,
(11)  KEFANG JOEL ATONG – ECO-C,GEO-D,PMS-B,
(12)  PANGMASHI ELDAD YENKONG – FRE-B,HIS-B,LIT-E,
(13)  ANYAMBOT DONALD ANYENIBAH – PMS-D,CHE-C,BIO-C,
(14)  AWA MIRANDA MENGEN – GEO-C,HIS-B,ECO-E,
(15)  BIH LUCIANO NJONG – BIO-C,PMM-D,CHE-C,
(16)  CHE JOCELYNE BEI – HIS-B,PHI-D,LIT-D,
(17)  DISWE ESTHER DISWE – CHE-D,BIO-B,GGY-D,
(18)  FON OLIVE OMBELEH – FSN-C,BIO-C,CHE-D,
(19)  GAMNJE NORBERT TANYUY – GGY-D,BIO-C,CHE-C,
(20)  LAUPATTY BATO NALOVA ENOTARH – HIS-B,LIT-C,ECO-E,
(21)  LEPAWAH SOLANGE – FRE-D,HIS-B,LIT-D,
(22)  MUNUH CORDELIA PIESI – REL-B,HIS-C,GEO-E,
(23)  NANGE RAPHELA MUNTEH – REL-C,HIS-C,LIT-D,
(24)  RIGOBERT GABILA FOGAKO – PHI-C,LIT-E,HIS-B,
(25)  TANG LEONARD ASOBO – FMA-D,CHE-D,PMS-B,
(26)  AMBEBI PATIENCE NGUM – GEO-E,HIS-B,ECO-D,
(27)  ATEM GILBERT AGWINJALEH – ECO-E,HIS-B,GEO-D,
(28)  AYUK MIRABELLE ADUH – FRE-C,HIS-D,LIT-D,
(29)  BABILA NDIPABONGA STEPHANIE – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(30)  FONJONG CLAUDINE NGUM – CHE-E,FSN-C,BIO-C,
(31)  GEMBOM NOBERT BUME – ECO-E,HIS-B,GEO-D,
(32)  MISHIT EVELYN BITAMBONI – CHE-D,PMM-D,BIO-C,
(33)  MOBIT OLIVER AGHA – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(34)  MUNA-AH SEDOLINE KUOH – BIO-C,PMS-D,CHE-D,
(35)  NDIFORBA GORDEN SAMBIT – GEO-E,ECO-D,PMS-B,
(36)  NGUFOR COLETTE – FRE-D,LIT-D,HIS-C,
(37)  NKWAIN RENETA MOMOH. – FRE-C,HIS-C,LIT-E,
(38)  TENDE VITALIS TEMBE – BIO-E,FSN-B,CHE-D,
(39)  AFUMBOM CLAUDIA ANGAH – GGY-D,BIO-C,CHE-E,
(40)  AYEM SAMUEL MBENG – PHI-E,HIS-B,LIT-E,
(41)  AZENWI FRIDA NSUH – PMS-C,ECO-D,GEO-E,
(42)  BOJENYI FALI RIGOBERT – PMM-D,CHE-D,FMA-D,
(43)  CLEMENT IZUCHUKWU IFEANYI – CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(44)  FEWOU NSOUNFON SAFOUANOU – PMS-C,BIO-E,FMA-D,
(45)  FOKUJOMIA ROBERT NCHOTEBAH – HIS-D,REL-C,LIT-E,
(46)  INJOH EVERT FONGOH – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(47)  JULIUS AGEMI – GEO-E,ECO-C,PMS-D,
(48)  KOGHONG COLLINS KOICHI – BIO-E,PMM-C,FMA-D,
(49)  KOMETA JANET FANYUI – REL-B,LIT-E,HIS-E,
(50)  MAYOGO TCHEMBOU LARISSA – FRE-C,HIS-D,LIT-E,
(51)  MBAH LIONEL WAMUCHO – ICT-C,ECO-E,GEO-D,
(52)  MBOMA NICANOR MULUH – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(53)  MOBIT FAITH MUYANG – GEO-E,ECO-D,PMS-C,
(54)  MVESANGNI ERIC – GGY-E,BIO-C,CHE-D,
(55)  NAGUIN ESTER – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(56)  NDIKONTA SERAPHINE KINGEGE – FRE-E,LIT-D,HIS-C,
(57)  NDIKUM MAFO MARLENE SONIA – FRE-D,LIT-E,HIS-C,
(58)  NDONGLA NDONGMO GEORGE KEVIN – GEO-E,HIS-B,ECO-E,
(59)  NDUKONG RODRICK NWEYUNYUKAH – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(60)  NGEH EDITH NKEH – BIO-C,GGY-E,CHE-D,
(61)  NJOM AMOUGOU MARINETTE JOSY – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(62)  NYUBO TATA GWENDOLINE – PMM-E,CHE-D,BIO-C,
(63)  SEUTCHI NJOUOKEP BLANDINE L’OR – HIS-D,FRE-C,LIT-E,
(64)  SUH JULIETH MANFOR – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(65)  TABA TANKIE BLAISE – FRE-D,HIS-E,REL-C,
(66)  TANSI NDEHO LAURA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(67)  TIFANG MYRA WAKUNA – CHE-D,BIO-C,PMM-E,
(68)  VANESANDRA MANKA NGAMUKONG – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(69)  AFOR REBECCA TATA – GEO-E,ECO-E,PMS-C,
(70)  AJEAGAH MARCELINE OGWE – BIO-E,GGY-E,FSN-C,
(71)  ATUD NICOBELL MBAH – HIS-C,PHI-E,LIT-E,
(72)  BAIYE MELANIE PAULINE AGBOR-ORUH – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(73)  BAKHITA AME NGANJI – REL-E,GEO-E,HIS-C,
(74)  CHI CHI MAHESH – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(75)  CHO PASHIBELL NGWI – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(76)  ENOH DESMOND ATAH – LIT-E,HIS-C,ECO-E,
(77)  ERNAH JULET OKUMO – HIS-D,PHI-E,LIT-D,
(78)  FONJI SINORI IGMA – ECO-E,HIS-D,LIT-D,
(79)  FORCHE GLORY NGUM – FRE-D,LIT-E,HIS-D,
(80)  FUNTONG LARISSA BIH – GEO-E,PMS-C,ECO-E,
(81)  JABOSUNG NICOLINE NJEKO – LIT-E,PHI-E,HIS-C,
(82)  KILESEN NADEGE FUTU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(83)  KUM KELVIN ATANG – PMS-C,GEO-E,ECO-E,
(84)  LUM YVONNE NGWA – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(85)  MUNDI EMMANUELA TETUH – GEO-E,HIS-E,REL-C,
(86)  NDONGHO THEOPHILUS YONGHO – BIO-E,PMS-C,CHE-E,
(87)  NGATI NADIAH ACHA – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(88)  NGE LARISSA ZHIA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(89)  NGINGYU ISABELLA NKFUINJE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(90)  NGONG OLIVER FUSUMBOM – BIO-E,PMM-C,FMA-E,
(91)  NGUM GRACE NIBA – FRE-D,HIS-D,LIT-E,
(92)  NJI SONIA SIRI MAFOR JOAN – HIS-D,LIT-E,FRE-D,
(93)  NKEFOR NANIQUE AYINLONG – REL-E,HIS-C,GEO-E,
(94)  NKEH MANKAAH ROSINE – HIS-E,FRE-D,LIT-D,
(95)  NKENGLACK MEDIATRIES TANGHE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(96)  NOBOUASSIA GUAKEA NANCY RITA – GEO-E,ECO-E,PMS-C,
(97)  NSOH COLLINS CHE – HIS-C,PHI-E,LIT-E,
(98)  NYEMA LINDA MBOTIJI – GEO-E,ECO-E,PMS-C,
(99)  OJONG ASHU-BEYANG – PHI-D,LIT-E,HIS-D,
(100)  PEFEH EMILDA ATEH – ECO-E,HIS-C,GEO-E,
(101)  RITA ECHEZOMA UBANATU – HIS-E,LIT-E,REL-C,
(102)  SHU SHYMANSKIE FRU MAMBO – HIS-D,LIT-D,FRE-E,
(103)  TEKOCK CHRISTABEL ABOH – BIO-D,GGY-E,CHE-D,
(104)  UZOAMAKA UDE – HIS-C,GEO-E,ECO-E,
(105)  VANA GRISELDA NGONDAP – HIS-C,LIT-E,ICT-E,
(106)  AKUMBU CALEB NYINGCHO – PMM-D,BIO-E,FMA-E,
(107)  AKWA IVANNA FRU – PHI-E,LIT-E,HIS-D,
(108)  AKWALA YANICK EWANE – HIS-D,ECO-E,GEO-E,
(109)  ALUNGE GAVIS NGWESE – HIS-E,LIT-E,FRE-D,
(110)  ASHU KELVINE ONEKE – PMS-D,GEO-E,ECO-E,
(111)  AWONKEH AGNES NABAIN – REL-E,HIS-D,GEO-E,
(112)  DJANPOU TCHONANG GABY BERTAIN – CHE-E,FRE-E,PMM-D,
(113)  EMMANUELA ENGWARI ANDU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(114)  EWANG MASSANGO MAHAMA – GEO-E,ECO-E,PMS-D,
(115)  FRU CYNTHIA NEH – REL-D,ECO-E,GEO-E,
(116)  FRU RACHEAL YAMTAN – REL-E,LIT-E,HIS-D,
(117)  JISY YVETTE BOBOH – FMA-E,BIO-E,PMM-D,
(118)  KEAMBOU DOUANLA LILIANE – FRE-D,HIS-E,LIT-E,
(119)  KUDI YANICK – PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(120)  MBONGO EDWIN NGIMNDOH – PMS-E,REL-D,GEO-E,
(121)  MBUFUNG NTEMENSIH VENNESSA – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(122)  MBUFUNG RAPHAEL YIYI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(123)  NAHVOMA JULIETTE – REL-E,HIS-D,LIT-E,
(124)  NCHAN MBIA EKOLOK – REL-E,HIS-D,LIT-E,
(125)  NCHE MERCY KIEN – PHI-E,GEO-E,HIS-D,
(126)  NEBA AKONGNWI – FRE-E,LIT-E,HIS-D,
(127)  NKONGNING CLAUDINE NGWENYI – CHE-D,GGY-E,BIO-E,
(128)  NSOH BELLA  ZIH – REL-E,LIT-E,HIS-D,
(129)  SAMBA NADINE OMAGHEN – REL-E,GEO-E,ECO-D,
(130)  SUFU EDWIN WANKAH – REL-E,HIS-D,FRE-E,
(131)  TAKOB ROSE MBONKWI – GGY-D,CHE-E,BIO-E,
(132)  TAMFU MARIS BERI-NYU – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(133)  TANGANG ANGEL TIKENG – PMM-E,BIO-E,CHE-D,
(134)  TEBIT IJANG MARINETTE – CHE-D,GGY-E,BIO-E,
(135)  YUFENYUY SONITA MBIYDZENYUY – GEO-E,ECO-E,HIS-D,
(136)  YUSUF USMAN JALO – PHI-E,GEO-E,HIS-D,
(137)  AMBE EMMILIENNE BHUESI – CHE-E,BIO-E,GGY-E,
(138)  DJAM PASCALINE FUEN – PHI-E,LIT-E,HIS-E,
(139)  HARIRATU JUMAI UMARU – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(140)  LATENU ANITA TSANKONG – GEO-E,ECO-E,PMS-E,
(141)  MAFOR ANNA NGWENYI – PMM-E,BIO-E,CHE-E,
(142)  NDITAH ENDAH MARIE LEM – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(143)  NDODE MESUMBE PEARL EMADE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(144)  NGES EMMANUELA FULAI – GEO-E,PMS-E,ECO-E,
(145)  NKEFOR AMOTENG HARRY KATE – PMS-E,GEO-E,ECO-E,
(146)  NSHADZE SILAS NGALIMNYUY – BIO-E,CSC-E,CHE-E,
(147)  ONOME WINNIE OBOBA – FRE-E,LIT-E,HIS-E,
(148)  PRISCA TIFU TANGNE – HIS-E,PHI-E,LIT-E,
(149)  SIRRI MUTUNGNE – ECO-E,PMS-E,GEO-E,
(150)  TARDZENYUY GLEN SHUNYUY – PMM-E,FMA-E,BIO-E,
(151)  TAYUYO WALTERS MBANGA – GEO-E,PMS-E,ECO-E,
(152)  TIMA NGUM LOYCE ANNE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(153)  TITUS TAZOACHA – PMM-E,BIO-E,CHE-E,
 
Passed in 2  Subjects: 200
(1)  TATIANA NGOBATENGE NLEND – HIS-B,LIT-C,
(2)  TIBONG MARILYN MIMINEL – LIT-C,HIS-B,
(3)  VEROLINE MAKWI TIH – LIT-C,HIS-B,
(4)  AKWANGASEH PROMISE ALLONGIFOR – HIS-B,ECO-D,
(5)  ANAGHO COREATA ANGATOH – LIT-C,HIS-C,
(6)  AZAH MIRABELLE MBAATE – HIS-B,LIT-D,
(7)  AZAMAH ELAINE NJANG – HIS-B,LIT-D,
(8)  BIH EVELINE NSUH – HIS-C,LIT-C,
(9)  ENGANG ANGAH ANJAH – BIO-B,CHE-D,
(10)  MAIRAMOU PAIEMI EMILIENNE – FRE-C,HIS-C,
(11)  NAYAH VERADINE NKWAA – HIS-B,GEO-D,
(12)  NCHE LARISSA – LIT-C,HIS-C,
(13)  TAH SOLANGE TENGUH – BIO-D,FSN-B,
(14)  TATA KENNETH NSAKSE – BIO-B,CHE-D,
(15)  TCHINDA SIMONE LAURE – HIS-C,FRE-C,
(16)  TSOPLEFACK PERGY FIELEFACK – HIS-B,LIT-D,
(17)  YOTA MAWAMBIEU MARIE LUMIERE – FRE-B,HIS-D,
(18)  ANABELLA MEKIE OKUMO – BIO-B,CHE-E,
(19)  ANTHONIA AZEMBU KWOWI – REL-D,HIS-C,
(20)  ASANGA EDITH ASITEL – GGY-C,BIO-D,
(21)  AYEAH MAI YVONNE – LIT-E,HIS-B,
(22)  AZIAH EMELDA NGU – HIS-B,LIT-E,
(23)  CECILIA ANYISONG – LIT-D,HIS-C,
(24)  DIANG EDWIN YUH – HIS-B,GEO-E,
(25)  EGBE CYNTHIA MANYI – GEO-E,HIS-B,
(26)  ELOCHUKWU CHUKWU – HIS-B,LIT-E,
(27)  LIMNYUY QUILA – HIS-C,LIT-D,
(28)  LUM ASANJI – HIS-C,LIT-D,
(29)  NDAH YAI LAWRENCE – HIS-B,LIT-E,
(30)  NGU SYLVIE MUNGWEI – GGY-D,BIO-C,
(31)  NGWA AKONGNWI CHE – FSN-B,GGY-E,
(32)  NKWAM VOLTAIRE TANGIE – HIS-B,GEO-E,
(33)  NKWETA FERDINAND ZAH – HIS-B,GEO-E,
(34)  NSAH NAIN MARGRATE – HIS-B,REL-E,
(35)  NTO JUDITH ETAKA – FRE-C,HIS-D,
(36)  NZOYEM LAURICE – FRE-C,HIS-D,
(37)  SIMON-PETER BEIWEH CHINDO – HIS-B,GEO-E,
(38)  TABI MESHACK ENOW – REL-D,HIS-C,
(39)  TAH ANYE ERIC – BIO-D,CHE-C,
(40)  TAH EMMANUELA KYENG – GGY-D,BIO-C,
(41)  TEMBU DANIEL EBERE – CSC-E,BIO-B,
(42)  UYEN FAKIRA – HIS-B,ECO-E,
(43)  7318-CHE NELSON CHE – BIO-C,CHE-E,
(44)  ACHENGANGAP MAXCELLUS ASONG – HIS-D,REL-D,
(45)  AHONE MAYAH MEJABE – LIT-D,HIS-D,
(46)  AKWA SANDRA FRU – HIS-C,GEO-E,
(47)  AMBE MABEL NGWENWI – HIS-C,ECO-E,
(48)  ASAH VALERY NKOH – LIT-E,HIS-C,
(49)  ATEH MEHGAN FRU – LIT-D,HIS-D,
(50)  ATEM LEKEAKA SYLVIA – CHE-D,BIO-D,
(51)  AWAH BLAISE NJOB – HIS-C,GEO-E,
(52)  AYUKEGBA WALTERS TABOT – HIS-C,GEO-E,
(53)  BUMAH USENA RITA – GEO-E,HIS-C,
(54)  CHE BETRAND ACHU – HIS-C,LIT-E,
(55)  CHI AWUDU YONGKA – HIS-C,GEO-E,
(56)  CHO BUKWARA BETRAND – GEO-E,HIS-C,
(57)  CHOIKAM NGONTOKE KARREL LAURE – HIS-C,LIT-E,
(58)  CHUO ATEGHA ELMINA – HIS-C,LIT-E,
(59)  EMMA BETTY NJICHAP – HIS-C,LIT-E,
(60)  ENOH RELINDISE ENGOCHAN – CHE-E,BIO-C,
(61)  FRU SONITA ALIAH – GEO-E,HIS-C,
(62)  ITUONEK RITA UKEINIA – BIO-C,GGY-E,
(63)  KIMA JULIUS TABONG – HIS-D,PHI-D,
(64)  KUMAH GILLIAN FUNKUIN – GGY-D,BIO-D,
(65)  KUNYONGHA CELESTINE KUYEB – GEO-E,HIS-C,
(66)  LANGSI CHANCELINE NJENU – GEO-D,HIS-D,
(67)  LEINYUY SHANTINE SAH – BIO-D,CHE-D,
(68)  LEKU ERIC TAWUH – LIT-E,HIS-C,
(69)  LEONICE NANGE – HIS-C,GEO-E,
(70)  MANDE ANNIE MIRIELLE – PMS-C,ECO-E,
(71)  MANTO SOUNITTA – GEO-E,HIS-C,
(72)  MBA PENGOU GERALD – GEO-E,HIS-C,
(73)  MBOMBI GISELLE – GEO-E,HIS-C,
(74)  MBORI RENWI ESTHER – HIS-D,LIT-D,
(75)  MOLENDE MEANGU MEPE SUSAN – CHE-D,BIO-D,
(76)  NCHAW QUINTA ALLAH – LIT-D,HIS-D,
(77)  NDANGOH ELVIS – PHI-E,HIS-C,
(78)  NDIM PETER NDIM – LIT-E,HIS-C,
(79)  NGALA GODWILL NFORMI – HIS-C,PHI-E,
(80)  NGAM BELINDA NDIFON – ECO-E,HIS-C,
(81)  NGEFAC THERESE AKAMIN – GEO-E,HIS-C,
(82)  NGEMITA VANISA AFESEH – ECO-C,PMS-E,
(83)  NGENGE DOROTHY MBOH – HIS-C,GEO-E,
(84)  NGOH SOLANGE AZEH – GEO-E,HIS-C,
(85)  NGU ANNETTE-LORE AKRU – HIS-C,LIT-E,
(86)  NGWA EMMERENCIA LUM – HIS-C,GEO-E,
(87)  NGWA SOLANGE SWIRRI – HIS-C,GEO-E,
(88)  NJUAKOM MANIGHA NGONG-NASSAH – LIT-E,HIS-C,
(89)  NJUMKERK CALSON NGWANA – HIS-C,LIT-E,
(90)  NYONGLEMA BRENDA FONKWA – LIT-E,HIS-C,
(91)  PAFE AGWENJANG LAVAL – PMS-C,GEO-E,
(92)  PANDORA MAH AJI – LIT-E,HIS-C,
(93)  PHUNGEH PHEBE MESHI – HIS-C,LIT-E,
(94)  ROMI GILLIAN FORMA – HIS-D,LIT-D,
(95)  SIKOD EUNICE MBOGEH – HIS-C,GEO-E,
(96)  SIRRI GEORGETTE TOMRILA FOBIWE – HIS-C,LIT-E,
(97)  TAMBI SARAH AKWOUTA – BIO-E,FSN-C,
(98)  TAYANG MARCELINE BIH – HIS-C,GEO-E,
(99)  TCHETAH DORANTINE MUTEH – LIT-E,HIS-C,
(100)  TCHINDA DOUANLA DIANE – FRE-C,HIS-E,
(101)  TEBENG IJANG NANCY – PHI-E,HIS-C,
(102)  TEKOCK CLAVIS AFUH – GEO-E,HIS-C,
(103)  TIMBONG JOY NAYAH – HIS-C,LIT-E,
(104)  ADANG RONATE FRI – LIT-E,HIS-D,
(105)  ASONG ABO GISELE – HIS-D,LIT-E,
(106)  ASONGWED ELVIS NJI – ECO-E,PMS-D,
(107)  AYABA PRITHE MEKEU – GEO-E,HIS-D,
(108)  BASUNG BLIASE – HIS-D,GEO-E,
(109)  BIH SANDRINE NGWA – LIT-E,HIS-D,
(110)  CHE SOTARIUS FONDOH – LIT-E,HIS-D,
(111)  CHIA ORLANDO FOINWIH – GEO-E,HIS-D,
(112)  CHIARA NYUYKONGMO – ECO-E,PMS-D,
(113)  CHINONYE BLESSING OKAFOR – HIS-D,LIT-E,
(114)  DJAFOUROU WADJIRI – HIS-D,FRE-E,
(115)  DOGO COLLINS RICHARD KIYONI – GEO-E,HIS-D,
(116)  EBONGUE HERVE EWANE – REL-E,HIS-D,
(117)  EYANTENE ODETTE FRANCISCA – GEO-E,HIS-D,
(118)  EYONG EMILIA ESONG KEBANG – BIO-E,FSN-D,
(119)  GABSA OLMIYA ALVINE – GEO-E,HIS-D,
(120)  IKIE JISLENE ABANG – LIT-E,HIS-D,
(121)  JONG ORNORINE MUYEN – HIS-E,GEO-D,
(122)  LEKUNZE HILDA ENGONWEI – LIT-E,HIS-D,
(123)  MADAH MANFOUO JANICE – GEO-E,HIS-D,
(124)  MAI MARCELINE MBONG – LIT-E,HIS-D,
(125)  MANA ROLAND ADEAMUKONG – HIS-D,REL-E,
(126)  MASSA FLORENCE SHUFE – HIS-D,LIT-E,
(127)  MBIAMBOH GERALD WEREH – BIO-E,CHE-D,
(128)  MBIH VERA LUMNWIE – REL-D,HIS-E,
(129)  MUAFAH SHANCELINE NDUM – LIT-D,HIS-E,
(130)  MULUH DERRICK TECHA – ECO-E,HIS-D,
(131)  NDAM TECLAIRE MOWOM – GEO-E,HIS-D,
(132)  NDIFOR SHARON INGOH – LIT-E,HIS-D,
(133)  NDIPEWAH SOLANGE FONGWI – LIT-E,HIS-D,
(134)  NEKOH NGUMBI JOY – PMS-D,ECO-E,
(135)  NFOR BLESSING YEWONG – GEO-E,HIS-D,
(136)  NGUINTEH IVETTE NKEFOR – REL-E,HIS-D,
(137)  NGUM KUYUH TSASSE KELLY – PHI-D,ECO-E,
(138)  NGWE DELICE – HIS-D,LIT-E,
(139)  NGWE JOCELINE BISONG – HIS-D,LIT-E,
(140)  NJONGMU CATHERINE WIRBA – PMS-D,BIO-E,
(141)  NKEMTABANG ATEMAFAC COLUMBUS – PMS-D,GEO-E,
(142)  NKEMTAH BERTRAND ZETAH – HIS-D,GEO-E,
(143)  NSAMI SIDOINE DEH – HIS-D,LIT-E,
(144)  PEKARIEKOUE NJITARIE MARTINE – FRE-D,HIS-E,
(145)  RHODA EKAITU MBUTA – HIS-D,LIT-E,
(146)  SHU EMMANUEL FUHNEIBE – HIS-D,GEO-E,
(147)  STANLEY ANYAMA NKWANJI – LIT-E,HIS-D,
(148)  TAMFU MARION MUNDANG – HIS-D,LIT-E,
(149)  TANYINSO EYONG AGBOR – GEO-E,HIS-D,
(150)  TEDJI NADINE NGEN – LIT-E,HIS-D,
(151)  TENGUH VICTORY WOPENESEH – BIO-D,CHE-E,
(152)  TEZEFIE ESTHER NKEANGFACK – GEO-E,HIS-D,
(153)  VALERIE SAMBULU CARR – HIS-D,PHI-E,
(154)  YUYUN NEVILLE FONDZENYUY – LIT-E,HIS-D,
(155)  ACHALEKE PAMELA LEKEAKA – HIS-E,LIT-E,
(156)  AKONJANG ANDREAS AKO – GEO-E,PMS-E,
(157)  ANGELE AJEM ASANJI – LIT-E,HIS-E,
(158)  APEGHEWIENOH FLAVIS – HIS-E,LIT-E,
(159)  BISI GALABE GWENDOLINE – GEO-E,HIS-E,
(160)  BIZU ZEAKEANG – PMM-E,FMA-E,
(161)  BOKENG HELEN ETOH – HIS-E,LIT-E,
(162)  CELESTIN TANGU ABUNGWI – HIS-E,GEO-E,
(163)  CHE VINANCE NKWAIN – HIS-E,PHI-E,
(164)  CHINDO EMMANUELLA NDUM – PHI-E,HIS-E,
(165)  DEKUTA ANITA WASE – BIO-E,GGY-E,
(166)  FORCHOMOH TSOMOH QINDORA – GEO-E,PMS-E,
(167)  GILDAS AMBOH – LIT-E,HIS-E,
(168)  HOMA MELANIE FLORE – LIT-E,HIS-E,
(169)  JATO YVETTE – HIS-E,GEO-E,
(170)  KENG JULIET CHI – PMS-E,GEO-E,
(171)  KHAN RONALD – PHY-E,BIO-E,
(172)  KIFEM SERGE LEMFON – HIS-E,GEO-E,
(173)  KINDONG FESTUS SUNDAY – BIO-E,FSN-E,
(174)  KONGFON PATIENCE MUNSHI – HIS-E,LIT-E,
(175)  LAWOM NANGA NOELA – HIS-E,LIT-E,
(176)  MANKA DAVIN NJI – LIT-E,HIS-E,
(177)  MBAH ANTIONETTE BUVECH – HIS-E,REL-E,
(178)  MBIGHONYI PETER MUZOH – GEO-E,PMS-E,
(179)  MENIMO CLARICE ZULESI – GEO-E,HIS-E,
(180)  MOKOM SANDRA NANGAH – LIT-E,HIS-E,
(181)  MORUDI SUNJO – HIS-E,LIT-E,
(182)  MOSAMAI JULIE EROMBA – LIT-E,HIS-E,
(183)  MUGHE SHANCELINE SEI – LIT-E,FRE-E,
(184)  NDIME NGOLLE JUNIOR – BIO-E,CHE-E,
(185)  NDOUMTSOP NAMEKONG CONSTANTIN – FRE-E,HIS-E,
(186)  NGU BLESSING LEM – BIO-E,GGY-E,
(187)  NGWA CARINE LUM – LIT-E,HIS-E,
(188)  NGWANFU NOELA KANJO – HIS-E,GEO-E,
(189)  NJEH BLESSING APIE – HIS-E,LIT-E,
(190)  NUMFOR JUDE AMBE – GEO-E,PMS-E,
(191)  PHOEBE BIH NGWA – HIS-E,LIT-E,
(192)  TABEMONSO MARGARET BESSEM – HIS-E,LIT-E,
(193)  TAH ACHUACHE JOHN BLAISE – PMS-E,GEO-E,
(194)  TAMBA GODWIL EYONG – BIO-E,PMM-E,
(195)  TANGWA SOLANGE KEHMO – HIS-E,FRE-E,
(196)  TANIFORM NADEGE NGUM – PMS-E,GEO-E,
(197)  TANKENG NGUETSA VIDALE – CSC-E,PMS-E,
(198)  TANYI ASHU TATA SMITH – FMA-E,PMM-E,
(199)  TATAH JEAN ENDAM – ECO-E,GEO-E,
(200)  TEBID VIOLET GBOUH – BIO-E,FMA-E,
 
Centre No: 1125 GOVERNMENT HIGH SCHOOL FONTEM
Regist:32, Sat for 2 or More Subjects:32, Passed:12, %Passed:37.5, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  AKWALAMBENG  BERTRAM NJILEM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(2)  TATUH DORIS LATEH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(3)  NWOATAZIE  NELSON BEKONGNCHO – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  NJIFACK TSATIA LOUIS – HIS-D,PHI-B,
(2)  AROKE FRANCIS BELLA – HIS-C,PHI-E,
(3)  MBONGAH DENIS NKAKOH – GEO-E,HIS-C,
(4)  NKEMATEM NORA – HIS-E,PHI-C,
(5)  NKENG CYRIL – HIS-C,PHI-E,
(6)  ANYIALEM MIRABEL BERTRAM – HIS-E,PHI-E,
(7)  NGWEPNGA MISPA – GEO-E,HIS-E,
(8)  NKENGLEFAC DOMINIC BELLA – HIS-E,PHI-E,
(9)  ZIFAC HENRIETTE FONJU – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1126 CHRIST THE KING COLLEGE TIKO
Regist:44, Sat for 2 or More Subjects:44, Passed:43, %Passed:97.73, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 

Passed in 5  Subjects: 4
(1)  CHE MAMBO ANNE-SOPHIE – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  ATANGANA MVODO DORINE PATRICIA – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(3)  DJIMELI KONRAD NIBA – BIO-B,CHE-B,PMS-B,FMA-C,PHY-D,
(4)  ENOKWEI PEREZ – BIO-A,CHE-B,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 20
(1)  NGOUAKANG TCHINDA AURELLY SOPHIE – LIT-A,FRE-B,HIS-C,PHI-B,
(2)  WAKAM FREDDY BERENGER – LIT-D,FRE-A,HIS-B,PHI-B,
(3)  ENOW ZOBEL MANUELA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,REL-B,
(4)  KEUKO KENNETH KANGA – ECO-C,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(5)  MAKUGANG KEGNI SIBELLE SORELLE – ECO-C,GEO-E,PMS-C,PHI-B,
(6)  NENWA NANA ARNOLD LIBASKI – BIO-D,CHE-B,PMM-D,FMA-C,
(7)  NKAMDEM  GUIADEM NORANTINA – LIT-B,FRE-E,HIS-B,PHI-D,
(8)  PENE MOUMBE THOMAS – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(9)  NGONDI EKWE LANDRY ROMARIC – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(10)  QUEEN MUKETE EBENYE NAOMI – BIO-C,CHE-E,PMS-D,FMA-C,
(11)  TAMBE  MBI MPEY CLAIRE – LIT-D,FRE-E,HIS-D,PHI-B,
(12)  ANDREAS FRU – ECO-E,HIS-B,GEO-D,PHI-E,
(13)  MBI MARREY NKANGHA YOLAND – LIT-E,FRE-E,HIS-B,PHI-D,
(14)  ASSONWA NZOMENE FLORA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(15)  CHRISTIAN CHUKWUBUIKE EZEOKE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(16)  DJEUMI KAMENI HERIOLE CYRILLE – BIO-D,CHE-D,PMS-D,FMA-E,
(17)  WABERT TCHANKEU GEORGE – ECO-D,GEO-E,PMS-C,REL-E,
(18)  MBAH ELONGE FONTEM – BIO-D,FMA-E,CHE-E,PMS-E,
(19)  MEGOUO KAFFO ROMARIC – ECO-E,GEO-E,PMS-D,REL-E,
(20)  TUMENTA TATIANA JUSI – BIO-D,CHE-E,PMM-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  MOPEWOU TEDDY FRANK JUNIOR – BIO-B,CHE-B,PMM-C,
(2)  IFEOMA ESTHER – LIT-C,HIS-D,REL-B,
(3)  MBELLA EMMANUEL NDIVE – GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(4)  NOMEN FELIX MBIA SAMPSON – GEO-E,HIS-B,REL-C,
(5)  TINA PEGNYEMB YVAN WILFRED – LIT-E,HIS-B,REL-C,
(6)  ANYI GERMAINE LEFU – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(7)  NJIWUNG SYLVAIN NKEMASONG – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(8)  EYONGORARY ASHU EGBE KLINSMANN – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(9)  KEGNI IVANNA IRENE – BIO-C,CHE-D,GEO-E,
(10)  NGONGANG YOUNDJIA PAULINE – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(11)  NGWE CHRISTINE – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(12)  TALLA JR. BILL MORRISSON – CHE-D,PMM-E,FMA-C,
(13)  TANKOUA YOMI MAJOULIE – BIO-E,PMS-C,FMA-D,
(14)  CHAFA ASHLEY YEMCHOU HAPPI – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(15)  LEKE RICHARD AKEM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(16)  TCHIO ALEX JORDAN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  EFOSI MACELLINE NDUMBE NYOKI – GEO-E,PHI-D,
(2)  TAMO TEKAM LUCIE – BIO-D,PMS-E,
(3)  TCHOUNGAN BERANE FORTUNE – ECO-E,PMS-D,
 
Centre No: 1127 DENIS COMPREHENSIVE COLLEGE KUMBA
Regist:83, Sat for 2 or More Subjects:80, Passed:19, %Passed:23.75, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  DIVINE EKENE UDEGBULAM – BIO-D,CHE-C,PHY-E,ICT-C,
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  GANNE LABE MIRIANE – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(2)  ESUMU VALERINE ESUMU – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  AISHATOU MOHAMMED – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(4)  ETONG JOSEPH TABE – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(5)  EDUKA JULIET AKAME – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(6)  ETAFAH ARRAHNAKU – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(7)  NGONG JONAS KUH – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(8)  NAHLELLA MAGDALENE TITASAMA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  CHIZOBA CORLINUS NWEKE – LIT-B,HIS-C,
(2)  OBEN JOSEPH MBI – BIO-C,CHE-D,
(3)  ENOW GODLOVE NDOUMBE – HIS-C,PHI-E,
(4)  MOSENGE JONAS ETONGWE – GEO-E,HIS-D,
(5)  NNONNANE MIRABEL ETOYA – HIS-D,PHI-E,
(6)  OJONG AGBOR STEPHEN – GEO-E,HIS-D,
(7)  ENCHORO BLESSING EDOH – LIT-E,HIS-E,
(8)  MUKETE VALANTINE BOKWE – BIO-E,GGY-E,
(9)  TANKO EMERENCIA KEKSEBEH – HIS-E,REL-E,
(10)  YVONNE ANUTACHEN ACHALEKE – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1128 MODERN COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL KOMBONE
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:31, Passed:24, %Passed:77.42, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  NDOBE KINGSLEY NGANG – LIT-E,HIS-B,REL-B,PHI-D,
(2)  NDIKUM SOLANGE AZUE – LIT-E,HIS-C,REL-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  NGWEFUNI PROTUS ASIMBOBI – HIS-C,REL-B,PHI-D,
(2)  NDAH BETRAND NGANG – HIS-C,REL-C,PHI-D,
(3)  NGAMBE FLORENCE WASE – LIT-E,HIS-D,REL-B,
(4)  TABE SABINA NJUE – GEO-E,HIS-D,REL-B,
(5)  ABANG TANYI ALAIN-HOPE – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(6)  AWUNG LESSLY NGOATEM – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(7)  AWENYA EUNICE NDOGI – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(8)  KHINJEM RAHINATOU MBOPIHOUO – HIS-D,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 14
(1)  NJILIFAH ANASTHASIA TAKU – HIS-C,REL-D,
(2)  ATEMKENG ATABONG FORTEH – LIT-E,HIS-C,
(3)  FONKEM ERIC NCHONGANYI – HIS-D,REL-D,
(4)  HALLE RUDOLF EPIE – HIS-D,REL-D,
(5)  INDONGESIT EFFIONG ESSIEN – HIS-C,PHI-E,
(6)  MALORIE NSAH – HIS-C,REL-E,
(7)  ANYIJAB GLADYS NGOBE – HIS-D,PHI-E,
(8)  FORLEFAC ASONG MARIE – HIS-D,REL-E,
(9)  MASUE COMFORT CHEKOLE – HIS-D,REL-E,
(10)  NKEMNKENG ROSE TENGUNWOH – HIS-E,REL-D,
(11)  TEKE LANITA AZEH – GEO-E,HIS-D,
(12)  YONG MICHEAL CHIA – GEO-E,HIS-D,
(13)  MOKUBE GREGORY ITOE – HIS-E,REL-E,
(14)  NKAM ALICE WASE – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1130 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NWA
Regist:43, Sat for 2 or More Subjects:43, Passed:14, %Passed:32.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  BUHARI OUMAROU – ECO-E,LIT-C,HIS-A,
(2)  KAWAS EDWIN WEBNGONG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(3)  NJAPNZEH JACKSON KABISEH – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(4)  SAKNTEH WILFRED BEMNWI – BIO-D,CHE-E,REL-D,
(5)  YUGWEN NAPOLEON RIFOR – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  GABLAK NGWECHEP CONFIDENCE – LIT-E,HIS-B,
(2)  MBAMKAME JOHN NUMSIGUH – GEO-D,HIS-C,
(3)  NAKMU MARK – GEO-E,HIS-B,
(4)  KAWUH LOUIS BOLANG – BIO-C,PMS-E,
(5)  NKANJOH EDWARD CHEPNDA – GEO-E,HIS-C,
(6)  BONTEN FERDINAND BUMTU – GEO-E,HIS-D,
(7)  NWUNZAK FREDERICK KARI – GEO-E,HIS-D,
(8)  ABDULAHI BUBA SEDIKI – ECO-E,GEO-E,
(9)  ADAMU AMINA LAMIN – BIO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1131 CITY COLLEGE KUMBO
Regist:16, Sat for 2 or More Subjects:16, Passed:9, %Passed:56.25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  WIRSIY COMFORT DUFE – LIT-C,HIS-D,PHI-D,
(2)  NTEH DEMIAN BONGRIH – ECO-E,HIS-E,PHI-E,
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  KHINGKILE JULIUS GAM – GEO-E,HIS-C,
(2)  KEWAIY PETER TARDZENYUY – GEO-E,HIS-D,
(3)  NFON MARCELINE FITELE – HIS-E,PHI-D,
(4)  NKWAWIR DERICK KIVEN – GEO-E,HIS-D,
(5)  TATAH RENE SEVEDZEM – GEO-E,HIS-D,
(6)  NANSINYUY ROGER FANWONG – LIT-E,HIS-E,
(7)  SUNJO COMFORT KINYUY – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1132 AGES COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL KUMBA
Regist:22, Sat for 2 or More Subjects:22, Passed:13, %Passed:59.09, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  ENONGENE NADEGE MESAME – GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  NGWA ANNI-CLAIRE NGWE – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(3)  NEBA BELLITEN NUMFOR – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(4)  NGITEH NYEMO FOTABONG – GEO-E,HIS-D,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  MBARIKA CHRISTIAN – GEO-E,HIS-B,
(2)  MALLE RAYMOND MEKUMBA – GEO-D,HIS-D,
(3)  ABONGBI EDWIN WOLFGAN – HIS-D,REL-E,
(4)  EBOKO ALICE – GEO-E,HIS-D,
(5)  ESEH LEAH ONYAM ANYI – HIS-E,PHI-D,
(6)  HILDA NKWENTI ALIE – HIS-D,REL-E,
(7)  KENNEDY EJUH CHE – GEO-E,HIS-D,
(8)  NWANJANG CHRISTIAN TEKE – HIS-D,PHI-E,
(9)  CELESTINE CHE NEBA – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1133 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BONABERI
Regist:140, Sat for 2 or More Subjects:139, Passed:104, %Passed:74.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 5
(1)  MOBA MELVIS RINGNYU – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  NYAMA RENE KOYELLA – CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,ICT-D,
(3)  DONGMO KANA THIERRY – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,ICT-B,
(4)  NGWA FALLONE NAH – CHE-D,ECO-D,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(5)  VICTORINE NABOOM GALEGA – BIO-D,CHE-C,GEO-E,PMS-E,ICT-C,
 
Passed in 4  Subjects: 23
(1)  NOUMBISSIE TEGABOUE ULRICH WALLODIA – LIT-C,FRE-A,HIS-A,PHI-B,
(2)  NTUBE RACHEL NKWELLE – ECO-C,LIT-B,FRE-B,HIS-A,
(3)  ATTIA  ZIH EMMANULLA  BIH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(4)  KATUSI AISHA – CHE-B,PMM-C,FMA-B,PHY-C,
(5)  KENGNI KEVIN – CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(6)  KOMETA DERICK NUNYUI – CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(7)  AGBOR TAMBE AGBORANTE – BIO-A,CHE-D,PMM-E,ICT-C,
(8)  AYUK NEWTON TAKANG – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(9)  ANNE BABIEH ESSANGAYA – BIO-A,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(10)  DJIEKA NGUEGOUE CHRISTELLE LARTIGUE – ECO-E,LIT-E,FRE-B,HIS-B,
(11)  ENGANABOYE FLORE LINDA – GEO-E,ECO-E,HIS-B,PHI-B,
(12)  FATIMATOU MUNDI – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(13)  NDIFOR ACHINWIE LOVELINE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(14)  NGUM LOVELINE FON – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(15)  ENOW CHRISTIANA EBANGA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(16)  KAMENI TCHOMEUGNE MALVINA WENDY – BIO-B,CHE-D,PMS-E,PHY-E,
(17)  NTOKO FERDINAND MBOH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,ICT-C,
(18)  YOUNDA ISIDORE LEROSIER – LIT-E,FRE-C,HIS-C,PHI-E,
(19)  MOUDOUROU NDONGO CHRISTINE ROSALIE – PHY-E,BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(20)  EKONGWE EKONGWE LARRY BARCLAY – ECO-C,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
(21)  NSIMEN OUM EZECHIELLE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,ICT-E,
(22)  TAMFOR KENGNE FREDDY NEWMAN – CHE-D,PMM-E,FMA-D,ICT-E,
(23)  FOBANG EUGENE AYANDA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 36
(1)  GEMANDZE BONGNGWA ZITA – LIT-D,FRE-A,HIS-C,
(2)  AYUK ADELINE AYUKANYO – LIT-E,HIS-C,PHI-B,
(3)  BESONG ETAKA QUEENTA – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(4)  DAMBONG AKAWOUNG LEKI LITCHOUANA – CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(5)  MANKAH ADELINE – BIO-D,CHE-C,PMM-C,
(6)  NGOUGOURE MARIAMA – BIO-C,CHE-B,PMM-E,
(7)  BUE PRUDENCIA CHIDIMA – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(8)  GUO ERIC TONG – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(9)  MUNASEH FRITZ  ATANGA – ECO-C,FRE-C,GEO-E,
(10)  DESMOND BECHEM AYUK – CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(11)  DJOUELON TAKAM LINDA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  DJOUMESSI CHANKAM MINETTE BLONDELE – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(13)  DONGMO ATONFACK JEANNE ADELAIDE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(14)  EBWEA YVES EKULE – CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(15)  FOUELEFACK JEZONG FRANCK DANY – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(16)  GYLDAS CHUTA NKWETAD – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(17)  NDOUMBE MISSE ROSIE GHISLAINE – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(18)  AGBOR EBOB-AKABUM JOYCE – ECO-D,GEO-D,PMS-E,
(19)  AKOACHERE YVONNE AGBOR – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(20)  NDIAGOU FOPA GEREMINE HUBERT – ECO-C,GEO-E,ICT-E,
(21)  NGUEKO TAPONDJOU GUEVEL NELSON – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(22)  NGWIN DORIS – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(23)  NJONGWO VANESSA FIEMNA – ECO-D,LIT-E,HIS-D,
(24)  NONGUH GEORGE DICKSON NDEKEH – BIO-D,CHE-D,FMA-E,
(25)  TAKANG RUTH TAKU-TABE – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(26)  TUMENTA TANIGHRIN BLESSED – BIO-D,CHE-D,ICT-E,
(27)  VANESSA BIH NDIKUM – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(28)  YOUNDA LAFORTUNE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(29)  ETENGENENG TARKANG DAVE – BIO-E,PMM-E,FMA-D,
(30)  MUNGE ANNITA DIOBE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(31)  NGOMBI EMMANUEL – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(32)  NZIELE POFELIE ALEX DORIEN – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(33)  TIAYO DETSOPOU BRISETTE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(34)  FRU BERTRAND – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
(35)  JIPMO POUEMI FLORENCE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(36)  SUH LESLY CHE – GEO-E,BIO-E,CHE-E,
 
Passed in 2  Subjects: 40
(1)  AKO ASHU SALLY NKONGHO – HIS-C,PHI-C,
(2)  GUEMEDJUE PACHIN JESSIKA – HIS-C,PHI-C,
(3)  MODIKA ADOLF BESINGI – BIO-C,CHE-C,
(4)  TANGAKOU DIANE AGATHE – ECO-D,FRE-B,
(5)  AUGUSTINA EBERE OGBONNA – LIT-E,HIS-B,
(6)  EHOMBO ASSEMO LAURELLE JACQUELINE – BIO-D,PMS-C,
(7)  EYONG QUEENTA EYONG – LIT-E,HIS-B,
(8)  FORMUM LEONARDETTE – LIT-E,HIS-B,
(9)  KAMEGA DJONKAM SANDY – BIO-C,CHE-D,
(10)  NYIAWUNG AJONG STANLEY – HIS-B,PHI-E,
(11)  SAMA MELVIS LUM – PMM-D,FMA-C,
(12)  ATUBAH AMBE EUGENEFRANCK – HIS-C,PHI-E,
(13)  AWAYO NJOMI MEDIKO – GEO-E,HIS-C,
(14)  BAIBI ETAME HABIB ADONIS – PMM-D,FMA-D,
(15)  FEH LINDA LEKUNA – ECO-D,PMS-D,
(16)  FRI LEATITIA ANGYE – LIT-E,HIS-C,
(17)  MBOHOU YOUGOUE OUSMANI FRANKLIN – ECO-C,GEO-E,
(18)  NKWETAD MAKAMTE VANESSA – FRE-D,HIS-D,
(19)  WAUFU MELVISE NKENNYUY – HIS-C,PHI-E,
(20)  ABUWOH FERDINAND – GEO-E,ICT-D,
(21)  AZAMBOU TETSABEING ROMEO MICHAEL – CHE-D,ICT-E,
(22)  DINDZEEMO KINKOH ULRICH – ECO-E,ICT-D,
(23)  EGBE GUSTAV ETCHU – BIO-E,CHE-D,
(24)  ENOW RODERIQUE TAKU – BIO-D,PMM-E,
(25)  ESSAME ELAME GAEL JEPHTE – CHE-E,FRE-D,
(26)  EWU NNOKO MELVIS – BIO-E,CHE-D,
(27)  GANGMI HERBERT GABSAH – GEO-E,PMS-D,
(28)  HEBE JOSIAS NATAN – CHE-D,PMM-E,
(29)  MBAH BERTRAND KILE – PMM-E,FMA-D,
(30)  NDEDI EHOWE MELISSA ELIANE – BIO-E,CHE-D,
(31)  NGALA DARIS RINYU – BIO-E,CHE-D,
(32)  NGUEMETSING KENFACK JESSIE – BIO-D,PMS-E,
(33)  NGUH JOEL FRU – GEO-E,HIS-D,
(34)  NKUMBE LOMBE CALISTA – GEO-E,HIS-D,
(35)  SIRRI THERESIA – LIT-E,HIS-D,
(36)  TANGA DAVID – CHE-D,PMM-E,
(37)  CHI ARMSTRONG CHU – ECO-E,PMS-E,
(38)  FERDINAND NTOKO AKWO – GEO-E,HIS-E,
(39)  NGUIKOUO SIEGHOM DANIELLE – FRE-E,HIS-E,
(40)  SHIRI MBAH SANDRINE – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1134 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL EBOLOWA
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:25, Passed:14, %Passed:56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  NGOUAFAC NINA – HIS-B,LIT-C,FRE-B,PHI-C,
(2)  ASSAM OTYA’A JOSUE ELEAZAR – PHI-B,HIS-C,GEO-E,ECO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  MVOM GAEL BORIS – ECO-C,HIS-B,LIT-E,
(2)  NGANUE MINATE ASANGBENG – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(3)  TATAH NFOR THERENCE – GEO-D,PMS-D,ECO-E,
(4)  BIH CLAUDETTE ATANGA – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  AWOUMA PIERRE – FRE-C,HIS-C,
(2)  KABEYENE NNANGA GRACIELLA OLIVIA – GEO-E,HIS-C,
(3)  NTAMACK JUNIOR NOE PASCAL – HIS-C,GEO-E,
(4)  ANDERSON SHOFOLA – ECO-E,HIS-D,
(5)  JUMSHU SIDONEE FONYUY – GEO-E,HIS-D,
(6)  NGWA FUH SAMUEL – ECO-D,GEO-E,
(7)  SUSSANAH PHIEWO PUNGONG – HIS-D,PHI-E,
(8)  TAYONG KUFANG STEPHANIE – FRE-E,HIS-D,
 
Centre No: 1135 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL NGAOUNDERE
Regist:42, Sat for 2 or More Subjects:42, Passed:35, %Passed:83.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  LARISA BEBIKEH – HIS-B,ECO-E,FRE-C,LIT-E,PHI-E,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  ISHAKA MOHAMADOU TOUKOUR – LIT-B,PHI-D,HIS-B,FRE-A,
(2)  NFORMI VANESSA NKFUNJI – PHI-D,HIS-C,FRE-C,LIT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 19
(1)  NDJEUMOU NGASSI ROGER CORNEILLE – CHE-C,PMM-C,FMA-B,
(2)  EKANGA KANGA JEAN BOSCO – HIS-B,GEO-D,ECO-C,
(3)  LAIMBU NADESH KINYUY – BIO-C,CHE-B,PMM-D,
(4)  OUSMANOU DAHIROU – FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(5)  IBRAHIM ALI – GEO-D,PMS-C,ECO-C,
(6)  KAMDEM TEGUIA JOËL ABDON – HIS-B,FRE-C,PHI-E,
(7)  LENGOUH ELFRIDA JINUI – HIS-B,PHI-C,LIT-E,
(8)  MOHAMADOU MOUCTAR – GGY-E,BIO-B,CHE-C,
(9)  NABOUA NATHALIE JEANNETTE – BIO-C,PMS-E,CHE-C,
(10)  NGWE ZITA MBUH – HIS-B,PHI-E,FRE-D,
(11)  ABDEL AZIZ HAMAN – PHI-E,FRE-C,HIS-D,
(12)  HAOUA FADIMATOU – FRE-D,PHI-D,HIS-D,
(13)  NGWANG YANICK NFOR – GEO-D,HIS-C,ECO-E,
(14)  ASOBO ROMEO GILBERT ASANAH – PMS-D,ECO-D,GEO-E,
(15)  MBANG TETE SONIA BERMICE – CHE-E,PMM-E,BIO-C,
(16)  NKOA NKOA LUC CYRILLE – HIS-D,FRE-D,PHI-E,
(17)  ABOUBAKAR HAMADOU – ECO-E,PMS-D,GEO-E,
(18)  TEUNKAM KWECHEU AUBIN CHRISTELLE – HIS-D,GEO-E,ECO-E,
(19)  SAMOU DPETCHOUA LESLIE AUDREY – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 13
(1)  MBELLE KOE PIERRE – BIO-B,CHE-C,
(2)  ASHU LEONALD ETTA – PHI-D,HIS-C,
(3)  ASTA FLORENCE – HIS-B,FRE-E,
(4)  BATE MA-AYUK TAKOR – BIO-C,GEO-D,
(5)  CHRISTINE NSUME DIBONGO – BIO-D,CHE-D,
(6)  NFOR VICTORINE YEWONG – HIS-C,FRE-E,
(7)  NJAYOU NJOYA FIFEN ASSAN – HIS-D,FRE-D,
(8)  NOUDJA YOLANDE CHANTAL – GEO-E,HIS-C,
(9)  BEWA GHEWUN CHARLOTTE – LIT-E,HIS-D,
(10)  CHEHOU OUSMAN MALAM – BIO-E,CHE-D,
(11)  FADIMATOU HASSAN – PMM-E,CHE-D,
(12)  ISSA ISSIAKOU – CHE-E,BIO-D,
(13)  NDAM GERALDINE MBAYI – BIO-D,CHE-E,
 
Centre No: 1136 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL GAROUA
Regist:65, Sat for 2 or More Subjects:65, Passed:52, %Passed:80, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  BAYE GASPARD – BIO-B,FMA-B,CHE-B,PHY-C,PMM-A,
 
Passed in 4  Subjects: 6
(1)  GUEUNGUINA ZAKAYE COLETTE – LIT-A,FRE-A,HIS-C,PHI-B,
(2)  MIEGOUE NOUG-TETSEN CYRILLE LANDRY – HIS-B,FRE-A,PHI-E,LIT-C,
(3)  BEIDI KEMAING LEWIS FRANCOIS – LIT-E,FRE-B,HIS-B,PHI-D,
(4)  LAMBO ANICETTE – CHE-C,PMM-D,PHY-E,BIO-B,
(5)  LOBHET BADEL CHANCEL – ECO-D,HIS-C,LIT-D,PHI-E,
(6)  ASSIATOU YASMINE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 24
(1)  NJIALEU HEMASHEU ROSA INGRID – FMA-C,CHE-D,PMM-B,
(2)  HALLE DIONE KELLY – BIO-D,CHE-D,PMM-B,
(3)  NGWAN SYLVIE NJINGANG – FRE-C,LIT-D,HIS-C,
(4)  NJUNKUMBUTE NDAYOU SIMPLICE – BIO-C,CHE-D,PMM-C,
(5)  NOMO NYOMO JUNIOR ARISTIDE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(6)  KOPICH GAEL LAMINE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,
(7)  MAIRAMOU MAIRI MAMOUDOU ALHADJI OUMAROU – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(8)  MENGBA BONI LEONIE – HIS-C,FRE-C,LIT-E,
(9)  NAMBA MAVIA CHANTAL – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(10)  MOMO TSAKEM CLIFF BROWN – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(11)  BARYA MBELE PIERRE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(12)  BERINYUY GWENDOLINE WIYSANYUY – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(13)  FON ISSA NASSIM – CHE-D,BIO-E,PMM-D,
(14)  KUMBONG SABINA LANG – ECO-E,GEO-D,PHI-D,
(15)  LUM VALERIE CHE – ECO-E,HIS-C,GEO-E,
(16)  NKONDEU ANGAWAH SALOME – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(17)  SOUAIBOU FATOUMATA ADDA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(18)  ELHADJI ABDOUL-AZIZ BEN MOUSSA – BIO-D,PMS-E,CSC-E,
(19)  MOHAMADOU YOUNOUSSA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(20)  ABOUBAKAR DAHIROU – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(21)  AISSATOU MOUSTAPHA – HIS-E,FRE-E,LIT-E,
(22)  KINDIEH SUSAN BIE – GEO-E,HIS-E,ECO-E,
(23)  OMOLOZO BEKEKEME FRANKLIN – CHE-E,BIO-E,PMM-E,
(24)  RAHIM OUSMANE – CHE-E,PMM-E,PHY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 21
(1)  AMABO AMBE – GEO-D,ECO-C,
(2)  ABDOUL GANIYOU AHMADOU – BIO-D,PMM-D,
(3)  AISSATOU OUMAROU – CHE-E,BIO-C,
(4)  AMANA DJIDA JULIE – HIS-C,GEO-E,
(5)  KARAWA EVARISTUS NDZI – PHI-E,HIS-C,
(6)  NYUKA YVONNE SAILEY – HIS-C,LIT-E,
(7)  SALIHOU ZOURMBA – BIO-C,GEO-E,
(8)  SAMIRA DOUTSI – GEO-E,HIS-C,
(9)  AIH YAOUBA – HIS-D,LIT-E,
(10)  BAH SOLANGE NEBIH – LIT-E,HIS-D,
(11)  BITEKE SANDRA VALERIE – GEO-E,HIS-D,
(12)  EKOLE NGONDE BENDELI PULCHERIE – HIS-D,LIT-E,
(13)  HAOULATOU HAMADOU – HIS-D,GEO-E,
(14)  KARI ERIC – BIO-D,PMM-E,
(15)  MBINOUNE CARINE – GEO-E,HIS-D,
(16)  WIRBA ETEL YENSINKEM – BIO-E,CHE-D,
(17)  YOUSSOUPHA HAMADOU – GEO-D,HIS-E,
(18)  ABBA YOUSSEF IBRAHIM – HIS-E,FRE-E,
(19)  ABOUBAKARI SAIDOU – FMA-E,PMM-E,
(20)  AYUK KINGSLY ENOW – BIO-E,GEO-E,
(21)  HAOUAOU HAMADOU – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1137 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MAROUA
Regist:58, Sat for 2 or More Subjects:58, Passed:40, %Passed:68.97, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  NGAPKET MFACHIKO YASMINE – ECO-B,FRE-C,GEO-D,HIS-C,
(2)  MBU ATANG JUNIOR GERALD – ECO-D,GEO-C,PMS-B,ICT-D,
(3)  QAD_ZALAT OUMMOU DJAMILA – ECO-E,LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(4)  AMIRA HALILOU – ECO-E,GEO-E,PMS-C,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 17
(1)  LABARA MARNGATA HORTENSE – LIT-B,FRE-A,HIS-C,
(2)  DJOBBA PLAMBA DELPHINE – LIT-B,FRE-B,HIS-C,
(3)  AVADIBA MAGNIFICENCE – LIT-D,FRE-B,HIS-B,
(4)  DANAGAI ODETTE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(5)  WOYANG DJONNEWA NADEGE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(6)  BENGA TCHOUTA CLAUDEL CHRISTIAN – FRE-C,HIS-C,LIT-E,
(7)  MAIRAMOU DIDDI ABBARE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(8)  YAYA SALAMI – BIO-D,GEO-C,ICT-E,
(9)  BAYANG DJARE LOUISETTE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(10)  HONSEBE MATTA REGINE – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(11)  NAJIA YOUNOUSSA OUMOUL – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(12)  NKOUMBA NGAPPA NADEGE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(13)  SAMA KILIAN SAMA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(14)  SOUREYA BOBBO OUMAROU – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(15)  DAMDAM JEANNETTE – BIO-E,CHE-E,PMM-D,
(16)  NGASSEU HELENE VANESSA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(17)  HAMIDOU BOUBA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 19
(1)  IDRISS MOUTCHINA MANA – BIO-D,CHE-C,
(2)  NKOASSE NTUAL NADINE SANDRA – LIT-E,FRE-B,
(3)  SIDDIKI HAMADOU – GEO-E,HIS-B,
(4)  ALOH NKENGSHU VICTOR – FRE-C,HIS-E,
(5)  DOURLAYE SEMDI II DORE – GEO-E,HIS-C,
(6)  HAMADOU BOUKAR – GEO-E,HIS-C,
(7)  MAIMOUNA PELAGIE – LIT-E,FRE-C,
(8)  SAFIATOU ABAKAR – GEO-E,HIS-C,
(9)  TCHAMEN FI-FANGHA MAHOUVE – GEO-E,HIS-C,
(10)  ABOUBAKAR – GEO-E,HIS-D,
(11)  AMINA NADINE CLARISSE – GEO-E,PMS-D,
(12)  ETOUNDI NOAH JEROME MAGLOIRE – FRE-D,HIS-E,
(13)  HAMAGABDO IBRAHIMA RAHISS – GEO-E,PMS-D,
(14)  MASSINA AMBATA MARGUERITE CHARLAINE – GEO-E,PMS-D,
(15)  NAJAAT HAMADOU – FRE-D,HIS-E,
(16)  NOURA YAYA – FRE-E,HIS-D,
(17)  MARIAM – GEO-E,HIS-E,
(18)  OUSMAILA MALIKI – GEO-E,HIS-E,
(19)  SUSSAI DORCAS – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1138 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BERTOUA
Regist:33, Sat for 2 or More Subjects:33, Passed:25, %Passed:75.76, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  EFUETLANCHA MONICA – ECO-D,LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(2)  ASONG RAINER – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(3)  DJOU EDGARD – ECO-E,FRE-C,GEO-E,HIS-D,
(4)  TENFANG TANKEU LISLOTTE – ECO-E,LIT-E,FRE-E,HIS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 11
(1)  KUETTAT GOUANA CHRISTELLE MYRIAM – LIT-C,FRE-A,HIS-B,
(2)  ESSAMA BOA HORTENSE GINETTE – LIT-C,FRE-A,HIS-C,
(3)  ANONG JOEL ANJOH – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(4)  MPANDE MARTIN WILFRIED – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(5)  AJUACHCHA LILIAN JINGWA – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(6)  DJEU’NA DORIMENE YOLANDE – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(7)  EKOUTHE NSEME ANNE BLANCHE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(8)  NGATCHA KWEHA ESTHER – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(9)  NGOUONJOU TALLA NATAHALIE JOELLE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(10)  TOLO NKAMSI NATASHA FRANCES COURTTNEY – FRE-C,LIT-E,HIS-E,
(11)  ATEH EMELYNNE ACHOASAH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  GEMAYE NINTAI KARYN – LIT-D,HIS-C,
(2)  MAMGNO KAMGA LINDA – GEO-E,HIS-B,
(3)  BAH SOPHIE BOA – FRE-C,HIS-E,
(4)  DJOKO CHRISTIAN – FRE-C,HIS-E,
(5)  EYENGA ELANGA OSCARINE – LIT-E,FRE-C,
(6)  MBESSO CHRISTELLE – FRE-D,HIS-D,
(7)  MEDJANE VICTOR ARSENE – GEO-E,HIS-C,
(8)  NGONG LORETTA – GEO-E,HIS-C,
(9)  KENFACK WAMBA SONIA – LIT-E,HIS-D,
(10)  YAYO NINTAI NANCY – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1139 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BALI
Regist:190, Sat for 2 or More Subjects:189, Passed:113, %Passed:59.79, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 6
(1)  DOH DESMOND TITA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  MULUH CELESTINE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(3)  MOHAMMED YUSUF – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(4)  VALENTINE SAMNGWA BAUKET – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(5)  PIVADGA LOUISE FOFULENG – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(6)  TCHACHWA BORIS WAINDA – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 

Passed in 4  Subjects: 7
(1)  SANDA ETIENNE KONGNYU – ECO-C,GEO-C,PMS-C,REL-B,
(2)  CARINE LEYINA TANYI – BIO-C,CHE-B,PMM-C,PHY-E,
(3)  CYNTHIA NDUNGBOWOH – LIT-D,FRE-D,HIS-C,REL-C,
(4)  KELVIN NYONGABSEN – BIO-C,CHE-D,GGY-E,PHY-E,
(5)  NANJE DE GAULLE SAKWE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-E,
(6)  BONGKIYUNG NOEL RAMSON SHAMKE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-D,
(7)  KENETH BOBUMTANG MUBANG – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 35
(1)  YEMTCHE NADEGE – LIT-B,FRE-D,HIS-B,
(2)  NAHLELA CHARLOTTE – BIO-C,CHE-D,GGY-B,
(3)  SAMJELA PETER NDIFORCHANG – BIO-C,CHE-D,GGY-B,
(4)  KAH NANCY NDAKWE – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(5)  MBONGEH VICTORINE NDASI – LIT-D,HIS-C,REL-C,
(6)  MOKOM DIZETTERELLE AWA – LIT-E,HIS-B,REL-C,
(7)  SAMA MUSA NGAMNDAP – BIO-D,CHE-D,GGY-B,
(8)  BIGALA OLIVER NUKUNA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(9)  LUMA SIMYS SOPPO – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(10)  NGU RAYMOND MUKI – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(11)  SENGO FOKA FRID LAREINE – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(12)  TUMASANG CLIFFORD GWE – BIO-E,CHE-C,GGY-C,
(13)  BLESSING BOHOKE ZAH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(14)  BOSONGMEH VIVIANE DOBGIMA – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(15)  CASPA SABUMA CHRISTIAN – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(16)  CELINE MAKOM BENGHA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(17)  FOFUNG WINIFRED YEBA – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(18)  GAI DIVINE NDZE – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(19)  JOEL KOPSIP NFORMI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(20)  SEMKUNA SEDORINE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(21)  TAKU SEPHERINE MANDUI – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(22)  DINGBOBGA VITALIS NYAMALUM – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(23)  FOMBUT FERNANDEZ KEHWALA – BIO-E,CHE-D,REL-D,
(24)  MARCEL DINGA – CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(25)  NJAFUH DESMOND KUNUWOE – BIO-E,CHE-D,REL-D,
(26)  NUBEHA KILLA QUINTTA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(27)  NUDINGA RAYMOND MUA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(28)  DOH CLOIVES NJEH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(29)  EMMA YUTIABO TANGUH – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(30)  NAHBONGA NDANSI SOLANGE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(31)  NAHLELA CARINE NGOH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(32)  TANGU RELINDIS NGWA – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(33)  CLEMENCIA KEHMIA GALEGA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(34)  HILDA EMUNMBOI – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(35)  LEBAGA RAYMOND – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 65
(1)  MELVIS NAHYO – LIT-C,HIS-B,
(2)  NCHUNGA VITALIS NKWENCHU – GEO-D,HIS-B,
(3)  SILIENOU DONGWOU PRISCILLE – BIO-B,CHE-D,
(4)  TASAMA IDELQUINE NDIBABONGA – LIT-D,HIS-B,
(5)  ERICCA BOGHUMA – HIS-D,REL-C,
(6)  GWANFOGBE CEDRIC WABILA – LIT-D,HIS-C,
(7)  KEMBU HENRI PIERE – HIS-D,REL-C,
(8)  LUMA ERLINDA SENGE – BIO-D,GGY-C,
(9)  NAWUM CALVIN MBANGA – LIT-E,HIS-B,
(10)  SHIMEN BORIS – LIT-E,HIS-B,
(11)  SUNGHABI DELPHINE – LIT-D,HIS-C,
(12)  YEBA CORDELIA VOMA – GEO-E,HIS-B,
(13)  AWAN FRANKA ACHEIBA – GEO-E,HIS-C,
(14)  BAMBOT DESMOND DINGA – GEO-E,HIS-C,
(15)  BUMA KEVIN KOMIA – BIO-D,CHE-D,
(16)  CALSON NUGANGA NGATI – HIS-D,REL-D,
(17)  DIANA YEBA FOMUNYAM – GEO-E,HIS-C,
(18)  GWANFOGBE SERAPHINE YOUTIABU – LIT-E,HIS-C,
(19)  KUTUAMA LAWRENCE AKEM – GEO-E,HIS-C,
(20)  LANGMIA JEROME – CHE-E,GGY-C,
(21)  LUMA SYLVIA FONCHAM – BIO-D,CHE-D,
(22)  LYDIA BIDGA KOYILA – BIO-D,CHE-D,
(23)  NAHLELA NOELA PUPA – ECO-E,HIS-C,
(24)  NGWAMBO PATIENCE AWAH – CHE-D,GGY-D,
(25)  NKEMTAJI ELIAS KEDJU – GEO-E,HIS-C,
(26)  NYONGLEMUGA VERA NJOMKE – LIT-E,HIS-C,
(27)  SYNTHIA MBONGE – LIT-E,HIS-C,
(28)  TATIH JUSHA SEMA – GEO-E,HIS-C,
(29)  WAGUA HARRIET MANTAN – HIS-C,REL-E,
(30)  YEBIT BLESSING MAKAA – LIT-E,HIS-C,
(31)  ABUBAKA ADAMU – LIT-E,HIS-D,
(32)  BONGBEN  FLORA NSAH – GEO-E,HIS-D,
(33)  CHICK CARINE AMUNDAM – CHE-D,GGY-E,
(34)  DINGBULLA NYEMA YVODIA – LIT-E,HIS-D,
(35)  FIEUNA NKUNTAN SCOTT – BIO-E,CHE-D,
(36)  FONGOH ESTHER NAYAH – BIO-E,GGY-D,
(37)  GWANVOMA CHARLLOTE NAHBILA – LIT-E,HIS-D,
(38)  KAMDEM AMSELME BOWEH – FRE-E,HIS-D,
(39)  MULAKU DESMOND SEMA – LIT-E,HIS-D,
(40)  NAMBUG GIDEON KINDU – GEO-E,HIS-D,
(41)  NDEH RICHARD AGWE – BIO-E,CHE-D,
(42)  NDOMBUH HENRIETTA – LIT-E,HIS-D,
(43)  NGUTI BLESS TEM – CHE-D,PMM-E,
(44)  NJAFUH STEPHEN NUEGA – CHE-D,PMM-E,
(45)  NYUGA CYNTHIA BISANGA – LIT-E,HIS-D,
(46)  PRODENCIA NAHGELA – BIO-D,CHE-E,
(47)  PRUDENCE LEBYILA – LIT-E,HIS-D,
(48)  SACHUH VADES – BIO-E,CHE-D,
(49)  SAKUNA NGAMCHA’A DANIEL – GEO-E,HIS-D,
(50)  TOUNEGAR ANATASIA – LIT-E,HIS-D,
(51)  AMIDA LEBAGA FOMBUTU – ECO-E,GEO-E,
(52)  BABILA BARTHOLOMEW GANA – GEO-E,REL-E,
(53)  BONGKIYUNG BELLO ARMAND – ECO-E,GEO-E,
(54)  CHUNGAI ROSSEN YONKEH – HIS-E,REL-E,
(55)  ESTELA NUBONYIN – LIT-E,HIS-E,
(56)  FONJUH HOPE NGEHDAP – LIT-E,HIS-E,
(57)  GABYOUGA LEWIS – GEO-E,HIS-E,
(58)  GWANDI CYRIL NENMUA – BIO-E,CHE-E,
(59)  JENCENTA BERI TAJAM – BIO-E,CHE-E,
(60)  KADMIA PRODENCE FORJE – HIS-E,REL-E,
(61)  MUSONG SOLANGE MBONGHO – ECO-E,GEO-E,
(62)  NAHJELA JACQUELINE NYASSA – LIT-E,HIS-E,
(63)  NCHOKEUH NAPOLEON – GEO-E,HIS-E,
(64)  PENN VALENTINE NJI – BIO-E,CHE-E,
(65)  YUMBONG ZITA TAMBI – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1142 ST. SYLVESTERS CATHOLIC COMP. COLLEGE SOP
Regist:33, Sat for 2 or More Subjects:33, Passed:23, %Passed:69.7, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  PRIMUS FONDZEYUE NUYOUF – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  LUNGLA MARIE-CLAIRIE YONGYEE – BIO-D,CHE-D,FMA-E,PMM-E,
 
Passed in 3  Subjects: 6
(1)  BUNG  GHAR DEXTER – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(2)  KUNGHE HUMPHERY BONJAM – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(3)  STEPHANIE BROWN BINLA – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(4)  ALOGE NGOE NKUMBE ARSENE – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(5)  CHIN BLANDINE KIVEN – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(6)  FUH MACLAIRE NCHANGWI – GEO-E,HIS-C,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 15
(1)  NGOLE -NGEH MASANGO – BIO-B,CHE-D,
(2)  NSATAR EPHRAIM NCHANJI – BIO-B,CHE-D,
(3)  CHIA EDWIN TEHWUI – BIO-B,CHE-E,
(4)  BAMI NORA BERINYUY – HIS-D,REL-D,
(5)  NDIPNCHOT MBUATAMBE MALCOLM – BIO-D,CHE-D,
(6)  TATA JUDE NYUYLEM – GEO-E,HIS-C,
(7)  TATA MDZEFEN GOTRAN – HIS-D,REL-D,
(8)  BONGNYANG GISELLE FONYUY – BIO-D,CHE-E,
(9)  GHAMOGHA MILDRED BONGNAVTI – BIO-E,CHE-D,
(10)  LOWEH YVONNE AKIWO – HIS-D,PHI-E,
(11)  MUSHILI ELIZABETH YIEH – BIO-E,REL-D,
(12)  RILINDIS KOYE – BIO-D,CHE-E,
(13)  CHE ERIC TAMINANG – GEO-E,HIS-E,
(14)  FONKIKA KWAJE-EY BIRNSO – GEO-E,PMS-E,
(15)  YUFENYUY JACKSON BUBA – BIO-E,GGY-E,

Centre No: 1143 SAINT PAULS BILINGUAL COMPREHENSIVE COLLEGE NKWEN
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:30, Passed:20, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  JIMA  SHILLEY  MENGUTE – ECO-E,HIS-D,LIT-C,FSN-B,PHI-E,
(2)  BINSEH  METHODIUS  SABAH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  SUMENYI  EMMANUEL  YARI – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(2)  TAFILI  NACBITTE  KELLY – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(3)  NKEMATEH   YUKERIA   ANANGWIAKA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(4)  WUMSINWIE  BELINDA  LEPNGONG – BIO-D,CHE-D,PMS-E,ICT-D,
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  AMBE DANIEL AKUMA – BIO-D,CHE-C,FSN-A,
(2)  MTCHEH  ESTHER  CHEFOIN – HIS-D,PHI-B,LIT-D,
(3)  ACHIRI   DORINDA   ANJIE – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(4)  CHAH   PETER   NGES – BIO-E,CHE-D,FSN-B,
(5)  ALIYY  AHMAD  ASHRAF – GEO-E,PMS-E,REL-C,
(6)  CHRISTEL NCHANG – FSN-C,GEO-E,PMS-E,
(7)  KONGO  CECILIA  ITOH – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(8)  NGAH   JOVANNA    LAMTENG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(9)  CHUKWU  EBUKA  RAYMOND  NWOYE – ECO-E,GEO-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 5
(1)  LONTUM   FONBO-ON   LUCY – BIO-E,FSN-A,
(2)  NGINYU DJAMILA  NGWANSHE – HIS-C,PHI-D,
(3)  NEBA  NFORBELIER  BLAISE – ECO-E,HIS-C,
(4)  NEBA  KENETH  WANZIE  KABELEH – HIS-D,REL-E,
(5)  SUH JEVIS CHEONWI – ECO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1144 GOVERNMENT HIGH SCHOOL WIDIKUM
Regist:44, Sat for 2 or More Subjects:43, Passed:17, %Passed:39.53, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  ENCHO RUTH BEKUM – ECO-E,GEO-D,PMS-C,REL-B,
(2)  NDOKO STEPHEN JUMKONDA – LIT-E,FRE-E,HIS-C,REL-C,
 
Passed in 3  Subjects: 6
(1)  TENJEI MELVIS ABOH – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(2)  TEBOH BERTINE NGOWEI – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(3)  LABA KWINTU WILFRED – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(4)  TEBAH ELSI ABAH – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(5)  MBA FRITZ ANONG – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(6)  MBE RENE – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  AWAN EVODIA DIKAM – GEO-E,HIS-C,
(2)  AWUBA DERRICK TUBUOH – FRE-D,HIS-D,
(3)  NDEH EBIT BRIAN – GEO-E,HIS-C,
(4)  NGUTI DESMOND NGUTI – GEO-E,HIS-C,
(5)  EKWENE MARBEL ACHIMPA – GEO-E,HIS-D,
(6)  TASI JENNETTE ESANG – HIS-D,REL-E,
(7)  ANAH OLIVER AMBANG – HIS-E,REL-E,
(8)  DABA JULIETTE ANWI – GEO-E,PMS-E,
(9)  EMENE FERDINAND AGAH – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1145 GOVERNMENT HIGH SCHOOL IDENAU
Regist:21, Sat for 2 or More Subjects:21, Passed:14, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  OJONG NERISIA OBEN – REL-D,PHI-E,HIS-C,LIT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  KHAN EPHRIAM NDI – HIS-C,REL-C,PHI-E,
(2)  BETANGMBEH NGALE LEONCE – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(3)  AMBANG MARCELINE MUSING – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(4)  ELOMBA FRIDA IBEKU – LIT-E,HIS-D,REL-D,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  KHAN IVO TICHA – GEO-E,HIS-B,
(2)  CLINTON NGOH ELALI – GEO-E,HIS-C,
(3)  IKOMBE MAGDALINE ODINE – HIS-C,PHI-E,
(4)  MUWE JOSHUA – HIS-D,REL-D,
(5)  LUKU FANNY CHI-IZALE – GEO-E,HIS-D,
(6)  AGNES OWEH BETA – LIT-E,HIS-E,
(7)  CHU NORA NJANG – LIT-E,HIS-E,
(8)  GANDOH SUZI BERENICE VEQUO – GEO-E,HIS-E,
(9)  MOKOM SUSAN NEH – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1147 GOVERNMENT HIGH SCHOOL TABENKEN
Regist:17, Sat for 2 or More Subjects:17, Passed:13, %Passed:76.47, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  KOR DERICK NDIKITER – ECO-D,GEO-C,HIS-C,
(2)  NDUKONG DESIRE KWIMCHEP – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  FAI GENIVIVIAN RINGYU – GEO-D,HIS-C,
(2)  KIMBI JACENTA MANGU – GEO-D,HIS-D,
(3)  CLEMENTINE BANTAH – GEO-E,HIS-D,
(4)  NCHANJI ELEXINE BONGABI – GEO-E,HIS-D,
(5)  NGANGE BRICE TAWONG – GEO-E,HIS-D,
(6)  TANTO EMINENCE BONIDA – GEO-E,HIS-D,
(7)  TARLA DIEUDONNE TARLA – GEO-E,HIS-D,
(8)  MBURLI OLIVER ALANYU – HIS-E,LIT-E,
(9)  NDAMSAH HONORINE LAMI – GEO-E,HIS-E,
(10)  NDICHO IRENE NGANDONG – GEO-E,HIS-E,
(11)  SHEY MARIE-CLAIRE NKFUNJE – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1148 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL WUM
Regist:107, Sat for 2 or More Subjects:107, Passed:61, %Passed:57.01, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 7
(1)  YUSUFU JACHARI – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  KIBANG CEDRICK ZUO-KOM – REL-C,LIT-B,ECO-E,HIS-B,PHI-C,
(3)  NDISANG EDWIN TANGWI – CHE-D,PMM-B,FMA-C,BIO-D,PHY-E,
(4)  MBUIH AISHA PENDASHI – PMM-C,BIO-E,CHE-D,FMA-D,PHY-E,
(5)  MUA BRUCE BOB – PHY-E,CHE-D,PMM-C,BIO-E,FMA-D,
(6)  NWACHAN BENADETTE ANJOH – BIO-C,CHE-D,PHY-E,PMM-E,FMA-E,
(7)  MUA WALLACE EWI – BIO-E,FMA-E,PHY-E,PMM-D,CHE-E,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  NENG ANITA ZEI – HIS-B,PHI-C,LIT-D,REL-D,
(2)  NTAM CLOVIS MUA – PHI-D,GEO-E,PMS-D,ECO-C,
(3)  ANNITA CHAM – PMS-B,GEO-E,ECO-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 21
(1)  FUH VIVIAN NYIAGHA – HIS-B,PHI-C,LIT-C,
(2)  ACHUO DIVINE NENG – CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(3)  EBUA CADINE BIH – LIT-D,PHI-C,HIS-B,
(4)  FONDANUI NADEGE NGWASHA – PHI-B,LIT-E,HIS-D,
(5)  MOHAMADOU BUHARI SAIBU – REL-D,BIO-D,CHE-C,
(6)  BOBLOU KUM AWAH – CHE-D,BIO-D,PMM-D,
(7)  BUM PASCAL JU – HIS-C,PHI-D,LIT-E,
(8)  CHE LOUIS CLAUDE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(9)  FUNG JOSEPH KANG – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(10)  KAH DAVID KENAH – GEO-E,ECO-D,HIS-C,
(11)  ANANG MARINUS FOY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(12)  LINDA EMBI – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(13)  NCHIA MISPAH ESIAH – PMS-E,GEO-E,ECO-C,
(14)  NDZE RAMENET ETIA – REL-D,GEO-E,HIS-D,
(15)  NELSON ZANG KUM – PMM-E,BIO-E,REL-C,
(16)  NGHA VIOLET EYUI – PMM-D,BIO-E,FMA-D,
(17)  AJI JULIET SIH – HIS-D,PHI-E,LIT-E,
(18)  LANG DELPHINE NNAM – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(19)  NDUNG ROSELINE NCHOU – PMS-E,ECO-D,GEO-E,
(20)  ANANG JULIETTE EZIAH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(21)  KEBEI GHONG ALIAKEZE – HIS-E,LIT-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 30
(1)  KAKE CHOBU KANGKOLO – CHE-D,BIO-C,
(2)  MUA BERTRAND NGUM – ECO-D,PMS-C,
(3)  NADEGE MBONG WUNG – LIT-D,HIS-C,
(4)  NGOH LUSHANG CARRINTON – HIS-B,PHI-E,
(5)  TANIFORM NAIRIUS PATRICK NJAH – FMA-C,PMM-D,
(6)  ACHUO MARIE MMBI – PMS-C,ECO-E,
(7)  FANG SABASTINE BENG – PHI-E,HIS-C,
(8)  GOH LINDA MBEI – LIT-E,HIS-C,
(9)  KUTA CATHERINE BESSEN – ECO-E,PMS-C,
(10)  MIH GASTON EKOM – FMA-E,PMM-C,
(11)  NGALA LAMNDE KEKE – CHE-D,BIO-D,
(12)  NGONG DELPHINE MBO – LIT-E,HIS-C,
(13)  NJUH BLAISE BERN – GEO-E,HIS-C,
(14)  TEGUM ABONG ANTIONNETTE – GEO-E,HIS-C,
(15)  USEINI NANIKA – CHE-D,BIO-D,
(16)  ABENDONG SMITH UMENJECK – REL-D,GEO-E,
(17)  ACHUO YVONNE MBONG – PMS-D,ECO-E,
(18)  AKWO JUDE EBUA – GEO-E,PMS-D,
(19)  ANANG PROMISE BIH – HIS-D,PHI-E,
(20)  EARNEST MAI BAMA – LIT-E,HIS-D,
(21)  KEDZE JULIUS FUH – HIS-E,REL-D,
(22)  KUM GWENDOLINE OWU – HIS-D,LIT-E,
(23)  KUM QUINTA INTUNG – GEO-E,HIS-D,
(24)  MUA PALVIS ACHUO – LIT-E,HIS-D,
(25)  MUA VICTOR FUNG – CHE-D,BIO-E,
(26)  NCHIA ESTHER NJEI – BIO-D,GEO-E,
(27)  CELINE EZAGHE MBUH – HIS-E,GEO-E,
(28)  EWO FUH VESTA – ECO-E,GEO-E,
(29)  KANGKOLO ADRIAN KOYELA – REL-E,HIS-E,
(30)  NCHIA BRIAN ACHUO – HIS-E,LIT-E,
 
Centre No: 1149 GOVERNMENT HIGH SCHOOL KWANG
Regist:111, Sat for 2 or More Subjects:110, Passed:70, %Passed:63.64, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 4
(1)  AWA DESMOLINE ASSAHNA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  TEYIM MULUH PILA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(3)  ANYAM ELVIS NKENG – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(4)  NKENG NEWTON – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  AWA FESTUS KHAN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(2)  KHAN NENG – BIO-B,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(3)  WANJANG DERICK NJI – BIO-B,CHE-E,PMM-D,PHY-E,
(4)  AWA CHRISTIAN TEYIM – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-D,
 
Passed in 3  Subjects: 23
(1)  AZAMAH PRECIOUS MULUH – ECO-C,GEO-C,PMS-D,
(2)  MOKOM WALTERS TENENG – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(3)  MULUHNGWI IVO PENN – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(4)  NYUNGA TENENG-ENJI NGUHMINOU – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(5)  KHAN LOUSE NGWE – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(6)  TAMECHEP EDWIN AMAAH – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(7)  CHO BLESSING WONJICK – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(8)  MBONI SENTIA SIRRI – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(9)  MULUH HYACINTH CHO – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(10)  MULUH PENN BRIAN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(11)  SHANTAL MEZOH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(12)  TALA MIRANDA AJEH – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(13)  AWA FESTUS TIZIE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(14)  KHAN CHRISTABELL FONGWI – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(15)  MEKOM GLORY LUM – ECO-E,HIS-D,REL-E,
(16)  NCHAYIM QUINTA WOJIEH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(17)  PIH MOKOM BRENDA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(18)  TASI GODSWILL ACHU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(19)  AWA ROGINE ASOBO – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(20)  FOMENKU MERVIS WONDON – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(21)  KHAN SYLVIA MENGWI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(22)  MULUH ERIC PENN – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(23)  TICHA CARESTA ANJONG – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 39
(1)  AFA-ANWIE MFOR EMMANUEL – BIO-B,CHE-D,
(2)  AZU’UH IGNATIUS ACHU – LIT-E,HIS-B,
(3)  MOKOM WILFRED – LIT-E,HIS-B,
(4)  TANGU PATIENCE NENG – BIO-C,CHE-D,
(5)  TEYIM RODRICK TICHA – BIO-C,CHE-D,
(6)  AWA KENNEDY NKENG – GEO-E,HIS-C,
(7)  AWA SYLVELINE SIRRI – BIO-E,CHE-C,
(8)  LUM KARINE – BIO-D,CHE-D,
(9)  MENGWI RUTH – BIO-C,CHE-E,
(10)  MONDI VIVIAN LUM – BIO-D,CHE-D,
(11)  MULUH DIEUDONNE CHE – GEO-E,HIS-C,
(12)  NKEMNIKEH FLORA SIRRI – LIT-E,HIS-C,
(13)  PENN SOLANGE GHANG – GEO-E,HIS-C,
(14)  RUTH FRINUE TALA – BIO-C,CHE-E,
(15)  TENENG KEREN MENGWI – BIO-C,GGY-E,
(16)  TENENG LAWRENCE KHAN – GEO-E,HIS-C,
(17)  WEPONG STEPHANIE – LIT-E,HIS-C,
(18)  ALVINE TENENG TEWAH – GEO-E,HIS-D,
(19)  ASOBO SOLANGE LUM – LIT-E,HIS-D,
(20)  ATEH EMELDA MEGHA – BIO-D,GGY-E,
(21)  AWA AMOS NCHINDA – GEO-E,HIS-D,
(22)  CALISTA MEZOH – BIO-E,CHE-D,
(23)  FRI LOVELINE – BIO-D,CHE-E,
(24)  KASPA IRINE MEGHA – GEO-E,HIS-D,
(25)  KHAN STANLEY – LIT-E,HIS-D,
(26)  MBUH RACHEAL AKOU – GEO-E,HIS-D,
(27)  NDOH BRENDA MBU’U – LIT-E,HIS-D,
(28)  NKAM MERCY NCHANG – LIT-E,HIS-D,
(29)  NKENG MACELLOUS CHO – GEO-E,HIS-D,
(30)  TITA FELICITA TIFUH – BIO-D,GGY-E,
(31)  ACHU ISABELLA MAGHA – LIT-E,HIS-E,
(32)  AGHANGU MIRABEL FRI – BIO-E,CHE-E,
(33)  AWA MERCYNTHIA MENGWI – ECO-E,GEO-E,
(34)  MBUH ANITA MEZOH – BIO-E,GGY-E,
(35)  NENG MERCY MBUH – LIT-E,HIS-E,
(36)  NGWI MARCELINE – ECO-E,GEO-E,
(37)  PENN GLORY MEZOH – LIT-E,HIS-E,
(38)  TITA DIAN MENGWI – LIT-E,HIS-E,
(39)  ZANIWO PROMISE PENN – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1150 NWA EXTERNAL
Regist:15, Sat for 2 or More Subjects:14, Passed:3, %Passed:21.43, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  MANGONG JOHN GIMITAM – BIO-C,GEO-E,
(2)  BARIYAH JOSEPHINE KWASINWI – LIT-E,HIS-D,
(3)  MEBUIN CHRISTIAN – GEO-E,HIS-D,
 
Centre No: 1151 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL ATIELA
Regist:343, Sat for 2 or More Subjects:342, Passed:245, %Passed:71.64, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 19
(1)  STANDLY NTANG NGANGSE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  AMAH JUDE FON – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(3)  MUSONGONG JUDE AMBE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(4)  NFORMI RENE NJONYU – CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-C,ICT-B,
(5)  KHAN EUGINE ASOBO – BIO-C,CHE-C,FMA-A,PMM-A,PHY-D,
(6)  NGAH FRANKLIN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(7)  JATO SHEY EMERODE – BIO-B,CHE-C,FSN-B,PMM-C,PHY-E,
(8)  LONDE ROLAND LEMLACK – BIO-C,CHE-C,FMA-A,PMM-C,PHY-E,
(9)  AZEH CLARENCE TAMUTAN – BIO-B,CHE-D,FSN-B,GGY-C,REL-E,
(10)  CHIA ETHELYN ANKIAMBOM – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(11)  GUEDIE DONGMO SEDRICK VALDES – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-B,PHY-D,
(12)  NIMAMEH RENE TAFO-OU – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(13)  FREDERICK KONGNYU – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,ICT-C,
(14)  NIXSON CHE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(15)  LIZETTE NGUM – BIO-C,CHE-C,PMM-C,PHY-E,ICT-D,
(16)  KAMARKS TOPHUBWEN CHIKELEM – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(17)  NAOMI NENE – CHE-D,BIO-B,PMM-E,PHY-E,ICT-C,
(18)  SUH CHE FRANCIS – LIT-D,FRE-D,HIS-C,REL-E,PHI-D,
(19)  PIEZUH HOLINESS – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,ICT-D,
 
Passed in 4  Subjects: 31
(1)  CHE CHRISTA BIH – BIO-A,CHE-C,GGY-B,ICT-B,
(2)  YAHKOLIAH PRISCA NJOYA – BIO-B,CHE-C,FSN-B,GGY-B,
(3)  BIAH YOLANDE CHEFI – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-B,
(4)  KEMEH LINDA KEBEL – BIO-C,CHE-B,PMM-C,ICT-C,
(5)  MOUKAM TCHOUAMENI GISLAIN JOEL – CHE-C,PMM-A,FMA-B,ICT-E,
(6)  SUIKA BLAISE KUHVINYOH – ECO-D,GEO-C,HIS-B,PHI-B,
(7)  SEKUAN MANEKENG LONYEM – BIO-D,CHE-D,PMM-C,FMA-B,
(8)  TONGWA TANYIKEH FOGAP – LIT-B,FRE-C,HIS-D,ICT-D,
(9)  WIHNEALEY MILDRED NYINGCHO – BIO-C,CHE-D,FSN-C,GGY-C,
(10)  KENFACK JEAN CALVIN – BIO-E,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(11)  NKEFOR NGOPANG – CHE-C,PMM-E,PHY-D,ICT-B,
(12)  TAFUF BLASIUS – ECO-C,GEO-D,PMS-D,ICT-C,
(13)  BOYENE CLIFFORD NGU – LIT-C,FRE-D,HIS-D,ICT-D,
(14)  DZELAMONYUY NELSON JOLAND – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(15)  NGWAMENDA HAPPINESS FRINWIE – LIT-E,HIS-B,REL-D,ICT-D,
(16)  WAMEI DIVINE CHEMKA – ECO-E,GEO-C,HIS-B,PHI-E,
(17)  AKWUSIMBOM VERA – BIO-C,CHE-E,PMM-E,ICT-C,
(18)  BETILDA DOHBIR – BIO-D,CHE-D,FSN-C,PMM-E,
(19)  KUGHONG REUBEN CHIA – BIO-C,CHE-E,PMM-C,PHY-E,
(20)  NGEH CHIFU TERENCE – ECO-E,GEO-C,PHI-D,ICT-D,
(21)  CHUI PETRA KIENYIY – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(22)  FUNG LIVIRENE LUMYOH – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(23)  NGWA CATHERINE BI – BIO-C,CHE-D,GGY-E,ICT-E,
(24)  FOBAH YIMNAI GERADE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,ICT-C,
(25)  NEBA EMMANUEL NDIANGANG – BIO-D,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(26)  NFOR ROOSEVELT NCHANG – CHE-D,PMM-E,PHY-E,ICT-D,
(27)  ALUV MARLICE NINDUM – ECO-D,GEO-E,PMS-E,REL-E,
(28)  MUGHAIN SETH TOBAH – BIO-E,CHE-E,FSN-D,PMM-E,
(29)  NDIPINKAM EUGENE PENN – BIO-E,CHE-E,PMM-E,ICT-D,
(30)  NEBA EDWIN SHU – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-D,
(31)  SULIY JOAN WIRNKAR – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 96
(1)  CHINJUA PAULINE – BIO-B,CHE-C,GGY-B,
(2)  FONTEM BENJAMIN NEMBUANYI – ECO-C,GEO-A,ICT-C,
(3)  DOHMATOB PRISCA – LIT-C,FRE-A,HIS-E,
(4)  NGIRKEM EUNICE – BIO-C,FSN-B,GGY-D,
(5)  NGONGNANG LAWRENCE CHEFOR – CHE-C,PMM-B,PHY-D,
(6)  NGUM REGINA – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(7)  AKONGWE TAMINANG KEVIN – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(8)  FONKENG BRUNO SAIDOU – BIO-C,CHE-D,PMM-C,
(9)  JAMES AKWO – PMS-E,BIO-B,CHE-C,
(10)  KINYUY ROSSETTE – BIO-D,CHE-D,FSN-B,
(11)  MELO CANDIDA NGELAH – LIT-E,HIS-C,PHI-B,
(12)  MOFOR BLESSING MENGENTAW – ECO-E,HIS-C,PHI-B,
(13)  MOKUBE JULIETA LOKENYIE – LIT-B,FRE-C,HIS-E,
(14)  MUSOH JOYCELINE – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(15)  ABUBAKAR AHMADOU – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(16)  AGBOR CHRISTIAN ENOW – CHE-D,BIO-D,GGY-C,
(17)  AYANG MARTHA MANGA – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(18)  BRONHILDA KINYUY – BIO-C,CHE-E,GGY-C,
(19)  CHE DIEUDONE KAM – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(20)  FON MARIA ENEWEI – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(21)  LONGLA YVETTE AFOHNJEM – LIT-D,FRE-C,HIS-D,
(22)  NDI CLARIS JIEKEH – BIO-B,CHE-D,PHY-E,
(23)  NERIAN BONGFEN – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(24)  NGUM BELTHER NGON – FSN-C,GEO-E,HIS-C,
(25)  NORA LIMBI – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(26)  TAMAKEM MARTIN KEDJU – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(27)  TINSINLA GETRUDE – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(28)  YAKUM KELLY NDOMBOW – BIO-C,CHE-E,FSN-C,
(29)  BIH MALVIS TAMNJONG – BIO-E,CHE-D,FSN-C,
(30)  CHRISTABEL CHEAH – CHE-E,BIO-D,GGY-C,
(31)  DOTA KINGSLEY TIKU – BIO-E,CHE-D,FSN-C,
(32)  EBULE PERIKAA COLLINS JORH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(33)  JAFF NOELA BERI – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(34)  LENJO VALERY LENJO – CHE-D,PMS-E,ICT-C,
(35)  NAOMI NJO-NFON NEMTAT – BIO-C,CHE-D,ICT-E,
(36)  NGUEUPOUME BARBARA – LIT-C,FRE-E,HIS-D,
(37)  NGWA CHALOT ENGONWEI – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(38)  NGWAYI JOEL TANTO – ECO-E,GEO-E,ICT-B,
(39)  SAMGWA QUINTINE NJANKA – GEO-E,PMS-D,PHI-C,
(40)  SUIKA JENET NYUYKIGHAN – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(41)  TAMBOLI MERELINE – FSN-C,GEO-E,HIS-D,
(42)  TANWIE HENRIETA NGEFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(43)  WUMSINWI SHELLA NGONSO – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(44)  ACHU RENE TARBUFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(45)  ASOBOCHIA ALPHONSE TENDONGE – BIO-E,CHE-D,FSN-D,
(46)  AYAFOR JUDCY NGWEPEKEM – BIO-C,CHE-E,ICT-E,
(47)  BIH MILDRED AWAMBENG – CHE-D,BIO-D,GGY-E,
(48)  BONGAM FONYUY CATHERINE – GEO-E,HIS-E,ICT-C,
(49)  FAI CHRISTABEL NYINDUM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(50)  FUH NADEGE NCHANG – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(51)  KALISTA BERI BONGLAM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(52)  KHAN PASCALINE TENWA – LIT-D,FRE-D,HIS-E,
(53)  MBOGHO DIVINE PEPANDRE – GEO-E,PMS-D,ICT-D,
(54)  NGOGANG KAMNGANG PUJOL WILFRED – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(55)  NGU ANTHONY NGANGMI – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(56)  NGUNJOH BRUNO – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(57)  SHU MOSINA NCHANGNWIE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(58)  TANWIE JEVAS NDONWIE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(59)  TIEGWAIH MAMBEPOH KARLET – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(60)  TOH MELVIS ANEMBOM – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(61)  UNJI ANNABLE YIWU – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(62)  VEFEMEH BLESSING VENYIEH – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(63)  VIGINI NECHE AMBE – BIO-D,FSN-D,GGY-E,
(64)  WORMO KETTY LIMNYUY – FSN-E,GEO-E,HIS-C,
(65)  ACHAKLEKE PAULINA LEGEJU – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(66)  AGBOR EMILIA NGUNYI – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(67)  AYEAH TAH ROLAND – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(68)  BONGAM ANASTASIA KIILA – LIT-E,HIS-E,ICT-D,
(69)  EMMANUEL MBAH – BIO-E,CHE-E,ICT-D,
(70)  FOZAO LOVERT – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(71)  KANIGHA LESLIE NKWAIN – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(72)  KEMING ERASMUS CHUNG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(73)  KENFACK ELIE RODRIGUE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(74)  LON JULLETE BIHNYUY – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(75)  MOHNING STEPHANY NYALUM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(76)  NFON COLLINS KWI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(77)  NGANG CALEB AMBE – CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(78)  NGNIWOR GILDAS FLORENT – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(79)  NGUFOR ANTOINETTE AFIANWIE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(80)  NKWIYIR MARINA MUNGFUB – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(81)  QUEENTA TADOU AKAM – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(82)  RACHEL FUMENJEH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(83)  SAH CALISTA NGUM – BIO-E,FSN-E,GGY-D,
(84)  TANEKING POUWO STAEL BRICE – CHE-D,PHY-E,PMM-E,
(85)  VISHUNGEH GOODNESS VILUH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(86)  YEEIKA DESMUND KONGNYUY – GEO-E,HIS-E,ICT-D,
(87)  ZEKAM FOUNGUE DIANE – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(88)  JUMFONGAI MARZELINE NTENDA – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(89)  KINFIE YVONNE NKILO – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(90)  MAKUEP RIANATOU FIFIEN – ECO-E,FSN-E,HIS-E,
(91)  NADES NDI – FSN-E,GEO-E,HIS-E,
(92)  NDIFOR SONITA LEM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(93)  NGU ALEX MABOH – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(94)  NGWA EUNICE BUJANEH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(95)  NKAM DIVINE FAVOUR MOKOM – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(96)  TATA FRANKLIN TANTO – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 99
(1)  JICK YANG RAYMOND DILAND – ECO-D,HIS-B,
(2)  SIRRI BRANDA – GEO-D,HIS-B,
(3)  SUILARU CHRISTABELLE SIKEM – LIT-C,HIS-C,
(4)  AISHATU MUSA – GEO-D,HIS-C,
(5)  AWAH PAMELA TANWIE – GEO-E,HIS-B,
(6)  CHE BRUNO KOTEH – BIO-C,CHE-D,
(7)  CHENWI LINDA BISI – BIO-D,GGY-C,
(8)  KILESEN SOLANGE BIY – GEO-E,HIS-B,
(9)  LINYEH PRISCA SWUNSEH – LIT-D,HIS-C,
(10)  MEKUTY BERYL EBU – LIT-C,HIS-D,
(11)  NEBA MERCY BIH – GEO-E,HIS-B,
(12)  NGEFOR AZEH LUCY – LIT-C,HIS-D,
(13)  ALEMOH CLAUDINE ABIFEMBIH – BIO-E,FSN-C,
(14)  CHIN DELORUS FENNIBEEH – CHE-E,GGY-C,
(15)  JOYNELLY SEBO NGALA – LIT-E,HIS-C,
(16)  LEVAH MELFORT LEKUNSEH – GEO-E,HIS-C,
(17)  MBUH CIVILINE YONG – LIT-D,HIS-D,
(18)  NGAHBUE GILLIAN ANGUH – LIT-E,HIS-C,
(19)  NJAH YVONNE FRINWIE – HIS-C,PHI-E,
(20)  NWUFOR MABEL NGEMEYI – GEO-E,HIS-C,
(21)  SHIWOH SYLVAIN FERTYU – GEO-E,HIS-C,
(22)  SUH FUNWIE PAUL VINCENT – FSN-D,HIS-D,
(23)  TANKFU ERNEST NGAYI – LIT-E,HIS-C,
(24)  TONGWA CARIE – FSN-D,HIS-D,
(25)  TSOBETIAH DESIRE ZAOKANG – GEO-E,HIS-C,
(26)  WAMBENG PERSEVERANCE KENEH – GEO-E,HIS-C,
(27)  WANWIRDZEJEI MACTHILDE AKEHNI – LIT-D,HIS-D,
(28)  AJINGNI WILFRED FUHNWI – GEO-E,HIS-D,
(29)  ARREY NOELA OJONG – HIS-D,REL-E,
(30)  BEKINDAKA ELIZABETH ETEI – BIO-E,CHE-D,
(31)  BRONHILDA AZINGWI NTUNG – GEO-E,HIS-D,
(32)  CHINDO JOSEPHER MAFINE – LIT-E,HIS-D,
(33)  CYPRAIN NGAH TEM – BIO-E,CHE-D,
(34)  DINKA MARK KONGNSO – BIO-D,CHE-E,
(35)  DORINE LERNYA – BIO-E,ICT-D,
(36)  EVERT FOYENKA – BIO-D,CHE-E,
(37)  FUH ALBERTINE MANAKAH – HIS-D,PHI-E,
(38)  LEKU NEMBO THEOPHILUS – GEO-E,HIS-D,
(39)  MAFOU HUBERT – GEO-E,HIS-D,
(40)  MANGEH ZULIATU KIKI – BIO-E,GGY-D,
(41)  MANYO EDGAR MANYO – BIO-E,CHE-D,
(42)  MARY MAGDALENE GHAKANYUY – CHE-D,PMM-E,
(43)  MBACHAN ELVIS ENYONG – LIT-E,HIS-D,
(44)  MBENG CLARISSE AABEN – HIS-D,LIT-E,
(45)  MEBOUINZ M’ANYENG FRANCK DOUGLAS – BIO-D,ICT-E,
(46)  MUMA ERIC SAMA – GEO-E,HIS-D,
(47)  NANGUNDA RINA MAKUMBA NCHANG – GEO-E,HIS-D,
(48)  NDICHIA DARYL MBINCHO – HIS-D,ICT-E,
(49)  NDISHOMBUAYINA LILIAN LENGNUI – ECO-E,GEO-D,
(50)  NDIYUN IVOLINE BOJIMYI – HIS-D,PHI-E,
(51)  NEBA MIKAEL ATOH – GEO-E,HIS-D,
(52)  NGWANG RANSOME MUPBAH – BIO-E,GGY-D,
(53)  NKASAI ROSE KINTOH – HIS-D,GEO-E,
(54)  NKEMSI ROSCALINE NAMAM – GEO-D,PMS-E,
(55)  NKWAIN GWENDOLINE NENTOH – FSN-D,GEO-E,
(56)  NUTOTO OTTO-KIA TEDDY – GEO-E,HIS-D,
(57)  PRUDENCE BIH NGANG – LIT-E,HIS-D,
(58)  SAMA AMABEL NEHMI – GEO-E,HIS-D,
(59)  SAMGWA JULIUS – GEO-E,HIS-D,
(60)  SELATCHI FOGANG SERAPHINE – LIT-E,HIS-D,
(61)  SOLANGE KINYUY – LIT-E,HIS-D,
(62)  TANTACHOP BENEZER ATOH – GEO-E,PMS-D,
(63)  TCHOUALA MELANIE – BIO-D,PMM-E,
(64)  WANKI IVOLINE NGWEN – GEO-E,HIS-D,
(65)  WARA NICOLINE NGEGHA – GEO-E,HIS-D,
(66)  YENGO BERYL NEYAH – LIT-D,FRE-E,
(67)  AGHOHGAH JOCELYN TOH – FRE-E,HIS-E,
(68)  ASAAH IVREE ASZHEE – GEO-E,HIS-E,
(69)  ASONGWE LINDA NGEWUNG – ECO-E,HIS-E,
(70)  ATIANJOH GENEVIVE ANEINEG – LIT-E,HIS-E,
(71)  BIN ELIZABETH KWAM – GEO-E,HIS-E,
(72)  BOUNG LOVELINE ILOVEOUE – GEO-E,HIS-E,
(73)  CHIFU EDWAN MUYER – LIT-E,HIS-E,
(74)  EMMACULATE NGUFONG – GEO-E,HIS-E,
(75)  ENI YONTA SYLVIA – ECO-E,GEO-E,
(76)  FOMUJANG MARILYN NYOH – GEO-E,HIS-E,
(77)  FOTSOLAH PRINCELY ESINWOH – FSN-E,GGY-E,
(78)  GRACE NGEMINYI AZEH – GEO-E,HIS-E,
(79)  JABOSUNG EVERT FOMUNUNG – LIT-E,HIS-E,
(80)  KUNGHE DORIS GHANYU – BIO-E,PMM-E,
(81)  LONGLA NICOLINE HANLA – LIT-E,HIS-E,
(82)  LUM MIREL – LIT-E,HIS-E,
(83)  MBILANDONG EMELDA TAMILO – ECO-E,GEO-E,
(84)  MUCHO PRISCA KOLTI – GEO-E,HIS-E,
(85)  NANCY BONJAP – GEO-E,PMS-E,
(86)  NGUM CLARISSE NGU – LIT-E,HIS-E,
(87)  NICOLINE NIM – LIT-E,HIS-E,
(88)  NING BLAISE AZEUNI – GEO-E,PMS-E,
(89)  NSAIDZEKA MARIE-THERESE WIRYENKWVEA – LIT-E,HIS-E,
(90)  SAHFUA MARIAMA KUKANG – GEO-E,HIS-E,
(91)  SUH BENEDICT NDONWIE – GEO-E,HIS-E,
(92)  TANGWA ODILIA MAFON – BIO-E,CHE-E,
(93)  TSIBI TSE CLARENCE HILIS – FSN-E,HIS-E,
(94)  VEMOMSE HANS – BIO-E,CHE-E,
(95)  YANG RENE BONG – GEO-E,HIS-E,
(96)  YEKUM ANE IHIMS – ECO-E,GEO-E,
(97)  YUNIWO SHESHE ODETTE – LIT-E,HIS-E,
(98)  YVETTE NGEMENANG AKOSUNG – GEO-E,HIS-E,
(99)  ZOH ADELINE – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1152 GOVERMENT HIGH SCHOOL ANDEK – NGIE
Regist:7, Sat for 2 or More Subjects:7, Passed:6, %Passed:85.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 6
(1)  AWUM SINTIA ACHEBA – LIT-E,HIS-C,
(2)  ABIDAMBE BLESSED UJIAKUM – LIT-E,HIS-D,
(3)  APAKWI  SENTISH  KYENG – LIT-E,HIS-D,
(4)  AZOBOM RENE ENEIGHO – GEO-E,HIS-D,
(5)  EDANGATOU DONAT EDONEK – GEO-E,HIS-D,
(6)  UMENEI LAVIS – HIS-D,GEO-E,
 
Centre No: 1154 BAPTIST HIGH SCHOOL NDOP
Regist:58, Sat for 2 or More Subjects:58, Passed:39, %Passed:67.24, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  KIMBI BARREY YOUNGWA – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-A,PHY-D,
(2)  LEINCHU NONGHO – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  PRINCESS CHAFAH BINTA FOUNYUI – ECO-E,GEO-C,HIS-C,REL-B,
(2)  PEMWOYA VERA GHELA – LIT-C,FRE-D,HIS-B,PHI-E,
(3)  MONGEH FULEH SONJONG – BIO-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  NEHEMIAH NQUANYUI NDIKARMBAT – BIO-C,CHE-D,REL-A,
(2)  AYUK BONAVANTUE ESOKA – ECO-E,HIS-C,REL-C,
(3)  DIOH DESMOND NDEWA – BIO-D,GEO-E,REL-B,
(4)  KWE KENEDY BAMO – HIS-C,REL-C,PHI-E,
(5)  LEVIS NYONUIPE – BIO-D,CHE-E,REL-B,
(6)  NDIMUNGIANG PROSPERE PEUKIAKA – BIO-E,GEO-E,REL-A,
(7)  NGANG JAMIE NJI – BIO-D,PMM-E,REL-B,
(8)  CHE JESSIE GAHBIEH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  CHIAMBAH REMEDY BINENG – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(10)  TOMEYEH LIZETTE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(11)  TUMFEYIN EKEI KENG – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  AYONG DAMARIS IYAWASE – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(13)  SHANDINI NYOH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(14)  ASEH KELLY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(15)  NDZI FONDZENYUI – BIO-D,GEO-E,PHI-E,
(16)  KASSINGONG GLORY NWIYOH – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 18
(1)  EYONG TABI GABRIEL – HIS-B,REL-B,
(2)  KONANG FOSSA KURT – FRE-C,HIS-D,
(3)  MBIMA REANHALE NKENG – LIT-E,HIS-B,
(4)  MBONG BECKY NGANJI – HIS-C,PHI-D,
(5)  MISORI ISABEL NDUETA – LIT-E,HIS-B,
(6)  RELINDIS WOUKANYI – BIO-C,CHE-D,
(7)  ANNETTE MFIKELA ABAMUKONG – BIO-D,CHE-D,
(8)  NJI JACKSON FONLON NGWA TANIFORM – LIT-E,HIS-C,
(9)  TETEH PALATE NCHALI – GEO-E,HIS-C,
(10)  MBUNWE ROLAND ADAMU – BIO-D,GEO-E,
(11)  MEMBO BEKOUTOU MARGUERITE – FRE-E,HIS-D,
(12)  NGOINJANG MILDRED AKIA – GEO-E,HIS-D,
(13)  NYUINDEBE MEME CARIS – HIS-D,PHI-E,
(14)  YONGWA DAISY NGUPIE – LIT-E,HIS-D,
(15)  DINGHA TERENCE DINGKAH – PMM-E,FMA-E,
(16)  LUCHA TITUS KINYIH GHUGHU – PMM-E,PHY-E,
(17)  NGUM MILDRED AMBE – BIO-E,FMA-E,
(18)  NOMBOH QUENTIN BOONEKEH – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1155 BIG MANKON EXTERNAL
Regist:117, Sat for 2 or More Subjects:112, Passed:37, %Passed:33.04, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  AKEMNCHE DONADONIC NKAMBI – LIT-C,FRE-C,HIS-B,
(2)  KENG GRACE TAYONG – LIT-D,FRE-C,HIS-D,
(3)  TASHA MANTO JUDITH – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(4)  BACHE CLAUDINE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(5)  NGWESE AARON ASUQUO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(6)  NKONDE GISELE NDOBE – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(7)  ANYU LUM VIVIAN – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(8)  ETOH- ANZAH GEORGE IGHATOR – FRE-E,HIS-D,REL-E,
(9)  MUNGU LAURENTINE BIH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 28
(1)  NDE CANISIUS NJUMBE – GEO-D,HIS-B,
(2)  ASHU ASHU CLOVIS – GEO-E,HIS-B,
(3)  ROUHIYYEH SALIMA TANG KAMSANG – BIO-D,CHE-C,
(4)  ASOH CERRIC NJIMBERE – HIS-C,REL-E,
(5)  ATANGA RUDDY BIH – LIT-E,HIS-C,
(6)  BAWE CHANTAL MAYUH – LIT-E,HIS-C,
(7)  FOMBEN BRIAN FON – GEO-E,HIS-C,
(8)  NEBA JOEL PEKINS – GEO-E,HIS-C,
(9)  NOUTONG TCHOFFO YANNICK – BIO-C,CHE-E,
(10)  NSUH COMFORT BERRY – BIO-D,CHE-D,
(11)  WONGEH BERTILIE NDZETIRLA – LIT-E,HIS-C,
(12)  AZINWI LARRYHANS – LIT-E,HIS-D,
(13)  BIYA LEWIS CHE – LIT-E,HIS-D,
(14)  EJUH TATIANA BIH – HIS-D,PHI-E,
(15)  MAXIMILLIAN MBANGA MANKA – GEO-E,HIS-D,
(16)  NTSANG GRACE CHE – LIT-E,HIS-D,
(17)  PREDENCIA BOKENFON – GEO-E,HIS-D,
(18)  SUH LESLIE CHE – GEO-E,HIS-D,
(19)  ARNOLD NJOYA KIMBI – GEO-E,HIS-E,
(20)  BUESI SHALOTTE FUH – BIO-E,CHE-E,
(21)  EJA ELSIE ABBI – GEO-E,HIS-E,
(22)  FONDEM MIRANDA ANYI – LIT-E,HIS-E,
(23)  HALIMA SADIA AMADOU – GEO-E,HIS-E,
(24)  JIKPU ELENOR WIYSHALANYUY – LIT-E,HIS-E,
(25)  KETI FENG MILDRED – GEO-E,PMS-E,
(26)  LUM NGWA CLARISSE – GEO-E,HIS-E,
(27)  MULUH MABEL PENNET – BIO-E,CHE-E,
(28)  TAKWA DERICK LAMBIV – ECO-E,REL-E,
 
Centre No: 1156 ATUAKOM EXTERNAL
Regist:120, Sat for 2 or More Subjects:113, Passed:38, %Passed:33.63, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  MBOH MAMA NGWINGMBAH – ECO-C,GEO-D,PMS-E,REL-C,
(2)  MBINDA REYMOND ANOOMBA – BIO-C,CHE-E,PMM-C,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 6
(1)  ANYE SOLOMON FORTEH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(2)  DINGA CASSIUS NDASI – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(3)  NTUTIN DERRICK NYUYSHU – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(4)  AWAH COMFORT MANKA – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(5)  SIRI ROSITAR FRU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(6)  YONKEU KEMAYOU ROMEO – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 30
(1)  AKWA MIRABEL DOCTA – FRE-D,HIS-B,
(2)  FONGUH SYLVIA NDUNGBOWO – GEO-C,HIS-C,
(3)  ADU RITA AWAN – FRE-C,HIS-D,
(4)  NJIMI NJEUPA JEAN CLAUDE – FRE-C,PMS-D,
(5)  SOP GLIATH KIMBERG – GEO-E,HIS-B,
(6)  CHIFU PATIENCE MUSAH – ECO-E,HIS-C,
(7)  IRINE NAHJELA FONCHAM – LIT-D,HIS-D,
(8)  NDUM ELERNO NSANG – LIT-E,HIS-C,
(9)  NGANG RACHEAL KIEN – LIT-D,HIS-D,
(10)  CHETU DOROTHY ASOBO – LIT-E,HIS-D,
(11)  ERIC AMBIACHU – GEO-E,HIS-D,
(12)  EWANOGE NKWELLE LESLLY – GEO-E,HIS-D,
(13)  NCHI ETIENNE KEMOH – GEO-E,HIS-D,
(14)  NGUM EMMANUEL CHE – GEO-E,HIS-D,
(15)  SUNYIN LUCIA NKAPSAH – GEO-E,HIS-D,
(16)  TATAH THERESIA WIYSANYUY – GEO-E,HIS-D,
(17)  THOMAS NGU KISOB – GEO-E,REL-D,
(18)  ACHENYEN PHILCOSE NGOH – GEO-E,HIS-E,
(19)  ANYAM LOUISA MENGWI – GEO-E,PHI-E,
(20)  CHICHI SIDONIE AKWA – LIT-E,HIS-E,
(21)  FIEMOH JACOB KWEKONG – GEO-E,HIS-E,
(22)  FONYUY AKO BAIYEE – GEO-E,HIS-E,
(23)  MONJU APOLLONIA MOKOKI – LIT-E,HIS-E,
(24)  NCHE ELIZABETH NANGAH – LIT-E,HIS-E,
(25)  NCHINDA GRACE NJANJU – LIT-E,HIS-E,
(26)  NDA JERADINE ENIH – GEO-E,HIS-E,
(27)  NDANGUM GEORGE CHE – GEO-E,HIS-E,
(28)  NDIBECK TELESON TIFUH – ECO-E,GEO-E,
(29)  TENING QUINDOLINE SHURI – ECO-E,HIS-E,
(30)  YVONNE ABAABA ABIEDU – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1157 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MBIAME
Regist:21, Sat for 2 or More Subjects:20, Passed:14, %Passed:70, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 8
(1)  KIBANYA KIZITO MBIAME – GEO-E,HIS-B,ECO-C,
(2)  KWAHNYUY NEVES – LIT-E,ECO-E,HIS-B,
(3)  NYINSHAAH FIDELIX NSAIDZEDZEE – HIS-B,PHI-E,LIT-E,
(4)  LENJO SAMUEL LONTUM – HIS-C,ECO-E,GEO-E,
(5)  NDZENYUY BETUS ATONGADZEM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(6)  VERNYUY JESSICA – PHI-D,LIT-E,HIS-D,
(7)  MBINKAR RELINDIS KUNI – LIT-E,PHI-E,HIS-D,
(8)  NSAISHEHVEN  CAROLINE – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 6
(1)  KONGNYUY BLAISE YANGEH – HIS-B,GEO-E,
(2)  NYUYDZESI ROMANUS NYUYSHUNI – HIS-B,GEO-E,
(3)  SHIYNTUM ETIENE NYUYWIYGHA’VEN – HIS-C,PHI-E,
(4)  BONGLA EMMANUELA – GEO-E,HIS-D,
(5)  NTEH ANNABERLY DIYLA – PHI-E,HIS-D,
(6)  MBIAME CYNTHIA VERGIRKA – PHI-E,HIS-E,
 
Centre No: 1159 NKWEN EXTERNAL
Regist:413, Sat for 2 or More Subjects:380, Passed:154, %Passed:40.53, Sanctioned:3
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 6
(1)  FRU  AZEH – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(2)  YEYUNG NGWANGONG YAUNWI – LIT-C,HIS-C,REL-E,PHI-C,
(3)  MKIA  THIERRY  KONGNYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-D,
(4)  EKWOGE FRANK JOEL EKWOGE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,ICT-D,
(5)  NGO NGIMBOUS SOPHIE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,REL-E,
(6)  ASAAH-NGU  MANGWI  MIRABEL – LIT-E,FRE-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 45
(1)  BABANGIDA  SEIDOU   NJOYA – ECO-C,LIT-B,HIS-B,
(2)  NJINJU WISDOM   CHE – BIO-C,CHE-D,FSN-A,
(3)  ASHUNYA  MIRIAM  BATUO – ECO-C,GEO-D,PHI-B,
(4)  MATSIAGAH   ROBERT   KENDOH – HIS-B,ECO-B,GEO-E,
(5)  NFOR FRANKLINE NGANGEH – LIT-C,FRE-C,HIS-C,
(6)  TANTOH  EMMANUELLA   NGWINGEH – BIO-E,PMM-B,FMA-B,
(7)  GELAM   ANNA    NGWENGWIM – LIT-D,FSN-B,HIS-D,
(8)  TAKEM  GLORY  WEZIH – CHE-D,PMM-C,FMA-C,
(9)  AKON GWAD TINDONG – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(10)  ANKIAMBOM JUDE CHIA – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(11)  BONGAJUM  PAVELLE  NTANDZENYUY – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(12)  FRIDO MANKAH NWENTI – ECO-E,GEO-C,HIS-C,
(13)  AZEH   INNOCENT   FORCHINGONG – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(14)  GUENA HAINGME MIDRELLE NANCY – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(15)  LIZETTE  MASOH  FONDEH – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(16)  MANI EMMANUEL BOHNEGHI – ECO-E,HIS-C,REL-D,
(17)  NJOUBI   ESTHER   ANZER – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(18)  NKOLAKA MELVIS NOJANG – LIT-D,HIS-C,REL-E,
(19)  TANTAN JOHN PARAMUS NYUYKONGVER – ECO-E,GEO-E,REL-B,
(20)  VERBE YVONNE KIVEN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(21)  BEZIA  WINIFRED   KUFOIN – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(22)  DIFFO  DOUMTSOP  BEATRICE – FRE-D,GEO-E,PMS-D,
(23)  DIVIAN M’NKEH JOKWI – FSN-D,GEO-E,HIS-D,
(24)  METUGE IRENE  NTUBE – GEO-E,PMS-D,REL-D,
(25)  NASHIPU   SA – ADAT – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(26)  NDASI  PASCALINE   ANDIN – LIT-E,FSN-D,HIS-D,
(27)  SABAH JUSTINA SEGTEMGHA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(28)  TAH  PRINCEWILL FAHBEL – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(29)  TOH  PASCAL  DJORGBE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(30)  VERA  NJIEH  NGWOH – BIO-C,GEO-E,REL-E,
(31)  ADE LESLIE TAMUFOR – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(32)  BINUE NDIFOR PRISCA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(33)  GNOUKAPASIR  CHRISTINE   FOUODJI – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(34)  KIVEN   NGAM   ODETTE – LIT-E,FSN-D,HIS-E,
(35)  MATENE ANNIE CHANCELLE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(36)  MBIYFON  EMILE   WIYBILA – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(37)  MERCY  MUBAH  YUNIWO – LIT-E,FSN-E,HIS-D,
(38)  NCHUNKA JOSIANE NGWEMETAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(39)  VENNESSA  RIIHTREH  NDIFOR – LIT-E,FSN-E,HIS-D,
(40)  YUFENYUY- JOSEPH MUKASA BVERANG JR. – ECO-D,GEO-E,REL-E,
(41)  AWA   EDISON   TENENG – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(42)  FOMBALANG    CLEMENTINE    NCHANGNUI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(43)  KEAFON PEDOUM EMILIENNE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(44)  TAKANG   EBANGHA    MARTHA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(45)  YENGO MARIECLARE CHIEH – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 103
(1)  BELLAGWA CHRISTIAN NDABENWA – GEO-D,HIS-B,
(2)  CHUMYEN  DEBORA  GELAM – BIO-D,FSN-B,
(3)  KIZITO  NTAH  SHAMBO – GEO-D,HIS-B,
(4)  NCHE  GILBERT ASAAH – ECO-C,GEO-C,
(5)  NWUDZET LAWRENCE NGALLA – GEO-D,HIS-B,
(6)  BA  EDMOND NDU – LIT-D,HIS-C,
(7)  CHE ELVIS AKONGNWI – GEO-E,HIS-B,
(8)  NDOH NEVILLE – HIS-E,REL-B,
(9)  NJUNGBA   JUSTINE    IBEMSI – HIS-D,REL-C,
(10)  NKWENTI   CLAUDETTE  NGEFOR – ECO-E,FSN-B,
(11)  NKWENTI BERTRAND TANUE – HIS-C,PHI-D,
(12)  SAMSON NKWENTIE TANKEH – GEO-D,HIS-C,
(13)  SHU STELLA BIHNWI – HIS-D,REL-C,
(14)  TAKU ROBENSON  CHO – GEO-E,HIS-B,
(15)  VUMESIGAH  ANITA – GEO-E,HIS-B,
(16)  YUENDA LEINYUY YVETTE NENE – GEO-E,HIS-B,
(17)  AFUNDANG YUMETOH MARY ANN – HIS-E,REL-C,
(18)  AKOA  ANTHONY   ANYA – LIT-E,HIS-C,
(19)  AMIDOU   DORINE – LIT-E,HIS-C,
(20)  BAIJONG MARY    MOM – HIS-D,REL-D,
(21)  CHRISTIANCIA AKUMBOM – LIT-E,HIS-C,
(22)  CLOUVIS  NDONWIE – GEO-D,HIS-D,
(23)  DOROTHY   NGELOH    TITA – HIS-C,PHI-E,
(24)  DUBOYEN   CYNTHIA – GEO-E,HIS-C,
(25)  EWANG  YVETTE  NGONGE – FSN-C,GEO-E,
(26)  FORBASSO  TEZENKU  ALAIN – BIO-E,GGY-C,
(27)  KIALI DORIS – GEO-E,HIS-C,
(28)  KILOH  LYNE  NTOSHI – LIT-E,HIS-C,
(29)  KUHBI MARIE MOLUH – HIS-C,PHI-E,
(30)  LEYEM  TCHOFFO  SIRRIS – FRE-C,HIS-E,
(31)  MAABO DAMIAN AFUNGCHWI – LIT-D,HIS-D,
(32)  MAKA BERTINE – LIT-E,HIS-C,
(33)  MBIYDZENYUY   FONDZENSO  VIBAN – GEO-D,HIS-D,
(34)  MOFOR ROMINICK ACHA – GEO-E,HIS-C,
(35)  NATARI   RAHIMATOU – GEO-E,HIS-C,
(36)  NFORMI LILIAN LIMBIH – GEO-E,HIS-C,
(37)  NORRA GWANULLA BASUNG – HIS-E,REL-C,
(38)  TAMBI EMMACULATE NGU – GEO-E,HIS-C,
(39)  TEBA   SHALLOT  NANYI – GEO-E,HIS-C,
(40)  TEHNYANG ELSIE MAGHO – GEO-E,HIS-C,
(41)  TIENGWIA CONSTANTINE PECHANGWE – LIT-E,HIS-C,
(42)  WIRBA MARYSTELLA BANINLA – GEO-E,HIS-C,
(43)  ACHIDI  BLAISE-BILLION  NGU – BIO-E,ICT-D,
(44)  AKWANI  RELINDIS  SUH – GEO-E,HIS-D,
(45)  AYAMENDE  JOEL  FON – GEO-E,HIS-D,
(46)  BIBI   EDITH   FENG – GEO-E,HIS-D,
(47)  CHONGWE  CAROLYNE  NGEMEWAH – GEO-E,HIS-D,
(48)  FLORENCE BIH ASOBO – LIT-E,HIS-D,
(49)  FOPA MARIDO AWUBANG – GEO-E,HIS-D,
(50)  FORKA JANICE NAZE – LIT-E,HIS-D,
(51)  FRINWIE   JOY   NJIMOUN – LIT-E,HIS-D,
(52)  FRU  RIGOBERT  NDE – GEO-E,HIS-D,
(53)  FUNWIE DEMEZA MANKA’A – LIT-E,HIS-D,
(54)  GILBERT   AWAMBENG – GEO-E,HIS-D,
(55)  GINJEH   KAKE  SERAPHINE – GEO-E,HIS-D,
(56)  GLADYS    NCHU – ECO-D,GEO-E,
(57)  GWENDOLINE  KWEYIT  GAH  GWANYIN – GEO-E,HIS-D,
(58)  KINKOH  COMFORT  NYAISE – GEO-E,HIS-D,
(59)  KINYUY  SOLANGE – GEO-E,HIS-D,
(60)  LAMFU   BLANDINE    BENJIKA – GEO-E,HIS-D,
(61)  LINDA  MUNGE  NTUME – GEO-E,HIS-D,
(62)  MANJEH  FANG  THIERRY – BIO-D,CHE-E,
(63)  MOKICHI ERNEST NGWOH – GEO-E,HIS-D,
(64)  NDETA   LARISSA  FRUMBEE – HIS-D,REL-E,
(65)  NDOMI    SEDRICK   NDOMI – GEO-E,HIS-D,
(66)  NDUNGANA  MICHAEL   ASOGO – GEO-E,HIS-D,
(67)  NGEBI  MATHILDA  TANWIIE – FRE-D,HIS-E,
(68)  NGUM DOROTHEA KUJIH – HIS-D,REL-E,
(69)  NJUNGBWEN EMMANUEL VUTIN – LIT-E,HIS-D,
(70)  NKEMSI  DONATUS  KETUM – GEO-E,HIS-D,
(71)  NYAMOU   BITNKE  IRENE  PASCALE – FRE-D,HIS-E,
(72)  NYINCHO  PATRICE  ACHU – GEO-E,HIS-D,
(73)  TAMASANG   PRISCA  NCHANGWIE – BIO-E,FSN-D,
(74)  WANDA   TCHANA  STEPHANIE – HIS-D,PHI-E,
(75)  YUH GENESIS LOH – GEO-E,HIS-D,
(76)  FONGYI  LOVELYNE  TETE – LIT-E,HIS-E,
(77)  ADOU  SOPHIE  NANYONGO  MBELLA – LIT-E,HIS-E,
(78)  BAH CHRISTIAN TITANG – GEO-E,HIS-E,
(79)  BAH TILA YVETTE – GEO-E,PMS-E,
(80)  BIH VERONICA – GEO-E,HIS-E,
(81)  CHO JUDE NDE – GEO-E,HIS-E,
(82)  DORA   WIRBA   MENGJO – FSN-E,PHI-E,
(83)  EKENJA JOEL ANYANGWE – GEO-E,HIS-E,
(84)  FONGOU  FADIMATOU  YAMJAUM – FSN-E,HIS-E,
(85)  FOUBA TCHAUGA ROSELINE – GEO-E,ICT-E,
(86)  FUH    EMMANUELA   BIHNWI – LIT-E,HIS-E,
(87)  HAPPY CABUIN IVO – LIT-E,HIS-E,
(88)  KINYUY MARY – HIS-E,PHI-E,
(89)  KONGE ODETTE MBULI – GEO-E,HIS-E,
(90)  MALVIS NEH NDEH – ECO-E,HIS-E,
(91)  MAWOH LESLIE NJIOH – GEO-E,HIS-E,
(92)  METILA JAMES TOBA – GEO-E,HIS-E,
(93)  NDINGI DIANGE RUTH – BIO-E,GGY-E,
(94)  NFOR    BIHFON    EMMACULATE – LIT-E,HIS-E,
(95)  NGALA  EUNICE MUBAH – FSN-E,HIS-E,
(96)  NGEK   BELTHA    BIY – LIT-E,HIS-E,
(97)  NGIMLEFACK  ERIC   ZELIE – ECO-E,GEO-E,
(98)  NGOE  DERICK  NZIKE – CHE-E,GGY-E,
(99)  NKUH  BENARD   KIHYO – HIS-E,PHI-E,
(100)  OBEN   JACOB     EBOT – BIO-E,CHE-E,
(101)  SALLAH   ETHEL  DREADER   NJOM – FSN-E,HIS-E,
(102)  TATA   DIDIER   NJENULA – GEO-E,HIS-E,
(103)  VALENE NGWEGA  NGANO – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1160 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MEWUNGNE – AWING
Regist:79, Sat for 2 or More Subjects:79, Passed:62, %Passed:78.48, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  NDIFOR FOSSOH NELSON – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  TENEFORM FRANKLIN MENTIEGHU – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  PENENJI CELESTINE SHENJEH – ECO-C,GEO-D,PMS-B,FMA-C,
(2)  YAFO LANGU ERNEST – LIT-E,FRE-D,HIS-B,PHI-B,
(3)  NKENDONG DERICK NKENDONG – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(4)  CHEFOR EMMANUEL MBOLE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,PHI-E,
(5)  NZEM IVETTE – BIO-E,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 30
(1)  NKEAWAH DEVINE AFESE – LIT-B,HIS-B,PHI-B,
(2)  YIMWU CLEMENT NGONGPAH – ECO-C,GEO-D,HIS-C,
(3)  ANUBOSE PATIENCE MBONWU – PHY-E,BIO-C,CHE-C,
(4)  ATEFOR IVO CHEFOR JUNIOR – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(5)  CHEFOR EBENEZAR PEZONGHAKEH – ECO-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  NCHUMULUH DAVID ATECHIH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(7)  NDZENEWOH DIEUDONNE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(8)  NEKUMBOH PAUL KUNCHU – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(9)  NEMOLA LINUS WOZIENE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(10)  AKEWOH RITABELLE NGWING – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(11)  ALOMBAH CLAUDINE NGWENGUH – BIO-E,CHE-C,GEO-E,
(12)  CHOFOR LOUIS FRU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(13)  KENEDY ALLONDIH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(14)  MBA NKOLLA GODWIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(15)  MBIMEH AMSTRONG NDEPUH – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(16)  NDIKEFOR DAISY ANUAMBOSE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(17)  NGOMANDE GENESIS NGOCHO – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(18)  NKENDANG FESTUS AZUASEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(19)  NSEH MOFOR YANICK – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(20)  TECHU THERESIA MAFUNGWING – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  ALOH EUNICE NGWASAH – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(22)  CHEFOR CHRISANTUS NJULEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(23)  HARRY AFAHSE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(24)  MBOHZIKEH RENE PENANG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  MBONWU DEMEINE ZONEPOH – ECO-E,GEO-E,PHI-D,
(26)  NCHOTENJEM RAYMOND – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(27)  NGOWA BELOVE APONGLEN – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(28)  NKWATI CLAUVIS ANUAGHEDSEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(29)  TANYI SELISSA MEUFORNGWING – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(30)  FON SACHURINE MUKONGMBAH – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 25
(1)  AYAFOR EPHRIAM KANWUZIMBIH – HIS-C,PHI-D,
(2)  MBANKWENE BLESSING AZWESEH – HIS-D,PHI-C,
(3)  NKEZI RAPHAELA MAFONCHE – PMM-B,FMA-E,
(4)  ANJI MBEPEP PASCALINE – GEO-E,HIS-C,
(5)  FOFUNTU ROLLAND NKWATI – GEO-E,HIS-C,
(6)  ISMAHILA LAMU – GEO-E,HIS-C,
(7)  MBISEH MISPA TANTOH – GEO-E,HIS-C,
(8)  NDEH ISAIAH NDAMBOSEH – GEO-E,HIS-C,
(9)  NJUMBI SHADRACK ZUNHO – BIO-D,CHE-D,
(10)  NKWEWOH MOFOR KONJOH – ECO-E,HIS-C,
(11)  ALOMBAH ANASTHASIA MASAH – BIO-E,CHE-D,
(12)  ANUAGHELEMBOH PATIENCE MENGYENTOH – LIT-E,HIS-D,
(13)  MBISE GODLOVE NDEPUH – GEO-E,HIS-D,
(14)  NCHUMULUH ELVIS ALOMONWING – GEO-E,PMS-D,
(15)  NDENDO MIRABEL SHUMBEH – FRE-E,HIS-D,
(16)  NGO TERENCE POWOH – GEO-E,HIS-D,
(17)  NGONGANANG JACKSON – BIO-E,CHE-D,
(18)  NKONJE CHANCELLE BUBANJI – GEO-E,HIS-D,
(19)  TEMBUH CLARIS NGWENYI – GEO-E,HIS-D,
(20)  ATEFOR CARINE NTOKEM – GEO-E,HIS-E,
(21)  ATELACK  BERTHA NGIFOR – GEO-E,HIS-E,
(22)  NJENEWONE EDMOND ALONDI – BIO-E,CHE-E,
(23)  NKEMBOH SUSAN LAGMANGOH – BIO-E,CHE-E,
(24)  PAKEH YVONNE MAFORNTSE – LIT-E,HIS-E,
(25)  TECHU LARISSA NGWENYI – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1161 TUBAH EXTERNAL
Regist:234, Sat for 2 or More Subjects:219, Passed:67, %Passed:30.59, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  LANGSI AFANI DESMOND – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(2)  CHE GANDHI SHU – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  ATUIYA LESLIE NJEI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  LEMNWI CLARISSE TAMAFOR – ECO-E,LIT-E,HIS-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  SEGMIA EVELINE KUNGABA – LIT-C,FRE-D,HIS-C,
(2)  YOUNENWI MERANDA SUH – LIT-C,HIS-B,PHI-E,
(3)  BANYUY TINA JAVNYUY – BIO-C,CHE-C,PHY-E,
(4)  CHE FRANCIS NGWA – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(5)  TAFUH FABRICE ASHINGWOH – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(6)  CHRISTOPHE FOTSO MBOMNDA – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(7)  KARIMU HADIJA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(8)  FONMBIH STEPHANIE NKUME – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(9)  LINDA ANUASHI – LIT-D,FRE-E,HIS-D,
(10)  MUDOH MAGLINE EFON – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  NCHONG PIERRET FUBE – ECO-E,LIT-D,HIS-D,
(12)  NEBA EMMANUEL NEBA – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(13)  SHAKIKANG ERICA NCHANG – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(14)  AARON SUH NGWA – ECO-E,HIS-E,PHI-E,
(15)  MBABID GILLIAN TIPAH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(16)  NJEGANI NGANSAH – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 47
(1)  NCHOTU COLLINS FORCHE – FRE-C,HIS-B,
(2)  AJA PERPETUA NGWOJONG – LIT-E,HIS-B,
(3)  AWAMBA TIBONU ALET – LIT-E,HIS-B,
(4)  KUM OLIVER NANG – PMM-B,FMA-E,
(5)  MOSAAHSON SAMUELSON FRU NTOKO – GEO-E,HIS-B,
(6)  NDICHE ABONGNINFOR TANGIE – FRE-D,HIS-C,
(7)  PECHU LOVELINE – LIT-E,HIS-B,
(8)  VIYOFF FELIX YUMBOM – BIO-C,CHE-D,
(9)  ATEH CLOVIS TIKUM – GEO-E,HIS-C,
(10)  ATEMNKENG NJUALEM AMOS – GEO-E,HIS-C,
(11)  AWEMBOM FABRICE CHINCHO – PMM-E,REL-C,
(12)  AZUNUI  ITA  NWEJENG – BIO-D,FSN-D,
(13)  BANGEH LINDA TAMFUH – LIT-D,HIS-D,
(14)  BERYL MIRANDA SHAFE – LIT-E,HIS-C,
(15)  BONGJI ELVIS HARRISON AMBIH – GEO-E,HIS-C,
(16)  EPIESAH VALERY NGABE – GEO-E,HIS-C,
(17)  MBUH JANICE AZENUI – LIT-E,HIS-C,
(18)  NEBA LAURA LUM – LIT-E,HIS-C,
(19)  NJIMEKARRA ERIC – HIS-C,PHI-E,
(20)  STEPHANIE ENGABOH ANGWA – LIT-E,HIS-C,
(21)  AFAH FRANCIS WAYIH – GEO-E,HIS-D,
(22)  AFUNDOH CHRISTIAN AKWO – GEO-E,HIS-D,
(23)  AKWI  VIRGINIE MBOH – HIS-D,PHI-E,
(24)  ASMANU YAYA – CHE-D,GGY-E,
(25)  AVENUI CHRISTABEL AWANTOH – LIT-E,HIS-D,
(26)  BEKWAKE ANGAFOR LOUIS – HIS-D,PHI-E,
(27)  CHUABOH GODLOVE – LIT-E,HIS-D,
(28)  ENOH SHELDON TENJEI – HIS-D,PHI-E,
(29)  KUM LOVELINE NJEI – BIO-D,CHE-E,
(30)  LOH WILFRED NDONG – HIS-E,PHI-D,
(31)  NDONG JECENTA KOSEH – LIT-E,HIS-D,
(32)  NWISHELIGI SIRI NDOFOR – PMM-D,PHY-E,
(33)  TANUI EMILE – LIT-E,HIS-D,
(34)  ZOFOA RITA NFUYE – FSN-D,HIS-E,
(35)  AFUNGFOR BERTILLA AFAH – LIT-E,HIS-E,
(36)  ANDY AKWO TANNUI – ECO-E,HIS-E,
(37)  AWANTANG MARTINA NGWIMAJONG – LIT-E,HIS-E,
(38)  AZANGALIA VERA ANGEBEZA – LIT-E,HIS-E,
(39)  BUBOH SANDRYNE – GEO-E,HIS-E,
(40)  CHRISTIAN MABIF – ECO-E,GEO-E,
(41)  FAI LOVELINE SENKE – GEO-E,PHI-E,
(42)  NDIFOR VERA MESHI – ECO-E,GEO-E,
(43)  NGONG TREPHINA BI – ECO-E,GEO-E,
(44)  NJAMUNTOH CLOVIS NTUM – GEO-E,HIS-E,
(45)  NKWAYEB  EDELQUIN BIH – GEO-E,HIS-E,
(46)  TATA LIONEL  CAFU  TANDO – ECO-E,PMS-E,
(47)  YEGONG NORBERT – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1163 ISLAMIC HIGH SCHOOL KUMBO
Regist:20, Sat for 2 or More Subjects:19, Passed:16, %Passed:84.21, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  AMINATU KIYVEN – HIS-C,PHI-C,GEO-D,REL-C,ECO-E,
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  KUBI JUDITH WIRNDZEM – LIT-E,HIS-C,PHI-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  MUNYUY MERCY VERNYUY – FRE-E,HIS-B,LIT-C,
(2)  AMEERAH KILAKEH – GEO-E,HIS-C,PHI-C,
(3)  MUFORNYUY SYLVIA WIRYENKFEA – LIT-D,PHI-D,HIS-C,
(4)  DAWISU NDZEWIYI – LIT-E,PHI-D,HIS-C,
(5)  WIRSIY ZENABU KONGLA – HIS-D,GEO-C,REL-E,
(6)  WIYSAHWONG SYLVESTER WANYU – GEO-E,ECO-D,HIS-C,
(7)  YUVEN JAMELATU AYENNI – HIS-D,REL-D,GEO-D,
(8)  ALIYU MUSTAPHA MOHAMMED – PHI-D,REL-E,GEO-E,
(9)  WIRNGO SHEITU – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(10)  CHIN JAMELATU VERNYUY – HIS-E,GEO-E,REL-E,
 

Passed in 2  Subjects: 4
(1)  NYUYDZEJEY LAILATU MBINKAR – PHI-D,HIS-B,
(2)  MADINATU SULEMAN WIYKINYUY – LIT-D,HIS-C,
(3)  BERINYUY JAMILATU – GEO-E,HIS-D,
(4)  LUKONG MOHAMMADU YENSAMO – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1164 SANTA EXTERNAL
Regist:69, Sat for 2 or More Subjects:67, Passed:11, %Passed:16.42, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  MIRABEL  NGWE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  NENG LILIAN MUFUA – ECO-C,GEO-E,
(2)  FAI IVO NGINYU – LIT-E,HIS-D,
(3)  NGWEMOH CELESTINE – GEO-E,HIS-D,
(4)  TUMA  DIEUDONNE  AWAH – GEO-E,HIS-D,
(5)  YOUBI EMMANUELA VERNYUY – LIT-E,HIS-D,
(6)  FOBAN THERESIA  ASAH – LIT-E,HIS-E,
(7)  FOMBA VITALIS MBUH – LIT-E,HIS-E,
(8)  FORSI CERDRICK TEYEWOH – LIT-E,HIS-E,
(9)  MOFOR VANESSA BEI – LIT-E,HIS-E,
(10)  ZOH BENADINE ALOMBAH – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1166 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BAFMENG
Regist:49, Sat for 2 or More Subjects:49, Passed:22, %Passed:44.9, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  KAH OLIVER MUH – GEO-D,REL-B,ECO-C,PMS-E,
(2)  NAMINE ROSE CHE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PMS-E,
(3)  NGONG DELPHINE KIEN – ECO-E,HIS-E,GEO-E,PMS-D,
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  FUL NATHANIEL CHOH – REL-C,LIT-D,HIS-D,
(2)  ANDIM TITUS FOIN – HIS-D,GEO-E,REL-D,
(3)  NJI ERIC NGEH – GEO-E,ECO-E,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 16
(1)  NGONG IVO ZUMA – HIS-D,LIT-C,
(2)  ABOH SERGE AKOH – HIS-C,GEO-E,
(3)  ADEH THEOPHILUS FORBAH – HIS-C,GEO-E,
(4)  AMEH ANTHONY NKWAIN – HIS-C,GEO-E,
(5)  EKOKE PRESCILLIA FUEN – GEO-E,HIS-C,
(6)  NGONG QUINIVA NENGIE – GEO-E,HIS-C,
(7)  TIMBONG VERA FUEN – HIS-C,GEO-E,
(8)  TSAM JACOB EWEN – LIT-E,HIS-C,
(9)  CHIA BERTILLA NEPANG – LIT-E,HIS-D,
(10)  CHUO ROGER NYAH – LIT-E,HIS-D,
(11)  HURERA GORI GIWA – HIS-D,LIT-E,
(12)  KWAH ELVIS KWO – GEO-E,HIS-D,
(13)  LANG DIEUDONNE TOHSAM – PMS-D,GEO-E,
(14)  TUFOIN EMELDA NAIN – LIT-E,HIS-D,
(15)  MECHIA GENEVIVE CHAM – LIT-E,HIS-E,
(16)  YAOUBA ADAMU USMANU – HIS-E,GEO-E,
 
Centre No: 1167 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BUEA
Regist:282, Sat for 2 or More Subjects:282, Passed:195, %Passed:69.15, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 7
(1)  ABUNAW TAMBONG ENOW NDIKUM – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  NGUND FRANCK MATHIEU – CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,CSC-C,
(3)  AYONGWA JOEL BUENA – FMA-B,BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-E,
(4)  OKEBACAM TERENCE ONYEWEKE – BIO-A,CHE-B,PMM-C,PHY-D,CSC-C,
(5)  ARRAH JOSEPHINE ETAH – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(6)  FORKU HENADENCE ANYAM – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,CSC-C,
(7)  BESONG NKEP NTOH – ECO-D,GEO-E,PMS-A,FMA-C,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 24
(1)  BILLA EMMANUELA KAHBIT – BIO-B,CHE-B,PMM-D,CSC-C,
(2)  CYNTHIA EFENGE BILLE – ECO-A,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(3)  CHRISTAIN TAWE – ECO-D,LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(4)  BWANG SIBYLL NTUBE – LIT-B,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(5)  ENOW JOHN NGAH – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(6)  JOSO MARLSE MBUA – ECO-E,LIT-B,HIS-C,PHI-D,
(7)  NANGE NGANE MAKOGE – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(8)  NGORAN EVARISTUS NTANI – LIT-C,FRE-D,HIS-B,PHI-E,
(9)  ARREY JESTUS ETAH – BIO-D,CHE-C,PMM-D,PHY-D,
(10)  CHE MIRIAM LUM – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-D,
(11)  CHRISTIANA NGOWO MWAMBO – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(12)  ETAPE DERRICK KANG – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(13)  JEAN-PAUL ABUEATECK – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(14)  NJONTEH FALONE TAKU – ECO-D,GEO-E,PMS-C,FMA-D,
(15)  ALOYSIUS KOMETA – BIO-C,CHE-D,PHY-E,CSC-E,
(16)  BANADZEM CLAVIS BAYE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(17)  ENDUMACHIA LIZETTE AFIRI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(18)  FRU SAVALA VICTORINE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(19)  NGOLLE CARINE MOUNGE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(20)  EKANE BERYL DEETO – CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(21)  KARIGIA MARK BARIDILLO – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(22)  EKODE NADESH LONDE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,FMA-E,
(23)  MBOLE EDIE LINDA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,PHI-E,
(24)  NKUMBE EKANE GIDEON – BIO-E,CHE-D,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 78
(1)  IMBOLO MAFANI MALANGE – LIT-C,HIS-A,PHI-B,
(2)  AGBORNDIP SAMUEL EYONGEBOT – LIT-C,HIS-B,PHI-D,
(3)  BWEMBA NGANDO PATIENCE – LIT-D,FRE-B,HIS-C,
(4)  FOTSO NODJOM ARMELLE AURELIE – LIT-D,FRE-A,HIS-D,
(5)  NAMONDO SOPHIE WONGANYA – LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(6)  TIBUH NGAHA ANITA – LIT-C,FRE-C,HIS-C,
(7)  AMUKA DESTINY ACHA – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(8)  ELAME NAKO FRANCIS – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(9)  PELAGIE YANGZE FONGOCK – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(10)  SYNTYCHE YENTOH – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(11)  TIAKU JOEL ASEKAIN – BIO-D,CHE-B,PMS-D,
(12)  ACHINGALE ANNE MBOFOR – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(13)  AJEBE SONE YANICK – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(14)  EKOMEWANG MEHIOGE BARBINA – BIO-C,CHE-D,GEO-D,
(15)  ETORO DIBOTO ALICE – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(16)  EWUNE SALLIE EKEKE – GEO-D,HIS-C,PHI-D,
(17)  FORCHA MARIE EMEFUET – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(18)  JOSI HARRIET AWAWING – ECO-C,GEO-D,PMS-D,
(19)  MOVELA GIREL DIONE – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(20)  NJOSSA JUNIOR DENIS – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(21)  NKWELE NZELLE CARINE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(22)  NSANGE JULLIET DIONE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(23)  SYLVIE MOSASO NGOWO – BIO-D,CHE-C,PMS-D,
(24)  TEBOH SANDRA MUNDI – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(25)  UFOH GLORY ETAGHA – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(26)  ABEZANJI NORA FORKA – PHI-D,LIT-E,HIS-C,
(27)  AGBOR AARON OJONG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(28)  ATEMBA FALONE ZONISE – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(29)  CARINE ENJEMA MBOME – BIO-D,CHE-E,FSN-C,
(30)  ELIVE PAULINE LIMUNGA – LIT-C,HIS-D,PHI-E,
(31)  EPOSI EMILIEN LOTONGO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(32)  FEKEMBIE MITTERAND MBOZIKEH – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(33)  LERONE-ALEX BOLE NFONBA – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(34)  MOKAKE IMMACULATE NAMONDO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(35)  MOSIO EFOSI BECKY – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(36)  TIAKO PIERRE NGALEU – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(37)  UTAMA MINETTE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(38)  YOMGNI KONGNE GUYLENE BLANCHE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(39)  YONG NAIN TINA – GEO-E,PMS-B,FMA-E,
(40)  AGWO HENRIETTE AMBEI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(41)  ALEXY AMBOH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(42)  AWAH CYNTHIA BIH – BIO-D,CHE-D,CSC-E,
(43)  BECKY NDUMA TEKE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(44)  EFOSI REGINA NJONI – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(45)  ENJEMA OLGA EMANGE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(46)  HANEUTOU MOHAMADOU – BIO-E,CHE-D,FSN-D,
(47)  HANNAH EPOSI NJIE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(48)  HELEN MANKA SHU – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(49)  ISABELLA AGENG ZYUH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(50)  NDEH BENARDETTE NCHANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(51)  NJUALEM CHRISTANTUS – GEO-E,HIS-E,ICT-C,
(52)  NTUBE NICOLINE EDIEMEJANG – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(53)  OTTOP CORRETTA MBU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(54)  PEREZ BAWOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(55)  ROSE NANYONGO LYOMBE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(56)  ZISUH FALEFAC JULIET – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(57)  AJEBE EMADE LOUVIS – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(58)  -AYUK RITA AGBOR – BIO-D,CHE-E,GEO-E,
(59)  AYUKBESSEM MAGNE EBOT – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(60)  CHE LINDA ONGFENG – BIO-D,CHE-E,GEO-E,
(61)  EBUNE NAMATA MBOTE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(62)  EFAYAM LINDA NIKOKA – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(63)  ESOPE MOSSEU THADDEUS – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(64)  ESTHER NAMONDO TONGA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(65)  EUGENE OKIGBO NWANOSIKE – ECO-E,GEO-E,ICT-D,
(66)  FRANCISCA MONJOA ESUNGE – CHE-D,GEO-E,PHI-E,
(67)  GILLIAN IJI ABOUSU – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(68)  MIMBA JULLIETE NFORMI – BIO-D,CHE-E,GEO-E,
(69)  NCHUO KAH JUDITH – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(70)  NFOR LINGNYU JULIUS – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(71)  SOPHIE EFUFA MOLEA NDIVE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(72)  STRAYFIELD FANNY EYONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(73)  TONGWE FILS TANJI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(74)  MASSUNGU NANJI NADEGE-PEGGY – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(75)  MBAZOA MARIE CELINE LAURE – ECO-E,PMS-E,FMA-E,
(76)  MINDAKO FELIX OTTE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(77)  MOKOH BENJI MOKOH – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(78)  VESUH BETHEL KUMO – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 86
(1)  LOKENDO THOMSON TABI – BIO-C,CHE-B,
(2)  DIABE MUABE KINGSLEY MAKOGE – LIT-D,HIS-B,
(3)  NJUME HAPPY AZENWI – BIO-B,CHE-D,
(4)  ABONDJA ROBERT JUNIOR ENJEIBUN – FRE-C,HIS-D,
(5)  ADE-DEJI MANUWA VALERY – GEO-E,HIS-B,
(6)  ASONGANYI BETTY ATEMAFAC – LIT-E,HIS-B,
(7)  AWANIJONG DERICK NCHABID – HIS-B,PHI-E,
(8)  DORAN ACHE AKAS – LIT-D,HIS-C,
(9)  ETONONG HENRY ONDAAKWUNDA – GEO-E,HIS-B,
(10)  MARVELLE NANYONGO MBUA EVELLE – BIO-D,CHE-C,
(11)  MONICA NALOVA NAMMEH – HIS-B,PHI-E,
(12)  NAMONDO ESTHEL MONANGAI – LIT-E,HIS-B,
(13)  NGAIKAM ODETTE ZEKEYO – BIO-C,GGY-D,
(14)  SWIRI ERNESTINE FON – BIO-C,CHE-D,
(15)  BANFEGHA PERPETUA SENGAFOR – BIO-C,GEO-E,
(16)  CHE NARCISSE NGWA – BIO-D,PMS-D,
(17)  EGBE ETTA CARINE – LIT-E,HIS-C,
(18)  EPOLE FLORENCE EPOLLE – LIT-E,FRE-C,
(19)  ESSAME BINGO GERALDINE PATIENCE – LIT-E,HIS-C,
(20)  ESUKE CATHERINE LIMUNGA – LIT-E,HIS-C,
(21)  ETANE IRENE EKWELLE – LIT-E,HIS-C,
(22)  ETONDI HANA MOKALO – GEO-E,HIS-C,
(23)  EUGENE PENN ENI – GEO-E,HIS-C,
(24)  FONGNENGE NLIENGANYI CYNTHIA – LIT-E,HIS-C,
(25)  FONGUTI BRULINE NDIFON – ECO-D,GEO-D,
(26)  FULAI TIMCHIA JOY – LIT-E,HIS-C,
(27)  LANGDJI ALOYSIUS NGALA – GEO-E,HIS-C,
(28)  MAKONGHO ISABELLE – LIT-E,HIS-C,
(29)  MARCUS NGONI NJIE – GEO-E,HIS-C,
(30)  MOTOMBI MOLIKI EMMANUEL – GEO-E,HIS-C,
(31)  MUMA AISHATOU NYAIKONG – GEO-E,HIS-C,
(32)  NCHANG VERONIQUE FON – BIO-D,CHE-D,
(33)  NCHIA NADESH ETUNG – LIT-E,HIS-C,
(34)  NESUA MERCY OKALINGE – GEO-E,HIS-C,
(35)  OFON PHILEMON ANGI – CHE-C,GEO-E,
(36)  SAMUEL MOKA LIOMBE ENDELEY – LIT-E,HIS-C,
(37)  SIMO FOTSO MIREILLE – LIT-E,HIS-C,
(38)  SYLVESTER MBAH TAH – HIS-C,PHI-E,
(39)  TATA MARIE BONGKA – BIO-D,CHE-D,
(40)  TAZUH LESLIE NGWI – GEO-E,HIS-C,
(41)  YANGSI VESHELLA SIH – BIO-D,CHE-D,
(42)  ABAMPNGONG MIRABEL TANYI – BIO-D,CHE-E,
(43)  ALVU EMMA BIH – BIO-E,CHE-D,
(44)  ANGEL MESODE MBOGE EWANE – GEO-E,HIS-D,
(45)  ANYANGWA AJECK SOLOMON – BIO-E,CHE-D,
(46)  BESONG REMY ARREY NDIP – CHE-E,FSN-D,
(47)  BONGAM NEH PATIENCE – LIT-E,HIS-D,
(48)  DERICK NJI WANISHI – ECO-D,GEO-E,
(49)  DIBA VALERY NJI – BIO-D,PHI-E,
(50)  EBULE GERADO NGWA – LIT-E,HIS-D,
(51)  EDUME SIMON NABOLA DIOH – BIO-E,CHE-D,
(52)  ELIVE BECKY NANYONGO – LIT-E,HIS-D,
(53)  ENJEMA CARINE MISSODI – LIT-E,HIS-D,
(54)  ESTHER NAMONDO MAKOGE – GEO-E,HIS-D,
(55)  EWOKOLO MARIE – BIO-D,CHE-E,
(56)  FONJUANANG FIENGO – GEO-E,HIS-D,
(57)  IFEOMA DELPHINE – GEO-E,HIS-D,
(58)  IKOME BRICE NGANJE – LIT-E,HIS-D,
(59)  JULIE NAMONDO TEKE – BIO-E,CHE-D,
(60)  KWANGENE YVETTE EDUKE – ECO-E,GEO-D,
(61)  LEPASHIA MBOKNYA JOEL – LIT-E,HIS-D,
(62)  MOKOKO CICILIA INDOKO – LIT-E,FRE-D,
(63)  MOKOMA BECKY NJOMO – LIT-E,HIS-D,
(64)  NALOVA IKOME MBELLA – LIT-E,HIS-D,
(65)  NGOEKAME ANNA BIH – GEO-E,HIS-D,
(66)  NGOME ISABELL MBULE – LIT-E,HIS-D,
(67)  NGWANE LIZ NKUMBE – BIO-E,CHE-D,
(68)  NJABUIN COMFORT NZETAN – LIT-E,HIS-D,
(69)  NKEMETOH LYDIA ATEM – LIT-E,HIS-D,
(70)  NOUBISSI EDNA NOULAPOWEN-SAKEM – LIT-E,HIS-D,
(71)  ONGUM RICHARD KUM – BIO-E,CHE-D,
(72)  SAKWE GLADYS MENDE – GEO-E,HIS-D,
(73)  VALENTINE GERONA ANDEH – GEO-E,HIS-D,
(74)  AIDAN TREVOR AKUO EHOH – ECO-E,HIS-E,
(75)  CHEFOR DERICK MOFOR – BIO-E,CHE-E,
(76)  ELEH ERIC NGWESSE – LIT-E,HIS-E,
(77)  EPIPHANIE LIMUNGA FENDE – LIT-E,HIS-E,
(78)  ESTHER JOSE LYOMBE – LIT-E,HIS-E,
(79)  FRANKLIN EYONG BESONG – GEO-E,HIS-E,
(80)  HANNAH NAMONDO IKOME – LIT-E,HIS-E,
(81)  KANG ELUMBA HERBERT – BIO-E,CHE-E,
(82)  LIKAMBI IKOME FRANCIS SPELLING – BIO-E,PHY-E,
(83)  PETER MBUA MBELLA – LIT-E,HIS-E,
(84)  TANGKO CLAUDETTE GINJE – LIT-E,PHI-E,
(85)  TATAH EZRA LAWONG – GEO-E,ICT-E,
(86)  TEKE NGUNDU FRANCIS MEKOMBA – LIT-E,HIS-E,
 

 

Centre No: 1168 BOKWANGO EXTERNAL 1
Regist:440, Sat for 2 or More Subjects:394, Passed:152, %Passed:38.58, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  ONYOH JUSTINE ATUGIE – HIS-C,GEO-C,REL-D,PHI-D,ECO-E,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  EJONGOBI EDWIN ANDONG – ECO-C,LIT-E,HIS-C,REL-B,
(2)  EMMANUEL AMEH FORBANG – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(3)  EVELYNE THELMA NGHOD NDIFOHNDUNG – LIT-D,FRE-C,HIS-E,REL-D,
(4)  FOTSO SICHEPIN MAGELAN – CHE-E,PMM-A,FMA-E,PHY-E,
(5)  NALOVA ETHEL LIVENA MATUTE – LIT-E,HIS-B,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 36
(1)  LAMBI EURNA MAGHO – GEO-C,HIS-C,ECO-C,
(2)  EBOT JOY ATEM – CHE-E,BIO-C,FSN-B,
(3)  FAROMOJU DAMILARE DAMILOLA – HIS-C,REL-C,PHI-D,
(4)  LEBEGUE JEAN YVES LIONEL – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(5)  MACMILLAND MOFORT – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(6)  MUCHOH MARY LUM – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(7)  NJUME ERIC NJUME – PHI-E,HIS-B,REL-D,
(8)  TEKO EVELINE MUYEN – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(9)  BI FORBI DELPHINE – LIT-E,FSN-D,HIS-C,
(10)  BUMAH LUCY NGOMISSINGA – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(11)  NGANG ENIH CHRISTABEL – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(12)  NGOMBA MARTHA NANYONGE – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(13)  NJIE SAMUEL MBUA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(14)  OJONG EVELYN MBI – GEO-E,REL-C,FSN-D,
(15)  TABE TABIYONG LIONEL – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(16)  VIOLET MENDE BAKOTE – PHI-E,LIT-D,HIS-C,
(17)  AUGUSTINE MOSISA NGANJO – HIS-C,LIT-E,PHI-E,
(18)  EBUA MARY BIH – HIS-E,REL-C,PHI-E,
(19)  EZIA PRUDEN CHRISTINE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(20)  PAUL NDIMA NSAME TONNEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  ANIVET MAYANGNOKO MATUKE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(22)  AUTENCIA NGUM ALONGE – LIT-E,HIS-D,ECO-E,
(23)  KIMA THOMAS EYONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(24)  MOFEMA NATHANIEL NANGOLO – HIS-E,REL-D,PHI-E,
(25)  MPONGE LOVELINE NGABE – HIS-D,LIT-E,FRE-E,
(26)  NELSON BANTAR – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(27)  NZIEGGE PIUS EWANG – HIS-D,GEO-E,ECO-E,
(28)  SENSAI SILAS FONYUY – CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(29)  SILVIA NWEREM – LIT-E,PHI-E,HIS-D,
(30)  TAMBE BESSEM MAUREEN – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(31)  VICTORINE EFUFA ENANGA MONDOA – LIT-D,HIS-E,REL-E,
(32)  WAMBA NORIS MEWAMBA – FSN-E,HIS-D,REL-E,
(33)  MUKETE IVORINE MOSELE SHARON – HIS-E,FRE-E,REL-E,
(34)  TANJONG NAPOLEON TAKU – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(35)  TATA RAHINATU YEFON – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(36)  VETIN YONDO ANITA – HIS-E,LIT-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 110
(1)  KONGNUI KINGSLEY – PMM-A,FMA-B,
(2)  FERNANDEZ JUNIOR NDELLEY – HIS-C,PHI-C,
(3)  MUSANGO DIEUDONNE ESOE – HIS-B,PHI-D,
(4)  NDUM GIDEON WORDBA – HIS-B,REL-D,
(5)  TABENYANG FELIX AGBOR – HIS-B,PHI-D,
(6)  AKANJI MILTON FORMBA – LIT-E,HIS-B,
(7)  AYINZI JUSTICE MENYA – LIT-E,HIS-B,
(8)  CADINE NAFIKE ELIVE – GEO-E,HIS-B,
(9)  EPOSI EMILIA LIKENYE – LIT-D,HIS-C,
(10)  NGWEMAKEME CARINE TILLEN – PHI-E,HIS-B,
(11)  NSANGOU NGOUGOURE MARIATOU – FRE-D,HIS-C,
(12)  OJONG CHRISTINA AGBOR – LIT-B,HIS-E,
(13)  THOMPSON NDIVE MOTOMBY – LIT-C,HIS-D,
(14)  TIWANKOH YANNICK BIBI – HIS-B,PHI-E,
(15)  AGENDIA NKENG VANEL IVANN – FRE-E,HIS-C,
(16)  BENARD NDIVE LIKANJE – CHE-C,GEO-E,
(17)  CHATOH PETRA NABI – BIO-E,FSN-C,
(18)  CYNTHIA MBOTIJI FONDIANG – LIT-D,HIS-D,
(19)  EKONDE LIFITAH NAKAH – GEO-E,HIS-C,
(20)  EMERSON TAMBE ASHU – PHI-E,HIS-C,
(21)  EWANG VIVETTE MESEME – PHI-D,LIT-D,
(22)  HANSON’ CLAUDE MENYA – HIS-D,REL-D,
(23)  JACQUELINE NJAMDA CHIME – LIT-E,HIS-C,
(24)  JAMES EFOR CHUNYA – HIS-E,REL-C,
(25)  KAKON AKWA FERDINAND – HIS-E,REL-C,
(26)  MBOLE WILLIAM FENDE – HIS-D,REL-D,
(27)  MBONG BRIAN NTUBEH – BIO-D,CHE-D,
(28)  MOSUNGE MOUKOKO FRED – FSN-C,BIO-E,
(29)  MWAMBO LIONEL LUMA – HIS-C,GEO-E,
(30)  NGANDA SMITH-HOFFMANE BASEMBAKA – HIS-C,LIT-E,
(31)  NGESSAH VALERIE BETAH – REL-D,HIS-D,
(32)  NGONG ISAIAH KIDIO – REL-E,HIS-C,
(33)  NGOUNGOURE LYNDA MUNA – FRE-C,HIS-E,
(34)  NJUMBE CARL MESUMBE – GEO-E,HIS-C,
(35)  NKONGHO AGBOR AKOACHERE – GEO-E,HIS-C,
(36)  PATRICK FUMBUI – GEO-E,HIS-C,
(37)  PAULETTE BELIE KAMBI – BIO-D,CHE-D,
(38)  SAKWE SYLVIE ETTA – LIT-E,HIS-C,
(39)  SENGE CARINE ZAMBO – REL-E,HIS-C,
(40)  AGBOR GLADYS BESONG – HIS-D,PHI-E,
(41)  AGBOR PIRAN OJONG – FRE-E,HIS-D,
(42)  AGNES NGEFOR ATANGA – GEO-E,HIS-D,
(43)  AMAECHI ROSELINE NWAJEBE – LIT-E,HIS-D,
(44)  ANYI CHENFOR VALENTINE ANYANGWA – LIT-E,HIS-D,
(45)  APAH TOBIAS MONGOMBE – HIS-D,LIT-E,
(46)  ATEHKENG ELIZABETH FOMECHE – FRE-E,HIS-D,
(47)  AVOTHEH ADI – FRE-E,HIS-D,
(48)  AYUK TABOT SIMON – HIS-D,PHI-E,
(49)  BENJAMIN QUINTIN AKOEGBE – ECO-D,HIS-E,
(50)  CENTENARY ACHOU KANGSEN – HIS-D,REL-E,
(51)  CHRISTAIN KAMAGNYI NGEMTO – GEO-E,HIS-D,
(52)  CYRIL YOGYU NGIEMBE – FRE-D,HIS-E,
(53)  EKEMA NJOH PAUL BERTRAND – LIT-E,HIS-D,
(54)  ELINKE MOKAKO PAUL – HIS-D,REL-E,
(55)  EPIE EMMANUEL ATABE – HIS-D,REL-E,
(56)  EPIE LEVIS EDIE – LIT-E,HIS-D,
(57)  EPOSI FRIDA ILOME – HIS-D,REL-E,
(58)  ERIC NCHINDIE FOSIMONDI – GEO-E,HIS-D,
(59)  ESONG ROLAND SONE – GEO-E,HIS-D,
(60)  ESUNJE AKEPE LESLIE – LIT-E,HIS-D,
(61)  FAI JERALD CHENWI – PHI-E,HIS-D,
(62)  FALE CONRAD NDI – HIS-D,REL-E,
(63)  FORTEH ELIJAH – BIO-D,CHE-E,
(64)  HONGLA NJEYIHA KINGSLEY – FRE-D,HIS-E,
(65)  IGNATIUS DOMBO MBOLEM – HIS-D,LIT-E,
(66)  KILAGHAN MOKI OSBERT – HIS-D,REL-E,
(67)  KINGSLEY CHOJOKE BAMBOT – HIS-D,REL-E,
(68)  MA-BESSONG AGBOR AYUK – LIT-E,HIS-D,
(69)  MBOWOH ATABONG NORBERT – HIS-D,PHI-E,
(70)  MBUH EMMACULATE – HIS-D,PHI-E,
(71)  MESAME MERCY KOGGE – LIT-E,HIS-D,
(72)  MIZPAH MAR NGU – HIS-D,GEO-E,
(73)  MUDA SHARIZARD EJECK – HIS-D,REL-E,
(74)  NDIP EDAH MBOH – GEO-E,HIS-D,
(75)  NEH SOFOR BRENDALINE – LIT-E,HIS-D,
(76)  NGAWE LOINEL NFOMONDE – CHE-E,PMM-D,
(77)  NGUH KELLY-KENSPRIT FARINKIA – HIS-D,PHI-E,
(78)  NSEME NGEDE ALLEN – HIS-D,REL-E,
(79)  NWEINOH ENDOMADONG STELLA – HIS-D,LIT-E,
(80)  NZALLE THERESE EBOH – HIS-D,REL-E,
(81)  AGHAM SPORA DEGOH – REL-E,GEO-E,
(82)  AGWO MUYENNE ALAIN – GEO-E,PHI-E,
(83)  AKO FRANK SONIA – FSN-E,HIS-E,
(84)  ANETIA ZONKEU MIRAILLE – HIS-E,PHI-E,
(85)  ANN TERRY SHALO SIEMENJI – FRE-E,HIS-E,
(86)  ANOMO ANCILIA AZINDA – LIT-E,HIS-E,
(87)  ANWANDA ROSE TEWAH – BIO-E,FSN-E,
(88)  ARREY PAUL AYUK – GEO-E,HIS-E,
(89)  ASOBO MWAKE SOLOMON – GEO-E,HIS-E,
(90)  EGWAN ROSE MARY TABIT – LIT-E,HIS-E,
(91)  ENANGA KELLY IKOME – HIS-E,GEO-E,
(92)  ENOH AKOMPAP DICKSON – HIS-E,REL-E,
(93)  EVIRA NANYONGO TAMO – REL-E,HIS-E,
(94)  EYONGTIKU AYUK KEMFOR JUNIOR – FRE-E,GEO-E,
(95)  FEJOUE BRUNO TANWA – HIS-E,GEO-E,
(96)  FOMBU RADIVINE CONUNER – GEO-E,HIS-E,
(97)  FONGOH  SHELLA ENGONWIE – GEO-E,HIS-E,
(98)  FORBI COLLINS SUH – HIS-E,ECO-E,
(99)  HENRY BAU DIBO – PHI-E,HIS-E,
(100)  HILDA IJANG FORKWA – BIO-E,REL-E,
(101)  ISMAEL FONCHAM MUFU – HIS-E,PHI-E,
(102)  LYDIA PRISCA NDIVE LIKIYE – HIS-E,LIT-E,
(103)  MATUTE NATHALIE SIRI – FSN-E,BIO-E,
(104)  MBOWE TCHOKOKAM EVELYNE – FRE-E,HIS-E,
(105)  MESUMBE RACHEL NTUBE – LIT-E,HIS-E,
(106)  MOKUM TAMBI CHARLES – HIS-E,PHI-E,
(107)  NJOCK BESONGHO TAKANG CLARA – HIS-E,FSN-E,
(108)  SAMUEL LYONGA MBELLA – LIT-E,HIS-E,
(109)  TANNI PEKINS ACHU – GEO-E,HIS-E,
(110)  WIRNKAR LINNA WIYEE – HIS-E,LIT-E,
 
Centre No: 1170 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL LIMBE
Regist:174, Sat for 2 or More Subjects:173, Passed:116, %Passed:67.05, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  WILLBROAD  MBAKEBO – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 13
(1)  ENOMBE THIERRY EWANE – CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(2)  YAKANA YAKANA ANDRE JUNIOR – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(3)  YVONNE MOJOKO WOLE – LIT-B,REL-D,FRE-B,HIS-D,
(4)  BAIYE YUSUF NTARH – BIO-D,CHE-C,PMS-B,FMA-D,
(5)  BEKONG FRANCIS NKENGFUA – ECO-C,GEO-D,PHI-C,PMS-D,
(6)  DIABE EMADE SHELLA – GEO-E,HIS-B,ECO-E,REL-C,
(7)  MELI DOUANLA TERRY – LIT-E,FRE-C,HIS-D,REL-C,
(8)  FRITZ MOTUTU MANJA – GEO-E,HIS-C,REL-D,ECO-D,
(9)  NGOE GENESIS IKOE – PMS-D,ECO-E,GEO-D,PHI-C,
(10)  SYLVIE EBITOH ORGANJI – ECO-E,REL-D,GEO-D,PMS-C,
(11)  THERESIA EPOSI METOMBE – BIO-C,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(12)  ESIMBOE MAFANI SAMUEL – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(13)  OJOE GOERGE ESONO – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 47
(1)  ENJEMA NJIE FRIDELIA – LIT-B,FRE-A,HIS-C,
(2)  AYI MAURICE GEH – BIO-B,CHE-E,PMM-B,
(3)  JENIFER EWO MAYABA – BIO-C,CHE-C,PMM-C,
(4)  YUNGA BENENWIE FON TECHORO – GEO-D,ECO-B,PMS-C,
(5)  AKEME JANNIE AKWI – HIS-B,GEO-C,ECO-E,
(6)  BAYIHA BILONG JOEL BORIS – ECO-A,GEO-E,PMS-D,
(7)  CYRIL SANGNYUY KIRAN – ECO-E,GEO-C,PMS-B,
(8)  KWATI DIVINE – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(9)  MBWAYE ACHU SAINT CLAIRE – CHE-E,PMM-B,FMA-C,
(10)  NDIP TIH TAH NDANG – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(11)  NYUKONGBI MALAH MATHILDA – ECO-C,GEO-B,PMS-E,
(12)  ATEUFACK BENIVENTINE DIANE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(13)  DINGHA CLAUDETTE   SONSEH – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(14)  MBOH CHI DAISY – PHI-C,HIS-C,LIT-E,
(15)  MEJANE-MESAPE TIMME – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(16)  NAKACHUKU EUNICE IMOH – LIT-C,HIS-D,PHI-D,
(17)  NOKAM KANDEM DESIRE – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(18)  ALEMNJI KELLY KHOMBAH – BIO-C,PMM-D,FMA-E,
(19)  ANDOM STEPHANIE FRI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(20)  FONGOH NELSON ENOW – HIS-B,GEO-E,ECO-E,
(21)  FOZOH CLARISSE MAMOH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(22)  LACHE AYUK VICTORINE – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(23)  MBUNGA VALERIE NKAMNDE – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(24)  MOFEMA  VICTOR MBUA – ECO-E,PMS-B,GEO-E,
(25)  MUMA BETRAND FUHNWI – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(26)  NANCY NALOVA NDIVE – PMM-D,BIO-D,CHE-D,
(27)  ORU ROLAND TAKWI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(28)  TARKANG CLAUDIA BAWACK – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(29)  AGBOR AGBOR DESMOND – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(30)  ATEM SOLOMON TANYI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(31)  EBOB-ETA NSO ATHANASUS – BIO-D,CHE-E,PMS-D,
(32)  FONGWE QUINTA – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(33)  MANIKEU NGAMENI HERMINE – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(34)  NGENOH JENISCA MELODY N – LIT-E,PHI-E,HIS-C,
(35)  SOPHIE EBENYE WUMA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(36)  TINGWEI EPHRAIM TENJOH – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(37)  VERA AWABONG – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(38)  DANIEL WOSOKO NGUMBAH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(39)  EBOT MICHAEL TAKANG – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(40)  FON LAURA ANDONG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(41)  FONDONGAWUNG WINIFRED LEBONWOH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(42)  MANDONG CALEB TITA JOSEPH – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(43)  WANJAH MARANOIR – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(44)  WEFUAN BRENDA YABUA – ECO-E,LIT-D,HIS-E,
(45)  ADJOM ANNE-MARIE AYUK – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(46)  AKOH ANWEIBA ANIAS – ECO-E,PMS-E,GEO-E,
(47)  MELI TIOKANG – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 55
(1)  FOPA MEFOPA ROSINE – BIO-B,CHE-C,
(2)  BISSE JACQUELINE YANELLE – FRE-B,HIS-D,
(3)  BRILLIANT-BRIGHT MBAKE MEKOKE – HIS-B,PHI-D,
(4)  CELESTINE TONJOCK FOGUH – BIO-B,CHE-D,
(5)  EBOUKI MOUKETE MARIE ROSE – LIT-C,HIS-C,
(6)  EBOT QUINTA BATE – LIT-E,HIS-B,
(7)  MENDONG JENNIFER MIYANG – GEO-E,HIS-B,
(8)  NKEHZEH RELINDIS – BIO-C,CHE-D,
(9)  AGBOR LEONARD AGBOR – GEO-E,HIS-C,
(10)  EBONG NGUEBE BRASSEL – ECO-E,HIS-C,
(11)  EKAMBI BERTHA LIMUNGA – LIT-E,HIS-C,
(12)  ETTA AGBOR BESSONG GILANE – LIT-E,HIS-C,
(13)  EUNICE GAM NTOH – PHI-E,HIS-C,
(14)  MARVIN NKOM NDIFON – BIO-D,CHE-D,
(15)  MATHE CLARISSE – BIO-C,GGY-E,
(16)  MBONGUAH JACQUELINE TAYU – GEO-E,HIS-C,
(17)  MVOMO OSSELE CLAUDE VANELLE – LIT-D,HIS-D,
(18)  NJIE TAMA EMMANUEL – GEO-E,HIS-C,
(19)  NKENGAFAC  FOLEFAC FOBELLA – GEO-E,HIS-C,
(20)  STANLEY ZOBUH TEBUI – LIT-E,HIS-C,
(21)  STEPH JOE MAFANY NJIKI – GEO-E,HIS-C,
(22)  TABE CHARLES BESONG – HIS-C,ECO-E,
(23)  TANYU PETER NGALA – HIS-D,LIT-D,
(24)  TEKE SPENCER TAFON – PHI-E,HIS-C,
(25)  TENGHONG NJI – GEO-E,HIS-C,
(26)  TIKU MERCY BESSEM – BIO-C,CHE-E,
(27)  AKUNDO VANESSA NYINGMAH – LIT-E,HIS-D,
(28)  AYUK IRENE AYUK MA-ARRAH – GEO-E,HIS-D,
(29)  BESONG SONITA BATUO – LIT-E,HIS-D,
(30)  EFFA SOLIZ NKIE NADESH – HIS-D,LIT-E,
(31)  ESSIEN EKANEM EYEANWAN – BIO-D,PMM-E,
(32)  FOBASSO TCHOFFO GISCARD – HIS-D,ECO-E,
(33)  LOUISE EPOSI NAMANGA LINONGE – LIT-E,HIS-D,
(34)  MARY NAMONDO MOTIMBE – LIT-E,HIS-D,
(35)  MBONG MAXINE MENDI – GEO-E,HIS-D,
(36)  MEH BRINNIN CHU – BIO-D,GGY-E,
(37)  MONYONGO SAKWE NADESH MOFENGE – LIT-E,HIS-D,
(38)  NCHENDIA EDWIN FUALEFEH – LIT-E,HIS-D,
(39)  PAWLY MUNA ANGEH – CHE-E,PMM-D,
(40)  PETER IKOKE NELSON NGOMBA – BIO-E,CHE-D,
(41)  RITA IKUEMONASIA – HIS-D,LIT-E,
(42)  SANDRA MALOBA ENOW – LIT-D,HIS-E,
(43)  TABOU CHRISTINA MANGEM – BIO-D,GGY-E,
(44)  TANGA ANGAH BRILAN BAH – GEO-E,HIS-D,
(45)  WIRBA PAULLET BERINYUY – BIO-D,GGY-E,
(46)  ACHI TAKANG FERNANDEZ – BIO-E,PMM-E,
(47)  ATUKU FEBEFAITH AZEDUMU – BIO-E,GGY-E,
(48)  ELUFA PATRICIA NANYONGO – LIT-E,HIS-E,
(49)  FABIOLA NTALA NDI EPOSI – ECO-E,GEO-E,
(50)  JULIANA LIMUNGA EKEMA – LIT-E,HIS-E,
(51)  KIPU SYLVIE WASSE – LIT-E,HIS-E,
(52)  MATIOKA SOB FRANCINE – GEO-E,PMS-E,
(53)  MBAMBA  MIRIAM EPEY – LIT-E,HIS-E,
(54)  NANYONGO MARTHA ELINGE – LIT-E,HIS-E,
(55)  UMOH RUTH EDOHOH – ECO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1171 LIMBE NEWTOWN EXTERNAL
Regist:120, Sat for 2 or More Subjects:112, Passed:36, %Passed:32.14, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  DENENG RUTH NDIFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  ETEH DORAH ITOE – HIS-C,REL-D,PHI-E,
(2)  MESING JONAS – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(3)  EKANE NELSON KWENE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(4)  ELIZABETH LIENGU MOKOKO – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(5)  AGBOR ERU KELLY EBOB – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(6)  ALHAJI FLORA MUNCHO – HIS-D,REL-E,PHI-E,
(7)  MBACHAM EYABI SHARONE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(8)  NGONG CLAUDINE ZIAH – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(9)  NJOGYOGOH MARIE PERGHAMA – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 26
(1)  ABI NJI ELVIS – GEO-E,HIS-B,
(2)  ASOH OKIE AKE – GEO-E,HIS-B,
(3)  LEONARD BONGBI TALLA – GEO-C,HIS-D,
(4)  NANJE SAKWE NANGOSAKA – HIS-B,PHI-E,
(5)  NGALLA CYRIL NSANG – BIO-D,CHE-C,
(6)  EKEABELEBONG LELINU – HIS-D,PHI-D,
(7)  ENOW BELINDA AGBOR – GEO-E,HIS-C,
(8)  KELECHI CYRIACUS MBAGWU – HIS-C,PHI-E,
(9)  ABANGMA BENEDICT AWOH – GEO-E,HIS-D,
(10)  ENOW NCHENGE AMBE – HIS-D,REL-E,
(11)  MATILDA MOJOKO MBELLA – HIS-D,PHI-E,
(12)  NDEWA EMMANUEL NGI – HIS-E,REL-D,
(13)  NEBARE NANGIA HENRY – CHE-D,PMM-E,
(14)  TCHOUNKE YETGNA PEDRO – HIS-D,REL-E,
(15)  ABANGMA ESTHER EYONG ADJU – ECO-E,HIS-E,
(16)  AKONJANG PAULINE EBAISONG – HIS-E,PHI-E,
(17)  ASANGANA COLETTE NDIBENEH – LIT-E,HIS-E,
(18)  CHRISTINA ETONDI KINGE – LIT-E,HIS-E,
(19)  CLAUDINE NEMBOLE ETANA – LIT-E,HIS-E,
(20)  EDU LESLEY EDU – LIT-E,HIS-E,
(21)  EPIE CHRISTALINE NDUMA ENDELEY – HIS-E,PHI-E,
(22)  LOVELYN MA’A NKESI – LIT-E,HIS-E,
(23)  MALLE BATE JAPHET – GEO-E,REL-E,
(24)  MARAFAH SOUDY MAZADU – ECO-E,GEO-E,
(25)  NATIVIDAD CAMPANET LOMO – LIT-E,HIS-E,
(26)  TATA YIEFON HONORINE – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1172 KEMBONG EXTERNAL
Regist:9, Sat for 2 or More Subjects:6, Passed:1, %Passed:16.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  AGBORSONG EMMANUEL TAMBENKONGHO – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1173 GOVERNMENT HIGH SCHOOL EKONA
Regist:42, Sat for 2 or More Subjects:42, Passed:35, %Passed:83.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  OBEN ALEXANDER TATAW – ECO-E,GEO-D,REL-B,HIS-B,PHI-E,
 
Passed in 4  Subjects: 11
(1)  NWONE GAMSE JOYCE – LIT-C,ECO-E,HIS-B,REL-C,
(2)  ATONGE MARINET AYONGWE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(3)  NDICHOU JOEL ABIT – HIS-B,ECO-D,GEO-E,REL-D,
(4)  ANYIMBAH MACMILLAN BONGTOH – HIS-B,GEO-D,ECO-E,PHI-E,
(5)  TEM KANG JULIUS – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(6)  ANKAH PHILEMON ABAN – PHI-E,ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(7)  ENOW COLLINS ENOW – LIT-E,HIS-D,REL-C,PHI-E,
(8)  NNOH FRANKLINE MEMBONG – ECO-E,GEO-D,HIS-C,REL-E,
(9)  MOBE MBAMU STEFANY – LIT-E,HIS-D,REL-D,PHI-E,
(10)  NGENDO MILDRED MANDA – ECO-E,HIS-D,REL-E,PHI-D,
(11)  AKU GUSTAVE ATEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 15
(1)  KUMLI ELVIS NDUM – HIS-B,ECO-D,GEO-B,
(2)  ALFRED IDAM – HIS-C,GEO-E,REL-B,
(3)  NORBERT VUBANGSI ACHELEOBI ABONG – LIT-C,HIS-B,ECO-E,
(4)  ANDONG GODDEL ANGWANG – HIS-B,PHI-D,LIT-E,
(5)  ELUMBA SULIVAN EHUKI – PHI-D,GEO-E,HIS-B,
(6)  MIRRIAM ADA EZE – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(7)  ABERIYUNG BORIS – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(8)  ANJEH JULIUS ENGEI – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  EGHAI TERENCE – ECO-E,HIS-C,PHI-D,
(10)  NJINKENG DAVID AZENKENG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(11)  TANGA CYRUS AJEH – HIS-C,REL-E,PHI-D,
(12)  AZI ROSALINE NWAH – GEO-E,PHI-E,HIS-C,
(13)  BIH BARENICE BURIYA – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(14)  NGEA JESSICA MBONG – GEO-E,HIS-E,REL-D,
(15)  TAMBE HELEN OTANG – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  ACHONDUH ELISABETH UNDIH – HIS-C,LIT-E,
(2)  FULLAH GEORGIANER CALSON TEWAH – PHI-E,HIS-C,
(3)  NANGONDE HERMAN NGUNDUE – HIS-D,LIT-D,
(4)  TANGU VINCENT AKEM – HIS-C,GEO-E,
(5)  EDIAKE EDUBE MESUMBE – HIS-D,PHI-E,
(6)  MONJOWA BRONHILDA – LIT-E,HIS-D,
(7)  NDAMBI KENG MOUTO OLIVE – GEO-E,HIS-D,
(8)  TIMOTHY EKULU TUVA – HIS-D,PHI-E,
 
Centre No: 1174 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL KUMBA
Regist:177, Sat for 2 or More Subjects:177, Passed:111, %Passed:62.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 

Passed in 5  Subjects: 2
(1)  MODIKA CLINTON MORIASA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  UJAMBENG VALIE UJAMBENG – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 6
(1)  ELOUNDOU MESSINI ANGE – LIT-B,FRE-D,HIS-D,PHI-D,
(2)  MOHAMED ISAH – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-E,
(3)  EPOLE RACHELLE MAKOGE – BIO-E,CHE-C,PMS-E,ICT-C,
(4)  AGBOR GIDEON MOH – BIO-E,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(5)  ACHA TEGWI PAUL TIMAH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(6)  DONGFACK JOSEPH NANGFACK – LIT-E,FRE-E,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 47
(1)  BOKWE JOEL – ECO-C,GEO-C,PMS-B,
(2)  IJEOMA LAURA MGBE – LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(3)  MANJONG GABRIEL CHELSEA – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(4)  BALUMA CALVIN ENGEH – BIO-D,CHE-C,PHY-C,
(5)  EPIE HERBERT EKANE – BIO-D,CHE-D,ICT-B,
(6)  EWU-EKONGWE HILDA EBUDE – LIT-C,HIS-C,PHI-D,
(7)  OZOR LILIAN UCHENNA – GEO-E,HIS-B,ICT-C,
(8)  TEWOM BRICKS TEBECK – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(9)  MARVLYN CHIDIMA UCHE – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(10)  MBILE JUDE N EYABA – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(11)  NJIO GREGORY ASARORI – BIO-B,CHE-E,GGY-D,
(12)  OJAH TERENCE TAMPA – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(13)  TANYI LUIS BATE – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(14)  TATA THIERRY TATA – CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(15)  WONDJE NDEDI CHARLOTTE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(16)  BAMA BRENDA WAI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(17)  MOTO-ASEH TERENCE NJIBILI – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(18)  MOUOKEU JANNY CLINTTON – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(19)  MUDIKA DEBORAH MALIKE – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(20)  NDEH BLANCHE MANERE – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(21)  NDZI ROLAND NJEGO – CHE-C,PMM-E,CSC-D,
(22)  TABI EUNICE EWOH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(23)  TEWOM EVODIA FRI – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(24)  ABI NELSON – BIO-D,CHE-E,ICT-D,
(25)  ACHERE OBEN ACHERE – BIO-E,PMM-E,FMA-C,
(26)  BESONGNGEM EBANGHATAKU JOYCE – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(27)  BETTY NAMONDO LYONGA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(28)  BIN MELVIS NDUM – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(29)  EGBEMANGU BRONHILDA KONGE – ECO-E,GEO-E,ICT-C,
(30)  ELANGWE ABRAHAM – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(31)  MBOKWOH MELVIN MPONIANKWING – CHE-E,PMM-C,PHY-E,
(32)  NJANG MARIE-CLAIRE AYUK – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(33)  OJIAKU ERIC CHIGOZIE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(34)  TONG BISONG PEDZO – GEO-E,HIS-C,ICT-E,
(35)  UFEANEI CHARLES NDIFON – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(36)  YENLA CLIVINE NCHUKEMEH – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(37)  YUNGA EDITH MAH – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(38)  EJIKEME HYCIENTH MADU – CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(39)  ELANGWE MARITAN BEMELI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(40)  EWU -EKONGWE CARINE DIONE – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(41)  FELIX ABANG OBIE – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(42)  IKOE JEFFREY NJASOMOKO – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(43)  MOSAMAI SAMUEL YONI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(44)  MPANJO KILA MOUKALA FLORENCE-ARTHAUD – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(45)  NUBILA ROLAND FONYAT – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(46)  WUCHWEWOH  WALTER WILSON – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(47)  NGUEPNANG MARIE-AGATH EYONG – GEO-E,PHI-E,ICT-E,
 
Passed in 2  Subjects: 56
(1)  TANIFOR KEUMEGNI CHRISTABELLE – BIO-C,PMM-B,
(2)  AYAMBA MBI – GEO-E,HIS-B,
(3)  EKANE LINDA MBULLE – GEO-D,HIS-C,
(4)  HELEN MAYA NDENGU – CHE-D,ICT-C,
(5)  MOKUBE BINYA NERISE – HIS-C,PHI-D,
(6)  NCHENGE NCHENGE STEPHEN EBAI – BIO-C,CHE-D,
(7)  NDAMBI CALISTA ESAMA – GEO-E,HIS-B,
(8)  NDENGU MARTIN AKWO – GEO-E,HIS-B,
(9)  NJEH KARSON – GEO-E,ICT-B,
(10)  VITALIS MOTALE MOKOLE – BIO-C,CHE-D,
(11)  AHONE BWEH ABONG FELICITA – BIO-C,CHE-E,
(12)  AKO MARIECLAIRE MESAME – LIT-E,HIS-C,
(13)  AYUK DIDIER AGBOR – BIO-D,GGY-D,
(14)  BOKWE ADELINE MANDE – GEO-E,HIS-C,
(15)  CHE FELICIA ZUWU – GEO-E,HIS-C,
(16)  EKEME NGUCHEDE SIMON – GEO-E,HIS-C,
(17)  ELONGE-FOBIA THECKLA ARUA – LIT-E,HIS-C,
(18)  JONG ELSIE MALONG – GEO-E,HIS-C,
(19)  KEKA IYA FEMBE – BIO-D,CHE-D,
(20)  MOKETE GODWIN – GEO-E,HIS-C,
(21)  PIEUDJEU SWANSON ABETIFEN – HIS-C,PHI-E,
(22)  BOKOE BELINDA  NDONDI – LIT-E,HIS-D,
(23)  DIBUMA ESTHER NDOH – GEO-E,HIS-D,
(24)  EDWIN AJINI NDONWI – BIO-D,GGY-E,
(25)  EKUMI VANISHIA UREH – LIT-D,HIS-E,
(26)  EMMANUEL LOVERT SAKWE – LIT-E,HIS-D,
(27)  ETAGHA GRACE BATE – BIO-E,CHE-D,
(28)  GRACE ADA KALU – LIT-E,HIS-D,
(29)  IKANGO JOANES EKWANAKA – GEO-E,HIS-D,
(30)  KAH ERNESTINE SIH – GEO-E,PMS-D,
(31)  LOKILI SERAPHINE BUME – GEO-E,HIS-D,
(32)  MEBUNE DENIS NWEYANG – GEO-E,HIS-D,
(33)  MOTUBA ILONDI MAGDALENE – LIT-E,HIS-D,
(34)  MUSONGONG QUEETABEL MATEH – GEO-E,PMS-D,
(35)  NALIANGI LAVAN EDJUA – ECO-D,PMS-E,
(36)  NANJE BENJAMIN NGOE – BIO-E,ICT-D,
(37)  NDOH REGINA ROSELINE E – LIT-E,HIS-D,
(38)  NGOLLE EDMOND NDONG – GEO-E,PMS-D,
(39)  OBIANUJU MARYROSE ARUKWE – CHE-D,ICT-E,
(40)  OKAH JARINE WASE – LIT-D,HIS-E,
(41)  TITANG MARCELLUS MUSONG – HIS-D,PHI-E,
(42)  ABEYA GODLOVE ANDONGASE – BIO-E,GGY-E,
(43)  ARRAH CYNTHIA BATE – BIO-E,CHE-E,
(44)  ATOH EMMACULATE TECHE – GEO-E,PHI-E,
(45)  BEZANKENG AWUNGJIA PALVINE – LIT-E,HIS-E,
(46)  CHAGAM IDRISSE – BIO-E,PMM-E,
(47)  EUNICE OKEU EKEM  AJU – HIS-E,PHI-E,
(48)  GAH TIFFANY AMBANG – LIT-E,HIS-E,
(49)  MITTERAND NESSONGONG NDZEY – BIO-E,GGY-E,
(50)  MONGO COLLINS MONGO – BIO-E,CHE-E,
(51)  NGOE GASTON SAKWE – BIO-E,CHE-E,
(52)  OKIE ELUBE ELONGE – BIO-E,GGY-E,
(53)  OROGO SYLVIE SORELLE – LIT-E,HIS-E,
(54)  TAKA NGEMA SABBATH MBONGAYAH – BIO-E,GGY-E,
(55)  TAKANG GILBERT TAKANG – GEO-E,PMS-E,
(56)  TIKU ROLAND TAKOR – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1175 KUMBA STATION EXTERNAL
Regist:177, Sat for 2 or More Subjects:170, Passed:59, %Passed:34.71, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  TAMBE COLLINS TAKIE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,PHI-E,
(2)  EBONTANE ENANG ALAIN – ECO-E,FRE-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 14
(1)  MBIARRAMBANG ALAIN MBENG – BIO-E,CHE-C,ICT-B,
(2)  NAKELI BASIL MOKETE WAMENDI – LIT-E,HIS-B,REL-C,
(3)  EMANGA NINA EJOME – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(4)  EPIE ELMINA LOMBE – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(5)  KAMBE-KAMBE-GEORGES-A – GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(6)  TCHOUALA KENFACK ANDRE – FRE-E,HIS-B,PHI-E,
(7)  ACHANCHO AGBOR – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  BEKINDAKA HONORINE ITEKE – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(9)  DIBO YANIC BILLA – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(10)  DISUKU RANSOME ESICKY – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  MESUE GODLOVE NZENG – ECO-E,HIS-D,REL-D,
(12)  ENOW EVELYNE ARAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(13)  MUDOH MUDOH MOHAMADOU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(14)  TAKU CHARLES ETA – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 43
(1)  NZEGGE NZEGGE VICKLAN MBONTEH – LIT-C,HIS-B,
(2)  ABENG VOLKEMA LEMOMOUH – ECO-D,HIS-C,
(3)  ANTEM COLLINS NJIE – GEO-E,HIS-B,
(4)  EKUBA ERIC TIKUM – LIT-E,HIS-B,
(5)  EPIE MIRIAM KENG – BIO-D,CHE-C,
(6)  BOMENE VALENTINE MISODI – HIS-D,REL-D,
(7)  ESONA ALEXIA CONGOE – LIT-D,HIS-D,
(8)  ETINZO LIVINUS ETUMBU – CHE-E,BIO-C,
(9)  KOME SHANTAL DIONE – LIT-E,HIS-C,
(10)  NGOEH EBONG MODEST – HIS-D,PHI-D,
(11)  SAMUEL ONAH NKENGASONG ASONGANYI – PMM-E,ICT-C,
(12)  SEKEDI DEBORAH KUM – GEO-E,HIS-C,
(13)  TIMAH ESOH UNICE – LIT-E,HIS-C,
(14)  AKEM BORIS ASHU – GEO-E,HIS-D,
(15)  AKOH ROMANUS FON – GEO-E,HIS-D,
(16)  ASHUMBI DANIEL TABENYANG – BIO-D,CHE-E,
(17)  DISUKU KENNETH ETONGO – GEO-E,HIS-D,
(18)  EKABE MUKETE RAOUL – HIS-D,ICT-E,
(19)  ESOMBA JOHN SAKWE – CHE-D,PMM-E,
(20)  FOGHAM JOSHUA TITA – HIS-D,PHI-E,
(21)  ITOE COLLINS ODINE – GEO-E,HIS-D,
(22)  KEMBA DIVINE DOCTA – GEO-E,HIS-D,
(23)  MARUMBA NJEMBA NICKSON – BIO-E,CHE-D,
(24)  MEDIKI GENESIS BOTAYA – GEO-E,HIS-D,
(25)  MOKETE YABAMBORY EMBESI – CHE-D,PMM-E,
(26)  NGANYA TERENCE ICHUANIA – HIS-D,PHI-E,
(27)  NGOE STEPHEN SONA – GEO-E,HIS-D,
(28)  NGUTE ALAIN MBOE – GEO-E,HIS-D,
(29)  NJOSIMELI ANDREAS NGABI – GEO-E,REL-D,
(30)  STANLEY PAULINUS UDOH – GEO-E,HIS-D,
(31)  TEMBAN RITA ANJO – HIS-D,PHI-E,
(32)  AKPENJO MARY AYUK – LIT-E,HIS-E,
(33)  ATAH SIMPLIES SAKWE – BIO-E,PMS-E,
(34)  BALEMBA CLINTON BALEMBA – CHE-E,GGY-E,
(35)  EKANE  CLAUVIS – BIO-E,PMS-E,
(36)  IHEDINAMBU FESTUS UCHECHUKWU – ECO-E,PHI-E,
(37)  KWANG TRACY SUMOH – LIT-E,HIS-E,
(38)  MODIKA NDUME PENUEL – ECO-E,HIS-E,
(39)  NCHANG LILIAN CHE – BIO-E,CHE-E,
(40)  NGOE PRISCA MENDE – LIT-E,HIS-E,
(41)  NTULE PETER MBEH – ECO-E,GEO-E,
(42)  SENGE EKANE MAURINE – LIT-E,HIS-E,
(43)  SOULANGE OLA EKWALE – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1176 FIANGO EXTERNAL
Regist:416, Sat for 2 or More Subjects:392, Passed:116, %Passed:29.59, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  MBIAOH EUGENE ASONG – BIO-B,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(2)  KANYOU STANLEY NDIKE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  ANDU – TAKEM RITA OSSANG – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(2)  MESUE AUGUSTINE MESUE – CHE-D,PMM-B,PHY-E,
(3)  BENN MAURINE EWEI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  EDEME COLLINS NANJE – CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(5)  ELANGWE JANVIER ELANGWE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(6)  MBABU KENNEDY ABA – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(7)  MBEBEB EMMANUEL VIYOF – HIS-D,REL-C,PHI-E,
(8)  EBONE BLESSING ANN EBOTE – FSN-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  FORKA MARCEL FON – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(10)  KUNA  GLORY GODSABI – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(11)  TITA LOUISE WACUNA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(12)  ACHE SUCCESS ACHE – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(13)  CHAM EVARISTUS ZOH – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(14)  GOLDA ENOWDUCK TANYI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(15)  BIH NEH NDIFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(16)  NCHAH HELEN TANUE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 98
(1)  NTANKET THERRY MENUMEMBI – PMM-B,FMA-C,
(2)  BUKA DORIS SHINGABU – LIT-D,HIS-B,
(3)  MAGOUA CHOUAKO CARMEL WILLIAM – PMS-C,FMA-C,
(4)  ABUNAW YOUNGA AGBOR – HIS-B,PHI-E,
(5)  AKA BRIDGITTE ATEMGOUA – HIS-C,PHI-D,
(6)  AKENG AGNES MUANKUME – LIT-E,HIS-B,
(7)  ATABONG JOAN ATEASONG – HIS-D,REL-C,
(8)  ELANGWE GLADYS OBASE – HIS-D,PHI-C,
(9)  EYONG BLAISE OKIE – HIS-B,PHI-E,
(10)  MARIE LOUISE CHAWO LEKAM – HIS-B,PHI-E,
(11)  MARTIN – SAMUEL SORTI EBAI – ECO-E,PMS-B,
(12)  NGATCHA TCHATCHOUA BISMARK – FRE-C,HIS-D,
(13)  NJUAKA CONRAD NGUNI – HIS-D,REL-C,
(14)  OROGO PEPERTUA NDIP – HIS-C,REL-D,
(15)  SHIWAH PAUL NVEYI – HIS-D,REL-C,
(16)  WANDJI KAPGUEP CLARICE – FRE-B,PHI-E,
(17)  AGBOR CARL ATEMKENG – GEO-E,HIS-C,
(18)  AMI MERCY WAJAH – HIS-D,REL-D,
(19)  ASHU AGBOR ERNESTINE – GEO-E,HIS-C,
(20)  EBAI EGBE SUSAN – HIS-C,PHI-E,
(21)  JOFANG FANGDA ISABELLE – ECO-E,HIS-C,
(22)  JULIE WOKENG SONA – GEO-E,HIS-C,
(23)  MOKUBE EUGENE MEKUMBA – BIO-E,CHE-C,
(24)  MOUNGANG NZENGA ELNA – LIT-E,HIS-C,
(25)  NDIKUM PATRICIA LUM – FSN-C,PHI-E,
(26)  NGABI FRANCIS BONAM – HIS-C,REL-E,
(27)  NJANG LILIAN ANWEG – LIT-E,HIS-C,
(28)  NYIA CARINE – HIS-C,PHI-E,
(29)  NZINKEU NJANTA  SUZANNE – HIS-C,PHI-E,
(30)  OGBOKE ELUM ERICA YAKENE – LIT-E,HIS-C,
(31)  TCHUENKAM KUEKAM STEPHANE FABRICE – PMS-D,FMA-D,
(32)  AMBOUNJE MARY AMBAN – LIT-E,HIS-D,
(33)  ANDU ANGA ARAH – BIO-E,CHE-D,
(34)  ASELY KINGSLEY ATAUBO – CHE-D,PHY-E,
(35)  ASHU MARIENESS AYUK – LIT-E,HIS-D,
(36)  BLESSED DELPH ARREY – HIS-D,REL-E,
(37)  CHA ANGELINE MAGEM – GEO-E,HIS-D,
(38)  CHE MELVIS SIH – LIT-E,HIS-D,
(39)  CHUWANGA THIERRY ARREY – HIS-D,REL-E,
(40)  DEFANG CHRISTINA EME FUA – LIT-E,HIS-D,
(41)  EBANGI JEAFT – ECO-E,GEO-D,
(42)  EBOBOROCK ALISON OBEN – LIT-E,HIS-D,
(43)  ELINGE GODWIN ESABE – PMS-D,REL-E,
(44)  EMADE BELLE VICKCHE – HIS-D,REL-E,
(45)  ESONG DIVINE ATABE – HIS-D,PHI-E,
(46)  ETENGENENG BELINDA ASHU – FSN-D,PHI-E,
(47)  ETUNDI MARIE MVONDO – LIT-E,HIS-D,
(48)  EYAMBE YVONNE WUKE – HIS-D,REL-E,
(49)  FORBUGWE HENRIATTA BIH – HIS-D,PHI-E,
(50)  GABSIBUIN JOY MUNGWE – HIS-D,PHI-E,
(51)  GEORGE WILLIAM AGBOR – PMS-E,PHI-D,
(52)  GODSWILL OBASI ARREY – PMM-E,FMA-D,
(53)  JANE ABIMNUI ADANGWA – LIT-E,HIS-D,
(54)  KEIN MADO CHE – GEO-E,HIS-D,
(55)  KETCHA ALAIN GIRESSE – FRE-E,ICT-D,
(56)  MAI ELIZABETH MANG – LIT-E,HIS-D,
(57)  MBAH HENRY TIMAH – HIS-D,REL-E,
(58)  MESINZE NGOLLE MARY-MABELLE – LIT-E,HIS-D,
(59)  METTA IVO ITOE – GEO-E,PMS-D,
(60)  NGASSA SIMO ROMEO VIVIEN – FRE-D,ICT-E,
(61)  NGEMBANE SHANTAL – ECO-E,HIS-D,
(62)  NGWANE FIDELIS ENONGENE – FRE-D,PHI-E,
(63)  NGWANG BISHU HILARI – GEO-E,HIS-D,
(64)  NJI CHRISTINA AMBO – HIS-D,REL-E,
(65)  NJUAFAC JOVANIE – HIS-D,PHI-E,
(66)  NNOGOTUEH RAHINETOU – LIT-E,HIS-D,
(67)  NOMI JARDEN-YVE WANDA – HIS-D,PHI-E,
(68)  NTCHO SILATCHAM  RAYMOND MOLIERE – CHE-D,PMS-E,
(69)  NWOPA JOHN WATENDO – LIT-E,HIS-D,
(70)  NWUSHI OTTO FRANKLIN – HIS-D,REL-E,
(71)  NZELLE EUNICE MBOME – HIS-D,PHI-E,
(72)  OUSMANE MOHAMMED DEWA – ECO-E,PHI-D,
(73)  SONE FRANCA EMOBE – HIS-D,REL-E,
(74)  SONE SEBASTIEN EKINDE – ECO-E,HIS-D,
(75)  UNDAH ONESIMUS – HIS-D,REL-E,
(76)  ACHA CHRISTABEL – HIS-E,PHI-E,
(77)  ACHE EDONG BAZIIL – HIS-E,PHI-E,
(78)  AKAYA OLIVIA ENGONWEI – HIS-E,REL-E,
(79)  ANAGOH JANET MANJI – GEO-E,HIS-E,
(80)  BRIGHT-VICTORY GILLIAN ARREY – LIT-E,HIS-E,
(81)  EFFIA THEODORE  TUE – HIS-E,REL-E,
(82)  EFIMBA ELIZABETH ULE – GEO-E,HIS-E,
(83)  EPIE EMANGA PAMELA – BIO-E,REL-E,
(84)  EPIE GWENDOLINE MENGENGE – HIS-E,PHI-E,
(85)  EPIE VIVIAN ETANE – BIO-E,FSN-E,
(86)  FOMENKY ROSELINE AWUNG – LIT-E,HIS-E,
(87)  ITOE PASCAL MUKETE – HIS-E,PHI-E,
(88)  JOSIAH FOINSEH KESEH – REL-E,PHI-E,
(89)  LAURA MORBONG NZOH – LIT-E,HIS-E,
(90)  MANYI EMELDA FOTANYI – BIO-E,REL-E,
(91)  MBENG REGINA TONG – HIS-E,REL-E,
(92)  MEDIEM FUNDO VIVIANE – BIO-E,CHE-E,
(93)  MEKANG NGUCHEDE – GEO-E,HIS-E,
(94)  NDAMO ROSE NGENYA – HIS-E,REL-E,
(95)  NDONGWA CLEMENTINE NJIONDO – FSN-E,ICT-E,
(96)  NKWANYUO CABRINI BEMBEM – GEO-E,PHI-E,
(97)  SAKWE EMMANUEL EKOLE – HIS-E,PHI-E,
(98)  SUNDZE YOGYU CLARISE – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1179 TOMBEL EXTERNAL
Regist:80, Sat for 2 or More Subjects:74, Passed:22, %Passed:29.73, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  EBOA YAKA AYISSATOU – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(2)  NDUGE-NDIME KEMSON – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 20
(1)  ELAH LOMBE LENSHINA MICHOU – FRE-E,HIS-B,
(2)  ENDALLE PRISCA DIKANA – BIO-C,CHE-D,
(3)  EPIE HAWKINS EJEDE – FRE-D,HIS-C,
(4)  NGOLE ENONGENE DANIEL – GEO-E,HIS-B,
(5)  ENONGENE MOSES EJEDE – LIT-E,HIS-C,
(6)  TAYONG LINDA NUNG – HIS-C,REL-E,
(7)  AKAME ERIC ANOH – ECO-E,PMS-D,
(8)  EKWOGE JOSEPH EJONG – HIS-D,REL-E,
(9)  KOGGE YVETTE MESANG – LIT-E,HIS-D,
(10)  MESAPE ISABELLE MBINZE – LIT-E,HIS-D,
(11)  NJUME KELVIN MEKOME – HIS-D,PHI-E,
(12)  NNANE MERCY EBOTE – HIS-D,PHI-E,
(13)  TOUCK AIMEE OLIVETTE – FRE-E,HIS-D,
(14)  AJUA EMILIA – ECO-E,GEO-E,
(15)  DIABE HENRY ECHALLE – HIS-E,PHI-E,
(16)  DIONJABE ASOH ROSE NOELLE – FRE-E,HIS-E,
(17)  ETUGE KINGSLY – BIO-E,GGY-E,
(18)  LINDA NTUBE ESANGE – HIS-E,PHI-E,
(19)  NJUME DIONE LINDA – GEO-E,HIS-E,
(20)  OYEBOG AMBANG REGINA – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1182 BALI COMMUNITY COLLEGE BALI
Regist:20, Sat for 2 or More Subjects:20, Passed:14, %Passed:70, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  MANKAA  MARIVON – ECO-E,GEO-D,HIS-B,REL-C,
(2)  JONHSON   NUVADGA   FOLANUM – ECO-E,GEO-C,PMS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  BANYE   CLARA   MBONGEH – LIT-D,HIS-B,REL-E,
(2)  OLIVIER  LANGMIA  DOH – LIT-E,HIS-B,REL-D,
(3)  NYONPUA   DELPHINE   SEMA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 9
(1)  ZE  UWAA  MBUM  LUCIENNE – HIS-B,REL-D,
(2)  BIDBILA   GABGA  DOB  STEPHEN – GEO-E,HIS-B,
(3)  KIMBOSHE  SOPHIE  NJIKWE – LIT-E,HIS-B,
(4)  SEMONI  ELVIS  GIMA – GEO-E,HIS-B,
(5)  DIVINE   BABILA   DINGA – ECO-E,HIS-C,
(6)  NDIPNU   JOPHYTER   NTUNGWEN – LIT-D,HIS-D,
(7)  NUNDOYAH   HORTANCE  BOSUNG – LIT-E,HIS-C,
(8)  CLAUDINE  MAJUHSHUNG – ECO-E,HIS-D,
(9)  WAKUNA   ANGELA   TITA – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1183 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MUNDUM
Regist:7, Sat for 2 or More Subjects:7, Passed:3, %Passed:42.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  ASAH DESMOND NJIBUWI – GEO-E,HIS-D,
(2)  TAH EVA AWAMBENG – GEO-E,HIS-D,
(3)  ANGELA CLARINE NTANCHI – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1186 ATLANTIC BILINGUAL COLLEGE DOUALA
Regist:45, Sat for 2 or More Subjects:45, Passed:32, %Passed:71.11, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 9
(1)  NDIFOR AWAH SYNTIA CANN – BIO-C,CHE-B,PMS-C,GEO-C,
(2)  AMINAJIA TAZIFUA BERTUS – FMA-C,CHE-D,PMM-C,BIO-D,
(3)  TCHAMAKE BERLINE TOUKAM MAZA’AH – HIS-C,PHI-C,LIT-D,ECO-E,
(4)  DJIEUGOUE PIOWE HERMINE – ECO-D,PMS-E,FRE-C,GEO-E,
(5)  MACZILE DINGA PATEM – BIO-D,PMM-D,FMA-E,CHE-D,
(6)  FONYUY MINGKANNMAN FOTSING NGEH – ECO-E,HIS-D,GEO-E,REL-D,
(7)  MICHAEL WADMIA FONCHAM – BIO-E,PMM-D,CHE-D,FMA-E,
(8)  NAMEKONG NANTENG LUTHER – FMA-D,CHE-E,PMM-D,PHY-E,
(9)  FOMUNDAM THEOPHILUS FONYAM – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 

Passed in 3  Subjects: 12
(1)  AJERE NZE WINIFRED – FRE-C,LIT-D,HIS-D,
(2)  AKWESE ALBERTA – GEO-E,ECO-D,HIS-C,
(3)  CATHERINE ENJEMA MONDESON – HIS-C,LIT-E,FRE-D,
(4)  CHENWI CLINTON CHEO – PMM-D,FMA-E,CHE-C,
(5)  FEHCHEMBONG MELVIS – FRE-D,HIS-D,LIT-D,
(6)  NGWANA ANSELME – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(7)  NJ0CK RUDOLF EVES – CHE-E,REL-E,BIO-C,
(8)  FABA NDOME MADO- LYDIENNE – HIS-E,FRE-D,LIT-E,
(9)  MBOH PAMELA NGUMETAH – PMS-E,CHE-E,FRE-D,
(10)  ABOMO SUZANNE ANNE MARIE – PMM-E,BIO-E,FMA-E,
(11)  BEGUA FABRICE AZEM – PMS-E,CHE-E,BIO-E,
(12)  BUMA DERRICK NJEKEH – GEO-E,REL-E,ECO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  KALOH PAUL DIBUIN – HIS-C,PHI-D,
(2)  KEUNANG TEUFACK HORNELA BROLINE – CHE-D,BIO-C,
(3)  AGIEWO PRISCA FOFUNG – BIO-E,CHE-D,
(4)  ANGU ANITA NEH – CHE-D,BIO-E,
(5)  EHOWE LINDA OLGA – GEO-E,FRE-D,
(6)  NCHOFOR LEVIS MOFOR – HIS-D,GEO-E,
(7)  SANDE NDEDI HOFFMAN FRIZTFOOR – CHE-D,PMM-E,
(8)  FORSUH BENARD NDIFON – PMM-E,FMA-E,
(9)  KUONDE MARIAMA – GEO-E,ECO-E,
(10)  MBI BISMARK OROCK – HIS-E,REL-E,
(11)  TANEKEU KEYAPING YOLANDE – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1189 YOUTH TECHNICAL AND COMMERCIAL COLLEGE FONTEM
Regist:11, Sat for 2 or More Subjects:11, Passed:4, %Passed:36.36, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TEFFO SIDJI EMMANUEL – FRE-B,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 3
(1)  ACHANKENG VILMA MBETEH – HIS-C,PHI-E,
(2)  NJEMSE LESLY NJIANJU – HIS-D,PHI-D,
(3)  ACHANKENG THEODORE NDEM – ECO-D,GEO-E,
 
Centre No: 1191 GOVERNMENT HIGH SCHOOL KEDJOM KEKU
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:24, Passed:19, %Passed:79.17, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  KINGSLY VUNAIN – LIT-D,HIS-A,FRE-C,ECO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  NGONG CEBEDEVELLE KAFAIN – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(2)  KAFAIN RANDOLF – GEO-E,ECO-C,PMS-C,
(3)  MBIGAH CHARLOTTE VUYOF – ECO-E,HIS-C,LIT-C,
(4)  COLLINS VUKUMUTSI ABONG – HIS-B,ECO-E,GEO-E,
(5)  MAKOLIEH STELLA – HIS-C,LIT-D,FRE-E,
(6)  TOH PRISCA AVUMBOM – GEO-E,ECO-E,HIS-C,
(7)  ATEMKU FRANKLINE MBINGEH – PMS-E,GEO-D,ECO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  ASHUEMBOM FIDELIS ACHU – GEO-C,HIS-B,
(2)  MAKAIN MARINETTE – GEO-D,HIS-B,
(3)  NKWAIN SHARON AKUMBOM – GEO-D,HIS-C,
(4)  VUCHAS SYRIL AKUMBOM – GEO-E,HIS-B,
(5)  ALVIN ALANDO – LIT-E,HIS-C,
(6)  ATEACHWI HAGGITH MANCHO – GEO-E,HIS-C,
(7)  NGEH HOSANNA – HIS-C,GEO-E,
(8)  WAMBO VALENTINE KWALLA  NJI – LIT-E,HIS-C,
(9)  ALEHNGONG INOSTENCIA GEJUNG – GEO-E,HIS-D,
(10)  AMOH EMMANUEL GAAHNTUSE – HIS-D,GEO-E,
(11)  KUGAHME NEH TRINITY – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1193 KOM COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL ANYAJUA
Regist:8, Sat for 2 or More Subjects:8, Passed:7, %Passed:87.5, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  TANJUA VERA MAI – ECO-E,GEO-C,HIS-B,
(2)  NSAH BRONHILDA FUAM – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(3)  WULNEGHEWIMBOM ANGUOMBOM CEDRICK – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 4
(1)  CHIATOH MUSII GWENDOLINE – GEO-E,HIS-C,
(2)  MOM PATIENCE MOCHIA – ECO-E,HIS-C,
(3)  MUJUOH ROLAND KIMBI – LIT-E,HIS-C,
(4)  OUMAROU YINWEH – CHE-E,PMM-E,
 
Centre No: 1194 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MBESSA
Regist:67, Sat for 2 or More Subjects:67, Passed:38, %Passed:56.72, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 3
(1)  CHAH HUMPHREY NDIFON – LIT-C,FRE-D,HIS-A,REL-C,PHI-B,
(2)  BAKATI DIVINE TANG – LIT-B,FRE-D,HIS-B,REL-C,PHI-C,
(3)  KAIN JUDE NDOASAK – LIT-D,FRE-D,HIS-B,REL-C,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  GWENDOLINE JINGKOU – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(2)  CHIMSE EMMANUELLA NCHINA – LIT-E,HIS-C,REL-E,PHI-D,
(3)  MENTETEH DERICK CHIA – LIT-E,FRE-E,HIS-C,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  HYACINTH YONG – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(2)  NJAM KISITO GHANGHA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(3)  BANGANG ROGER BAINBUOH – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(4)  NDOASAK EMMANUEL KUO – LIT-D,HIS-D,REL-E,
(5)  NDIYOU VERA BI – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(6)  NGONG CLAUDIA KEBLE – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(7)  NGUO JULETTE NYEAH – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(8)  NGONG CONSILIA NGUJUO – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(9)  NGUNYAM ANNABEL VITOAH – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(10)  NSANI WILFRED MBENGLO – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 22
(1)  SHEY CONSTANTINE CHIA – LIT-D,HIS-B,
(2)  NDOAH JOSEPHA NGOIN – LIT-D,HIS-C,
(3)  NGONG LOVELINE NCHANGHA – BIO-B,CHE-E,
(4)  NSANI HONORINE ALUMA – CHE-C,PMM-D,
(5)  DIENSI ODETTE NSHING – LIT-E,HIS-C,
(6)  FINJI EDWINA CHUOH – LIT-E,HIS-C,
(7)  KENEH VIVIAN KFVIE – HIS-C,PHI-E,
(8)  LOAH IVOLINE NANGEH – GEO-E,HIS-C,
(9)  NGONG EMMANUEL NDIM – GEO-E,HIS-C,
(10)  BAKATI JOHN VENISE – LIT-E,HIS-D,
(11)  CHIA MELVIS GHANYEN – LIT-E,HIS-D,
(12)  CHIMSE JULIETTE YUWUIN – GEO-E,HIS-D,
(13)  FINJI ERIC NGUM – GEO-E,HIS-D,
(14)  ISA MUSA – LIT-E,HIS-D,
(15)  NGONG HILDA VITOAH – LIT-E,HIS-D,
(16)  NSHOM BELTA YEAUH – HIS-D,PHI-E,
(17)  NSOM COURAGE NGAIN – GEO-E,HIS-D,
(18)  TOAHNI FLOURISH FIEN – BIO-D,GGY-E,
(19)  NDOSAK PATIENCE NSUNGNE – LIT-E,HIS-E,
(20)  NGONG EMMANUEL KISU – GEO-E,PMS-E,
(21)  NGONG NICASIUS YONG – HIS-E,REL-E,
(22)  NGUM MIRABEL WIKUNG – PMS-E,ECO-E,
 
Centre No: 1196 THE APOSTOLIC SECONDARY SCHOOL NKWEN
Regist:37, Sat for 2 or More Subjects:37, Passed:29, %Passed:78.38, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 3
(1)  BENJAMIN ENOHNYAKET JUNIOR – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-B, PHY-E,
(2)  TAKU CHE BLESS – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(3)  TEMPLE OBI – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  CHENUE EMMANUEL – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(2)  VALERY NDENECHO – ECO-E,GEO-D,PMS-C,REL-D,
(3)  NZENJE MERVINE BOKOMBE – LIT-E,HIS-D,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 9
(1)  AYIRE PHILIP NGOH – CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(2)  NJOBE DELBIS FOGHMASIA – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(3)  TENGWEI JOEL AKUM – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(4)  ELLEN CHOCHO NGAFEESON – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(5)  NDEH IRINE AYAH – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(6)  LEEMA ABRAHAM BARIDIDUM – GEO-E,PMS-E,REL-D,
(7)  NJIWE SUSAN TATIH – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(8)  NKUNEH GISELLE NGOMANDE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(9)  TUKEH GLORY YEZEH – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 14
(1)  WAMEY ALVINE BINYOH – LIT-C,HIS-C,
(2)  CINDY SARAH FUNKUIN – LIT-E,HIS-C,
(3)  BALEMBA MARY NYANDO – CHE-D,PMM-E,
(4)  FRU JOHN FRU – GEO-E,HIS-D,
(5)  GWANMESIA STEPHANY KUNA – LIT-E,HIS-D,
(6)  KOIKE SALLA MBWEI BALBINA – LIT-E,HIS-D,
(7)  MBIDA NDOMO MARIE -DOMINIQUE – LIT-E,FRE-D,
(8)  NGOPOUNG KAMDEM CINTIA LAURA – FRE-E,HIS-D,
(9)  TETUH ANGIE CAROLINNE – GEO-E,HIS-D,
(10)  TITA EDGAR – BIO-D,GEO-E,
(11)  TSUOH LARISA MBALI – GEO-E,HIS-D,
(12)  WACHAM MINESS ASOH NAHJELA – LIT-E,HIS-D,
(13)  KOUANTCHOU NJEUDJI NATHY INGRID – BIO-E,PMM-E,
(14)  NKWAIN ALEXIA CHITUH – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1197 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MBONGE
Regist:23, Sat for 2 or More Subjects:23, Passed:12, %Passed:52.17, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  NJINKONYE MIRABEL AKUDO – LIT-E,HIS-C,REL-D,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 4
(1)  AMOGER JUDITH – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(2)  YANGSI VICTORY KONYE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(3)  BISONG DORINE – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(4)  MALIKE ZENITH SAKWE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  EKOA SAKO EMMANUEL – HIS-D,REL-D,
(2)  EYONG CHARITY AGBOR – ECO-E,HIS-C,
(3)  ELIZABETH OKORO – GEO-E,HIS-D,
(4)  GWAH PRUDENCIA NYOH – HIS-E,REL-D,
(5)  NGOLLE NDELLE ELVIS – GEO-E,HIS-D,
(6)  NICOLINE  AMBOTA MOKOLE – HIS-D,REL-E,
(7)  NKEH CECILIA ELUMBAT FONKENG – HIS-E,REL-D,
 
Centre No: 1199 REUNIFICATION BILINGUAL COLLEGE BAFOUSSAM
Regist:18, Sat for 2 or More Subjects:18, Passed:10, %Passed:55.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  SIMO TCHEULIBOU RODRIGUE – ECO-C,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(2)  TOUANI TOUANI ALFRED – LIT-E,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TEDONMOUO KELLYNE GLASCIENDELLE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  MASSO FEUSSI BERTHRADE – FRE-C,HIS-D,
(2)  NYAAH DELPHINE GAMNGONG – LIT-D,HIS-C,
(3)  MBAH BLANCHE ATUH – LIT-E,HIS-C,
(4)  NJUABA JULITA IKFI – GEO-E,HIS-C,
(5)  SIGNE MAKAMTE BIENVENUE THERESE – GEO-E,HIS-C,
(6)  DONGMO TEMFACK FANY LOREL – GEO-E,HIS-E,
(7)  LEEBUNWI LOVETTE AZUMBOM – FRE-E,HIS-E,
 
Centre No: 1203 GOVERNMENT BILINGUAL SECONDARY SCHOOL MABANDA DOUALA
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:25, Passed:18, %Passed:72, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  NGOMBI VITALIS – FRE-D,HIS-B,ECO-E,LIT-E,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  DJANGA MAMBO ALBERT – PMS-B,ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(2)  MIOCNOU DIDIER CHAUTY – HIS-C,GEO-E,ECO-D,ICT-D,
(3)  ACHIRI BILLIAN MANWE – GEO-E,FRE-D,ECO-D,PMS-E,
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  DJEUTAT NANA ALAIN PASCAL – ECO-E,FRE-B,HIS-C,
(2)  LEUSSEU ROSANGE MALYNINE – HIS-C,FRE-C,LIT-E,
(3)  SAMA LIONEL VADGANSEN – GEO-E,PMS-C,ECO-C,
(4)  AROKO NDIP NJONG – FRE-D,LIT-E,HIS-C,
(5)  MOULIOM NDOUFOUNDI AMSETOU – ECO-E,HIS-C,FRE-D,
(6)  KAMWA TEUGUIA CEDRIC – HIS-C,PMS-E,ECO-E,
(7)  NGUKWEH CHARLOTTE – FRE-E,LIT-E,HIS-C,
(8)  AMBE IMMANUEL NDE – PMS-D,ECO-E,GEO-E,
(9)  NDOW MARY – FRE-D,LIT-E,HIS-E,
(10)  WEPNGONG KAJEM NELSON – GEO-E,HIS-D,ECO-E,
 
Passed in 2  Subjects: 4
(1)  NJEM SAMMY PRINCE – HIS-C,LIT-E,
(2)  OSONG STEFANY – FRE-C,HIS-E,
(3)  NKWA GRACE BESONG – FRE-D,LIT-E,
(4)  TONFACK MARIE FLORENCE – LIT-E,HIS-D,
 
Centre No: 1205 GOVERNMENT HIGH SCHOOL EBONJI-TOMBEL
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:31, Passed:23, %Passed:74.19, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  MEBUNE NADINE ESUNG – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-B,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  NGULLE GRACE DIONE – GEO-E,HIS-B,PHI-B,
(2)  SIRRI SOLANGE MEMBA – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(3)  EKANEBONG ESTHER PISANG – LIT-E,HIS-C,PHI-B,
(4)  NEBA ALEXANDER – LIT-D,HIS-C,PHI-C,
(5)  NGYAH SIDONIE ENIENGWE – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(6)  EKOBAH MAX EKOBS – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(7)  NDONE VALERI NKWELLE – HIS-C,LIT-E,REL-E,
(8)  RAWLINGS ACHUO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  SALLE CATHERINE MESAME – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(10)  EWANG SYLVIN ENONE – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(11)  MEDUKE MIRIAN NTUBE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(12)  ABUNAW ANDONG SOLANGE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  EGBE GERALD AYUK – HIS-C,PHI-D,
(2)  EPANDE ELVIS AJEBE – GEO-E,HIS-B,
(3)  TAYEN CLARISSE OBARAKO – LIT-D,HIS-C,
(4)  EBONG MESAPE EMMANUEL – GEO-E,HIS-C,
(5)  ETUGE GIDEON NZEGGE – GEO-D,HIS-D,
(6)  NGISE EBONGE OLIVE – HIS-D,PHI-D,
(7)  EBONG BENICE WUNZE – GEO-E,HIS-D,
(8)  EKANE NGOE BENEDICT – HIS-D,REL-E,
(9)  MASANGO BRENDA  MUNGE – HIS-D,PHI-E,
(10)  YOH YVONNE EBAI – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1206 BILINGUAL COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL ALOU
Regist:68, Sat for 2 or More Subjects:66, Passed:18, %Passed:27.27, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  ATABONGAWUNG  PAMELA   AYI – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(2)  AZIAFAC  MIRABEL  FONGE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(3)  ASONGACHA  DORIS  NDIGEMNWOH – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
 
Passed in 2  Subjects: 15
(1)  ATEGWA  ALAIN  MOTAZE – LIT-E,HIS-B,
(2)  FORTULAH  DIVINE  EFUZI – FRE-D,HIS-C,
(3)  NKENGAYI  NKOMBU  CEDRIC – LIT-E,HIS-B,
(4)  ZINGUA  NICODEMUS  AKONGTEH – GEO-E,HIS-B,
(5)  AMINJIA  JULIANA  FORBIN – HIS-C,PHI-E,
(6)  FONGE  ELVIS  NGULEFAC – GEO-E,HIS-C,
(7)  NJUAFAC  EMELDA  FOTO – HIS-D,PHI-D,
(8)  NJUKANG  RUDOLF – GEO-E,HIS-C,
(9)  NONG MOSES KEM – CHE-D,PMS-D,
(10)  GENSANG  AKANJI  ARISTIDE – GEO-E,HIS-D,
(11)  NGIMDOH  JULIUS – HIS-D,PHI-E,
(12)  TANKENG  VALENTINE  ENOW – CHE-E,PMS-D,
(13)  FONKEM  THOMAS  ACHU – GEO-E,HIS-E,
(14)  MBAP-NGONG  DEVINE  SHIAWEH – CHE-E,GGY-E,
(15)  NGULEFAC  SOLANGE  NTEMGWA – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1208 MEVICK BILINGUAL GRAMMAR SCHOOL YAOUNDE
Regist:79, Sat for 2 or More Subjects:78, Passed:51, %Passed:65.38, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  RAISSA  HABIBA WIRNGO – ECO-B,FRE-A,GEO-C,PMS-E,
(2)  MBIJIGOH RUTH – LIT-D,FRE-B,HIS-C,PHI-E,
(3)  KENMOUE LOUISON CYRILLE – ECO-E,FRE-C,GEO-E,HIS-D,
(4)  OKHA SALVADOR BEKONDO – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(5)  OTTEH GLORY MALIKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
 
Passed in 3  Subjects: 13
(1)  NGWAYI CYNTHIA NTALA – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(2)  AKO-MBIANYOR FRANKLINE OBEN – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(3)  NSISONG EFFIONG BLESSING – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(4)  BIBOLI SIAHA KERENNE RIVIERE – BIO-E,CHE-C,FRE-D,
(5)  OJONG KINGSLY MBU – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(6)  TAR CLINTON PENN – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(7)  AKAH COLLINS ACHUO – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(8)  ARREY AWO LINUS – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(9)  SEUMO KOUAMOU EMMANUEL CHRISTIAN – CHE-E,FRE-C,PMM-E,
(10)  TICHA NADINE MEZOH – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(11)  ABOUDA ANGONE VERONIQUE – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(12)  NDJIKI KEGOUM WILFRED – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(13)  ACHE ANGAFOR SYLVESTER – PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 33
(1)  FADIMATOU SIDDIKI NGEUKAM – FRE-C,HIS-C,
(2)  AJUAH FABRICE NGEMOH – BIO-D,CHE-C,
(3)  AWUNGAYI DECLAIR NGUFOR – CHE-D,GGY-C,
(4)  AYUM SOLANGE MANYOR – HIS-B,PHI-E,
(5)  GEORGE TANAM TICHA – BIO-C,CHE-D,
(6)  JATO JOCELYNE ERIKA TCHAMO – FRE-B,HIS-E,
(7)  CHIATIAH  PAULINE FORLEPIA – GEO-E,HIS-C,
(8)  EBOT AYUK NKONGHO – BIO-D,CHE-D,
(9)  ERNESTINE NDOH – BIO-E,GGY-C,
(10)  IYASSA ADJAHI EMMANUEL – PMM-D,FMA-D,
(11)  KAMDEM KAMGA ERNEST – FMA-D,PMM-D,
(12)  MATSINKOU STEPHANIE – PMM-E,FMA-C,
(13)  NADEGE NDEGNEY NDICHE – FRE-D,HIS-D,
(14)  NEMBI OLIVIA BEYA – BIO-D,GGY-D,
(15)  NZEUKGANG DJOFANG PAULE DE GRACE – BIO-D,CHE-D,
(16)  RITA  EMBI ZANG – FRE-C,HIS-E,
(17)  EROIKA LIMUNGA EFEME – HIS-D,PHI-E,
(18)  EVINA FOE YIGUI FRANGOISE MARINA – FRE-D,HIS-E,
(19)  MBONGO EBAKO BLEK – CHE-D,PMM-E,
(20)  MPONGE EWANE MIRABELLE – LIT-E,HIS-D,
(21)  MUSSSING BRENDA NGUM – HIS-D,PHI-E,
(22)  NKENGBEZA ENESTINE FOLEFAC – GEO-E,HIS-D,
(23)  NUVAGA DERICK NYAMNDI – FRE-E,HIS-D,
(24)  SIAKEN NGUENDAP NINA – HIS-D,PHI-E,
(25)  TEDONGMO NDETTA ERNESTINE – BIO-D,GGY-E,
(26)  TICHA SAMUEL KHAN – BIO-D,CHE-E,
(27)  AFAMUI AYUNI BERTHE – GEO-E,PMS-E,
(28)  AMBANG BLANCHE MBUH – GEO-E,HIS-E,
(29)  CHE EMERICK FABIEN – ECO-E,HIS-E,
(30)  ETTA LEVIS BAWAK – CHE-E,GGY-E,
(31)  FONSUIKA CONSTANCE NYUYKONGHE – BIO-E,CHE-E,
(32)  NGO BIDJA MARIE FLEURE DEPPAZIE – GEO-E,HIS-E,
(33)  TOME EWUMBUE KINGSLEY – PMM-E,FMA-E,
 
Centre No: 1210 SIN. GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL FOUMBAN
Regist:64, Sat for 2 or More Subjects:64, Passed:33, %Passed:51.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 3
(1)  NJOUEMPAM YANGOUO ABIUD BOAZ – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-D,PHY-E,
(2)  PANJOUONO NGAMIE DIDIER – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(3)  LIMI MOUCHILI LANDRY – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 3
(1)  SIH RINWI IMMANUEL – LIT-D,FRE-D,HIS-C,REL-C,
(2)  WIRKOM BANINLA CHRISTEL – ECO-E,LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(3)  MUNCHORO STANLEY NKWANUI – BIO-D,CHE-E,FMA-E,PMM-E,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  EGBE CLOVIS ETTA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,
(2)  MAFOUO WAGOUM IDENE CAROLE – LIT-D,FRE-A,HIS-C,
(3)  MBOUOMBOUO SALIFOU – LIT-E,FRE-A,HIS-C,
(4)  NJOYA KOUOTOU SALIF JUNIOR – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(5)  MATAGNIGNI MOUNJOPOU MOHAMED – ECO-C,FRE-D,PMS-C,
(6)  MUNCHO BLESSING – ECO-E,LIT-C,HIS-C,
(7)  FIFEN SOUNCHETFIT LEONIE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(8)  NJOYA NJIKAM MOHAMADOU NOUROUDINI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(9)  NCHUTPOUEN MOUSSA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(10)  PEFAKUE ABDEL AZIZ – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(11)  YARO MANYONKIRI EMMANUEL – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(12)  RAYE NJIPEKA ZOULIATOU – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(13)  USMAILA BONGWIRNSO IBRAHIM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(14)  ABDOULLAHI IDRISSOU – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(15)  MFEMBEN NJIFON TATIANA – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(16)  NJIFAKOUE AHMED LEVIS – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  FOUTHE DASSI PATRICK DIDIER – BIO-D,CHE-C,
(2)  NJITAPON MOUNCHILI ASSENOU – CHE-D,PMS-D,
(3)  PEMBORA FEHOU CARINE – LIT-D,HIS-D,
(4)  TAWAT MOMGBET ABDEL NASSER – BIO-C,PMM-E,
(5)  WIRBA SHANTALE SEVIDZEM – LIT-D,HIS-D,
(6)  FEUNKEU NJEKOUA KELLY LABLANCHE – HIS-E,FRE-D,
(7)  FOUAPON ALASSA AMINOU – GEO-E,HIS-D,
(8)  MEFIRE NGOUPAYOU AWAH BIJOUX – FRE-D,HIS-E,
(9)  NJOYA MOUICHE ALIYOU – GEO-E,HIS-D,
(10)  NGORAN LISETTE BERINYUY – LIT-E,HIS-E,
(11)  NJUNGOURE MOUNDE KHADIJA – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1211 PRESBYTERIAN SECONDARY SCHOOL BAFUT
Regist:139, Sat for 2 or More Subjects:139, Passed:137, %Passed:98.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 23
(1)  KEMAWA KUETE EINSTEIN – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NZOGNOU TSOPA JUNY KARELLE – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  MFORBESI ABONGTA LUM – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(4)  NJU DAVID ATEKWANA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(5)  ABRE SERGE MIH – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(6)  AWANCHIRI ALLAN AMBE – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(7)  CHO SABASTINE ANYE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(8)  MUMA LAURA NGUM – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(9)  UKUM GWENDOLINE ENDA – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(10)  AKARAGWE AWAHTIA NGALE – BIO-B,CHE-C,PMS-B,FMA-C,PHY-E,
(11)  NGWA BELINDA BIH – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-B,PHY-D,
(12)  NJI HERBERT NWANKUH – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(13)  TCHOUTEZO NGANKEU JAURES – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(14)  ZUMBI CRYSTAL NGOFI – BIO-D,CHE-D,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(15)  ABIKO WEBSTER ENJOH – BIO-C,CHE-C,PMS-B,FMA-E,PHY-D,
(16)  AKANDE TAMON AFANJI – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(17)  ASOH BLESBELVIA NEBA – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-D,
(18)  FORBETEH BRICELY NUMFOR – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(19)  NJONG CHARLOTTE DZEBE – BIO-D,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(20)  NGHOKAM  JOELLE ILDEGARDE – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-E,PHY-E,
(21)  NYANYONG FLORA SAMA – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(22)  YUHNINWENKEH NJUMBO BLAISE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(23)  CHI IGNATIUS CHE – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 53
(1)  LARISSA SHIRI MOKOM – BIO-B,CHE-C,PMS-A,FMA-C,
(2)  LONTSI PENN SERGE – BIO-C,CHE-C,PMS-A,FMA-C,
(3)  LUM CLAUDINE NIBA – ECO-C,GEO-C,PMS-B,REL-B,
(4)  CHE AMABO HANSON NGWA – BIO-B,CHE-A,PMS-C,PHY-E,
(5)  KHAN CLARISE TEWAH – ECO-D,LIT-B,HIS-C,REL-B,
(6)  CHEO SANDRA SIRRI – BIO-B,CHE-D,PMS-B,FMA-D,
(7)  KIFUM MIRIELLE KOLEM – BIO-D,CHE-C,PMS-B,FMA-C,
(8)  MAGNE TAKAM PECHAINE – LIT-D,FRE-B,HIS-D,REL-B,
(9)  MUYAMAH ESCATHY – MONICA NGWAFU – LIT-C,FRE-C,HIS-B,REL-D,
(10)  NDIFOR BLAISE ABONG – CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(11)  SIRRI STEPHANIE – BIO-B,CHE-C,PMS-B,PHY-E,
(12)  YANKAM SAMUEL SHANE NOUKEU – BIO-B,CHE-C,PHY-D,PMS-C,
(13)  ANGAFOR ZUZUH BAUDOUIN – ECO-D,GEO-C,PMS-D,REL-B,
(14)  FONGUM CHO-FON – ECO-C,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(15)  PENN SYLVIA NFET – ECO-E,LIT-C,HIS-B,REL-C,
(16)  CHE NEH ALBERTINE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(17)  FOMUNYUY BORIS VERYE – ECO-C,GEO-C,PMS-E,REL-C,
(18)  KAN  ELVIRA FRI – LIT-D,FRE-E,HIS-C,REL-B,
(19)  MBOOH MULUNCHANG STANLEY – LIT-E,FRE-C,HIS-D,REL-B,
(20)  NANGKANG FRANCKLINE MBANGCHIA – BIO-B,CHE-C,PMS-D,PHY-E,
(21)  NDIFOR EMMANUEL NGWAFOMUYAM – ECO-D,LIT-D,HIS-B,REL-D,
(22)  NGWA BONGNWI PRECIOUS TANDA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(23)  DAPHNE LUMNWI ATANGA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(24)  KU MARTHA BESENG – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(25)  MBAKU AMADINE MAH – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-C,
(26)  NDAM PATRICIA ANDONG – LIT-D,FRE-C,HIS-C,REL-E,
(27)  NGONO MARIE MICHELE – ECO-E,LIT-B,HIS-D,REL-D,
(28)  TABOD DENVIS TAH – ECO-E,LIT-E,HIS-B,REL-C,
(29)  WANDJI ERIC KEVIN AMOUGOU – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-C,
(30)  WATARD RAYMOND NGABOH – BIO-D,CHE-C,PMM-C,PHY-E,
(31)  AYONGWA NGUM CHAPPELL – BIO-D,CHE-D,PMS-C,FMA-E,
(32)  MBATU AGHELA AKWESEH – ECO-E,GEO-D,PMS-E,REL-B,
(33)  NAH – MATANG MECHDTHILD KINKONE – LIT-D,FRE-D,HIS-D,REL-D,
(34)  NDIFOR BLAISE NCHANG – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(35)  SYLVIE EWO NJI – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(36)  TITA VICTORINE NA YADIMA MALEP – LIT-D,FRE-C,HIS-D,REL-E,
(37)  AMABO RAPHAEL CHENWI – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(38)  CHEO JOY MUKARA FORMULUH – BIO-D,CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(39)  GANGBOBGA DIVINE GWANFOGBE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,FMA-C,
(40)  LEKUNZE YVES BERTRAND KETU-AMAH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-E,
(41)  MAMBO LYDIA NCHE – ECO-E,LIT-D,HIS-E,REL-C,
(42)  MBISIRI  VICTORINE AKUMCHO – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(43)  NGUFOR SOUNITA FORBUH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(44)  NJI GAELLE SIRRI – LIT-D,FRE-D,HIS-E,REL-D,
(45)  ASAAH MASMITH NGWEBA – ECO-E,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(46)  AZWE ELVIRA SOH – LIT-D,FRE-E,HIS-D,REL-E,
(47)  MESUMBE EUNICE MUNKAH – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-E,
(48)  NJOYA CLAUDINE ENJECK – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(49)  NJUAMBOH CHANTAL WEMBA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-E,
(50)  SONEWANG MESAME – ECO-E,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(51)  NDANGOH HARRIET MUSASI – LIT-E,FRE-D,HIS-E,REL-E,
(52)  NGANHOU SIKA’A LOIC  ROSTAND – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-D,
(53)  PAWA WANKAM GISELE HULDA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 50
(1)  ADELA LUM ASANGA – CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(2)  BETILA TOUNKEH TOBOH – LIT-D,HIS-B,REL-B,
(3)  EKONGU’ UFEZEH GOUH-MUWAH CHENG – LIT-C,HIS-B,REL-C,
(4)  KENGNI MELANIE DOMFANG – LIT-D,HIS-B,REL-B,
(5)  MARBEL ETAKA TABE – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(6)  CHE CLOTILDA NEH – LIT-D,HIS-D,REL-B,
(7)  ETONGUE MAYER FRANK MIRCO – BIO-B,CHE-D,PMM-D,
(8)  FONDA FRU GODWILL – GEO-E,HIS-C,REL-B,
(9)  MANKA ANNETTE CHE – LIT-E,HIS-C,REL-B,
(10)  MFORTO JOEL MFORTO – GEO-E,HIS-C,REL-B,
(11)  NDONWI SIRRI BONGNWI – BIO-D,CHE-D,PMS-B,
(12)  NJI GAIUS NGWA – BIO-C,CHE-D,PMS-C,
(13)  NJIONDJI EMMANUEL MBINTO – LIT-E,HIS-C,REL-B,
(14)  NKWITCHOUA NANDA LIONEL YVAN – LIT-E,HIS-B,REL-C,
(15)  CHEMUTAH YVETTE LUM – BIO-D,CHE-C,PMM-D,
(16)  CHIFEN HENRIETTA NCHANG – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(17)  DIMO CEDRIC KWAH – BIO-E,CHE-C,PMS-C,
(18)  FON EMELDA FRI – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(19)  FON POLIA MAH – GEO-E,PMS-C,REL-C,
(20)  FRU EMILIA NDE – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(21)  MBAKU AZOH MBAKU – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(22)  MONKAM NGAMENI HUGUETTE MAEVA – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(23)  NCHANG STEPHANIE BIH – LIT-D,HIS-D,REL-C,
(24)  NDAH OCTTANA BIH – BIO-E,CHE-C,PMM-C,
(25)  NDEH MILTON CHE – LIT-C,HIS-D,REL-D,
(26)  NJEUNJI YAMI AXEL CEDRIC – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(27)  PRUNELLA AMBIT FRU – ECO-E,HIS-B,REL-D,
(28)  AJAGA ANABEL ARBENG – GEO-E,PMS-C,REL-D,
(29)  AKUM NOEL TEKUH – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(30)  CHAPNDAH DESMOND – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(31)  EKIAMBERE BRULINE IMO – GEO-E,HIS-B,REL-E,
(32)  FEH BETTINA NTSO KENFACK – GEO-E,PMS-D,REL-C,
(33)  FUNIBA NANETTA ASOH – LIT-D,HIS-D,REL-D,
(34)  MBAH NOELLA MANYOUNG – LIT-E,HIS-D,REL-C,
(35)  NCHE KANDI BIH – GEO-E,HIS-D,REL-C,
(36)  THELMA NDFUBU ABONG – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(37)  WIYSAHNYUY DEMIA – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(38)  BANSI AKONNWI NEBA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(39)  BIH AMINA ANYERE ALVINE – GEO-E,HIS-E,REL-C,
(40)  BUNOUM JOSEPH MARIE BAH – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(41)  EMMANUELA MANGWI NDIFOR – GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(42)  LOBIZI MULUNCHANG JOEL – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(43)  NCHANG HANANEEL AWAH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(44)  NJITA CALSON NJEI – ECO-E,PMS-C,FMA-E,
(45)  SAMA BERELINE MOIWO – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(46)  SIRRI MARIE ANYE – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(47)  SONKOUA NDONGLA FANNY RAISSA – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(48)  ENYIH LORRAINE ANCHI – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(49)  TENKU CHRISTABEL NGUM – GEO-E,PMS-E,REL-D,
(50)  CHICK BLESSING ANNEH – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 11
(1)  ANGWI JUDITH TIBAH – BIO-B,CHE-C,
(2)  MBONY HARRIS AKOH – HIS-C,REL-C,
(3)  TABI ROSY CHRISTY ATEMNKENG – PMS-B,FMA-D,
(4)  ASONGWE MAGDALINE ENDAH – BIO-C,CHE-D,
(5)  FOWAMBENG GORDON GIMA – BIO-D,CHE-D,
(6)  FRU ATSOH BILLY – BIO-D,PMS-D,
(7)  ATANGCHO RONSTADT JODGET ASOH – BIO-E,CHE-D,
(8)  VUKUGAH MBWOMYUGAH SAMUEL – BIO-E,CHE-D,
(9)  FORMUSOH EMMANUEL CHE – BIO-E,CHE-E,
(10)  MULUH ROY AWA – GEO-E,REL-E,
(11)  NGWA GRACE NGEH – GEO-E,REL-E,
 
Centre No: 1212 BAPTIST HIGH SCHOOL MANKON
Regist:133, Sat for 2 or More Subjects:132, Passed:112, %Passed:84.85, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 10
(1)  BUNGANSA PAUL LIMNYUY – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(2)  TSATSOP KENYO CYRILLE THIBAUT – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(3)  ETOE KONRAD EPIE – BIO-D,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(4)  KUMCHU ELSEN KEHZONG – BIO-D,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(5)  FOBOSSA TCHIENKOUA STEVENS – BIO-E,CHE-C,PMM-A,FMA-D,PHY-E,
(6)  MOKOM GERSHON AWA – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(7)  POKEM FOFOUG GILLES HERMAN – CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,ICT-E,
(8)  LUMNEH ALICE – BIO-D,CHE-D,GGY-E,PMS-B,FMA-E,
(9)  FORGWEI FIJOY EKEENYO – BIO-E,CHE-C,GGY-E,PMS-C,ICT-E,
(10)  SAMUEL- FRU ASANJI – BIO-D,CHE-D,GGY-E,PMS-D,ICT-E,
 
Passed in 4  Subjects: 17
(1)  TSOPBENG POKAM JOEL FORTUNAT – CHE-A,PMM-A,PHY-B,ICT-C,
(2)  EBOT-ETCHY NYENTY OTANG-TAKU – LIT-B,FRE-B,HIS-D,REL-B,
(3)  SILEU MEFFO LINE SANDRA – LIT-E,FRE-B,HIS-A,REL-B,
(4)  GUS SCHROEDER NGANG WANKI – ECO-D,LIT-C,HIS-B,REL-B,
(5)  NJI SAMUEL KONGNYU – CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(6)  FOHTUNG MBAH CHRIS CHEWI – ECO-C,GEO-E,PMS-A,FMA-C,
(7)  NDUNDAT AHMED CHAFA – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(8)  AYOMPE AWUUBUNG UNGITOH – LIT-B,HIS-C,REL-D,PHI-D,
(9)  FUEZOH MBENDONG NINA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(10)  MANKAH BERINYUH NIBA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-D,
(11)  NJITA NUELLA BEDNGA – ECO-E,GEO-E,PMS-B,FMA-E,
(12)  TCHAMCHUI MURIELLE ANTONELA – BIO-C,CHE-E,PMS-E,ICT-E,
(13)  BAI-WUNG KPUGHE  KWE HENRY – BIO-D,CHE-E,PMM-E,ICT-E,
(14)  KEMOGNE JOSEPH JOEL – BIO-D,CHE-E,GGY-E,ICT-E,
(15)  LEM LEM MBINKAR BRUCE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,ICT-E,
(16)  MFOU’OU II GUILLAUME AMIR – BIO-E,CHE-D,PMM-E,ICT-E,
(17)  NKOUAREME DIETER – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,

 Passed in 3  Subjects: 43
(1)  ALI MAMOUDA – CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(2)  ANEMBOM LOH – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(3)  NDANG SANDRA MBU – LIT-D,HIS-B,REL-B,
(4)  NDESAP NKONGSHIO DIANE – LIT-D,HIS-B,REL-B,
(5)  NELSON FUNUE NDUMU – GEO-E,HIS-B,REL-B,
(6)  WUYIKA JOY NDZEKA – LIT-E,HIS-B,REL-B,
(7)  LONTSI ZOHNUY JOAN – LIT-D,HIS-C,REL-C,
(8)  BACKBUIN LARRY KAJO – BIO-D,CHE-D,ICT-C,
(9)  DONATTI MONKAM NGASSA – BIO-D,CHE-C,ICT-D,
(10)  LEBSIYAH GILIAN NNAM MASIAH – GEO-E,HIS-C,REL-C,
(11)  LEWIS ACHOU FANG – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(12)  MANGEK CONFIDENCE NGON – GEO-E,HIS-D,REL-B,
(13)  NGU FOMEDE AKENJI JUNIOR – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(14)  NWANCHA GLORY MAMBO – LIT-E,HIS-B,REL-D,
(15)  YAMKAN YIRMU GRACIOUS – FRE-C,HIS-D,REL-D,
(16)  ASANGHANWA FUHNWI NSAALAH – CHE-D,BIO-E,PMS-C,
(17)  AWAH LAURA-TINA ATOH – GEO-E,PMS-B,FMA-E,
(18)  KWENGOUA TCHETGUEN INGRID VANESSA – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(19)  MESUMBE ANTHONY ALOBIA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(20)  NGWANG YUH DIANA JOYCE – LIT-D,FRE-C,HIS-E,
(21)  TAH BEDIVERE ACHU – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(22)  VEKWUSI NOELA LUM – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(23)  AKEM MAURINE FIENKES – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(24)  JINI JOHN NANA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(25)  KWENE RANDY GODLOVE ETUGE – GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(26)  LONTSI NKENNE QUINTA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(27)  MOUKOURI FORTUNE BETEMEDI – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(28)  NGU EDEN MASAMA – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(29)  NGWASA CHI LIONEL – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(30)  NJUAFAC KENNEDY – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(31)  NKANA KHALIL TANCREDE TANJAH – GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(32)  OBEN SERAH BESSEM-AKO – ECO-E,PMS-D,REL-D,
(33)  TCHAKOUNTE TCHOUANGA ULRICH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(34)  ANUAMBOSE NDACK CHEFOR – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(35)  ATEGHE KINGSLEY ASAAH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(36)  DIANGHA CASEY FUCHI – ECO-E,GEO-E,ICT-D,
(37)  GILLIAN VENJUHYIH VISAS – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(38)  PAYNE PRIDE FRI ZUHMBOYWI – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(39)  SIDOUNIE NTALA MANJONG – ECO-E,GEO-D,ICT-E,
(40)  ZEMOH ZEMOH NKEMTA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(41)  ATANGA PROMISE FRU – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(42)  IMMACULATE AZAH ABANDA – BIO-E,GGY-E,PMS-E,
(43)  WANDA YVONNE JUNIOR NGWASHA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 42
(1)  BELA BLESSED LATEH – LIT-D,HIS-B,
(2)  AJIBI MILDRED YIBIRI – GEO-E,HIS-B,
(3)  ASAAH JOCYLINE FRI – GEO-E,HIS-B,
(4)  BANTAR BRYAN SANGOU AFANYU – LIT-E,HIS-B,
(5)  BEA BEA WANTA JUNIOR – LIT-D,HIS-C,
(6)  JIMA MILDRED MALAHMBONG – LIT-D,HIS-C,
(7)  KOUAKAM ERIC OJONG – LIT-E,HIS-B,
(8)  NGASSA TCHAGNA NOUHOU FABRICE – GEO-D,HIS-C,
(9)  WIRSIY BASIL YUVEN – GEO-E,HIS-B,
(10)  ABOUBAKAR TOUPENDI FADIMATOU – CHE-D,PMM-D,
(11)  ANOMA’A HEISSEND ACHU – GEO-E,HIS-C,
(12)  AWA PERDITA MANKA’A – CHE-D,PMM-D,
(13)  CHE LARISSA MAMBO FANWI – LIT-D,HIS-D,
(14)  CHI PETRA SHWIRIBIH – GEO-E,PMS-C,
(15)  EKEMA NAKONDO JUNIOR – ECO-E,HIS-C,
(16)  FOKABO MURPHY MBAH AIYUK – GEO-E,HIS-C,
(17)  IKOME NJIE – CHE-E,GGY-C,
(18)  MARIE-JOSE ENANGA MUKEBA – LIT-E,HIS-C,
(19)  MOLUNGU ENANGA HELEN – LIT-D,HIS-D,
(20)  NJI SAAH RUDDY – BIO-E,CHE-C,
(21)  NSOM LEONARD YONGHABI – CHE-D,PMM-D,
(22)  REZEH FOMBOM ACHIDI – GEO-E,HIS-C,
(23)  SAHYO KONGNYUY BLAISE – GEO-E,HIS-C,
(24)  AKEHMBOM ODETTE VEKWUSI – GEO-E,PMS-D,
(25)  AKWA ROSALINE NDE – BIO-E,CHE-D,
(26)  BIHSI QUEENLINE – PMS-D,GEO-E,
(27)  FONDZEFE GERRISH KIKISHIY – BIO-E,CHE-D,
(28)  JUNGONG NEBA ABIINWI – GEO-E,HIS-D,
(29)  MKONG CONFIDENCE KENGA – BIO-E,PMS-D,
(30)  NFOR EDWIN TATA – LIT-E,REL-D,
(31)  OSWEL NFORMI NJAMNSI – GEO-E,PMS-D,
(32)  YIMGA NOUGA DAVE SANDRICK – GGY-E,ICT-D,
(33)  AGBOR TANYI EBOB – BIO-E,GEO-E,
(34)  AJONGAKOH DOMINIC NJUALEM – ECO-E,GEO-E,
(35)  AWAH BLESSING SIRRI (1) – GGY-E,ICT-E,
(36)  EBAI JIM OROCK – GEO-E,HIS-E,
(37)  FORCHOP CLINTON AJAMA – ECO-E,GEO-E,
(38)  KANGE-KOFFI NANCY JABEA – BIO-E,CHE-E,
(39)  MFORBI CARINE AFANWI – BIO-E,PMS-E,
(40)  MUSA STELLA – BIO-E,PMM-E,
(41)  NANTANG MARLEENS AWOH – BIO-E,PMM-E,
(42)  TECHU THEODORE FUL – BIO-E,PMM-E,
 
Centre No: 1213 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MBATU
Regist:117, Sat for 2 or More Subjects:117, Passed:74, %Passed:63.25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 6
(1)  CHI FRU MCWRIGHT – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-C,PHY-C,
(2)  NGWE CHINE JENNIFER – ECO-C,GEO-D,HIS-B,PMS-B,PHI-B,
(3)  LANAKA BETRAND KERNYUY – BIO-B,CHE-C,PHY-E,PMM-B,FMA-C,
(4)  AGBOR EJEH ADU – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(5)  TAMANNJI CHE CLAUD – BIO-A,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(6)  WENONG BERTRAND TEBOH – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 11
(1)  KUO RACHEL FUL – LIT-C,FRE-B,HIS-A,PHI-B,
(2)  LORECTA LYSIA – ECO-D,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(3)  NKWENTI ATEH NOIRIN – LIT-C,FRE-C,HIS-B,PHI-D,
(4)  FRU ADELA NEH – ECO-E,LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(5)  NGANG DIANE NGUM – LIT-D,FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(6)  NJI ANGELINE NJWENG – LIT-C,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(7)  NA’AH CHE ELTON JOHN – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(8)  SIRRI MARY NDI – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(9)  YINGA LIONEL NTOMEN – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(10)  CHE RUDOLF NDZE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(11)  MAIRO AHMADOU NYOUBE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 21
(1)  ANGUH BELAMINE NDE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(2)  ASANJI NELSON ASANJI – ECO-D,GEO-C,PMS-D,
(3)  ITOH KELLY NKETIKU – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(4)  NKWENTI ALECSIA AKWA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(5)  NOHJELA CATHERINE – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(6)  TAMUKONG JUDE TENENG – ECO-E,GEO-C,PMS-C,
(7)  MOUTAMBOU SYNTIA LUM – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(8)  MUNASI MUJIGEH BERTRAND – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  ONEKE AGBOR OJONGONDIP – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(10)  SANDRINE NANA NCHETO – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(11)  TAMANJI NIM CLAUDINE – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(12)  TEBI AGWO SIXTUS – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(13)  TYEBATO VALERIE FRU – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(14)  ASANGA LINDA MIGIAN – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(15)  BIH SOLANGE BESONG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(16)  JOSIAN KITCHUHI – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(17)  LESIGA ADRIENE FONCHAMYO – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(18)  NA-AH MARCELINE KEKA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(19)  NDE CYRILLE RAVE TIBU – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(20)  ABANDA AYIM CLOUDATE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(21)  MAGNO FOKAM CAROLE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 36
(1)  FON GRACE NGWENIFORM – BIO-C,CHE-C,
(2)  CHI DIVINE – BIO-C,CHE-D,
(3)  ACHIRI PAUL PRIDDY FON – LIT-E,HIS-C,
(4)  BIH NISKA ACHU – LIT-E,HIS-C,
(5)  FEH LUIGIA FEH – GEO-E,HIS-C,
(6)  FON GOD’SLOVE TINGWEY – HIS-C,PHI-E,
(7)  FONDU YVETTE NDAWO – LIT-E,HIS-C,
(8)  MBACHAN SOPHIE ETOH – LIT-E,FRE-C,
(9)  NAHBILA MEARAN FORCHOP – GEO-E,HIS-C,
(10)  SHURI JUDITH – HIS-C,PHI-E,
(11)  TRYDATE NCHANG SANASHI – GEO-E,HIS-C,
(12)  ACHU AZAA PHILIS MAFOR – GEO-E,HIS-D,
(13)  CHARLOTTE NEH CHE – LIT-E,HIS-D,
(14)  CHIATOH ERIC NSOM – GEO-E,HIS-D,
(15)  GANA NADESCH NAHBILA – BIO-D,GGY-E,
(16)  KHAN CHARLES NCHE – BIO-D,PMM-E,
(17)  NADESH SEGA – LIT-E,HIS-D,
(18)  NDUM LOVETTE UNDUM – GEO-E,HIS-D,
(19)  PRIDE CHRISTIAN ABONGWA – BIO-D,CHE-E,
(20)  TABARAH DERICK NJWE – ECO-D,GEO-E,
(21)  TAKA FONSTON FORCHU – LIT-E,HIS-D,
(22)  VITIEN JUDE THADDEUS AWASUM – GEO-E,HIS-D,
(23)  ADE DELPHINE ANWING – GEO-E,HIS-E,
(24)  ADE SIRRI MERCY – LIT-E,HIS-E,
(25)  AKWA GISELE AZUNWI – GEO-E,HIS-E,
(26)  AKWI EMMACULATE NKAMA – GEO-E,PMS-E,
(27)  AYUAMBUM ERNEST NJEI – GEO-E,HIS-E,
(28)  BABILA KENNETH BUMA – GEO-E,HIS-E,
(29)  BIH SANDRA NJI – ECO-E,GEO-E,
(30)  GIJE ELISSE GWANMESIA – BIO-E,GGY-E,
(31)  GWANYEBIT LINDA KAJEMS – HIS-E,PHI-E,
(32)  KEMENDA SHALLOTE AKOH – BIO-E,GGY-E,
(33)  MBUAT SIMON – ECO-E,HIS-E,
(34)  NGUM VIRGELINE AKUMA – BIO-E,GGY-E,
(35)  NKENG SIRRI SYLVIE – FRE-E,HIS-E,
(36)  SOLANGE SHURI NGU – BIO-E,CHE-E,
 
Centre No: 1214 OUR LADY OF MOUNT CARMEL COLLEGE MUEA
Regist:48, Sat for 2 or More Subjects:48, Passed:46, %Passed:95.83, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  ATANGCHO GILLIAN AZOAGELLE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,REL-D,PHI-C,
 
Passed in 4  Subjects: 12
(1)  TABE-EBOB GLENNIS AYUK – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-D,
(2)  NANA TCHIMO PHILIPPE NAOMI – LIT-C,FRE-C,HIS-C,PHI-C,
(3)  SENGE JEANNE-ELISE AJOEH – BIO-A,CHE-C,PMM-C,FMA-E,
(4)  WELASHEY NSUME LINDA – LIT-C,FRE-B,HIS-B,PHI-E,
(5)  AHONE JABEA STELLA EBONG – ECO-E,LIT-B,HIS-C,PHI-C,
(6)  NGALAME NADIA-QUANTRILLE ESUNG – ECO-D,GEO-C,HIS-B,PHI-D,
(7)  EGBE MELISSA AGBORANYOH – LIT-D,FRE-E,HIS-C,PHI-C,
(8)  AYUK BESSEM ANGEL- ASUMPTA – LIT-D,HIS-C,REL-D,PHI-E,
(9)  NGEH ESABELLA MURING – BIO-D,CHE-D,GEO-D,REL-D,
(10)  ONYENYE HELDA OBI – LIT-D,HIS-C,REL-E,PHI-D,
(11)  JINGWA LAURA NDUNGAKOH – GEO-E,HIS-C,REL-E,PHI-E,
(12)  NJANGTAIN CATHERINE NENG – NGEH – LIT-E,HIS-C,REL-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 23
(1)  PAVEENA NGUM NGALLA – LIT-C,HIS-C,PHI-D,
(2)  ADECK ANNE – BIO-B,CHE-D,GEO-E,
(3)  MBAH-MBOLE NGONPONG ORNELLA – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(4)  NKEH KIDDIAN ANJINKENG AZIA – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(5)  ANYIA QUINA BLESSING – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(6)  EMADE CYNTHIA NCHWINANG KABA – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(7)  KUM INDEM THERESIA – LIT-C,HIS-D,PHI-E,
(8)  MANJOH VERNESSA FUEN – LIT-D,HIS-C,REL-E,
(9)  NYAH ROSE NKEIN – GEO-D,HIS-C,PHI-E,
(10)  OWONA HELEN PELAGIE – GEO-E,HIS-B,REL-E,
(11)  SIMOMIA MBOWEN LESLIE BERNADETTE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(12)  BISONA TAITI HILDA – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(13)  ENONGENE JOAN NCHAMA – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(14)  LINDA NALOVA ESOWE – CHE-E,PMM-D,FMA-D,
(15)  TAKEM-ENOW RESLINE NDIPABONGA EBANGHA – PHI-E,LIT-E,HIS-C,
(16)  TAYIM SIMONA NKENGANYI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(17)  ASHU MARTHA NSO – GEO-E,REL-E,PHI-D,
(18)  SANDRA NKORO BOBALA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(19)  TAKOR NOELLA AKO – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(20)  BOGNING SUSAN BERTINE BAKUME – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(21)  KAMDEM-S-DJOKO PASCALE MELAINE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(22)  NDEMAFIA ATABONG FUABEH YVETTE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(23)  NKENGFAC  CHAPNJU CLARISSE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 10
(1)  LARISSA VENIA HAPPI – BIO-B,CHE-D,
(2)  BASAME BEMO PHILIS – LIT-E,HIS-C,
(3)  CATHERINE IFEOMA AKPU – HIS-C,PHI-E,
(4)  ETIENDEM CLARISSE LEKEAKA – LIT-D,HIS-D,
(5)  TAGNY KOM MARIE GEORGETTE – LIT-E,HIS-C,
(6)  ABAH MARIENETTE NSIH – GEO-E,HIS-D,
(7)  MELIKI IRENE CHEKORE – GEO-E,HIS-D,
(8)  NYENDIA MAVIS ACHEMENGO – GEO-E,PHI-D,
(9)  EKINDE GISELE IMBOLO – LIT-E,HIS-E,
(10)  MECHANE GABRIELLA – BIO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1215 EXCELSOR COMPREHENSIVE COLLEGE FIANGO
Regist:49, Sat for 2 or More Subjects:45, Passed:16, %Passed:35.56, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  MBAKU MATHIAS – BIO-E,CHE-B,PMM-A,FMA-C,PHY-D,
(2)  ATONGFACK SYLVIAN – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  EKANG MARGRATE SOKEM – BIO-E,CHE-C,GGY-D,
(2)  MOUOFFO KESSA JUSLIN – FRE-E,PMS-C,PHI-D,
 
Passed in 2  Subjects: 12
(1)  TAKANG JAMES – HIS-B,PHI-B,
(2)  TCHANDJI YADIEU JEAN MAGINOT – HIS-D,PHI-D,
(3)  ARRAH – BISONG PRISCA EGBE – GEO-E,HIS-D,
(4)  DIOH ROMEO OPENDE – BIO-D,CHE-E,
(5)  EFFEMEGA DENIS – GEO-E,HIS-D,
(6)  FON HAMLET ACHA – HIS-D,REL-E,
(7)  MANDIE VIVIANE NENUTOU – BIO-E,GGY-D,
(8)  NKEMNGUE TSAFAC JUDICAEL – LIT-E,HIS-D,
(9)  DEMGNE WAGUIA SUZANNE GAELLE – HIS-E,PHI-E,
(10)  ENDOH RUTH AMBE – BIO-E,GGY-E,
(11)  FOMELACK CALVIN FOSSUNG – GEO-E,HIS-E,
(12)  MEBOKA DURELL EBOANERI – GEO-E,HIS-E,
 Centre No: 1216 INTER COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL GREAT SOPPO
Regist:58, Sat for 2 or More Subjects:58, Passed:42, %Passed:72.41, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  NIBA LESLEY NGWEMETA – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(2)  TEMGOUA JOEL NGUEFACK – ECO-E,GEO-E,PMS-C,ICT-E,
 
Passed in 3  Subjects: 16
(1)  BAH EMMANUEL SHIPUH – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(2)  HANNAH NANYONGO NDIVE – LIT-D,HIS-B,REL-D,
(3)  JASPA CHUYE AWE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(4)  NDIKAM CAROLINE MBONGE – LIT-D,FRE-D,HIS-B,
(5)  ACHU VANNESSA TIFUH – LIT-E,HIS-D,PHI-B,
(6)  STEPHEN NKENGAFEC NCHONGANYI – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(7)  AYAM RITA AMUNG – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(8)  BIRADZEM BENOIT YUVEN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  ANDEGE MESI IVO – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(10)  BANINLA BRENDALINE BONGBVEMLA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(11)  NKEMBI ETIENNE ACHA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(12)  SOPHIE NDUMA MOSISA NDUMBE – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(13)  WAINANCHI FLAVIUS AWONDA – CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(14)  DENEBAI NJOMO NYOKI ROSE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(15)  MATUIETHE FONGANG JASMINE NADIA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(16)  TAKAH NTUNGWEN CYRIL – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 24
(1)  MBENKUM ABDUL AZIS – GEO-E,HIS-B,
(2)  NKEZIE GLORY LEKEAKA – HIS-D,PHI-C,
(3)  AGBOR HARRET MBI – GEO-E,HIS-C,
(4)  ASONGANYI CLEMENT NKENGAFEE – HIS-C,PHI-E,
(5)  MISSOREH MOUANDJO MARIE VANESSA – LIT-D,HIS-D,
(6)  NDONKOU ELAT YOLANDE AIMEE – BIO-C,CHE-E,
(7)  TOKOH PRODENCIA NUIPIENGOH – GEO-E,HIS-C,
(8)  AMBANG THERESIA CHICK – GEO-E,HIS-D,
(9)  AMEICHO ROLAND EGOJIAH – BIO-E,CHE-D,
(10)  ANDOH DANIEL ABE – GEO-E,HIS-D,
(11)  BATE DIVINE – GEO-E,PMS-D,
(12)  BUMUNANG RODIA KILA – HIS-D,PHI-E,
(13)  EGBE PELA-ANN AWOH – BIO-E,CHE-D,
(14)  GEORGE BAKIA FONGOH MAYAH – REL-D,PHI-E,
(15)  NZE-EBU EKWOPI NJONKI CARINE – ECO-E,HIS-D,
(16)  SUIKA ELIZABETH SUI – HIS-D,REL-E,
(17)  TABOT BAWA CLAUDIA – LIT-E,HIS-D,
(18)  ACHAM CARINE – HIS-E,PHI-E,
(19)  APOH GLORY NGAMBOH – GEO-E,HIS-E,
(20)  BESONG MIRABEL ASHU – HIS-E,PHI-E,
(21)  MAKAMTE SONIA SORELLE – LIT-E,HIS-E,
(22)  MIRANDA MASUNGU NEBENGU – LIT-E,HIS-E,
(23)  NEBA LOVELINE LENNUI – ECO-E,GEO-E,
(24)  NTEBAN LILIAN MAKI – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1217 ALLO COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL MANKON
Regist:3, Sat for 2 or More Subjects:3, Passed:2, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  NKO FADIMATOU MENGLA – LIT-B,FRE-D,HIS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  ESENEI CHRISTABEL EJAN – BIO-D,PMS-D,
 

Centre No: 1218 GOVERNMENT HIGH SCHOOL ESU
Regist:50, Sat for 2 or More Subjects:50, Passed:29, %Passed:58, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 2
(1)  GODLOVE UGHE CHU – GEO-D,HIS-B,ECO-E,FRE-D,LIT-E,
(2)  NGONG JUDE NFUA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,HIS-D,REL-C,
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  LUM QUEEN-TELMA NDZE – ECO-C,REL-B,PMS-B,GEO-B,
(2)  NFUA ROMANUS ZIH – FRE-E,HIS-C,ECO-E,GEO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 7
(1)  COLLINS NKWO – ECO-D,HIS-C,GEO-C,
(2)  ACHANG MEH MAMOUD – LIT-D,ECO-E,HIS-B,
(3)  CHU NEWTON WUNG – LIT-D,HIS-C,ECO-E,
(4)  MEH ERNESTINE MBONG – PMS-D,REL-E,GEO-E,
(5)  MEH ROLAND ZANG – ECO-E,HIS-D,GEO-E,
(6)  NGWOH IRENE KWAM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(7)  WUNG VERA MUAM – REL-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 18
(1)  CHU FELICITY CHUO – HIS-D,LIT-C,
(2)  NJANG VICTORINE MUOH – GEO-E,HIS-C,
(3)  ALIAWE ENKUOH KUM – REL-D,HIS-E,
(4)  CHI ERIC KANGHA – GEO-E,HIS-D,
(5)  CHUO MELVIS DEH – HIS-E,REL-D,
(6)  DORIS KWAM BUH – HIS-D,GEO-E,
(7)  EWI MERCY MUKONG – REL-D,LIT-E,
(8)  EWI ROSE DEH – LIT-E,HIS-D,
(9)  FUH DELPHINE SIH – HIS-D,REL-E,
(10)  KAW MIRABEL EMBWAIGH – REL-D,HIS-E,
(11)  KUM VALERY NFUA MEH – HIS-D,GEO-E,
(12)  MEH OKAH SOLOMON KUM – GEO-E,HIS-D,
(13)  NTONG EDWIN MEH – LIT-E,HIS-D,
(14)  NZANG ZACHEUS FANG – HIS-D,LIT-E,
(15)  BEH QUINTA NJUA – HIS-E,GEO-E,
(16)  BIAMI FAITH IKOM – HIS-E,GEO-E,
(17)  FERDINAND INKIA WUNG – GEO-E,HIS-E,
(18)  THEODORE CHU KUM – ECO-E,GEO-E,
 
Centre No: 1219 EFUETNGU MEMORIAL COM. COLLEGE MUYUKA
Regist:5, Sat for 2 or More Subjects:5, Passed:1, %Passed:20, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 2  Subjects: 1
(1)  EBAGE GERALDINE ALETANU – ECO-E,HIS-C,
 
Centre No: 1221 GOVERNMENT HIGH SCHOOL AKO
Regist:25, Sat for 2 or More Subjects:24, Passed:10, %Passed:41.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  EFORKWE NWAMBE FERAINAND – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(2)  AFIA  HERBERT – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(3)  VOWA DIDIAN DAHU – LIT-E,HIS-D,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 7
(1)  NVENYA LEWIS NAMBU – GEO-E,HIS-B,
(2)  SEREKI HENRY BOSHIE – ECO-E,HIS-B,
(3)  AFOR RITA VOBE ANYAMU – GEO-E,HIS-C,
(4)  KILO WEBE SIDONIE – LIT-E,HIS-C,
(5)  NDOH BASIL NWAFI – GEO-E,HIS-C,
(6)  AHMADU MORNICA  VAWEH – LIT-E,HIS-D,
(7)  MPONWE YVONNE NFIEYA – HIS-E,REL-D,
 Centre No: 1222 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL SANTA
Regist:205, Sat for 2 or More Subjects:204, Passed:127, %Passed:62.25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 6
(1)  LEFANGHA  KETU  LEFANGHA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-C,
(2)  MOFOR INNOCENT ALLOMBAH – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(3)  AWA-NKENG NJIKTA – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-C,
(4)  ACHU NGWI MOPECHA – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(5)  TSAYEM THERESE – BIO-E,CHE-D,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(6)  TAMUKONG NELSON MULUH – BIO-E,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 9
(1)  MUNDI JULIUS FORBANG – BIO-C,CHE-D,PMM-A,FMA-C,
(2)  NFOR TIMOTHY KIMBI – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-C,
(3)  TCHIO EMMANUEL TA-WAGUI – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-B,
(4)  AMABO JOEL MOFOR – BIO-C,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(5)  FONJUH TERRENCE NEMBO – ECO-D,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(6)  MBONGAWOH GODWILL FRU – CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(7)  NJI CHRISTAIN AYAFOR – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-C,
(8)  ATEMBAH CLAUVIS SEH – CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(9)  TIZIE LESLY – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 46
(1)  FOMBASSO ZITA LAPAH – LIT-B,FRE-B,HIS-C,
(2)  NJUSSE ETHEL – LIT-B,FRE-D,HIS-B,
(3)  ASONGWI LEVINUS NEMBU – BIO-B,CHE-D,GGY-C,
(4)  BOYOH VAROLINE NFOR – CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(5)  MAPOH EMMANUEL NZENEWONEH – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(6)  TANGUANANG STANLEY ATOH – LIT-D,FRE-D,HIS-B,
(7)  CHIAMU JOYCE KANKAI – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(8)  FONCHA LINUS PENN – LIT-C,HIS-D,PHI-D,
(9)  JIMA ANNA TAKENG – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(10)  MOFOR CAROLINE – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(11)  NCHOU MBUH SHERI DESTINY – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(12)  NCHUMOH COLLINS NGELIWU – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(13)  NKAMTA YANNICK LECOMBU – LIT-E,FRE-D,HIS-B,
(14)  TAMAJI EDWIN AYABA – BIO-D,CHE-E,GGY-B,
(15)  ACHU JAMES BILLA – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(16)  ALOMBAH ALOMBAH BRUNO – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(17)  ASONGWI DEGOLINE ATOH – ECO-D,LIT-E,HIS-C,
(18)  AZAHA GOBNA KINGSLY – ECO-B,GEO-E,PMS-E,
(19)  FORMETANG IRENE ABASU – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(20)  KHANCHA EMMANUELLA MONGWE – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(21)  NDIKUM FABRICE – ECO-C,GEO-E,PMS-D,
(22)  NUNGU PETER-HANS JALO – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(23)  OMI ANITA – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(24)  RUTH NDALOH – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(25)  ZONYIN OBERTINE NKWENTI – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(26)  ACHU CEDRIC FON – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(27)  ASAAH LINA NKEMBUH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(28)  ASAAH-NEMBO KENNETH ACHA – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(29)  FORGHAB CHARLOTTE FONYAM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(30)  GHANI CLARICE YEANGONG – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(31)  LARISSA MUNGWE AZEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(32)  NDAM ERIC NJI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(33)  NGONE VALENTINE MOKOM – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(34)  NGWA JOHN NEBA TOME – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(35)  NKENYI STANISLUS – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(36)  NKWESAY RACHEL NUMBU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(37)  NSHOM ODECILIA MAKOKIH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(38)  SOLANGE SHURI – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(39)  TATOH CLOUDINE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(40)  WOKWEN YOLAND KHAN – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(41)  CHO MANGE BERINICE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(42)  MOFORTOH WILFRED KETU – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(43)  NCHINDA JULES CHOFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(44)  NGU HILARY ASANGA – BIO-E,PMM-D,FMA-E,
(45)  TIYE SCHOLASTICA AMICHAP – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(46)  ATOH DOREEN AKWI – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 66
(1)  AKUM HELMIT – BIO-D,GGY-C,
(2)  ASANGA GEORGE – BIO-B,CHE-E,
(3)  ATANGA ATANGA SYLVANOUS – FRE-E,HIS-B,
(4)  FRU EMMANUELA FON – BIO-D,GGY-C,
(5)  LAMU JARAH ARRITI – GEO-E,HIS-B,
(6)  MONGU CLETUS TACHAM – BIO-C,GGY-D,
(7)  NGOMAWAH FONJONG IRENE – LIT-D,HIS-C,
(8)  WANYU CYRIL NFORYA – GEO-D,HIS-C,
(9)  ASOBO ATOULA LEONARD – BIO-D,CHE-D,
(10)  AZEH BEVELY LUM – LIT-E,HIS-C,
(11)  DADIEL NDANSACK RENE – GEO-E,HIS-C,
(12)  FONCHAM LAZARIUS – PMM-E,FMA-C,
(13)  FRI CLAUDIA FORSUH – LIT-E,HIS-C,
(14)  JONG TADIUS NEMBO – LIT-E,HIS-C,
(15)  LANGMU DOMINIQUE CHUPECHART – CHE-E,GGY-C,
(16)  MANDIFOR PATIENCE BUGHILINGWE – BIO-D,CHE-D,
(17)  NGIMANJU GILDA NKENGAFAC – GEO-E,HIS-C,
(18)  NJEI RICHARD FORMUKONG – LIT-E,HIS-C,
(19)  NJITA COLINES NKWENTI – BIO-D,CHE-D,
(20)  NKWENTI SOLANGE MEZOW – ECO-E,HIS-C,
(21)  SEMGMA MODESTINE – GEO-E,HIS-C,
(22)  TANCHANA MINIVA LUM – GEO-E,HIS-C,
(23)  TATAH MUNSI BLESSING – GEO-E,HIS-C,
(24)  TAZOH ERIC CEURK – GEO-E,HIS-C,
(25)  TICHA SOLANGE NGWE – ECO-C,GEO-E,
(26)  TSOGONG CARINE TANDA – GEO-E,HIS-C,
(27)  ZINTCHEM ADELAIDE – CHE-D,PMM-D,
(28)  AKONGWE ELVIS MBUH – BIO-D,CHE-E,
(29)  AMBE MARIE- ANNE NGUM – LIT-E,HIS-D,
(30)  ASANGA MISSPA MAH – GEO-E,HIS-D,
(31)  AWAH REINE TECHAMECHI – PMS-D,PHI-E,
(32)  BAKO ATALIA KIMAH – GEO-E,HIS-D,
(33)  CARINE ANWEI TAMO – LIT-E,HIS-D,
(34)  CHIBUCHU VENATIUS – BIO-D,CHE-E,
(35)  EMMANUELLA FRI NJONG – HIS-D,PHI-E,
(36)  FORSAB FORKUM FORSAB – ECO-E,PMS-D,
(37)  JAI  KELLY BANEH – LIT-E,HIS-D,
(38)  KEDJU MIDRED MAYAH – LIT-E,HIS-D,
(39)  MANDAH CHANCELINE LONGNING – ECO-E,HIS-D,
(40)  NAAH HILDA AKUM – LIT-E,HIS-D,
(41)  NDAH HILARY NEMBO – ECO-E,PMS-D,
(42)  NFOR STEPHANIE BONJE – GEO-E,HIS-D,
(43)  NGUM MIRABELLE – LIT-E,HIS-D,
(44)  NOTECHING VALENTINE MOFOR – GEO-E,HIS-D,
(45)  NTAHFAM SOLANGE – BIO-D,GGY-E,
(46)  NZOZONE TERENCE EPONG-MBA – BIO-E,CHE-D,
(47)  SALAMATU MAMAN – GEO-E,HIS-D,
(48)  TANYI KELVIN APAH – GEO-E,HIS-D,
(49)  TATAH VERA SHARLANYUY – GEO-E,PMS-D,
(50)  TAZOH LORYIK MENJIGHO – GEO-E,HIS-D,
(51)  ZOGON GHISLAIN – CHE-D,GGY-E,
(52)  ATOKA  ASAAH DIRENE – BIO-E,PMM-E,
(53)  AWAH GLORY METSI – BIO-E,GGY-E,
(54)  CHOFOR KOLAT EDWIN – ECO-E,GEO-E,
(55)  DEFFO MOUAFO DANIEL BORIS – GEO-E,HIS-E,
(56)  MBAH STELLA MAFONG – LIT-E,HIS-E,
(57)  MEGHA PACHELLE VANESSA – BIO-E,GGY-E,
(58)  MINGAH TATIANA MAFFO – LIT-E,HIS-E,
(59)  NGU MILDRATE NGWEPEKEM – BIO-E,GGY-E,
(60)  NKEMIFACK VERA YELVAT – LIT-E,HIS-E,
(61)  NKWETADZE ISAAC NEMBO – ECO-E,GEO-E,
(62)  NTILEWU ILLBERT NDA – ECO-E,GEO-E,
(63)  OSCALINE MOFOR NGWENYI – HIS-E,PHI-E,
(64)  SHURI SONIA TIMA – GEO-E,PMS-E,
(65)  SUH CHRISTIAN TETIOH – BIO-E,FMA-E,
(66)  ZECHIA FREDERICK NDUNTSOP – GEO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1223 MILE ONE LIMBE EXTERNAL LIMBE
Regist:233, Sat for 2 or More Subjects:221, Passed:65, %Passed:29.41, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  OBEN  JAMES TABOT – ECO-E,FRE-C,GEO-E,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 13
(1)  A BWE MBINZE LIZA – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  MOTANDE CHITA LEEKSON – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(3)  NELVIS AGBOR URU – BIO-E,CHE-C,REL-D,
(4)  ROMAIN EKOKO ELANGWE – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(5)  FOGAM  BABILA NELSON – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(6)  LOVELIN NGUM AKENJI – BIO-C,CHE-E,PHI-E,
(7)  MUA EZONG BLESSING – FRE-E,HIS-D,PHI-D,
(8)  NGANJE EFILO GEORGE – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(9)  NGWAMEKEH ELVIS MOUANDI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(10)  STEVE MCCAMUS EYABE – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(11)  FINDI ABEY AYUK- JUNIOR – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(12)  NGAKAM ABEL BLANDINE – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(13)  ADU SUSAN MENGIE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 51
(1)  NJEIK KENNETH TEBOH – PMM-A,FMA-B,
(2)  TITA FANGMBUNG  JULIUS SEMGA – LIT-C,FRE-A,
(3)  SAH HECTOR ABANDE – FRE-B,HIS-D,
(4)  WANJO SABINA MAKANE – LIT-D,HIS-C,
(5)  AWANTO ELVIS AWAH WANYE – GEO-E,HIS-C,
(6)  AWASUM ROAND ARUNG – HIS-E,REL-C,
(7)  DERRICK KPAH KUM – HIS-C,PHI-E,
(8)  GONDE CLOVIS NJOBE – ECO-E,HIS-C,
(9)  GUENE JOSEPH – GEO-E,HIS-C,
(10)  LYDIA FOSUN CHANGO – HIS-E,REL-C,
(11)  MENONG  ELIJAH  ANDREW – GEO-E,HIS-C,
(12)  MOKO DAHLIN MOKO – HIS-D,REL-D,
(13)  SAH GERALDINE FIZHIA – GEO-E,HIS-C,
(14)  STEPHYR  HERVE EKWALLA EYABE – BIO-D,CHE-D,
(15)  TABE KATYJACOBS BAKE – LIT-E,HIS-C,
(16)  AGBOR MOJOKO KARINE NYANKET – LIT-E,HIS-D,
(17)  ASONLEFAC MAGDALENE ATEHAWUNG – HIS-D,PHI-E,
(18)  AYOMPE ROSALINE ENOW – LIT-E,HIS-D,
(19)  EBKOLLE ROGER NDODE – GEO-E,HIS-D,
(20)  EMMANUEL JABEA TETA – HIS-D,REL-E,
(21)  ERNEST MOTUTU MBENG – ECO-E,HIS-D,
(22)  ERUCK RAVELINE NKWOMEN – HIS-D,PHI-E,
(23)  FLORENCE MAH SAMBA – HIS-D,REL-E,
(24)  FON MUGRI BRONSTED – BIO-E,REL-D,
(25)  NCHANEWIE CLAUDINE NGWA – HIS-D,REL-E,
(26)  NGEJUNG MIRANDA  ASTIMBOM – HIS-E,REL-D,
(27)  NOELA TIMBI EBAN – LIT-E,HIS-D,
(28)  ROSE AYUK MBI – CHE-E,PMS-D,
(29)  SAKWE FRIDA DIYOMOH – LIT-E,HIS-D,
(30)  TANDU FELIX TANDONG – HIS-D,PHI-E,
(31)  TCHINWO ELIZABETH NGANYA – LIT-E,HIS-D,
(32)  WALLANG CHLORIS HAWA – BIO-D,GEO-E,
(33)  ACHA MARCEL TEKE – BIO-E,PMS-E,
(34)  AGBOR-ANYO EGBE ARLETTE – FRE-E,HIS-E,
(35)  ASHU BETHOLD TIKU – ECO-E,GEO-E,
(36)  BIN CHRISTABEL MBONG – GEO-E,HIS-E,
(37)  EFFAH JENNET ENGNOWIE – HIS-E,REL-E,
(38)  ENJEH LINDA MBAH – HIS-E,PHI-E,
(39)  ENOW DANIEL EYONG – BIO-E,CHE-E,
(40)  FRI TEKOH IRENE – GEO-E,HIS-E,
(41)  IRENE ENANGA ELIVE – LIT-E,FRE-E,
(42)  MARION ANWIH SAMBA – LIT-E,HIS-E,
(43)  MESUMBE EPOLLE GLADIN – LIT-E,HIS-E,
(44)  METTA IVO MOKWE – BIO-E,CHE-E,
(45)  MUSAKA YOTOE JUNIOR – LIT-E,HIS-E,
(46)  NDIBONG BERNICE NKONGHO – LIT-E,HIS-E,
(47)  NGONJOOM MARIE MALONG – BIO-E,GEO-E,
(48)  NYENTI DIANA EYONG – GEO-E,HIS-E,
(49)  SONEKONE  SAMUEL EKONE – HIS-E,REL-E,
(50)  STELLA NZUNGE ESAMBE – GEO-E,HIS-E,
(51)  TANSAH VALERI NDI – CHE-E,PMM-E,
 
Centre No: 1224 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BANGANTE
Regist:19, Sat for 2 or More Subjects:19, Passed:10, %Passed:52.63, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  CHEFOR  DAVID – ECO-D,GEO-E,HIS-B,PHI-E,
 
Passed in 3  Subjects: 1
(1)  TCHOUTA  NJAPOU  CHRISTELLE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  NANGUE  TCHATAT  MICHEL – FRE-C,HIS-C,
(2)  NGANTCHOU  KELLY  PHALONNE – FRE-D,HIS-C,
(3)  TCHAPNDA  OLIVE  BLANCHE – FRE-D,HIS-C,
(4)  NDZIWUM  HONEST  TOH – FRE-D,HIS-D,
(5)  ANGWI  KEZIA  SOH – FRE-E,HIS-D,
(6)  EKWOGE  DEVINE  MESUMBE – ECO-E,PMS-D,
(7)  NOUMBISSI  ROMANNOS  NJWE – ECO-E,PMS-E,
(8)  YOUNANG  CHENDO’O  LOIC  MAEL – PMS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1225 GOVERNMENT HIGH SCHOOL ENYOH-BATIBO
Regist:86, Sat for 2 or More Subjects:85, Passed:32, %Passed:37.65, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  AJECK LOUIS AJECK – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 6
(1)  CHOMCHISHI RANDOLF ETONDE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,PHI-D,
(2)  NDAM GAELLE AWAN – ECO-B,GEO-E,PMS-D,REL-C,
(3)  AJUEN NELVIS AGUM – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(4)  NKEMTANJI MARCUS NCHONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(5)  ACHA NICKLAND NDUM – GEO-E,HIS-C,REL-E,PHI-E,
(6)  ANJOH GERALD TICHOCK – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 13
(1)  EYONG PETER NONG – BIO-D,CHE-D,GGY-B,
(2)  NWACHAN HOSTENCIA TEMBOCK – BIO-C,CHE-B,PMS-E,
(3)  ENOW SILVIA  ABRU – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  MBAH MELVIS AKANJI – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(5)  NONG ANTHONY ANUNG – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(6)  CHECK ROGER TANJECK – BIO-C,CHE-E,PMS-E,
(7)  FORCHIBE AUGUSTINA MBAYI – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(8)  FORGWE NOELA FRI – ECO-D,GEO-E,REL-D,
(9)  MUNYU HONORINE ENGONWEI – CHE-E,FMA-D,PMS-D,
(10)  TEMBECK ODETTE TIMBEN – BIO-E,CHE-C,GGY-E,
(11)  MBAH GEOBEL FOMUM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(12)  MBAH SOLANGE NWAJEH – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(13)  MOH JERRY AYET – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 12
(1)  WERECHAN EMMANUEL CHECK – ECO-C,GEO-C,
(2)  FOMUM THEODORE AKUM – BIO-C,CHE-E,
(3)  OFUH CYNTES EGON – HIS-C,PHI-E,
(4)  PAUL GERARLD TENJOH ACHA – HIS-D,PHI-D,
(5)  TIFUH NYAH VENESIUS – GEO-E,HIS-C,
(6)  WOREGWE CLAUDETTE MUNYOK – LIT-E,HIS-C,
(7)  MUTAGAH ODATE  MBAYI – HIS-D,REL-E,
(8)  ANDU RODRIQUE AGWO AMADU – GEO-E,PHI-E,
(9)  ATAWAN RENE ATAGWO – CHE-E,FMA-E,
(10)  CHECK OSMAN KWETI – BIO-E,PMM-E,
(11)  FORKANG ROGER MBAH – ECO-E,GEO-E,
(12)  MARKEN  EJEANI FAVOUR NAKE – HIS-E,REL-E,
 
Centre No: 1226 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL TOMBEL
Regist:183, Sat for 2 or More Subjects:183, Passed:100, %Passed:54.64, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 3
(1)  MPAKO ENONGENE IVO – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  NWAMBE KELVIN EFUBAI – ECO-C,GEO-E,HIS-B,REL-C,PHI-C,
(3)  OJONG FERDINARD NJUME – ECO-B,GEO-E,HIS-B,REL-D,PHI-D,
 
Passed in 4  Subjects: 14
(1)  MBONTEH BERLYNDA SENGE – LIT-B,HIS-B,REL-C,PHI-C,
(2)  METUK EDWIN SUBE – ECO-A,GEO-C,PMS-C,FMA-C,
(3)  CHARMING PALISCO HALLE – ECO-C,LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(4)  EJEH JOEL NKUMBE – LIT-E,HIS-B,REL-C,PHI-E,
(5)  EKWOGE MCDRAKE EPIE – ECO-D,LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(6)  SAKANG COLLINS EBWEKOH – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(7)  AHONE NADEGE NKALE – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(8)  GOBTI EZEKEIL NGONG – ECO-C,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  NOKO EBELLE LIONEL STEVE – LIT-E,FRE-B,HIS-D,PHI-E,
(10)  TUNG RANIBELL BONGAZI – BIO-C,CHE-E,PMS-D,FMA-E,
(11)  NGOLLE ENEME-KOLLE NTUNGWE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,FMA-E,
(12)  NWANEAMAKA LOVELINE NDUKAUBA – HIS-D,ECO-E,LIT-E,PHI-E,
(13)  SOLANGE MARION YENSHA NFOR – ECO-D,GEO-E,PMS-E,FMA-E,
(14)  NKEH EBENYE MARIE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 30
(1)  NGOLLE CYRIL MESAPE – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(2)  AKAME LAUREL ETAH – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(3)  NGABE CYRIL ALOBWEDE – ECO-D,GEO-E,HIS-B,
(4)  RITA ALIEH FRU – LIT-E,HIS-B,REL-D,
(5)  TEKEH DELPHINE NGUH – BIO-C,CHE-E,GGY-C,
(6)  AJANG DAVY SUMELONG – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(7)  ALOBWEDE CLARENCE ALOBWEDE – ECO-B,FRE-E,GEO-E,
(8)  APANG NEVILLE KANG – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(9)  EPIE LEVIS NJUME – BIO-E,PMS-C,FMA-D,
(10)  ETAPE MBONGALLE CYRIL – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(11)  MULOM FANNY MBUNGU – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(12)  SAKWE LAWSON – BIO-E,PMS-D,FMA-C,
(13)  WALE CHARLES NGEME – ECO-E,HIS-C,REL-D,
(14)  ABWE SOPHIE EMADE – LIT-D,HIS-D,REL-E,
(15)  IKECHUKWU PASCAL – ECO-E,HIS-D,PHI-D,
(16)  KEMBOU WANDJI RODRIGUE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(17)  METUGE JOEL EKUNDA – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(18)  MUNGFU NDUKONG CHARLOTTE – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(19)  EJONG KELLY DIONE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(20)  EKWOGE CENDERILLA EPOTE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(21)  ESEH QUEENTA NJUME – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(22)  NJIKI NTUBE GUYLENE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(23)  NKWELLE DANIEL NKUMBE – PHI-E,LIT-E,HIS-D,
(24)  NYAME BERY NTUBE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  OKORIE OLIVIA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(26)  AKONDI NJUMEH BESTINE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(27)  EPULI DONARIS MARIKE – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(28)  METUGE KELVIS – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(29)  NDONG EVETTE EDUKE – ECO-E,GEO-E,PHI-E,
(30)  NKWELLE EVELYN NZANGE – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 53
(1)  ALOBWEDE SIMON NJUME – ECO-D,HIS-B,
(2)  DIONE KOME ODET – BIO-B,CHE-E,
(3)  ETONE SENCLE MESUMBE – HIS-C,PHI-D,
(4)  KOME NGWANE KINGSLEY – CHE-C,GGY-D,
(5)  NGOME GODDY EWANE ETUGE – BIO-C,CHE-D,
(6)  NWAOKOROBIA PATIENCE CHIME – BIO-C,CHE-D,
(7)  TEKWE TOBIAS NJI – BIO-D,CHE-C,
(8)  ANYABE CLINTON EKEME – GEO-E,HIS-C,
(9)  APAH SONITA ALOTT – HIS-D,REL-D,
(10)  ENONGENE THEOPHILE NGWANULA – LIT-E,HIS-C,
(11)  MBAPPE NANCY PAULEU MOUTO – LIT-C,HIS-E,
(12)  MBEH BLANDINE NGOH – LIT-E,HIS-C,
(13)  NKANGOT ETOBEUM ULRICHE – GEO-E,HIS-C,
(14)  NKWELLE DICKSON ETAPE – LIT-E,HIS-C,
(15)  NNANGE LINDA MPONGE – HIS-C,PHI-E,
(16)  NYAME LILIAN EDUKE – GEO-E,HIS-C,
(17)  PRINCE DIVINE EBONGNGOLLE – ECO-E,HIS-C,
(18)  SENGE MAGRATE AKWE – LIT-E,HIS-C,
(19)  YOUMBOUI NOUBOUWO HERMAN – BIO-D,GGY-D,
(20)  DONGMO DONY-JOEL OJIE – ECO-E,HIS-D,
(21)  EBONG VERA NTUBE – LIT-E,HIS-D,
(22)  EBUDE ROSELINE NGWANE – BIO-D,CHE-E,
(23)  EKANE ROLANDS NGOME – GEO-E,HIS-D,
(24)  EKWOGE SAMMY EBAKO – ECO-D,GEO-E,
(25)  ENANG CARLREM’S NJUME – BIO-D,CHE-E,
(26)  ENONE CYRILLE PROSPER – BIO-D,GGY-E,
(27)  EPOLLE EKANEY SALLY – LIT-E,HIS-D,
(28)  EPUMA GIFTY MBOLLE – LIT-E,HIS-D,
(29)  EWANE CYRILLE NJUME – BIO-D,GGY-E,
(30)  MBONG COLLINS EBWELLE – ECO-E,HIS-D,
(31)  NGALAME JEVIS ETUGE – ECO-E,HIS-D,
(32)  NGAPE PRETA AHONE – LIT-E,HIS-D,
(33)  NGREWOH GREVIS MAKACHU – HIS-D,PHI-E,
(34)  NGWANE CLAIRE ESUNG – LIT-E,HIS-D,
(35)  NJITONE PAULINE EPOLLE – BIO-E,CHE-D,
(36)  NZUME CARL NGALLE – HIS-D,PHI-E,
(37)  TAYONG PRESLEY CHICK – BIO-E,CHE-D,
(38)  TCHAIWOU NZENGANG GABRIEL – BIO-D,CHE-E,
(39)  AKEM MERLIN DOUGLAS NEMBO – BIO-E,CHE-E,
(40)  ALOBWEDE DIANG ELIZE – LIT-E,HIS-E,
(41)  BWESE BANARBAS NNORGE – GEO-E,PMS-E,
(42)  ENONGENE PRINSLEY KWENE – GEO-E,HIS-E,
(43)  FONTEM PAMELA NJUALEM – GEO-E,HIS-E,
(44)  MAKOGE KINSY MPODE – LIT-E,PHI-E,
(45)  MAMMA VIVIAN – HIS-E,PHI-E,
(46)  MBEMBE MBONG VICTOR – BIO-E,CHE-E,
(47)  MBWOGE SHANTAL EDUKE – LIT-E,HIS-E,
(48)  NCHUNG SYLVIA – SUCCES NGWETIM – ECO-E,GEO-E,
(49)  NGEDE BERTRAND EBONG – BIO-E,GGY-E,
(50)  NKENGAFAC ETIENNE – GEO-E,PHI-E,
(51)  NNANE LEARIES EPOTE – LIT-E,HIS-E,
(52)  NNANE YVETTE EBOTE – GEO-E,HIS-E,
(53)  TOMBWOSHIE LISETTE NCHOKUNO – ECO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1228 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BAMENDANKWE
Regist:127, Sat for 2 or More Subjects:127, Passed:74, %Passed:58.27, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 

Passed in 5  Subjects: 7
(1)  BARCHE BLAISE FORGWA – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  DJIOMENE KENNE JOSEPH GAEL – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  NGWASIRI CARLSON ATANGA – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-B,PHY-C,
(4)  NFAAH  CLINTON – BIO-B,CHE-C,GGY-B,PHY-C,PMM-D,
(5)  SIRIWAH BLESSING – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(6)  MOFOR OLIVER NGU – CHE-C,PMM-C,FMA-C,PHY-E,CSC-C,
(7)  NTAFI CLIFORD ABONGWA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-D,ICT-D,
 
Passed in 4  Subjects: 4
(1)  TEKU CLAUDINE MEZOH – ECO-C,GEO-E,PMS-D,REL-C,
(2)  DAMIAN KENDUANYI KETUM – ECO-D,GEO-E,PMS-D,ICT-D,
(3)  TAKWI EDWIN CHUBON – ECO-E,LIT-D,HIS-C,REL-E,
(4)  NCHENDA PROMISE AFA-ASEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 31
(1)  TIFUH-NGEIH MOSES TEKWE – LIT-B,FRE-A,HIS-B,
(2)  KOWUNAPAH SERAPHINE MAFOR – LIT-B,FRE-B,HIS-B,
(3)  NGWA RITA KIENG – LIT-A,FRE-C,HIS-B,
(4)  TANGWA FLORENCE  REMYEH – LIT-C,FRE-D,HIS-B,
(5)  AKWANG CONSTANTINE KEMBA – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(6)  IKEM NANCY – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(7)  LANTUM FRANKLIN BERINYUY – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(8)  NJUH JERVIS TEM – BIO-E,PMM-B,FMA-C,
(9)  SHINDOH YVETTE FUSI – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(10)  TEMANJJUNG  MICHAEL TANJANG – LIT-B,HIS-C,REL-E,
(11)  BLESSING JUMNEH  MUMA – ECO-D,GEO-E,PMS-B,
(12)  MANGWI CLARISSE CHI – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(13)  ABIFU MERCY FONGUH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(14)  ATIGHE BINUE BERTYLA – ECO-E,HIS-B,LIT-E,
(15)  CHARLES TANUE ATEFON – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(16)  MBUH GLARISE NYANKA – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(17)  NAHBILLA LAURA GAHGWANYIN – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(18)  NYANGA VABASTINE WUSEIGHWO – BIO-E,CHE-D,PMM-C,
(19)  ACHIRI EMMANUELLA NGWAFU – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(20)  DIANA MUMA NDIFOUH – BIO-D,CHE-E,PMS-D,
(21)  JITI DIEUDONNE KARNGONG – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(22)  TANIFORM RUTH FRENUE – PHI-E,LIT-E,HIS-C,
(23)  TIOTSAP TCHOFFO PAULIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(24)  AKE COLETTE NJE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  AKOH FORSUH OBADIA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(26)  JING BELNIS MESHI – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(27)  RINGNYUY EUGENE NGEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(28)  TANTOH AURELIA SIREWAH – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(29)  NDIFOR ERIC NSUFOR – GEO-E,PMS-E,ICT-E,
(30)  NGEANG SONITA TANUE – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(31)  NGU PASQUEEN CHEWAH – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 32
(1)  MIYANUI SHEILA NYAMGOH – LIT-D,HIS-B,
(2)  ASANGBE VERA NEH – HIS-C,PHI-D,
(3)  HEDWIG NTSUNU NDANJONG – FRE-C,HIS-D,
(4)  LAURA FRI – LIT-D,HIS-C,
(5)  NGEBIH   MIRABEL – GEO-E,HIS-B,
(6)  ABISIRI FET – ECO-E,HIS-C,
(7)  DZENJOH YVETTE LIMBI – GEO-E,HIS-C,
(8)  FUNDOH LARISSA NGUM – BIO-E,GGY-C,
(9)  MEGHIN EMELINE LOH – GEO-E,HIS-C,
(10)  TABOT DORIS NDIP – GEO-E,HIS-C,
(11)  TANKWA GWENDOLINE  ABIMNUI – GEO-E,HIS-C,
(12)  CHAH BRENDA NEIH – CHE-D,GGY-E,
(13)  LUCIEN MANKAH – GEO-E,HIS-D,
(14)  LUM COMFORT MARIE-NOEL – LIT-D,HIS-E,
(15)  MENO NADIN – GEO-E,HIS-D,
(16)  NCHAMUKONG KEENSLEY AKO – GEO-E,HIS-D,
(17)  NGU MARIE MANKA – REL-D,BIO-E,
(18)  NGWA CLAUVIS AWAMBENG – LIT-E,HIS-D,
(19)  TATA SYLVESTER NDZELEN – BIO-E,PMS-D,
(20)  TAYOU FEGNEM BLAISE RAOUL – GEO-E,HIS-D,
(21)  TEUMAGHE MBA OWEN’S – BIO-D,REL-E,
(22)  ABONGWA CLIFORD NKAMBI – GEO-E,PMS-E,
(23)  AKUMBU MILDRED GHONGENG – FRE-E,HIS-E,
(24)  FIRMIN FULA WANKA – BIO-E,GGY-E,
(25)  FONGUH JOY MATINDOH – GEO-E,HIS-E,
(26)  FRU MAUREEN NDOHSIRI – BIO-E,GGY-E,
(27)  KAMDOM BRIGITTE – ECO-E,PMS-E,
(28)  KENGKO PHINIHANDS KEMING – ECO-E,GEO-E,
(29)  NENEH NGOWAH – BIO-E,REL-E,
(30)  NGU DESMOND SAANDE – GEO-E,PMS-E,
(31)  SOLANGE – CLAIRE NGEBIH FORGOH – LIT-E,HIS-E,
(32)  TAWANI EVODIA NGWAGHEN – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1230 GOVERNMENT HIGH SCHOOL KONYE
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:31, Passed:13, %Passed:41.94, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  BULAWA DIEUDONNE YUH – ECO-C,HIS-D,GEO-E,PHI-E,
(2)  ASHU ALAIN ASHU – HIS-D,PHI-E,GEO-E,ECO-E,
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  AWUH ANGIESOM ANITA – HIS-C,ECO-D,GEO-E,
(2)  MOFA PATRICIA MBAMENE – REL-D,ECO-E,HIS-C,
(3)  NJI EVODIA CHOM – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 8
(1)  AJEH NELSON ANDONG – ECO-E,HIS-C,
(2)  BAREKA SATUNI MOFA – HIS-C,PHI-E,
(3)  ITOE JACOBINE MABUNGE – HIS-C,PHI-E,
(4)  NGOE GAYELLE MBOKE – GEO-E,HIS-C,
(5)  MOTUBA JOAN ETE – LIT-E,HIS-D,
(6)  NOUMI TONDJI FABRICE – HIS-D,PHI-E,
(7)  EBAI YANNICK ENOW – HIS-E,REL-E,
(8)  NANJE ELIZABETH – ECO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1231 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL DEIDO DOUALA
Regist:294, Sat for 2 or More Subjects:291, Passed:194, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 21
(1)  FAMENI BONEKEH PATRICIA – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  MOUTLEN NOUCK ALBERT JUNIOR – BIO-B,CHE-A,PHY-C,PMM-A,FMA-A,
(3)  NENBOT TOTCHUM THIERRY LEGRAND – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(4)  NDONGEI AWONA CHAVALEI – BIO-C,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(5)  NNEME NGA GABRIELLE – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(6)  BOGNY VOUKENG SIMSON JERRY – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(7)  SAMUEL FONJIA NJI-FONJIA – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  CHINOMSO O. PHINEHAS EBEPU – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(9)  FEMENCHA AZOMBO FABRICE – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(10)  BONAVENTURE MVOBUODUM-BUNG – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(11)  ESSEKE NGNIA CESAR COLLINS – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(12)  MBASSI MBASSI BENOIT CHARLES WILLIAM – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(13)  UM NJOCK CLEMENTINE STEPHANIE – ECO-B,FRE-A,GEO-E,PMS-B,PHI-C,
(14)  ARREY MAKEBE JEFF – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(15)  NKAMNGANG NYINGMA EDITH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(16)  TABOT ESTHER EYANG – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(17)  EWANE SAMA AURELIEN – BIO-D,CHE-C,FMA-B,PHY-E,PMM-A,
(18)  KAMEGNE TCHOUANGANG MARILYNE – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(19)  NDJANGA NJEUMI BERENGER CONDOR – BIO-E,CHE-C,PMM-A, FMA-A,PHY-E,
(20)  MINTYENE M MARCEL ROGER RODRIGUE – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(21)  BEYONG TABIBATE CHRISTOPHE – BIO-C,CHE-D,PHY-E,PMM-D,FMA-C,
 
Passed in 4  Subjects: 30
(1)  FRANKLIN EZINNE – CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  AKANGWA DERICK ATEM – CHE-D,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(3)  KAMKUIMO ARNAUD BERTIN – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(4)  TSOLOCTO SEEDRIK PERKINS – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(5)  YWUONG NSABA JOVIAL CARDIN – LIT-E,FRE-A,HIS-B,PHI-B,
(6)  JAMBA CLIFORD JAMBA – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-D,
(7)  NGO LINWA ESTHER ELEONORE – BIO-C,CHE-B,PMM-C,PHY-C,
(8)  ANDINE CARINE – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(9)  NEH CHANG – BIO-C,CHE-B,PMM-C,PHY-D,
(10)  TCHUITCHEU NSIANY SANDRA EMMA – BIO-E,CHE-D,PMM-A,FMA-B,
(11)  ENONE ENONE LEONEL – BIO-C,FMA-C,CHE-D,PMM-C,
(12)  NGONG HONORINE NTEFF – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(13)  NKEMBOU NGOUGNI ZAVIER ABRE – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(14)  TCHENKOA TCHENKOA MISCHAEL OSEE – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(15)  MAMPOH SIGNE TATIANA MARIUS – LIT-E,FRE-C,HIS-C,PHI-D,
(16)  TAMGWO OUAFO STEVE IDRISSS – BIO-C,CHE-E,PMM-B,FMA-E,
(17)  NGONG CYRILLE NDITAMA – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-E,
(18)  TASAH PHILAS DIANGHA – CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(19)  BEUTAMBOH MIREILLE NGWESSE – FRE-C,LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(20)  KENFACK TETSALO FRANC BOUQUET – BIO-E,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(21)  MAGNI TSOKEZO VIDELINE – ECO-E,FRE-C,GEO-D,PMS-E,
(22)  NDENTOU ELIZABETH AGBOR – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(23)  NDOUME NGOH JOSEPH ARMAND – ECO-E,FRE-E,GEO-D,PMS-C,
(24)  GALABE MELISIA KEMI – ECO-E,LIT-E,GEO-E,HIS-C,
(25)  KENGUE NGOUENE JOCELYN DIRANE – BIO-E,CHE-C,FRE-E,PMM-E,
(26)  KOUWOUTA NELSON DARIUS – CHE-D,BIO-E,PMM-D,PHY-E,
(27)  LAMO KUISSU LAURELLE LUCRECE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(28)  NTARIBO GWENDOLINE MOTEH – ECO-E,LIT-E,GEO-E,HIS-C,
(29)  MACHOMBONG NJOYA EDITHE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-D,
(30)  PELAH MBOHOU NIKILA LUCRECE – BIO-E,CHE-E,PMM-D,PHY-E,
 
Passed in 3  Subjects: 73
(1)  NGAHA NGATOUO JUSTICE CHANCELAIN – CHE-C,PMM-B,FMA-C,
(2)  OBI JINA AMARACHI – LIT-B,FRE-A,HIS-E,
(3)  PIVAGA JUNIOR TITA NKENYAM – LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(4)  TCHIO TCHINDA VERSACE JACKSON – FRE-B,LIT-C,HIS-C,
(5)  TCHUENDJO AZONGWA CEDRIC LOIC – BIO-C,CHE-C,PMM-B,
(6)  FEUTMBA ARNOLD KEVIN – BIO-C,CHE-D,PMM-B,
(7)  FORSUH NERIS TANUE – ECO-D,GEO-C,HIS-B,
(8)  MEKONTCHOU ZATSA AUDREY ROSINE – LIT-C,FRE-B,HIS-D,
(9)  TAKEM GEORGE ETA – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(10)  EPOSSI NDICKA VAROUCHKA JULIENNE – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(11)  FOMUM MBAYI ANITA – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(12)  NDOUMBE CYBELL AINSLYNN – LIT-E,FRE-A,HIS-D,
(13)  NGANNO FELICITEE – LIT-E,FRE-C,HIS-B,
(14)  RUTH AGABA BANEDIG – HIS-B,ECO-E,GEO-C,
(15)  TENKAM FOKOUA SAUREL LANDRY – CHE-C,PMM-D,FMA-C,
(16)  HALLE TANGU JESSICA MICHAEL – HIS-C,FRE-C,GEO-E,
(17)  KEULEU FEUSSOM RONALD JUNIOR – CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(18)  MEFIRE MOUNTON EVELINE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(19)  PECHANGWE BLANKA NTONLIEN – ECO-E,HIS-C,LIT-C,
(20)  SOUA AWONG THIERRY MARTIAL – CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(21)  TCHANGO FONE FRANCK OLIVIER – CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(22)  ABDOURAMAN MOHAMADOU – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(23)  AWODABON MBOU MERVEILLE – BIO-D,CHE-E,PMM-C,
(24)  CHIWEN NGUEMOGNE MARYAM – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(25)  CHWIENGSHIE LINDA NGWASHA – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(26)  DIPANDA MANGA MARINA – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(27)  DJOKO MATCHUAM BANYDOLE JUSTINE – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(28)  EBWEKO RANDY YAMPJEU NJOH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(29)  EFUELEFAC MIRANDA – BIO-E,CHE-D,PMM-C,
(30)  ESTHER BERINGO NGWANE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(31)  EWANGE CLEMENT METUGE – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(32)  IFEANYI CHUKWU OLIVER IGWE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(33)  LIKOUND EKEME STEEVE EDDY JOYCE M – BIO-E,CHE-D,FRE-C,
(34)  MBI PAUL AGBOR – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(35)  MENGAPTCHE NONO DALIAH – BIO-E,CHE-C,PMM-D,
(36)  MENUMEH FOMEKON DERICK – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(37)  SEUGOUE MBODA ARIANE PRISCA – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(38)  TAMKO NTUMNOUE ABEL YVAN – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(39)  TIE MISSE GILLES JULIEN – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(40)  YOUGAING PAULINE – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(41)  ANEVI FELIX AKONG – FMA-D,CHE-E,PMM-D,
(42)  AZEMTSA NDONDJEU RITA – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(43)  CESSINGNONG NZEGUINI DANIELLE FIFI – CHE-E,PMM-E,FMA-C,
(44)  EKITTY KOUMKANG GEORGES-LEOPOLD – BIO-D,CHE-E,FRE-D,
(45)  KENMOE BERTOLINE JORRESSE – BIO-D,CHE-D,GEO-E,
(46)  KONDO EKANDJ LISA CELINE – ECO-E,FRE-E,HIS-C,
(47)  KOUMAOUE BENY SIPORA NATOU – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(48)  LEUMEN BAGOP GAELLE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(49)  MARY IYUG II LHUDVINE MERVEILLE – BIO-E,CHE-E,PMM-C,
(50)  MENOA OWONA ANASTASIE DANIELLE – HIS-E,LIT-E,FRE-C,
(51)  MINELI MINELI I MARIE ALICE – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(52)  MOHAMMED ZATMBUH – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(53)  NGANGO TCHATCHEU LAURANE LYNDA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(54)  NGOH TEMBENG COLIS – CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(55)  NJI BERTRAND NJI – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(56)  TCHOUMKEU MBIAKOP YVETTE – ECO-E,GEO-D,PHI-D,
(57)  TEGHA SIVERINE SIH – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(58)  TEMGOUA JOEL KEROL – CHE-D,PMM-E,FMA-D,
(59)  BESONG LEVIS BESONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(60)  BOUDI DJETA OLENKA – BIO-D,PMM-E,FMA-E,
(61)  DJOUMESSI GIOVANNI – FRE-D,GEO-E,PMS-E,
(62)  EKOM LOVERT CHUO – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(63)  FANDIO NANA CEDRIC STEPHANE – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(64)  FORMELUH WALTERS KETU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(65)  FRU BERTWIN KUSI – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(66)  LOBE NYASSOKE EMMANUEL ROMUALD – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(67)  MANMO MOUDIYO FIOLA JACQUUIE – BIO-E,CHE-D,GEO-E,
(68)  NGO NLEND MAXI-DANIELLE – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(69)  TATAW EMMANUEL AGBOR – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(70)  BEYONA FONCHA STEPHANIE WELLY – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
(71)  CHI NKWENTI ULRICH BAUDOUIN – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(72)  LEKE ALEM GEORGES MERLIN – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(73)  SONGE NNOKO ROSTAND – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
 
Passed in 2  Subjects: 70
(1)  MFOUT GNIGNINTAPNDI HASSANA MALICKA – BIO-B,CHE-D,
(2)  NGUM TATIANA NGWA – HIS-C,LIT-C,
(3)  NKAFU DERICK KHUMBAH – BIO-C,CHE-C,
(4)  SIEMEFO KAPONDJO DANIELLE – FRE-B,HIS-D,
(5)  ZAHIN ZAIMA – BIO-B,CHE-D,
(6)  ABAH ONORINE – GEO-E,HIS-B,
(7)  DAFEU KEMADJOU YOHANN LIONEL – BIO-D,FRE-C,
(8)  ELONGUE MPOH ESTELLE SULAMITE – FRE-D,HIS-C,
(9)  FALONE IDEN NKONGHO BESONG – BIO-C,CHE-D,
(10)  FUNG CLOVIS – BIO-D,CHE-C,
(11)  LUM GLORY AWASUM – BIO-D,CHE-C,
(12)  MAIDJAMO SANTANA AISSATOU – FRE-C,HIS-D,
(13)  NKAMNGANG MANKUH JESSY – BIO-C,CHE-D,
(14)  SAMAKI TADJINA SIMON – BIO-C,FRE-D,
(15)  ANABEL BONGSISI – BIO-D,PMS-D,
(16)  CORALIE SADO BOPDA – ECO-E,HIS-C,
(17)  DJOUKANG TEUFACK MURIELLE – CHE-D,PMS-D,
(18)  ETAH SANDRINE AKWEN – GEO-E,HIS-C,
(19)  KAMGA YIMKOUANE ORNELLA – FRE-D,HIS-D,
(20)  KARCHE ABDEL RAHMAN – CHE-D,PMM-D,
(21)  MBOU TCHINDA FIRMIN CABROL – CHE-C,PMM-E,
(22)  NDEBI MATICK ROMUALD RODRIGUE – BIO-D,CHE-D,
(23)  NFOR RUDOLPH NFOR – BIO-D,CHE-D,
(24)  NGALLE BERTILLA NJIABE – LIT-E,HIS-C,
(25)  NGONGANG SANYOU JULIUS – LIT-E,HIS-C,
(26)  OBI JOHN OBI – LIT-E,HIS-C,
(27)  RABIYATOU NOURA ISSIAKOU – FRE-D,HIS-D,
(28)  TCHAMBA PEACE BIH – CHE-D,FRE-D,
(29)  ZREIGA ADAMOU – LIT-E,HIS-C,
(30)  AGBOR CLAUDIA AYUK – CHE-D,PMM-E,
(31)  AKANUNG RENE AGWO – CHE-D,FMA-E,
(32)  ALVINE BOUMSONG LAURENCE – FRE-D,HIS-E,
(33)  ANYI AGATHA ACHO – GEO-E,HIS-D,
(34)  ANYINGU NORA ATABONG – GEO-E,HIS-D,
(35)  CHE NYANG NICOLINE – BIO-E,CHE-D,
(36)  CHIMI KOUNATZE ANNIE LAURE – BIO-D,CHE-E,
(37)  DAHIROU OUSMANOU – BIO-E,CHE-D,
(38)  FOKAM KAPTUE CARELLE LINDA – CHE-E,PMS-D,
(39)  IBRAHIM ADAMOU – GEO-D,HIS-E,
(40)  KAMDOM PATIENCE LAURE – LIT-E,HIS-D,
(41)  KAMEGNE MARGUERITE NELLY – BIO-D,GEO-E,
(42)  KAPCHE WABO DIOR TATIANA – FRE-D,GEO-E,
(43)  MAFOTSANG LUVIE GAELLE – FRE-E,HIS-D,
(44)  MEFIRE NJIKAM SOULEMAN – FRE-D,GEO-E,
(45)  MENTEH THIERRY STEPHAN ISAACH NIBA – FRE-E,HIS-D,
(46)  MOUNGOLE LONGO ULRICH BORIS – BIO-E,FRE-D,
(47)  MOUTHE TAMDJA MICHAEL REDON – CHE-D,GEO-E,
(48)  NDONPIE NDE JOHNSON – BIO-E,CHE-D,
(49)  NKEMBOH JERRY WOZINEBOYE – BIO-E,CHE-D,
(50)  NOREEN SHINWIN – GEO-E,HIS-D,
(51)  POUOKAM MOTEYO ROCARD – BIO-D,PMM-E,
(52)  SIGNE YAMDJEU VANESSA – BIO-E,CHE-D,
(53)  TANGIE NNEM MBANDA ROBERT – CHE-D,PMM-E,
(54)  TCHAKOUNTE PAGANG LAKERNE – BIO-D,PMM-E,
(55)  TIKWE BEKILE JOSEPH GAEL – FRE-D,HIS-E,
(56)  TSAKOU MANEBO VANESSA – FRE-D,GEO-E,
(57)  WANGUE NZEPANG CHRISTE EMMANUEL – CHE-D,PMM-E,
(58)  AGBOR PETER EYONG – BIO-E,CHE-E,
(59)  BONNY EARL BOB JAMES – FRE-E,PMM-E,
(60)  DEMFACK CARELLE SONIA – CHE-E,PMS-E,
(61)  FOWA KAMGA FRANCK DONALD – PMM-E,FMA-E,
(62)  KAH NKWOH ARNOLD STALLONE – GEO-E,HIS-E,
(63)  KIDARI NAIBE THIBAUT – PMM-E,FMA-E,
(64)  MANDE CATHERINE NGOE – CHE-E,PMS-E,
(65)  NAHSOH KERIAN GINSEN – CHE-E,PMS-E,
(66)  NGUM MARCELINE – BIO-E,CHE-E,
(67)  OFON PETATO JOEL-ALEX – GEO-E,HIS-E,
(68)  OLLA SOLANGE BABILA – CHE-E,BIO-E,
(69)  SOUNA TEDON – PMM-E,FMA-E,
(70)  TICKY KOMBE KATHERINE ANGE LA REINE – FRE-E,GEO-E,
 
Centre No: 1234 ANDEK – NGIE EXTERNAL
Regist:31, Sat for 2 or More Subjects:31, Passed:10, %Passed:32.26, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 5
(1)  ANEAMBILI  ANDONGABEI  SABASTIEN – ECO-E,HIS-C,REL-E,
(2)  NDOUMBE  DIEU-DENNE  NGALE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(3)  SAPI  FERDINAND  KHAN – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(4)  NDI  NJOMO  TERENCE – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(5)  ANGU ADE NJI – LIT-E,HIS-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 5
(1)  ACHEKWA  FRANKLIN  NJEIWIE – LIT-E,HIS-D,
(2)  ASONUGHO DRUCILIA AJUGHOZUM – LIT-E,HIS-D,
(3)  NGWA DERICK NGWA – HIS-D,REL-E,
(4)  ABIREKUM RACHEL ANGWI – LIT-E,HIS-E,
(5)  NANCY-WILLIAMS  ENANGE  MUNDENGE – HIS-E,REL-E,
 Centre No: 1235 GOVERNMENT HIGH SCHOOL ELAK – OKU
Regist:212, Sat for 2 or More Subjects:212, Passed:112, %Passed:52.83, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 7
(1)  YUNJI CLIFORT JONG – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(2)  NSHOM NELSON KELEI – BIO-B,CHE-B,PMM-C,FMA-E,PHY-D,
(3)  TONGTOH CHII PROMISE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(4)  MEGHELE ADAM NITIFEYIN – BIO-B,CHE-B,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(5)  MAH BRUNHILDA SENGLA – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(6)  NJIOH SILAS TOH – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-D,PHY-E,
(7)  NDIFON NELSON YANG – BIO-D,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 8
(1)  NEY BEATRICE NCHEFEE – LIT-C,FRE-E,HIS-B,PHI-B,
(2)  NDAH EZEKIEL CHIA – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(3)  NDISHANGONG JASPER MBIBE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(4)  CHIA ERNEST KENG – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-E,
(5)  WANJE ERIC NDASACK – ECO-E,LIT-D,HIS-A,PHI-D,
(6)  FONKWAH IVOLINE YUH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(7)  KWI SHANGSELINE LOLOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(8)  NGEK HANS LON – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 36
(1)  WANYU ERNEST NYAMKOH – ECO-A,LIT-B,HIS-A,
(2)  FEN ERIC KENKOH – BIO-C,CHE-D,GGY-B,
(3)  NDONG JUDITH NAAN – BIO-C,CHE-C,GGY-C,
(4)  NGUM GOODNESS TEH – LIT-D,HIS-B,PHI-C,
(5)  NDANSACK RELINDISE ZELAAM – LIT-C,HIS-B,PHI-E,
(6)  KONSEH NYING SAMUEL – ECO-E,HIS-B,PHI-D,
(7)  NDI OLGA BIY – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(8)  GHAH ABDULAHI BONGJIOH – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(9)  JUMBAM CHARLES BAIBOH – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(10)  KEBUH FELIX NGONG – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(11)  NDIFON CARLIS FUMSE – BIO-C,CHE-D,GGY-E,
(12)  NDIFON JELINDA MBOH – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(13)  YONGKA EMMANUEL BAILACK – BIO-E,CHE-D,GGY-C,
(14)  BAH JOAN KIFEM – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(15)  EBESOM NEVILLE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(16)  FAI LEMNGAN YVETTEE – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(17)  FONKWKA HOSTENSIA BEYEH – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  KATU ELVIS KIMBUNG – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(19)  MKONG ADULET NIEFIYIN – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(20)  MOTEH BLESSING NANGEI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  NCHINDA PROMISE JUMBAM – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(22)  NIVES NKEINEN NJONG – GEO-D,HIS-D,PHI-E,
(23)  TEIM MAXCIMMILIAN EBKAH – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(24)  YUOSEMBOM RITA TEH – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(25)  BABA LUIS KIJI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(26)  BAFON DORIS NSHIEMEH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(27)  BUA EMBI MARCELINE NAIN – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(28)  GHAAH CLAUDINE NGON – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(29)  KATU CARINE KEMBONG – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(30)  KONEH NOEL GHANDE – BIO-D,CHE-E,PHY-E,
(31)  MKONG CECILIA KEBUL – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(32)  NDIFON JOEL NGWAYU – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(33)  NKWAMBI MERCY YUNEI – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(34)  GHAH ZURAIHA DOFELA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(35)  NGEK DAHIRU TEMBOMG – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(36)  YUFENYUY ETHELTRODA CHEGHAI – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 61
(1)  NSOM EDAN TAWAH – LIT-C,HIS-B,
(2)  MNGOH NKEINEN LILIAN – HIS-B,PHI-D,
(3)  NGUM MAHYAM ELIZABETH – HIS-C,PHI-C,
(4)  NJODZEKA ETTIENNE BONGKEFON – ECO-D,HIS-B,
(5)  KAN NANCY KONGLA – LIT-D,HIS-C,
(6)  KEMEI FLORENCE BIH – HIS-C,PHI-D,
(7)  NDIFON GODLOVE GOBTE – GEO-E,HIS-B,
(8)  NDONG KWUASE VICTOR – GEO-E,HIS-B,
(9)  NGONG GODLOVE MOH – GEO-E,HIS-B,
(10)  NGONG SYLVAN NTANI – GEO-E,HIS-B,
(11)  NGUM RAPHAEL KWAMBI – HIS-C,PHI-D,
(12)  TAGHA JED NGWAYU – LIT-E,HIS-B,
(13)  TAMENJO NSHOM EPHENSIAN – LIT-E,HIS-B,
(14)  BONGJIO RENE SENTIE – LIT-E,HIS-C,
(15)  CHII MINIVA MAIBEN – BIO-E,CHE-C,
(16)  COMFORT KELEMSE – BIO-D,CHE-D,
(17)  FEN LINDA TUSEH – CHE-D,GGY-D,
(18)  JAI ROBERT FUL – LIT-E,HIS-C,
(19)  KAKAH VIVIAN SHWUMEYAR – LIT-E,HIS-C,
(20)  KEMING BLESSING BONJE – GEO-E,HIS-C,
(21)  KEMING MBUNDA CRISPIN SENTIA – GEO-E,HIS-C,
(22)  MAI BLESSING TEH – GEO-D,HIS-D,
(23)  NDASACK JUDE FULL – GEO-E,HIS-C,
(24)  NDI CLARE BIRKA – BIO-D,CHE-D,
(25)  NDI SOLANGE MEHKAWE – HIS-C,PHI-E,
(26)  NFON EMMANUEL VERLA – HIS-C,PHI-E,
(27)  NGEH ALFRED NDIKAKA – GEO-E,HIS-C,
(28)  NJINE ODETTE NKEINEN – LIT-E,HIS-C,
(29)  NKWENEN JOEL NGONG – GEO-E,HIS-C,
(30)  TATAH COLLETE BONGBEN – LIT-E,HIS-C,
(31)  TUBUA LOUIS NGUM – HIS-C,PHI-E,
(32)  CHONGWAN SHARON WINGO – BIO-E,CHE-D,
(33)  GAMSI JOYSLINE MAGAN – BIO-E,CHE-D,
(34)  IBRAHIMA MARIATU VERNYUY – GEO-E,HIS-D,
(35)  MANJO OPHILIA LAAM – GEO-E,HIS-D,
(36)  MECHAS NICOLINE CHECK – GEO-E,HIS-D,
(37)  NDIFON MIRABEL CHICHI – BIO-D,CHE-E,
(38)  NDIFON MIRABEL WIHNSAWNUNYOH – LIT-E,HIS-D,
(39)  NDIKONSUM JERADINE KUH – GEO-E,HIS-D,
(40)  NTAIMA SOLANGE NSAM – CHE-D,GGY-E,
(41)  SOH ERIC SENTIE – GEO-E,HIS-D,
(42)  SOMMEH ELIZABETH YIENG – GEO-E,HIS-D,
(43)  TANGOH MALVIS NENEH – GEO-E,HIS-D,
(44)  TATA IMMACULATE TAYEAH – LIT-E,HIS-D,
(45)  TATAH NELVIE BEHLO – BIO-E,CHE-D,
(46)  WAAH EMMANUEL KEHMOKAH – ECO-E,HIS-D,
(47)  ASAAH SHERI BABARA – GEO-E,HIS-E,
(48)  BAAH HILDA NCHIAJI – LIT-E,HIS-E,
(49)  EBSIY MIRANDA NONGSE – GEO-E,PHI-E,
(50)  FAI PATIENCE YENGO – BIO-E,GGY-E,
(51)  FUMSE ODETTE NGUM – LIT-E,HIS-E,
(52)  KWEI GLADNESS NIEKOMIE – HIS-E,PHI-E,
(53)  NCHINDA GLADNESS JAI – LIT-E,HIS-E,
(54)  NGAJONG KARINE WIYKA – CHE-E,GGY-E,
(55)  NGEK EMMACULATE YUTEH – HIS-E,PHI-E,
(56)  NGWABI MARCLINE DEMSE – GEO-E,HIS-E,
(57)  NKAIMBI SILAS GOBTE – CHE-E,GGY-E,
(58)  NKANGHEBI ERNESTINE MILA – LIT-E,HIS-E,
(59)  NSHONE OLIVIA NKASAI – BIO-E,GGY-E,
(60)  NSHONI CLOTILDA BIY – LIT-E,HIS-E,
(61)  TATA NELLY GHANYU – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1236 GOVERNMENT HIGH SCHOOL KEMBONG
Regist:39, Sat for 2 or More Subjects:39, Passed:27, %Passed:69.23, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  TABE ACHERE-OBEN FABRICSTAR – ECO-A,GEO-B,PMS-B,REL-E,PHI-D,
 

Passed in 3  Subjects: 13
(1)  BATE GODWILL BATE – GEO-D,HIS-C,PHI-B,
(2)  NKONGHO LIZAQUEEN MANYI – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(3)  EFI STEPHEN EFI – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(4)  MBU DESMOND  AYUKECHA – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(5)  NDIFOR MANFRED NDIFOR – ECO-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  AYUK BESONG AGBOR – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(7)  AYUK CHARITY MTUMA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(8)  CYTHIA EBOB BATE – LIT-D,HIS-E,PHI-D,
(9)  EYONG-EFOBI JOB MBI – LIT-D,HIS-D,PHI-E,
(10)  AGBAYA EYONGHEBI – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(11)  EKPE AYAMBA NDIP JOANESS BARON – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(12)  OBEN STEPHANIE BISSONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(13)  OJONG OROCK FIDELIS AYUK – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 13
(1)  BENITA ASHU TCHOUASSI – LIT-D,HIS-C,
(2)  MARGARET NDIP AGBOR TABI – LIT-D,HIS-C,
(3)  TABETAH BERYLJOEL TABOKO – HIS-C,PHI-D,
(4)  EGBE MIRABEL EBOB – HIS-D,PHI-D,
(5)  EGBE TITUS ARRAH – GEO-E,HIS-C,
(6)  AGBOR LUCIA ONEKE – LIT-E,HIS-D,
(7)  OJONGAGBOR ETTAMBOH  NDIP – HIS-D,PHI-E,
(8)  ARREY ZENDRALINE MANYI – GEO-E,HIS-E,
(9)  EPEY MARY AYUK – LIT-E,HIS-E,
(10)  ETTA PATRICIA EBANGHA – LIT-E,HIS-E,
(11)  LACHE DENIS BATE – BIO-E,CHE-E,
(12)  NKONGHO GEORGE NCHONG – LIT-E,PHI-E,
(13)  TANYI ELIZABETH ORU – HIS-E,PHI-E,
 
Centre No: 1237 BAMENDA OLD TOWN EXTERNAL 1
Regist:549, Sat for 2 or More Subjects:539, Passed:194, %Passed:35.99, Sanctioned:1
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  BERI IGNATIUS VERSHIYI – BIO-D,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
 
Passed in 4  Subjects: 5
(1)  UGWUANYI KENNETH CHIBUDE – LIT-D,HIS-B,REL-B,PHI-D,
(2)  MOHAMMADOU SALE – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(3)  DANNY-CLINTON NJECK MBA – BIO-C,CHE-D,PMM-C,PHY-E,
(4)  SOFI MATIHIAS – LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-E,
(5)  NGWENYI IRENE NJOKEH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 46
(1)  DIOGNE FEZEU FLORA INGRID – LIT-D,FRE-A,HIS-B,
(2)  MUNOH KENNETH NWACHAN – BIO-B,FRE-B,REL-C,
(3)  CHE NELSON CHEH – LIT-C,HIS-C,PHI-C,
(4)  ARNOLD PRINCEWIL CHI NJI – BIO-C,CHE-C,GGY-D,
(5)  FOUOZONG NOHDE LOUANGE – BIO-C,CHE-D,FSN-C,
(6)  MOSUME NGONDE WERI EBOKI – BIO-B,CHE-C,PMM-E,
(7)  TATAMENTAN DEREK NYING – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(8)  ALAIN ATEH SAMA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  BELLA USMANU NGEH – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(10)  EWANG GERALD AKANG – BIO-C,CHE-E,PMM-D,
(11)  TANYI BERTRAND TAMON – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  WANDJI GIRESS NGONGANG – CHE-E,PMM-C,FMA-D,
(13)  AWA VOLET AKURO – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(14)  FAISON BLANCHE MEILAM – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(15)  FUHNWE EDWIN AZEH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(16)  MONJOH PELAGIE JOJO – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(17)  NCHINDA MAFORBONG PEGGY – GEO-E,HIS-C,REL-E,
(18)  NDIP LUCRECE EVANDI – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(19)  NGAH VERONICA FONYUY – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(20)  NGAM CALEB FUL – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(21)  NKEMTA PIUS NCHINDA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(22)  SONMENE OHREL VARENS – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(23)  TWINKU NUELLA TUMENTA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(24)  VEYEH VERLA STEVE – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(25)  ABUMBI CORRINNE AKWAHNWI – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(26)  BERNICE NGWETAH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(27)  BLOSSOM-LAURA NALOVA WOLE – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(28)  CHAH NELSON AGHAA – ECO-E,GEO-E,REL-D,
(29)  CHO AKWAN JOCELYN – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(30)  ETIMBI STEPHEN SAKEM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(31)  FONJEH SOULEMANOU NJIPOCHO – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(32)  HAWAH ELIASU – LIT-E,HIS-D,REL-E,
(33)  JUSTIN AKWELLI – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(34)  KIIMOH MIRIAM NDISI – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(35)  KOHBAH MARCEL AGYEBIT – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(36)  MBAH MARSHAL AKURO – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(37)  MENDOGO MARIE CLAIRE – BIO-E,CHE-D,PMS-E,
(38)  MONJU MARIUS ASEH – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(39)  NDIFANG JEYSON BOBDINGA – CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(40)  TITA RAMISH TITANG – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(41)  YOUNOU CRISTELL NGONGANG – ECO-D,GEO-E,REL-E,
(42)  AKUM MBAH ELVIS – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(43)  AYENIKA GODWILL KONGYUI – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(44)  CHIN SIVLA FONBE DIVINE – GEO-E,HIS-E,REL-E,
(45)  NGWANKFU VIOLET TSI – HIS-E,REL-E,PHI-E,
(46)  SHIRISHU LIZETTE – BIO-E,CHE-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 142
(1)  BARAWA COLLET NDZEFACHACK – GEO-C,HIS-B,
(2)  ELLA RAISSA SIRRI AMBE – LIT-D,HIS-B,
(3)  SINTSET GUIMABOU YANNICK – PMM-C,FMA-C,
(4)  AGBOR BERTRAND DIONI – BIO-C,CHE-D,
(5)  AJEANDE ONIEL OBENDE – LIT-E,HIS-B,
(6)  AKAM SOLANGE FOMANTUM – GEO-E,HIS-B,
(7)  ATCAM MACELUS TABIT – GEO-D,HIS-C,
(8)  CHO YVONNE KIEN – GEO-E,HIS-B,
(9)  EBAI EDWIN AKWA – BIO-B,CHE-E,
(10)  EBOKOLO NDEMBA GERALD – BIO-C,PMS-D,
(11)  FON ERNESTINE EJEI – LIT-D,HIS-C,
(12)  KUM KUDI RISCO AMBI – FRE-D,HIS-C,
(13)  MBUNWE LORA  RINGNYU – LIT-D,HIS-C,
(14)  NGASHUI DESMOND ONORAY – LIT-E,HIS-B,
(15)  NGUEFO VOUKENG CARIN BRICE – LIT-D,HIS-C,
(16)  PHUCHU ROLLAND NDIFON – LIT-E,HIS-B,
(17)  PUMAAH BELINDA LUM – FRE-D,HIS-C,
(18)  RICHARD NGHENJIH – ECO-D,PMS-C,
(19)  TITA ISIDOR TEBOH – HIS-B,PHI-E,
(20)  YEBILA BLASIUS FONGALEM – GEO-E,HIS-B,
(21)  AKOH ELIZABETH MAAH – GEO-E,HIS-C,
(22)  AMITI AQUILA NJANG – PMM-C,FMA-E,
(23)  ATONGHO DESMOND FON – GEO-E,HIS-C,
(24)  ATUMBA WINIFRED MANYI – GEO-D,HIS-D,
(25)  BANGOGHA JUDITH NYUYMINGKA – GEO-E,HIS-C,
(26)  CHE CHIANAN RODNEY WABUA – GEO-E,HIS-C,
(27)  DINGA ABIT ELVIS – HIS-C,PHI-E,
(28)  EHIEM HENRY AUGUSTINE – HIS-E,REL-C,
(29)  ENGUM HOSTENSIA – BIO-E,GGY-C,
(30)  FON PRISCILIA ACHECK – LIT-E,HIS-C,
(31)  FONYUY ASU AYUKETANG – HIS-D,PHI-D,
(32)  GENEVIEVE LIVESE NANYONGO – LIT-E,HIS-C,
(33)  MUNANG ELENOR YIANGOIN – GEO-E,HIS-C,
(34)  NDAM CLIFF MONDE – LIT-E,HIS-C,
(35)  NDI  EDWIN NYUGAB – LIT-E,HIS-C,
(36)  NECKMEN WILLIAM NWIHABUIN – CHE-D,PMM-D,
(37)  NENG HELENE MADVA – FRE-D,HIS-D,
(38)  NGEJANG VIRGINIE ATANGA – LIT-E,HIS-C,
(39)  NGWA LIDWINA MOHIWOH – FRE-D,HIS-D,
(40)  NJUME MELVIS ESUNG – CHE-E,FSN-C,
(41)  NKEMALLE GAELLE – CHE-D,PMS-D,
(42)  NKFUKOP MERCY KEMBANG – LIT-E,HIS-C,
(43)  NKWAMI CHARITY – LIT-E,HIS-C,
(44)  NTONGAI DONATUS SHIWONYUI – LIT-E,HIS-C,
(45)  RAYMOND GHOUGAM FOHJEM – LIT-E,HIS-C,
(46)  SOGPAH WINIFRED NGAM – BIO-D,CHE-D,
(47)  TABOT GIRESSE AGBOR – HIS-C,PHI-E,
(48)  TAKOR MANFRED ETTAH – BIO-D,CHE-D,
(49)  TANTO MERCY MUNGOH – HIS-C,PHI-E,
(50)  VIBAN GHANSENYUY MBERILE – GEO-E,HIS-C,
(51)  ACHI CLINTON FUL – CHE-D,PMM-E,
(52)  AKWAH BERYL – GEO-E,HIS-D,
(53)  ALOMBAH MENGYENTOH SANDRA – LIT-E,FRE-D,
(54)  ASONGAFAC ELVIS NGUNKIA – CHE-D,PMS-E,
(55)  ATANGA MERANDA FRI – GEO-E,HIS-D,
(56)  AWUNGANYI ETIENDEM NKEMASONG – HIS-D,PHI-E,
(57)  BEBNJI MABELL ALUABANG – BIO-D,CHE-E,
(58)  BIH ROSEMARY CHE – LIT-E,HIS-D,
(59)  BONANJAH ANONGONO CARLSON – BIO-D,CHE-E,
(60)  CHAH CHIABI FRANCIS – GEO-E,HIS-D,
(61)  DJULOUNG KENFOUO NICOLINE – FRE-D,HIS-E,
(62)  ELANGWE ABIGAIL IYE – HIS-D,REL-E,
(63)  ERNEST ALUSOH – LIT-E,HIS-D,
(64)  FON LIZETTE NEH-NEH – BIO-E,CHE-D,
(65)  FONYUY ESMERALDA SIYNYUY – LIT-E,HIS-D,
(66)  FRU GUSTAVE ZAMA TIBU – LIT-E,HIS-D,
(67)  FUANGUNYI SYLVIE TOLEFAC – LIT-E,HIS-D,
(68)  FULAI WAINFEN CHIA – BIO-D,PMM-E,
(69)  GIMNJO SIDONI BOONSA – GEO-D,HIS-E,
(70)  IRENE SIRRI NTOH – LIT-E,HIS-D,
(71)  JAH ALAIN VEBEFIEADIWOH – GEO-E,HIS-D,
(72)  KEUMENI DEFFE ARTHUR LUCIANO – BIO-D,CHE-E,
(73)  KHAN VERA BIH – LIT-E,HIS-D,
(74)  KIGENG PATIENCE – GEO-E,HIS-D,
(75)  LACBANE JANNIE NGOKO – LIT-D,HIS-E,
(76)  LEFEH BLAISE TAMFUH – GEO-E,HIS-D,
(77)  LIDI LORRETTA AMELI – BIO-D,CHE-E,
(78)  LIDWINA ALUMA – GEO-E,HIS-D,
(79)  MARGRESTER FONGNUIW – BIO-D,GGY-E,
(80)  MBI DIANA EYONG – BIO-E,FSN-D,
(81)  METUGE NDELLE CHRISTIAN – BIO-D,GGY-E,
(82)  MUFFEE CARINE MESHEH – LIT-E,HIS-D,
(83)  MULUH HYSENT – GEO-E,HIS-D,
(84)  NDIFOR MARTIN – ECO-E,HIS-D,
(85)  NDOSAK VIOLET KIFUM – BIO-E,CHE-D,
(86)  NEBA PRISDAN CHENWI – CHE-D,PMM-E,
(87)  NEGBOR ABRAHAM AKOMBI – HIS-D,REL-E,
(88)  NGAM JAMES MAYUA – GEO-E,HIS-D,
(89)  NGANU PATIENCE SIRRI – HIS-D,REL-E,
(90)  NGU NADINE BINWIE – LIT-E,HIS-D,
(91)  NGUM HONORINE MUNGANG – GEO-E,HIS-D,
(92)  NGWA CHE VIVIAN SIRRI – LIT-E,HIS-D,
(93)  NGWA RELINDIS NGUM – LIT-E,HIS-D,
(94)  NGWA VIOLET NCHANG – LIT-E,HIS-D,
(95)  NGWANYE REGINA AFAH – LIT-D,HIS-E,
(96)  NJEH ELEANOR NGALA – FRE-E,HIS-D,
(97)  NKWAIN QUINTA MBELNENG – GEO-E,HIS-D,
(98)  NSEMBII AUGUSTINE JUA – GEO-E,HIS-D,
(99)  NSUME EPOSI ABASE LAURINE – LIT-E,HIS-D,
(100)  NYONGKA’A JOY NCHAMUKONG – BIO-D,CHE-E,
(101)  RANSOM NGWAINBI – GEO-E,HIS-D,
(102)  TAH BEATRICE TENGU – LIT-E,HIS-D,
(103)  TAH GLENIS ENDAH – LIT-E,HIS-D,
(104)  TAMANJI BLAKE ANYE – LIT-E,HIS-D,
(105)  TANYU JULIA MUKE – GEO-E,PMS-D,
(106)  TEMUKUM GLADYS METIE – ECO-E,HIS-D,
(107)  TITA ESTELLA AGWIE – HIS-E,REL-D,
(108)  TITA NAWA UZERU FOHONGO – GEO-E,HIS-D,
(109)  TOLUMA VANESSA NGUTI – LIT-E,HIS-D,
(110)  VANKWASUONG GHONJUIH LAWRENCE – HIS-D,REL-E,
(111)  ACHEIKA AKENEBI DESMOND – BIO-E,CHE-E,
(112)  ATALI QUEENTA RITA – LIT-E,HIS-E,
(113)  BIH GEORGETTE NDAH – LIT-E,HIS-E,
(114)  CHO INNOCENT NDIMAH – ECO-E,GEO-E,
(115)  DJIN AMABEL YUH – GEO-E,HIS-E,
(116)  EYONG CECILIA TANJI – FRE-E,PHI-E,
(117)  FON LAWRENCE MUKUM – BIO-E,GGY-E,
(118)  FONCHA VALENTINE NYENDUPE – ECO-E,HIS-E,
(119)  FONCHANG NADIABELL AFANWI – BIO-E,CHE-E,
(120)  GAM CLIFFORD ABEH-FOIN – BIO-E,CSC-E,
(121)  KATU KEGHAM NOEL – LIT-E,HIS-E,
(122)  KHAN GILBERT GLEND – LIT-E,HIS-E,
(123)  KONFOR LEVIS BANTAR – FRE-E,HIS-E,
(124)  KUDIY KUNJOH STEPHEN – GEO-E,HIS-E,
(125)  KUNGANG NGOASONG QUINTA – LIT-E,HIS-E,
(126)  NCHUOPOH MANDE KENZA – LIT-E,HIS-E,
(127)  NDIM DESIRE AFUMBOM – ECO-E,HIS-E,
(128)  NFOR ETHEL NKUH – LIT-E,HIS-E,
(129)  NGWANG BLESSING NGUNSI – FRE-E,HIS-E,
(130)  NKAFU FRITZ ACHENJANG – ECO-E,PMS-E,
(131)  NKWAIN CLARISSE KUMICHI – CHE-E,GGY-E,
(132)  NSOH SMITH ACHU – BIO-E,CHE-E,
(133)  NTEWA CELICIA NJAMNUI – GEO-E,REL-E,
(134)  NUMFOR LEZETTE ALIA – LIT-E,HIS-E,
(135)  NZOBOU GUEUH ADELINE – GEO-E,PMS-E,
(136)  PENN VALERY NYANJOH – BIO-E,CHE-E,
(137)  RACHEL NGUM FRU – LIT-E,HIS-E,
(138)  RINDA KACHE DICKSON – PMM-E,FMA-E,
(139)  TAJAP BASMARK MBOABEL – BIO-E,CHE-E,
(140)  TAKOR MARCELLOUS TANCHIA – GEO-E,HIS-E,
(141)  TAMFOR VALERY FOTSING – HIS-E,REL-E,
(142)  TONGUE YVONNE TABARA – LIT-E,FRE-E,
 
Centre No: 1238 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL EDEA
Regist:27, Sat for 2 or More Subjects:27, Passed:19, %Passed:70.37, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 1
(1)  NKECHINYERE  BLESSING  LOUIS – FRE-E,HIS-B,LIT-E,PHI-D,REL-E,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  NGUIBOP  FOPOH  JULIETTE – PHI-C,GEO-E,HIS-B,
(2)  NJAM  GERALDINE  NIYEAH – LIT-D,PHI-D,HIS-C,
(3)  NWUBIT  GOODNESS  LIAKEN – PHI-D,GEO-E,HIS-B,
(4)  ALIE  ELVIS  SUH – HIS-B,GEO-E,ECO-E,
(5)  EYADI  NDJOUMECK  PATIENCE  JUDITH  LAURE – REL-E,LIT-E,FRE-B,
(6)  KOUME  DJENDA  ELEONORE – HIS-C,LIT-E,FRE-D,
(7)  NGO  SICK  VÉRONIQUE  MICHÈLE – LIT-E,HIS-E,FRE-C,
(8)  FUGEU  NZOTEDOUM  ARLETTE  FLORE – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(9)  NFONKWA  MARIA GORETTI – HIS-D,PHI-E,LIT-E,
(10)  TATA  EDUINE  NDEH – GEO-E,PHI-E,HIS-D,
(11)  NDJENG  STELLA  FAITH – LIT-E,PHI-E,HIS-E,
(12)  TANYI  FELICIA  ARREY – PHI-E,LIT-E,HIS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 6
(1)  EJIKE  EMMANUEL  IBEAWUCHI – LIT-E,HIS-B,
(2)  CHUH  VALERIE  SAH – LIT-E,HIS-C,
(3)  GUEMTAR  AIME – HIS-E,FRE-D,
(4)  KUDI  CYRIL  KUDI – FRE-D,HIS-E,
(5)  CHEGHE  HANS  BAMA – HIS-E,GEO-E,
(6)  TANG  AYUK  FLUBERT – PHI-E,HIS-E,
 

Centre No: 1239 EDEA EXTERNAL
Regist:10, Sat for 2 or More Subjects:9, Passed:4, %Passed:44.44, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 2
(1)  BIKEK  SOH  ROSANGE  ETIENNE – HIS-C,LIT-E,FRE-A,
(2)  NANZOUANGOU  ANNE  RIADE – LIT-E,HIS-D,FRE-C,
 
Passed in 2  Subjects: 2
(1)  YUNIWO BEATRICE MBIBU – HIS-D,GEO-E,
(2)  NGANGFANG  CEDRICK  PEGOU – ECO-E,PMS-E,
 
Centre No: 1240 NKONGSAMBA EXTERNAL
Regist:58, Sat for 2 or More Subjects:51, Passed:17, %Passed:33.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 3
(1)  DJENE MASSOM HELENE – LIT-E,HIS-D,FRE-D,
(2)  EBONG NJUME EMMANUEL – GEO-E,ECO-E,FRE-E,
(3)  EBONKIE MARGARET YANZE – HIS-E,LIT-E,REL-E,
 
Passed in 2  Subjects: 14
(1)  EBOH PENDA LEONEL LOKRID – FRE-C,HIS-D,
(2)  SOBZE MEFIRE KABIR JULES KEVIN KEN – FRE-D,HIS-C,
(3)  EBANJA DAVID ELOMBE IKOLI – ECO-C,PMS-E,
(4)  EKWALLA EBOLO SERGE – HIS-D,ECO-D,
(5)  NGEULEUWEU GISELE – FRE-D,HIS-D,
(6)  BAYEKA FRIDE ABIGAEL – CHE-E,BIO-D,
(7)  EJENGUELE NDONGUE EUGENE ERIC – GEO-E,HIS-D,
(8)  ESAMBE MALLE ENONGENE – PMS-D,FMA-E,
(9)  FOGUE FRANCOIS ROLAND – HIS-D,ECO-E,
(10)  KAMGA KEVIN DUMONT – HIS-D,GEO-E,
(11)  MAMBUI CHANCELINE AIMEE – LIT-E,HIS-D,
(12)  NGONG MELVIN ISOH – GEO-E,HIS-D,
(13)  BILLA AGNES NIKEL BONJARE – LIT-E,FRE-E,
(14)  OGWANDI KARINE AWAH – LIT-E,HIS-E,
 
Centre No: 1241 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MANKON
Regist:178, Sat for 2 or More Subjects:177, Passed:122, %Passed:68.93, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 5  Subjects: 7
(1)  SULE MAHNU AMMAHDU – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(2)  OFON CHRYSTUTOM UFUOZI – BIO-B,CHE-C,FMA-C,PMM-B,PHY-B,
(3)  BERINYUY MELVINE KANGONG – BIO-B,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-D,
(4)  CHI DEUDONNE – BIO-D,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-C,
(5)  AMBEIGWOH DESMOND ONYANDUT – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(6)  SUH DIVINER NFORSHI – BIO-C,CHE-E,PMM-C,FMA-D,PHY-E,
(7)  TANIKWU NELSON TSE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
 
Passed in 4  Subjects: 9
(1)  ANYE LOUIS ADE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,PHI-B,
(2)  ETI SOLOMON UKU – BIO-D,CHE-E,PMM-B,FMA-C,
(3)  FRU GILBERT NDIFOR – BIO-D,CHE-E,PMM-C,FMA-B,
(4)  NDE BLAISE CHE – BIO-C,PMM-D,PHY-E,FMA-C,
(5)  NGUM MARCULINE FRU – ECO-E,GEO-C,HIS-C,PMS-E,
(6)  NSOH FRANKLIN NDE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(7)  SIRRI VERA NSOH – BIO-B,CHE-D,PMM-E,FMA-E,
(8)  ENDUM SAMUEL – BIO-E,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(9)  NDIKUM SABASTINE NDIFOR – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,
 
Passed in 3  Subjects: 36
(1)  NTSE MARIUS NSOH – ECO-C,GEO-B,PMS-C,
(2)  OKON KARIS ETENDE – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(3)  ANDONGMA ESACK FONDA – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(4)  AWAH HENRY NJI – BIO-C,CHE-C,PMM-D,
(5)  PENG FRANKLIN SONG – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(6)  CHE STEPHEN FON – GEO-E,HIS-D,REL-B,
(7)  MAMBO YVETTE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(8)  NDZI ELAD JUH – BIO-B,CHE-E,GGY-D,
(9)  NGWA MORIAH NEH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(10)  NSOH GOODENOUGH FRU – BIO-C,PMM-D,FMA-D,
(11)  SIRRI EMELDA NCHE – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(12)  AMBE CLIFFORD NGWABESI – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(13)  BIH CHRISTABEL NSOH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(14)  NGWA BLAISE FORBEN – ECO-E,GEO-D,PMS-C,
(15)  SIMON FON – ECO-E,PMS-D,REL-C,
(16)  TASE ISHMAEL MBAH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(17)  AMOLON RAPHEL GWEJI – CHE-C,PMM-E,PHY-E,
(18)  ANGWAH LOUISER TENGUH – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(19)  ASANJI LEE KIEN – LIT-D,HIS-E,PHI-D,
(20)  BORIS ANJE TABUFOR – BIO-D,CHE-D,PHY-E,
(21)  CHI VITALIS CHE – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(22)  FREDERICK ARHIN FRU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(23)  HAWA SAIDU – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(24)  LUM ANNOCIATA NIBA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(25)  NJI EMMANUEL CHI – CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(26)  AKUM CHARLES WILLIAM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(27)  ASANJI MONTESQUIEU – BIO-D,PMM-E,FMA-E,
(28)  AWAH GULBERT NSOH – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(29)  ETUA KENNEDY TASI – GEO-E,PMS-D,FMA-E,
(30)  FUH PAMELA NGUM – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(31)  NEBA EDITH BIH – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(32)  SUH FELICIA MANKA’A – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(33)  TANGO OPHILIA KELEMSEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(34)  BIH LILIAN FRU – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(35)  NDOH MICHAEL FON – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(36)  TONGAN CHAVELINE ELALIE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
 
Passed in 2  Subjects: 70
(1)  NGOMBA MICHEAL – HIS-C,PHI-B,
(2)  CHE EMMANUELA NGUM – BIO-C,GGY-C,
(3)  FONTAWA MARIE-CLAIRE SWIRI – LIT-C,HIS-C,
(4)  AKWA EDITH KONJE – BIO-C,GGY-D,
(5)  BI VEROLIN NGWA – LIT-D,HIS-C,
(6)  ENCHO SHARIMA EYABANG – LIT-D,HIS-C,
(7)  KIEN MAGDALENE NCHE – BIO-C,CHE-D,
(8)  NEH MATHILDA NGANG – CHE-D,BIO-C,
(9)  NGWIMETAH CHARLLOTE NDENJI – BIO-C,CHE-D,
(10)  AKEMBOM ANSELEM WHUNGENG – GEO-E,HIS-C,
(11)  ALABO ENOCH TERFA – ECO-C,GEO-E,
(12)  ANZA DIEUDONNE ADETSE – BIO-C,CHE-E,
(13)  BENN GERMAINE NDUM – BIO-D,CHE-D,
(14)  CHE EZEKIEL MBOMALAH – BIO-C,GGY-E,
(15)  CHE VALERIE NCHE – GEO-E,HIS-C,
(16)  CHOH BUFOR TAMBAH – GEO-E,HIS-C,
(17)  FON QUEENIVA KIEN – BIO-C,CHE-E,
(18)  KEHBOMA SWITHIN BAMBOD – HIS-C,PHI-E,
(19)  LUM ANNA CHE – LIT-E,HIS-C,
(20)  LUM GRACE – GEO-E,HIS-C,
(21)  NEH ROSELINE NDE – LIT-E,HIS-C,
(22)  NGANG THERESIA LUM – GEO-E,HIS-C,
(23)  SWIRI MELVIS NCHE – GEO-E,PMS-C,
(24)  SWIRRI MILDRED AKUM – LIT-D,HIS-D,
(25)  TOH TRINITY AMBAIN – GEO-E,HIS-C,
(26)  ANGWI CHRISTA BAYELLE – LIT-D,HIS-E,
(27)  ANYE MELANIE MAMBO – GEO-E,HIS-D,
(28)  ATOH LILIAN LUM – LIT-E,HIS-D,
(29)  AZAH SOLANGE – GEO-E,HIS-D,
(30)  BIH VIVIAN – LIT-E,HIS-D,
(31)  BUH IRINE ZEGHA – LIT-E,HIS-D,
(32)  CHAH MBOMKONG NKESA FRUNDI – BIO-D,CHE-E,
(33)  CHE ITA SHIRI – BIO-D,GGY-E,
(34)  ISMAILA UMARU – CHE-D,PMM-E,
(35)  KIEN JULLIET FRU – ECO-E,HIS-D,
(36)  LUM SYLVIA CHE – GEO-E,HIS-D,
(37)  LUMNWI ALVINE CHE – LIT-E,HIS-D,
(38)  MANKAH MARY TAKU – GEO-E,HIS-D,
(39)  MENGWI EVELYN – BIO-D,GGY-E,
(40)  MIKEU NDE DRUSILLE – BIO-E,CHE-D,
(41)  NCHE NORBELE BAKARI – GEO-E,HIS-D,
(42)  NDE VAROLINE NJI – GEO-E,HIS-D,
(43)  NDENGE JUDE NDONGO – GEO-E,HIS-D,
(44)  NDIFOR CHRISTEL NANGA – HIS-D,PHI-E,
(45)  NEBA MANKA CATHERINE – LIT-E,HIS-D,
(46)  NGUM ADELINE ZEE – GEO-E,HIS-D,
(47)  NGWANKFU SYLVIA – GEO-E,HIS-D,
(48)  NJI EMMANUEL NKAMBI – GEO-E,HIS-D,
(49)  NSOH TSI RIGOBERT – GEO-E,HIS-D,
(50)  NTSANG JULIANA CHE – GEO-E,HIS-D,
(51)  OGOMOH SOLANGE – BIO-D,CHE-E,
(52)  SHIEMBOM EMELDA ACHOGE – ECO-E,PMS-D,
(53)  SWIRI PRUDENCE CHE – BIO-D,GGY-E,
(54)  SWIRRI LIZETTE FRU – GEO-E,HIS-D,
(55)  TAH BLESS TATA – LIT-E,HIS-D,
(56)  TASAH THEODORA AMUDAM – BIO-D,FMA-E,
(57)  AFAH ROLAND TAMPA – BIO-E,GGY-E,
(58)  AZA RASHIDATU NGANG – LIT-E,PHI-E,
(59)  AZIEH PETLAR LUM – LIT-E,HIS-E,
(60)  AZWIA RELINDIS NDIFOR – CHE-E,GGY-E,
(61)  BANDEM EMMACULATE – GEO-E,PMS-E,
(62)  CHAM DENIS TERGHE – LIT-E,HIS-E,
(63)  COLLINS OWAN ENDA – GEO-E,HIS-E,
(64)  CONSTANCE ZEI AKOU – LIT-E,HIS-E,
(65)  LUM MIRANDA FRU – BIO-E,GGY-E,
(66)  MANKAH SONITA NDOH – LIT-E,HIS-E,
(67)  MUKUM MARCELINE ENGWARI – BIO-E,GGY-E,
(68)  MULUH PAULA SIRRI – GEO-E,HIS-E,
(69)  NSOH CELESTINE MISHIMBO – BIO-E,CHE-E,
(70)  SEGHA GLADYS BIH – GEO-E,HIS-E,
 
Centre No: 1244 DIVINE HIGH SCHOOL KUMBA
Regist:61, Sat for 2 or More Subjects:61, Passed:29, %Passed:47.54, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 3  Subjects: 10
(1)  JONGISE EARNESTINE BESINGI – PMS-C,ECO-C,GEO-E,
(2)  NGANDA VINCENT AYANG – HIS-C,REL-D,ECO-E,
(3)  EYONG FRITZ NDO – PMM-E,CHE-E,BIO-C,
(4)  LOBE DORIS WASE – HIS-C,PHI-E,LIT-E,
(5)  MAKANE CLARA MOFOR – PHI-D,HIS-D,LIT-E,
(6)  NGANDO SAMUEL MESUMBE – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(7)  FOBENG SOLANGE NDANE – PMS-E,PHI-D,ECO-E,
(8)  NDIKA BALANA ILONDI – PMS-E,BIO-E,FMA-D,
(9)  NGU ERIC AGWE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(10)  NAKONDO NGOH LEAH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
 
Passed in 2  Subjects: 19
(1)  MUDIME GISELE ABASE EBANJA – HIS-B,PHI-D,
(2)  EBOMTENE JAMES ENONGENE – CHE-C,PMS-E,
(3)  EFAMBA RACHAEL KONGWE – GGY-D,BIO-D,
(4)  EKOE YOME LAWRENCE – BIO-C,CHE-E,
(5)  NJIKANG JOSEPH MEMBONG – PHI-D,HIS-D,
(6)  TATEA JOAN BAKE – PHI-D,HIS-D,
(7)  BAKELI MAH MAMULUNA – BIO-D,GGY-E,
(8)  BILLA MARTHA NGONDE – HIS-D,LIT-E,
(9)  EKUMELONG ENONGENE JESUS ETUGE – ECO-D,PMS-E,
(10)  IKIO EMELIA OKON – HIS-D,PHI-E,
(11)  ISELE DAVID NGOE – PMS-D,ECO-E,
(12)  LENYA JENMAR MARIKE – PMS-D,ECO-E,
(13)  MBOE LAKEL EYONG AKAMA- MU-SUME – LIT-E,HIS-D,
(14)  MIMBA EMMACULATE NCHANG – HIS-D,PHI-E,
(15)  NKU JOEL NGULA – ECO-E,HIS-D,
(16)  ANNI SONIA WASE – HIS-E,PHI-E,
(17)  MELIKI RAIJA WALLIN MAFETO – PHI-E,HIS-E,
(18)  MWENE GERARD ALONG – PHI-E,GEO-E,
(19)  ONORINE IBANJU NANDANDO – PHI-E,HIS-E,
 
Centre No: 1245 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BALIKUMBAT
Regist:74, Sat for 2 or More Subjects:73, Passed:49, %Passed:67.12, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
 
Passed in 4  Subjects: 2
(1)  NTAFUM EMMANUEL FETEH – LIT-C,FRE-D,HIS-B,PHI-D,
(2)  MBOHYAH AUSTINE BUWAKEH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-D,
 
Passed in 3  Subjects: 12
(1)  KOHTEM PRINCEWIL SAMBIT – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(2)  NAHZING LORANTINE SAMUAH – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(3)  NJINI LAWSON MBINATUH – BIO-D,CHE-C,GGY-C,
(4)  BABIT GILBERT FONCHAM – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(5)  DINGHA LORINE KWENSEH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(6)  KUTSAMBIT HENRY YEGAH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(7)  MBONGHO CATHLEEN BOBGA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(8)  NYONGBET DESMOND – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(9)  AKUA FREDERICK NGHOCHU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(10)  GANA JONATHAN SAMBIT – ECO-E,GEO-D,PMS-D,
(11)  BOBGA JUDE NUKUNA – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(12)  SUSAN MANGE AYIBUA – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
 
Passed in 2  Subjects: 35
(1)  SAMYERAH KASPER SAMBIT – LIT-C,HIS-C,
(2)  TUMSAMBI MARADONA SAMBIT – LIT-C,HIS-C,
(3)  DINGHA HUBERT NWANA – HIS-B,PHI-E,
(4)  FORTEH DOHBIT FLOBET – GEO-E,HIS-B,
(5)  GAMOU LANDRY JANGSEN – BIO-C,CHE-D,
(6)  MBOH EMILE ALLOHMEJI – GEO-E,HIS-B,
(7)  NJANKA STANISLAUS TAFILI – ECO-E,HIS-B,
(8)  NUBITGHA RAPHAEL BANTI – GEO-E,HIS-B,
(9)  SAMA MAGNUS LANGMI – BIO-C,CHE-D,
(10)  WOPBIT PRIDE TATI LADJI – GEO-E,HIS-B,
(11)  EMILE SAYIT NUAH – GEO-E,HIS-C,
(12)  GEYEK MAXVON PETNYIN – GEO-E,HIS-C,
(13)  KINGA JULIET SEGHA – GEO-E,HIS-C,
(14)  NYEMKUNA FRANKA TATI – GEO-E,HIS-C,
(15)  SAMA CLIFFORD LUMGHA – GEO-E,HIS-C,
(16)  SAMA SEIDONI ZINKAH – BIO-D,CHE-D,
(17)  SAMGWA OSWIN BABILLA – BIO-E,GGY-C,
(18)  SANGU GERALDINE ZINKA – GEO-E,HIS-C,
(19)  USEMA BAKO – LIT-E,HIS-C,
(20)  VUGHA DERIS SECAN – LIT-E,HIS-C,
(21)  BABILLA LOUIS NJANKA – LIT-E,HIS-D,
(22)  BILINGWE PASCAL CHOP – GEO-E,HIS-D,
(23)  CHOTINJIH BENICE KEMAI – GEO-E,HIS-D,
(24)  DINGHA CIVIAN NAHKUM – GEO-E,HIS-D,
(25)  GWANDI YVETTE WOULLA – GEO-E,HIS-D,
(26)  KABINSEH MIRABEL SAMA – LIT-E,HIS-D,
(27)  NGOUNGEUM NJI NICOLINE – BIO-E,GGY-D,
(28)  NJINJOR MINETTE NJENGEH – BIO-D,CHE-E,
(29)  NTOBUJIA OSCAR MEKIKA – PMM-D,FMA-E,
(30)  TERENCE DOPGANG – LIT-E,HIS-D,
(31)  BILLA JULIENNE WOBVAGHA – LIT-E,HIS-E,
(32)  DOHSAMTA GILLIAN POUMBIT – HIS-E,GEO-E,
(33)  LANGKON ANSETOU PEANGHA – GEO-E,HIS-E,
(34)  NWANYEK WILKINGS BANMI – GEO-E,HIS-E,
(35)  SAMA FABRICE SONBET – ECO-E,GEO-E,

Centre No: 1246 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BENAKUMA
Regist:35, Sat for 2 or More Subjects:35, Passed:22, %Passed:62.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 1
(1)  BACHE SAMUEL KUM – REL-D,FRE-E,PHI-E,HIS-C,LIT-E,

Passed in 3  Subjects: 7
(1)  IHIMBRU GILBERT OKU – HIS-C,LIT-C,PHI-E,
(2)  EKUM PASCAL BACHE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(3)  ONGUM DOROTHY YIBIRI – REL-D,HIS-C,GEO-E,
(4)  LUM GLORY FON – FRE-E,LIT-E,HIS-D,
(5)  ONGUM ROMANUS WAMBONG – GEO-E,PMS-D,ECO-E,
(6)  AJIBI FRANCIS WAJUHU – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(7)  ANE ACHILLE KUM – LIT-E,FRE-E,HIS-E,

Passed in 2  Subjects: 14
(1)  ONGUM ERNEST ANE – GEO-D,HIS-B,
(2)  KUDI DANIEL ONGUM – HIS-B,GEO-E,
(3)  IKWOH FRANKA NTSHAH – HIS-C,GEO-E,
(4)  KUDI ERIC UNJI – HIS-C,LIT-E,
(5)  KUM OLIVER BOCHUM – HIS-C,GEO-E,
(6)  UNJI PROSPER KANYIMI – HIS-C,GEO-E,
(7)  ADE RICHARD INDU – HIS-D,GEO-E,
(8)  KUM ERASMUS BACHE – GEO-E,HIS-D,
(9)  KUM SILAS WONOMU – GEO-E,HIS-D,
(10)  ONGUM IGNATIUS UKU – GEO-E,HIS-D,
(11)  OTEH HELLEN YANGE – GEO-E,HIS-D,
(12)  UNJI KENNEDY IHIMS – GEO-E,HIS-D,
(13)  UNJI WINIFRED YEJUHU – REL-E,HIS-D,
(14)  AGEMA ZEPHANIA IORLASU – HIS-E,GEO-E,

Centre No: 1247 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL MAMFE
Regist:76, Sat for 2 or More Subjects:75, Passed:32, %Passed:42.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 1
(1)  TEH  VICTORY  MBONG – FRE-E,HIS-C,REL-E,PHI-E,

Passed in 3  Subjects: 11
(1)  AYAH  OLIVER  OSHEH – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  MBI  ELIZABETH  NKONGHO – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(3)  ETTA  JULIUS  OBI – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(4)  NDAKWI  NEVILLE  MATSOCK – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(5)  AGBORYONG  CHRISTINA  ENOW – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(6)  ATEM  YVONNE  NTUI – HIS-C,REL-E,PHI-E,
(7)  LANE  WILSON  LANE – BIO-D,CHE-E,GGY-D,
(8)  OBEN  VICTORINE  BATE – ECO-E,HIS-C,PHI-E,
(9)  AYUM  QUINTA  OJONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(10)  EBAN  LIKU  BENEDICT  LIKU – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(11)  EYONG  THIERRY  OROCK – BIO-E,CHE-D,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 20
(1)  ARREY  IVO  OROCK – GEO-E,HIS-B,
(2)  MEMBE KINGSLEY  ENGUL-EMA – LIT-E,HIS-B,
(3)  NJA OKUMO DESMOND EYONG – GEO-E,HIS-B,
(4)  YEBUH  SOLANGE  CHENYUI – HIS-C,PHI-D,
(5)  AGBOR  SANDRINE  BESEM – BIO-D,CHE-D,
(6)  ASSANGA  MICHAEL  NCHA – GEO-E,HIS-C,
(7)  ATEM  MALDIN  TABE – LIT-E,HIS-C,
(8)  ESSA  BECKLINE  TIKU – GEO-E,HIS-C,
(9)  ETIEN  YVONNE  MARREY – GEO-D,HIS-D,
(10)  IBRAHIM  ABDUL-AZIZ SHARIF – BIO-D,CHE-D,
(11)  ONOR  JAMES  TAKWO – CHE-C,PMS-E,
(12)  AKWO  BERTRAND  OFAMBI – ECO-E,HIS-D,
(13)  BESONG  EGBE  OJONG  HARIS – HIS-E,REL-D,
(14)  EBAN  MERCY  AGBOR – HIS-D,REL-E,
(15)  ETCHU  EBOT  ETAMANYO – GEO-D,PHI-E,
(16)  ETTA  MIRIAM  TABOT – LIT-E,HIS-D,
(17)  MBUA  THOMAS  EKONJA – HIS-D,REL-E,
(18)  TABE  CLOVIS  AGBOR – BIO-E,CHE-D,
(19)  TANYI  ROMEO  ACHANGHA – GEO-E,HIS-D,
(20)  TAKANG  ELIZABETH  EBANGHA – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1248 GOVERNMENT HIGH SCHOOL WABANE
Regist:17, Sat for 2 or More Subjects:17, Passed:11, %Passed:64.71, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 4
(1)  KELIN NKOCK TANGUNYI – HIS-B,PHI-D,REL-D,
(2)  ETONKWE VIVIAN FORKA – LIT-E,PHI-E,HIS-B,
(3)  FORWANCHING CASMILA KETU – GEO-E,ECO-E,HIS-B,
(4)  SAAHYAH ROSEMARY MALOU – HIS-D,LIT-E,PHI-E,

Passed in 2  Subjects: 7
(1)  NDAMAH BECKLINE ZIE – LIT-D,HIS-C,
(2)  MODESTUS TABU AFUAH – GEO-E,HIS-C,
(3)  NKEMACHA NOEL AFUAH – HIS-C,LIT-E,
(4)  ACHANTAP GODWIN NKENGANYI – HIS-D,GEO-E,
(5)  NKEMASONGCLEARANCE TEBA – HIS-D,LIT-E,
(6)  TITA HANNAH NAMONDO – GEO-E,HIS-D,
(7)  BEKENG RAHEAL AKORH – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1249 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL SANTCHOU
Regist:51, Sat for 2 or More Subjects:51, Passed:34, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 10
(1)  KEUTEU-NOUPASSE SYLVANIE-LIANNE – LIT-D,FRE-A,HIS-E,
(2)  SONE AMIN VENCESLAS M. – LIT-E,FRE-B,HIS-D,
(3)  EWANE ROLAND NKUMBE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(4)  NDIALLE EKOTI AVIT – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(5)  HISSE ELAT LISA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(6)  KENJISSEH CYRIL – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(7)  NGOMASSA EMMANUEL – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(8)  NKWETA PETER KETUM – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(9)  LIAGA RIKOUADE BLAMBEDE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(10)  WANGEUM EDITH YOUDOM – LIT-E,FRE-E,HIS-E,

Passed in 2  Subjects: 24
(1)  CHE WALTER NCHE – GEO-D,HIS-B,
(2)  ATABONGMO CATHERINE – FRE-C,HIS-D,
(3)  FOMBUTU ACHA EDELQUEEN – LIT-D,HIS-C,
(4)  ACHA BRIDGETTE NANZE – LIT-E,FRE-C,
(5)  ATABONG ASONGLEFAC WILLIAM – GEO-E,HIS-C,
(6)  KENGUE ZEBAZE GHISLAIN – HIS-D,REL-D,
(7)  NGECHENG KENNEDY NKENGAFAC – FRE-D,HIS-D,
(8)  TANGMOH CHOUNNA BERNARD – GEO-D,HIS-D,
(9)  TATUH GILDAS ADZE – GEO-E,HIS-C,
(10)  ANASTASIA AAYITABONG – LIT-E,HIS-D,
(11)  ETOUNKE EMILIENNE CARINE – GEO-E,HIS-D,
(12)  EWANG HONORINE KUKU – LIT-E,HIS-D,
(13)  LEKENE MARTIN – GEO-E,HIS-D,
(14)  NAOUSSI MARTIN SYLVAIN – GEO-E,PMS-D,
(15)  NDAM TIMOTHY JONG – GEO-E,HIS-D,
(16)  NELSON ETIMBI FOZONG – GEO-E,HIS-D,
(17)  TANGOMA DICLO – LIT-E,HIS-D,
(18)  ALOKENG GAINAYELLE – GEO-E,PMS-E,
(19)  EMAMBOT NGOUO MELANIE LAURA – FRE-E,HIS-E,
(20)  FOUELEFACK-SONTSA LINDA – GEO-E,PMS-E,
(21)  KENMEZA SUZANNE – GEO-E,PMS-E,
(22)  KETU GILBERT TEBA – GEO-E,HIS-E,
(23)  NEMBUANYI ANDREAS TABU – GEO-E,HIS-E,
(24)  NFOUNGO-NAOUSSI EMMA – GEO-E,HIS-E,

Centre No: 1250 SAINT PETERS CATHOLIC COMPREHENSIVE COLLEGE KUMBO
Regist:121, Sat for 2 or More Subjects:120, Passed:93, %Passed:77.5, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 2
(1)  CHIN SANDRINE ALEN NSOBIMENI – BIO-A,CHE-C,PMM-A,FMA-C, PHY-D,
(2)  WIRKOM CHRISTABELLE – CHE-C,PMM-C,FMA-D,PHY-E,REL-C,

Passed in 4  Subjects: 19
(1)  MBIDIA SONIA FADIMATOU – BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-E,
(2)  DOH LAWRENCE NCHARDZEKA – LIT-E,HIS-B,REL-B,PHI-B,
(3)  LAFNYAM VIRGILIUS CHEFON – LIT-E,HIS-B,REL-B,PHI-B,
(4)  WIRNGO FELLOWSHIP DZEKEWONG – BIO-B,CHE-C,PMS-C,REL-C,
(5)  GIDA ITA KIBANG – BIO-C,CHE-D,GGY-B,REL-C,
(6)  KONGNSO CLOUDETTE GHAILA – BIO-E,CHE-C,PMM-C,FMA-B,
(7)  WIRNKAR ABDUL SIBEN – ECO-E,LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(8)  NJOWIR FANNY BERI – LIT-E,HIS-E,REL-B,PHI-C,
(9)  TATAH SARRIETTE BONGFEN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,REL-B,
(10)  LANJO NANCY ROMLA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(11)  DJIN DIVINE BOGEHYEN – BIO-E,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(12)  KONGNSO GERALD – ECO-E,GEO-D,REL-D,PMS-D,
(13)  FONYUY LYCETTE BIHVEN – LIT-E,HIS-D,REL-D,PHI-E,
(14)  KONGNYUY ETHELLE VERSHIYI – LIT-E,HIS-E,PHI-D,REL-D,
(15)  NDZEDZENI FLORA SIKEH – BIO-E,CHE-E,GGY-D,REL-D,
(16)  TUME A’ISHATU FOMONYUY – ECO-E,HIS-D,PHI-D,LIT-E,
(17)  YUNDZE JAMES- NIELEN FOMONYUY – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  CLAUDETTE KEMOKA – LIT-E,HIS-E,REL-D,PHI-E,
(19)  LAISIN LAURENDA ASHERI – BIO-E,CHE-D,PMM-E,FMA-E,

Passed in 3  Subjects: 32
(1)  SEWONG SAMERATU NYUYDZESI – ECO-E,HIS-B,PHI-B,
(2)  YUVEYONGEH SANGNYUY – GEO-E,HIS-B,PHI-B,
(3)  JAIDZEKA BERTUS BONGKEVEN – GEO-E,HIS-C,PHI-B,
(4)  LUKONG BRENDA BERRILIY – LIT-E,HIS-C,PHI-B,
(5)  MBINKAR LEONARD WIRYU – GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(6)  WIRSIY ELIZABETH BONGLIMNYUY – BIO-C,CHE-D,GGY-C,
(7)  EDWIN BONGYANG TEBOH – BIO-C,CHE-C,PMM-E,
(8)  LEINYUY ERIC WIRNSUNGRIN – BIO-B,CHE-D,PMM-E,
(9)  WIRBA ADAMU BERINYUY – CHE-C,PMS-C,FMA-E,
(10)  WIRNGO BERTIN YARBEY – BIO-C,CHE-D,GGY-D,
(11)  ACHOR NFON RENE – FRE-E,HIS-C,PHI-D,
(12)  CHRISTAIN WIRDZELII NGALIM – ECO-E,HIS-C,PHI-D,
(13)  KONGNYUY ADELA SHWEMYAR – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(14)  SIMO PAUL MBENKUM – BIO-E,CHE-D,PMS-C,
(15)  SULIY CELESTINE KIVEN – HIS-C,REL-D,PHI-E,
(16)  FAI MARIE KINYUY – BIO-E,CHE-D,GGY-D,
(17)  FANYUY ELVIS VERNYUY – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(18)  LEMBVEM PAVEL ASENI – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(19)  LEMNSA GAEL BONGBEN – HIS-D,PHI-D,LIT-E,
(20)  MAWO SOLANGE LANTUM – BIO-E,GGY-D,REL-D,
(21)  MBINKAR BONAVENTUR MONYUY – ECO-E,HIS-C,PHI-E,
(22)  VERDZEDZEH BLAISE YUVEN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(23)  VERSHIYI LUCIENNE NYUYDINI – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(24)  BONGWONSO BLANDINE AFONI – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(25)  FUL HANSON CHIA – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(26)  NDUM KUM MARIE GISELE – REL-D,HIS-E,PHI-E,
(27)  NDZEYEBI SITIA SEVIDZEM – BIO-E,GGY-D,REL-E,
(28)  TAHNTENG VICTORINE KIVEN – BIO-E,CHE-D,GGY-E,
(29)  WIRBA MARY GORETTI KINYUY – BIO-E,CHE-D,REL-E,
(30)  KONGNSO ANABELLA BERSHISHAR – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(31)  MBIBAH NERUS NDZELEN – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(32)  SANGNYUY DAINA FONYUY – CHE-E,GGY-E,REL-E,

Passed in 2  Subjects: 40
(1)  ADAMU GAYE – BIO-B,CHE-C,
(2)  FONYUY EUGINIA MONYUYTA-A – BIO-C,CHE-D,
(3)  KEWIR SULEMANOU NYUYJAVRENG – BIO-C,GGY-D,
(4)  LONTUM HARRIETTE – JOEL BERI – BIO-D,GGY-C,
(5)  WIRNGO EMILE NJODZEKA – ECO-C,PMS-D,
(6)  BINTUM TERENCE – BIO-C,CHE-E,
(7)  JEAN PAUL MBIYDZENYUY – HIS-E,PHI-C,
(8)  KONJI LOHVALLAH GISELE – BIO-C,GGY-E,
(9)  KUHVINYOH BORIS LIMNYUY – BIO-C,GGY-E,
(10)  LUKONG JOAN-MARY BERSHU – CHE-D,GGY-D,
(11)  NAFESATU LEMNYUY – GEO-E,HIS-C,
(12)  NDZEIDZE BONGBEI BERNARD – CHE-C,PMM-E,
(13)  NGAH NIVES YERYEH – GEO-E,HIS-C,
(14)  SAMBA VALERY FONDZEMBAM – HIS-C,PHI-E,
(15)  SEVIDZEM NIVES LEINYUY – CHE-D,PMS-D,
(16)  SHARLOT MONYUY MAYENEN – BIO-C,CHE-E,
(17)  BANFOGHA JOHN PAUL – GEO-E,HIS-D,
(18)  BANINLA PAMELA VERNYUY – HIS-E,PHI-D,
(19)  BERINYUY SAMIRATU ATINI – HIS-D,PHI-E,
(20)  EJU SCHOLASTICA SEI – HIS-E,REL-D,
(21)  FOKA ETIENNE – BIO-E,GGY-D,
(22)  KINYUY FIDEL BANVEN – BIO-D,CHE-E,
(23)  LANGWA YAA PERELI – HIS-E,PHI-D,
(24)  MDZEYUF EMMANUEL TUKOV – BIO-E,CHE-D,
(25)  MOHMBUH LESLEY PEKEKE – HIS-D,PHI-E,
(26)  SHERIKA MERCY DZELAMONYUY – CHE-D,REL-E,
(27)  SUKAKI MALVIS SUIRU – LIT-E,PHI-D,
(28)  SUNJOH CHARLOTTE SUIRU – HIS-D,PHI-E,
(29)  TABIY ANUARITE BERINYUY – BIO-D,CHE-E,
(30)  TATA THERESIA WIYGOHLA – CHE-D,GGY-E,
(31)  VERDZEBAH LISETTE BANYE – BIO-E,CHE-D,
(32)  BINTUM ROSALINE TING – BIO-E,GGY-E,
(33)  KEHVEN MISPA SUINTENG – GEO-E,PHI-E,
(34)  NGEH KISITO KOFON – CHE-E,PMS-E,
(35)  NJI ANNABEL EKINYOH – BIO-E,GGY-E,
(36)  NOMENYI BELTINE BERINYUY – HIS-E,PHI-E,
(37)  OLIVE LEINYUY – LIT-E,HIS-E,
(38)  PHILOMINA SOMO KAZONG – GEO-E,PMS-E,
(39)  SUNJO VERA DZEKA – CHE-E,GGY-E,
(40)  YIWIR CLOUDETTE DZEKEWONG – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1252 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BAFUT
Regist:110, Sat for 2 or More Subjects:110, Passed:97, %Passed:88.18, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 6
(1)  SHU CLASENCE NEBA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(2)  AMBEBILA JUDE FUNWI – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  CHE PATIENCE BIH – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-B,PHY-C,
(4)  SHU RENE CHE – BIO-C,CHE-D,PMM-A,FMA-B,PHY-E,
(5)  CHE BRENDA BIH – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-E,PHY-E,
(6)  NEBA SOSTHENES SUH – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 18
(1)  FUH CELESTINE MFORNU – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,
(2)  ASONGWE KISITO AMABO – ECO-A,GEO-E,HIS-B,PMS-D,
(3)  SHU LOVETTA LEM – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-C,
(4)  ASANDO SHU GODLOVE – LIT-C,HIS-B,REL-E,PHI-D,
(5)  ATEH CAVOUR NGOCHO – BIO-C,CHE-B,PMM-D,PHY-E,
(6)  NDATENUH SIDOINE MULUH – BIO-C,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(7)  NGWA LAKEN LUM – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-B,
(8)  NGWA YVET MANGWE – LIT-E,FRE-D,HIS-B,REL-C,
(9)  TAGHA MOIRA LUM – BIO-D,CHE-E,PMM-B,FMA-C,
(10)  ASANGWA DESMOND NDIFOR – BIO-D,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(11)  CHE DIVINE CHE – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,
(12)  MINET BI CHE – ECO-E,GEO-E,HIS-B,REL-D,
(13)  ANYAM BLASIUS PENN – ECO-E,GEO-D,HIS-C,REL-E,
(14)  NGWA OLIVA – ECO-D,GEO-D,PMS-D,REL-E,
(15)  CHE FIDELIS – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-E,
(16)  NGOWA SOKPA GIRESSE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-E,
(17)  NGWA ALLEHNWI NEBA – BIO-D,CHE-D,GEO-E,PHY-E,
(18)  CHUNGOM KINGSLEY NGWA – BIO-E,CHE-E,PMM-E,FMA-E,

Passed in 3  Subjects: 40
(1)  NGEH NICHOLAS NYA’NYING – ECO-A,GEO-C,PMS-C,
(2)  BI GRACE – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(3)  CHE FERDINAND FUH – ECO-B,GEO-D,HIS-B,
(4)  CHE JUDE SHU – ECO-C,GEO-D,HIS-C,
(5)  MANJO ROGER – CHE-C,PMM-C,FMA-D,
(6)  NEBA PASCALINE AZINWI – LIT-E,FRE-B,HIS-C,
(7)  NEBA VITALIS NGWA – CHE-D,PMM-B,FMA-D,
(8)  CHE SHELLA SIRRI – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(9)  NGUM VANISSA TANGEFOR – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(10)  NJI JOVETTE AYOH – CHE-E,PMM-C,FMA-C,
(11)  SHU LAWRENSIA SIRRI – LIT-D,HIS-C,REL-D,
(12)  AMBE TAMABANG MUYANWI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(13)  CHENWI CLINTON NEBA – ECO-D,GEO-C,REL-E,
(14)  MAM HELLEN ASAH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(15)  NEBA CHARLOTTE CHARITY LUMNWI – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(16)  NEBA NFORSOH SIRRI AKONGNWI – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(17)  NEBANE FERLUM CLOTILDA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(18)  NGWA BEVERLY MANKA’A – GEO-E,HIS-C,REL-D,
(19)  NGWA JEANNISSE NCHANGNWI – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(20)  ANYIATEM YVETTE NJOTEH – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(21)  CHE CHRISPUS SHU – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(22)  FUBE JESICA NCHANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(23)  LUM NGWASIBE JULLIE LIONELLE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(24)  MAJABI HITLER NGWA – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(25)  MBABID DESMOND MBABID – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(26)  MUYUKA PASCAL SHU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(27)  NEBA MERCY BI – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(28)  NGWA PATIENCE BI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(29)  SHU IVO CHE – ECO-D,GEO-E,HIS-D,
(30)  SUH ELVIS NEBA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(31)  TANKANG DENIS CHE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(32)  FUH JULETTE LUM – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(33)  FUSY CHE ROLAND – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(34)  MFORNEH SHELLA LUM – ECO-D,GEO-E,PMS-E,
(35)  NGWA CLOVIS FUH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(36)  NGWA JANISE NCHANG – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(37)  SAAH BRIYAN MENEMOH – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(38)  SUH HARRIATTE MANKA’A – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(39)  AKUMENGWA ABEINWI MANKA’ASI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(40)  SUH FUNWI VENICE – CHE-E,PMM-E,FMA-E,

Passed in 2  Subjects: 33
(1)  EDELQUEN AKWANWI – GEO-C,HIS-B,
(2)  NDIFOR EMMAHARIS NGWA – BIO-C,CHE-C,
(3)  AMBE JUDE AWAH – GEO-E,HIS-B,
(4)  AWAH CLAUVIS OTTO – BIO-D,CHE-C,
(5)  FUH AKONGNWI – BIO-D,CHE-C,
(6)  LUMNWI VIRGILINE – BIO-C,CHE-D,
(7)  NCHANGWA CHRISTABEL – BIO-D,CHE-C,
(8)  NDIFOR RASHEAL IJEH – LIT-E,HIS-B,
(9)  NEBA ANNABEL BIHNWI – LIT-C,HIS-D,
(10)  NGWA FRANKLINE CHENWI – HIS-B,PHI-E,
(11)  NJOYA JOHN NONBEGHA – GEO-E,HIS-B,
(12)  NUMFOR ANCLARIS CHE – LIT-D,HIS-C,
(13)  NUMFOR DESMOND CHEFOR – GEO-E,HIS-B,
(14)  SHU VICTORINE ASOH – LIT-D,HIS-C,
(15)  CHEO JUDE NGWA – LIT-D,HIS-D,
(16)  NEBA JULIETTE LUMNWI – LIT-E,HIS-C,
(17)  NEBA VENISSIA BI – GEO-E,HIS-C,
(18)  NEBAFANWI MEDARD NFORNEH – BIO-D,CHE-D,
(19)  NFORBI NEBA RIENNER – GEO-E,HIS-C,
(20)  NUMFOR ABONGNWI LUM – GEO-E,HIS-C,
(21)  OJUKWU GEOGETTE NCHANG – GEO-E,HIS-C,
(22)  AMBE ADELINE MANKA’A – LIT-E,HIS-D,
(23)  AZINUI MILDRED AMBE – BIO-D,GGY-E,
(24)  NEBA VIVIAN NGUM – LIT-E,HIS-D,
(25)  NGWA EMMANUEL – GEO-E,HIS-D,
(26)  NUMFOR EVODIA NCHANG – GEO-E,HIS-D,
(27)  YANCHO DIVINE NUMFOR – LIT-E,HIS-D,
(28)  YANCHO IRENE BIH – BIO-E,CHE-D,
(29)  CHE EMILE BIHNWI – LIT-E,HIS-E,
(30)  FUH DONALD SHU – GEO-E,PMS-E,
(31)  FUH MARLVIS BIH – GEO-E,HIS-E,
(32)  NGEH CYNTHIA MANKA’A – BIO-E,CHE-E,
(33)  NUMFOR LOUIS NGWA – ECO-E,GEO-E,

Centre No: 1255 JEMEA MEMORIAL COLLEGE KUMBA
Regist:8, Sat for 2 or More Subjects:8, Passed:5, %Passed:62.5, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 1
(1)  BILLA MIRIAM NGASARE – LIT-E,HIS-D,PHI-D,

Passed in 2  Subjects: 4
(1)  AGWE HENK NGU – HIS-D,PHI-E,
(2)  NKEDE BERLINE MESODE – LIT-E,HIS-D,
(3)  SINKE GERALD SIGNING – GEO-E,PHI-D,
(4)  MAPOPAH SHARON SENGE – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1256 GOVERNMENT HIGH SCHOOL TATUM
Regist:114, Sat for 2 or More Subjects:114, Passed:65, %Passed:57.02, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 3
(1)  NDITAWEL RAYMOND TONGLI – BIO-E,CHE-C,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(2)  FABISIN RILINDIS SHAKE – BIO-C,CHE-C,PMM-E,FMA-E,PHY-E,
(3)  LENJOH THEOPHILUS BONGNGAM – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-E,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 7
(1)  SIGIMI FIDELIS VERNYUY – ECO-C,GEO-C,HIS-B,PHI-C,
(2)  NAVTI SEKA ABDUJELILUH – ECO-C,GEO-D,HIS-B,PHI-D,
(3)  WIRNGO FONYUY KUBURATOU – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(4)  MBIYDZELA ANDREW BONGFEN – ECO-E,GEO-D,HIS-B,PHI-E,
(5)  TANI BLAISE YENNIKA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(6)  MUHAMADOU BASIRU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(7)  WIRNKAR SANIYATU LEINYUY – BIO-C,CHE-E,PMM-E,PHY-E,

Passed in 3  Subjects: 16
(1)  NDZE CYRIL BONGKIYUNG – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(2)  LAMNGWA KINGSLY DZELAFEN – CHE-E,PMM-B,FMA-B,
(3)  KONGNYUY CHARLEON FONYUY – BIO-C,CHE-C,GGY-E,
(4)  BANENLA DOROTHY YURI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(5)  AFONI CHRISTABEL SULIY – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(6)  FONYUY PERICK NYUYKI – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(7)  TARDZENYUY ROMANUS SUNJO – BIO-C,CHE-D,PHY-E,
(8)  TATA MARCELLINE MUNGONG – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  WIRNKAR REUBEN TATAH – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(10)  ABDULMOBARAK JAIDZEKA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(11)  WIRNGO JAMES LOWEH – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(12)  BAWE ROSELINE YUUH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(13)  KPUDZEKA JULIET FONYUY – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(14)  SHANG MARCEL SUILA – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(15)  TANTO DILIS BONGMOYONG – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(16)  DINI BELTUS SAHWAI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 39
(1)  KIDZERU RUGAIYATU – ECO-E,HIS-B,
(2)  NDZI CEPHAS – LIT-E,HIS-B,
(3)  NDZE DANIEL GHAHKANYUY – GEO-E,HIS-B,
(4)  OBERT SEFOLA – GEO-E,HIS-B,
(5)  WIRNGO CELESTINE SELAMO – BIO-C,GGY-D,
(6)  ALIYATU YIKAH TUME – GEO-E,HIS-C,
(7)  SENGKA SULLIVANUS NDZE – LIT-E,HIS-C,
(8)  ANNETTE JAIVEN – GEO-E,HIS-C,
(9)  JOEL SIKEM – BIO-E,CHE-C,
(10)  MANJO VALLERY SUNJO – BIO-D,CHE-D,
(11)  MBIYDZLA LESLY WUYIKA – GEO-E,HIS-C,
(12)  SHUIYLON ANSLEM MOAYI – GEO-E,HIS-C,
(13)  TALU LUSIENNE BERINYUY – BIO-D,CHE-D,
(14)  TANLAKA RENE KWALAR – BIO-D,CHE-D,
(15)  TEBECK SERAPHINE NECK – GEO-E,HIS-C,
(16)  WIRBA MAGDALENE SHIYKENYUY – GEO-E,HIS-C,
(17)  WIRSIY MARK SUIRU – ECO-D,GEO-D,
(18)  DZEKENYUY PIUS SUIKA – GEO-E,HIS-D,
(19)  NFOR MARCEL BASHI – LIT-E,HIS-D,
(20)  BLESSING YIVEN – BIO-E,CHE-D,
(21)  FONYUY CLEARANCE NYUYMINGKA – GEO-E,HIS-D,
(22)  KINENKA EBENEZER VERANSO – HIS-D,PHI-E,
(23)  MBIVNJOJ CLARISE VEJAI – GEO-E,HIS-D,
(24)  NGORAN FAITH VERNYUY – GEO-E,HIS-D,
(25)  NYUYKIGHAN HANSON DURISHEM – GEO-E,HIS-D,
(26)  RELINDIS MBIYDZENYUY – CHE-E,GGY-D,
(27)  SUIVEN LEONARD KONGNYUY – GEO-E,HIS-D,
(28)  SUNJO ANETTE KIBONG – BIO-D,PMS-E,
(29)  TUMI INNOCENT NDI – BIO-E,CHE-D,
(30)  WIRBA DIVINE DAUDA NYINGKA – BIO-D,PMS-E,
(31)  SAHLA HASSAN – BIO-E,CHE-E,
(32)  DZEKEM PETRONILLA – GEO-E,PMS-E,
(33)  FONYUY EMMANUEL MBIYDZENYUY – HIS-E,PHI-E,
(34)  LANYUY JAMINATU NSOYEH – CHE-E,GGY-E,
(35)  NDZENYUY NOEL NSOYUKA – BIO-E,CHE-E,
(36)  NGORAN LISETTE MBIYDZELA – BIO-E,CHE-E,
(37)  SUIYE BETILA WIRBA – BIO-E,PMS-E,
(38)  WIRBA BETINA BONGLA – BIO-E,GGY-E,
(39)  YIMNNYUY CHARLES SILAH – BIO-E,CHE-E,

Centre No: 1258 MATURITE BILINGUAL HIGH SCHOOL DOUALA
Regist:20, Sat for 2 or More Subjects:20, Passed:14, %Passed:70, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 11
(1)  NGAFFO TCHOFFO MINETTE – HIS-C,LIT-D,FRE-C,
(2)  TOUBAKA NOUMSI DANIELLE – HIS-C,LIT-E,FRE-C,
(3)  BENG SERAPHINE BONG – HIS-B,PHI-E,GEO-E,
(4)  ETTA KEMBONG SOLANGE – PHI-D,LIT-D,HIS-D,
(5)  NANGUE FOHOSSO OSEE – FRE-C,ECO-E,PMS-D,
(6)  NSEN SYLVIE KAH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(7)  SELAKWE CHRISTABEL NCHARME – ECO-E,FRE-E,HIS-B,
(8)  AWAFONG FELICITE KHAN – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(9)  EKONGWESE YVONNE EBANE – LIT-E,PHI-E,HIS-C,
(10)  DOCAS EKUPE – PHI-E,LIT-E,HIS-D,
(11)  MUKETE MATANI MILDRED – LIT-E,PHI-E,HIS-D,

Passed in 2  Subjects: 3
(1)  EDANGA MONIC AGBOR – LIT-E,HIS-E,
(2)  NYE TABUE FRANCKWALLACE – GEO-E,FRE-E,
(3)  TCHEUGOUE MONTHE GLADYS – GEO-E,PMS-E,

Centre No: 1259 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL DSCHANG
Regist:122, Sat for 2 or More Subjects:121, Passed:99, %Passed:81.82, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 8
(1)  NDUNGAFAC  THIERRY  FORCHIN – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  FOKO TSAVOU  ALEX  MARIO – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  KUIDJA  TCHUINDJANG  HERMANN – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(4)  KWAIVEH  AUGUSTINE  MBEPAI – BIO-C,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-E,
(5)  MEPOUBONG  KENGNE  NELIE  ALIDA – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(6)  TANGMI  DJABO  ERIC  ADRIEN – BIO-B,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(7)  DONGMO NGUIMFACK  MICH – BIO-B,CHE-B,PMM-C,PHY-E,ICT-D,
(8)  TENGANG  VINI  MARCONIE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 18
(1)  DYLAN  KENGNE  MARC – CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  TEDONGMO  LUCANNE – ECO-B,GEO-C,PMS-B,FMA-C,
(3)  ANYINKENG  DORIS  TAWUNG – ECO-D,GEO-D,HIS-B,PHI-B,
(4)  ASONGAFAC  RUDOFF – CLINTIN   NGOASONG – BIO-D,CHE-C, PMM-B,FMA-C,
(5)  NGWANG  FRANKLINE   YUSINYU – LIT-C,FRE-B,HIS-B,PHI-E,
(6)  ATABONG  NKENG-ASONG – ECO-C,GEO-D,PMS-B,ICT-D,
(7)  NJUZE  SIMPLICE – ECO-A,GEO-D,PMS-D,PHI-D,
(8)  AKAGHO  KENFACK  XAVIERA  MARIOLE – ECO-C,GEO-E,PMS-C,PHI-C,
(9)  NGOMEH  DORIS  MBIMEH – LIT-D,FRE-B,HIS-C,PHI-E,
(10)  NGUEMO  MAKOUDJOU  LYDIE  KELLY – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,
(11)  TASONG  ANANGMVOH  METANGPA – HIS-C,ECO-C,GEO-E,PHI-D,
(12)  TONFACK  DARRYL  IVAN – BIO-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(13)  DONFACK  GILDAS  MARTIAL – ECO-D,GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(14)  KEMAJOU  KOUADJOP  JOSUETTE – BIO-D,CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(15)  KENFACK  MOMO FABRICE  WILLIAM – BIO-D,CHE-E,PMS-C,ICT-E,
(16)  TOGNIA  DJANKO  DIALLO  DONALD – BIO-D,CHE-D,PMM-D,PHY-E,
(17)  NJUATE  COLIN  ANANG – ECO-E,LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(18)  TSAFACK  MIMI  ARIANE – ECO-E,GEO-E,HIS-E,PHI-E,

Passed in 3  Subjects: 43
(1)  NGUESSONG  SIWE  PIERRE  PEPIN – CHE-C,PMM-B,FMA-B,
(2)  TIENDZE  FOMEKONG  FLAVINE – LIT-C,FRE-B,HIS-B,
(3)  KEKU   MARATHA  YAJE – BIO-B,CHE-C,PMM-C,
(4)  TIDANG  ANGELINE MBANWIE – BIO-A,CHE-C,PMM-D,
(5)  DONGMO NGONG  MITET  NGUENA  NKEUMBON – BIO-B,CHE-C,PMS-D,
(6)  MBONGE  PATIENCE  MANTOH – BIO-B,CHE-B,PHY-E,
(7)  NGUESSONG   SOPHIE – ECO-B,GEO-E,PMS-B,
(8)  CHICK  AKEM  KELVIN – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(9)  TEBUG  ANTOINETTE  MAH – ECO-C,GEO-C,PMS-D,
(10)  ATEMNKENG  PETER-MITCH  NKOUMBU – ECO-D,GEO-D,PMS-C,
(11)  MECHUGUI  CHRISTELLE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(12)  NEMBO  GILBERT NEMBO – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(13)  NJIKAM  MAGNONG  ADIJA  MICHELE – BIO-E,CHE-D,PMM-B,
(14)  ASHU  LEO  TAKANG-BESSEM – GEO-E,ECO-E,HIS-B,
(15)  ATABONG  DESMOND  NKEMZE – LIT-D,FRE-E,HIS-C,
(16)  ENOME TERENCE MBONG – PHI-E,GEO-E,HIS-B,
(17)  FOPPA  MAFOSSOK  RUTH  DADIESSE – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(18)  FREDERIC  BEKEBANG – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(19)  MBEUGNO  FLORETTE  WILLIAME – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(20)  MBIANGA  NDJAYA  INES  FERNANDE – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(21)  METIEGAM-KAWE  PHALONE – HIS-C,LIT-E,FRE-D,
(22)  NDEMMEFO  GRACE  PRISCA – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(23)  NGENGE  GABRIEL  NGOLLE – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(24)  TITA  NANCY  WEGHEMBO – LIT-D,FRE-E,HIS-C,
(25)  ATSOLEKE  MAROLINE – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(26)  DJOUBOU  TSAGUE  ROMEL  APPOLIN – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(27)  DOUNTSOP  BEROSTIN – ECO-E,GEO-D,HIS-D,
(28)  EGEH  CALLOS  AGBOREBOT – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(29)  FORKALA  ULRICH  NDAGHA – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(30)  FORYIM  COLLINS  NKEANGMENKIE – LIT-E,GEO-E,HIS-C,
(31)  MAFFO  MARIE – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(32)  MELONG  PHILOMIN  TENDONGFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(33)  NGEFACK   ALBERTINE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(34)  NKWETE  SOPHIE  MAFOR – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(35)  YANGEH  LINDA  NGIEH – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(36)  MAFFO  CECIL – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(37)  NGWIMETINE  ANETTE  TANGANG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(38)  NKENGAFAC  GOLDELINE  AKANA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(39)  NKENGWENYI  GEORGE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(40)  TAKIM  BEATRICE  OJONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(41)  ZEBAZE  TEAGUE  MICHAEL  BRICE – GEO-E,HIS-D,ECO-E,
(42)  KENFACK  JUNIOR   MAUROY – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(43)  KENFACK  ROMARIC – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 30
(1)  DONGMO  DJOUFACK  STEPHANE – BIO-B,CHE-A,
(2)  CHI  CLARISSE  KINE – LIT-E,HIS-B,
(3)  DONFACK    GAUTIER    HERBERT – CHE-C,PMM-D,
(4)  OLINGA  OLINGA  RUBIN FRED – CHE-B,PMM-E,
(5)  TAWO  FERDINAND  NKENGANYI – LIT-E,HIS-B,
(6)  ZEMOH  ALVINE  FORLEMU – ECO-C,PMS-D,
(7)  ANITA  MAZOH  TAZOH  TYRA – HIS-C,PHI-E,
(8)  DONGMO  KENFACK  BERKELLE – ECO-D,GEO-D,
(9)  EMELEM  DORIAN  ATEM – GEO-E,HIS-C,
(10)  FORLEMU  ERIC  MAKUNGANG – GEO-E,HIS-C,
(11)  JEANNINE  DJUENGNE – FRE-D,HIS-D,
(12)  MAJOUDA  ELISABETH – ECO-E,PMS-C,
(13)  NJI  LESLIE  KUUM – FRE-D,HIS-D,
(14)  NKEMNGU  BLAKE  AFUTENDEM – CHE-E,ICT-C,
(15)  OBEN  KINGSLEY  TOHJI  ASEH – GEO-E,HIS-C,
(16)  TEMATIO  WAMBA  JOACHELLE – ECO-C,GEO-E,
(17)  TENONFO  NGOUEFACK  SOPHIE  RELLA – BIO-D,CHE-D,
(18)  BIH  WANCHO   PRINCESS  –  BRIDE – LIT-E,HIS-D,
(19)  FORYIM  GERALDINE  FIETSOP – GEO-E,HIS-D,
(20)  KAMDOUM  KANA  CEDRIC  JOEL  FRANCK – PMM-D,FMA-E,
(21)  LAGMANGO  CHRISTELLE  AWAHNGWE – CHE-D,PMS-E,
(22)  MBUNWE  TELMA  LABUH – ECO-E,PMS-D,
(23)  NJEMGOH  VADERAMA  PEHSUMA – GEO-E,HIS-D,
(24)  NJUMBE  EDITH  MAH – LIT-E,HIS-D,
(25)  AQUILA  ACHEM  FUH  NJI – GEO-E,PMS-E,
(26)  BEBOH  ROBERTINE  YEMBEH – LIT-E,HIS-E,
(27)  DONAL  DOBGIMA  BABILA – LIT-E,HIS-E,
(28)  EFFUEPE  BRICE – ECO-E,HIS-E,
(29)  MAFOUO  TSASSE  DESMOND – BIO-E,ICT-E,
(30)  NGANNOU   BIYIHA  ZANGUE  GAUTIER – FRE-E,HIS-E,

Centre No: 1260 GOVERNMENT HIGH SCHOOL TINTO
Regist:13, Sat for 2 or More Subjects:13, Passed:5, %Passed:38.46, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 2
(1)  NFORMOH MANYI ROSE – LIT-D,HIS-B,PHI-D,
(2)  OJONG MISHERINE NACHI-AGBOR – LIT-E,HIS-D,PHI-E,

Passed in 2  Subjects: 3
(1)  NKWO GEORGE EYONG – LIT-D,HIS-B,
(2)  TABE FRIDA NDIP – LIT-D,HIS-D,
(3)  MARIA TATAR – LIT-E,HIS-D,

Centre No: 1261 KULU MEMORIAL COLLEGE LIMBE
Regist:46, Sat for 2 or More Subjects:46, Passed:30, %Passed:65.22, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 2
(1)  ARIBO GODWIN DURU – ECO-E,HIS-C,LIT-E,REL-E,
(2)  EBUDE CATHERINE KAMENI – ECO-E,REL-E,GEO-D,HIS-D,

Passed in 3  Subjects: 9
(1)  GLORY IFEONA ONYEMAECHI – HIS-B,ECO-C,GEO-C,
(2)  NGU ALISPAL ANGWI – BIO-B,PMM-E,CHE-C,
(3)  METUGE NADEGE DIONE – PHI-C,HIS-D,LIT-E,
(4)  EMELEKE MELANIE ANU – GEO-E,ECO-D,HIS-D,
(5)  FORWANG AKA RONALD – BIO-D,PHY-E,CHE-D,
(6)  OJONG PAMELA MANYOR – HIS-D,PHI-E,LIT-D,
(7)  ANYIKEH JULIANA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(8)  CHENE EDITH EGIBEN – GEO-E,REL-E,HIS-D,
(9)  NGEME ERIC METUGE – REL-E,HIS-D,LIT-E,

Passed in 2  Subjects: 19
(1)  NTIEGE ALPHONSE BERLIN – CHE-C,BIO-B,
(2)  EMMANUEL NOEL NJI NDIFOR – CHE-D,BIO-B,
(3)  AKOM DORIS TIH-NAIN – HIS-C,ECO-D,
(4)  NAHVOMA STELLA TITAJAMJAM – LIT-D,HIS-C,
(5)  TANYI NGWI TANYI – HIS-D,REL-C,
(6)  BAMOBE MAYEKE BELTIN – HIS-C,GEO-E,
(7)  RICHARD EYONG BISSONG – GEO-E,ECO-C,
(8)  TABOT YOLAND ETENGENENG – LIT-E,HIS-C,
(9)  JOAN JOYCE ECHAKO – HIS-D,PHI-E,
(10)  KINYOCK RHODA BIBOT – REL-E,HIS-D,
(11)  MOUDOUROU DIFOUM NGOSSO CLAUSE PARFAIT – FRE-D,PMS-E,
(12)  NSUNGNIN MYRA FONGOH – HIS-D,REL-E,
(13)  TABIBOB FABRIUS TABI – ECO-E,PHI-D,
(14)  WALTERS WESLEY ASHU JUNIOR – HIS-D,LIT-E,
(15)  CHUO MISPA BEYONCE MBEI – HIS-E,GEO-E,
(16)  EDMUND OTANG NDIPNCHOT – BIO-E,GEO-E,
(17)  JOHN OWOLEMI EREMIYE – HIS-E,REL-E,
(18)  NLEGLA NGOBIYONG SOLANGE – HIS-E,LIT-E,
(19)  ULLE WASE MASOMA – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1262 SAINT ALOYSIUS MINOR SEMINARY ( S A M S) KITIWUM
Regist:26, Sat for 2 or More Subjects:26, Passed:26, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 5
(1)  BONGMBAM JUSTIN LIYNYUY – ECO-C,GEO-C,HIS-B,PMS-C,REL-A,
(2)  TATCHIM SAMUEL AIME – BIO-B,CHE-C,PMM-A,PHY-E,REL-B,
(3)  WIRBA BRICE DIVINE RANSINYUY – LIT-D,FRE-B,HIS-B,REL-C,PHI-B,
(4)  ABEH ANKEAMBOM ALEXIS – ECO-E,GEO-D,HIS-B,REL-A,PHI-B,
(5)  BONGNYUY DERIC NJODZEVEN – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,REL-A,

Passed in 4  Subjects: 13
(1)  MENANG EDWIN NYUYKONGE – GEO-E,HIS-C,REL-A,PHI-D,
(2)  PETER KIAMO-OH – LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-B,
(3)  KOUAM TEGUIA DIEUDONNE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,REL-B,
(4)  NKAHMUH MANBOY BLESS – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-B,
(5)  SAHLA SILAS YE-EINYUY – LIT-E,HIS-C,REL-C,PHI-C,
(6)  AWA CHO LESLIE – LIT-E,HIS-D,REL-B,PHI-D,
(7)  BERINYUY JUDE LUKONG – BIO-D,CHE-D,PMM-C,REL-D,
(8)  LUKONG CORNELIUS BONGDZENYUY – LIT-E,HIS-D,REL-B,PHI-E,
(9)  MBUNGAI PHILIP NYUYSEMO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,REL-C,
(10)  NWAFORJI FABIAN CHIDIEBELE – BIO-E,CHE-E,REL-C,PHI-C,
(11)  EGBE BLESS ASHUAKIE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,REL-B,
(12)  NFORMI JUSTUS MBINKAR – BIO-D,CHE-E,REL-D,PHI-D,
(13)  SUILAKA BERNARD CLANCY VERDZE – ECO-E,GEO-E,HIS-D,REL-D,

Passed in 3  Subjects: 3
(1)  PAUL KONGNYUY – HIS-C,REL-B,PHI-D,
(2)  FONYUY CORNELIUS – LIT-E,HIS-C,REL-B,
(3)  OJONG TABOT TABOT – ECO-D,PMS-D,REL-D,

Passed in 2  Subjects: 5
(1)  CEDRICK LAKA AGOHA – HIS-D,REL-B,
(2)  DIAGA HANSCRAUCH DOBGIMA – HIS-D,REL-B,
(3)  MAES LUFANG KUNYUY – HIS-D,REL-B,
(4)  MAXIMILIAN YENSINKEM JUMKWA – HIS-D,REL-D,
(5)  EBUI RENE EBUI – PMS-D,REL-E,

Centre No: 1264 GOVERNMENT HIGH SCHOOL BONJONGO
Regist:52, Sat for 2 or More Subjects:52, Passed:31, %Passed:59.62, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 1
(1)  LIFANJE TONDE JOHNSON – ECO-E,GEO-E,HIS-D,PHI-E,

Passed in 3  Subjects: 6
(1)  MATHEW MOKOUME LUMA – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(2)  LEMLO DEJOLIE CHUSI – LIT-C,HIS-D,PHI-D,
(3)  ESTHER JOHNSON YUSUFU – BIO-D,CHE-C,PMS-E,
(4)  MBASSI DERICK MBOGO – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(5)  MEKWOH MARIE SALONG – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(6)  OTTO MONDOA ESUNGE – ECO-E,HIS-D,PHI-E,

Passed in 2  Subjects: 24
(1)  AFEZO ROSINE EWANE – BIO-B,CHE-D,
(2)  ASEK NOELA LEM – LIT-D,HIS-B,
(3)  EKWA GABRIEL EKO – HIS-C,REL-D,
(4)  KEBEI RIGOBERT DZE – LIT-E,HIS-B,
(5)  DOTTA COURAGE – LIT-E,HIS-C,
(6)  ETINGE ALBERT MASAKA – GEO-E,HIS-C,
(7)  LESLEY TAMBE – TABOT – LIT-D,HIS-D,
(8)  MANKA’A CIVENA NGWA – LIT-D,HIS-D,
(9)  MARTIN NJIKEM – GEO-E,HIS-C,
(10)  SOPHIE MAMBOSI TABE – LIT-E,REL-C,
(11)  AMBANASOM CYRIL AWAH – GEO-E,HIS-D,
(12)  DJOUGOUE CHAMA BETRAND – LIT-E,HIS-D,
(13)  EMMANUEL EMO KAKAKI – LIT-E,HIS-D,
(14)  FONJOCK DERICK TANGU – GEO-E,HIS-D,
(15)  GABGA SANDRA ENJOH – LIT-E,HIS-D,
(16)  NANYONGE BEATRICE EWANGE – HIS-D,PHI-E,
(17)  PAUL NANGOH LYSONGE – ECO-E,HIS-D,
(18)  SECH EPOSI LIBWEYA – HIS-D,PHI-E,
(19)  SONE DENISE ETUGE – HIS-D,PHI-E,
(20)  TARKANG EYONG JACKSON – LIT-E,HIS-D,
(21)  EWANG HAVELLA MESAME – LIT-E,HIS-E,
(22)  MARTHA LIKOWO ETONGE – LIT-E,HIS-E,
(23)  NGUNKENG JOINNEL – ECO-E,PMS-E,
(24)  VUBEMUGHO CELESTEEN – ECO-E,HIS-E,

Centre No: 1265 WABANE EXTERNAL
Regist:20, Sat for 2 or More Subjects:19, Passed:2, %Passed:10.53, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 2  Subjects: 2
(1)  MENKEM PRESLEY LIH – HIS-D,PHI-E,
(2)  YOUNKWE MA’ATAH MBUMBI – HIS-D,LIT-E,

Centre No: 1266 GOVERNMENT HIGH SCHOOL KOMBONE
Regist:53, Sat for 2 or More Subjects:53, Passed:31, %Passed:58.49, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
Passed in 4  Subjects: 1
(1)  FEINCHI GLADYS NAYAH – LIT-E,FRE-C,HIS-B,PHI-B,

Passed in 3  Subjects: 11
(1)  BIDE NELSON EWANG – CHE-D,PMM-A,FMA-C,
(2)  ETANA CLIFFORD NDINGI – FRE-D,HIS-C,PHI-D,
(3)  EKO JULIUS WELISANE NGWA – CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(4)  OKIE LIVINGSTONE NJANJOBEA – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(5)  OKON SHULAMMITE ARET – LIT-E,HIS-C,REL-D,
(6)  AKABA VANECIA ENDAM – HIS-D,REL-D,PHI-E,
(7)  EWALO HAPPINESS MOKWELLE – GEO-E,REL-D,PHI-D,
(8)  TITCHA TEMBI JOHN – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(9)  PENDA AMOS MBANDA – LIT-E,HIS-E,REL-D,
(10)  TEBECK BISMARK TEKOCK – BIO-E,CHE-D,PMM-E,
(11)  TENDONGMOH ELVIS NDROGONU – CHE-E,PMS-D,REL-E,

Passed in 2  Subjects: 19
(1)  ABANG LOUIS ABUNDO – LIT-E,HIS-C,
(2)  AKURU FEMILIEN AYAMBA – HIS-C,PHI-E,
(3)  NZOYIM GERESSE NZOYIM – HIS-D,REL-D,
(4)  AKAMA LOUIS OSAKE – HIS-D,REL-E,
(5)  BOSOKA MANFRED BETOMBO – BIO-E,CHE-D,
(6)  LABURUH VALENTINE FUNIE – HIS-D,PHI-E,
(7)  MAXUEL SOPHY NDEDI – BIO-E,CHE-D,
(8)  MONGOH APPOLONIA KONGWE – LIT-E,HIS-D,
(9)  NCHA RAHAEL TAKU – HIS-E,REL-D,
(10)  NGANG DIEUDONNE – LIT-E,HIS-D,
(11)  NGASSA DANIEL NJOH – GEO-E,HIS-D,
(12)  NGASSA JACOB EYATO – GEO-E,HIS-D,
(13)  SAKWE ALICE MESOE – GEO-E,HIS-D,
(14)  SAKWE JERRY NANDOA – GEO-E,HIS-D,
(15)  DISONGE SUSAN EBOLI – HIS-E,PHI-E,
(16)  EKABE SIMON EKABE – HIS-E,PHI-E,
(17)  FRITZ NOKELI ITOE – HIS-E,PHI-E,
(18)  NIASA ZACHARIA NUWEA – BIO-E,GEO-E,
(19)  NIKOBI DIVINE NIKOBU – GEO-E,HIS-E,

Centre No: 1268 GOVERNMENT HIGH SCHOOL NDU
Regist:180, Sat for 2 or More Subjects:177, Passed:120, %Passed:67.8, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 7
(1)  USUMANU ALIDU UBA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(2)  NGAYI ROGER MBUNWE – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-E,
(3)  NGWANI NGIE ROLAND – BIO-C,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-D,
(4)  PIUS NWUNKA SUPNWAK – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-C,
(5)  FAI EMMANUEL KWENA – ECO-C,LIT-E,GEO-E,HIS-B,PHI-C,
(6)  MANGEH DERICK KONYU – BIO-E,CHE-E,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(7)  SHUYEH KENNEDY YENGONG – BIO-D,CHE-E,PMM-D,FMA-C,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 8
(1)  NFOR IVOLLATE NDZIGANG – LIT-C,FRE-A,HIS-B,PHI-C,
(2)  BANTAR DOMINECK – BIO-B,CHE-D,PMM-C,FMA-D,
(3)  LAMNGWA GODWILL MBIYDZENYUY – CHE-D,PMM-C,FMA-B,PHY-D,
(4)  WEPKE JANUARIUS NYAMNGONG – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-D,
(5)  NYINIWANG PAULINUS KHATAP – BIO-C,CHE-E,PMM-D,FMA-C,
(6)  MAHFU GODFRED MELANG – BIO-D,CHE-D,PMM-E,FMA-C,
(7)  JILOH IVO JAYE – BIO-D,PMM-D,FMA-D,PHY-E,
(8)  NGWA NKUNYOR GISELE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,FMA-D,

Passed in 3  Subjects: 47
(1)  NGIRI ELVIS SHEY – ECO-A,GEO-C,PMS-B,
(2)  ADAMU CALEB SERKWI – BIO-C,PMM-C,FMA-C,
(3)  NFOR MARIE-CLAIRE GIJE – ECO-E,LIT-B,HIS-B,
(4)  NFORMI MUYAP JENEPHA – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(5)  NWESO SYLVESTER ZOHLI – LIT-E,HIS-B,PHI-B,
(6)  FAI CLIFORD NFOR – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(7)  JONES KONI – BIO-C,PMM-B,FMA-E,
(8)  NCHUKWI MARIE-CLAIRE YENTOH – ECO-C,LIT-E,HIS-B,
(9)  NJALOH ROGER NWENDEH – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(10)  NJINI BRIAN MUBBAH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(11)  NJOBARA TRACY MANJUH – ECO-C,GEO-E,HIS-B,
(12)  NKWI JOHN FEUTEH – LIT-D,HIS-C,PHI-C,
(13)  TAMNJONG EDWIN NSHANJI – ECO-C,GEO-E,PMS-B,
(14)  CHIFU MERCY MUNGO – LIT-E,HIS-D,REL-B,
(15)  NFOR ODETTE NGWANKFU – BIO-D,CHE-D,GGY-C,
(16)  NGEH JULIANA KOYE – LIT-D,FRE-D,HIS-C,
(17)  NGENGE TIDINGS YIYI – BIO-C,CHE-D,PMS-D,
(18)  NGINYU ELVIS NKEH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(19)  YUNGONG DOCAS NGWANSI – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(20)  GAMNGONG SYLVIE NGANI – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(21)  KIMBI CRISTABEL MBULI – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(22)  KONFOR CHRISTABEL MUNGFU – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(23)  NDIAMOUN HAMZA SUALIHOU – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(24)  NFORMI BANTAR KEVIN – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(25)  NGALA JEROLINE MUSA – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(26)  NGONTAH MEVINE NGWEFOH – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(27)  SAMBA NOELA NKUH – BIO-B,CHE-E,PMM-E,
(28)  SHEY VANITY KUHBI – BIO-D,CHE-D,GGY-D,
(29)  ANDO SYLVIE YINIKE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(30)  BAAH DOREINE MALLAH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(31)  BONWEN FREDERICK RIBOYA – BIO-C,CHE-E,PMM-E,
(32)  IBRAHIM FON AHIDJO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(33)  NGORAN EMMANUEL MEYELAR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(34)  NGWANG LANDRY NKEH – BIO-C,PMM-E,FMA-E,
(35)  NTASHEI SAHARATU NFOR – BIO-D,CHE-E,PMM-D,
(36)  TAJU ALPHONSE TAJU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(37)  TAJU SHARLOT NTALA – BIO-C,CHE-E,GGY-E,
(38)  TARAWO MERCY GINJE – ECO-D,LIT-E,HIS-D,
(39)  NFOR CALVIN TATA – BIO-D,PMM-E,PHY-E,
(40)  NKUMBEJO BENDA JEBU – BIO-D,CHE-E,PMS-E,
(41)  NSAME NORA SHIYNYUY – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(42)  TAMNGWA BLESSING NTALA – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(43)  TAMNJONG EVERT NKUSI – BIO-D,PMM-E,FMA-E,
(44)  TANTOH EDELINE NKENI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(45)  TATA GILIAN FUFI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(46)  COLOVIST NFOR – BIO-E,PMM-E,FMA-E,
(47)  IDIRISA ADAMU – BIO-E,CHE-E,PMM-E,

Passed in 2  Subjects: 58
(1)  NDZIKINENG RAFIYATU NTALA – BIO-C,CHE-C,
(2)  TANTO PAMELA NTALA – FRE-D,HIS-B,
(3)  ANIZETTE MAANGOH YUNGSI – LIT-D,HIS-C,
(4)  GINTAR CLARINE MUNKWEP – BIO-B,PMS-E,
(5)  LAFEU LEONARD FUOMBA – LIT-E,HIS-B,
(6)  LEONARD TANGIRI – PMM-C,FMA-D,
(7)  NFOR MAGDALINE MURING – LIT-D,HIS-C,
(8)  SAIDU ASHABU NSHANJI – GEO-E,HIS-B,
(9)  SEH JUSTINE TAWE – BIO-C,CHE-D,
(10)  TAMFU LAWRENCIA YAJE – LIT-E,HIS-B,
(11)  TANKO BLESSING BANA – BIO-C,PMS-D,
(12)  TANKO LIZETTE NSAKWIE – BIO-C,CHE-D,
(13)  WALTERS YENGI NDZI – BIO-D,PMS-C,
(14)  WILFRED MEYEH KILOH – GEO-E,HIS-B,
(15)  AKUM DANIEL DOH – BIO-D,CHE-D,
(16)  ISAAC KARIH GAACHE – ECO-C,GEO-E,
(17)  LAMNGWA MIRABEL YENLA – BIO-D,GGY-D,
(18)  MULAR NDI LENA – LIT-E,HIS-C,
(19)  MUNSHEP MAXCELINE MANJONG – GEO-E,HIS-C,
(20)  MUTAB ELVINE NJAH – BIO-C,PMM-E,
(21)  NDUKONG CYRIL RINGNYUI – GEO-E,HIS-C,
(22)  NFOR ELVIS NJOBARA – GEO-E,HIS-C,
(23)  NFORMI RITA MANYE – GEO-E,PMS-C,
(24)  NGAFI PILATE MBULI – BIO-D,CHE-D,
(25)  NGAWE BECKILINE NJUH – GEO-E,HIS-C,
(26)  NKEH SHENI – GEO-E,HIS-C,
(27)  NLINWE ALPHONSE NFOR – GEO-E,HIS-C,
(28)  NYAREI TAJU GLORY MANKWA – GEO-E,HIS-C,
(29)  ROGER NDZI YUNGONG – BIO-C,PMM-E,
(30)  TAMFU ROGER FAI – BIO-E,GGY-C,
(31)  BONGAJUM MAGDALINE MBULI – BIO-D,GGY-E,
(32)  BUINDA KINDNESS MUCHANG – BIO-D,GGY-E,
(33)  DZINJO VICTOR RINGNYUI – LIT-E,HIS-D,
(34)  ENDELEY OLIVE MUSA – LIT-E,HIS-D,
(35)  GINGEH GALASIAN KAHCHEPRI – BIO-E,GGY-D,
(36)  JEBEN MAGRESTA BONGSEH – BIO-D,CHE-E,
(37)  NFOR JERILYNNE NKEH – LIT-E,HIS-D,
(38)  NFOR MARILYNNE NKUH – GEO-E,HIS-D,
(39)  NFOR NYANGA DANIEL – BIO-D,GGY-E,
(40)  NFORMI GLORY RINGNYU – GEO-E,HIS-D,
(41)  NGALA PERCY KIMBI – GEO-E,PMS-D,
(42)  NGINYU NELSON LINWE – GEO-E,HIS-D,
(43)  NYUGAP SAKARI YAWHO NFOR – ECO-E,PMS-D,
(44)  SOLANGE MBEBU – LIT-E,HIS-D,
(45)  TAKOP BRENDALINE WIYKIYNYUY’ – BIO-D,CHE-E,
(46)  WEPNGONG DENIS NFOR – HIS-D,PHI-E,
(47)  BONGAJUM DERICK NDISI – ECO-E,GEO-E,
(48)  DOGO FAITH LINWE – BIO-E,PHY-E,
(49)  KACHA GODLOVE RINGNUI – BIO-E,PMM-E,
(50)  KONGNYU VICTOR NKUH – BIO-E,GGY-E,
(51)  KWEJEH RENE KIMBI – ECO-E,GEO-E,
(52)  NDI DERICK TANTOH – BIO-E,PMS-E,
(53)  NDUKONG CLEJOY RINGNYUI – LIT-E,HIS-E,
(54)  NFOR ASANA NKUH – BIO-E,GGY-E,
(55)  NFOR CLOUVIS TONGA – GEO-E,HIS-E,
(56)  NFOR EMMANUEL NSAH – CHE-E,PMM-E,
(57)  NGALA BRYAN SAMA – GEO-E,HIS-E,
(58)  NGUP VICTOR NLINWE – HIS-E,PHI-E,

Centre No: 1269 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL ETOUG – EBE
Regist:251, Sat for 2 or More Subjects:249, Passed:210, %Passed:84.34, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 29
(1)  NINKO  DAVE  PATRICK  WOKS – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(2)  NJAMUTOH  BERTRAND  NJAMUTOH – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-A,
(3)  DJONTU  STEVE  MICHEL – BIO-A,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-B,
(4)  TCHEUTCHOUA  SALDEU  STEVE  LIONEL – BIO-A,CHE-A,PMM-A, PHY-B,CSC-B,
(5)  MBICHO  BRENDA  VUZASI – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(6)  SAME  LYDE  ETIH – BIO-A,FMA-A,CHE-B,PMM-A,PHY-C,
(7)  TASEH  SIDONNY  ENGWARI – BIO-A,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(8)  NGNEPI  CHEGUE  LAURENT  MICHEL – CHE-B,PMM-A,PHY-B,FMA-A,CSC-C,
(9)  TANG  CURINUS  CHI – BIO-B,CHE-A,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(10)  AJUA  NELSON – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(11)  ALAIN  LOUIS  MAIMUA – ECO-A,GEO-B,FMA-A,PMS-A,ICT-E,
(12)  NJAMNSHI  WEPNYU  YEMBE – CHE-B,FMA-B,PHY-C,BIO-B,PMM-A,
(13)  NANTCHA  KAMGA  WILFRIED  JUNIOR – BIO-B,CHE-B,PMM-A, FMA-B,PHY-D,
(14)  NEBA  AMANDA  LUM – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(15)  NDOH  NAYAH  LINDA – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(16)  MOUMANI TCHOKOUAHA  FRANKY – BIO-D,CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,
(17)  OROCK  MA’AKOETAH – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-B,PHY-D,
(18)  CHE  EMMANUEL  DJUH – CSC-E,BIO-A,CHE-B,PMM-B,PHY-D,
(19)  TANWI  NKIAMBOH – CHE-C,PMM-A,FMA-A,PHY-D,CSC-E,
(20)  EMENGUE  MAEVA  LAFIN – BIO-C,CHE-C,PMM-A,FMA-C,PHY-E,
(21)  CHE  PRECIOUS  FUNWI – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,
(22)  FAGNYUI  MARILYNE  FAWOH – BIO-C,CHE-C,PMM-C,FMA-B,PHY-E,
(23)  AZAWEH  LOUIS – FMA-C,CHE-C,PMM-A,PHY-E,CSC-E,
(24)  DJOU  FOPA  RAOUL – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(25)  NGATI  DINGBOBGA  WANGANG  EMMANUEL -BIO-E,CHE-D,PMM-B, FMA-B,PHY-E,
(26)  NGUEPNANG  NONO  IVAN-DASNY – BIO-C,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-E,
(27)  AZEMAFAC  THIERRY  AJAMAH – BIO-E,CHE-D,PMM-C,FMA-C,PHY-D,
(28)  NGASSA  WANDJI  FRANK  ARISTIDE – BIO-C,CHE-D,PMM-D,FMA-C,PHY-E,
(29)  NOUTCHIEU  NAMKAM  CHRIST  TRESOR – BIO-D,CHE-D,PMM-C, FMA-C,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 20
(1)  ASSONTSA  KAFACK  NIDEL-CAROLE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-C,
(2)  KOUONANG  NJONGANG  RODERLEIN – CHE-C,PMM-A,FMA-B,PHY-D,
(3)  BIME  CLARISE  BERINYUY – ECO-B,GEO-E,PMS-A,FMA-C,
(4)  KAH-TAH  ETOH  LEONEL – PHY-E,BIO-B,CHE-C,PMM-B,
(5)  KAMDOUM  PASSO  CHARLES  LOIC – ECO-C,GEO-D,HIS-B,ICT-C,
(6)  NJENOU  NJEUMEN  ROSINE  TATIANA – BIO-C,CHE-C,PMM-A,CSC-E,
(7)  PELEU  NGATE  ALAIN  PATRICK – BIO-B,CHE-C,PMM-B,PHY-E,
(8)  TATANG  NAPOLEON  TAGUOUNG – BIO-B,CHE-D,PMM-D,FMA-B,
(9)  DJIOMETSA  KANA  ANICET – ECO-C,GEO-E,PMS-B,ICT-C,
(10)  NGNEPI  DIOMO  JUSTINE  GISELE – BIO-A,CHE-E,PMM-B,PHY-E,
(11)  AGBOR  SUSAN  CHELSEA  AGBORGO – ECO-C,GEO-D,PMS-B,ICT-E,
(12)  ALOULEKO  FRANCK – BIO-B,CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(13)  ENOW  OBI  SYLVIA  AYUK – BIO-C,CHE-D,FMA-D,PMM-C,
(14)  NJUACHA  CLARIS – BIO-B,CHE-E,PHY-E,PMM-B,
(15)  CHICK  ANUMU   GILGAL   JWOMIGNIE – ECO-D,FRE-E,GEO-D,HIS-B,
(16)  DAVID  AKEM  ARREY – ECO-D,GEO-D,HIS-C,ICT-E,
(17)  NCHANGVI  FRANK  ROOSEVELT  NJOUMESSI – ECO-C,GEO-D, PMS-D,ICT-E,
(18)  NDANYI  KINGSLEY  NDI – ECO-D,GEO-E,PMS-B,ICT-E,
(19)  NDUE  LIONEL  NJUMBE – BIO-B,CHE-D,PMM-E,PHY-E,
(20)  ZAFACK  ZEUKANG  ARIOLE  DACEIN – BIO-D,CHE-E,PMM-E,FMA-E,

Passed in 3  Subjects: 102
(1)  EMALIEU    KANKO     SONIA     LAUREL – LIT-C,FRE-A,HIS-B,
(2)  NGWESEKANG  NEVILLE  AKWE  JUNIOR – ECO-B,GEO-B,HIS-B,
(3)  MADJOU    TALLA    ARISTIDE   JACKIE – FRE-A,LIT-C,HIS-C,
(4)  NJI  MIMIDRED  BIH  FRU – ECO-C,GEO-B,HIS-B,
(5)  TEPONG  ELMES  ENJOH – BIO-A,CHE-B,PMM-D,
(6)  FOZAO      JANIES    KANGOH – LIT-C,FRE-C,HIS-B,
(7)  FUH  CORNELIUS  NGWA – LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(8)  NANA  NGALALEU  EMMANUELLE  PRYSCILLE – BIO-B,CHE-D,PMM-B,
(9)  NJIKE  NJIKE  DAVID  ODILON – CHE-D,PMM-B,FMA-B,
(10)  NJUANAH  ASONG  JULIUS – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(11)  TSAPIE  KENNE  TATIANA  LAURE – GEO-D,ECO-C,PMS-A,
(12)  ACHU  MULUH  DESMOND – ECO-B,GEO-D,PMS-C,
(13)  AWAH    FIANCE    PENN – LIT-D,ECO-C,HIS-B,
(14)  CHEFOR  NGWING   MONWING – LIT-B,FRE-D,HIS-C,
(15)  DJINDO  AVILA  VANELLE – ECO-C,GEO-D,PMS-B,
(16)  EBOT  AYUK  ENOWMBA – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(17)  FOTABONG  NYACHU  SYNTIA – ECO-E,LIT-B,HIS-B,
(18)  JAM  LINDA  MBU – BIO-B,CHE-C,PMM-D,
(19)  MAKEBEH   ARMSTRONG – LIT-C,FRE-D,HIS-B,
(20)  MECHANE   EKANE   LAURA – LIT-E,FRE-B,HIS-B,
(21)  NATANG    EMILIA     MAFANG – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(22)  NGO  MBOCK  BIYIHA  XAVERIE  MARCELLE – ECO-C,GEO-D,HIS-B,
(23)  NGUEUMENI  NKAMENI  DANIELE  SONIA – BIO-C,CHE-D,PMM-B,
(24)  NGWASHI  QUINTA  MESHI – ECO-C,LIT-D,HIS-B,
(25)  NSE     VICTORINE – HIS-B,LIT-E,FRE-B,
(26)  STANLEY  NGEE  SHIEN – HIS-B,ECO-C,GEO-D,
(27)  SUMELONG  SHARON  DIONE – BIO-A,CHE-D,PMM-D,
(28)  ABIA   EMMANUEL    EWUME – ECO-E,LIT-C,HIS-B,
(29)  ASAHNGWA  PAUL  ASAHNGWA – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(30)  ASHIME  MECLAIRE  ASOH – BIO-C,CHE-D,PMM-C,
(31)  FAGHA  BLANCHE  NYONGPU – ECO-D,GEO-D,HIS-B,
(32)  KETCHEM  ANITA  NDUM – ECO-E,LIT-B,HIS-C,
(33)  NGONG   NGWE   DIANE – LIT-D,FRE-C,HIS-C,
(34)  NGORAN  ODETTE  DZEAYE – ECO-D,GEO-C,HIS-C,
(35)  NJUAFAC  HENREICTA – FRE-D,LIT-D,HIS-B,
(36)  SIRRI  LETISIA  NDE – BIO-D,CHE-D,PMS-B,
(37)  TANYI  EVARISTUS  AKEM – ECO-C,GEO-D,PMS-C,
(38)  BINTUM  EDITH  NENGAH – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(39)  DEMANOU  TENONGUE  SAMUEL JENNY – BIO-D,CHE-C,FMA-D,
(40)  DOCGNEE  SIMO  EMILIE  MARIELLE – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(41)  LIZETTE    BEA     NAMBO – LIT-C,FRE-D,HIS-D,
(42)  NDULA  OTTANCE  YAHBUNE – CHE-D,BIO-D,GGY-C,
(43)  NGEMASONG  CLARISSE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(44)  NSANGOU  SEVERINE  SINKWE  AZHIE – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(45)  SUNDAY   BECKLYNE   YAJE – LIT-D,FRE-C,HIS-D,
(46)  TAKWI  CLAUDE – GEO-E,ECO-C,PMS-C,
(47)  TCHOUMBA  NGAMI  GARRET – BIO-D,CHE-D,PMS-C,
(48)  ANGELE  PELOTE  NJUH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(49)  ARREYYETTAH  ELEANOR  ARREY – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(50)  EBONE  BATE – ECO-E,GEO-E,PMS-B,
(51)  EKEU  LEUNAH  ROMEO  GAEL – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(52)  ESOPERE  EKWA  CLARKS – BIO-C,CHE-E,PMM-D,
(53)  JANET   ENANGA  MBAME – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(54)  KARANA  JULIUS  ONGUM – LIT-D,HIS-D,PHI-D,
(55)  KINFACK  TSAGUE  ALEX – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(56)  KINJO  CYRIL  SUH – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(57)  LACMAGO  YALE  BABELLE  SYLVIANE – BIO-D,CHE-E,GGY-C,
(58)  LINJOUOM  NJOUONKOU  YASSER  AHOUDOU – ECO-D,GEO-E,PMS-C,
(59)  MASSA  SHARON  NJIMCHA – BIO-D,CHE-D,PMM-D,
(60)  MESHI  CARICE – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(61)  NDIFOIN  MARIE  VANESSA  CHI – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(62)  NKESERA  ADRIEL  ANU-AMBOSEH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(63)  NYAH  JEREMI  BANTAR – GEO-E,ECO-E,HIS-B,
(64)  PORTIA  FONGOH  TEBONG  MAH – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(65)  SHU  ERNESTINE  SIRRI – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(66)  SINING  TERRY  TENKU – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(67)  BLAISE  CLINTON  MULUH  NDIKUM – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(68)  DEJENGNE  REYMOND  SHU – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(69)  EJOLLE  ETOE  MICHAEL – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(70)  EKASSA  SONNE  JUNIOR – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(71)  ENGWA  LODOVICH  ENGWA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(72)  ENOW  MARTHA  ASHU – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(73)  ENYIAH  SOLANGE  ABALI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(74)  EYONG  VICTOR  AGBOR – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(75)  HILDA  MESINZE – BIO-E,CHE-C,PMM-E,
(76)  JIOKENG  FOTEPOM  ARISTIDE  KEVIN – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(77)  MANENE  PRINCELY  EBONG – BIO-D,CHE-D,GGY-E,
(78)  MATUNDU  EMMANUEL  NDAM – BIO-C,CHE-E,PHY-E,
(79)  MBONG  ASODI  FOUPOUEN  JOSIANE – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(80)  MUNDI  VERNICE  FORBANG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(81)  NEH  ACHU  VANISANE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(82)  NGUH  CARINE  FONGWI – BIO-D,CHE-D,PMM-E,
(83)  NGWA  CELINE  NJONG – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(84)  NORA    BESSEM  NEI   AWASIRI   TAMANJONG – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(85)  PATIO  NGONGANG  RUTH  BRUNEL – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(86)  TABOT  CECILIA  NDIP – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(87)  TEBOH  DORCAS  AZOH – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(88)  TEMBE  EMELDA  KIEN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(89)  TESSE  NANFACK  URIELLE  DEBORA – ECO-D,GEO-E,PMS-D,
(90)  ANI SIPHANIA  ANJANG – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(91)  ETCHEU  LEUMENI  BERTRAND – BIO-D,PMM-E,FMA-E,
(92)  FOTSO  GHISLAIN  FABRICE – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(93)  FRI    LINDA   CHOABORA – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(94)  LEUDJEU  LEUMDJE  CALIXTE – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(95)  MAFANG  YVONNE  NANGE – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(96)  MARY  IMMACULATE  NYUYKIVIDZEM – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(97)  NGAH  KEL  BANIN – GEO-E,ECO-E,PMS-D,
(98)  NGODIEU  NGANSOP  GERMAIN – ECO-E,GEO-D,PMS-E,
(99)  TAMAJONG  MERCY  FRENUE – BIO-E,CHE-E,GGY-D,
(100)  WEBNDA  LAETICIA  GAPJAT – BIO-D,CHE-E,GGY-E,
(101)  YIMNAI  CIFORRA  NGWECA – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(102)  DERRICK  TAMBE  AYUK  NGWESE – BIO-E,CHE-E,PMM-E,

Passed in 2  Subjects: 59
(1)  EWI  NELLY  NDUM – LIT-C,HIS-B,
(2)  NALONGO  LISETTE  ELOSIA – LIT-C,HIS-B,
(3)  AKWI  CLAUDIINE  EBOTE – HIS-C,PHI-C,
(4)  BONGLA  EDGA  YEFON – LIT-D,HIS-B,
(5)  NLOH  TIENTCHEU  THERESE  MANUELA – BIO-B,CHE-D,
(6)  NTOMBONG  BRUNHILDA  FONYIKE  TATAW – LIT-D,HIS-B,
(7)  ANGYIEMBE    PATIENCE   ESAH – HIS-D,LIT-C,
(8)  CHEN  CYNTHIA  MANKAH – BIO-C,CHE-D,
(9)  KENNE  SIRRI  MARIE-NOEL – LIT-D,HIS-C,
(10)  LUCY  ETAKAEYANG  OROCK  BAROMEH – GEO-E,HIS-B,
(11)  NYONGO  MANIGHA  ANNE-LUCY – LIT-D,HIS-C,
(12)  TANGIRI  NOEL – ECO-D,HIS-C,
(13)  TANJONG  MABEL  KEMBONG – BIO-B,GGY-E,
(14)  TARH  NKONGHO  JACKSON – ECO-C,GEO-D,
(15)  TIMBONG  AZAH  TRACY – GEO-E,HIS-B,
(16)  VENSU  LAKINYO  VANESSA – GEO-D,HIS-C,
(17)  ABILA  FUALEFEH  NDEM – GEO-E,HIS-C,
(18)  AWAH   BLESSING – LIT-E,HIS-C,
(19)  ENOH  EMILIENNE  BANYI – LIT-E,HIS-C,
(20)  FEH  NDASI  LIONEL – GEO-E,HIS-C,
(21)  FONGANG  SYLVESTER  NCHAFAC – ECO-E,HIS-C,
(22)  FORBEKOM  ASANJI  JUDE – FRE-D,HIS-D,
(23)  FOSSO  SIGNE  JEANNE  ARIELLE – GEO-E,PMS-C,
(24)  KONGNSO  FABIOLLA  BONGNSO – GEO-E,HIS-C,
(25)  MINETTE  NGWINIFUM – GEO-E,HIS-C,
(26)  NGASAH  STEPHANIE – LIT-E,HIS-C,
(27)  NGOLE  NYAKE  SARIETE – HIS-D,PHI-D,
(28)  OSUH  NAOMI  NANJI – GEO-E,HIS-C,
(29)  UMARU  AMINATU  NYUYSE – GEO-E,HIS-C,
(30)  WANDA  NGACHU  ASUMPTA – GEO-E,HIS-C,
(31)  ACHANKENG  PAUL  AMIN – GEO-E,HIS-D,
(32)  AGBORTOKO  BEYANG  ENOW-AYUK – PMM-E,FMA-D,
(33)  AKORTARH  EMILIENNE – HIS-D,PHI-E,
(34)  ATANGA  VALERY  NGWANUE – LIT-E,HIS-D,
(35)  BIALEU  NTIANG  LARISSA  SORAELLE – CHE-D,PMM-E,
(36)  CHAM  BERNADETTE  MBONG – GEO-E,HIS-D,
(37)  FORSUH  CYRILE – GEO-E,HIS-D,
(38)  FULLEH  CHENGWE  ERNESTINE – LIT-E,HIS-D,
(39)  KAAH  MARTILDA  NAIN – GEO-E,HIS-D,
(40)  KELLY  FRI  MELEM – ECO-D,GEO-E,
(41)  LIMUNGA   MALANGE  MARIA  GORRETTI  SAWAI – LIT-E,HIS-D,
(42)  LIZETTE  MBINDOH  CHI – GEO-E,HIS-D,
(43)  MBAYA  PATRICIA  DANIELLE – CHE-D,PMM-E,
(44)  MBONI   BERRY   MEFUT – FRE-E,HIS-D,
(45)  NDANGA  TCHAMBA  FARRELL  KEVIN – BIO-E,CHE-D,
(46)  NDOGUE  DJOMO  ORNELLA  FUSTELLE – LIT-E,HIS-D,
(47)  NDUMBE  VIANNEY  EPIE – GEO-E,HIS-D,
(48)  NEBA  FRANKLIN  NGWA – LIT-E,HIS-D,
(49)  NJI  KENNETH  AKEMCHE – ECO-E,HIS-D,
(50)  NKEMETSA  CHAROLINE  ACHINLENDEM – GEO-E,HIS-D,
(51)  TEGUETIO LOKENG INESS BLONDELLE – ECO-D,GEO-E,
(52)  ACHONDUH     KEZIAH    ENGONWIE – LIT-E,HIS-E,
(53)  AMUNDAM  JUDITH – BIO-E,GGY-E,
(54)  BOGNING  KEMTANG  BELGELINE  PAMELA – BIO-E,CHE-E,
(55)  FUNFE  YVETTE  NGAMGIA – GEO-E,HIS-E,
(56)  MBAH  HARRIET  ENEUH – BIO-E,GGY-E,
(57)  NEBA  BIH  MERCY – ECO-E,GEO-E,
(58)  NGAMALEU  DEUNGUE  JACQUES  AVELIN – PMM-E,FMA-E,
(59)  SONGMY  NGUEFACK  YVON LIONEL – CHE-E,PMM-E,

Centre No: 1270 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL PENDA MBOKO
Regist:1, Sat for 2 or More Subjects:1, Passed:0, %Passed:0, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
NIL

Centre No: 1273 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MISAJE
Regist:30, Sat for 2 or More Subjects:30, Passed:19, %Passed:63.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 5
(1)  KIMBUNG JOSEPH – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(2)  KINGO KEITH FOKWA MUCHUO – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(3)  ISA FATU YAAH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(4)  BULU HILARY BEKWA – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(5)  SHU VALENTINE NDI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 14
(1)  SHU JOHN JONGA – LIT-D,HIS-B,
(2)  MAMUDOU HASIMU – GEO-E,HIS-C,
(3)  NGWOP KIMBI CAROLINE – LIT-E,HIS-C,
(4)  NYAKO PASCAL BEFE – GEO-E,HIS-C,
(5)  SHEY SILVARY NTOBOH – GEO-E,HIS-C,
(6)  SOMASHI JULIET BUBANG – LIT-E,HIS-C,
(7)  CHEMGEM RODRIQUE NKENTCHUM – LIT-E,HIS-D,
(8)  KINDONG  JENG BRAZILIA – LIT-E,HIS-D,
(9)  MANJUH BUANONG CHARLOTTE – LIT-E,HIS-D,
(10)  MBUNKUR ETHEL MUYU – GEO-E,HIS-D,
(11)  MBUNWE SEBASTIEN GWEI – GEO-E,HIS-D,
(12)  NJI SYLVANUS MBONNA – GEO-E,HIS-D,
(13)  SHEY SHANTAL NKUH – LIT-E,HIS-D,
(14)  NSOH JOSEPH – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1274 MARTIN LUTHER KING BILINGUAL COLLEGE BAFOUSSAM
Regist:24, Sat for 2 or More Subjects:24, Passed:16, %Passed:66.67, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 6
(1)  BONTCHON ROLAND – ECO-D,GEO-D,HIS-E,
(2)  FOKOM TEKAM ACHILLE GABEL – FRE-E,GEO-E,HIS-C,
(3)  JAKARI YAOHOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(4)  OWONO TAGNE SAMUEL – ECO-E,FRE-D,GEO-E,
(5)  VEGAH ANTHONY FANG – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(6)  POUEGUE SIMEN MOREL – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 10
(1)  KWEDA VANESSA MICHELLE – FRE-B,HIS-E,
(2)  NKENGAFAC NELIE LAURENE – LIT-E,FRE-C,
(3)  YOMBOUEN LONANG LANDRY – FRE-D,HIS-D,
(4)  KENFACK TCHIDA EMMANUEL – GEO-E,HIS-D,
(5)  ACHANKENG BEZUAMENDEM ELIANE – LIT-E,HIS-E,
(6)  EFUETNKENG FOSSO RHODA – LIT-E,HIS-E,
(7)  KELUH CHE PAUL – ECO-E,GEO-E,
(8)  KUE KAMDEM CLAUDE JEPHTHE – GEO-E,ECO-E,
(9)  NGEGONG NKWEFONLEH TANWIE DENISIA – GEO-E,HIS-E,
(10)  YOUGO NGUEWA ALIDA – GEO-E,HIS-E,

Centre No: 1275 PRESBYTERIAN COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL BUEA
Regist:87, Sat for 2 or More Subjects:87, Passed:79, %Passed:90.8, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 9
(1)  KIYA ALENTSE PENANJE – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(2)  MBA EMMANUEL MBA – BIO-B,CHE-B,PMM-A,FMA-A,PHY-C,
(3)  MBIGHA SIGALA AKONGNE – BIO-B,CHE-A,PMM-B,FMA-A,PHY-C,
(4)  EPOSI ENJEMA CARINE SOLANGE – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A, PHY-E,
(5)  NGUEMO NGUEVO YANN – BIO-B,CHE-B,PMM-A,PHY-D,ICT-C,
(6)  AKATEH RITA ACHELEKE – CHE-C,BIO-B,PMM-B,FMA-A,PHY-E,
(7)  NDOH NERVILLE NDOH – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-D,PHY-E,
(8)  YAMOU TELMA AMEH – BIO-C,CHE-B,PMM-B,FMA-C,PHY-E,
(9)  TESHOUNKONG MAFO – BIO-B,CHE-C,PMM-B,FMA-D,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 22
(1)  TARHEBAI JOSHUA TANYITANG – BIO-B,CHE-C,PMM-A,FMA-A,
(2)  TCHATAT VERNANCE – BIO-A,CHE-B,PMS-B,FMA-C,
(3)  GAMUAH SIKAM ELVIRA JONES – BIO-B,CHE-B,PMM-B,FMA-C,
(4)  CHEFOR DIEUDONNE NKEH – BIO-C,CHE-D,PMM-B,FMA-B,
(5)  EPIE MESODE SHARON – ECO-E,GEO-C,HIS-B,REL-B,
(6)  FON BLESSING SHURI – BIO-C,CHE-C,PMS-C,FMA-C,
(7)  KIAMBOM TRACEY – CHE-C,BIO-B,FMA-C,PMS-D,
(8)  ACHU SHERON NYEH – BIO-B,CHE-D,PMM-D,ICT-C,
(9)  ETONDE EMMA NDIVE – ECO-D,GEO-D,HIS-B,REL-C,
(10)  LYONGA MOMBA STEPHEN JR – BIO-B,CHE-C,PMM-D,FMA-D,
(11)  NDZOULI OWONA MIRIELLE STEPHANIE – BIO-C,CHE-D,PMS-D,ICT-C,
(12)  VANESSA KELLY AYUK – BIO-E,CHE-C,PMM-C,FMA-C,
(13)  MENGOT SYLVIA NKWA – ECO-D,GEO-E,HIS-B,REL-D,
(14)  BESONG NKONGHO BESONGARRAH – BIO-D,CHE-D,PMS-E,ICT-C,
(15)  EKWOGE SYLVESTER EPIE – BIO-B,CHE-D,FMA-E,PMM-E,
(16)  MBOKE SHOGHI NTUA – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(17)  MINYEM ETIENNE KEVIN – BIO-C,CHE-C,PHY-E,ICT-E,
(18)  BEKALI MASOMA MBONGO – ECO-E,LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(19)  BOPDA KUATE EBUDE CHARNELLE – BIO-D,CHE-E,PMM-E,ICT-C,
(20)  NDANG HARRIET YEEH – BIO-D,CHE-E,GEO-E,ICT-D,
(21)  AKEM MALVIS IDUMEZI – BIO-E,CHE-E,GEO-E,ICT-D,
(22)  IRENE FOMO EGBE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,REL-E,

Passed in 3  Subjects: 26
(1)  ELONG NZONING ABRAHAM – LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(2)  MBONEYOH MELISSA ASHU – LIT-C,HIS-B,PHI-C,
(3)  EKALE VANESSA NDIE – ECO-D,LIT-B,HIS-C,
(4)  AGBOR EGBE BREZINSKI – PHI-D,LIT-D,HIS-B,
(5)  FONTONG NYONG ZENOBIA – BIO-C,PMS-D,ICT-C,
(6)  MACDON JESSIN AKPO O’MALLE – BIO-C,CHE-C,ICT-D,
(7)  FABASSOU PAPA JACKSON – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(8)  MAMUA CHEMENE KULU – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(9)  MINEVEL NSEI-YOMEH MULUH – LIT-E,HIS-C,REL-C,
(10)  NSAGNOU MFOUT KENTOUMA – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(11)  AGBORTOKO JINGWA – BIO-C,CHE-D,PMS-E,
(12)  DORIS LIMUNGA MAFANY – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(13)  GRACE ETANE TEMBE – CHE-D,PMM-D,FMA-D,
(14)  LITEBA NAOMI ABUA NDIAKA – BIO-D,CHE-D,PMS-D,
(15)  RAYMOND OROCK EYONG – ECO-E,GEO-D,HIS-C,
(16)  TEBOH BIBIAN ATIM – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(17)  YVONNE NTUBE NGOME – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(18)  ENOW TAKU THERESIA OROCK – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(19)  GLADYS MOSSENGI NGALE – ECO-C,GEO-E,ICT-E,
(20)  MBUA OTTO NJOKU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(21)  ASOH IKOLI VANESSA ETIMBE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(22)  FOGWE IMMACULATE MAH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(23)  FANMOE NDOMSHE FRANCIS – BIO-E,CHE-E,PMM-E,
(24)  NDIPESONG ANGE TABOKO – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(25)  NJIE SPEPHANIE MPOH – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(26)  TAKANG EDWARD JOACHIM NGALE – ECO-E,GEO-E,REL-E,

Passed in 2  Subjects: 22
(1)  DORA NAMONDO NJIE – LIT-C,HIS-B,
(2)  AFFUEMBEY AFFUEMBEY – BIO-C,CHE-D,
(3)  MFONYO ROSE-MARY EYONG – HIS-C,PHI-D,
(4)  AFUAJUBA GLADYS NWABICHIRI – LIT-E,HIS-C,
(5)  AZEH BLANDINE ANDONG – BIO-D,CHE-D,
(6)  EKEMA PAULA-KELSEY MOJOKO – GEO-E,HIS-C,
(7)  LEKEAKA IRVINA NKENG – BIO-C,GEO-E,
(8)  LOBBE JUNIOR DE BOSMAN BOSAMBE – BIO-D,CHE-D,
(9)  NDANDE NERVILLENGONDALLE – HIS-C,GEO-E,
(10)  OLIVIA-GRACE HAWAH BONGBEN KANGSEN – LIT-E,HIS-C,
(11)  AZINWI GILDA – HIS-D,PHI-E,
(12)  ELONG GISELLE EMANGA – LIT-E,HIS-D,
(13)  FORWANG DESMOND NGOSONG – CHE-E,PMS-D,
(14)  MONGKUO ADELAIDA YAPOUO – HIS-D,PHI-E,
(15)  NJILE NJAWE TOBIAS – GEO-E,HIS-D,
(16)  TENGU AKWI NJOH – GEO-E,HIS-D,
(17)  VENESSA AHONE MANGA – LIT-E,HIS-D,
(18)  ASOBO MERIT WOKUNA – HIS-E,PHI-E,
(19)  MPONGE NGONDE MERCY – ECO-E,GEO-E,
(20)  NAMONDO KINGE SALLY – ECO-E,GEO-E,
(21)  OSONGTY JULIAN NYAKE – BIO-E,PMS-E,
(22)  TANYI FRIDELINE ENOW – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1277 TOBIN EXTERNAL
Regist:42, Sat for 2 or More Subjects:39, Passed:13, %Passed:33.33, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 1
(1)  AKETINIMOH MAURICE FONYUY – ECO-D,LIT-C,GEO-E,HIS-B,

Passed in 3  Subjects: 3
(1)  RACHEL LOHLA – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(2)  VENADZEKIJUNG  MODEST  DZELAMONYUY – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(3)  ABDULAI   DZEDZEMOON – LIT-E,FRE-D,REL-D,

Passed in 2  Subjects: 9
(1)  KPUDZEKA  MELCHIZEDECK  NYUYKONGE – BIO-C,CHE-B,
(2)  WIRBA CEDRIC NSOYURI – CHE-C,PMM-C,
(3)  OPHILIA BVUBAN – BIO-C,CHE-D,
(4)  CALEB JOEL TARDZENYUY FON – REL-C,ICT-E,
(5)  NFOR NKWIYIR FRANKLINE – BIO-E,CHE-D,
(6)  NGORAN LOIUS NYUYDZEFON – GEO-E,HIS-D,
(7)  BONGBERI ANTHONY NJAH – GEO-E,HIS-E,
(8)  DAJIO BLESSING LEIF – HIS-E,PHI-E,
(9)  MEDRED BONGBEN – BIO-E,CHE-E,

Centre No: 1279 NTARIKON EXTERNAL
Regist:61, Sat for 2 or More Subjects:57, Passed:25, %Passed:43.86, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 2
(1)  AMBE CHRISTINA NGUM – ECO-C,GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(2)  DEBORAH AMBANG NJETI – LIT-E,FRE-D,HIS-D,REL-D,

Passed in 3  Subjects: 7
(1)  CHICK BEATRICE ACHUGETIE – ECO-C,LIT-D,HIS-C,
(2)  BLANDINE MBEKENEU NGONG – ECO-E,HIS-C,REL-D,
(3)  BIH CYNTHIA MUMA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(4)  NGWA FABIOLA LUM – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(5)  AKUMAWAH SOLANGE LUM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(6)  AMBE HONORINE LUM – ECO-E,GEO-E,REL-E,
(7)  CHE PAMELA NGUM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 16
(1)  ENGENE VERA ANGOH – LIT-E,HIS-B,
(2)  FON NJI STEPHEN – GEO-E,HIS-B,
(3)  ABA NJI BRIDGET AYUMO – GEO-E,HIS-C,
(4)  AWENEG PATRICT AMASHI – HIS-C,REL-E,
(5)  DAKU MAGDALINA AYU – ECO-E,HIS-C,
(6)  CHEA KENNETH JOKWI – ECO-D,GEO-E,
(7)  NEH YVONNE NSOH – LIT-E,HIS-D,
(8)  NGUM JOAN TEKE – LIT-E,HIS-D,
(9)  OTEH LOVIS BAKEME – LIT-E,HIS-D,
(10)  ANYI KANGSEN THEOPHILE – LIT-E,HIS-E,
(11)  EPHEMIA NFORTU NDIFOR – GEO-E,HIS-E,
(12)  FRU EVARISTUS ANYE – GEO-E,HIS-E,
(13)  MUNGU FRANKELINE NKWENTI – ECO-E,GEO-E,
(14)  NGASSA NGANOU MARCKNIVO – ECO-E,GEO-E,
(15)  TABAH LINDA ALIAH – LIT-E,FRE-E,
(16)  TEBOH TEKUH HELEN – HIS-E,PHI-E,

Centre No: 1281 GOVERNMENT HIGH SCHOOL FONFUKA – BUM
Regist:41, Sat for 2 or More Subjects:41, Passed:29, %Passed:70.73, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 15
(1)  MIRABEL BEFIH KWA – ECO-C,LIT-B,HIS-B,
(2)  FONKIMA JOEL NGONG – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(3)  SHING TIMOTHY MUFUA – ECO-C,LIT-C,HIS-B,
(4)  NGONG DIEUDONNE FUL – ECO-C,GEO-D,HIS-C,
(5)  WANDIA DANIEL CHIA – ECO-C,LIT-E,HIS-B,
(6)  NJI GEORGE MUNANG. – ECO-E,LIT-D,HIS-B,
(7)  TAL FRITZ TAL – ECO-D,GEO-D,HIS-C,
(8)  FORCHIE CELVINA BONGHAJI – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(9)  JULI YAUBA BOBO. – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(10)  KIYEH DERAN MBAH – ECO-D,LIT-E,HIS-C,
(11)  SHEY PETRA BALIH – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(12)  NJITOR ROLAND BAN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(13)  CHU KENNEDY KON – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(14)  DANG ERIC CHIA – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(15)  FUGWOH ETIENNE YONG – ECO-E,GEO-E,HIS-D,

Passed in 2  Subjects: 14
(1)  YANGSI EDMUND KIMBU – ECO-D,PMS-C,
(2)  NGONG EZEKIEL TAM – GEO-E,HIS-C,
(3)  NGONG MARKBENIS FUL – LIT-E,HIS-C,
(4)  SHING FLOBERT MBANG. – LIT-E,HIS-C,
(5)  TAM ERIC MBANFUH – LIT-E,HIS-C,
(6)  TAM PHILIP NDONGNDE – GEO-E,HIS-C,
(7)  AKU GENEVIEN MBOH – LIT-E,HIS-D,
(8)  BANG GIDEON TASA – ECO-E,HIS-D,
(9)  FANG CULBERT NJUK. – ECO-D,GEO-E,
(10)  HASHEMU ISA – ECO-E,HIS-D,
(11)  KINJUO FABRICE CHIA – GEO-E,HIS-D,
(12)  MBEH LORANTINE BIH – LIT-E,HIS-D,
(13)  NGWANG KEZIA MBOH – LIT-E,HIS-D,
(14)  MUNGWA CLIVETTE NEMBEH. – LIT-E,HIS-E,

Centre No: 1282 TATUM EXTERNAL
Regist:3, Sat for 2 or More Subjects:3, Passed:0, %Passed:0, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)
NIL

Centre No: 1284 SHAKESPEARE BILINGUAL SEC. SCHOOL YAOUNDE
Regist:95, Sat for 2 or More Subjects:95, Passed:65, %Passed:68.42, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 4
(1)  AFAH PASCAL ICHAITEG – ECO-E,LIT-D,HIS-B,PHI-B,
(2)  MALONGO AUDREY STEPHANIE – LIT-E,FRE-A,HIS-D,PHI-D,
(3)  ASOBO WILFRED PENN – HIS-C,PHI-C,ECO-E,LIT-E,
(4)  VALENTINE WUPONGWUH – ECO-E,GEO-D,HIS-E,PHI-B,

Passed in 3  Subjects: 17
(1)  ALPHONSIUS BERINYUY – ECO-C,GEO-C,HIS-B,
(2)  BATIBONAK CHRISTIALE – BIO-D,CHE-D,PMM-C,
(3)  AKAM SOLANGE ENJOH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(4)  AKWI HELENE FOMUDE – FRE-D,HIS-C,PHI-E,
(5)  NEFAMOU HELENE – LIT-D,FRE-D,HIS-D,
(6)  AFANDA METOGO ROBERT JUNIOR – FRE-D,HIS-E,PHI-D,
(7)  AMUNGWAH PATIENCE SHIRI – FRE-D,LIT-E,HIS-D,
(8)  CHE DENIS NKWAIN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(9)  EFFENGUE RAISSA MARINA – FRE-C,HIS-E,PHI-E,
(10)  EKOAN NGOUANDE GERALDINE MARINA – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(11)  KAMENI NGAHA JOSE ANTHONY – FRE-E,HIS-D,PHI-D,
(12)  SHENK OMOSSOLA EDOUARD MARIE – CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(13)  BERSHA FRANCIS NJOAKA – ECO-E,HIS-D,PHI-E,
(14)  PHUDJE KAMTO HANS FABRICE – FRE-D,HIS-E,PHI-E,
(15)  TIGHA EMELDA NJEHBEH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(16)  ANDELA  ATONO SUZANNE FLEUR – FRE-E,HIS-E,PHI-E,
(17)  KAMGUIA NKONTCHOU ERIC – ECO-E,FRE-E,GEO-E,

Passed in 2  Subjects: 44
(1)  BEKONO JEANNE ASTRIDE – FRE-B,HIS-D,
(2)  NNOMO ATANGANA ANASTASIE CLARISSE – FRE-B,HIS-D,
(3)  TEKOUDJOU NIPA ARSENE – FRE-D,HIS-B,
(4)  BENGONO ANTOINE FRANCOIS – FRE-C,HIS-D,
(5)  NGAM A GUIDIMBE DIDONETTE – FRE-C,HIS-D,
(6)  NYANKPE MGBATOU JULIETTE NINA – FRE-C,HIS-D,
(7)  ATEBA NDOUMOU BIKIE JULIETTE FANNY – FRE-E,HIS-C,
(8)  ERNESTINE TUMLA NJOFON – PHI-C,HIS-E,
(9)  EVI DERRICK EVI – LIT-D,HIS-D,
(10)  FUNG FIDELIS EBUA – FRE-D,HIS-D,
(11)  IMENI ANTHONY ARNAUD – FRE-D,HIS-D,
(12)  LAPPE MBALLA BIBIANE FRANCKIE – LIT-E,FRE-C,
(13)  MAKENLEKEU DE NGUEFACK FABRICE ADRIEN – FRE-C,GEO-E,
(14)  MEGNE KAMDEM LARISSA LAURE – FRE-C,HIS-E,
(15)  NDE JEDEON – FRE-D,HIS-D,
(16)  NDI BIKIE CATHERINE MARINA – FRE-C,HIS-E,
(17)  NEMBA JEAN CLAUDE NJANJIMBENE – LIT-E,HIS-C,
(18)  NUNYONGA JENET – LIT-E,HIS-C,
(19)  TCHOKOTE NOUBIBOU HERVE – GEO-E,HIS-C,
(20)  TSENE SYLVAIN MODESTE – ECO-D,PMS-D,
(21)  VIANG FRANCISCA – FRE-C,HIS-E,
(22)  ACHU ANDRINE ANGIE – HIS-E,PHI-D,
(23)  ALLAH CLARA AKO ETAH – FRE-E,HIS-D,
(24)  EMEDEU TCHOLA CHRISTELLE ALLIANCE – BIO-D,CHE-E,
(25)  FOTSA KWAM DIMITRA RONISTINI – GEO-E,HIS-D,
(26)  JICK PRUDENCE SUZIE – GEO-E,HIS-D,
(27)  MAKEU MBOUOMBO – BIO-E,CHE-D,
(28)  MBOMO MARIE MADELEINE NINA – FRE-D,HIS-E,
(29)  NGABE ERIC EPIE – FRE-D,HIS-E,
(30)  NGONO OTTOU MARTHE SANDRA – FRE-D,HIS-E,
(31)  NYE CLOTHILDA SOLOMON – GEO-E,HIS-D,
(32)  ONOGO ULTRICH JEANNE D’ARC – FRE-D,HIS-E,
(33)  OYIE FOE URSULE INGRID – GEO-E,ICT-D,
(34)  ZUE OBIANG SAMUEL OLGUY JUNIOR – HIS-D,PHI-E,
(35)  CHINWE JULIE JOY – GEO-E,HIS-E,
(36)  ADA LESLIE BABETTE – FRE-E,HIS-E,
(37)  AWA TALATOU – GEO-E,HIS-E,
(38)  NDONG HORTANCE KOM – GEO-E,PMS-E,
(39)  NGALA CLAUDINE AMENA – ECO-E,GEO-E,
(40)  NGONG NAIN BERINE – HIS-E,PHI-E,
(41)  NGWANI RELINDIS NKUH – HIS-E,PHI-E,
(42)  NTYAM EFOULOU AUDE – MARLENE INGRID – FRE-E,HIS-E,
(43)  SHAFE ELIZABETH NYUYKI – GEO-E,HIS-E,
(44)  TCHAMENI TOKO BORIS JASPER – BIO-E,CHE-E,

Centre No: 1286 KONYE EXTERNAL
Regist:7, Sat for 2 or More Subjects:7, Passed:1, %Passed:14.29, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 2  Subjects: 1
(1)  MORA BADIKE MOTUBA – LIT-E,HIS-C,

Centre No: 1287 MUTENGENE EXTERNAL
Regist:86, Sat for 2 or More Subjects:78, Passed:34, %Passed:43.59, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 5
(1)  OFFON PETER KUBE – FRE-C,HIS-B,REL-B,PHI-E,
(2)  NKENGAFAC BETRAND – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(3)  ONEGE PATRICK AYAMBA – LIT-E,HIS-B,REL-E,PHI-D,
(4)  RAYE NCHOUTPUEN LAÏLA – LIT-E,FRE-B,HIS-D,REL-E,
(5)  MAMBO OSCAR MAKIA – ECO-E,GEO-E,HIS-E,PHI-E,

Passed in 3  Subjects: 5
(1)  KOUEKO NGALEU GABRIELLE DASYLVA 003 – LIT-E,FRE-A,HIS-C,
(2)  FOHTUNG CHRISTIAN BANNINJOYO – LIT-D,HIS-C,PHI-E,
(3)  KUKU INNOCENT FOTABE – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(4)  NTUBE DOVIA ELONE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(5)  MOMO GUETSA MAURICE CLAIR – FRE-D,HIS-E,REL-E,

Passed in 2  Subjects: 24
(1)  NATARI LOVELINE ACHEKUH – LIT-D,HIS-C,
(2)  NGWOBENKEH MOSES TONGWE – FRE-C,HIS-D,
(3)  TEMBOCK PONTIANUS TITA – HIS-C,REL-D,
(4)  VIVIAN LEBKUNGA GANG – LIT-E,HIS-B,
(5)  ALEMAJOK ATEMKENG RITA FALONE – HIS-D,REL-D,
(6)  CHE SEDONIE FUAI – LIT-E,HIS-C,
(7)  EPAH MARVIN ELAD – GEO-E,HIS-C,
(8)  FERDINAND TATAH BAH – GEO-E,HIS-C,
(9)  MBAH RAPHAEL TAH – HIS-D,PHI-D,
(10)  NIMBO MALUNG MERINE – HIS-C,PHI-E,
(11)  NKIE JENNET TENSHU – HIS-C,PHI-E,
(12)  TICHUCK CLOVIS TIKU – GEO-E,HIS-C,
(13)  YAH SYLVANUS TAKEH – HIS-C,REL-E,
(14)  CLINTON GANA TAMON – LIT-E,HIS-D,
(15)  DONGMO GILDAS KEVIN – FRE-D,PMS-E,
(16)  JOHANNA EPOSI MANGA – HIS-D,PHI-E,
(17)  KOFFI GEORGE FON BONG – GEO-E,HIS-D,
(18)  KUM MOAM ODILIA – GEO-E,HIS-D,
(19)  TSE NGONG CONSTANCE – LIT-E,HIS-D,
(20)  CHRISTABEL ZIHNI FORMANYI – LIT-E,HIS-E,
(21)  EGEH AGNES NKIEH – LIT-E,HIS-E,
(22)  LIZETTE NJIMELY BILAH – GEO-E,PHI-E,
(23)  NUVALA DAVIDSON MOKA – GEO-E,PHI-E,
(24)  RITA MONUM CHESAMI – ECO-E,GEO-E,

Centre No: 1288 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL FOUMBOT
Regist:52, Sat for 2 or More Subjects:51, Passed:25, %Passed:49.02, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 14
(1)  TANKIE GISELE NGWANWI – ECO-D,LIT-D,HIS-B,
(2)  YVETTE KEHNI – LIT-C,FRE-D,HIS-C,
(3)  FONDO NICOLE AFOR – ECO-D,LIT-E,HIS-B,
(4)  ACHA  CAREL  MBA – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(5)  JOB FEGMOU – LIT-E,FRE-E,HIS-B,
(6)  MFAGNI VICTORINE – ECO-E,LIT-E,HIS-B,
(7)  MOUNDOU  POFOURA  ABDOU  RAHAMANI – ECO-E,FRE-D,HIS-C,
(8)  FONLEFOC  ZINKENG STEPHANIE – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(9)  NGAMGNE DORIANE RAISSA – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(10)  NGOUOGNAM NGOUCHEME NOURIAT – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(11)  BUNGONG STANLEY FONYUY – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(12)  EDUBE EWANE DILIVETTE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(13)  MEFFOTSA KEMDING JACQUELINE CHRISTELL – ECO-E,GEO-E,HIS-E,
(14)  TANTOH EMMANUELA NZAM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 11
(1)  ESTHER ALANDOH NGONG – ECO-C,PMS-B,
(2)  AFUELAKA ANGELA TADONG – LIT-D,HIS-C,
(3)  MUNGUNSI MARK NDAMAH – ECO-E,HIS-B,
(4)  NDIMUH FIDELINE BONSHIE – LIT-E,HIS-B,
(5)  ATEMBA  CYRIL – GEO-E,HIS-C,
(6)  MOUHAMADOU SALISSOU HAWA GARBA – ECO-D,PMS-D,
(7)  SUISEKA CHARLOTTE FOMONYUIY – LIT-E,HIS-C,
(8)  YOUH MIRABELLE – LIT-E,HIS-C,
(9)  GIEYIOR SMIDTH  NWEGOH – ECO-E,HIS-D,
(10)  AYIAGNI  AICHA – FRE-E,PMS-E,
(11)  KHAN LEONARD – ECO-E,HIS-E,

Centre No: 1289 LIKOMBA EXTERNAL
Regist:175, Sat for 2 or More Subjects:160, Passed:66, %Passed:41.25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 22
(1)  KIBUNG TANGWA  RANOLD – LIT-C,HIS-B,PHI-B,
(2)  EMMUH PATIENCE – LIT-B,FRE-D,HIS-C,
(3)  FOKOH CAIASAH  AZIGWI – CHE-C,PMM-C,FMA-D,
(4)  SOLANGE KILA SIKEH – LIT-E,HIS-B,PHI-C,
(5)  MIRANDA  EYONG ERU – LIT-C,HIS-C,PHI-E,
(6)  NDANKE SERGE FONJI – HIS-C,REL-C,PHI-E,
(7)  AJEBE EMADE  EWANE ESTHER – LIT-D,HIS-D,REL-D,
(8)  EKANE SONE JOEY – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(9)  GLORY ABOCHUKWU MALIFE – HIS-D,REL-C,PHI-E,
(10)  TEGHEN HYCIEN TAH – LIT-E,HIS-B,PHI-E,
(11)  ELUME JACQUELINE NTUBE – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(12)  MAYOUNDE MELANIE ENOMBO – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(13)  NKUBE MIRIAM EBOULE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(14)  NZEBELIE CATHERINE FORBETIAH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(15)  AZIWOUM NADESH FONGE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(16)  BEGUI ETOBE LAUREL PATIENCE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(17)  BIJEMIA GILIAN TADOH – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(18)  CYRIL FORKENG ETINJOCK – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(19)  ETAKPANG PROSPER ETENG – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(20)  CYNTHIA MBAKUP MONONO – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(21)  KIMA FUSTINE AYAMBA – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(22)  NGWA CONELIUS AWASUM – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 44
(1)  NGWA EUGENE MOFOR – LIT-D,HIS-B,
(2)  ABWE FRANCLINE SALLE – FRE-D,HIS-C,
(3)  EGBE LIVINGSTONE OBI – HIS-B,PHI-E,
(4)  SAMA DELVA SANTANDER MOHIWOH – LIT-E,HIS-B,
(5)  WUJUNGBUEN MERCY NDIFON – LIT-E,HIS-B,
(6)  ANASTASIA ANYOME NGONDE – LIT-E,HIS-C,
(7)  CHI BEBETO ANYE – GEO-E,HIS-C,
(8)  CHRISTOPHER CHOMBE CHOH – LIT-E,HIS-C,
(9)  FONJOCK FORSACK GABRIEL – BIO-E,CHE-C,
(10)  FRIDA MOMO MOKAKO – HIS-D,REL-D,
(11)  FUH EVELINE NCHANGNWI – LIT-E,HIS-C,
(12)  MBAH PASCAL ATAMBI – HIS-D,REL-D,
(13)  MBI FLORENCE MENOAYUK – LIT-E,HIS-C,
(14)  METUGE EPOLLE MASOMA – HIS-C,PHI-E,
(15)  NJOYA SIDONLINE WATYEH – LIT-D,HIS-D,
(16)  ASABANKENG JOSEPH ATEMKENG – HIS-E,REL-D,
(17)  ABWE GLADYS NZONG – LIT-E,HIS-D,
(18)  AGBOR FLORENCE EYONG – LIT-E,HIS-D,
(19)  ARREY HEDRINE EBAWO – HIS-D,REL-E,
(20)  BEZENG CARINE OWI – LIT-E,HIS-D,
(21)  CHI BENEDICTA NGE – LIT-E,HIS-D,
(22)  EKANG DESEREE EBOULE – LIT-E,HIS-D,
(23)  FLORENCE EFFETTI EKUME – LIT-E,HIS-D,
(24)  MDZEGHA EVANGELINE LIMNYUY – LIT-E,HIS-D,
(25)  MELVIS ABAH EJU TAKO – LIT-E,HIS-D,
(26)  MUAM CLIVE ATONG – LIT-E,HIS-D,
(27)  NCHINDIA NELSON – BIO-E,CHE-D,
(28)  TANYI LIZET EWOUDAAGBOR – LIT-E,HIS-D,
(29)  ABEGE SHADDY SANGO – HIS-E,REL-E,
(30)  ABOH RAHEAL ENYI – GEO-E,HIS-E,
(31)  ASAAH MARIE ABOH – HIS-E,REL-E,
(32)  BESEM ANYANG AGBORTABOT – LIT-E,HIS-E,
(33)  FORWAH GLENN-COLLINS CHE – GEO-E,HIS-E,
(34)  HAMLACK RANSOM DACBUIN – ECO-E,GEO-E,
(35)  KAMA KAMERE FUMKWI – BIO-E,CHE-E,
(36)  KINGSLEY FOCHO ATOH – HIS-E,PHI-E,
(37)  KINGSLEY NZANWE FOMI – GEO-E,PHI-E,
(38)  MONIKA ENJEMA CLARA – LIT-E,HIS-E,
(39)  NJI VERA PEZONGHAKEH – LIT-E,HIS-E,
(40)  ODI VICTORINE LEMBE – HIS-E,REL-E,
(41)  SUSSANE YOMI NGUNU – BIO-E,CHE-E,
(42)  TIOVEH  VERONICA  YUGHENYI – LIT-E,HIS-E,
(43)  WUNSEH CLARA NATU – ECO-E,PHI-E,
(44)  ZION AGBOR ELAD – ECO-E,REL-E,

Centre No: 1290 SACRED HEART COLLEGE DOUALA
Regist:36, Sat for 2 or More Subjects:36, Passed:36, %Passed:100, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 9
(1)  TAYOU ARNOLD BRICE MICHAEL – FMA-A,CHE-C,BIO-D,PMM-B,PHY-B,
(2)  NENKAM GUEBANG BERNICE KELINE – BIO-C,PMM-A,CHE-C,FMA-B,PHY-D,
(3)  TANKEU TAGNY PHILIPPE GEDEON – BIO-D,FMA-C,PHY-D,CHE-C,PMM-A,
(4)  PETER IRO IRO  KALU – ECO-E,REL-B,HIS-B,PHI-C,LIT-D,
(5)  KEMGANG KEMMOE MIDREL – PMM-D,PHY-E,FMA-E,BIO-D,CHE-D,
(6)  SOUOP KENGNE ROMARIC – PHI-D,REL-D,GEO-D,ECO-E,PMS-E,
(7)  TALLA GERALDINE  OLIVIA – BIO-E,CHE-D,FMA-E,PMM-C,PHY-E,
(8)  MBADJOUN FABO CHRISTIAN KEVIN – ECO-E,REL-D,PHI-D,PMS-E,GEO-E,
(9)  NGOUMGNA NKWA CEDRIC – PMS-E,PHI-D,GEO-E,REL-E,ECO-E,

Passed in 4  Subjects: 11
(1)  TCHIO FOPA ULRICH AUREL – FRE-B,HIS-C,LIT-C,REL-C,
(2)  NJOFANG KEMAYOU LESLEY – LIT-D,ECO-D,FRE-B,HIS-B,
(3)  GEBDING KUNBUMA – PHI-B,HIS-B,ECO-E,GEO-D,
(4)  MAGNE KOWA DELICE SOREL – BIO-E,PMS-A,CHE-D,PHY-E,
(5)  EBUKA SHERIFF UCHE – PMS-D,PHY-C,CHE-D,BIO-E,
(6)  LATTEY CEDRIC HENRI – CHE-D,BIO-E,PMS-B,PHY-E,
(7)  CLINTON ANAYOCHUKWUNEKE MBONU – PHY-E,CHE-D,PMS-D,BIO-D,
(8)  KENGNE OLIVIA JOYCE – ECO-D,PMS-D,GEO-E,PHI-D,
(9)  CATHY SONITA MAIRESSE MBOGUE – HIS-D,ECO-E,FRE-D,GEO-E,
(10)  NJANFA TATFO NEIL AUBRY – CHE-D,BIO-E,FMA-E,PMM-E,
(11)  TALLA DENIS JOURDAIN – PMS-E,GEO-E,PHI-E,ECO-E,

Passed in 3  Subjects: 8
(1)  YOUEMTO TSEGUI SONIA – FRE-B,HIS-C,LIT-C,
(2)  KAMGA NKWETOU GARREL COMET – FRE-B,PHI-B,GEO-E,
(3)  KAMDOUM POUALEU ARI JESSY – CHE-E,PMS-C,PHY-E,
(4)  NZOLEWANE VIRGINIA – BIO-E,CHE-D,PMS-D,
(5)  MOFOKO MERCY-BERNICE NASSAH – HIS-D,GEO-E,PHI-E,
(6)  NGONGANG YVAN NATHANAEL – ECO-E,PHI-D,GEO-E,
(7)  SIAKO KWEMO IVANA LIDWINE – GEO-E,PMS-D,PHI-E,
(8)  TJALLE JACKSON WILLIAM JEFFERSON JR. – PMS-E,REL-E,BIO-E,

Passed in 2  Subjects: 8
(1)  NAKET SYLVAIN – PMM-A,FMA-C,
(2)  KEMAYOU NJINKEU SEDRIC VALDO – HIS-C,PHI-B,
(3)  NOUKAM SIMO LESLY TANIA – FMA-D,PMS-B,
(4)  MEZATIO VOUFO EMERENCIENNE – CHE-E,PMS-B,
(5)  GHOMSI KAMDOM PASCALE MANUELA – CHE-D,PMS-D,
(6)  SOPNGWI MADEM PIERRE MANUELA – PMS-D,CHE-D,
(7)  ELIMBI MOUDIO EUGENIE LUCIE IDA – CHE-E,PMS-D,
(8)  DIYANI MBANTENE  M’EDIENGE EPIE ANGELE – GEO-E,CHE-E,

Centre No: 1291 ETOUG-EBE EXTERNAL
Regist:738, Sat for 2 or More Subjects:687, Passed:293, %Passed:42.65, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 4  Subjects: 6
(1)  BISONG  AARON  NGONGA – ECO-E,GEO-E,HIS-B,PHI-D,
(2)  ASANGA  JENNIFER  ANGWI – LIT-D,FRE-D,HIS-D,PHI-E,
(3)  KUSALUH  AKUMBOM  MARIE – LIT-E,FRE-D,HIS-C,REL-E,
(4)  FEMSHIANG  ANATU  YEWOH – ECO-E,LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(5)  MBI  ZHUGAH   STANLEY – BIO-E,CHE-E,PMM-C,FMA-E,
(6)  ANYEN  MIRANDA  NFOR – ECO-E,GEO-E,HIS-E,PHI-E,

Passed in 3  Subjects: 93
(1)  NDONG  ODILIA  FOIN – LIT-B,HIS-B,PHI-B,
(2)  ABAM  ROLAND  SOH – ECO-A,GEO-D,HIS-B,
(3)  MBAH  BEARER  ANGINGHA – LIT-C,FRE-A,HIS-D,
(4)  NGONG  LINUS  NGWAINMBI – LIT-E,HIS-A,PHI-B,
(5)  ACHA   JULIAN    MBABID – ECO-E,GEO-B,HIS-B,
(6)  AKALA  FELIX  MUSI – GEO-C,HIS-C,PHI-C,
(7)  MANJI  VERONIQUE – LIT-D,FRE-C,HIS-B,
(8)  NDEH   FRIDAY   CHI – FRE-D,HIS-B,PHI-C,
(9)  BISANGABAGABO  BUGINGO – FRE-D,HIS-B,PHI-D,
(10)  AYAKA  NANCY  MAKAH – ECO-E,GEO-D,HIS-B,
(11)  MATHIAS  NEBA  NCHITU – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(12)  MOLU  RICHARD  DE  PADOUE – LIT-D,FRE-C,HIS-D,
(13)  NEBA  NELSON  SHU – ECO-C,GEO-E,HIS-C,
(14)  NGAM  NOELLA  NGOINJANG – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(15)  NYOH EVARISTUS AJI – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(16)  PAUL  AYAMBA  TAKANG – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(17)  SIYAPDJE  NOUKIMI  NELSON – BIO-B,CHE-E,PMM-D,
(18)  TANYI  JOHN  NDIFOR – LIT-E,HIS-C,PHI-C,
(19)  TONG  MISPAH  NCHINGE – LIT-E,HIS-B,PHI-D,
(20)  YOUOEGO  FOTSO  SOPHIE  CHRISTANCE – LIT-E,FRE-C,HIS-C,
(21)  ABIMWE  ELIZABETH  MAOUNDOH – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(22)  AJUAZUM   MORDICAI  ACHIANU – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(23)  FONGUH  EMMANUEL  FRU – ECO-E,GEO-E,HIS-B,
(24)  GNANDONG URBAIN  LIONEL – CHE-C,PMM-D,PHY-E,
(25)  KIADJIEU  DIEUMO  FRANK  FOREX – ECO-E,FRE-D,HIS-C,
(26)  KOUANGA  NDO’O  MARINA  TATIANA – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(27)  LAWSON  RINGNYUI  TANTO – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(28)  MBANG  VERA  ASHERI – LIT-E,FRE-B,HIS-E,
(29)  MULESIWI  KAVISIGHES  STEPHEN – GEO-E,HIS-B,PHI-E,
(30)  NGANTU  CHRISTIAN  NKEH – ECO-E,HIS-B,PHI-E,
(31)  NGEMSI  BEFOLO  JULIANA – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(32)  NGWENYI   VERA    APONGPO – LIT-E,HIS-C,PHI-D,
(33)  PETENANGHA    RICHARD   NGOWAH – ECO-D,GEO-E,HIS-C,
(34)  POUGOUE  KAMANI  JEAN  MARC – PMM-E,FMA-D,CSC-C,
(35)  TAGUE  KENFACK  RODRIGUE – BIO-B,CHE-E,PMM-E,
(36)  TAKA  CAROLINE  NAHNYONGA – LIT-E,HIS-D,PHI-C,
(37)  TAKANG  EVELYNE  NJANG – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(38)  AGATHA  NGWANGONG  FONKWA – LIT-E,FRE-D,HIS-D,
(39)  AJANG  JUBILAN   SAMELLE – BIO-E,CHE-D,PMM-D,
(40)  AMBANG  RUPPER  MUKUM – ECO-E,GEO-E,PMS-C,
(41)  AMBETUMESANG  FERDINAND  FONCHIA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(42)  AYUVIA   ABOUBAKA   ROMEO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(43)  BIN  DELPHINE  EKA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(44)  CHU     GODLOVE    TANG – BIO-D,PMM-D,FMA-E,
(45)  EFFA  AVOZOA  PIERRETTE – BIO-E,CHE-E,PMS-C,
(46)  ENJEMA  NOELLA  NCHU – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(47)  JOYCE  INEMESIT  EKANEM – BIO-C,CHE-E,PMS-E,
(48)  KANG  ROSESALINE  MBIE – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(49)  KEI  JONAS  CHE – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(50)  LAMBI   REMI   SAINGWEA – ECO-E,LIT-E,HIS-C,
(51)  MAIZIM  MARTHA  CHITUH – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(52)  MATAGNIGNI  LAPIT  FRANCK  OLIVIER – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(53)  MBI  SERAH  BEYANG – LIT-E,FRE-E,HIS-C,
(54)  MFEGUE ENGAMA  VIVIANE  ADELINE – GEO-E,HIS-C,PHI-E,
(55)  MONTE    NDAKWE    FRANCIOSE – ECO-C,GEO-E,PMS-E,
(56)  NGWANA  LOVELINE  ANUPONG – GEO-E,HIS-D,PHI-D,
(57)  NKWANGHA  YVONNE  SENKWE – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(58)  SAKWE  MERRA  RUTHA – LIT-E,FRE-C,HIS-E,
(59)  TAH  MERCY  NUNG – FRE-D,HIS-D,REL-E,
(60)  UBEUJUM  CLOVIS  TINGA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(61)  YOUNCHU  MARIE-CLAIRE  MBUNGENG – BIO-C,CHE-E,PMS-E,
(62)  YUONYI    CAROLINE   ANSAMA – LIT-E,HIS-C,PHI-E,
(63)  ACHILLE  MESMINE  ENIH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(64)  AKATEH  ANITA  ABUNGABUEH – LIT-E,HIS-E,PHI-D,
(65)  AYUK  LUCY  BESSEM – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(66)  DIEDO  TCHAMO  PAULIN – BIO-D,CHE-E,PMM-E,
(67)  EKANE  BELTUS  NGWESE – GEO-E,HIS-D,PHI-E,
(68)  EMILIA  SILLO  KEMA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(69)  ENOWMANYI  DANIEL  ASHU – CHE-E,PMM-D,PHY-E,
(70)  GUY    FRANCO    NDZI – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(71)  JAI  ELFRIDA  KFUKFU – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(72)  MAINIMO  YVETTE  NYUYKONGE – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(73)  MBA-ATANGA  BECKY  SHIRRI – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(74)  MBIYDZENYUY  NANCY  BONGBEN – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(75)  MVUH  NJIFON  FADIMATOU – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(76)  OJONG  PETER  OJONG – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(77)  SHEY  ZITTA  KEMAH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(78)  TANYI MBIANYOR ROSLYNNE-LAURA YOUGKEH – LIT-E,FRE-D,HIS-E,
(79)  TAYU  CHRISTABEL  NTALA – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(80)  TIKU-TIKU  GERALD  ALUBENSIBOM – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(81)  WEPNJE  NDI  JIMI – ECO-E,LIT-E,HIS-D,
(82)  AGWENJANG  AKWEI  MERCY – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(83)  ATANGA  EDITH  NGWE – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(84)  BANLANJO  MARCELINE  TOMLA – BIO-E,CHE-E,GGY-E,
(85)  KEBEI    SHANTAL   EKIA – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(86)  KONGNYUY  SUNJO  LIONNEL – ECO-E,GEO-E,PMS-E,
(87)  LABIA  CARINE  LEMEGHA – GEO-E,HIS-E,PHI-E,
(88)  MADJO  MOUAFO  CHRISTIANE  MARIE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(89)  MALOH   SANDRA   NANGA – BIO-E,CHE-E,GEO-E,
(90)  NAMESE  PIUS  DIONDA – FRE-E,GEO-E,HIS-E,
(91)  NDUMU  DEBORA  CHUYIE – LIT-E,HIS-E,PHI-E,
(92)  NFI  MILAIN  TZIHTU – LIT-E,FRE-E,HIS-E,
(93)  NWANKONG  RELINDIS  KWIKE – LIT-E,FRE-E,HIS-E,

Passed in 2  Subjects: 194
(1)  METUGE  ANTHONY  KOME – HIS-B,REL-C,
(2)  TABE  DERICK  EFUMBE – BIO-B,CHE-C,
(3)  TSOPMEDJIO  JAURES – BIO-B,CHE-C,
(4)  KWENDJA  JUNIOR  DIMITRI – FRE-C,HIS-C,
(5)  MFOUM  NDJEMBA  MANUELLA AISSATOU – FRE-B,HIS-D,
(6)  NGOH  HEDLEY  GHANGHA – GEO-D,HIS-B,
(7)  PATRICIA  ANDONG  GYEH – PMS-C,FMA-C,
(8)  SUH   SAMUEL    CHE – FRE-C,HIS-C,
(9)  TAMBE  MAXIME  RAOUL – FRE-C,HIS-C,
(10)  ALIBA  NADI  KIMAAH – LIT-D,HIS-C,
(11)  BATE  FIDELIS  ENOH – HIS-C,PHI-D,
(12)  BOBIA  PAMELA  DIALE – CHE-D,GGY-C,
(13)  EYAMBE  MALVIN  MBOWE – HIS-C,PHI-D,
(14)  FONKU  JULLIET  NGWE – GEO-E,HIS-B,
(15)  NENG  ALVINE  MFOR – LIT-D,HIS-C,
(16)  NGANTU  CHRISTINE  NKUH – HIS-C,PHI-D,
(17)  NJAH  SYLVALIN  MBONG – HIS-C,REL-D,
(18)  TEJOH  GERALD – GEO-E,HIS-B,
(19)  WULNIKONG  FRANCIS  NKWAIN – GEO-D,HIS-C,
(20)  YAMJIUO  MARY  NAYAH – LIT-D,FRE-C,
(21)  ACHE  EVARISTUS  LIH – GEO-E,HIS-C,
(22)  ADEH  BRENDALINE  NGAMNJAMEH – LIT-E,HIS-C,
(23)  AJU  RITA  AMEH – HIS-E,PHI-C,
(24)  AKAWUNG  BEATRICE – HIS-D,REL-D,
(25)  ARREYBISONG  SHARLOTTE  AKUM – BIO-D,CHE-D,
(26)  ASIO  CHRISTIAN  IKOE – HIS-C,PHI-E,
(27)  ATANGA  PAUL  ASONGWE – GEO-E,HIS-C,
(28)  ATUNGANG  MERCY  NGWINDONG – GEO-E,HIS-C,
(29)  AWA  CIGGY  NGWI – HIS-D,PHI-D,
(30)  BATE GREGORY  EYONG – LIT-E,HIS-C,
(31)  BILOA  DJOMBO  LIONNELLE  MARTE  CLAUDE – FRE-D,HIS-D,
(32)  CHRISTAIN  NDOHNUI – GEO-E,HIS-C,
(33)  CLAUDIA   NGWASHI    MBACHA – BIO-C,CHE-E,
(34)  CLETUS  NGONG – GEO-E,HIS-C,
(35)  DINAYEN  SUINYUY  JOEL – FRE-D,HIS-D,
(36)  DJIN  ERNEST  NDIMOH – ECO-E,HIS-C,
(37)  EBOB  MARBEL  EBANGHA – ECO-E,HIS-C,
(38)  ENDAM  SPORA  NGRI – FRE-D,HIS-D,
(39)  ESUA  ALICE  APIA – GEO-E,HIS-C,
(40)  FONGANG  SUSAN  NCHIKE – FRE-D,HIS-D,
(41)  FRU  SYLVANOUS – GEO-E,HIS-C,
(42)  GAMNJE  ELVIS  NWEYUKA – GEO-E,HIS-C,
(43)  ITOE  MAURICE – GEO-E,HIS-C,
(44)  KITEH  PIUS  NGWAN – HIS-D,PHI-D,
(45)  KUM  JULIET  EWO – LIT-E,HIS-C,
(46)  LECHINDEM  LINDA  MANYI – LIT-E,HIS-C,
(47)  MASA-AH   ALVINE – GEO-E,HIS-C,
(48)  MBUNOH  MIRABELLE  PEINPOH – LIT-E,HIS-C,
(49)  MULUH  REBECCA  WOTOH – ECO-E,HIS-C,
(50)  NAHNYONGA  DELPHINE – HIS-D,PHI-D,
(51)  NCHIFONG  EVELYN-EVE  MABEH – GEO-E,HIS-C,
(52)  NENEN  CLAIRE  SUINYUY – CHE-D,PMS-D,
(53)  NFOR  BUDI  MBULI  NGWANYU – BIO-D,PMM-D,
(54)  NGO  BATJOM  ESTHER  LINDA – FRE-C,HIS-E,
(55)  NGOH  VENESSA  YOLE – HIS-D,PHI-D,
(56)  NGONG  GABRIEL – FMA-C,PHY-E,
(57)  NGWE ELIZABETH  AWAH – GEO-E,HIS-C,
(58)  NKWAINGUH  EUNICE  MEZOH – BIO-C,CHE-E,
(59)  NTUBE  SANDRINE  ENONGENE – BIO-D,CHE-D,
(60)  OBI  JAMES  ATEM – HIS-D,PHI-D,
(61)  SIMALIEU  NGUEUKO  GERARD  GAETAN – BIO-D,CHE-D,
(62)  TATA  LINDA  TUNGLA – FRE-C,HIS-E,
(63)  TCHOUTCHOUANT  TAMO  LOUISE  ESTELLE – FRE-D,HIS-D,
(64)  TEBOH  EVODIAN  FONGWEI – FRE-E,HIS-C,
(65)  TENDONGAFAC  GERADINE  FONCHENALLA – LIT-E,HIS-C,
(66)  WANKO  TCNATCHOUANG     LOIC   MALCOM – FRE-C,PMS-E,
(67)  WOBENYI  CONSTANTINE  NYEMIH – GEO-E,HIS-C,
(68)  YIEPMOU  NKAPWA  CLAUDETTE – BIO-D,PMS-D,
(69)  AKOSAH  MIRABEL  NCHO – GEO-E,HIS-D,
(70)  AKPENJO   SAME   TUKU – HIS-D,PHI-E,
(71)  AKUM  CALIPRIDE  NGUM – BIO-E,CHE-D,
(72)  AKUM  NAAH  TRIFINA – HIS-D,PHI-E,
(73)  AKURO  ALICE  ENDAM – LIT-E,HIS-D,
(74)  ANYI  EVELINE – GEO-E,HIS-D,
(75)  ARREY  BETA  RUTH  BESONG – FRE-D,HIS-E,
(76)  ASHU  GERALD  ASHU  TABOT – GEO-E,HIS-D,
(77)  BACHANGE  RUDOLF  ECHOGABI – LIT-E,HIS-D,
(78)  BALANA    BESAKA   CLAUDINE – LIT-E,HIS-D,
(79)  BANFOGHA  ELVIS  DZELAMONYWY – GEO-E,HIS-D,
(80)  BAYAM  DONGO  DORIS  LEONIE – FRE-D,HIS-E,
(81)  CASTER  BERINYUY WIRNDZEREM – HIS-D,PHI-E,
(82)  CHE  LESLY  BAYA – HIS-D,PHI-E,
(83)  CHE NELLY -CLAIRE DJEM – HIS-D,PHI-E,
(84)  CHI  IRENE  TEWAH – LIT-E,HIS-D,
(85)  DADIE  NINTCHEU  NORBERT – FRE-D,PHI-E,
(86)  DOGO  ELVIS    SHEY – HIS-D,PHI-E,
(87)  EDITH  NKFUNJE  TAWONG  GINTI – ECO-E,HIS-D,
(88)  ENID  BERI  TANGIRI – LIT-E,HIS-D,
(89)  FIENMBU  CYNTHIA – LIT-E,FRE-D,
(90)  FOKAH  CHRISTIAN  KUH – GEO-E,HIS-D,
(91)  FOMUM  LOVELINE  ENDAM – HIS-D,PHI-E,
(92)  FORGHAB  ZAOMO  ALEE – GEO-E,HIS-D,
(93)  GHEH  MATILDA  WOMILA – LIT-E,HIS-D,
(94)  GLORY  NCHANG  CHENDI – GEO-E,HIS-D,
(95)  KANG  ACHUO  SABESTAIN – GEO-E,HIS-D,
(96)  KENNETH  CHE AMBE – HIS-D,REL-E,
(97)  KIVEN  DELPHINE – GEO-E,HIS-D,
(98)  KOCHELE   PEJUIHO    IDRIS – FRE-D,HIS-E,
(99)  LANG  JOEL  TEM – HIS-D,PHI-E,
(100)  LEYNYUY  WOLEN  HANSLY – GEO-E,HIS-D,
(101)  LOBE  LUCY  LIMUNGA – LIT-E,HIS-D,
(102)  LUKONG  BRENDALINE  GHEGHAN – GEO-E,HIS-D,
(103)  MABOUNE  ENOW  POFOURA  BERNICE – LIT-E,HIS-D,
(104)  MBAKU    MARBEL   AKUM – GEO-E,HIS-D,
(105)  MBEKENMIEH  KEDIA  JOE-ANNA – GEO-E,PHI-D,
(106)  MBIYDEZEGE  VERBE  JACQUELINE – LIT-E,HIS-D,
(107)  MBUNWE  LINDA  NTANDFUNG – LIT-E,HIS-D,
(108)  MENGE  VIOLET  OJONG – LIT-E,HIS-D,
(109)  MUNJANG  CELESTINA  BETIEBANG – HIS-D,PHI-E,
(110)  NDANGE  SIYANI  NKUBOH – LIT-E,HIS-D,
(111)  NDJEUYIM     TCHONANG    MARIE    SOLANGE – LIT-E,FRE-D,
(112)  NEHSUH  CARINE  ALONGIFOR – FRE-D,HIS-E,
(113)  NENYIM     BRICE    DEFFO – GEO-E,HIS-D,
(114)  NGHOMBERH   LIZETTE   SHELANKWE – GEO-E,HIS-D,
(115)  NGWA  ELVIS  CHE – GEO-E,HIS-D,
(116)  NGWA  ERIC  CHE – FRE-E,HIS-D,
(117)  NGWA  MARY  BIH – FRE-E,HIS-D,
(118)  NONI  ABDUL  NUR  BAARI – FRE-E,HIS-D,
(119)  NQUETTA  REGINA  ATABONGLEFAC – HIS-D,PHI-E,
(120)  NSENYUY  ROSE  LANTIR – LIT-E,HIS-D,
(121)  ODETTE  MBEGHE  SANCHO – CHE-D,PMS-E,
(122)  OMBOLO  MOLO  ELYSEE  JOEL – LIT-E,HIS-D,
(123)  ONGUENE  NELVIS  BESEKA  LOBE – BIO-E,CHE-D,
(124)  RITA  BIH  SONG – LIT-E,HIS-D,
(125)  SERGE  AKEN – GEO-E,HIS-D,
(126)  TABOT  CAROLINE  AYUK – HIS-D,PHI-E,
(127)  TAMFU  VERA  CHUKWI – LIT-E,HIS-D,
(128)  TAMNKA  JUDE  YUNWE – GEO-E,HIS-D,
(129)  TANDE  JULIUS  LAMBE – GEO-E,HIS-D,
(130)  TANJONG  SAB  WALTER – FRE-D,PMM-E,
(131)  TANYU  MUNGO  FLORENCE – FRE-D,HIS-E,
(132)  TATA   NELSON  NJILA – GEO-E,HIS-D,
(133)  TATA  EKONGNYOH  MBONG – FRE-D,HIS-E,
(134)  TUBUO  NDOKUO  SILAS – GEO-E,HIS-D,
(135)  VEREEN  BATIO  MOWOH – FRE-D,PHI-E,
(136)  WAI  MEH  MARIE  CLAIRE – LIT-E,HIS-D,
(137)  WETNGE  VERA  BEZENJU – LIT-E,HIS-D,
(138)  WIRNGO  ACENES  SESILAH – GEO-E,PMS-D,
(139)  WIRNKAR  ZEINABU  BERI – GEO-E,HIS-D,
(140)  YOVLA  DELORIS  LEINYUY – GEO-E,HIS-D,
(141)  ABARA  DIBAKI  DERRIK – FRE-E,HIS-E,
(142)  ABIA  JOHN  NCHO – BIO-E,CHE-E,
(143)  ABOH NGITE CHARLES – BIO-E,CHE-E,
(144)  ADA  MVE   MVE    LAPRAICIEUSE – LEA – ECO-E,PMS-E,
(145)  AIYUK  MAYUK  BLANDINE  ESTELLE – HIS-E,PHI-E,
(146)  AKAME   EBU – GEO-E,PHI-E,
(147)  ANYI    CECILIA    TANYI – HIS-E,PHI-E,
(148)  AYONGI ACHA OROCK – BIO-E,CHE-E,
(149)  BANFOGHA  SCOTT JAVLA – PMS-E,FMA-E,
(150)  BANTAN  CAMARIKA  YUKMA – HIS-E,PHI-E,
(151)  BASILE  EKWE  EZIE – HIS-E,PHI-E,
(152)  BOUYIM  KAMGAIN  STEPHANIE  NATACHA – FRE-E,HIS-E,
(153)  CHE   CLAUDIA  NEH – ECO-E,GEO-E,
(154)  CHO  MARCELINE  SHIRE – FRE-E,HIS-E,
(155)  EBONG  ELIZABETH  ELOBE – ECO-E,GEO-E,
(156)  EPEY  REGINA  TAKU  AYUK – LIT-E,HIS-E,
(157)  FONDZEMO   VANESSA   MONYUY – GEO-E,HIS-E,
(158)  FONYE  NYUYFONI  GILDAS – BIO-E,CHE-E,
(159)  JEMIMAH  NALOVA  MONGOMBE – HIS-E,REL-E,
(160)  JITI  JOAN  MUNCHEP – GEO-E,PHI-E,
(161)  KOLLEBONG  DIVINE  NKALLE – BIO-E,CHE-E,
(162)  KUKWAH  EVANGELINE  NJANG – HIS-E,PHI-E,
(163)  LAH  STEPHANIE  NJANG – GEO-E,PMS-E,
(164)  MABONKA  NDE  CYNTHIA  VIANEY – LIT-E,FRE-E,
(165)  MAFFOK  SOH  DARISCA  ARIANNE – PMM-E,FMA-E,
(166)  MAKON   EFOUDEBE   DOMINIQUE-CLAIRE – ECO-E,GEO-E,
(167)  MALYDJEU  MARIE  ANGE – BIO-E,REL-E,
(168)  MBENG  LOVETE  TABE – GEO-E,HIS-E,
(169)  MBUCKSEK  VICTORY  GUVARA – LIT-E,HIS-E,
(170)  MEJOUNYO  REBECCA – FRE-E,PHI-E,
(171)  MFEBE  CAROLINE  KIMA – GEO-E,HIS-E,
(172)  MUSA  CYLAS  TANTO – GEO-E,PMS-E,
(173)  MUSA  SALLE  ABDURAMANI – ECO-E,GEO-E,
(174)  NDUMU  EMERENCIA  MBEKU – LIT-E,HIS-E,
(175)  NGAINSI  EMMANUELLA  NGEBONG – LIT-E,HIS-E,
(176)  NGUFOR  IDIE  SOGMBU – GEO-E,HIS-E,
(177)  NLEND  NGO-MBOGBA  ESTHER  STEPHANIE – FRE-E,HIS-E,
(178)  NOAH  MABEL  FOGAM – LIT-E,HIS-E,
(179)  SAA  FOKENG  VALDEZE – FRE-E,HIS-E,
(180)  SAMJELA  GODWILL  FOFULENG – GEO-E,PHI-E,
(181)  SHU  NICOLINE  ASOH – GEO-E,PHI-E,
(182)  SOLANGE  AKEH  AMBOH – FRE-E,HIS-E,
(183)  SOULEMAN  ABDOU  RAHAMAN – BIO-E,PMM-E,
(184)  TAKUNGO  LOVELINE  DALEHKEH – GEO-E,HIS-E,
(185)  TANDE  MARK  ATSO – FRE-E,HIS-E,
(186)  TIFUH   GRACE     ANJECK – GEO-E,PMS-E,
(187)  WANDZE  PETAMBOU  INES  NINON – FRE-E,HIS-E,
(188)  WIRBA  HONORINE  AYUREA – LIT-E,HIS-E,
(189)  WIRNKAR  FONYUY  CYNTHIA – GEO-E,PHI-E,
(190)  YA   ALVINE   BABETTE – FRE-E,HIS-E,
(191)  YIMGOA  CHIAWUOTU  NGOZI – CHE-E,PMM-E,
(192)  YONGWA  LIZBY-JOY  NJAMPA – GEO-E,HIS-E,
(193)  YUH  ASHELY  LAURA  CHITUH – LIT-E,HIS-E,
(194)  ZANGUIM  GILDAS – ECO-E,GEO-E,

Centre No: 1292 ELAK – OKU EXTERNAL
Regist:21, Sat for 2 or More Subjects:19, Passed:4, %Passed:21.05, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 3
(1)  GILBERT NFORME TATA – LIT-E,FRE-D,HIS-C,
(2)  MBUH MARGRET KEFEYEN – GEO-E,HIS-C,PHI-D,
(3)  NJING COMFORT LEMNGAN – ECO-E,GEO-E,HIS-C,

Passed in 2  Subjects: 1
(1)  NGUIYEDIN CONRALD WIHDVUKE – GEO-E,HIS-D,

Centre No: 1293 GOVERNMENT BILINGUAL HIGH SCHOOL BABESSI
Regist:48, Sat for 2 or More Subjects:48, Passed:27, %Passed:56.25, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 3  Subjects: 6
(1)  CLOVIS NYUKI – BIO-B,CHE-C,PHY-E,
(2)  NCHOFUA DONALD BETEYEH – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(3)  NKANEMBI NDETITUEH BONAVENTURE – PHI-D,LIT-E,HIS-B,
(4)  ELVIS YINYI – ECO-E,GEO-E,PMS-D,
(5)  NGOOH VINCENT TIOVE – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(6)  SOCGNIA NGONCHELE THEOPHILE – CHE-E,PMS-D,FMA-E,

Passed in 2  Subjects: 21
(1)  BUONYI SARAH – BIO-C,CHE-D,
(2)  NCHE LEONARD TUOMAWEH – LIT-E,HIS-B,
(3)  TIEMA MARK MVENYI – LIT-E,HIS-B,
(4)  ABDOULAHI SULE – LIT-E,HIS-C,
(5)  KWELLA LUCY BONGMOYONG – LIT-E,HIS-C,
(6)  MBEROUH RENE YEBUIH – HIS-C,PHI-E,
(7)  MBUH RENNE NKWI – LIT-E,HIS-C,
(8)  NGEH PRUDENCIA NTSATICHE – LIT-E,HIS-C,
(9)  NKAHBIT GENEVIEVE – GEO-E,HIS-C,
(10)  NYINUMFIH GILBERT – BIO-D,CHE-D,
(11)  JOSEPH BETENYI NAH – BIO-D,CHE-E,
(12)  NGOUNGOURE SALAMATOU WUSIGENA – LIT-E,HIS-D,
(13)  TAMESSING RICHARD NGANDOH – GEO-E,HIS-D,
(14)  TITANGAH ADAMU RIEYU – GEO-E,PMS-D,
(15)  YIEH LILIAN NCHETIE – HIS-D,LIT-E,
(16)  ABDEL NAZAH – BIO-E,CHE-E,
(17)  CHIGUONDE FRANCIS NJUWEH – ECO-E,PMS-E,
(18)  KENYIKE MAMA – BIO-E,CHE-E,
(19)  MBAH MIRABEL MEME – LIT-E,HIS-E,
(20)  MOHLEYA NORATOU ZUPONYUI – LIT-E,HIS-E,
(21)  TIBENG COLLINS GHANDEH – CHE-E,PHY-E,

Centre No: 1295 NITOP BAMENDA EXTERNAL
Regist:600, Sat for 2 or More Subjects:558, Passed:185, %Passed:33.15, Sanctioned:0
Results of Successful Candidates (in Order of Merit)

Passed in 5  Subjects: 1
(1)  NDAM HOSEA  CHO’O – BIO-D,CHE-D,PMM-B,FMA-C,PHY-E,

Passed in 4  Subjects: 3
(1)  NDANGUM BLAISE ACHU – LIT-D,HIS-C,REL-D,PHI-C,
(2)  BWASHI BLASIUS MBETERE – LIT-D,FRE-E,HIS-B,PHI-D,
(3)  NGUM MONICA AMBE – LIT-E,HIS-D,REL-E,PHI-D,

Passed in 3  Subjects: 35
(1)  MBOP CLOVIS CHECK – ECO-C,GEO-C,PMS-C,
(2)  ANWI PHEMIE – LIT-E,HIS-C,PHI-B,
(3)  VICTORIA BIH KISOB – LIT-B,FRE-E,HIS-C,
(4)  ANYE LIONEL CHE – LIT-D,HIS-B,PHI-E,
(5)  LUM SOLANGE ANYE – ECO-C,GEO-E,PMS-C,
(6)  TALAH KATHLEEN MANDEH – LIT-D,HIS-C,PHI-D,
(7)  AKURO NEYE OLANDO – FSN-D,GEO-E,HIS-C,
(8)  FOMBOJULIA TENGUH – ECO-E,LIT-D,HIS-C,
(9)  MAGDANY FRU – BIO-D,CHE-C,PMM-E,
(10)  MBEBOBA INGRID CHANCELLE – LIT-E,FRE-C,HIS-D,
(11)  MOFOR EMIILIEN NAAH – BIO-C,CHE-D,GEO-E,
(12)  NDI MENYONG BERTRAN – BIO-C,CHE-E,GGY-D,
(13)  STACY FRIDA MUNA NGUM – BIO-C,CHE-D,PMM-E,
(14)  BLESS LUM. – LIT-E,HIS-D,REL-D,
(15)  CHAMBO LAURIN WONGIBE – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(16)  CHE MARY NGWETEK – LIT-E,HIS-C,REL-E,
(17)  CHICK  TITUS FOMUMBOD – BIO-D,CHE-D,PMS-E,
(18)  ENIH MAVELLE NJUOKON – LIT-E,HIS-D,PHI-D,
(19)  FORBIT NELVY NJECK. – ECO-E,HIS-D,REL-D,
(20)  KAMBAA SOLANGE MANKAA – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(21)  MBAH GERMAINE TEZOH – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(22)  MBEKEM AJUA – GEO-E,HIS-D,REL-D,
(23)  TEYIM EMMANUEL ASOBO – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(24)  TINGFEH JULIETTE SWIRRI – ECO-E,GEO-E,HIS-C,
(25)  TSE LOUIS NCHE – ECO-E,GEO-D,PHI-D,
(26)  ASAHNJI MALLETTH. F. – BIO-E,CHE-E,PMS-D,
(27)  CHUMBON POLYVET MAMBO – LIT-E,FSN-D,HIS-E,
(28)  DONALD BOBGA FORTINGO – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(29)  MASA CLOUDINE ANGEH – ECO-E,GEO-E,HIS-D,
(30)  MOUKAM MOUMENUI VANESSA – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(31)  NGONG VOILET YAFI – GEO-E,HIS-D,REL-E,
(32)  SIMSION CALIX TAH – LIT-E,FRE-E,HIS-D,
(33)  TENDONGKENG PANDORA NJUAFAC – LIT-E,HIS-D,PHI-E,
(34)  EUGENIA NAHBILA DINGA – LIT-E,HIS-E,REL-E,
(35)  NGWEHFANG GEORGE NCHOTINDARI – ECO-E,GEO-E,PMS-E,

Passed in 2  Subjects: 146
(1)  KAMAZI MELANIE NGEM – LIT-C,HIS-B,
(2)  AJONG JUSTINE EZIENGWO – LIT-D,HIS-B,
(3)  ATANGA JUDE TAKWIE – CHE-D,PMM-B,
(4)  AZAH SHEILA CHI. – LIT-D,HIS-B,
(5)  MBAH RICHARD TITA. – FRE-A,HIS-E,
(6)  NFONJE AMIDU MUMPU-U – HIS-C,REL-C,
(7)  TAMBA HANNAH FRI – FSN-B,HIS-D,
(8)  DONGA EMM